Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI. İŞ DİSİPLİNİ VE STRES Eskişehir Sağlık Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI. İŞ DİSİPLİNİ VE STRES Eskişehir Sağlık Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI

2 İŞ DİSİPLİNİ VE STRES Eskişehir Sağlık Müdürlüğü

3 NİÇİN ÇALIŞIRIZ ?.... Fizyolojik ihtiyaçlar Güvenlik İhtiyacı Aidiyet ihtiyacı Özgüven Kendi kendini gerçekleştirme ihtiyacı

4 Bireyin yaşamını sürdürmek, sosyal çevrelerini-ilişkilerini geliştirmek, saygınlık kazanmak amacıyla yaptığı etkin,verimli, bilinçli ve anlamlı faaliyetlerin tümüne “İŞ” denir.

5 Konulan yeni kuralların herkes için alışkanlık haline getirilmesine DİSİPLİN denir.

6

7 İŞ DİSİPLİNİ Kurum ve işletmelerde düzeni ve en küçük ayrıntının denetimini sağlayan ve diğer iyileştirme çalışmalarının temelini sağlayan sistemdir.

8 Toplam kalitenin bir parçası İşletme içinde kendi alanlarını ilgilendiren konularda belli grupların sorunları belirlemesi, incelemesi ve çözümler sunmasıdır.

9 İş disiplinin amacı ise, verimliliği arttırmak, çalışma ortamını temiz, düzenli ve kullanıma uygun hale dönüştürmektir.

10 Kuruluşa Yararları Aksaklıkları ve israfı azaltır Verimliliği artırır İş güvenliğini artırır Motivasyonu yükseltir Hizmetin devamlılığını düzenler

11 Personele Yararları Personele Yararları Ürettiklerini sergilerler Bakış açıları genişler Kendilerini yönetirler Alışkanlıklarını gözden geçirirler

12 Personele Yararları Böylece sorunlar erken teşhis edilir, katılım ve paylaşım sağlanarak keyifli çalışma ortamı yaratılır.

13 Topluma Yararları Kurum performansından memnuniyet Adil,ucuz, zamanında hizmet Artan toplum talebini karşılama İyi kurum-toplum ilişkileri Toplum ilişkilerine zamanında tepki

14 Disiplinli bir ordu ve disiplinsiz bir trafik aynı anda nasıl bir arada bulunabilir ?

15 STRES Güçlenme, gerilme, baskı, “Bütünlüğü koruma” esas duruma dönmek için harcanan çaba Kişi ile çevresi arasındaki etkileşimden doğan durum

16 STRES Organizmanın kendi yaşamını ve çevreye uyumunu tehdit eden bir unsura (Stresör) gönderdiği ve varoluş değeri olan “savunma yada kaçma tepkisi” dir.

17 İş Stresi Kişilerde meydana gelen ve onları normal etkinliklerden sapmaya zorlayan bir durumdur.

18 İş stresi bulaşıcı mıdır?

19 Alarm Reaksiyonu Direnç Dönemi Tükenme

20 Olumlu Stres: Performans yüksekliği, Kariyer isteği Yaratıcılık girişimleri, Kişisel büyüme Mesleki gelişimde etkilidir.

21 Olumsuz Stres: Uyum kapasitesini zayıflatan zararlı fiziksel, zihinsel ve ruhsal sonuçlar yaratan durumdur.

22 STRES KAYNAKLARI Toplumsal ve ekonomik değişimler Aile ilişkileri ve sorunları Ulaşım sorunları Yer değişimi Ekonomik sorunlar Ülke sorunları Örgüt dışı kaynaklar:

23 STRES KAYNAKLARI Örgüt içi kaynaklar Birey Bireyin örgüt içindeki görevi İşin yapısal özelliği Kariyer gelişimi Örgüt içi ilişkiler Örgütün iç çevresi Örgütün dış çevre ile ilişkileri

24 Birey Kişilik Algılama Deneyimler

25 Bireyin Örgüt İçindeki Yeri Rol çatışması Rol belirsizliği Kişilerden sorumlu olma Kararlara katılamama

26 İşin Yapısal Özelliği Çok fazla veya çok az iş Kötü çalışma koşulları Zaman baskısı

27 Kariyer Gelişimi Aşırı ödüllendirme Yetersiz ödüllendirme İş güvenliğinin yokluğu

28 Örgüt İçi İlişkiler Yönetici ile yetersiz ilişki İş arkadaşlarıyla yetersiz ilişki Yetki ve sorumluluk dağılımındaki güçlükler

29 Örgütün İç Çevresi Davranışların kısıtlanması, Bölüm içi politikalar Yeterli danışma eksikliği

30 Örgütün dış çevre ile ilişkileri Örgüt ve ailenin isteklerinin çatışması Örgütün beklentilerinin bireyinkilerle çatışması

31 1-1,3Kişiye önemli olduğunu hissettirmeyen önemsizlik duygusundan kaynaklanan stres düzeyi 1,4-1,9Mücadeleci olmayan biri iseniz sizin için uygun bir iş stresi düzeyi 2-2,5Sağlık ve verimlilik açısından elverişli bir iş stresi düzeyi 2,6-3,1Çekici bir iş stresi düzeyi olmakla beraber bazı yönleri sağlığı tehdit edebilir 3,2-3,4İş yükü fazla aileye zaman tanımayan sağlığı ve verimliliği tehdit eden stres düzeyi 3,5-4Sağlığınız ve verimliliğiniz ağır risk altında

32

33 Bedensel Tepkiler Baş ve sırt ağrıları, kas krampları, az uyumak, hazımsızlık Psikolojik Tepkiler Yorgunluk, kaygı, gerginlik, depresyon, can sıkıntısı, dikkat toplama güçlüğü, kendine olan güvenin azalması vb.

34 Davranışsal Tepkiler Sigara, alkol kullanımının artması, duygusal ve fevri davranışlar, kazalar vb. Sosyal Tepkiler Ev çevresinde diğer insanlarla kurulan ilişkilerde azalma, aile ve toplum içi rollerin yürütülmesinde beceriksizlik, sosyal yalıtım vb.

35 Subjektif Tepkiler Depresyon, bıkkınlık, tatmin olamama (Aşırı yemek yeme; davranışsal) Duygusal Tepkiler Unutkanlık, hassasiyet, yoğunlaşamama, karar verememe

36 Fizyolojik Tepkiler Ülser, ağız kuruluğu, KŞ, TA ve kalp atımının artması vb. Örgüt ile ilgili Tepkiler Devamsızlık, verimsizlik, yüksek iş gücü devir hızı, kötü çalışma atmosferi, iş tatminsizliği, yüksek kaza oranı

37 İşe gitmede isteksizlik: Stres yaratan sosyal ortamla karşılaşma endişesi Örgütten ayrılma: Örgütle bütünleşmeyi ve iş tatminini engelleme

38 Yetersizlik duygusu: İş görene bildiği işin verilmemesi, bilgileri dışındaki işin yapmaya zorlanması İşbirliği sağlayamama: Stresli iş görenin işle ilgili işbirliği sağlamada gönülsüz davranması

39 İşte hata yapma : Uzun süreli stres sonucu dikkat ve bellekle ilgili sorunların çıkması İşten Uzaklaşma İsteği (Devamsızlık): Örgüte, işine, çalışma arkadaşlarına uyumsuz iş görenin işe devam etmek istememesi

40 İsabetsiz karar verme : Stresin algılar üzerindeki olumsuz etkisi ve dikkat eksikliği Nitelik ve nicelik düşmesi: İş gören verimliliğinde düşme

41 TÜKENME: Nedenleri; işte hayal kırıklığı, iş yükü, bürokratik engeller olup kişi kendine ve çevresine yabancılaşır, olumsuz tutumlar takınır.

42 Örgütsel stratejiler Bireysel stratejiler

43 Amacı; Kişiye stres oluşturan ögeleri ve bunlara verdiği tepkileri tanıtmak, Problemlerin doğru teşhisine yardımcı olmak, Stres vericilerini yönlendirmek Kendini psikolojik ve fizyolojik zararlardan korumak için yöntem öğretmek ve geliştirmek

44 EGZERSİZ:Yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklete binme tenis vb. Bireysel stratejiler Bedensel hareketin azlığı stresi arttırmaktadır.

45 SOLUNUM EGZERSİZLERİ: İyi nefes ağır, derin ve sessiz olanıdır. Oturarak veya uzanarak bir dakika içinde alınan nefes sayısının yarısı kadar düzenli ve ağır nefes alın. Bunu 5 dakika günde iki kez yapın.

46 Sağ elinizi karnınızın üzerine sol elini göğüs hizasında nefesinizi önce boşaltın. Ciğer kapasiteniz hayali iki kısma bölünmüş gibi 1,2 diye sayarak nefesinizi alın. Nefesinizi verirken ciğerinizin 1. Kısmını 1,2 diye sayarak 2. Kısmını da 1,2 diye sayarak verin. Arada nefesinizi tutun. Doğru nefes alıyorsanız sağ elini hareket edecektir.

47 MEDİTASYON: Bireysel kaygı ve kuruntu ve gerilimlerden uzaklaştıran dikkat toplama işlemidir.

48 BİOFEEDBACK :Bireyin ayrımında olmadığı tepkilerinin bir araç yardımıyla bir eğitim programı ile otonom etkinliklerinin (Beden sıcaklığı, ter bezi salgısı vb.) istenilen yönde düzenlemeyi öğrendiği bir yöntemdir.

49 GEVŞEME :Dikkat alanını genişleten, düşünceyi berraklaştıran ve duyguları keskinleştiren rahatlama tekniğidir.

50 BESLENME :Yeterli ve dengeli beslenmenin stresi azaltıcı etkisi vardır. Aşırı yağ, şeker ve kaloriden uzak durun Alkol ve sigara kullanmayın Sakinleştirici ve uyku ilacı kullanmayın Kafeinden uzak durun

51 TOPLUMSAL DESTEK :Aile ve arkadaş grupları ile olan uyumlu iletişim, ilişki ve dostluklar stersi olumlu etkiler.

52 SOSYAL,KÜLTÜREL,SPORTİF ETKİNLİKLERE KATILIM :Bireyin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı etkinlikler ve hobilerle uğraşması gevşemeyi sağladığı gibi bu alandaki başarılarda olumlu yararlar sağlar.

53 MASAJ:Bilinçli yapılan masaj bireyi rahatlatır ve dinlenme olanağı sağlar. DUA VE İBADET:Bireyin umut ve iyimserliğini arttırır.

54 ZAMAN YÖNETİMİ : Stresle başa çıkmanın en etkin yoludur. Zamanı gereksinim ve isteklerini karşılayabilecek biçimde kontrol altına almaktır.

55 ÖRGÜTSEL İKLİM YARATMAK : Örgütteki psikolojik ortamın daha az merkeziyetçi, kararlara katılımı sağlayan, yukarı doğru iletişime izin veren yapıda olması stersi olumlu etkiler. Örgütsel stratejiler

56 İŞ ZENGİNLEŞTİRMESİ : Rutin ve yapılandırılmış işlere göre stres üzerinde olumlu etkiler yaratır. İşin içerdiği sorumluluk alanının genişlemesi ve beceri isteyen ayrımlı işler, tanınma ve başarı fırsatları sunar.

57 ÖRGÜTSEL ROLLERİN BELİRLENMESİ VE ÇATIŞMANIN AZALTILMASI: Rollerin belirlenmesi ve açık bir iş bölümü ile örgütte oluşabilecek stresin önüne geçilebilir.

58 MESLEKİ GELİŞİM YOLLARININ PLANLANMASI VE DANIŞMANLIK : Açık iş listeleri, iş planları göndermek ve iş geçişlerine izin vermek Yeni meslekler, etkinlikler, eylem planları ve amaçlar için eğitimler düzenlemek Örgüt geliştirme ve iş düzenleme çalışmaları yapmak

59 NEŞELİ ORTAM YARATMAK

60 BUGÜN BİR BAŞLANGIÇ OLABİLİR STRESSİZ BİR YAŞAM İÇİN!..


"Kalite Temsilcisi Handan KUZPINARI. İŞ DİSİPLİNİ VE STRES Eskişehir Sağlık Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları