Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

90 gün Çalışması 1. 90 gün çalışması, ‘hedeflerle yönetim ilkesine’ dayanan bir yönetim çalışmasıdır. Çalışma kapsamında 90 gün gibi bir sürede İl Genel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "90 gün Çalışması 1. 90 gün çalışması, ‘hedeflerle yönetim ilkesine’ dayanan bir yönetim çalışmasıdır. Çalışma kapsamında 90 gün gibi bir sürede İl Genel."— Sunum transkripti:

1 90 gün Çalışması 1

2 90 gün çalışması, ‘hedeflerle yönetim ilkesine’ dayanan bir yönetim çalışmasıdır. Çalışma kapsamında 90 gün gibi bir sürede İl Genel Sekreterlikleri’nin ve Merkez Yönetim Teşkilatı’nın koordineli çalışmaları sonucu kamu hastanelerine ilişkin bazı yeniliklerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın tamamlanma süresi 90 gündür. Bu nedenle çalışma ‘90 Gün Çalışması’ olarak adlandırılmıştır. 2

3 90 gün çalışmasının üç ana başlığı vardır: -Çalışan Memnuniyeti -Hasta Memnuniyeti -Hastane Hizmetleri Değerlendirmesi 3

4 Sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini arttırmaya yönelik tespitlerde bulunmak, bu bağlamdaki düzenlemeleri hayata geçirmek her türlü sağlık projesinin temel yapı taşıdır. Özverili çalışmaları ile Türkiye’deki sağlık hizmet sunumunu bu noktaya taşımış sağlık çalışanlarının memnuniyeti olmazsa olmaz önceliklerimizden birisidir. Ayrıca ‘sağlık çalışanlarının memnuniyetinin, hasta memnuniyetinin ön koşulu’ olduğunu da unutmamak gerekir. 4

5 Sağlık çalışanı olarak bizler, kurumlarımıza şifa aramaya gelmiş kişilerin şifa bulmasına aracılık etmekteyiz. ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ diyenlerin torunlarıyız. Ülke genelindeki 500 yüzden fazla tesiste, yılda harcanan milyarlarca lira ve 400 binden fazla kişinin özverili çabası ve çalışması karşılığına bir sıhhatli nefes yeter. Bir sıhhatli nefes vermeye çalıştığımız kişileri sevelim ve memnun edelim. Hizmet etmek için bir vesile olarak görmeye devam edelim. 5

6 Sağlık hizmet sunumu, sürekli planlama ve değerlendirme gerektiren en karmaşık hizmet sunumlarından birisidir. 90 gün sürecinin ana başlıklarından olan Sağlık hizmetleri değerlendirmesi özellikle 2014 yılı hizmet planlamasına esas binlerce kişinin katıldığı bir fikir alışverişidir. Her hastane kendi açısından sunduğu sağlık hizmetlerini değerlendirir. İl genel sekreterlikleri hastanelerin öz-değerlendirmelerini inceleyerek birlik geneli değerlendirmelerde bulunur. Kurum başkanlığı ise bu değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak ülke geneli değerlendirmede bulunacaktır. 6

7 663. Sayılı kanun hükmünde kararname ile ‘yerinden yönetim’ bir ilke olarak benimsenmiştir. 90 gün süresince hastaneler ve il genel sekreterlikleri tarafından yapılan öz-değerlendirmeler bu ilkenin hayata geçmesinin ilk adımlarıdır. Merkezden değerlendirmek ve planlama yapmak yerine, her birliğin ve hastanenin öz- değerlendirmesini yapması amaçlanmaktadır. Bu sayede hastaneleri ve illerin farklı koşulları yerinden tespit edilerek daha etkin ve verimli planlamalar yapılabilecektir. 7

8 Her ne kadar yeni 90 günler başlayacak olsa da; Bu 90 gün süresince özveriniz ve hizmet şevki ile, ‘sağlık hizmet sunumunu hiç bir suretle aksatmadan’ bu süreci başarı ile tamamlamanızı rica ediyorum. «Unutmayın ki; sorumluluğumuz çok büyüktür.» 8

9 90 GÜN ÇALIŞMASI: ‘hedeflerle yönetim ilkesine‘ dayanan bir yönetim çalışmasıdır. Çalışma kapsamında 90 gün gibi bir sürede Hastanelerimizde yenilikler hayata geçirmek hedeflenmektedir. Çalışmanın tamamlanma süresi 90 gündür. Bu nedenle çalışma; ‘90 Gün Çalışması’ olarak adlandırılmıştır. Bu proje kapsamında 1- Daha Etkin Bir Yönetim 2- Hasta Memnuniyeti 3- Çalışan Memnuniyeti olmak üzere üç hedefimiz mevcuttur. “Kararlı bir yaklaşımla ve hizmete inanmış kişilerle, 90 günde bir gökdelen inşa etmek mümkündür.” 90 GÜN ÇALIŞMASI: ‘hedeflerle yönetim ilkesine‘ dayanan bir yönetim çalışmasıdır. Çalışma kapsamında 90 gün gibi bir sürede Hastanelerimizde yenilikler hayata geçirmek hedeflenmektedir. Çalışmanın tamamlanma süresi 90 gündür. Bu nedenle çalışma; ‘90 Gün Çalışması’ olarak adlandırılmıştır. Bu proje kapsamında 1- Daha Etkin Bir Yönetim 2- Hasta Memnuniyeti 3- Çalışan Memnuniyeti olmak üzere üç hedefimiz mevcuttur. “Kararlı bir yaklaşımla ve hizmete inanmış kişilerle, 90 günde bir gökdelen inşa etmek mümkündür.” 9

10 Projenin algılandığının ve içeriği konusunda bilgi sahibi olunduğunu belirtmek için katılım yoklaması yapılmıştır. NOT: Bu Görev 12.08.2013 Tarihinde Tamamlanmıştır. Projenin algılandığının ve içeriği konusunda bilgi sahibi olunduğunu belirtmek için katılım yoklaması yapılmıştır. NOT: Bu Görev 12.08.2013 Tarihinde Tamamlanmıştır. 10

11 90 Gün çalışmasının bütün iç ve dış paydaşlara duyurulması önemlidir. Bu talimat gereği çalışma; 1)Yerel yönetimlere (vali ve belediye başkanı) 2)Genel sekreterlik merkezine 3)Hastane yöneticilerine 4)Hastane yönetimleri tarafından tüm hastane çalışanlarına yüz yüze yapılan toplantılarla duyurulur. Her bir proje konusu belli adımlarla yürütülecektir. 90 Gün çalışmasının bütün iç ve dış paydaşlara duyurulması önemlidir. Bu talimat gereği çalışma; 1)Yerel yönetimlere (vali ve belediye başkanı) 2)Genel sekreterlik merkezine 3)Hastane yöneticilerine 4)Hastane yönetimleri tarafından tüm hastane çalışanlarına yüz yüze yapılan toplantılarla duyurulur. Her bir proje konusu belli adımlarla yürütülecektir. 11

12 1.ADIM: İletişimden sorumlu başkan yardımcılığı dış paydaşlarla paylaşılacak deklarasyon metnini hazırlar ve proje takip sistemine duyuru metnini yükler ve talimatın birinci aşamasını tamamladığını bildirir. (13 Ağustos) 2.ADIM: İletişimden sorumlu başkan yardımcılığı iç paydaşlara (il genel sekreterleri ve hastane yöneticilerinin yüz yüze sunumlarda kullanılmaları üzerine) sunum dosyası hazırlar ve proje takip sistemine yükler ve talimatın ikinci aşamasını tamamladığını bildirir. (15 Ağustos) 3.ADIM: Proje genel sekreteri tarafından sunumlar kontrol edilerek il genel sekreterleri tarafından kullanılmak üzere platformda yayınlanır. Proje takip sisteminden talimatın üçüncü aşamasının tamamlandığını bildirir. (16 Ağustos) 1.ADIM: İletişimden sorumlu başkan yardımcılığı dış paydaşlarla paylaşılacak deklarasyon metnini hazırlar ve proje takip sistemine duyuru metnini yükler ve talimatın birinci aşamasını tamamladığını bildirir. (13 Ağustos) 2.ADIM: İletişimden sorumlu başkan yardımcılığı iç paydaşlara (il genel sekreterleri ve hastane yöneticilerinin yüz yüze sunumlarda kullanılmaları üzerine) sunum dosyası hazırlar ve proje takip sistemine yükler ve talimatın ikinci aşamasını tamamladığını bildirir. (15 Ağustos) 3.ADIM: Proje genel sekreteri tarafından sunumlar kontrol edilerek il genel sekreterleri tarafından kullanılmak üzere platformda yayınlanır. Proje takip sisteminden talimatın üçüncü aşamasının tamamlandığını bildirir. (16 Ağustos) 12

13 Bu talimat gereği; 1.ADIM: 90 gün için oluşturulacak sayfanın kurum başkanlığı, il genel sekreterlikleri ve hastanelerin sitelerine eklenmesi için kurum başkanlığınca gerekli düzenlemeler yapılarak platform üzerinden duyurulur. (19 Ağustos) 2.ADIM: İl genel sekreterlikleri kendi internet sayfalarına ve hastanelerin internet sitelerine gerekli direktifler doğrultusunda ilgili eklemeleri yaparak proje takip sistemi üzerinden talimatı tamamladıklarını bildirirler. (26 Ağustos) 13

14 Bu talimat gereği; Hastanelerimizde ve genel sekreterliğimizde çalışan tüm personelin kendilerini tanıtıcı yaka kartı takması sağlanır. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 27/08/2013 Bu talimat gereği; Hastanelerimizde ve genel sekreterliğimizde çalışan tüm personelin kendilerini tanıtıcı yaka kartı takması sağlanır. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 27/08/2013 14

15 Bu talimat gereği;  İL GENEL SEKRETERLİKLERİNDE; Tıbbi hizmet başkanları, İdari hizmet başkanları, Mali hizmet başkanları  HASTANELERDE; Hastane yöneticileri, Başhekim ve yardımcıları, Müdür ve yardımcıları görev tanımları yazılı olarak belirlenmelidir. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 03/09/2013 Bu talimat gereği;  İL GENEL SEKRETERLİKLERİNDE; Tıbbi hizmet başkanları, İdari hizmet başkanları, Mali hizmet başkanları  HASTANELERDE; Hastane yöneticileri, Başhekim ve yardımcıları, Müdür ve yardımcıları görev tanımları yazılı olarak belirlenmelidir. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 03/09/2013 15

16 Bu talimat gereği; Hastaneler genelinde tüm tuvaletlerin (oda içinden geçilerek girilen tuvaletler hariç) personel ya da hasta ve yakını ayrımı kaldırılması gerekmektedir. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 04/09/2013 Bu talimat gereği; Hastaneler genelinde tüm tuvaletlerin (oda içinden geçilerek girilen tuvaletler hariç) personel ya da hasta ve yakını ayrımı kaldırılması gerekmektedir. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 04/09/2013 16

17 Bu talimat gereği, İl genel sekreterlikleri, hastaneler bazında proje takip sistemi üzerinden hastanelerin resimlerini yükleyecektir. Başta aşağıdaki alanlar olmak üzere; - Hastane acil girişi - Hastane acili bekleme alanı - Hastane dışarıdan görünümü (tek kareye sığmaması durumunda birden çok fotoğraf gönderilebilir.) - Hastane poliklinikleri - Poliklinik bekleme alanları - Hasta odası Planlanan Tamamlanma Tarihi: 05/09/2013 Bu talimat gereği, İl genel sekreterlikleri, hastaneler bazında proje takip sistemi üzerinden hastanelerin resimlerini yükleyecektir. Başta aşağıdaki alanlar olmak üzere; - Hastane acil girişi - Hastane acili bekleme alanı - Hastane dışarıdan görünümü (tek kareye sığmaması durumunda birden çok fotoğraf gönderilebilir.) - Hastane poliklinikleri - Poliklinik bekleme alanları - Hasta odası Planlanan Tamamlanma Tarihi: 05/09/2013 17

18 Bu talimat gereği, I.ADIM: Sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı “Hasta ve yakınlarına taahhütlerimiz” adlı deklarasyonun içeriğini ve formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler ve talimatı tamamladığını bildirir. (20 Ağustos) II.ADIM: İl genel sekreterleri, “Hasta ve yakınlarına taahhütlerimiz” adlı belgeyi belirtilen formatta poliklinik ve acil girişlerine, kliniklere ve hastanenin görülebilecek diğer yerlerine asarak duyurur. Bu talimatı tamamladığının bildirimini hastaneler bazında proje takip sisteminden bildirir. (6 Eylül) Bu talimat gereği, I.ADIM: Sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı “Hasta ve yakınlarına taahhütlerimiz” adlı deklarasyonun içeriğini ve formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler ve talimatı tamamladığını bildirir. (20 Ağustos) II.ADIM: İl genel sekreterleri, “Hasta ve yakınlarına taahhütlerimiz” adlı belgeyi belirtilen formatta poliklinik ve acil girişlerine, kliniklere ve hastanenin görülebilecek diğer yerlerine asarak duyurur. Bu talimatı tamamladığının bildirimini hastaneler bazında proje takip sisteminden bildirir. (6 Eylül) 18

19 Bu talimat gereği; Hastanelerin tamamında, bebek emzirme odası ve bebek bakım odasının varlığı ve kullanılabilir durumda olması hastane yönetimince tahsis edilir. Uygulamanın sürekliliğinden hastanelerde il genel sekreterliği sorumludur. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 09/09/2013 Bu talimat gereği; Hastanelerin tamamında, bebek emzirme odası ve bebek bakım odasının varlığı ve kullanılabilir durumda olması hastane yönetimince tahsis edilir. Uygulamanın sürekliliğinden hastanelerde il genel sekreterliği sorumludur. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 09/09/2013 19

20 Bu talimat gereği; Hastaneler bazında çalışanların aktif olarak kullandıkları e-mail adresleri proje takip sisteminde yayınlanan excel formatında toplanarak ve yine proje takip sistemine yüklenerek talimatın tamamlandığı proje takip sistemi üzerinden bildirilir. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 10/09/2013 Bu talimat gereği; Hastaneler bazında çalışanların aktif olarak kullandıkları e-mail adresleri proje takip sisteminde yayınlanan excel formatında toplanarak ve yine proje takip sistemine yüklenerek talimatın tamamlandığı proje takip sistemi üzerinden bildirilir. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 10/09/2013 20

21 Bu talimat gereği; İlgili başkan yardımcılığı tarafından karnede gerekli düzenlemeler yapılarak, 90 gün talimatlarına uyum ve başarının birlik karnelerinin gözleme dayalı skorunu oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılır. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 19/09/2013 Bu talimat gereği; İlgili başkan yardımcılığı tarafından karnede gerekli düzenlemeler yapılarak, 90 gün talimatlarına uyum ve başarının birlik karnelerinin gözleme dayalı skorunu oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılır. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 19/09/2013 21

22 Bu talimat gereği; İl genel sekreterleri hastaneler bazında yatan ve ayaktan hasta ayrı ayrı olmak üzere, en çok memnuniyet duyulan ve en çok memnuniyetsizlik duyulan üç konuyu tespit ederek hastaneler bazında bildirir. Her il genel sekreterliğinden, her bir hastane için ayrı ayrı aşağıdakiler için üçer konu başlığı bildirilir: - Hastane çalışanlarının en memnun oldukları üç konu - Hastane çalışanlarının en memnuniyetsiz oldukları üç konu - Yatan hastaların en memnun oldukları üç konu - Yatan hastaların en memnuniyetsiz oldukları üç konu - Poliklinik hastalarının en memnun oldukları üç konu - Poliklinik hastalarının en memnuniyetsiz oldukları üç konu Planlanan Tamamlanma Tarihi: 19/09/2013 Bu talimat gereği; İl genel sekreterleri hastaneler bazında yatan ve ayaktan hasta ayrı ayrı olmak üzere, en çok memnuniyet duyulan ve en çok memnuniyetsizlik duyulan üç konuyu tespit ederek hastaneler bazında bildirir. Her il genel sekreterliğinden, her bir hastane için ayrı ayrı aşağıdakiler için üçer konu başlığı bildirilir: - Hastane çalışanlarının en memnun oldukları üç konu - Hastane çalışanlarının en memnuniyetsiz oldukları üç konu - Yatan hastaların en memnun oldukları üç konu - Yatan hastaların en memnuniyetsiz oldukları üç konu - Poliklinik hastalarının en memnun oldukları üç konu - Poliklinik hastalarının en memnuniyetsiz oldukları üç konu Planlanan Tamamlanma Tarihi: 19/09/2013 22

23 Bu talimat gereği; İl genel sekreterleri, hastaneler bazında, hastanede ne hizmetler verildiğini, hizmet birimlerinin hastanede nerelerde verildiğini, hasta ve yakınlara taahhütlerin neler olduğunu ve bunların nasıl yerine getirildiğine dair bilgilendirmelerin yapılabilmesi için program hazırlanarak sunum haline getirilmelidir. Proje takip sistemine hastaneler bazında yüklenerek talimatın tamamlandığı bildirilmelidir. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 26/09/2013 Bu talimat gereği; İl genel sekreterleri, hastaneler bazında, hastanede ne hizmetler verildiğini, hizmet birimlerinin hastanede nerelerde verildiğini, hasta ve yakınlara taahhütlerin neler olduğunu ve bunların nasıl yerine getirildiğine dair bilgilendirmelerin yapılabilmesi için program hazırlanarak sunum haline getirilmelidir. Proje takip sistemine hastaneler bazında yüklenerek talimatın tamamlandığı bildirilmelidir. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 26/09/2013 23

24 Bu talimat gereği; Bir kereye mahsus olmak üzere, aylık hasta müracaat sayısının %10’u kadar hastanın e-mail adresi proje takip sistemindeki excel formatında toplanarak yine proje takip sistemi üzerinden bildirilerek talimat tamamlanır. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 10/10/2013 Bu talimat gereği; Bir kereye mahsus olmak üzere, aylık hasta müracaat sayısının %10’u kadar hastanın e-mail adresi proje takip sistemindeki excel formatında toplanarak yine proje takip sistemi üzerinden bildirilerek talimat tamamlanır. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 10/10/2013 24

25 Bu talimat gereği; Tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetlerinin değerlendirilmesi ön görülen formata göre yapılır. (5 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek ve tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (20 Eylül) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 17/10/2013 Bu talimat gereği; Tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetlerinin değerlendirilmesi ön görülen formata göre yapılır. (5 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek ve tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (20 Eylül) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 17/10/2013 25

26 Bu talimat gereği; Hastane ilaç kullanımı değerlendirilmesi ön görülen formata göre yapılır. (16 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ilaç kullanımı genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (1 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 18/10/2013 Bu talimat gereği; Hastane ilaç kullanımı değerlendirilmesi ön görülen formata göre yapılır. (16 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ilaç kullanımı genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (1 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 18/10/2013 26

27 Bu talimat gereği; İl genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında yoğun bakım değerlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar. (17 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ve yoğun bakım genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (5 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 24/10/2013 Bu talimat gereği; İl genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında yoğun bakım değerlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar. (17 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ve yoğun bakım genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (5 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 24/10/2013 27

28 Bu talimat gereği; I.ADIM: Hasta ve yakınlarının izleyebilecekleri alanlarda olan televizyon alanlarının tespiti hastaneler bazında adet olarak tespit edilerek proje takip sistemi üzerinden bildirilir ve talimatın ilk adımı tamamlanır. (25 Ağustos) II. ADIM: Kurum başkanlığı tarafından bu alanlarda oynatılabilecek faydalı bilgilendirme videoları derlenerek indirilmeye hazır hale getirilir ve proje takip sistemine yüklenerek talimatın ikinci adımı tamamlanır. (15 Ekim) III. ADIM: İl genel sekreterlikleri videoların yayınlanabileceği alanlarda videoları yayına alarak talimatın üçüncü ve son adımı tamamladığını proje takip sistemi üzerinden bildirir. (25 Ekim) Bu talimat gereği; I.ADIM: Hasta ve yakınlarının izleyebilecekleri alanlarda olan televizyon alanlarının tespiti hastaneler bazında adet olarak tespit edilerek proje takip sistemi üzerinden bildirilir ve talimatın ilk adımı tamamlanır. (25 Ağustos) II. ADIM: Kurum başkanlığı tarafından bu alanlarda oynatılabilecek faydalı bilgilendirme videoları derlenerek indirilmeye hazır hale getirilir ve proje takip sistemine yüklenerek talimatın ikinci adımı tamamlanır. (15 Ekim) III. ADIM: İl genel sekreterlikleri videoların yayınlanabileceği alanlarda videoları yayına alarak talimatın üçüncü ve son adımı tamamladığını proje takip sistemi üzerinden bildirir. (25 Ekim) 28

29 Bu talimat gereği; İl genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında acil servis değerlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar. (19 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ve acil servis genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (8 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 29/10/2013 Bu talimat gereği; İl genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında acil servis değerlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar. (19 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ve acil servis genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (8 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 29/10/2013 29

30 Her il genel sekreterleri eşleştiği genel sekreterlerle karşılıklı olarak, bizzat ya da kendi katılımı ile ekibiyle beraber 2 ziyaret gerçekleştirecektir. Bu talimat gereği, 1. ADIM: İl genel sekreteri eşleştiği genel sekreter ile iletişim kurarak ziyaret tarihlerini belirleyecektir. (21 Ağustos) 2. ADIM: I. Değerlendirme ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve ziyaret raporu hazırlanıp proje takip sistemine yüklenerek talimatın ikinci adımı tamamlanacaktır. (27 Eylül) 3. ADIM: II.Değerlendirme ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve ziyaret raporunun hazırlanıp proje takip sistemine yüklenerek talimatın üçüncü adımı tamamlanacaktır. (30 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 30/10/2013 Her il genel sekreterleri eşleştiği genel sekreterlerle karşılıklı olarak, bizzat ya da kendi katılımı ile ekibiyle beraber 2 ziyaret gerçekleştirecektir. Bu talimat gereği, 1. ADIM: İl genel sekreteri eşleştiği genel sekreter ile iletişim kurarak ziyaret tarihlerini belirleyecektir. (21 Ağustos) 2. ADIM: I. Değerlendirme ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve ziyaret raporu hazırlanıp proje takip sistemine yüklenerek talimatın ikinci adımı tamamlanacaktır. (27 Eylül) 3. ADIM: II.Değerlendirme ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve ziyaret raporunun hazırlanıp proje takip sistemine yüklenerek talimatın üçüncü adımı tamamlanacaktır. (30 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 30/10/2013 30

31 Bu talimat gereği, İl genel sekreterliklerince yaşlılar ve özürlüler için yapılması gereken düzenlemeler tespit edilerek proje takip sistemi üzerinden bildirilerek talimat tamamlanır. İki rapor bildirilir. 1- Yapılan düzenlemeler 2- Yapılması gereken köklü düzenlemelerin tespiti raporu Bu iki raporda hastaneler bazında proje takip sistemi üzerinden ayrı ayrı bildirilir. Bu tespitlerin yapılmasında varsa ildeki yaşlı ve özürlülerin sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılarak tespitler yapılır ve raporlanır. Bu düzenlemelerin bir çoğu yapım ve onarım gerektireceği bilinmektedir. Talimatın amacı; hızlı şekilde yapılabilecek düzenlemeleri yapmak, daha köklü değişiklikler gerektiren düzenlemeleri tespit ederek kayıt altına almaktır. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 31/10/2013 Bu talimat gereği, İl genel sekreterliklerince yaşlılar ve özürlüler için yapılması gereken düzenlemeler tespit edilerek proje takip sistemi üzerinden bildirilerek talimat tamamlanır. İki rapor bildirilir. 1- Yapılan düzenlemeler 2- Yapılması gereken köklü düzenlemelerin tespiti raporu Bu iki raporda hastaneler bazında proje takip sistemi üzerinden ayrı ayrı bildirilir. Bu tespitlerin yapılmasında varsa ildeki yaşlı ve özürlülerin sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılarak tespitler yapılır ve raporlanır. Bu düzenlemelerin bir çoğu yapım ve onarım gerektireceği bilinmektedir. Talimatın amacı; hızlı şekilde yapılabilecek düzenlemeleri yapmak, daha köklü değişiklikler gerektiren düzenlemeleri tespit ederek kayıt altına almaktır. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 31/10/2013 31

32 Bu talimat gereği, Laboratuvar hizmetlerinin değerlendirilmesi ön görülen formata göre yapılır. (18 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek ve Laboratuar hizmetleri genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (8 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 01/11/2013 Bu talimat gereği, Laboratuvar hizmetlerinin değerlendirilmesi ön görülen formata göre yapılır. (18 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek ve Laboratuar hizmetleri genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (8 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 01/11/2013 32

33 Bu talimat gereği; I. ADIM: Hastanelerin süreçlerinin kayıt altına alınmasını sağlayacak süreç dokümantasyonu için ISO standardının ve açıklama dokümanının tespit edilerek yayınlanmasıdır. Bu standart ve kılavuz doküman hazırlanarak kurum başkanlığı tarafından proje takip sistemi üzerinden ilan edilir ve talimatın birinci adımı tamamlanır. (20 Ağustos) II.ADIM: İl genel sekreterliklerince, ilan edilen standarda göre her il genel sekreterliğinde bir hastane seçilerek süreç haritalaması belirtilen ISO standardına göre raporlanarak proje takip sistemi üzerinden bildirilir ve talimatın ikinci adımı tamamlanır. (4 Kasım) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 04/11/2013 Bu talimat gereği; I. ADIM: Hastanelerin süreçlerinin kayıt altına alınmasını sağlayacak süreç dokümantasyonu için ISO standardının ve açıklama dokümanının tespit edilerek yayınlanmasıdır. Bu standart ve kılavuz doküman hazırlanarak kurum başkanlığı tarafından proje takip sistemi üzerinden ilan edilir ve talimatın birinci adımı tamamlanır. (20 Ağustos) II.ADIM: İl genel sekreterliklerince, ilan edilen standarda göre her il genel sekreterliğinde bir hastane seçilerek süreç haritalaması belirtilen ISO standardına göre raporlanarak proje takip sistemi üzerinden bildirilir ve talimatın ikinci adımı tamamlanır. (4 Kasım) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 04/11/2013 33

34 Bu talimat gereği; Ameliyathane hizmetlerinin değerlendirilmesi ön görülen formata göre yapılır. (23 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek ve Laboratuvar hizmetleri genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (16 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 05/11/2013 Bu talimat gereği; Ameliyathane hizmetlerinin değerlendirilmesi ön görülen formata göre yapılır. (23 Eylül) İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz- değerlendirme raporları derlenerek ve Laboratuvar hizmetleri genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır. (16 Ekim) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 05/11/2013 34

35 Bu talimat gereği; İl genel sekreterleri, hastaneler bazında ayrı ayrı ayda bir kez gizli müşteri uygulaması ile hastaneleri gözlemler. Hastane çalışanları ve yönetimince tanınmayan kişiler hasta olarak hastaneye gider, karşılaştıkları olumlu ve olumsuz tecrübelerini gözlem raporu halinde il genel sekreterliğine raporlar. İl genel sekreterliği gördüğü olumsuz hususları hastane yöneticisi ile paylaşır. I.ADIM: İl genel sekreterliğindeki tüm hastanelere birinci kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladığını bildirmesi gerekir. (14 Eylül) II. ADIM: İl genel sekreterliğindeki tüm hastanelere ikinci kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladığını bildirmesi gerekir. (12 Ekim) III. ADIM: İl genel sekreterliğindeki tüm hastanelere üçüncü kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladığını bildirmesi gerekir. (5 Kasım) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 05/11/2013 Bu talimat gereği; İl genel sekreterleri, hastaneler bazında ayrı ayrı ayda bir kez gizli müşteri uygulaması ile hastaneleri gözlemler. Hastane çalışanları ve yönetimince tanınmayan kişiler hasta olarak hastaneye gider, karşılaştıkları olumlu ve olumsuz tecrübelerini gözlem raporu halinde il genel sekreterliğine raporlar. İl genel sekreterliği gördüğü olumsuz hususları hastane yöneticisi ile paylaşır. I.ADIM: İl genel sekreterliğindeki tüm hastanelere birinci kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladığını bildirmesi gerekir. (14 Eylül) II. ADIM: İl genel sekreterliğindeki tüm hastanelere ikinci kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladığını bildirmesi gerekir. (12 Ekim) III. ADIM: İl genel sekreterliğindeki tüm hastanelere üçüncü kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladığını bildirmesi gerekir. (5 Kasım) Planlanan Tamamlanma Tarihi: 05/11/2013 35

36 Bu talimat gereği;  Tüm kamu hastanelerine müracaat eden ve kayıt yaptıran hastalar standart olarak “ ‘’Hoş geldiniz’’, ‘’Geçmiş olsun’’” cümlesi ile karşılanırlar.  Bu talimat yerine getirildiğinde, proje takip sistemi üzerinden yerine getirildiği bilgisi verilir.  Bu talimatın bir hastane için tamamlandığı olarak işaretlenmesi, o hastanede bildirim tarihinden itibaren bu karşılama şeklinin standart hale getirildiğinin beyan edildiği anlamına gelmektedir. Beyanın doğruluğu için hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir. Uygulamanın sürekliliğinden hastanelerde il genel sekreterliği sorumludur. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 06/11/2013 Bu talimat gereği;  Tüm kamu hastanelerine müracaat eden ve kayıt yaptıran hastalar standart olarak “ ‘’Hoş geldiniz’’, ‘’Geçmiş olsun’’” cümlesi ile karşılanırlar.  Bu talimat yerine getirildiğinde, proje takip sistemi üzerinden yerine getirildiği bilgisi verilir.  Bu talimatın bir hastane için tamamlandığı olarak işaretlenmesi, o hastanede bildirim tarihinden itibaren bu karşılama şeklinin standart hale getirildiğinin beyan edildiği anlamına gelmektedir. Beyanın doğruluğu için hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir. Uygulamanın sürekliliğinden hastanelerde il genel sekreterliği sorumludur. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 06/11/2013 36

37 Bu talimat gereği; Her hastane yönetimi 90 Gün süresince her hafta en az bir kez kendi hastanesinden taburcu olmuş bir hastayı evinde ziyaret eder. Gözlemlerini raporlar. Her ay hastaneler bazında en az dört hasta ziyareti gözlem raporu proje takip sistemi üzerinden hastaneler için ayrı ayrı bildirilir. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 09/11/2013 Bu talimat gereği; Her hastane yönetimi 90 Gün süresince her hafta en az bir kez kendi hastanesinden taburcu olmuş bir hastayı evinde ziyaret eder. Gözlemlerini raporlar. Her ay hastaneler bazında en az dört hasta ziyareti gözlem raporu proje takip sistemi üzerinden hastaneler için ayrı ayrı bildirilir. Planlanan Tamamlanma Tarihi: 09/11/2013 37

38 Teşekkür eder, tüm çalışmalarınızda başarılar dileriz. Rize İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği “90 Gün Proje”si Koordinasyon Ekibi 38


"90 gün Çalışması 1. 90 gün çalışması, ‘hedeflerle yönetim ilkesine’ dayanan bir yönetim çalışmasıdır. Çalışma kapsamında 90 gün gibi bir sürede İl Genel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları