Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012 YILI FAALİYET RAPORU. UNVANIAdetDoluBoş İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü110 İlçe Nüfus Müdürü13121 Şef541 Şef (Özelleştirme)312 Veri Hazırlama ve kontrol.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012 YILI FAALİYET RAPORU. UNVANIAdetDoluBoş İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü110 İlçe Nüfus Müdürü13121 Şef541 Şef (Özelleştirme)312 Veri Hazırlama ve kontrol."— Sunum transkripti:

1 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2 UNVANIAdetDoluBoş İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü110 İlçe Nüfus Müdürü13121 Şef541 Şef (Özelleştirme)312 Veri Hazırlama ve kontrol İşletmeni8172 9 Memur101 Teknisyen110 Hizmetli123 9 Şoför110 TOPLAM11895 23

3 İLÇE ADI MERNİS SİSTEMİNE BAĞLI BİLGİSAYAR E-İÇİŞLERİ PROJESİNDE KULLANILAN BİLGİSAYAR YAZICITARAYICI MERKEZ 208 184 ALTINTAŞ 5- 21 ASLANAPA 31 31 ÇAVDARHİSAR 31 31 DOMANİÇ 32 31 DUMLUPINAR 21 21 EMET 62 71 GEDİZ 92 91 HİSARCIK 32 41 PAZARLAR 5- 41 SİMAV 152 121 ŞAPHANE 5- 41 TAVŞANLI 12282 TOPLAM 91237917

4  Nüfus İşlemleri : 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerine göre Nüfus Hizmetlerini Yürütmek.  Vatandaşlık Hizmetleri : 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine göre Vatandaşlık Hizmetleri Yürütmek  Evlendirme Hizmetleri : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre Evlendirme Hizmetlerini Yürütmek  Adres Kayıt İşleri : 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre adres kayıt işlerini yürütmek.

5 KÜTAHYA İLİ 2012 YILI NÜFUS İŞLEM SAYILARI İLÇEMERKEZALTINTAŞASLANAPAÇAVDARHİSARDOMANİÇDUMLUPINAREMETGEDİZHİSARCIKPAZARLARSİMAVŞAPHANETAVŞANLI 2011 TOPLAM 2012 % FARK TOPLAM OLAY ADI DOĞUM3.460197137761542724169814252678501.375 7.2177.287 1,0 ÖLÜM1.839114938210024159276643255437686 4.0814.060 -0,5 EVLENME1.7421586248126341393921035047148751 4.2094.124 -2,0 BOŞANMA49522001204010100805244 950999 5,2 KAYIT DÜZELTME44700507110024127 117126 7,7 NÜFUS CÜZDANI 20.8481.2846794841.1802341.2764.1287884444.4964258.19854.07144.464 -17,8 ERKEK11.632734405304710129701233644926425862504.683 27.46225.183 -8,3 KADIN9.21655027418047010557517923391801.9101753.515 26.60919.281 -27,5 NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (NKÖ)79.35575035.4785.81476161.23617059262205.434252928.611342234.159 256.559224.436 -12,5 ADRES BEYAN FORMLARI24.589942371307992272130035951.08334943746076.677 45.69845.458 -0,5 YERLEŞİM YERİ BELGELERİ52.18420392.3162.68641323486016145753.8111.03213958171436.304 159.826141.115 -11,7 DİĞER15.97033971.7811.75822859441820 7837 2.22417161174310817.054 2.28159.610 2513,3 TOPLAM200.52615.66310.91711.25516.6023.11928.05757.83313.6496.20464.9897.39095.475 535.009531.679 -0,6

6  2011 yılı 13 İlçenin Nüfus İşlem Sayısı 535.009 İken 2012 yılında 531.679 olmuştur. Azalış oranı % 0,6 dır.

7  Kütahya İli 2012 yılı Doğum ve Ölüm olayları karşılaştırıldığında ; 100 Doğum olayına karşılık; 56 Ölüm olayının meydana geldiği görülmüştür.

8  Kütahya İli 2012 yılı Evlenme ve Boşanma olayları karşılaştırıldığında ; 100 Evlenme olayına karşılık; 24 Boşanma olayının meydana geldiği görülmüştür.

9  2011 yılında 13 İlçenin alınan adres beyan sayısı 45.698 iken, 2012 yılında 45.458 olmuştur. % 0,5 azalış vardır.  2011 yılında 13 İlçenin verilen yerleşim yeri belge sayısı 159.826 iken, 2012 yılında 141.115 olmuştur. % 11,7 azalma vardır.

10  Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonunca 2012 Yılı İçinde Yapılan Mülakat Sayısı 12’dir.  5203 Sayılı Kanun (Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar) uyarınca düzenlenen Mavi Kart sayısı 73’tür.

11 Eğitim Tarihi Eğimin konusuKatılımEğiticiSayısı 01.01.2012- 12.01.2012 Nüfus Hizmetlerinin iyileştirilmesi,vatandaş ve çalışanların memnuniyeti açısından en iyi uygulama örneklerinin tespiti ve Stratejik Plan hazırlanması İlçe Nüfus Müdürleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 13 İlçe Nüfus Müdürü 01.02.2012- 06.03.2012 Nüfus, Vatandaşlık, Evlendirme ve Adres Kayıt Hizmetleri, 4483 Sayılı Kanun, Devlet Memurları Kanunu, İl Nüfus ve Vatandaşlık ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü Personeli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 18 Kişi 05.11.2012 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi, yapılan hazırlıklar, sorunlar ve çözüm önerileri, Yabancıların Nüfus Olayları, Adres Kayıt Sisteminin uygulanmasında karşılaşılan sorunların müzakere edilmesi 13 İlçe Nüfus Müdür, 3 Nüfus Şefi ve Her ilçeden birer memurun katılımı İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 30 Kişi 2012 Adres Kayıt Eğitimi Kaymakamlıklarca belirlenen tarihlerde yapılmıştır. İl Merkezi ve 12 İlçedeki 190 Mahalle ve 305 Köy Muhtarı, 23 Evlendirme Memuru, 11 Özel İdare ve 14 Belediye Numarataj ve Adres Sorumluları İlgili İlçe Nüfus Müdürü Toplam: 543. Eğitim analizi sonuçları 27.12.2012 tarihinde İçişleri Bakanlığına bildirilmiştir. 22.11.2012- 23.11.2012 Mekansal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması v Çevrimiçi e Emlak İnşaat İzinleri Projesi (MAKS)’ne ilişkin çalışmalar Belediye, İl Özel İdaresi, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü 132 Kişi

12

13

14 PROJE VEYA ÇALIŞMA ADI AMACIYAPILAN ÇALIŞMAELDE EDİLEN SONUÇ 1 VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜLMESİ Nüfus Müdürlüğü, Vatandaş ve Paydaş kuruluşlar ile olan ilişkilerde görev konularının anlatılması, bilgilendirme ve vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi Vatandaş Memnuniyetinin Ölçümü amacıyla Şubat – Nisan ayları arası 413 kişiye anket çalışması yapılmıştır. Memnuniyet düzeyi ölçülen boyutlar ve memnuniyet oranları yandaki tabloda gösterilmektedir Fiziksel Görünüm: % 67,2 Güvenilirlik: % 81,8 Erişilebilirlik: % 82,6 Yeterlilik: % 81,9 Empati: % 84,6 2 DAHA ETKİN KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİ İLE DAHA FAZLA TASARRUF, DAHA MUTLU VATANDAŞ Kurumlarca kağıt ortamında istenilen belgelerin elektronik ortamdan görülerek kağıt olarak istenmemesi ile zaman, emek ve kağıttan azami ölçüde tasarruf edilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında kurumlarda çalışan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sistemini kullanan 27 Kamu Kuruluşu ve 3 Özel Bankada çalışan 255 kişiye ön araştırma anketi Haziran ayında uygulanmıştır. Kimlik Paylaşım Sisteminden faydalanma oranı: anket sonuçlarına göre %85.8 olarak çıkmıştır., Kullanıcıların ankette belirttiği ve yaşadığı problem ve aksaklıklar 17.08.2012 tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. DİĞER FAALİYETLERİMİZ BİRİMİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

15 PROJE VEYA ÇALIŞMA ADI AMACI,YAPILAN ÇALIŞMAELDE EDİLEN SONUÇ 3STRATEJİK PLAN KİTABI (2011-2023) Amacı:Geleceğin Nüfus Müdürlükleri için Vatandaşlarımıza daha etkin ve verimli bir hizmetin verilebilmesi, vatandaş odaklılık, kaliteli hizmet, kurumsal kültürün oluşturulması, çalışan memnuniyeti, e-devlet uygulamalarında dünya standartlarını yakalamak, en iyi hizmeti, en az maliyetle yürütebilmek amaçlanmıştır. Yapılan Çalışma: Kütahya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 2011- 2023 faaliyetlerini kapsayan stratejik planlarının yapılabilmesi için İl Nüfus ve Vat. Müdürü başkanlığında13 İlçe Nüfus Müdürü, 2 Nüfus Şefi ve 1 Veri Hazırlama ve Kont. İşletmeninden oluşan çalışma gurubu oluşturulmuştur. Elde Edilen Sonuç: Kütahya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün 2023 vizyonu ve genel hedefleri belirlenerek (2011-2023) Stratejik Plan kitabı 2012 yılı Haziran ayında basımı yapılarak İçişleri Bakanlığına, Valiliğimize, 13 İlçe Nüfus Müdürlüğüne ve paydaş kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde söz konusu kitap gelişen ihtiyaçlara göre Birimimizce revize edilecektir.

16 PROJE VEYA ÇALIŞMA ADI AMACIYAPILAN ÇALIŞMAELDE EDİLEN SONUÇ 4Adrese Dayalı Hizmet Veren Kurumların Abonelik Faturalarını Güncelleme Çalışması. Belediye sular idaresi, elektrik, doğalgaz, telekom ve PTT gibi adrese dayalı hizmet veren kurumlarımızın abone sözleşmeleri yada faturalarının üzerinde standarda uygun adres bilgilerine yer vermeleri, yanlış ve yetersiz olan adres bilgilerinin güncellenmesinin sağlanması, adres beyanı için Nüfus Müdürlüklerine müracaat eden vatandaşlara gereksiz yere adres cezası uygulanmaması amaçlanmıştır. Valiliğimizin 13.09.2012 tarih 121- 7379 sayılı talimatı ile abonelik işlemleri sırasında adresi güncel olmayan vatandaşlarımızın yeni adreslerini beyan etmek üzere yetki verilmişse, kendi kurumlarınca adres beyanı almaları, yetki verilmemişse mahalindeki Nüfus Müdürlüğüne yönlendirilmeleri konusunda adrese dayalı hizmet veren kurumlara yazılmıştır. Çalışma devam etmektedir.

17 PROJE VEYA ÇALIŞMA ADI AMACIYAPILAN ÇALIŞMAELDE EDİLEN SONUÇ 5Telefon Aboneliği Uygun Tarife Seçeneği 28.06.2012 tarihli İl İdare Şube Başkanları toplantısında Kamu Kuruluşlarına ait telefon aboneliklerinin kontrol edilerek en uygun tarifeden yapılması tavsiye edilmiş, tasarruf edilmesi amaçlanmıştır. 20.09.2012 tarih ve 130 sayılı yazımız ile Müdürlüğümüze ait 5 adet telefon aboneliği için Kamu Avantaj ortak havuz tarifesine geçilmiştir. Ortalama 300 TL. olan 5 adet fatura toplamı, 185 TL. düşürülmüştür. Aylık 115 lira, yıllık bazda 1.380 lira tasarruf yapılacağı tahmin edilmektedir.

18 1-)Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğümüzce yürütülecek T.C. Kimlik Kartı yaygınlaştırma sürecinde randevu ve başvuru alma işlemlerinde yoğunluk yaşanacağı, mevcut fiziki mekanın yetersiz kalacağı, verilen diğer nüfus hizmetlerinin aksamasına sebebiyet vereceği düşünüldüğünden ve ilave çalışma alanına ihtiyaç duyulduğu için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının boşalttığı servis odası Valilik Makamının 09/11/2012 tarih ve 800 sayılı olurları ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 2-)İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün hizmet sunduğu mevcut yerleşim yerinde hizmet sunumunun ofis sistemine uygun hale getirilmesine yönelik İçişleri Bakanlığınca gönderilen ödenek ile bakım onarım çalışması 2012 yılı Kasım-Aralık aylarında tamamlanmıştır.

19

20

21

22 1-) Dumlupınar İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni yapılan Hükümet Konağındaki 63 m2 lik hizmet yerine 2012 yılı Kasım ayında taşınmıştır. 2-) Deprem nedeniyle hasar gören Simav İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni yapılan Hükümet Konağındaki 233 m2’lik yerine 2012 Yılı Ekim ayı içerisinde taşınmıştır.

23 3-)Aslanapa İlçe Nüfus Müdürlüğü Belediyeye ait eski ve yıpranmış binada hizmet vermekte iken, yine belediyeye ait 53 m2’lik yeni yapılmış başka bir hizmet binasına taşınabilmesi için kiralama işlemleri başlatılmış olup Bakanlık izni beklenilmektedir. 4-)Tavşanlı İlçe Nüfus Müdürlüğü hükümet konağının zemin katında hizmet vermekte iken Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yaygınlaştırma çalışmaları projesi kapsamında banko sistemi kaldırılarak vatandaşla yüz yüze hizmet modeline geçileceğinden mevcut yerleşim yerinin yetersiz kalacağı değerlendirildiğinden mülkiyeti Tavşanlı Ziraat Odasına Ait hizmet binasında bulunan 214 m2 lik yeni yerleşim yeri kiralanma işlemleri başlatılmış olup Bakanlık izni beklenilmektedir.

24  İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimizin nüfus hizmetleri ile adres kayıt işlemlerinin yürütülmesinde yoğunluk yaşanmakta, ayrıca yaygınlaştırma ve altyapı hazırlık çalışmaları başlayan T.C. Kimlik Kartı uygulama sürecinde iş yoğunluğunun daha da artacağı tahmin edilmektedir.  Bu nedenle; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz ile bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerimize ait boş bulunan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Hizmetli kadroların Kurum içi ve Kurum dışından doldurulması mümkün olmadığından Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS) kazanan adaylardan Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Hizmetli kadrolarına atama yapılması hususunda 09.11.2012 tarih ve B.05.NÜV.4.43.00.00-903.02-8819 sayılı yazımız ile İçişleri Bakanlığı’ndan 12 V.H.K.İ. ve 9 Hizmetli personel talebinde bulunulmuştur

25 2013 YILINDA UYGULANACAK PROJE T.C. KİMLİK KARTI (TCKK)

26 Nüfus Cüzdanı (Defter Şeklinde) 1926 Nüfus Cüzdanı (Kart Şeklinde) 1976 T.C. KİMLİK KARTI 2013 Devlet-i Aliye-i Osmaniye Tezkiresi 1904

27  Kolay taşınabilirliği ve dayanıklılığı sağlamak  Taklit, tahrif ve kimlik sahteciliğini önlemek  Kurum ve kuruluşlarda daha hızlı hizmet alınmasını sağlayarak vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak  E-Devlet uygulamalarını desteklemek  Elektronik ortamda sunulan hizmetlerde güvenli anahtar görevi yapmak Neden Kimlik Kartı ?

28 T.C. KİMLİK KARTI (Yol Haritası) Hazırlık Çalışmaları 2006-2007 Başbakanlık Genelgesi 2007 Pilot Uygulama 2008-2010 YAYGINLAŞTIRMA2012-2016 Eylem Planı 2006

29 AB ÜLKELERİ KİMLİK KARTI ÖRNEKLERİ AB ÜLKELERİ KİMLİK KARTI ÖRNEKLERİ

30 PİLOT UYGULAMA ÇALIŞMALARI ( Kart Tasarım) ICAO Uyumlu Fotoğraf ICAO Uyumlu Fotoğraf

31 KİMLİK KARTININ GETİRECEĞİ FAYDALAR  Vatandaşın farklı belge, kart vb. t aşımasına gerek kalmadan tek kart ile her türlü hizmeti alması sağlanacaktır.  Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir.  İnternetin bulunduğu her yerden E-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere erişilebilinecektir.  Kimlik Kartı, elektronik imza olarak da kullanılabilecektir.  Kimlik kartının s eyahat belgesi özelliği de bulunacaktır. VATANDAŞ AÇISINDAN

32 KURUM VE KURULUŞLAR AÇISINDAN  Kimlik kartı, kurum ve kuruluşların vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde bürokrasiyi azaltacaktır.  Hizmetlerden yararlanan kişilerin hak sahipliği denetimi kolay ve güvenli bir şekilde yapılacaktır.  Yetersiz kişi doğrulamasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali kayıplar asgariye inecektir.  Kartın sağlayacağı güvenli kişi doğrulaması nedeniyle e-Devlet hizmetlerinin nitelikleri ve sayıları artacaktır. KİMLİK KARTININ GETİRECEĞİ FAYDALAR

33 TCKK YAYGINLAŞTIRMA SÜRECİ RandevuBaşvuruKişiselleştirmeDağıtım / Teslim Teslim Sonrası İşlemler

34 2013 YILI T.C. KİMLİK KARTI EĞİTİMLERİ  İlçe nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilecek TCKK işlemleri konusunda 13 ilçe nüfus müdürlüğü personellerine eğitim verilecektir.  Eğitimler Ankara’ da gerçekleştirilecektir.

35 Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yayınlaştırma Çalışmaları İçin İlçe Nüfus Müdürlüklerine 2013 yılında Yüklenici Firma Tarafından Temin Edilecek Ofis Gereçleri OFİS GEREÇLERİDONANIMLAR Kayıt İşlem Masası Standart Kart Okuyucu Personel KoltuğuSensör Misafir KoltuğuTarayıcı Bekleme KoltuğuKart Erişim Cihazı KlimaKIOSK 42’’ LCD Ekran

36

37

38

39

40 Bilgilerinize arz ederim. 11.01.2013 Süleyman KARA İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü ww.kutahyanufus.gov.tr iletisim@kutahyanufus.gov.tr


"2012 YILI FAALİYET RAPORU. UNVANIAdetDoluBoş İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü110 İlçe Nüfus Müdürü13121 Şef541 Şef (Özelleştirme)312 Veri Hazırlama ve kontrol." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları