Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kısa Çalışma Bildirim Listesinin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kısa Çalışma Bildirim Listesinin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar."— Sunum transkripti:

1 Kısa Çalışma Bildirim Listesinin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

2 30 Nisan 2011 gün ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 3 üncü bendinde, «…kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste, işveren tarafından Kurumca belirlenen formatta hazırlanarak, manyetik ve yazılı ortamda Kurum yetkilisine teslim edilir.» hükmü yer almaktadır. Bu hüküm baz alınarak http://statik.iskur.gov.tr/tr/kisacalisma/kisacalismabildiri mlistesi.xls adresinde yer alan excel listesi hazırlanmıştır. http://statik.iskur.gov.tr/tr/kisacalisma/kisacalismabildiri mlistesi.xls http://statik.iskur.gov.tr/tr/kisacalisma/kisacalismabildiri mlistesi.xls

3 Bahsi geçen link adresinde yer alan excelin “Açıklama” adlı çalışma sayfasında, veri girişi yapacak olan operatörlerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar yer almaktadır. Bu hususlardan en önemlileri excelin formatında değişiklik yapılmamasına ilişkin ifadelerdir. Buna göre; satır – sütun ekleme/silme/yer değiştirme, karakter değişikliği ve benzeri işlemlerden kaçınılmalıdır. Kes-Kopyala işlemi yapılacaksa mutlaka “Özel Yapıştır” seçilerek açılan menüden “Değerleri” ifadesi seçilmeli ve excel listesi Dosya Menüsü içerisindeki “Farklı Kaydet” seçeneği aracılığıyla kaydedilmelidir. Aksi halde formatta değişiklik meydana gelmekte ve teknik problemlere neden olmaktadır. Ekranda mavi harflerle yazılmış olan “Listeye Gitmek İçin Tıklayınız” ifadesi tıklandığında işverenler tarafından doldurulması gereken tabloya ulaşılmaktadır.

4 Tabloda yer alan mavi alanlar doldurulması zorunlu alanlardır ve doldurulmaması halinde liste sisteme aktarılamamaktadır.

5 İlk işlem olarak, listenin sol üst kısmında yer alan ve içerisinde “İşyeri İŞKUR No:” ifadesi bulunan hücrenin yanındaki hücreye işyerinin İŞKUR Numarası yazılmalıdır. İŞYERİ İŞKUR NO: 12345678910 İŞYERİ SSK NO.: Hazırlanacak XML dosya adını aşağıya giriniz. KÇÖ NEDENİ: C:\KCO__XML.XML BAŞVURU TARİHİ: BAKANLAR KURULU KARARI :Hayır T.C. KİMLİK NO.ADSOYADEPOSTA CEP TELEFON NO.KÇÖ BAŞLATMA TARİHİKÇÖ BİTİŞ TARİHİ

6 “İşyeri SSK No” yazılı olan hücrenin yanındaki hücreye de işyerinin 23 haneli SSK Numarası girilmeli, rakamlar arasına kesinlikle nokta, virgül, taksim işaretleri ve boşluk konulmamalıdır. İŞYERİ İŞKUR NO: 12345678910 İŞYERİ SSK NO.: 11111111111111111111111 Hazırlanacak XML dosya adını aşağıya giriniz. KÇÖ NEDENİ: C:\KCO__XML.XML BAŞVURU TARİHİ: BAKANLAR KURULU KARARI :Hayır T.C. KİMLİK NO.ADSOYADEPOSTA CEP TELEFON NO.KÇÖ BAŞLATMA TARİHİKÇÖ BİTİŞ TARİHİ

7 KÇÖ Nedeni ise hücrenin yanında yer alan kulakçığın tıklanmasıyla açılan listeden seçilmeli, kesinlikle elle yazılmamalıdır.

8 “İşyeri Başvuru tarihi olan hücreye rakamlar arasına nokta koyarak yazılmalıdır.

9 TC Kimlik Numarası ve Ad - Soyad bölümüne KÇÖ uygulamasından yararlanacak olan işçilerin bilgileri girilmelidir.

10 Bu bölümler doldurulurken ilgililerin kimliklerinde yer alan ad ve soyadlarının eksiksiz olarak yazılması, ad - soyad harici herhangi bir işaret kullanılmaması gerekmektedir.

11 Ad ve Soyad hücrelerinin yanında yer alan eposta ve cep telefonu numarası bilgilerinin doldurulması zorunlu olmamakla birlikte, cep telefonu numarası girilecekse alan kodu ve numaranın bitişik şekilde ve 10 haneli rakam olarak girilmesi gerekmektedir.

12 Aksi halde hata mesajı ekrana gelecektir.

13 F ve G sütunlarında yer alan başlatma ve bitiş tarihleri, işyerinde uygulanacak olan KÇÖ uygulamasının başlayacağı ve sona ereceği tarihi ifade etmektedir. Örneğimizde 01.01.2014 – 30.03.2014 tarihleri arasında kısa çalışma uygulanacağı baz alınmıştır.

14 Yürürlükte bulunan mevzuat gereği kısa çalışma ödemesi 90 günü aşamayacağından başlama ve bitiş tarihleri arasında 90 günden fazla süre olması halinde hata mesajı ekrana gelecektir.

15 Haftalık Çalıştırılmayacak Saat başlığı altındaki sütuna, normal şartlar altında uygulanacak olan haftalık çalışma saati ile KÇÖ uygulaması boyunca gerçekleştirilecek olan haftalık çalışma saati arasındaki fark yazılmalıdır. Kaydın sadece rakam olarak yapılması gerektiğinden saat, dakika vb. ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir. Örneğimizde haftalık normal çalışma saati 45 olan bir işverenin, KÇÖ uygulaması boyunca haftalık çalışma süresini 30 saate indirdiği kabul edildiğinden bahsi geçen alana 15 yazılmıştır.

16 Haftalık Çalışma Saati (Normal Çalışma Saati), normal şartlar altında uygulanacak olan haftalık çalışma saati olup, bu hücreye de sadece rakam girilmesi; saat, dakika vb. ifadelerin kullanılmaması gerekmektedir.

17 Son 3 Yıl Prim Ödeme Gün Sayısı, KÇÖ başlama tarihinden itibaren geriye dönük son 3 yıl içerisinde sigortalı işçi adına yatırılan primlerin toplamını ifade etmektedir. Primlerin aynı işveren tarafından yatırılması gibi koşullar aranmamaktadır.

18 Son 120 Gün Çalışmış Mı? başlığı altında yer alan sütuna, sigortalı işçinin adına KÇÖ başlama tarihinden önceki son 120 gün çalışıp çalışmadığı bilgisi girilecektir. Kaydın, hücrenin yanında yer alan kulakçığın tıklanması suretiyle açılan listeden seçilmesi, kesinlikle elle yazılmaması gerekmektedir. KÇÖ başlama tarihinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, prim yatırılmayan süreler için Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kayıtları esas alınmakta ve 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır. Bu nedenle son 120 günde yukarıda belirtilen haller mevcutsa “Evet” seçeneği seçilmelidir.

19 Son 120 Gün Prim Bilgileri başlığının altında yer alan hücreler, 1. Dönem ve 2. Dönem olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 1. Dönem KÇÖ uygulamasına başlanacak olan ayı, 2. dönem ise KÇÖ uygulamasının başlayacağı aydan bir önceki ayı ifade etmektedir. Örneğimiz üzerinden hareket edersek; 1. dönem 2014 yılı Ocak ayının 1 gününü, 2. dönem ise 2013 yılı Aralık ayının 30 günlük dönemini ifade etmektedir.

20 Bu bilgiler ışığında 1. Dönem Ay başlığı altındaki bölüme KÇÖ uygulamasının başladığı ay girilmelidir.

21 Bu bilginin rakam olarak girilmesi, kesinlikle harfle yazılmaması gerekmekte olup, aksi halde ekrana hata mesajı gelmektedir.

22 1. Dönem Yıl başlığı altındaki bölüme KÇÖ uygulamasının başladığı yıl girilmelidir.

23 1. Döneme Ait Aylık Prime Esas Brüt Kazanç başlığı altında yer alan sütuna KÇÖ başlama tarihine kadar sigortalı adına SGK’ya bildirilen tutar girilmelidir. Örneğimizde işverenin 01.12.2008 tarihi itibariyle KÇÖ uygulamasına başladığı ve Aralık ayının ilk günü için prim yatırmadığı kabul edildiğinden Aylık Prime Esas Brüt Kazanç tutarı 0,00 olarak girilmiştir. İşçi adına 1 günlük prim yatırılmış olan durumlarda ise Gün Sayısına 1 girilmeli ve Brüt Kazanç Tutarı olarak da 1 günlük tutar kaydedilmelidir.

24 Aylık Prime Esas Brüt Kazanç bilgisi girilirken sadece rakam kullanılmalı; TL, YTL ifadelerine yer verilmemelidir.

25 1. Dönem Gün Sayısı olarak, KÇÖ başlama tarihine kadar sigortalı işçi adına yatırılan prim gün sayısı girilmeli, eksik gün varsa Eksik Gün Sayısı başlığının altındaki bölüme gerekli bilginin kaydedilmesi gerekmektedir.

26 Eksik Gün Nedeni ise hücrenin yanında yer alan kulakçığın tıklanmasıyla açılan listeden seçilmeli, elle yazılmamalıdır. Eksik gün nedeninin SGK’ya bildirilen bilgiler doğrultusunda kaydedilmesi gerekmektedir.

27 Son 120 Gün Prim Bilgileri başlığının altında yer alan 2. Dönem ile ilgili bilgilerin, 1. Dönem başlığı altında anlatılan bilgiler doğrultusunda doldurulması gerekmektedir.

28 Uyarı: Excel listesi, Dosya Menüsü içerisindeki “Farklı Kaydet” seçeneği aracılığıyla kaydedilmelidir. Aksi halde formatta değişiklik meydana gelmekte ve teknik problemlere neden olmaktadır.


"Kısa Çalışma Bildirim Listesinin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları