Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİME DESTEK PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİME DESTEK PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİME DESTEK PROJESİ
Avrupa komisyonu tarafından finanse edilen “ Temel Eğitime Destek Projesi” Milli Eğitim Bakanlığının eğitim reformunu desteklemek amacıyla planlanmıştır.Türk Hükümeti ile Avrupa Birliği arasında 8 Şubat 2000 tarihinde imzalanan projenin finansman içeriği 100 Milyon Euro dur. Bu kaynağın tamamı Avrupa Birliği’nden hibe olarak sağlanmıştır. Projeyi Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi yürütmektedir.

2 PROJENİN HEDEFİ Projenin hedefi, Türk Hükümeti’nin “Temel Eğitim Programı”na destek sağlamaktır. Hükümet’in Temel Eğitim Programı üç bölüme ayrılmıştır ve şunları amaçlamaktadır:

3 1. Bölüm: Merkezi seviyede reforma destek:
Öğretme ve öğrenme için geliştirilmiş ulusal standartlarlar sistemini destekleyerek kalitesini arttırma yoluyla eğitime katılım ve kayıt oranlarını arttırmak için temel eğitim stratejilerine destek.

4 2. Bölüm:Türkiye’nin doğu ve güneyindeki 12 dezavantajlı ilde reformun yerel yönetimlere devredilmiş uygulamasına destek. Hedeflenen 12 il: Adıyaman, Ağrı,Ardahan, Bayburt, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Kars, Muş, Sakarya, Şanlıurfa ve Siirt.

5 3.Bölüm:Kentsel ve gecekondu bölgesindeki dışlanmış nüfusun ihtiyaçlarını karşılama.
Toplumdaki en dezavantajlı grupların karşılaştığı eğitime katılım sorunu ile ilgili ve ulusal hedefleri karşılamaya yardımcı olmak üzere İstanbul, Antalya, Bursa, Mersin ve Adana’nın 5 kentsel ve gecekondu bölgesine özel destek sağlama.

6 TEMEL EĞİTİME DESTEK PROJESİNİN GENEL HEDEFİ
Yoksulluğu azaltma perspektifinde eğitim seviyesini artırarak en dezavantajlı kırsal, şehirsel ve gecekondu bölgelerinde nüfusun yaşam koşullarını geliştirmek, halen temel eğitimin dışında kalan çocuklar, gençler ve yetişkinlerin kapsama alınmasını desteklemektir.

7 TEDP’NİN BAŞLICA FAALİYETLERİ
İl Hizmetiçi eğitim merkezlerinin rehabilitasyonu, Temel eğitimin yaygınlaştırılması konusunda ülke çapında bilinçlendirmeyi sağlayacak kampanya başlatılması, Eğitimin kalitesini artırmak amacıyla öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi, üst düzey yöneticiler ve eğitim yöneticilerin eğitimi,

8 Okul öncesi,ilköğretim ve yaygın eğitim alanında hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim yönetimi uygulamalarının illere devrinin desteklenmesi, Kızlarda dahil tüm öğrencilerin okula kayıt ve devam oranının artırılması amacıyla yerleşim yerlerine yakın okulların arttırılması, YİBO’ların geliştirilmesine destek,

9 Okulöncesi eğitim oranının %16’ya ulaştırılmasını desteklemek,
Okur yazarlık oranını artırmak için bazı okulları çok amaçlı eğitim merkezi haline dönüştürmek, Herkes için temel eğitimin önemi konusunda iller düzeyinde bilinci artırıcı kampanyalar düzenlemek,

10 İllerde kuruluşların eğitim ve yönetim taleplerinin karşılanması için eğiticilerin eğitimi,
Okullar ile toplumun eğitimi ve bilgilendirme etkinliklerini yaygınlaştırmak amacıyla gezici eğitim otobüslerinin donatımı.

11 Proje, Carl Bro danışmanlık firması tarafından yürütülmektedir
Proje, Carl Bro danışmanlık firması tarafından yürütülmektedir.Projenin yerinde yönetime destek olunması amacıyla 17 İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde proje yürütme birimleri kurulmuştur.İlimizde bu amaçla 1 şube müdürü ve iki öğretmen bakanlık onayı ile görevlendirilmiştir.

12 Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitime Destek Projesi Kapsamında önemli kazanımlar elde etmiştir.2007 yılı sonunda tamamlanacak proje tarafından ilimizde şu yatırım ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.

13 Ilıca ilçemiz yolu üzerinde bulunan Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünün iç donanım ve dekorasyonu proje tarafından karşılanacaktır.Bu amaçla projenin ayırdığı bütçe 1.1 milyon eurodur.İlimiz proje yürütme servisi tarafından eğitim merkezinin tüm ihtiyaçları tespit edilmiş ve Projeler Koordinasyon Merkezine bildirilmiştir.

14 Projeler Koordinasyon Merkezi bu doğrultuda ihtiyaç duyulan ekipman ihtiyacının giderilmesi amacıyla şartname hazırlığını tamamlamış bulunmaktadır.Prosedürlerin tamamlanması ile ekipman alımı Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği’nin onayına sunulacaktır.2005 Yılı Mart-Nisan aylarında Enstitünün hizmet vermeye hazır olabileceği tahmin edilmektedir.

15 Yine proje tarafından İlimiz Karayazı ve Tekman ilçelerinde 250 kişilik,Narman ilçesinde ise 100 kişilik kız pansiyonları inşa edilecektir.Projenin bu faaliyet için ayırmış olduğu bütçe 1.6 milyon eurodur.Bu pansiyonların ekipman ihtiyaçları için ise 250 bin euro bütçe ayrılmıştır. İstenildiğinde ekipman için ayrılan bu para inşaatlar için kullanılabilecektir.

16 Yapılacak bu kız pansiyonları ile hem ilgili okulların yurt ihtiyaçları çözümlenecek hem de kız çocuklarının okullara kazandırılması sağlanacaktır.Bu konu ile ilgili arazi ve sörvey çalışmaları PKM tarafından yapılmış olup Şubat 2005 tarihinde ihaleye çıkarılacaktır.İnşaatların Eğitim-Öğretim sezonuna yetiştirileceği tahmin edilmektedir.

17 Temel Eğitime Destek projesinin en önemli amaçlarından birisi de eğitime katılımın sağlanmasıdır.Bilindiği gibi ülkemizde sekiz yıllık eğitime geçişle beraber kız çocuklarının okula devamında önemli sorunlar meydana gelmiştir.

18 Ne yazık ki ilimiz de bu sorunu yaşayan iller arasında yer almaktadır
Ne yazık ki ilimiz de bu sorunu yaşayan iller arasında yer almaktadır. 20.yüzyılda bu tür problemleri yaşamak büyük bir talihsizliktir.Bugün halen daha eğitimin yararını anlayamamış ailelerin varlığı bizleri üzüntüye sokmaktadır.Ancak bu sorunun aşılabileceğinin inancı içerisindeyiz.Bu amaçla ilimiz TEDEP kapsamında projeler hazırlanmış ve 250 bin euroluk proje desteği sağlanmıştır.

19 Bu kaynak iletişim ve ikna eğitimleri,halk toplantıları,bilinçlendirme kampanyaları,afiş broşür ve reklam araçlarının kullanımı için ayrılmıştır. Projenin bu faaliyeti okula devam sorununun yoğun olarak görüldüğü 10 ilçemizde uygulanacaktır.Bu ilçelerimiz ise şunlardır:

20 Aşkale Çat Hınıs Horasan Ilıca Karaçoban Karayazı Köprüköy Pasinler Tekman

21 Öncelikle bu on ilçemizden iki rehber ve ya din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenimiz Eylül tarihlerinde etkili iletişim ve ikna eğitimine alınacaktır.Yetiştirilen bu öğretmenlerimiz köy öğretmen,imam ve muhtarlarla toplantılar yapacaklar.Her ilçemizde başta eğitilmiş olan öğretmenlerimiz olmak üzere ,öğretmen ,sivil toplum üyeleri ve diğer görevlilerden oluşan gönüllü ekipler kurulacaktır.

22 Bu ekipler kendi ilçelerinde ailelere ziyaretler yapıp kız çocuklarının eğitimine katılımlarını sağlayacaklardır.Proje kapsamında Aralık ayı sonuna kadar 2500 aileye ulaşılması planlanmıştır. Yapılacak bu kampanya ve bilinçlendirme ile 2007 yılı sonuna kadar okula devam sorununun %80-90 oranında azaltılması hedeflenmektedir.

23 Temel Eğitime Destek Projesi öğretmen ve yönetici eğitimine de önemli katkı sağlayacak bir projedir.Bu amaçla projenin önemli miktarda ulusal ve uluslar arası uzman finansmanı bulunmaktadır.Bu yıl içerisinde ilimizin kullanabileceği uzman gün sayısı ise yaklaşık 70 adam/gündür.Temin edilen uzmanlarımız ile eğitim-öğretim yılında aşağıdaki eğitimler planlanmıştır:

24 1.Ölçme-Değerlendirme ve Öğretim Planlanması Formatör Öğretmen Eğitimi
25 sınıf öğretmenimiz 2 ulusal uzman tarafından eğitilecektir.Eğitim 2 haftalık olup birinci haftasında ölçme değerlendirme ikinci haftasında ise öğretim planlaması ve yeni ders müfredatlarının tanıtımı yapılacaktır.Yetiştirilen bu öğretmenlerimiz hem proje kapsamında yeni açılacak eğitimlerde hem de kendi bölgelerinde ki eğitimlerde değerlendirilecektir.

25 2.İletişim ve İkna Eğitimi
Din Kültürü Ahlak Bilgisi ve Rehber Öğretmenlerimizden toplam 25 öğretmenimiz kız çocuğunu okula göndermeyen ailelerin ikna edilmesi ve okula kazandırılması faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitime alınacaktır.Eğitim Eylül tarihleri arasında bir ulusal uzman tarafından gerçekleştirilecektir.

26 3.Aktif Öğrenme ve Öğrenmeyi Öğrenme
Bu eğitim iki defa düşünülmektedir.Birincisinde il merkezinden 60 öğretmenimiz Kasım 2004 tarihleri arasında,ikincisinde ise ilçelerimizden 60 öğretmenimiz Haziran 2005 tarihleri arasında birer haftalık eğitime alınması düşünülmektedir.

27 4.İngilizce Öğretim Yöntem ve Stratejileri
13-17 Aralık 2004 tarihleri arasında 25 İngilizce öğretmenimizi bu eğitime almayı planlamaktayız.Eğitim için yabancı bir uzman getirilmesi düşünülmektedir.Yetiştirilen öğretmenlerimizden 5’ i proje kapsamında Mayıs 2005 tarihleri arasında 100 sınıf öğretmenimizi eğitime alacaklardır.

28 5.Çağdaş Yönetim Teorileri ve İletişim Teknikleri
İl merkezinden 40, ilçelerimizden de birer olmak üzere toplam 60 okul idarecimiz Ocak 2005 tarihleri arasında bir haftalık bir eğitime alınacaktır.Eğitim için bir ulusal uzman düşünülmektedir.Eğitimin başarılı olması durumunda periyodik olarak tüm idarecilerimiz eğitimden geçirilecektir.

29 6.Eğitim Yönetimi 20-24 Haziran 2005 tarihleri arasında 50 ilköğretim okulu yöneticisi bir haftalık eğitime alınacaktır.Eğitimde 2 ulusal uzman görev alacak ve katılacak yöneticilerimizin bir kısmı ilçelerimizden olacaktır.

30 Temel Eğitime Destek Projesince ilimizde açılacak bu eğitim ve çalıştayların uzman giderleri,katılımcıların barınma,yeme,içme ve tüm masrafları projenin ilgili kaleminden karşılanacaktır.Bu eğitimler projenin bitimine kadar devam edecektir.Gelecek yıllarda açılacak eğitimlerin belirlenmesi için anket uygulaması yapılacaktır.

31 Temel Eğitime Destek Projesinin başarılı olması hepimizin bu projeye inancı ve katkılarıyla mümkün olacaktır.Proje tarafından yapılacak tesisler ve açılacak eğitimler şüphesiz ki yeterli olmayacaktır.

32 Ancak ; Avrupa Birliği’ne üye olmayı bekleyen ülkemizin proje hazırlama ve uygulama konusunda başarılı olabileceğini gösterecektir.Bu aynı zamanda ileriki yıllarda ülkemiz için yeni kaynakların temini anlamına gelmektedir.Şimdiden yapacağınız değerli katkılarınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz....


"TEMEL EĞİTİME DESTEK PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları