Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Büyümenin iki motorundan biri teknoloji ise, diğeri insan kaynağına yatırımdır.” Robert Solow, “Büyüme Teorisi ve Sonrası”, Nobel Ödül konuşması, Stockholm,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Büyümenin iki motorundan biri teknoloji ise, diğeri insan kaynağına yatırımdır.” Robert Solow, “Büyüme Teorisi ve Sonrası”, Nobel Ödül konuşması, Stockholm,"— Sunum transkripti:

1 “ Büyümenin iki motorundan biri teknoloji ise, diğeri insan kaynağına yatırımdır.”
Robert Solow, “Büyüme Teorisi ve Sonrası”, Nobel Ödül konuşması, Stockholm, 8 Aralık, 1987 NOTE: Want a different image on this slide? Select the picture and delete it. Now click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. Prof. Dr. Mehmet POLAT İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Adayı, 2014

2 İçindekiler NEDEN ADAYIM? REKTÖRLÜK PROJELERİM
Akademik Seviyemizi Yükseltici Projelerim Sosyal Hayatımızı Zenginleştirici Projelerim Tanınırlığımızı ve Gelirlerimizi Artırıcı Projelerim HAKKIMDA Özgeçmiş Eğitim İş Deneyimi İdari Görevler İdari/Akademik Kurul Üyelikleri İYTE’de Verilen Dersler Burs/Ödül/Seçkin Görev Akademik Çalışmalar/Bilim Sanayi Projeleri

3 Öncelikle bizlerin gurur duyduğu bir İYTE, Türkiye’nin gururu bir üniversite olacaktır.
Neden Adayım? İleri seviyede bilim ve teknoloji üretmek ve yaymak için kurulmuş olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ülkedeki en iyi kadrolardan birini oluşturmasına; öğrenci başına düşen öğretim elemanı ve devlet desteği oranları, yapılan yayın sayıları, girişimcilik endeksi gibi birçok istatistikte en ön sıralarda yer almasına; ve Türkiye’nin en gözde yarımadasında konuşlanmış olmasına rağmen 22 yıl sonra dahi ismini değiştirmeye varan seviyelerde kendini sorgulamaktadır. Böylesine entelektüel bir ortamda bu sorgulamalar temelsiz ve nedensiz olamaz! Türkiye’nin teknoloji üssü olduğumuzu iddia ederken: İYTE neden en kaliteli lisansüstü öğrencileri cezbetmekte zorlanmaktadır? neden en mütevazi seyahat ödeneği dahi çabalanması gereken bir destekdir? kreş gibi en elzem hizmetler veya alış veriş merkezi gibi olağan konforlar İYTE için neden bir lüks durumundadır? öğrencilerimiz gece ring servisleri ya da kaliteli bir kafeterya gibi temel imkanlardan neden yoksundur? araştırma yapmak için kurulmuş merkezlerimiz neden analiz laboratuvarları gibi çalışmaktadır? İYTE’nin sunduğu toplumsal hizmetler neden yok denecek kadar azdır? İYTE neden bütçe dışı gelir yaratamamaktadır? kampüsümüz yaz veya kış neden günün 16 saati ıssız bir yer halindedir? teknoparkımız önümüzdeki dönemde neden yeni kurulan çevre teknoparkların gerisine düşme riski altındadır? Hepimizi bağlayan konularda karar mekanizması neden şeffaf değildir? İYTE‘liler olarak her gün şahit olduğumuz bu sorunları ardarda sıralamaktan daha önemlisi, bu çelişkilerin altında yatan temel nedenlerin doğru teşhis edilmesidir. Rektörün yönetim politikasını belirleyecek olan bu teşhisin ne olduğu ve nasıl bir duruş alındığı İYTE için hayati önem taşımaktadır. İYTE‘nin en temel sorunu şudur: İYTE yönetimi, her fırsatta övünç duyduğunu ifade etmesine rağmen, en büyük sermayesi olan yetişmiş insan kaynağını yönetim politikalarının odağına yerleştirmemiş; akademik ve sosyal yaşam kalitesinden verilecek her ödünün içeride ve dışarıda entelektüel bir bedelinin olacağını iyi hesaplamamıştır. ‘Herkesi kucaklamak’, ‘liyakate önem vermek’, ‘sinerji yaratmak’ gibi İYTE’nin içinden gelen bir rektörün doğal olarak taşıması gereken nitelikleri sunmak için değil; akademik seviyemizi yükseltici, sosyal hayatımızı zenginleştirici, tanınırlığımızı ve bütçe dışı gelirlerimizi artırıcı somut projelerle öncülük etmek için adayım. Enstitümüzü ve sanayiyi yakından tanıyan bir akademisyen olarak, İYTE kadar İYTE'linin ayrıcalığına olan inancımla şekillendirdiğim ve enstitümüzü her yönüyle gurur duyacağımız bir kurum yapacak olan projelerimi, bu anlayışım çerçevesinde değerlendirmenizi rica ediyorum. Şu gerçeği asla unutmayalım: Öncelikle bizlerin gurur duyduğu bir İYTE, Türkiye’nin gururu bir üniversite olacaktır. Saygı ve sevgilerimle. Mehmet Polat İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Adayı, 2014

4 Rektörlük Projelerim Akademik Seviyemizi Yükseltici
Türkiye’nin en seçkin yüksek öğretim kurumu olmak için İYTE, akademik seviyeyi yükseltici, sosyal hayatı zenginleştirici, tanınırlığını ve gelirlerini artırıcı somut projeler geliştirmelidir. Rektörlük Projelerim Akademik Seviyemizi Yükseltici Sosyal Hayatımızı Zenginleştirici Tanınırlığımızı ve Gelirlerimizi Artırıcı

5 Yükseltici Projelerim
İYTE’de bilim ve teknolojinin üretildiği ve yayıldığı noktalar olan bölümler İYTE’nin yönetim politikalarının odağından uzak olamaz. Akademik Seviyemizi Yükseltici Projelerim İYTE’nin üretim noktaları olan bölümlerimize ayrılan makine-teçhizat ve sarf ödenekleri araştırma bir tarafa, eğitimin ihtiyaçlarını karşılamak için dahi yetersizdir. Bütçedeki makina teçhizat ve sarf kalemleri öncelikli olarak bölümlerde kullandırılacaktır. Talep eden öğretim üyelerimize yılda en az bir bilimsel toplantıya ön şartsız katılım için (sözlü sunum şartı aranmadan), nasıl kullanıldığı (kendisi ya da öğrencisi için; katılım ücreti, uçak veya otel gibi) kendi inisiyatifinde olacak şekilde, doğrudan yolluk desteği sağlanacaktır. Rektörlüğümün ilk yılında TL’den az olmayacak şekilde belirlenecek bu miktar, izleyen yıllarda bu dökümanda özetlediğim gelir getirici projelerin devreye alınması ile hızla artırılacaktır. Bu kapsamda, özellikle bölüm başkanlığım süresince büyük bir ihtiyaç olduğuna şahit olduğum konu, öğrencilerimizin teknik ve araştırma gezilerinin desteklenmesinde rektörlüğün teşvik edici bir tutum sergilemesinin önemidir. BAP Destek Programı öğretim üyelerinin temel araştırma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yeniden düzenlenecektir. Yeni başlayan öğretim üyelerimiz için ‘Seed Money’ ve A Tipi proje desteği devam ederken talep eden her öğretim üyesine proje önerisine gerek olmadan yılda bir kez doğrudan TL destek verilecektir. Döner sermaye gelirlerinin dağılımında BAP payının %10’a çıkarılması ve TTO aracılığı ile BAP Projelerine sanayi desteği sağlanması BAP bütçemizi artırmak için yapılacak ilk girişimlerdir. Bölüm Bütçeleri Artırılacaktır Kurumsal Bir Toplantı Teşvik/Destek Programı Başlatılacaktır İYTE’nin yeterince tanınmadığı bir gerçektir. İYTE’de düzenlenen bilimsel toplantılar, tanınırlığımızın artırılması açısından önemlidir ve kurumsal desteği hak etmektedir. Altyapı olanaklarının sunulması gibi yardımların yanı sıra, İYTE de düzenlenecek tüm konferans ve toplantılara ayırım yapılmaksızın katılımcı sayısı ile orantılı olarak maddi destek sağlanacaktır. Ayrıca, İYTE Vakfı altında toplantı organizasyonlarını gerçekleştirecek bir şirket kurularak İYTE öğretim üyeleri tarafından düzenlenen toplantılarda tasarruf sağlanırken, İYTE için gelir yaratılacaktır. İleriki süreçte İYTE’de bir Konferans Merkezi inşası için çalışmalar başlatılacak ve gereken tüm girişimlerde bulunulacaktır. Rektörlük dönemimin önemli hedeflerinden biri, lisans öğrencilerimiz ile araştırma görevlisi kadrosu olmayan lisans üstü öğrencilerimizin için kurumsal bir burs fonunun oluşturulmasıdır. Bu fona gelir kaynağı yaratmak için, İYTE Vakfı başta olmak üzere, mezunlar derneği, büyük sanayi firmaları, büyük laboratuvar firmaları ve kentin ileri gelenleri dahil tüm kaynaklar İYTE’nin kurumsal avantajlarını kullanılarak harekete geçirilecektir. Öğretim Üyelerine Doğrudan Seyahat Desteği Sağlanacaktır Lisans/Lisans Üstü Öğrencileri için Burs Fonu Oluşturulacaktır Öğretim Üyelerine Doğrudan BAP Desteği Sağlanacaktır

6 Yükseltici Projelerim
İYTE’nin tam katılımlı ve kapsamlı bir Akademik Master Plan hazırlaması kurumsallaşmasının şartlarından biridir. Akademik Seviyemizi Yükseltici Projelerim Akademik ve toplumsal etki açısından öncü bir kurum olmak için İYTE stratejik olarak seçilmiş yeni programlarla büyümelidir. Denize komşu, güneş, jeotermal ve rüzgâr açısından eşsiz bir lokasyonda konuşlanmış İYTE’de, Deniz Bilimleri ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları alanlarında yeni programların açılması ciddiyetle tartışılmalıdır. İleriki süreçte Yer ve Çevre Bilimleri, Su Kaynakları, Sürdürülebilir Kimyasal Prosesler ve Kanser alanlarında yeni programların açılması hedeflerimiz arasında olmalıdır. Bu programlar, yasal zeminin uygunluğuna göre yeni enstitüler kapsamında ya da Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılabilirler. İYTE, bilim ve teknolojinin yanı sıra ekonomi, yönetim, iletişim ve beşeri bilimler gibi alanlarda da mezunlar vermeli, araştırmalar yapmalıdır. Rektörlüğüm döneminde, kampüsümüzde sayısal ve entelektüel zenginlik yaratacak, toplumsal etkisi büyük ekonomi ve işletme bölümlerini kapsayacak bir fakültenin açılması için bu konuda ilk girişim yapılacaktır. İşletme ve Ekonomi fakültesi personelimizin gerek kurum içi gerekse ileri eğitimi için önemli bir açılım sağlayacaktır. Açılan bu fakülteler sayesinde zenginleşen bölüm yapılanmamız, dünyanın saygın üniversitelerinde örnekleri olan ‘Management of Technology’, ‘Security Technologies’ ve ‘Infrastructure Systems Management and Engineering’ gibi yerinde veya uzaktan ücretli eğitim veren yeni lisansüstü programların açılmasına da olanak verecektir. . Yeni Programlar Açılacaktır İYTE, Marine Biology, Pharmacology ve Aero Space Engineering gibi stratejik yeni bölümlerle büyümeyi tartışmalıdır. Ancak yeni bölümlerin açılmasında izlenecek strateji, öncelikle ilgili programların açılması ve olgunlaşan programların bölümleşmesi şeklinde olmalıdır. Ekonomi ve işletme gibi kurulacak yeni fakültelere bağlı bölümler buna istisnadır. Rektör, hepimizi bağlayan ve İYTE açısından yaşamsal önemi olan bu konularda hedef birliği sağlayacak bir AKADEMİK MASTER PLANI’nın hazırlanması için liderlik göstermelidir. Yerli ve yabancı lisansüstü öğrencilerin, post doktora araştırmacılarının ve akademisyenlerin bölümlerle iletişimi, TÜBİTAK destek programlarına başvuruları ve takibi, oryantasyonlarının yapılması ve kalışları sürecinde yardım almaları konularını organize edecek bir Misafir Akademisyen/ Araştırmacı Destek Birimi kurulacaktır. Şu anda daha çok akademik açıdan destek veren Uluslararası İlişkiler Ofisi ile birlikte veya bu ofise bağlı olarak faaliyet gösterecek olan bu birimin oluşturulması, bizler için çok önemli olan bu ziyaretlere verilen desteğin kurumsal bir yapıya kavuşturulması açısından son derece önemlidir ve İYTE’nin entelektüel zenginliğini artırmaya yönelik en önemli girişimlerden biri olacaktır. Yeni Bölümler Açılacaktır Misafir Akademisyen/Araştırmacı Destek Birimi Oluşturulacaktır Yeni Fakülteler Kurulacaktır

7 Yükseltici Projelerim
Kampüsde entelektüel zenginliğin artırılması İYTE yönetimin en önemli öncelikleri arasında yer almalıdır. Akademik Seviyemizi Yükseltici Projelerim Yerli veya yabancı saygın bilim insanlarının dönemsel olarak bölümler bazında en az bir lisansüstü ders verecek şekilde İYTE’de misafir edilmesi sağlanacaktır. Akademik görgümüz, TÜBİTAK 2221 ve 2236 Destek Programları ve Yarımada’nın cazibesi, bu konuda büyük avantajlar sunmaktadır. Bu gibi akademisyenlerin ziyaretlerinde, kurulacak olan Misafir Akademisyen/Araştırmacı Destek Birimi’nin kurumsal desteği, yönlendirmesi ve organizasyonu önemli yer tutmaktadır. Post Doktora araştırmacılarının İYTE’ye çekilmesi, kampüsümüzün zenginliği açısından önemli olmasına rağmen, bu konuda kurumsal bir destek mekanizması mevcut değildir. Bu amaçla, Misafir Akademisyen/ Araştırmacı Destek Birimi koordinasyonunda ‘PostDoc Opportunities in İZTECH’ web portali oluşturulacaktır. Bu portal kapsamında: post doktora araştırmacı talebi olan öğretim üyeleri ilan edilecek, başvurular alınarak öğretim üyeleri ile eşleştirecek, adayla TÜBİTAK BİDEP 2216/2218 burs başvuruları yapılacak, burs onayını takiben oryantasyon ve ziyaret süresince post doktora elemanına aktif destek verilecektir. Saygın Bilim Adamı Davet Programı Oluşturulacaktır İYTE’nin bir ileri teknoloji enstitüsü olarak bekası, lisansüstü programlarını herkesten daha üst seviyede tutmasına bağlıdır. Lisansüstü eğitimi özendirmek için aşağıdaki kurumsal çözümler devreye alınacaktır: Yüksek lisansa hak kazanan başarılı öğrencilere, araştırma görevlisi kadrosu alıncaya kadar bir yılı aşmamak kaydıyla burs sağlanacaktır. Tezini 10. dönem sonunda tamamlayan 50-d doktora öğrencileri, 11 ve 12. dönemde maaşlı olarak yurtdışında görevlendirileceklerdir. Lisansüstü başvuruların sayı ve niteliğinde olumsuz etki yaratan kampüs yaşam koşulları/sosyal imkânları acil olarak iyileştirilecektir. Yeni açılacak stratejik programlar sayesinde lisansüstü eğitimin yaygınlığı ve derinliği artırılacaktır. Saygın Bilim Adamı Davet Programı ile İYTE’de sunulan lisansüstü derslerin cazibesi artırılacaktır. Lisansüstü/post doktora araştırmacıları için yaşam sitesi yapılacaktır. yabancı lisans üstü öğrencilerin sayısı Misafir Akademisyen/ Araştırmacı Destek Birimi’nin desteği ile TÜBİTAK 2215 programı kullanılarak artırılacaktır. MFBE Müdürü iken başlattığım ödüllü Lisansüstü Tez Çalışmaları Sergisi ve Yarışması, çevre üniversiteleri de kapsayacak ve İYTE Bahar Şenlikleri ile birlikte gerçekleşecek şekilde İzmir çapında büyük bir lisansüstü araştırmaları proje festivaline dönüştürülerek tekrar canlandırılacaktır. Lisansüstü Programların Cazibesi Artırılacaktır İYTE Post Doktora Portali Yaratılacaktır Lisansüstü Proje Sergisi/Yarışması Canlandırılacaktır

8 Yükseltici Projelerim
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün bekası, lisansüstü programlarını herkesten daha üst seviyede tutmasına bağlıdır. Akademik Seviyemizi Yükseltici Projelerim İleri teknoloji üretmeye yönelik araştırmalar yapmak üzere kurulan merkezlerimiz daha çok rutin analiz laboratuvarları gibi çalışmaktadır. Analiz ve test hizmetlerine ilave olarak üst seviyede araştırma yapabilmeleri için, maddi ve personel destek sağlanmasının yanı sıra, merkezlerimiz DPT altyapı projeleri ve diğer kanallar kullanılarak TEM ve SAXS gibi temel cihazların veya sistemlerin alınması yönünde desteklenmelidir. Örneğin, hızla gelişen Bilkent UNAM, Sabancı SUNUM ve DEÜ EMUM gibi araştırma merkezleri, İYTE Malzeme Araştırma Merkezi’ne sağlamamız gereken desteğin bir göstergesidir. Bu saptamam, diğer tüm araştırma merkezlerimiz için de geçerlidir. Araştırma merkezlerimizin, lisansüstü programlarda yapılan projelere “couple” edilerek gerçek anlamda araştırma yapar haline getirilmesi için gerekli tüm altyapı oluşturulacaktır. Bu kapsamda İYTE Akademik Master Planı çerçevesinde mevcut ve yeni açılacak programlarla entegre olarak çalışacak yeni merkezlerin açılması tartışılacaktır Sıklıkla kullanılan kimyasal, cam, elektronik gibi sarf malzemelerinin, ihtiyaçlara göre evrimlenen bir envanter kapsamında, toptan alınarak depolanacağı, ihtiyaç anında oluşturulacak kampüs içi kargo servisi ile en kısa sürede yerine teslim edileceği ve zaman içinde bir Sarf Marketi yapısına kavuşturulacak bir sistem kurulacaktır. Araştırma Merkezleri Güçlendirilecektir Lisansüstü/Post Doktora Yaşam Sitesi Yapılacaktır Kampüsde lisansüstü ve post doktora araştırmacıları ile davetli bilim adamlarının uzun süreli konaklama ihtiyaçlarına hitap edecek bir yaşam merkezinin kurulması için önceki dönemlerde başlatılmış ama yarım kalmış olan ‘Ahşap Evler’ gibi projelerin yap-işlet-devret modeli de dahil olmak üzere devreye alınması için tüm adımlar atılacaktır. Buna ilave olarak rektörlük projelerim arasında olan ve bu dökümanda görsellerini verdiğim alışveriş merkezine yakın, otel konforunda bir misafirhane kurulması kısa süreli konaklama ihtiyaçlarının karşılanması açısından elzemdir. Bu yapıların aynı zamanda evli akademisyenlere de hitap edecek şekilde tasarlanması önem taşımaktadır. İYTE’de sınıfların yetersizliği şubeler açılarak aşılmaya çalışılmaktadır. Avantajlarına rağmen öğretim üyeleri açısından zaman kayıplarına ve ders kalitesinde düşüşlere neden olabilen bu durum, özellikle yeni program ve bölümlerin açılması ile özellikle servis dersi veren bölümlerimiz için sürdürülebilir olmaktan çıkacaktır. Rektörlüğüm döneminde yapılacak bütçe planlarında ergonomik olarak tasarlanmış merkezi amfilerini inşası en ön sıralarda yer alacaktır. Bu amaçla, devlet ve üniversite kaynaklarının kullanılmasının yanısıra, gerekirse konsorsiyumlar oluşturularak büyük sanayi firmaları, büyük laboratuvar firmaları ve kentin ileri gelenleri dahil tüm kaynaklar harekete geçirilecektir. Merkezi Amfiler Yapılacaktır Araştırma Sarf Marketi Kurulacaktır

9 Yükseltici Projelerim
Yeni rektörün, daha önce atılmış adımlara samimiyetle sahip çıkması, zaman ve kaynak israfını önlemek kadar kurumsallaşmamız için de büyük önem taşımaktadır. Akademik Seviyemizi Yükseltici Projelerim Entegre Kalite Geliştirme ve Yönetim Sistemi Oluşturulacaktır İYTE’de 2009’da başlatılan fakat yarım kalan kalite geliştirme çalışmaları, tekrar başlatılacaktır. Bu kapsamda stratejik plan hedeflerinin belirlenmesi ve takibi, program akreditasyonlarına hazırlık ve takibi, merkezlerin/laboratuvarların akreditasyonları ve takibi, eğitim-öğretim, Ar-Ge, idari ve destek süreçleri ve topluma hizmetler konularında kalite yönetim sisteminin oluşturulması çalışmaları Türk Standartlar Enstitüsü’nden (TSE) danışmanlık desteği almak suretiyle gerçekleştirilecektir. Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığım döneminde 5 yıllık tam MÜDEK akreditasyonu aldığımız süreçte edindiğim tecrübelerimin, KGYS çalışmalarının koordinasyonunda büyük yararı olacağını düşünmekteyim. Elektrik kesilmeleri ve dalgalanmaları ile binalardaki topraklama hatalarının cihaz ve çalışmalarımıza verdiği zararlar kabul edilemez. Sorunlu tüm binalar devre kesici, voltaj ayarlayıcı, akım sağlayıcı sistemlerin kurulması ve topraklama sistemlerinin onarılması için elden geçirilecektir. İYTE Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Kurulacaktır Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı görevlerim esnasında gördüğüm bir diğer büyük eksiklik, İYTE’de zehirlenme, asit sıçraması, elektrik kaçağı, yangın vb. risklere yönelik kurumsal bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin yokluğudur. Yüksek teknoloji üretmek için kurulan İYTE’de hala göz ve asit duşları bulunmayan, yanıcı maddelerin plastik çöp kovalarına atıldığı, elektrik kablolarının ortada dolandığı laboratuvarlar mevcuttur. İYTE’de gerekli iş güvenliği eğitimlerini organize edecek, teftişler yoluyla eksiklik ve önlemleri belirleyecek, eylemleri takip edecek ve sonuçları birim yöneticilerini destekler şekilde rektöre ve yönetim kuruluna sunacak bir Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulacaktır. Bu birim, uzun dönemde enstitümüzün yanı sıra, harici kurum ve firmalara da çevre, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek şekilde yapılandırılacaktır. Şu an, bir hocamızın samimi gayretleriyle sürdürülen atık toplama ve bertaraf işlemleri de bu yapıya dahil edilecektir. İYTE ders ve yardımcı kitaplarının, kırtasiye ve bilgisayar malzemelerinin ve diğer kitap, araç ve gereçlerin satışının yapılacağı; iletişim ve yayım konusunda destek verecek (fotokopi, yazıcı, poster basımı, internet erişimi, vb.) merkezi bir kitapçı/kırtasiye (Bookstore) açılacaktır. IYTE Bookstore’un kurumsal kimliği öğrencilerimizin kitap ve diğer ihtiyaçları indirimli olarak tedarik edilmesinde faydali olacaktır. Tüm Binaların Elektrik Alt Yapısı Elden Geçirilecektir İYTE Kırtasiye (İYTE Bookstore) Açılacaktır

10 Yükseltici Projelerim
Birimler arası evrak akışındaki iletişim kopukluğu ve taleplerimizin akıbeti konusundaki geri bildirim eksikliklerinin giderilmesi İYTE’nin verimli çalışması açısından elzemdir. Akademik Seviyemizi Yükseltici Projelerim İYTE’de döner sermaye gelirlerinin dağılımı aşağıdaki tablodaki gibi dört farklı kategoride hesaplanmaktadır. Görüleceği gibi dağılımda rektörlük payı % 30 (danışmanlık için %15), bölüm payı % 0’dır. * Bu miktar rektörlüğe aktarılmaktadır. Enstitütü yönetim kurulu üyeliğim sırasında, döner sermaye üretme kapasitesi düşük bölümlerimizin ihtiyaçlarının da hızla karşılanabilmesi için özellikle desteklediğim bölüm paylarının tamamen rektörlüğe aktarılması uygulaması, ne yazık ki bölümlerin karar mekanizmasının dışında kalmalarına yol açmıştır. Bir diğer sorun, bölümde yapılan laboratuvar çalışmalarında, çalışmayı yapan öğretim elemanına kalan payın döner sermaye tutarının neredeyse yarısı kadar olmasıdır. Rektör olmam durumunda yönetim kurulumuzda acil olarak görüşmeye açaçağım bir konu, döner sermaye gelirlerinin dağılımında BAP payının %10’a çıkarılması, bölüm paylarının tekrar devreye alınması ve uzmanlarımızca yapılan rutin çalışmalar dışında öğretim üyesi payının ciddi olarak artırılmasıdır. Döner Sermaye Dağılımı Tekrar Düzenlenecektir Elektronik Döküman Takip Sistemi Kurulacaktır Dekanlık ve bölüm başkanlığı yaptığım dönemlerde gördüğüm en önemli sorunlardan biri, birimler arasındaki evrak akışındaki iletişim kopukluğu ve taleplerimizin akıbeti konusunda yaşadığımız geri bildirim eksiklikleridir. İYTE’nin verimliliğini artırmak için acil olarak ele alınması gereken konulardan biri, birimlerde evrak kayıt ve takip aşamalarının elektronik hale getirilmesidir. Bu amaçla, vesayet zinciri (chain of custody) ve bar kod sistemi gibi özellikleri içeren ve birimlerin yazışmalarının arşivleme ve takibinin ve yapılacağı elektronik bir sistem acilen oluşturulacaktır. Her yazışma için, muhataplarının ve ilgili birim amirlerinin erişim hakkı olacak şekilde çalışacak elektronik kayıt sisteminde, kayıt esnasında atanabilecek süreli ‘flag’ lar sayesinde, taleplerin sistem içinde kaybolmasının ve gecikmelerin önlenmesi, İYTE’nin bir bütün olarak etkin ve verimli bir şekilde çalışması açısından elzemdir. Eğitim ve araştırma esnasında ortaya çıkan ihtiyaçlara etkin çözümler sağlamak için Eğitim-Araştırma Destek Birimi kurulacaktır. Bu birim: Cam deney düzeneklerinin imali için Cam Atölyesi, Deney düzenekleri ve cihazların kontrol sistemlerinin kurulması ve onarımı için Elektrik-Elektronik Atölyesi, Eğitim ve araştırmaya yönelik araç ve gereçlerin imalat ve tamiri için Araştırma Torna-Tesviye-Şekillendirme Atölyesi, Mobilya ve benzeri malzemenin imalat ve tamiri için Alt Yapı Demir ve Ağaç İşleri Atölyesi alt yapılarını içerecektir. Lab. Çalışması Bölüm Rutin Merkez Rutin Danışmanlık Hazine payı 1 BAP Payı 5 Rektörlük Payı 30 15 Fakülte Payı Bölüm Payı İş veya Hizmete Bağlı Giderler* 49 Öğretim Elemanı payı 64 79 Öğretim elemanı vergi sonrası payı 51-54 11-13 63-67 Eğitim-Araştırma Destek Birimi Kurulacaktır

11 Yükseltici Projelerim
Rektörün kendi fakültelerinde seçilmiş dekanlarla çalışması İYTE’nin merkeziyetten uzak ve daha şeffaf bir kurum olması yolunda önemli ve samimi bir adımdır. Akademik Seviyemizi Yükseltici Projelerim İYT Sistemi İyileştirilip Genişletilecektir sistemimiz, enstitümüze yakışır işlev, görünüm ve kapasiteye kavuşturulacaktır. Mail programı kapsamında tüm İYTE personelinin ortak ve interaktif bir şekilde kullanacağı bir takvim uygulaması devreye alınacaktır. Bu sayede kurulların programlanmasından toplantıların organizasyonuna kadar tüm faaliyetler, birbirimizin günlük programlarını görebilmemiz sayesinde etkin ve efektif bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Kişinin günlük programının kimlere ve hangi seviyede açık olacağı tamamen kullanıcı kontrolünde olacaktır. İYTE’de yüksek nitelikli hesaplamaların yapılmasına olanak verecek ve post doktora portali, davetli saygın bilim adamı, ICTP ve benzeri kanallardan İYTE’de misafir edilecek bilim insanlarına da hizmet verecek bir Yüksek Performanslı Hesaplama Merkezi’nin kurulması için fizibilite çalışmaları başlatılacaktır. Bu girişim kapsamında İYTE’de kullanılan/kullanılması gereken maliyetli bilimsel yazılımların merkezileştirilerek sayı ve nitelikçe zenginleştirilmesi konusu da ele alınacaktır. Rektör, konumunun gereği olarak idari yapı ile yakın ve samimi bir ilişki içinde olmak zorundadır. Ancak, İYTE’de bilim ve teknolojinin üretildiği ve yayıldığı noktalar olan bölümler İYTE’nin yönetim politikalarının odağından uzak olamaz. Rektör olarak, enstitü ve fakülte akademik kurullarının düzenli olarak yapılmasını sağlamanın yanısıra, yılda en az iki kez sohbet toplantıları şeklinde, bölümlere misafir olmamın karşılıklı olarak sorunlarımızı paylaşmamıza ve nedenlerini anlamamıza fırsat vereceğini ve aidiyet ve motivasyon duygularımızı artıracağına inanmaktayım. Fakültelere bağlı olarak çalışan bölümlerin performansı doğrudan dekanın sorumluluğundadır. Bu sorumluluk, dekana üniversite yönetiminde etkin, belirleyici ve gerektiğinde rektörü uyarıcı bir rol yükler. Enstitü Yönetim Kurulu’nda rektör yardımcıları sadece gözlemci olarak bulunurken dekanların asil üye olarak yer almalarının sebebi budur. Rektör olmam durumunda İYTE’de yapacağım önemli değişikliklerden biri, dekanların fakültelerinde öğretim üyelerince seçilmesinin yolunu açmaktır. Bölüm başkanlarının seçimle atandığı İYTE’de yeterli çoğunluğa ve olgunluğa ulaşmış fakültelerimizin dekanlarını seçmelerinin önünde rektörün iradesi dışında bir engel yoktur. İYTE’yi merkeziyetten uzak ve daha şeffaf bir yüksek öğrenim kurumu yapma yolunda rektörün fakültelerince seçilen dekanlarla çalışması önemli ve samimi bir adımdır. Rektör-Bölüm İletişimi Sağlanacaktır Yüksek Performanslı Hesaplama Merkezi Kurulacaktır Dekanlar Öğretim Üyeleri Tarafından Seçilecektir

12 Zenginleştirici Projelerim
Kampüsümüzdeki yaşam şartlarının iyileştirmesi ve sosyal imkânların artırılması lüks değil acil bir zorunluluktur. Sosyal Hayatımızı Zenginleştirici Projelerim İYTE’nin Peyzaj Master Planı Oluşturulacaktır Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, peyzaj planlamayı “peyzajların geliştirilmesi, restore edilmesi veya yaratılması için, çevresel, sosyal, ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak mekâna, araziye yönelik çeşitli analizler sonucu, geleceğe yönelik planların oluşturulması için yapılan ileri görüşlü güçlü eylem” olarak tanımlar. İYTE’de halen bu anlamda güçlü bir eylem planı oluşmamıştır. Rektörlüğümün ilk gününden itibaren, mevcut çalışmaları da kapsayan bir PEYZAJ MASTER PLANI oluşturulması için Mimarlık Fakültemize, hizmet alımı dahil, gereken tüm destek verilecektir. Nihai plan, İYTE üst kurullarında onaylanarak gelecek yönetimleri de bağlayan bir peyzaj çerçeve planı oluşturulacaktır. Bir yerleşkenin, kendisini tanımlayan ve günün her saati yürüyüş veya dinlenme için kullanılabilecek, akşamları doğal bir toplanma alanı olarak görev yapacak mekânlara ihtiyacı vardır. Akşamları hayatın durduğu İYTE’de bu acil bir zorunluluktur. Öncelikli olarak kütüphane ile yapımı devam eden İnşaat Mühendisliği Bölümü binası arasından rektörlüğe uzanan geniş yol, yeşillendirilip ışıklandırılarak ana bulvar şeklinde düzenlenecektir. Bulvar kademeli olarak, Master Peyzaj Planı çerçevesinde, tüm fakültelere ve lojmanlara uzatılarak İYTE’de ana bir manzara, yürüyüş ve dinlenme aksı oluşturulacaktır. (detay için Kütüphanenin rektörlük tarafında bulunan ve mezuniyet törenlerimizin yapıldığı beton alan beyaz örtü konseptli bir amfi tiyatroya dönüştürülecektir. Amfi tiyatro, öğrencilerimiz ve aileleri için en değerli anları, bizler için ise saygınlık demek olan mezuniyet törenlerimize yakışır kapalı bir alan sağlayacaktır. Ayrıca, akşamları yatılı lise havasına bürünen yurtlarda yaşayan öğrencilerimiz başta olmak üzere, hepimiz için müzik dinletileri, sinema gösterimleri ve davetli sanatçılar vesilesi ile buluşulan bir ortam yaratacaktır. (detay için www. mpolat2014.com) Kampüsün merkezinde yer alan ve harika bir manzaraya sahip gölet çevresi, Master Peyzaj Planımıza uygun olarak yürüyüş-dinlenme alanları ve açık hava spor aletleri içerecek şekilde tasarımlanacak ve ana yürüyüş aksına bağlanacaktır. Sadece kış aylarında toplanan durgun suyu barındıran göletin, drenaj dereleri ile sürekli tazelenmesini sağlanacaktır. Bu sayede kampüste kendini temizleyen ve bizlerin yanı sıra fauna ve flora açısından da bir rahatlama sağlayacak sulak bir ortam yaratılacaktır. (detay için Gece-Gündüz Kullanıma Müsait Amfi Tiyatro Yapılacaktır Gölet Çevresi Yürüyüş ve Spor Alanı Olarak Düzenlenecektir Ana Yürüyüş Bulvarları Oluşturulacaktır

13 Zenginleştirici Projelerim
Sosyal Hayatımızı Zenginleştirici Projelerim İYTE Bulvarı, Amfitiyatro ve Tören Alanı

14 Zenginleştirici Projelerim
Rektör, yaşam kalitesinin artırılmasının nitelikli öğrenci ve personelin cezbedilmesi ve mevcutların motive edilmesi için şart olduğunu görmelidir. Sosyal Hayatımızı Zenginleştirici Projelerim Alış Veriş ve Öğrenci Toplulukları Merkezi Yapılacaktır Rektörlük dönemimin en öncelikli konulardan biri, Master Plan’a uygun olacak şekilde, yurt ve lojmanlara yakın bir lokasyonda bir ‘food court’, alışveriş ve öğrenci toplulukları merkezinin yap(tır)ılması olacaktır. Küçük mağazalar, kafeler, kitapçı-kırtasiye, kuaför, kuru temizleme gibi hizmet mekânlarının yer alacağı merkez kiralama veya yap-işlet-devret sistemi ile kullanıma sunulacaktır. Öğrenci topluluklarımız, etkileşimlerini artırmak amacıyla bu merkezde konuşlandırılacaktır. Bu merkezde yer alacak firmalarla yapılan protokollerde özellikle İYTE öğrencilerinin istihdam edilmesi konusu ön planda tutulacaktır. (detay için Kampüsümüzü hepimiz için daha yaşanır kılmak ve misafirlerimizi yakışır şekilde ağırlamak için sabah, öğlen ve akşam yemeklerinin servis edileceği üst seviye À la Carte bir restoran/kafeterya yapılacaktır. Bu amaçla, Master Peyzaj Planına uygun olacak şekilde lojmanların hemen bitimindeki denizi gören arsa benzeri bir alan değerlendirilecektir. (detay için www. mpolat2014.com) Gülbahçe körfezi kıyısında SİT kapsamındaki İYTE’ye ait alanın; konserler, bahar şenlikleri ve bilim okulu doğa atölyelerine ev sahipliği yapacak bir dinlenme ve gösteri alanı haline getirilmesi için yap-işlet- devret modeli de dahil çalışmalar başlatılacaktır. Gece-Gündüz Kampüs-Urla Ring Seferleri Başlatılacaktır Gece saatlerinde minibüs bulamadığı Urla’da mahsur kalan, dönüş imkânı olmadığı için acil servisinde sabahlayan veya Mimarlık Fakültesinden yurtlara inemeyen öğrencilerimiz bizim sorumluluğumuzdur. Rektörlüğümün ilk gününden üzerinde duracağım bir konu, 8:00–20:00 saatleri arasında kampüsü ve 20:00-11:00 saatleri arasında ise Urla’yı da kapsayacak ring servisinin başlatılması olacaktır. Ayrıca, güvenlik hizmetleri, gece saatlerinde talep edilmesi halinde kampüs içinde araç ve eşlik desteği verecek şekilde genişletilecektir. Metronun Üç Kuyular’a kadar geldiği göz önüne alındığında, İYTE ile Üç Kuyular arasında sürekli ve geç saatlere kadar ulaşım sağlanması kampüsü gece-gündüz yaşanır hale getirecek tüm projelerim açısından hayati önem taşımaktadır. İYTE ile Üç Kuyular arasında düzenli olarak gidip gelecek servis araçları devreye sokulacaktır. Tüm servis ihalelerinde, araç kalitesi ve sunulan hizmetler (internet gibi) konusunda personelimizi gözeten bir duruş sergilenecektir. Çalışanlarımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan kreş/anaokulu, anket yapılmadan, sayıya bakılmadan açılacaktır. Tek bir çocuğumuz için bile şart olduğunu düşündüğüm kreş ve anaokulunun, yeni açılacak fakülteler, programlar, post doktora katılımları ve konut projesi sayesinde, İYTE’de en çok talep gören hizmetlerden biri olacağı konusunda en ufak bir kuşkum yoktur. İYTE-Üç Kuyular Servisleri Devreye Alınacaktır Kampüste À la Carte Restoran/ Kafeterya Açılacaktır İYTE’de Kreş/Anaokulu Açılacaktır Körfez Kıyısında Piknik/Gösteri/Dinlenme Alanı Yapılacaktır

15 Zenginleştirici Projelerim
İYTE ‘Food Court’, Alışveriş ve Öğrenci Toplulukları Merkezi Sosyal Hayatımızı Zenginleştirici Projelerim

16 Zenginleştirici Projelerim
İYTE kurumsallaşmak istiyorsa acil olarak AKADEMİK, PEYZAJ ve SU master planlarını hazırlamalıdır. Bu planlar İYTE’nin gelecek kuşaklarına olan borcudur. Sosyal Hayatımızı Zenginleştirici Projelerim Kampüste Sağlık Hizmetine Erişimden Ödün Verilmeyecektir Bir kısmı 24 saat kampüste konaklayan ve nüfusu 6 bine ilerleyen İYTE’de sürekli sağlık ve ilk yardım hizmeti verecek bir ekibin yokluğu kabul edilemez bir durumdur. Gerekirse ek destek sağlanarak biri dahiliye uzmanı olmak üzere iki tam zamanlı doktor acil olarak istihdam edilecektir. Mevcut sağlık merkezinin gerek yapılan testler (örneğin PSA, TSH, T3, T4 vb) ve gerekse sahip olduğu ekipman (ultrosonografi vb) açısından daha kapsamlı hale getirilmesi için gerekli tüm destek verilecektir. Eş zamanlı olarak, İYTE Kampüsünde ya da civarında sağlık ocağı, aile hekimliği, ambulans merkezi kurulması için tüm girişimler yapılacaktır. Dokuz Eylül ve Ege Üniversiteleri ile personelimizin öncelikli ve indirimli muayene edilebilmeleri için karşılıklı sağlık desteği/teknik destek protokolleri yapılması için girişimde bulunulacaktır. Medikal Park ve Kent Hastanesi gibi kurumlarla benzeri kurumsal anlaşmalar yapılması için görüşmeler başlatılacaktır. Talep gelmesi durumunda kampüsümüzde, alan ve alt yapı desteği (parselleme, su temini gibi) sağlanarak hobi bahçeleri oluşturulacaktır. İleri teknoloji yaratırken doğa ve çevre ile barışık kalmamamızı sağlayacak bu gibi projelerin hayata geçirilmesi İYTE’yi olumlu yönde farklılaştırırken yaşayanlarımızın memnuniyet seviyesini de artıracaktır. İYTE’de Su Master Planı Oluşturacaktır Önümüzdeki 10 yılda ciddi bir su sıkıntısı başlayacak olan İYTE’de önemli ve acil diğer bir konu MASTER SU PLANI’nın hazırlanmasıdır. Bu plan olmaksızın yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs oluşturulamaz. İYTE ve çevresinde kış aylarında boşa akan birçok su yolu mevcuttur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve alt birimleri olan Devlet Su İşleri, Meteoroloji İşleri ve Orman Genel Müdürlükleri ile İYTE ve çevresinin su ihtiyacını karşılarken çalılık yangınlarında sigorta niteliği taşıyacak toplama göletlerinin inşası için projeler geliştirilecektir. Kamu Yararı niteliğindeki bu projeler, bakanlık nezdinde ısrarla savunabileceğim ve destek göreceğine inandığım projelerdir. Kısa erimli olarak, önümüzdeki dönemde su problemi yaşamamamız için yeraltı su kuyularının açılması çalışmaları acil olarak başlatılacaktır. İYTE, Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi personelini kapsayacak bir konut projesi için uygun arsa tahsisi amacıyla Urla ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ile görüşmelere başlanacaktır. Akabinde 100 binden fazla konut yapmış olan Ege Kooperatifler Birliği (Ege Koop) ile düşük maliyetli kredi sağlanması, projelendirme ve inşaat aşamaları için görüşmeler yapılacaktır. Başlanılacak konut projesinin İYTE’nin yüksek teknoloji kimliğine yakışır ve örnek (özgün mimari, akıllı binalar, yenilenebilir enerji kullanımı, interaktif sosyal alanlar, Fen Lisesi) olması için özen gösterilecektir. Her seviyede destek göreceğine inandığım ve İYTE'yi taşınılan değil yaşanan bir kampüs yapacak bu projeyi rektörlük dönemimin en önemli hedeflerinden biri olarak görmekteyim. Sağlık Kuruluşları ile Protokoller Yapılacaktır Çalışanlarımız için Konut Projesi Başlatılacaktır Hobi Bahçeleri Oluşturulacaktır

17 Zenginleştirici Projelerim
Sosyal Hayatımızı Zenginleştirici Projelerim İYTE Gölet Rekreasyon Alanı

18 Zenginleştirici Projelerim
AKADEMİK MASTER PLANI olmaksızın seçkin, PEYZAJ MASTER PLANI olmaksızın yaşanabilir, SU MASTER PLANI olmaksızın yeşil bir İYTE mümkün olamaz. Sosyal Hayatımızı Zenginleştirici Projelerim Kampüsümüz jeotermal açıdan zengin bir jeolojik yapılaşma üzerinde oturmaktadır. Urla bölgesinde jeotermal enerji derinliğe bağlı olarak ısıtmada (70oC) veya termal havuzlar benzeri tesislerin (29-30o) yapılmasında kullanılabilir. Kampüs çevresinde inşa edilen özel sitelerin dahi jeotermal havuz kullanımı için sondajlara başladığı bir ortamda, Jeotermal Merkezine ve alanında uzman hocalarımızın desteğine sahip İYTE’de jeotermal konusunda geliştirilen projelere somut destek sağlanacaktır. Uzmanlık alanı doğal kaynakların etkin değerlendirilmesi olan bir akademisyen olarak, jeotermal çalışmaların en üst seviyede desteklenmesi konusu Rektörlüğümün bir diğer önceliği olacaktır. İzmir’de merkezi bir lokasyonda bir ön ofis görevlisi (sekreter), bir hizmetli personel ve bir kuryenin tam zamanlı olarak görev yapacağı ve temsil yeteneği yüksek bir irtibat ofisi açılacaktır. Ön ofis, toplantı ve çalışma odaları, mutfak ve diğer gereksinimleri içerecek olan irtibat ofisi, öğretim üyelerinin dışarıdan katılımlı toplantılarını şehir merkezinde yapabilmeleri, İYTE’nin ön tanıtımlarını gerçekleştirmeleri ve İYTE’ye acil ulaşması gereken doküman, numune vb. malzemelerin teslim alınması gibi konularda büyük kolaylık sağlayacaktır. Jeotermal Projelerine Öncelik Verilecektir Doğal Ortamla Birlikte Yaşam Kolaylaştırılacaktır Kampüsümüzde evcil ve yabani hayvanlarla aynı ortamı paylaştığımız kadar bazılarımızın fobileri olabileceği kabullenmemiz gereken gerçeklerdir. Rektörlüğüm döneminde bu hassasiyetleri gözeten üç aşamalı bir plan devreye alınacaktır: İlk aşamada, ana giriş kapılarının yeniden düzenlenmesi ve çevreleyen çitlerin periyodik kontrolü ile kampüse kontrolsüz hayvan girişi minimuma indirilecektir. İkinci aşamada, araç, klinik, yardımcı personel gibi her türlü lojistik destek verilecek kadrolu bir veterinerin İYTE’deki evcil ve yabani hayatın görünür bir şekilde bakım ve kontrolünü yapması sağlanacaktır. Üçüncü aşamada ise, veteriner tarafından tecrit edilmesi önerilen hayvanların barınacağı ve bakımının yapılacağı geniş bir doğal alan oluşturulacaktır. Psikolojik destek sağlayacak bu yaklaşımların yanı sıra kampüste 23:00’e kadar düzenli olarak çalışacak ring servisinin bu konudaki sorunları ve sürtüşmeleri büyük oranda azaltacağı kanısındayım. MFBE Müdürlüğü, Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı görevlerim esnasında motivasyonumuzu düşürdüğüne şahit olduğum bir konu, binlerce metrekare kapalı alana sahip binalarımızın günlük sorunlarıdır. Her binaya, o binada yerleşik olacak bir Bina İdari Amiri atanacaktır. Bina İdari Amiri elektrik, ısıtma-soğutma, su, internet, yalıtım vb. sistemlerindeki sorunların azaltılması ve zamanında çözülmesi açısından birim amirine doğrudan sorumlu olacaktır. İzmir’de İrtibat Ofisi Açılacaktır Ana Binalarda Bina İdari Yöneticileri Görevlendirilecektir

19 Zenginleştirici Projelerim
Sosyal Hayatımızı Zenginleştirici Projelerim İYTE Ala Carte Restoran

20 Tanınırlığımızı/GelirlerimiziArtırıcı Projelerim
İYTE’nin kampüsünün şehirden uzaklığı ve nüfusunun küçüklüğü 22 yıldır bildiğimiz bir gerçektir. Tanınırlığımızı/GelirlerimiziArtırıcı Projelerim Ülkemizde hızla gelişen ve kurumsallaşan özel sektörün, arşivleme, teyit, pazarlama, satış ve yasal zorunluluklar gibi nedenlerle akredite laboratuvar analiz hizmetlerine büyük ihtiyacı vardır. Yasal ve kamusal nedenlerden dolayı üniversiteler özel sektörün bu konuda ilk tercihidir. Bu ihtiyaca karşılık olarak, Teknoparkta İYTE Vakfına ait özerk bir şirket bünyesinde akredite bir laboratuvar kompleksi kurulacaktır. Modüler olarak, su analizleri ile başlanacak laboratuvar hizmetleri; kademeli olarak çevre, pestisit, gıda, petrokimya, genetik, malzeme ve diğer alanlara genişleyerek ülkemize ve yakın coğrafyaya analiz ve referans hizmetleri veren akredite bir laboratuvar silsilesine dönüştürülecektir. Bu sayede araştırma merkezlerimiz de rutin analiz yükünden kurtarılarak gerçek misyonlarına yönelebilir duruma geleceklerdir. Büyük miktarda döner sermaye geliri yaratma potansiyeli olan bu girişim aynı zamanda bir türlü istenen seviyeye gelemeyen İYTE-Endüstri ilişkilerinin hızla gelişmesine ve İYTE’nin tanınırlığının artmasına da yardımcı olacaktır. Gelir yaratırken İYTE’yi bilinir kılacak bir proje İYTE dışından paydaşlara açılacak dil okullarıdır. İYTE’nin akşamları ve hafta sonları atıl duran imkânları kullanılarak, SEM koordinasyonu ve YDYO desteği ile başta İngilizce olmak üzere yabancı dil kursları başlatılacaktır. İhtiyaca göre, dil eğitimi hafta içi akşamları, hafta sonları ise tüm gün genel ingilizce, iş ingilizcesi, akademik çeviri gibi farklı alanlarda organize edilebilir. Akredite Analiz/Referans Laboratuvar Kompleksi Kurulacaktır İYTE’de, yabancı dil, lisans, yüksek lisans ve yaşam boyu eğitimleri kapsamında, e-öğrenme temelli dersler dâhil uzaktan yapılacak tüm eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu ve uygulamasını yürütmek amacıyla Uzaktan Eğitim Merkezi kurulacaktır. Uzaktan Eğitim Merkezi faaliyetlerini İYTE Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile koordineli yürütecek şekilde paralel bir yapı olarak veya SEM altında devreye alınabilir. Merkezin etkin bir şekilde çalışması açısından, İYTE ve TÜBİTAK kaynakları kullanılarak gerekli tüm elektronik altyapının oluşturulması sağlanacaktır. İYTE, özel veya kamu sektöründe konuşlanmış profesyonellerin lisansüstü eğitime uzaktan ulaşımı için imkân sağlamalıdır. Özellikle, açılacak ekonomi ve işletme bölümleri veya ‘Management of Technology’, ‘Security Technologies’ ve ‘Infrastructure Systems Management and Engineering’ gibi programlarda uzaktan eğitime hazırlıklı olunmalıdır. Bu kapsamda, İYTE Uzaktan Eğitim Merkezi’nin, yapılanmasını takiben üstleneceği ilk görevlerden biri İYTE’de, ücretli olarak lisansüstü seviyede uzaktan eğitime geçilmesi için çalışmaları başlatması olacaktır. İYTE Uzaktan Eğitim Merkezi Açılacaktır Uzaktan Lisansüstü Eğitim Başlatılacaktır İYTE Dışına Yabancı Dil Eğitimi Verilecektir

21 Tanınırlığımızı/GelirlerimiziArtırıcı Projelerim
Rektör, dezavantajları avantaja çeviren, İYTE’nin tanınırlığını ve sosyal etkisini artırırken gelir yaratan projeler geliştirmelidir. Tanınırlığımızı/GelirlerimiziArtırıcı Projelerim İYTE Yaz Lisesi Açılacaktır İYTE’de lise öğrencileri için üniversite hayatını üniversite ortamında tanıtacak Yaz Lisesi açılacaktır. Yaz Lisesinde öğrencilere Biyoteknoloji, Nano Teknoloji, Mekatronik, Robot Bilimi, Mimarlık Tarihi gibi bölümlerimizi tanıtıcı popüler dersler organize edilecektir. İngilizce dersler için öğrencilerin kayıtları, YDYO tarafından verilecek temel bir İngilizce sınavını başarmaları durumunda yapılacaktır. Zorunlu derslerin yanı sıra fitness, dans, yüzme, tenis gibi seçmeli derslerin de sunulacağı ders programları, İYTE’yi, meslekleri ve bölümleri tanıtan seminerler ve zaman yönetimi gibi önemli konulara değinen sunumlarla desteklenecektir. Öğrencilerin programı, inşa edilecek olan amfi tiyatroda yapılacak sinema akşamları, müzik dinletileri gibi aktivitelerle zenginleştirilecektir. Yaz lisesine liselerinde dereceye giren öğrencilerin ücretsiz kabulü, İYTE’nin prestijinin ve tanınırlığının artmasında büyük rol oynayacaktır. İYTE’de önemle üzerinde duracağım bir diğer konu İYTE Vakfı bünyesinde bir ilköğretim okulu ve fen lisesinin kurulmasıdır. Bu konuda özel sektör de dâhil olmak üzere tüm ilgililerle yer gösterme, ortak olma, operasyonel destek gibi tüm olasılıklar masaya yatırılarak görüşülecektir. Kurulacak okul, enstitümüz personeline finansal ve lojistik imkânlar sunarken, dışarıdan alacağı öğrenciler vasıtasıyla gelir yaratacaktır. Dolayısıyla, üst seviye öğrencilerin kolaylıkla burslu eğitime ulaşabildiği lisenin ilköğretim okulu ile desteklenmesi, kalite ve finansal sürdürülebilirlik açılarından önemlidir. İYTE Yaz Kampı/Bilim Okulu Açılacaktır Karayolları verilerine göre, Çeşme Otobanından yıllık araç akışı rakamlarıyla 10 milyonun üzerindedir. Yaz döneminde bu rakam ayda 1,5 milyon aracın üzerine çıkmaktadır. Eğitim ve mali açıdan çoğu iyi seviyedeki bu vatandaşlarımız, hemen yanından geçtikleri İYTE’den haberdar değildirler. İYTE’nin bir çekim alanı, uğrak noktası haline gelmesi için kampüste Urla Belediyesi, TÜBİTAK, Milli Eğitim ve Sanayi Bakanlıklarından destek alınarak bir Yaz Kampı/Bilim Okulu kurulacaktır. Kampta Mühendislik (Robotik, Elektronik, Yazılım), Bilim (Fizik, Kimya, Biyoloji), Zekâ Oyunları ve Matematik, Mimarlık ve Doğa Eğitim Atölyeleri gibi 7-16 yaş grubuna yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. İYTE öğrencileri ve öğretim elemanlarınca yürütülecek kampta konaklama için Çeşme Kapısındaki Yaşam Merkezi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu ile koordineli çalışılacaktır. İleriki süreçte Gülbahçe sahilindeki enstitümüze ait arazinin rekreasyon alanı olarak düzenlenmesini takiben, doğa eğitim atölyeleri gibi faaliyetler daha cazip bir lokasyona kaydırılacaktır. Bilim okulu gibi toplumsal açılımı olan çalışmaların, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koordinasyonunda devam ediyor olan ‘Yarımada Projesi’ ile İYTE’nin en üst seviyeden katılımı ile entegre edilmesi, uzun erimde enstitümüzü bir cazibe merkezi haline getirebilmemiz açısından hayati önem taşımaktadır. Aynı kapsamda, TÜBİTAK Desteği ile halen Bursa’da kurulmuş ve Konya, Kayseri ve Kocaeli’ gibi illerle sözleşmeleri imzalanmış örnekleri olan (ve Katip Çelebi Üniversitesi tarafından Çiğli aksına kurulması için yoğun bir şekilde lobisi yapılan) Bilim Merkezi’nin İYTE’de kurulması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde girişimler başlatılacaktır. İYTE İlköğretim Okulu ve Fen Lisesi Kurulacaktır

22 Tanınırlığımızı/GelirlerimiziArtırıcı Projelerim
Bilim okulu, yaz lisesi, yabancı dil eğitimi, uzaktan eğitim gibi hizmetlerin başarısı, bu faaliyetlerde görev alacak personelimizin motivasyonunun sağlanmasına bağlıdır. Tanınırlığımızı/GelirlerimiziArtırıcı Projelerim Teknopark Cazip Hale Getirilecektir Ege, Dokuz Eylül ve Kâtip Çelebi Üniversitelerinin şehir merkezine ve sanayi bölgelerine daha yakın teknoparklar kurması ve İYTE’de hala arzu edilen yaşam koşullarına ulaşılamaması nedeniyle, İYTE Teknopark atıl kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu tehlike ile yüzleşilmeli ve teknoparkı cazip hale getirmek için aşağıdakilere benzer önlemler acil olarak devreye alınmalıdır: Kampüsteki yaşam koşulları bizlerle aynı kampüsü paylaşan Teknopark personeli için de iyileştirilmelidir, Teknopark personeli, İYTE’de açılacak dil kursları, uzaktan yüksek lisans, sürekli eğitim gibi tüm imkânlardan indirimli ya da ücretsiz yararlanmalıdır, Teknopark personeli, İYTE İlk Öğretim Okulu ve lisesinde İYTE personeli ile aynı haklara sahip olmalıdır, İYTE bünyesinde kurulacak özerk laboratuvar kompleksinde sunulan tüm test ve analizler Teknoparkta konuşlu firmalara indirimli sunulmalıdır, Teknopark personeli İYTE Yapı kooperatifine üye olabilmelidir. Diğer Gelir Getirici Faaliyetler Sakız ağaçlarının TEMA ile birlikte çalışılarak ıslahı ve Zeytinyağı İşletme Tesisinin tam kapasite çalıştırılması gibi daha önceki dönemlerde başlatılmış veya planlanmış projeler devreye sokulacaktır. Çeşme Otobanı’ndan geçen 10 milyonun üzerindeki araçdaki vatandaşlarımızın çoğu çocukları birkaç yıl içinde üniversiteye başlayacak ailelerdir. İYTE Yönetim Kurulu’nda yıllarca gündeme getirdiğim ve rektör olmam durumunda ilk aşamada gerçekleştireceğim bir konu, bayrak direğinin yamacına otobandan gece ve gündüz rahatlıkla görünecek niteliklerde ışıklı bir İYTE logosunun yapılmasıdır. Otobandan görünecek ışıklı İYTE Logosu yapılacaktır

23 Hakkımda Enstitümüzde bulunduğum 12 yıl içerisinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerin yanı sıra İYTE Senatosu ve İYTE Yönetim Kurulu gibi bir çok kurulda yer aldım. Nano ve mikron boyutlarda tane teknolojisi, koloit ve yüzey ve ara yüzey kimyası, mineral hazırlama ve zenginleştirme süreçleri ve atık su arıtımı konularında çalışmaktayım. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerim ile birlikte gerçekleştirdiğim akademik çalışmalarım kapsamında, 32’si SCI endeksine giren dergilerde olmak üzere 41 dergi makalesi, uluslararası konferanslarda 42 tam basılı bildiri, 2 uluslararası konferans kitabı ve 2 kitap bölümü olarak 87 yayınım bulunmaktadır. Bilimsel yayınlarımın yanı sıra, 2’si yürütücü, 2’si ise araştırmacı olarak 4 TÜBİTAK projesi, yürütücü olarak 1 SANTEZ projesi ve çeşitli BAP projeleri tamamlamış bulunmaktayım. Bu projelere ilave olarak İYTE Teknopark’da kurulu Ar-Ge Şirketim ve döner sermaye kapsamında gerçekleştirdiğim çok sayıda endüstri projesi ve danışmanlığım bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıyım. Öz Geçmiş 19 Mayıs 1962 İzmir doğumluyum. İzmir Büyük Çiğli İlkokulu’ndan 1973; devlet burslusu yatılı öğrencisi olarak okuduğum İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi’nden 1979 yılında mezun oldum. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 1986 yılında ise aynı bölümün Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı’ndan Yüksek Lisans diploması aldım. 1987 yılı başında Milli Eğitim Bakanlığı Doktora Bursu ile gittiğim Penn State Üniversitesi Mineral Proses Mühendisliği Bölümü’nden 1990 ve yıllarında Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri aldım. 1996 yılı baharında geri döndüğüm DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde 1999 yılında doçent olarak atandım Ağustos ayında katıldığım İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü’nde 2006 Ağustos ayında profesör oldum.

24 Hakkımda İş Deneyimi Eğitim
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Penn State Üniversitesi Mineral Proses Mühendisliği Bölümü, YARDIMCI DOÇENT Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, DOÇENT Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, DOÇENT İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü, PROFESÖR İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü, 2006- Eğitim LİSANS ( ) Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü YÜKSEK LİSANS ( ) Dokuz Eylül Üniversitesi Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS ( ) Penn State Üniversitesi Mineral Proses Mühendisliği Bölümü DOKTORA ( ) Penn State Üniversitesi Mineral Proses Mühendisliği Bölümü

25 İdari/Akademik Kurul Üyelikleri
Hakkımda İdari/Akademik Kurul Üyelikleri İYTE SENATOSU Fen Bilimleri Müdürü ve Dekan olarak iki dönem İYTE YÖNETİM KURULU Dekan ve Profesör temsilcisi olarak iki dönem İYTE DİSİPLİN KURULU MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU Profesör temsilcisi, Dekan ve Bölüm Başkanı olarak üç dönem MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU Doçent temsilcisi ve Dekan olarak iki dönem YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU YÖNETİM KURULU BAP KOMİSYONU İdari Görevler MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2002 – 15 Ekim 2004 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Şubat 2007 – 24 Eylül 2007 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI Şubat Şubat 2013

26 İYTE’de Verdiği Dersler Burs/Ödül/Seçkin Görev
Hakkımda İYTE’de Verdiği Dersler CHE 220 TERMODYNAMICS Zorunlu Lisans Dersi; 3 Kredi; 6 Sömestre CHE 222 FLUID MECHANICS Zorunlu Lisans Dersi; 4 Kredi; 6 Sömestre CHE 410 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II Zorunlu Lisans Dersi; 2 Kredi; 3 Sömestre CHE 411 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III Zorunlu Lisans Dersi; 2 Kredi; 6 Sömestre CHE 420 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMY AND DESIGN Zorunlu Lisans Ana Tasarım Dersi; 6 Kredi; 3 Sömestre CHE 421 CHEMICAL ENGINEERING DESIGN Zorunlu Lisans Ana Tasarım Dersi; 6 Kredi; 3 Sömestre CHE 425 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE TREATMENT Seçmeli Lisans Dersi; 3 Kredi; 2 Sömestre CHE 526 ADVANCED FLUID MECHANICS Yüksek Lisans Dersi; 3 Kredi; 1 Sömestre CHE 531 CHARACTERIZATION AND PROCESSING OF PARTICLES Yüksek Lisans Dersi; 3 Kredi; 5 Sömestre Burs/Ödül/Seçkin Görev MÜDEK PROGRAM DEĞERLENDİRİCİSİ (Maden ve Kimya Mühendislikleri) Mühendislik Programları Akreditasyon Derneği, 2014 DAVETLİ PROFESÖR Japon Ulusal İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Japonya, MEHMET KEMAL DEDEMAN AR-GE YARIŞMASI 2.LİK ÖDÜLÜ Dedeman Holding, İstanbul Türkiye, 2004 DAVETLİ ARAŞTIRMACI Ben Gurion Üniversitesi, İsrail, TÜRK MADENCİLİĞİNİ GELİŞTİRME VAKFI BİLİM ÖDÜLÜ Cevher Hazırlama Alanında, İstanbul Türkiye, 2000 LİSANSÜSTÜ PROJE YARIŞMASI 2.LİK ÖDÜLÜ Penn State Üniversitesi Yer ve Mineral Bilimleri Fakültesi, 1990 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA BURSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSANS BURSU Türk Eğitim Vakfı

27 Akademik Çalışmalar/Bilim-Sanayi Projeleri
Hakkımda Akademik Çalışmalar/Bilim-Sanayi Projeleri 32’si SCI endeksinde 41 dergi makalesi, 42 tam basılı uluslararası konferans bildirisi, 2 konferans kitabı ve 2 kitap bölümü olarak 87 yayınım bulunmaktadır. 2’si yürütücü, 2’si ise araştırmacı olarak 4 TÜBİTAK projesi, yürütücü olarak 1 SANTEZ projesi ve çeşitli BAP projeleri tamamlamış bulunmaktayım. İYTE Teknopark ‘da kurulu Ar-Ge Şirketim ve döner sermaye kapsamında gerçekleştirdiğim çok sayıda endüstri projesi ve danışmanlığım bulunmaktadır. Akademik çalışmalarımın detayları için: Sanayi projelerimin detayları için:

28 Prof. Dr. Mehmet POLAT İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Adayı, 2014
NOTE: Want a different image on this slide? Select the picture and delete it. Now click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. Prof. Dr. Mehmet Polat İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği Bölümü Gülbahçe Urla İZMİR  Cep: Ofis: e-posta: web:


"“ Büyümenin iki motorundan biri teknoloji ise, diğeri insan kaynağına yatırımdır.” Robert Solow, “Büyüme Teorisi ve Sonrası”, Nobel Ödül konuşması, Stockholm," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları