Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ
T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)

2 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 2- Taşra Birimleri Otomasyonu
Ulusal Yargı Ağı 1- Merkez Birimleri Otomasyonu ( I. Aşama, ) 2- Taşra Birimleri Otomasyonu ( II. Aşama, ) ANKARA

4 PROJENİN HEDEFİ Tüm yargı birimlerini kapsayan otomasyonu ve dış birimlerle entegrasyonu sağlamak suretiyle, yargıda kaliteli hizmet vermektir. Kısaca e-Devlet ilkesinin e-Adalet kısmını oluşturmaktır.

5 UYAP GENEL GÖRÜNÜM Jandarma Gn.Kom. Adliye Yargıtay Nüfus ve Vat.
Tapu Kadastro Adalet Bakanlığı Danıştay Adliye Emniyet Gn. Müd.

6 UYAP ANA YAPISI Sistem WEB tabanlı, n katmanlı mimaride tasarlanmıştır. Veri Tabanı Oracle olarak seçilmiştir. UYAP I de Developer2000, UYAP II Java teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. DYS için UYAP I NovaSoft, UYAP II IBM Content Manager kullanılmıştır. Mail sistemi WEB Mail olarak tasarlanmıştır.

7 UYAP ANA YAPISI Acil durum merkezi Sistem Merkezi İ n t e r n e t
Dış birimler Güvenlik Duvarları TTNET Sistem Merkezi Yargıtay Danıştay Uyuşmaz. Mah. Adliyeler Ceza ve tutukevleri Adlî tıp Meslek liseleri Sosyal Tesisler Ek-2(İlkiz sokak) Adlî sicil HSAEM Teftiş Kurulu Ek-2(İlkiz sokak) Adlî sicil HSAEM Teftiş Kurulu Ana bina Ek-1 bina Ana bina Ek-1 bina

8 UYAP ANA YAPISI Adalet Bakanlığı merkezinde kullanılan UYAP yazılımlarının taşra birimleri tarafından kullanımını sağlamak amacıyla sanal özel ağ (VPN) kurulmuştur. Ceza ve Tutukevleri VPN kullanarak tutuklu ve mahkum bilgileri girişi yapabilmektedir. Adalet Komisyonları veri girişi yapabilmektedir.

9 ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP-I)
(Merkez Teşkilât)

10 Fonksiyonel Olarak Merkez Teşkilat Aşaması
Sistemdeki tüm verilerin tek bir yerde toplanması ve hızlı, güvenli bir şekilde ulaşılması Her tür yazışma ve haberleşmenin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi Merkez ve taşra teşkilatındaki veriler ile istatistiksel bilgilere sağlıklı ve hızlı ulaşım Üretilen örnek işlerin saklanması ile oluşacak veri tabanından yararlanma, karar destek sistemlerinin oluşturulması

11 UYAP I. AŞAMADA (Merkez Teşkilât)
İletişim Altyapısı ve donanım çalışmaları tamamlanmıştır. Birimlerin bilgisayar ve yazıcı ihtiyaçları karşılanmıştır. Kullanıcı Eğitimleri tamamlanmıştır. İnternet ve intranet çalışmaları yapılmaktadır. Uygulama yazılımları ve Doküman Yönetim Sistemi’nin hazırlanması ve kullanıma açılması tamamlanmıştır. Kullanıcıların ve yetkilerinin belirlenmesi, sisteme tanımlanması gerçekleştirilmiştir. Birim kodlarının oluşturulması ve aktarımı çalışmaları tamamlanmıştır. Mevcut verilerin aktarımı tamamlanmıştır. Pilot birimlerde program uygulaması başlamıştır.

12 2276 personele eğitim verilmiştir.
UYAP I. AŞAMADA (Merkez Teşkilât) Kullanıcı Eğitimleri UYGULAMA YAZILIMI DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Kişi Sayısı: 1666 Kişi Sayısı: 610 Süre : 2 ay Süre : 3 ay 7 HAVELSAN A.Ş. VE 2 HSAEM SINIFLARINDA TÜM BÜROLARDA BİREBİR TOPLAM : 2276 personele eğitim verilmiştir.

13 TOPLAM 2551 EKRAN VE 1566 RAPOR HAZIRLANMIŞTIR.
UYAP I. AŞAMADA (Merkez Teşkilât) UYGULAMA YAZILIMI Ekran Sayısı: 2431 Rapor Sayısı: 1541 DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Ekran Sayısı: 120 Rapor Sayısı: 25 TOPLAM 2551 EKRAN VE 1566 RAPOR HAZIRLANMIŞTIR.

14

15 ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP-II)
(Taşra Teşkilâtı)

16 Fonksiyonel Olarak Taşra Teşkilat Aşaması
Taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı, etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesi Dış Sistemlerle ihtiyaç duyulan veri alışveriş entegrasyonu Her tür yazışma ve haberleşmenin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi Üretilen şablonların ve dokümanların saklanması ile oluşacak veri tabanından yararlanma, karar destek sistemlerinin oluşturulması UYAP-I kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların UYAP-II ile entegrasyonu

17 CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE
TÜRKİYE GENELİNDEKİ MAHKEMELER, CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE İCRA DAİRELERİNİN TOPLAM SAYISI: 7751

18 TÜRKİYEDEKİ DAVA DOSYALARININ 2001 SONU İTİBARİYLE SON DURUMU

19 Sayılarla Taşra 81 İl ve 773 ilçe olmak üzere yerde Adliye Teşkilatı 526 Adet Ceza ve Tutukevleri 23 Adet Adli Tıp Kurumu Birimi Yaklaşık Kullanıcı Yaklaşık de Avukat

20 Taşra Birimleri Otomasyonu aşağıdaki alt sistemlerden oluşmaktadır.
Personel Yönetimi Finans Yönetimi Malzeme Yönetimi Tedarik Yönetimi Eğitim Yönetim Tutuklu-Mahkum Yönetimi Yargı(CBS,Mahkemeler) Karar Destek İcra-İflas Sistemi Doküman Yönetim Sistemi Adli Tıp Genel Destek

21 UYAP II-A (Taşra Teşkilatı)
Sistem Seviyesi İçin Analiz Çalışması Yapılan Pilot ve Test Yerleri Adlî Yargı Ankara Adliyesi İstanbul Adliyesi Trabzon Adliyesi Yozgat Adliyesi Ayaş Adliyesi Kızılcahamam Adliyesi Ceza ve Tutukevleri Ankara Kapalı Cezaevi Ankara Açık Cezaevi Keçiören Çocuk Islahevi Elmadağ Çocuk Cezaevi Sincan F Tipi Cezaevi Çorum Kapalı Cezaevi Çorum Açık Cezaevi İzmir Çocuk Islahevi Kocaeli F Tipi Cezaevi İdarî Yargı Ankara Bölge İdare Mahkemesi Trabzon Bölge İdare Mahkemesi

22 UYAP II-A (Taşra Teşkilatı)
Sistem Seviyesi İçin Analiz Çalışması Yapılan Pilot ve Test Yerleri Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ankara DGM Adana DGM Hâkimevleri Ankara Hâkimevi İstanbul Hâkimevi Dinlenme Tesisleri Antalya Dinlenme Tesisi Gökçeada Dinlenme Tesisi Adlî Tıp Birimleri Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı Adlî Tıp Ankara Grup Başkanlığı Adlî Tıp İzmir Grup Başkanlığı Adlî Tıp Antalya Şb.Md.lüğü Adlî Tıp Konya Şb.Md.lüğü Adalet Meslek Liseleri Ankara Adalet Meslek Lisesi Bolvadin Adalet Meslek Lisesi

23 UYAP II. AŞAMADA (Merkez Teşkilât)
Toplam: 4000 Bilgisayar, 500 Yazıcı, 120 Tarayıcı alınmıştır. 15089 uç hizmete açılmıştır. Pilot Birimlerde analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Sistemin ayrıntılı mimari tasarımı tamamlanmıştır. Gereksinimler doğrultusunda Uygulama Yazılımı kodlama çalışmaları başlamıştır. Gerekli şablon ve rapor örnekleri belirlenmektedir. Dış Sistemlerle entegrasyon görüşmelerine başlanmıştır. Sistemi kullanacak tüm personele temel bilgisayar eğitimi verilecektir.

24 Ulusal Yargı Ağı (UYAP) Neler Getiriyor ?

25 Mahkemeler Hazırlık aşamasında (emniyet ve savcılıkta) girilen bilgiler tekrar girilmeyecektir. Nüfus, sabıka, tapu vb. kayıtlar ile mahkeme kararları davanın açıldığı anda getirtilebilecektir. Duruşma sırasında dahi en güncel mevzuata ve içtihatlara anında erişilebilecektir. İstinabeler, talimat ve yazışmalar ağ üzerinden elektronik olarak ve anında gönderilebilecektir. Dosyadaki tüm bilgiler veritabanına girileceğinden dosya incelemeleri yetkiler dahilinde bilgisayar kullanılarak yapılabilecektir. Usul hatalarının önlenmesini sağlayacak karar destek sistemi, kullanıcılara uyarıda bulunacaktır.

26 Cumhuriyet Savcılıkları
Cumhuriyet Savcılıklarında gerçekleştirilen tüm işlemler bilgisayar kullanılarak yapılabilecektir. Nüfus ve sabıka kayıtlarına her an erişilebilecektir. Ön ödeme, zamanaşımı, içtima, müddetname ve para cezasının hapse çevrilmesi vb. savcılık işlemlerinde her türlü kullanım kolaylığı sağlanarak işlemlerin daha hızlı ve doğru yapılması sağlanacak ve bu bilgiler üzerinde arama ve sorgu yapılacaktır. Her türlü yazışmalar ve ilamatlar sistem üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecektir. İddianame düzenlenmesi, duruşma sonrası işlemleri ve temyiz işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Bu işlemler için kullanıcılar örnek şablonlar hazırlayabilecektir.

27 Savcılıkta tutulan tüm bilgilerin tek ve entegre bir bilgi bankasında tutulması sayesinde her türlü geriye dönük sorgulamalar ve istatistiksel veriler alınabilecektir. Yakalama ve gözaltı süreleri merkezi olarak denetlenerek insan haklarının korunması sağlanacaktır. Delillerin hızlı ve sağlıklı bir biçimde toplanması mümkün olacaktır.

28 Adalet Komisyonları Adliye ve mülhakatlardaki tüm kadroların süratli
ve sağlıklı bir biçimde takibi yapılarak personel hareketleri izlenebilecektir. Personelin tüm özlük haklarına ilişkin işlemler (izin, rapor, yetki, disiplin vs.) elektronik olarak yapılacaktır. Tutulan tüm kayıtlar tek ve entegre bir veritabanında tutulacağından geriye dönük her türlü arama ve sorgulamalar yapılabilecektir. Komisyonlar tarafından tutulan bütün kayıtların Personel Genel Müdürlüğündeki kayıtlarla tutarlı olması ve bunların merkezden denetlenebilmesi sağlanacaktır. Genelgeler ve her türlü yazışmalar elektronik olarak gönderilebilecektir.

29 AVUKATLAR ve VATANDAŞLAR
Avukatlar bürolarından harç yatırabilecek, davasını açabilecek mahkeme dosyasını bilgisayarından inceleyebilecek ve dilekçesini verebilecektir. Vatandaşlarımız duruşma günlerini kendi bilgisayar- larından öğrenebilecektir.

30 Elektronik posta (e-mail) ve internet
kullanımına imkan tanıyacak, Hukuki konularda ve istenen diğer konularda haber grupları oluşturulabilecek şekilde hazırlanacaktır.

31 Dokümantasyon Yönetimi
Her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon yönetimi ulusal yargı ağı aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

32 Karar Destek Sistemleri
= + Yargılama sırasında usul hatalarının önlenmesi, diğer hataların en aza indirilmesi, Yargılamaya sağlık ve hız verilmesi, Adalete güven kazandırılması hedeflenmektedir.

33 BİLGİ BANKASI Mevzuat, İçtihatlar, Genelgeler, Mütalaalar,
Emsal yazı ve metinler, Şablon yazılar, Benzeri bilgiler.

34 Örnek bir Dava Kaydı ekranı;

35 Örnek bir Duruşma Zaptının Hazırlanması ekranı;

36 Hedefimiz, bütün bunların gerçekleştirilmesi ile yargıya hız, güven, şeffaflık ve kalite kazandırılmasıdır.

37 UNUTMAYALIM Kİ… “Zaman Adalettir” “Time is Justice”


"ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları