Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İl Sağlık Müdürlüğü Yapısı ve Görevleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İl Sağlık Müdürlüğü Yapısı ve Görevleri"— Sunum transkripti:

1 İl Sağlık Müdürlüğü Yapısı ve Görevleri
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ Nisan, 2014 İstanbul T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İl Sağlık Müdürlüğü Yapısı ve Görevleri

2 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. Bakanlığın ildeki temsilcisi validir. Vali adına hizmetler "İl Sağlık Müdürü" tarafından yürütülür.

3 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA
YARDIMCISI ŞUBE MÜDÜRÜ BİRİM SORUMLULARI ÇALIŞANLARI ŞUBE

4 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBELERİ
Yatırımlar Şube Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürlüğü Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü

5 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ
Strateji Geliştirme Birimi Sivil Savunma Uzmanlığı Kriz Merkezi Birimi

6 İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

7 Birimleri; Vilayet Kadro Terfi Ve Ödüllendirme Birimi
Yüksek Öğrenimli Personel Atama Birimi Personel İzin Birimi Sicil Ve Mal Beyannamesi Birimi Vilayet Personeli Atama Birimi Personel İşçi Birimi Personel Dosya Odası Personel Eğitim Birimi Bakanlık Kadro Kıdem Birimi Personel Kalem Birimi Doktor Atama ve İdari Personel Görevlendirme Birimi Yardımcı Sağlık Personeli Atama Birimi İhtisas Birimi Personel İstatistik Yeşil Pasaport Ve Çkys Birimi

8 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün Görevleri;
İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarındaki görevli tüm personelin; Atama, Yer değiştirme,Terfi, İzin, rapor, Emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetleri yürütmek, Sicil kayıtlarını tutmak, Personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını izlemek. Personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek. Personele ait her türlü evrak, yazışma ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

9 İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

10 Birimleri; Müdürlük Gelen Giden Evrak Birimi Evrak Kayıt Birimi
Ulaştırma ve Garaj Amirliği Birimi Sosyal Tesisler Birimi Lojistik Destek Birimi Genel Maaş Mutemetliği Birimi İdare Amirliği Birimi İdari İşler Birimi Arşiv Birimi

11 İdari İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri;
Müdürlük gelen giden evrağın kayıt ve takibi Ulaştırma işlemlerinin yürütülmesi Araç bakım, onarım işlemlerinin yürütülmesi ve ilgili raporlarının düzenlenmesi Kurumlar arası malzeme sevkinin sağlanması Lojman işlemlerinin yürütülmesi Arşiv işlemlerinin yürütülmesi Sosyal tesis işlemlerinin yürütülmesi Personelin aile yardımı vb. alacaklarının ve sendika üyelik ücreti vb. kesintilerinin maaşa yansıtılması Müdürlük binalarının bakım, onarımı Temizlik hizmetlerinin kontrolü

12 TAHAKUK VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

13 Birimleri; Yazışma Takip Birimi Fatura Tahakkuk Birimi
Yeşilkart Kontrol Birimi Avans ve Krediler Birimi Tedavi ve İlaç Tahakkuk Birimi Taşınır Konsolide Satın Alma Tahakkuk Alacak Takip Birimi Bütçe Takip Birimi Yeşilkart Tıbbi Cihaz Birimi KONSOLİDE:VADESİ UZATILAN (BORÇ), PEKİŞTİRİLMİŞ Taşınır konsolide görevlisi: kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir.

14 Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri;
Telefon, su, doğalgaz, elektrik fatura işlemleri Avans ve kredi işlemleri Yeşilkart işlemleri Yolluk ve harcırah işlemleri Satın alma işlemleri Alacakların takibi Bütçe işlemleri

15 KAMU YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

16 Birimleri; Hasta İşlemleri Birimi Hastane İşlemleri Birimi
Kan Hizmetleri Birimi Organ Nakli Birimi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Birimi İl Performans Kalite Koordinatörlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon Merkezi Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi SABİM-BİMER/Bilgi Edinme Hasta Hakları Koordinatörlüğü

17 Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;
Kamu ve üniversite hastaneleri klinik açma, ünite kurma, ek hizmet binası işlemleri Tedavi talebi işlemleri Kayıp şahıslarla ilgili işlemler Şikayet işlemleri Yabancı uyruklu hastaların tedavi talebi Semt polikliniği işlemleri Kit ve cihaz alımı işlemleri (Ünv) Organ ve doku nakli ile ilgili işlemler Kan merkezi, yanık merkezi işlemleri Kalite ve akreditasyon işlemleri Kamu ve üniversite hastanelerine ait yoğun bakım işlemleri Evde sağlık hizmetleri iletişim ve koordinasyon merkezi işlemleri Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik işlemler Kamu yataklı sağlık hizmetlerinde görevli sağlık mensuplarının hizmet içi eğitimi ile ilgili işlemler (kan bankacılığı sert.) Sut ve But işlemleri Rapor işlemleri Hasta Hakları İle ilgili işlemler

18 ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Birimleri; Özel Hastaneler Birimi Şikayetler Birimi ÜYTE Birimi Diyaliz Birimi Tıp Turizmi Birimi

19 Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri;
Özel teşhis, tedavi, rehabilite edici sağlık hizmetlerinin açılışı, ruhsatlandırılması, takibi, denetimi, ruhsat iptali işleri Özel organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellik arzeden hizmetlerin il düzeyinde planlanması , koordinasyonu, denetimi, Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp ve sağlık beyanı ile ilgili her türlü uygulamaları denetlemek, düzenlemek ve izinlere aykırı faaliyet ve tanıtımları tespit edip Bakanlığa bildirmek, Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak, Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitimi (diyaliz sert. prog.)

20 TIP MESLEKLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Optik Müesseseleri Ortez, Protez ve İşitme Merkezleri Alternatif Tıp Uygulamaları Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri Evde Bakım Hizmeti Veren Merkezler Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Sağlık Kabinleri Sürücü Olur Rapor ve İtirazları

21 ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri; Özel Tıp Merkezi, Poliklinik, Laboratuar, Müessese ve Muayenehane işlemlerini yürütmek

22 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları işlemlerini yürütmek, denetlemek Diş Protez Laboratuvarları işlemlerini yürütmek, denetlemek Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi işlemlerini yürütmek Şikayetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak Yetkisiz olarak dişhekimliği mesleğini icra eden ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek Ağız ve diş sağlığı ile ilgili koruyucu programlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, İlgili kurumlar ve şubelerle işbirliği yaparak duyarlılığı arttırıcı eğitimler verilmesini sağlamak

23 ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Eczaneler ve Ecza Depoları İşleri İlaç Üretim Yeri ve Tıbbi Ürün İşleri Kozmetik İşleri

24 ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Eczaneler ve ecza depolarının işlemleri Uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımı işlemleri Farmasötik ve tıbbi madde ilaç ile kimyevi madde üretim yerleri ve mümessil ecza depolarının işlemleri Kozmetik üretim yerleri ve kozmetiklerin piyasa kontrolüne ait işlemleri gerçekleştirir.

25 ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İlaç ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması, kullanımları ile ilgili denetimleri yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulamak, Sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek. Görev alanına giren ilaç ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilaç ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri denetlemek,

26 ECZACILIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak, Görev alanına giren ilaç ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, İlaç ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek, Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının açılışları işlemlerini düzenlemek, faaliyetlerini izlemek, denetlemek, Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek.

27 TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tıbbi cihaz ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartlar doğrultusunda denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak, İzinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarının uygulanmasını denetlemek, Tıbbi cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalar ile ilgili düzenlemeleri denetlemek,

28 TIBBİ CİHAZ VE BİYOMEDİKAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hayati önemi haiz tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak, Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşların lisans, ruhsat ve izinlerinin denetimini yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak, Tıbbi cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemi ile ilgili gerekli bildirimleri yapmak, Tıbbi cihaz ve ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı noktalardan itibaren, soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini, il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek,

29 HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek, Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulamalarını takip ve kontrol etmek, İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak, Halk Sağlığı Müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin takibini yapmak, Bakanlık aile hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek,

30 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak, Kara ambulanslarının Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak, İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

31 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak, Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek, Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

32 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak, Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,

33 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek, Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelik eğitim ve koordinasyonu sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasını denetlemek, Meydana gelen afetlerde; tıbbî kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak, Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak, Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,

34 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,

35 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak, Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek, Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak, Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,

36 SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belirlenen sağlık politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, ilin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek, Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, Kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,

37 SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BİRİMİ; Müdürlüğümüz araştırma ve geliştirme çalışmalarını ve buna yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek, (AB Hibe Başvurularına Yönelik Eğitimler) Bu kapsamda Bakanlığımızın ilgili birimleri ile Müdürlüğümüz kurumları arasında etkili iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.

38 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek, Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek, Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak,

39 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak, İl Müdürlüğünün basın ve halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,

40 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN BİRİMİ İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün basınla ilişkilerini düzenlemek, Müdürlük faaliyetlerinin yazılı ve görsel medyada olumlu bir şekilde yansıtılmasını sağlamak, Sağlık Bakanı ve Bakanlık yetkililerinin İstanbul ziyaretlerindeki programları ile ilgili olarak, konaklama ve programlarını takip etmek, Halkı sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yazılı ve görsel malzeme üreterek kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktır. Bu takip sırasında kamu ve özel sağlık sektörü ile ilgili haberler derlenmekte, İl Müdürü ve Müdür Yardımcıları'na ve ilgili şubelere günlük haber sunumu yapılmaktadır. Müdürlük ya da bağlı kurumlar hakkında çıkan haberler, günlük olarak araştırılmakta ve yine Müdürlük adına, Sağlık Müdürü onaylı, medya organlarına yanıtlar verilmektedir.

41 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜZE BİRİMİ İstanbul Sağlık Müzesi, Türkiye'nin ilk sağlık müzesi olarak 1918 yılında kuruldu. Amacı, halkı salgın hastalıklara karşı bilinçlendirmekti.Topluma salgın hastalıklar ve bunlardan korunma yollarını anlatmak için, yağlı boya tablolar, mulajlar, broşür ve kitapçıklar, maketler hazırlanarak müzede sergilendi. Hatta bu materyaller üretilip, ülkenin dört bir yanında başka sağlık müzelerinin kurulmasına öncülük etti. Gezici sergiler düzenleyerek, toplumla diyaloğunu geliştirdi. Müze, 1989 yılına kadar hizmet verdi. Toplumda sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla, 2007 yılında yeniden aktif hale getirilmesi kararı verildi. Müze, 2011 yılında restorasyona girdi. 2013 yılında restorasyonunun tamamlanması ve müzenin açılması planlanmaktadır.

42 DİSİPLİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi işlemlerini yürütmek, İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemlerini yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak, 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN 4483 SAYILI KANUN: MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

43 HUKUK İŞLERİ Davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek, Hukuki konularda görüş bildirmek, Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak, İlgili mevzuat uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak, Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,

44 YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

45 YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek, İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak, İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

46 BİRİMLER Strateji Geliştirme Birimi Sivil Savunma Uzmanlığı
Kriz Birimi Sağlık Personeli Meslek Eğitimi (Koşuyolu Projesi) Simülasyon Merkezi (SİMMERK) İnceleme ve Soruşturmalar Birimi

47 SİMÜLASYON MERKEZİ (SİMMERK)
SİMMERK’te; Pilotların eğitiminde zorunlu olarak kullanılan simülatör cihazlarının kullanım mantığına benzer bir şekilde asistan doktorların eğitim süresince temel bazı konuları hasta yerine simülatör sisteminde öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Medikal simülasyon sistemleri sayesinde hastaya herhangi bir zarar verme riski olmadan maket üzerinde, yeni teknikler öğrenilebilmekte veya mevcut tecrübeler arttırabilmektedir. İlk olarak her eğitim hastanesinden bir veya iki uzmana simülatör eğitmenliği kursu verilmektedir. Bu eğitmenler simülasyon merkezimizde kendi hastanesindeki asistan hekimlerin eğitiminden sorumlu olmaktadır.

48

49 SAĞLIK PERSONELİ MESLEK EĞİTİMİ (KOŞUYOLU PROJESİ)
Sağlık çalışanlarının gerçek hastalardan önce simülatörler üzerinde deneyim kazanmalarını amaçlayan, sanal hastane projesi. Koşuyolu’nda oteli, idari binaları, eğitim binası ve deneysel hayvan laboratuvarı içeren bir kampüs şeklinde yapılması planlanan hastanede, tüm tıp branşlarını kapsayan teorik ve uygulamalı eğitim modelleri kullanılarak, sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin artırılması ile hizmet kalitesinin standardizasyonu ve dolayısıyla hasta güvenliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

50 SAĞLIK PERSONELİ MESLEK EĞİTİMİ (KOŞUYOLU PROJESİ)

51 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ
Müdürlük ve bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak, Tüm birimleri ilgilendiren yazışmaları takip etmek, Müdürlük makamınca bağlı birimler ya da diğer kurumlarla yapılacak toplantıları organize etmek ve duyurularını yapmak, Çeşitli konularda yapılacak tez ve anket çalışmalarını değerlendirerek ilgili kişi veya kurumlarla protokol yapmak.

52 KRİZ MERKEZİ İstanbul il sınırları içinde meydana gelen başta afet olmak üzere, teknik ve idari problemlerin çözümünde görev alan Özellikle mesai saatleri dışındaki sürelerde ve mesai saatlerinde acil çözüm gerektiren sağlık konularında idari makamlara bilgi vererek, aldığı talimatları uygulayan birim olarak 24 saat görev yapmaktadır. (SARS, Kuş Gribi, Kene ısırmaları vb.)

53 SİVİL SAVUNMA BİRİMİ Seferberlik ve savaş hali direktiflerine uygun, planları yapmak. Düşman Taarruzlarında gizleme-karartma ve tahliye-seyrekleştirme tedbirlerini yapmak ve uygulamak. Klasik, modern ve nükleer silahların tesirinden, biyolojik ve kimyasal serpintinin etkisinden sığınak yardımı korunma projeleri geliştirmek. Yangından korunma tedbirlerinin alınmasını sağlamak, Sivil Savunma eğitimi vermek.

54 SİVİL SAVUNMA BİRİMİ Arama Kurtarma İlkyardım Yangın
Konularında ekipler oluşturulup, eğitim ve tatbikatlar düzenleniyor.

55 İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
İl Sağlık Müdürlüklerinin İlçe yapılanmasıdır. İstanbul’da 39 ilçede İlçe Sağlık Müdürlüğü kurulmuştur. 55 55

56 TEŞEKKÜRLER


"İl Sağlık Müdürlüğü Yapısı ve Görevleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları