Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞKUR ve İŞVEREN TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞKUR ve İŞVEREN TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT."— Sunum transkripti:

1 İŞKUR ve İŞVEREN TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT

2  Türkiye İş Kurumu 05.07.2003 tarihinde 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile kurulmuştur.  Kuruluş amacı ; istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmektir.  Ç alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı özerk bir kamu kuruluşudur.

3 Eleman ihtiyacınızı hızlı bir şekilde karşılamanıza, İşgücü taleplerinizi internet sayfamızda yayımlamanıza, Karşılanamayan açık işleriniz için yapacağımız özel çalışmayla aradığınız işgücüne kavuşmanıza, İhtiyacınız olan personeli işbaşı eğitimlerle yetiştirmenize İŞKUR ’ un sunduğu hizmetler konusunda sizinle birebir ilgilenecek işverenden sorumlu personelimizle birlikte Ücretsiz destek veriyoruz.

4  Danışmanlık ve İşe Yerleştirme Servisi  İşgücü Yetiştirme Servisi  İşsizlik Sigortası Servisi  Bölge Ç alışma Servisi

5 ELEMAN İHTİYACINIZ VAR MI ? İlanlarınızı internet sayfamızda yayınlayarak geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz, İstek ve ihtiyaçlarınıza göre ; alacağınız elemanların seçimini, Kurumumuz iş ve meslek danışmanları tarafından yapılan değerlendirmeden sonra veya Kurumun gönderdiği adaylar arasından doğrudan kendiniz yapabilirsiniz.

6 Online Kayıt www.iskur.gov.trÜyelikİşveren üyeliği Kayıt Şartları İşyeri SGK numarasıVergi Numarasıİşveren Kimlik Bilgileriİşyeri Kuruluş Tarihiİşyeri iletişim bilgileri Teşvik ve programlardan faydalanmak için ; işverenin, İŞKUR ’ a kayıtlı olması gerekir.

7 KURUMUMUZCA İŞ Ç İ İSTİHDAMINDA SAĞLANAN TEŞVİKLER 25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete ’ de yayınlanan 6111 sayılı kanunun 74. maddesi ile işverenlere işçi istidamın da sağlanan teşvik tedbirleri uygulaması ile ilgili 07/06/2011 tarihinde SGK Başkanlığı tarafından 2011-45 no lu iç genelge yayınlanmıştır. Buna göre ; A ) Sigortalı yönünden ; 1- 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, 2- 18 yaşından büyük olması, 3- Son 6 aylık dönemde sigorta primi ödenmemiş işsiz olması, 4- Fiilen çalışması, B ) İşyeri yönünden ; 1- Ö zel sektör işverenlerine ait olması 2- Sigortalının, son 6 ay ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, 3- İşyerinin SGK ’ na idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası borcu bulunmaması, 4- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK ya verilmesi, 5- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

8 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan Mesleki yeterlik belgesi sahipleri Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler Mesleki yeterlik belgesi sahibi olmayanlar ile Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmeyenler 48 ay 24 ay 36 ay Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave 6 ay ilave 6 ay Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave 6 ay ilave 6 ay

9 29 yaşından büyük erkeklerden Mesleki yeterlik belgesi sahipleri Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı İşsizler arasından işe alınmaları halinde ilave 6 ay

10 Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlardan 01/03/2011tarihin den sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar 01/03/2011tarihin den sonra mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler 12 ay

11 İHTİYACINIZ OLAN İŞGÜCÜNÜ BİRLİKTE YETİŞTİRELİM… Düzenleyeceğimiz kurslar ile ihtiyacınıza cevap verebilecek nitelikte işgücünü birlikte yetiştirebiliriz. Bu durumda ; Eğitim maliyetlerini, Kursiyerlerin zaruri giderlerini, İş kazası ve meslek hastalığı primleri ile genel sağlık sigortası primlerini Kısacası eğitimin tüm maliyetlerini biz üstleniyoruz.

12 En az 2 çalışanınız varsa ; İşyerinizde 2 ila 10 arasında sigortalı çalışıyorsa bir kişiyi, 10’ dan fazla çalışanınız varsa her 10 sigortalı için bir kişiyi İŞKUR ’ un desteğiyle kendi işyerinizde, ihtiyacınız doğrultusunda yetiştirebilirsiniz. Bu durumda 6 ay süreyle katılımcıların cep harçlıklarını, iş kazası ve meslek hastalığı primleri ile genel sağlık sigortası primlerini biz ödüyoruz.

13  Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalıların, işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan zorunlu sigorta işsizlik sigortasıdır.

14  Sigortalı işsiz, işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR ‘ un ilgili ünitesine doğrudan veya internet üzerinden başvurması ve kanunun aradığı aşağıdaki şartları taşıması.  4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması gerekmektedir.

15 SGK FESİH KODU SGK FESİH NEDENLERİDEĞERLENDİRME 04Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden fesihKazanır 05Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesiKazanır 12AskerlikKazanır 15Toplu işçi çıkarmaKazanır 17İşyerinin kapanmasıKazanır 18İşin sona ermesiKazanır 23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesihKazanır 24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesihKazanır 25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesihKazanır 27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesihKazanır 28İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesihKazanır 31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu Kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih Kazanır 324046 Sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesihKazanır 33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshiKazanır 34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesihKazanır

16 B Ö LGE Ç ALIŞMA MÜDÜRLÜKLERİNİN G Ö REVLERİ ARTIK İŞKURDA... 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ç alışma Bölge Müdürlükleri kaldırılarak Türkiye İş Kurumuna bağlandı.

17  İşçi ve işveren şikâyetleri ile ilgili işlemleri yapmak,  İşçi şikâyetine ilişkin incelemelerde sigortasız çalıştırma ile ilgili bilgi ve belgeye ulaşılması halinde durumu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ihbar etmek,  İdari para cezaları ile ilgili işlemleri yapmak,  Açılan, kapanan, birleşen, unvan, adres ve mülkiyet değiştiren işyerleri ile ilgili işlemleri yapmaktır.  Ayrıca Toplu İş Sözleşmesi ve Sendika üyelik ve ayrılış bilgileri Kurumumuza bildirilir.

18  4817 sayılı Yabancıların İzinleri Hakkında Kanun uyarınca Türkiye ‘ nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi ön görülmedikçe, yabancıların Türkiye ’ de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir. Bu izin Ç alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir ve uzatılır.

19 Ç alıştırılmak istenilen yabancılara ilişkin başvuru usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.  Ç alışma izni alınan yabancılar için 30 gün içinde Emniyet makamlarına başvurularak çalışma amaçlı ikamet izni alınması,  T. C. Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren üzerinden sigortalı kaydının yapılması zorunludur.  Sigortalı yabancılar ülkemizde sağlık ve sosyal güvenlik haklarından yararlanmaktadırlar. Ç alıştırılmak istenilen yabancılara ilişkin başvuru usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.  Ç alışma izni alınan yabancılar için 30 gün içinde Emniyet makamlarına başvurularak çalışma amaçlı ikamet izni alınması,  T. C. Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren üzerinden sigortalı kaydının yapılması zorunludur.  Sigortalı yabancılar ülkemizde sağlık ve sosyal güvenlik haklarından yararlanmaktadırlar.

20 Ç alışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için ; 6.795 TL Ç alışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya ; 679 TL Ç alışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya ; 2.717 TL Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

21  İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde %3 oranında özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür.

22  Kontenjan kapsamında çalıştırılan özürlülerin,  Korumalı iş yerlerinde çalıştırılan özürlülerin, Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır.  Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran,  Yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran, Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin %50’ si Hazinece karşılanmaktadır.

23  İşveren çalıştırmadığı her özürlü için her ay 2013 yılı itibaryle 1.832 TL ödemekle yükümlüdür.

24  İşverenler 10 ve üzeri sayıda işçi çalıştırdıkları iş yerleri için, aylık iş gücü çizelgelerini www. iskur. gov. tr sitesi üzerinden doldurmakla yükümlüdürler. www. iskur. gov. tr  Kurumumuza istenen belgenin verilmemesi halinde çizelge girilmeyen her ay için 2.928 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

25 Kurum hizmetlerimizden yararlanmak için İŞKUR ’ a kaydınızın olması gerekmektedir. Bunun için ; 7 gün 24 saat www. iskur. gov. tr adresinden kayıt yaptırılabilir, www. iskur. gov. tr Kurumumuza şahsen başvuruda bulunup kayıt yaptırabilirsiniz.

26 İşyeri kaydını yapabilir, Kayıt bilgilerini güncelleyebilir, Aylık işgücü çizelgelerini gönderebilir, Kayıtlı işgücünü ( meslek, yaş, eğitim vb. kriterler ) sorgulayabilir, İşgücü talebinde bulunabilir, İşyerlerine ait açık işleri takip edebilir, Başvuran adayların davet - görüşme sonuçlarını işleyebilir, İşgücü yetiştirme kursları için başvuruda bulunabilir, kursiyer seçebilir, Yurtdışına işçi sevklerini yapabilirsiniz.

27 Ç alışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Derbent Mah. Osman Gazi Cad. Bedestenlioğlu / TOKAT TEL : (0356) 232 00 71 Fax : ( 0356) 232 97 84 www. iskur. gov. tr

28

29


"İŞKUR ve İŞVEREN TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOKAT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları