Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARGITAY İŞ YÜKÜ İSTATİSTİKLERİ VE ANALİZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARGITAY İŞ YÜKÜ İSTATİSTİKLERİ VE ANALİZİ"— Sunum transkripti:

1 YARGITAY İŞ YÜKÜ İSTATİSTİKLERİ VE ANALİZİ
Dr. Servet YETİM Tetkik Hakimi

2 Not: Devreden + Yeni Gelen Dosya Sayıları

3 Yargıtay Geneli 2000-2010 Yılı Karşılaştırması

4 Not: Devreden + Yeni Gelen Dosya Sayıları = 2 katı

5 2000-2010 Yılı Ceza Daireleri Gelen Toplam Dosya Sayıları
Not: Devreden + Yeni Gelen Dosya Sayıları =4 katı

6 Not: Devreden + Yeni Gelen Dosya Sayıları = 3 katı

7 2000-2008-2009-2010 Yılı Kişi Başı İncelenen Dosya Sayısı
Üye Sayısı Tetkik Hakimi Sayısı Karara Çıkan Dosya Sayısı Üye Başına Düşen Dosya Sayısı Tetkik Hakimi Başına Düşen Dosya Sayısı 2000 250 385 1495 970 2008 500 2095 1047 2009 530 2212 1043 2010 551 2248 1020 Not: Son 11 yılda tetkik hakimi başına düşen dosya sayısında % 5’lik bir artış olmuşken üye bazında % 35 oranında artış olmuştur.

8 Hukuk Daireleri 2010 Yılı Ortalama Karara Bağlama Süreleri (Gün)
Dairesi Dosya Sayıları Hukuk Daireleri 2010 Yılı Ortalama Karara Bağlama Süreleri (Gün) 1. HD 14166 61 14. HD 47 2. HD 21903 259 3. HD 22346 66 4. HD 13588 162 20. HD 81 5. HD 22585 182 18. HD 104 6. HD 14757 129 7. HD 7623 187 13. HD 132 8. HD 6451 137 9. HD 42051 275 12. HD 144 10. HD 18273 334 16. HD 161 11. HD 13230 314 32494 17. HD 166 18804 19. HD 167 14853 15. HD 7402 210 7934 11627 16582 14809 21. HD 292 17241 13860 ORTALAMA 171

9 Ceza Daireleri 2010 Yılı Ortalama Karara Bağlama Süreleri (Gün)
Dairesi 2010 Yılı Karara Bağlanan Dosya Sayıları Ceza Daireleri 2010 Yılı Ortalama Karar Süreleri (CBS Hariç) Ceza Daireleri 2010 Yılı Ortalama Karar Süreleri (CBS Dahil) Bölümü Bölümlerin 2010 Yılı Ortalama Tebliğname Hazırlama Süreleri 1. CD 8586 342 410 1. Bölüm 68 2. CD 34759 236 827 2. Bölüm 591 3. CD 21872 419 925 3. Bölüm 506 4. CD 22206 321 905 4. Bölüm 584 5. CD 10053 435 923 5. Bölüm 488 6. CD 21689 624 1100 6. Bölüm 476 7. CD 17189 770 1139 7. Bölüm 369 8. CD 14487 469 989 8. Bölüm 520 9. CD 13652 486 794 9. Bölüm 308 10. CD 29002 465 991 10. Bölüm 526 11. CD 15308 402 908 11. Bölüm ORTALAMA 452 901 449 Not: Dairelerin iş sayıları ayrıca dikkate alındığında ortalamalar fark edecektir.

10 Dosya İnceleme Süreleri
2010 Yılı Ortalama Dosya İnceleme Süreleri ( 1 dosya için) Cumhuriyet Savcısı Tetkik Hakimi Üye Toplam süre Ceza Dosyası 59,881 dk 89,192 dk 8,196 dk 157,269 dk Hukuk Dosyası - 101,34 dk 9,42 dk 110,76 dk Not 1: CBS incelemesi her bir ceza dosyasının inceleme süresini % 35 oranında uzatmaktadır. Not 2:Yılda 210 gün, haftada 5 gün, günde 8 saat, heyet halinde dosyaların karara bağlanması şeklinde hesaplama yapılmıştır. (Adli tatil ve resmi tatil günleri çıkartılmıştır.)

11

12

13

14

15

16

17 İlk Derece Mah-Görevsizlik İlişkisi
MAHKEMESİ YILI GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEN DOSYA SAYISI 1 Karaisalı Asliye Hukuk Mahkemesi 2009 200 2 Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 126 3 Kocaeli 3. iş Mahkemesi 120 4 Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 118 5 Bismil Asliye Hukuk Mahkemesi 117 6 Kocaeli 4. İş Mahkemesi 115 7 Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi 114 8 Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi 111 9 Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 10 …………………………. …….

18 Not: Son 9 yılda zamanaşımına uğrayan dosyaların sayısında %520 oranında artış olmuştur.

19 ONAMA BOZMA ORANLARI (2010) Karara Çıkan Toplam Dosya Sayısı
Karara Çıkan Toplam Dosya Sayısı Onanan Dosya Sayısı Bozulan Dosya Sayısı Onama Bozma Ceza Daireleri 41.946 20,06% 52,37% Hukuk Daireleri 63.306 48,87% 17,93%

20 Dosya Kapatma Süreleri (Karar-Posta)
Birim Toplam Dosya Sayısı Karar-Kapatma Süre 1. HD 14303 22 2. HD 11 22044 12. HD 12 3. HD 22918 17 20. HD 4. HD 13436 20 5. HD 14 22425 14. HD 6. HD 14188 24 7. HD 7319 26 18. HD 8. HD 6251 27 11. HD 18 9. HD 38606 15. HD 19 10. HD 18500 12971 16. HD 31924 13. HD 21 17105 14969 7396 7995 17. HD 11402 52 17393 19. HD 14681 31 21. HD 28 17447 13449

21 Dosya Kapatma Süreleri (Karar-Posta)
Birim Toplam Dosya Sayısı Karar-Kapatma Süre 1. CD 8683 12 6. CD 8 2. CD 34759 10 3. CD 20835 18 4. CD 21753 32 10. CD 13 5. CD 10637 27 11. CD 16 21306 7. CD 18322 28 8. CD 19 14889 9. CD 23 12320 26730 16336

22 YARGITAY GENELİ 2000-2010 KARŞILAŞTIRMASI
SONUÇ YARGITAY GENELİ KARŞILAŞTIRMASI Devreden dosya sayısında % 557,45 artış olmuştur. Gelen dosya sayısında % 71,08 artış olmuştur. Toplam dosya sayısında % 159,19 artış olmuştur. Çıkan dosya sayısında % 63,77 artış olmuştur. Derdest'te % 421,25 artış vardır. Gelen dosyaları karşılayacak işgücü sağlanamamıştır.

23 SONUÇ ONAMA_BOZMA ORANLARI
Ceza dairelerindeki bozma oranlarının yüksekliği araştırılarak bu oranın düşürülmesi için gerekli çalışma yapılabilir, GERİ ÇEVİRME KARARLARI Hukuk Dairelerinin adet dosyası hakkında (karara çıkan dosyaların %8’i) GERİ ÇEVİRME kararı verilmiştir. Nüfus, Adli Sicil, Tapu, Trafik Tescil, Ehliyet, Pasaport, Tutuklu Hükümlü, SGK kayıtları, Vergi Kayıtları, imza eksiği UYAP üzerinden tamamlanabilmektedir. Bu kaynaklar kullanılarak bu oran düşürülebilir,

24 SONUÇ GÖREVSİZLİK KARARLARI
Hukuk dairelerinde 2010 yılında toplam karara çıkan dosya sayısı olup bu dosyalardan adet dosyada görevsizlik kararı verilmiştir. Bu oran karara çıkan dosyaların %14’üne eşittir. Dosyalar ilk derece mahkemelerinden doğru daireye gönderilse bu kadar daha iş yükü azalacaktır. YSP_Ön İnceleme Bürosu, İş Bölümü Net tarifi yapılabilir, kurala uymayanlara yaptırım … ZAMANAŞIMI Son 9 yılda zamanaşımına uğrayan dosyaların sayısında %520 oranında artış olmuştur. UYAP sisteminden sağlıklı veri girişi ile bu süreler sisteme hesaplattırılarak zamanaşımı yakın dosyalar öncelikli olarak incelenebilir,

25 SONUÇ 2010 YILI KAĞIT-TONER HARCAMALARI
Top kağıt= sayfa, Karar + Tebliğname = adet, 2 şer sayfadan sayfa, idari yazışma, Toplam= sayfa *** Harcama Kalemleri, Top kağıt = TL 180 yazıcı = TL 1000 adet toner = TL TOPLAM HARCAMA = TL

26 SONUÇ RAPOR HAZIRLAMA SÜRESİ;
Hakimler rapor yazımında çok vakit kaybetmektedirler, Zabıt katibi desteği, Konuşma tanıma sistemleri ile rapor hazırlama süreleri kısaltılabilir, Dosyaların taşra teşkilatından bütün verileriyle UYAP üzerinden gönderilmesi, DOSYA İNCELEME ORANLARI; Son 11 yılda tetkik hakimi başına düşen dosya sayısında % 5’lik bir artış olmuşken üye bazında % 35 oranında artış olmuştur. TEBLİĞNAME HAZIRLAMA SÜRESİ; CBS incelemesi her bir ceza dosyasının inceleme süresini % 35 oranında uzatmaktadır. Bu konu değerlendirilebilir,

27 SONUÇ UYAP Yargıtay Bilgi Sistemi ile artık mahkeme yönetime ve denetimi daha da kolaylaşmıştır. Her zaman güncel raporlardan yararlanılarak gerekli tedbirler alınabilir.

28 SİSTEM RAPORLARI

29 SİSTEM RAPORLARI

30 RAPOR EKRANI

31 ÖRNEK RAPOR (Dosya Durum Raporu)

32 ÖRNEK RAPOR (Öncelik-Mahiyet-)

33 Teşekkürler Dr. Servet YETİM-Tetkik Hakimi syetim@yargitay.gov.tr

34 DEĞERLENDİRME (2000-2010 KARŞILAŞTIRMASI) B- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
yılları arasında Cumhuriyet Başsavcılığı gelen-çıkan dosya sayıları karşılaştırılmış olup; Devreden dosya sayısında %283,6 artış olmuştur. Gelen dosya sayısında %84,4 artış olmuştur. Toplam dosya sayısında %154,2 artış olmuştur. Çıkan dosya sayısında %98,4 artış olmuştur, Derdest'te %210,1 artış vardır.

35 DEĞERLENDİRME (2000-2010 KARŞILAŞTIRMASI) C- CEZA DAİRELERİ
yılları arasında Yargıtay Ceza Daireleri gelen-çıkan dosya sayıları karşılaştırılmış olup; Devreden dosya sayısında %2200,6 artış olmuştur. Gelen dosya sayısında %93,6 artış olmuştur. Toplam dosya sayısında %276,3 artış olmuştur. Çıkan dosya sayısında %64,7 artış olmuştur. Derdest'te %1330,9 artış vardır.

36 DEĞERLENDİRME (2000-2010 KARŞILAŞTIRMASI) D- HUKUK DAİRELERİ
yılları arasında Yargıtay Hukuk Daireleri gelen-çıkan dosya sayıları karşılaştırılmış olup; Devreden dosya sayısında %992,8 artış olmuştur. Gelen dosya sayısında %48,8 artış olmuştur. Toplam dosya sayısında %97,4 artış olmuştur. Çıkan dosya sayısında s%43,1 artış olmuştur. Derdest'te %801,5 artış vardır.


"YARGITAY İŞ YÜKÜ İSTATİSTİKLERİ VE ANALİZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları