Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEŞKİLATIMIZ: Bilindiği üzere ormanların korunması konusu Ormancılık Politikası Amaçlarımızın daima birinci sırasında yer almıştır. Ormanların usulsüz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEŞKİLATIMIZ: Bilindiği üzere ormanların korunması konusu Ormancılık Politikası Amaçlarımızın daima birinci sırasında yer almıştır. Ormanların usulsüz."— Sunum transkripti:

1 TEŞKİLATIMIZ: Bilindiği üzere ormanların korunması konusu Ormancılık Politikası Amaçlarımızın daima birinci sırasında yer almıştır. Ormanların usulsüz insan müdahalelerinden korunması konusundaki çalışmalarımız teşkilatımızın; 27 Orman Bölge Müdürlüğü, 213 Orman İşletme Müdürlüğü, 1312 Orman İşletme Şefliği, 1789 Toplu Koruma Ekibi, 121 Bölüm Koruma Ekibi, 32 Hassas Alan Koruma Ekibinde görevli (Üretim, Silvikültür, Koruma, İdari İşler ve Depo Görevleri Dahil ) Toplam: 5780 Orman Muhafaza Memuru ile çeşitli teknik ve idari görevleri yürüten 3454 teknik eleman tarafından yürütülmektedir. Memur sayısı sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Bu raporda; 2008 yılında yürütülen çalışmalar yer almaktadır. EYLEMLER – İŞLEMLER-DEĞERLENDİRME Usulsüz Kesme Fiilleri : Düzenli kayıtların tutulmaya başlandığı 1937 yılından bu yana mevcut bilgilere ve o günden bu yana tanzim edilen raporlara göre, 2008 yıl sonu itibariyle işlenen toplam 1350916 adet usulsüz kesim fiili sonucu 4383129 m 3 ve 12099718 kental orman emvalinin yasa dışı olarak kesildiği tespit edilmiştir. Usulsüz kesim fiillerinin son 10 yıllık durumunu incelediğimizde; yıllık ortalama suç sayısının 8826 adet, kaçak kesilen emval miktarının 34831 m 3 endüstriyel odun ve 89357 kental yakacak odun olduğu anlaşılmaktadır. 2004-2008 arasındaki 5 yıllık dönemde yıllık ortalama olarak suç sayısı 6562 kesilen endüstriyel emval 12647 m 3 ve 23129 kental olmuştur 2008 yılındaki verilere bakıldığında ise; yıllık suç miktarının azalma göstererek 5020 adet, kesilen emval miktarının da azalarak 19134 m 3 endüstriyel ve 40186 kental yakacak odun olduğu, bu yasa dışı eylemlerin % 67 ine tekabül eden 3370 adedinin failinin belirlendiği, 1650 adedinin failinin ise belirlenemediği anlaşılmaktadır.

2 Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında suç sayısında 1008 adet, kesilen endüstriyel emval miktarında da 5531 m 3 lük bir azalma görülmüş, suç faillerinin belirlenme oranı %2 artmıştır. Usulsüz kesme fiillerinde suç sayısına göre ilk 5 sırayı Amasya (568), Zonguldak (357),Trabzon (292), Giresun (240), Bursa (238), Bölge Müdürlükleri teşkil etmekte, kesilen endüstriyel emval miktarına bakıldığında ise sıralama; Adapazarı (2646), Amasya (2262),Trabzon (1540), Antalya (1424), Çanakkale (1169) m 3 şeklinde oluşmaktadır. Kaçak Nakil Fiilleri: Kayıtların tutulduğu andan bugüne kadar toplam 1063570 adet kaçak orman emvali nakli eylemi tespit olunmuş, 1039496 m 3 endüstriyel ve 3881553 kental yakacak odun nitelikli emvale el konulmuştur. Kaçak nakil fiillerinin son 10 yıllık durumuna baktığımızda yıllık ortalama suç sayısı 3171 adet, el konulan endüstriyel odun miktarı 1634 m 3, yakacak odun miktarı da 23755 kental olarak karşımıza çıkmaktadır. 2004-2008 yılları arasındaki 5 yıllık verilere göre, yıllık ortalama olarak; kaçak nakil eylem sayısı 5107, el konulan emval miktarı 4717 m 3 ve 11791 kental olmuştur. 2008 yılındaki verilere bakıldığında, yılık suç sayısının 1650 adet, el konulan emval miktarının ise 793 m 3 endüstriyel ve 19466 kental yakacak odun olduğu, bu fiiller neticesi 439 kamyon, 291 traktör ve 570 diğer muhtelif araç olmak üzere toplam 1300 adet motorlu vasıta ile 489 adet motorsuz nakil aracının zapt olunduğu anlaşılmaktadır. Kaçak orman emvali nakil fiillerinde suç sayısı bakımından Bölgeler itibariyle ilk 5 sıralama; Amasya (190 adet), K.Maraş (180 adet), Elazığ (179 adet), Adapazarı (124 adet) ve Erzurum (109 adet) şeklinde görülmekte, el konulan endüstriyel emval miktarı bakımından ise ilk 5 sırayı Adapazarı (147 m 3 ), Erzurum (68 m 3 ), Amasya (65 m 3 ), Mersin (60 m 3 ), Trabzon (53 m 3 ) bölgeleri oluşturmaktadır..Açma - Yerleşme Fiilleri Ormanlık arazilerde usulsüz açma ve yerleşme eylemlerine karşı 1937 yılından bugüne kadar 2008 dahil toplam 665468 adet suç tutanağı düzenlenmiş olup bu fiiller sonucu 2359804 dekar orman alanı tahrip edilmiştir. Usulsüz Açma - Yerleşmeler esnasında 906175 m 3 yapacak odun ve 8196150 kental yakacak odun nitelikli orman emvali kesilmiştir. Son 10 yılın kayıtlarına göre; yıllık ortalama açma yerleşme eylem sayısı 3969 adet, tahrip olunan orman sahası ise 11589 dekar olmuştur. 2004-2008 arasındaki 5 yıllık verilere göre yıllık ortalama olarak suç sayısı 3116 adet tahrip edilen orman sahası 10224 dekar, kesilen emval miktar yapacak odun olarak 3672 m 3 ve yakacak odun olarak 15620 kental olmuştur. Açma -Yerleşme eylemlerinin 2008 yılındaki durumu değerlendirildiğinde, suç sayısının 2393 adet ve tahrip edilen sahanın ise 9627dekar olduğu, bu esnada ayrıca 3450 m 3 endüstriyel odun ile 5914 kental yakacak nitelikli orman emvalinin de kesildiği anlaşılmaktadır 2008 yılı Açma-yerleşme fiillerinde alan olarak ilk beş sırayı; Elazığ (1704 dekar), Muğla (1082 dekar),Kahramanmaraş (1068 dekar), İzmir (761 dekar), Adana (754 Dekar) ile oluşturmuştur.

3 İşgal ve Faydalanma Fiilleri: Yasadışı eylemlerin bu açıdan değerlendirilmesine 1997 yılından itibaren başlanmış olup, 1997-2008 yılları ortalamasına göre ortalama yıllık eylem sayısı 3090 adet, suça konu alan 116598 Dekardır. 2008 yılında ise 2185 adet eylem ve 23378 Dekar saha için yasal işlem yapılmıştır. Otlatma Fiilleri: İzinsiz otlatmalara karşı 2008 yılına kadar bu konuda toplam olarak düzenlenen tutanak sayısı 286021 adet, suça konu hayvan sayısı 30715469 olup, 10 yıllık ortalamalara göre yıllık suç sayısı 3468 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Otlatma fiillerinde son 5 yıllık ortalama suç oranı ise 5520 adettir. 2008 yılı içinde ise 2733 otlatma fiili için suç tutanağı düzenlenmiştir. Bu konuda Amasya (567), İzmir (326),Konya (301), Isparta (201), Adana (178) eylem sayısı ile ilk sıraları oluşturmaktadır. İnfazlar: Orman arazilerinin işgaline yönelik olarak meydana gelen fiillerin bertaraf edilme çalışmalarına 2008 yılında da devam edilmiş ve bu konuda önemli sonuçlar alınmıştır. 2008 yılında toplam 2393 adet yeni açma-yerleşme olayından 844 adet dosyanın konusu olan 1817 Dekarlık kısmın infazı yapılmıştır. 2008 yılında ayrıca haklarında mahkeme kararı kesinleşen 335 adet bina ile 27 adet çeşitli tesis yıktırılmıştır. Ayrıca ;mahkeme kararı kesinleşen bina ve tesislerle, orman arazilerinin infazı için çalışmalar sürdürülmektedir. Değerlendirme: Sonuç olarak; son yıllarda ormanlarda yasa dışı faaliyetlerle işlenen fiiller sonucu meydana gelen tüm suç çeşitlerinde belirgin bir azalmanın olduğu gözlenmektedir. Muhafaza Memurlarının Dağılım Durumları: 2008 yıl sonu itibariyle mevcut orman muhafaza memurlarının sayısı 5606 olup bunlardan 3716’u korumada, 1052’u üretimde, 476’i depolamada, 87’si silvikültür faaliyetlerinde, 265’i diğer görevlerde çalıştırılmıştır. Orman muhafaza memurlarımızın Bölge Müdürlüklerine, Bölge içindeki İşletmelere, İşletmeler içindeki Şeflik ve Koruma Ekiplerine olan dağılımlarında çok ciddi dengesizlik ve farklılıklar gözlenmektedir. İlgili grafiğin tetkikinden de anlaşılacağı üzere Orman Muhafaza Memuru başına düşen alan, 1346 hektar ile Adapazarı en düşük seviyede olurken, 7573 hektarla Konya Orman Bölge Müdürlüğünde en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Toplu Koruma ve Bölüm Koruma Ekiplerindeki Memur Durumu: 2008 yılında orman muhafaza memuru ihtiyacını karşılamak için özelleştirme kapsamında Devlet Personel Başkanlığınca ataması yapılan görevlilerin ormancılık çalışmalarına uyumda zorluklar yaşanmaktadır. 2007 yılından itibaren, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonucu 2 yıllık Yüksek Okul mezunu ormancılıkla ilgili bölümlerden mezun memur alımına başlanmıştır.Yapılan yeni düzenlemenin ormancılığımıza faydalı olacağı düşünülmektedir.

4 İhbar ve Şikayetler: 2008 yılında Merkeze toplam 739 adet muhtelif İhbar - Şikayet başvurusu yapılmıştır. Müracaatların tamamı işleme konulmuş, gerek mahallen, gerek merkezden görevlendirilen muhakkiklere incelettirilmiştir. Bu konudaki ilk beş sırayı Adana (64), Amasya (64), Elazığ (54),Antalya (52) ve K.Maraş (45), Bölgeleri oluşturmaktadır. Muhafaza Ormanları: 6831 Sayılı Orman Kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince devamlı Muhafaza Ormanı olarak tefrik edilen orman sayısı 56 adet olup bu sahalar içerisinde kalan ormanlık alan miktarı 231301,43 hektar düzeyindedir. Büyük bir kısmı yüksek eğimli ve buna bağlı olarak şiddetli derecede erozyona maruz olan ülkemizde, muhafaza ormanı alanının genel ormanlık alanın % 1 cıvarında olması yeterli görülmemektedir. Bu nedenle muhafaza ormanlarının, en az ülkemiz orman alanının %5 leri seviyesine çıkarılması düşünülmektedir Abiyotik Zararlar Ülkemiz ormanlarında 1999-2008 yılları arasındaki dönemde çeşitli abiyotik etkenler sonucu meydana gelen zararın boyutları da çıkarılmıştır. Yapılan tespitlere göre Ülke genelinde 1999-2008 yılları arasında 2209105 Hektar sahada 10645200 m 3 dikili ağaç serveti kar, rüzgar ve kuraklık v.b. nedenler sonucu zarar görmüştür.Buna göre Ülke genelinde son on yılda ortalama 1019461 metreküp dikili ağaç servetinin silvikültürel teknikler dışında ormanlarımızdan çıkarıldığını göstermektedir. 2007-2008 kış döneminde Özellikle; Bolu (1776865 m 3 ), Bursa (1017591 m 3 ), Kastamonu (970891 m 3 ), Balıkesir (795588 m 3 ), Adana (658505 m 3 ) ile en fazla tahribata maruz kalan bölgelerimiz olmuştur. Harcamalar: Koruma faaliyetlerimizin 2008 yılında maaş, 49. madde tazminatları ve giyim yardımları dışında dışında OGM. DS. Bütçesinden 750/3001 Orman Koruma Giderleri Faslından toplam 1.318.653 YTL. harcama yapılmış, 2008 Bütçesi ile de aynı fasıldan 4.500.000 YTL.- ödenek ayrılmıştır. Sorunlar İhtiyaçlar: Orman muhafaza memuru ihtiyacının ivedi olarak karşılanması, Orman muhafaza memurlarının teknik donanım ihtiyacının giderilmesi, Koruma faaliyetlerine Köy Muhtarlıklarının ve halkın daha etkin katılımını özendirecek düzenlemeler yapılması, Havada oluşan zararlı unsurların miktarını yakından izleyecek mobil tetkik istasyonlarının faaliyete geçirilmesi, Orman köylerinin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, Yapılan faaliyetlere ilişkin ayrıntılı çizelge ve grafikler rapor ekinde yer almaktadır. 2008 Orman Genel Müdürlüğü Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı


"TEŞKİLATIMIZ: Bilindiği üzere ormanların korunması konusu Ormancılık Politikası Amaçlarımızın daima birinci sırasında yer almıştır. Ormanların usulsüz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları