Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TKHK Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TKHK Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği"— Sunum transkripti:

1 TKHK Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
90 GÜN PROJESİ Ağustos,2013

2 90 Gün Katılım Yoklaması Bu talimat gereği, il genel sekreterleri ve başkan yardımcıları proje takip sistemine girerek “90 Gün Katılım Yoklaması” adlı görevi tamamlar Genel Sekreter 90 gün projesine aktif olarak katılım göstereceğini belirtilen tarihlerde beyan etmiş olmalıdır Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 12/08/ :00:00

3 90 Gün" Çalışmasının Duyurulması
90 gün çalışmasının bütün iç ve dış paydaşlara duyurulması önemlidir Yerel yönetimlere (vali ve belediye başkanı) Genel sekreterlik merkezine Hastane yöneticilerine  Hastane yönetimleri tarafından tüm hastane çalışanlarına yüz yüze yapılan toplantılarla duyurulur. Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 23/08/ :00:00

4 90 Gün" Çalışmasının Duyurulması
1.Adım: İletişimden sorumlu başkan yardımcılığı dış paydaşlarla paylaşılacak deklerasyon metnini hazırlar ve proje takip sistemine duyuru metnini yükler ve talimatın birinci aşamasını tamamladığını bildirir 2.Adım: İletişimden sorumlu başkan yardımcılığı iç paydaşlara (il genel sekreterleri ve hastane yöneticilerinin yüz yüze sunumlarda kullanılmaları üzerine) sunum dosyası hazırlar ve proje takip sistemine yükler ve talimatın ikinci aşamasını tamamladığını bildirir

5 3.Adım: Proje genel sekreteri tarafından sunumlar kontrol edilerek il genel sekreterleri tarafından kullanılmak üzere platformda yayınlanır. Proje takip sisteminden talimatın üçüncü aşamasının tamamlandığını bildirir 4.Adım: İl genel sekreterleri yerel yönetimlere 90 gün çalışmasını duyurur Talimatın dördüncü aşamasının tamamlandığını proje takip sistemi üzerinden bildirir 5.Adım: İl genel sekreterleri, il genel sekreterliği merkezinde ve hastane yöneticilerinin kendi hastanelerinde tüm hastane çalışanlarına 90 gün çalışmasını duyurduğunu takip eder ve hastaneler bazında talimatın beşinci aşamasının tamamlandığını proje takip sistemine bildirir

6 90 Gün Çalışmasının Web Sitelerinde Duyurulması
1.Adım: 90 gün için oluşturulacak sayfanın kurum başkanlığı, il genel sekreterlikleri ve hastanelerin sitelerine eklenmesi için kurum başkanlığınca gerekli düzenlemeler yapılarak duyurulur 2.Adım: İl genel sekreterlikleri kendi internet sayfalarına ve hastanelerin internet sitelerine gerekli direktifler doğrultusunda ilgili eklemeleri yaparak talimatı tamamladıklarını bildirirler Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 26/08/ :00:00

7 Yaka Kartlarının Takılması
Bu talimat gereği; kamu hastaneleri kurum başkanlığı çalışanları, il genel sekreterlik çalışanları, hastane çalışanlarının tamamı yaka kartı takarlar Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 27/08/ :00:00

8

9 Yaka Kartlarının Takılması
Başka bir yaka kartının takılıyor olması bu yaka kartının takılmasına engel değildir. Yaka kartları 10 metre mesafeden okunur, (beyaz zemin üzerinde en az 16 punto siyah yazı ile yazılmış) kişilerin ad soyadı ve görevinin basit ve anlaşılır şekilde yazdığı (örneğin endokrinoloji klinik şefi yerine doktor şeklinde) yaka kartları kullanılmalıdır Bu talimat yerine getirildiğinde, proje takip sistemi üzerinden yerine getirildiği bilgisi verilir. Bu talimatın bildirimi il genel sekreterliklerinde hastaneler bazında yapılacaktır. Proje takip sisteminde il genel sekreterleri her bir hastane için ayrı ayrı bildirimde bulunacaktır Bu talimatın bir hastane için tamamlandığı olarak işaretlenmesi, o hastanede bildirim tarihinden itibaren yaka kartı takıldığının beyan edildiği anlamına gelmektedir. Beyanın doğruluğu için hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya konu ile ilgili bilgi alınmak istenildiğinde çalışanların tamamında yaka kartının olması gerekir. Uygulamanın sürekliliğinden hastanelerde il genel sekreterliği, kurum başkanlığında idari ve mali hizmetler başkan yardımcısı sorumludur

10 Görev Tanımlarının Yapılması
il genel sekreterliklerinde, Tıbbi hizmet başkanları İdari hizmet başkanları Mali hizmet başkanları Hastanelerde, Hastane yöneticileri Başhekim ve yardımcıları Müdür ve yardımcıları Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 03/09/ :00:00

11 Görev tanımları yazılı olarak belirlenmelidir
Görev tanımı belirlenmemiş olan hususlar; il genel sekreterliğinde; genel sekreterin hastanelerde; hastane yöneticisinin sorumluluğundadır Yazılı olarak belirlenen görevler kişilere tebliğ edilir

12 Personel ve Hasta Tuvaletleri Ayrımının Kaldırılması
Hastaneler genelinde istisnasız bütün tuvaletlerin personel ya da hasta (ve yakını) ayrımı kaldırılması gerekmektedir Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 04/09/ :00:00

13 Personel ve Hasta Tuvaletleri Ayrımının Kaldırılması
Talimat gereği tuvaletler temiz tutulmalıdır Bu talimatın bir hastane için tamamlandı olarak işaretlenmesi, o hastanede bildirim tarihinden itibaren bu uygulama şeklinin standart hale getirildiğinin beyan edildiği anlamına gelmektedir Beyanın doğruluğu için hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir Uygulamanın sürekliliğinden hastanelerde il genel sekreterliği sorumludur

14 Hastane Resimlerinin Derlenmesi
İl genel sekreterlikleri, hastaneler bazında 90 Gün projesi takip sistemi üzerinden hastanelerin resimlerini yükleyecektir: (1 hastane için fotograf sayısı aşağıdakilerin hepsini kapsamak üzere 20’den fazla olmayacaktır) Hastane acil girişi Hastane acili bekleme alanı Hastane dışarıdan görünümü (tek kareye sığmaması durumunda birden çok fotograf gönderilebilir) Hastane poliklinikleri Poliklinik bekleme alanları Hasta odası Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 05/09/ :00:00

15 Hasta ve Yakınlarına Taahhütlerin Deklerasyonu
I.Adım: Sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı “” Hasta ve yakınlarına taahütlerimiz ”” adlı deklerasyonun içeriğini ve formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler ve talimatı tamamladığını bildirir II.Adım: İl genel sekreterleri, “” Hasta ve yakınlarına taahhütlerimiz ”” adlı belgeyi belirtilen formatta poliklinik ve acil girişlerine, kliniklere ve hastanenin görülebilecek diğer yerlerine asarak duyurur Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 06/09/ :00:00

16 Bebek Bakım Odalarının Kullanılır Durumda Tutulması
Hastanelerin tamamında, bebek emzirme odası ve bebek bakım odasının varlığı ve kullanılabilir durumda olması hastane yönetimince tahsis edilir İl genel sekreterliği tarafından bu uygulamanın gerçekleştirildiği proje takip sistemi üzerinden bildirilir Bu talimatın bir hastane için tamamlandığı olarak işaretlenmesi, o hastanede bildirim tarihinden itibaren bu uygulama şeklinin standart hale getirildiğinin beyan edildiği anlamına gelmektedir Beyanın doğruluğu için hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir Uygulamanın sürekliliğinden hastanelerde il genel sekreterliği sorumludur Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 09/09/ :00:00

17 Çalışanların E-Posta Adreslerinin Bildirilmesi
Hastaneler bazında çalışanların aktif olarak kullandıkları adresleri proje takip sisteminde yayınlanan excel formatında toplanarak ve yine proje takip sistemine yüklenir Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 10/09/ :00:00

18 90 Gün Talimatları için Karne Düzenlemesinin Yapılması
İlgili başkan yardımcılığı tarafından karnede gerekli düzenlemeler yapılarak, 90 gün talimatlarına uyum ve başarının birlik karnelerinin gözleme dayalı skorunu oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılır Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 16/09/ :00:00

19 Hasta ve Çalışanların Memnuniyet(sizlik) Sebeplerinin Araştırılması
İl genel sekreterleri hastaneler bazında yatan ve ayaktan hasta ayrı ayrı olmak üzere, en çok memnuniyet duyulan ve en çok memnuniyetsizlik duyulan üç konuyu tespit ederek hastaneler bazında bildirir Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 19/09/ :00:00

20 Her il genel sekreterliğinden, her bir hastane adına ayrı ayrı aşağıdaki üçer konu başlığı bildirilir: Hastane çalışanlarının en memnun oldukları üç konu Hastane çalışanlarının en memnuniyetsiz oldukları üç konu Yatan hastaların en memnun oldukları üç konu Yatan hastaların en memnuniyetsiz oldukları üç konu Poliklinik hastalarının en memnun oldukları üç konu Poliklinik hastalarının en memnuniyetsiz oldukları üç konu İl genel sekreterleri bu konuları hastaneler bazında tespit eder;

21 Kurum merkezinde idari hizmetlerden sorumlu başkan yardımcılığı çalışanların en memnuniyetsiz olduğu ve en memnun olduğu üç konuyu tespit ederek proje takip sistemine bildirimle talimatı tamamlar Ayaktan hastalarda poliklinik müracaat sayısının en az yüzde üçüne, yatan hastalarda, yatan hasta sayısının yüzde beşine, çalışanlarda ise çalışanların en az yüzde onuna sorularak tespitler yapılır

22 Çalışanlara Yönelik Oryantasyon Programı Hazırlanması
İl genel sekreterleri; hastaneler bazında, hastanede ne hizmetler verildiğini, hizmet birimlerinin hastanede nerelerde verildiğini, hasta ve yakınlara taahhütlerin neler olduğunu ve bunların nasıl yerine getirildiğine dair bilgilendirmeleri yapmalıdır Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 26/09/ :00:00

23 Hasta ve Yakınlarının E-Posta Adreslerinin Toplanması
Bir kereye mahsus olmak üzere, aylık hasta müracaat sayısının yüzde 10’ kadarı hastanın adresi proje takip sistemindeki excel formatında toplanarak yine proje takip sistemi üzerinden bildirilerek talimat tamamlanır Oluşturulma Tarihi : 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi : 10/10/ :00:00

24 Tıbbi Cihaz ve Radyoloji Hizmetleri Değerlendirme Raporu
I.Adım: Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri öz-değerlendirme raporu formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler Talimatın birinci adımının tamamlandığını bildirir Başkan yardımcılığı tarafından hazırlanan bu format veri toplamak için kullanılmayacak olup, hastane yönetimlerinin tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri için yapacakları öz-değerlendirme de kılavuz mahiyetindedir II. Adım: Kurum başkanı bu formatları onaylayarak sistemde son halini yayınlar ve proje takip sistemi üzerinde projenin ikinci adımını tamamladığını bildirir

25 III. Adım: İl genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri değerlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar IV.Adım: İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ve tıbbi cihaz ve radyoloji hizmetleri genel değerlendirme raporu oluşturulur V. Adım: İlgili başkan yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek “Türkiye Tıbbi Cihaz ve Radyoloji Hizmetleri Değerlendirme Raporu” oluşturulur Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 17/10/ :00:00

26 Hastane İlaç Kullanımı Değerlendirme Raporu
I.Adım: Kurum başkanlığı, hastaneler için ilaç kullanımı öz-değerlendirme raporu formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler Talimatın birinci adımının tamamlandığını bildirir. Bu format hastane yönetimlerinin ilaç kullanımını incelemeleri için yapacakları öz-değerlendirme de kılavuz mahiyetindedir 

27 II. Adım: İl genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında hastane ilaç kullanımı değerlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin ikinci adımını tamamlar III.Adım: İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ilaç kullanımı genel değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin üçüncü adımı tamamlanır IV. Adım: Kurum başkanlığı tarafından, “Hastane İlaç Kullanımı Genel Değerlendirme Raporu” oluşturulur. Proje takip sistemine bu rapor yüklenerek talimatın dördüncü adımının tamamlandığı bildirilir Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 18/10/ :00:00

28 Yoğun Bakım Değerlendirme Raporu
I.Adım: Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için yoğun bakım öz-değerlendirme raporu formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler Talimatın birinci adımının tamamlandığını bildirir Başkan yardımcılığı tarafından hazırlanan bu format veri toplamak için kullanılmayacak olup, hastane yönetimlerinin yoğun bakımları için yapacakları öz-değerlendirme de kılavuz mahiyetindedir II. Adım: Kurum başkanı bu formatları onaylayarak, sistemde son halini yayınlar ve proje takip sistemi üzerinde projenin ikinci adımını tamamladığını bildirir

29 III. Adım: İl genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında yoğun bakım değerlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar IV.Adım: İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ve yoğun bakım genel değerlendirme raporu oluşturulur V. Adım: İlgili başkan yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek “Türkiye Yoğun Bakım Değerlendirme Raporu” oluşturulur Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 24/10/ :00:00

30 Hastanelerde Bilgilendirme Videoları
I.Adım: Hasta ve yakınlarının izleyebilecekleri alanlarda olan televizyon alanlarının tespiti hastaneler bazında adet olarak tespit edilerek proje takip sistemi üzerinden bildirilir ve talimatın ilk adımı tamamlanır II. Adım: Kurum başkanlığı tarafından bu alanlarda oynatılabilecek faydalı bilgilendirme videoları derlenerek indirilmeye hazır hale getirilir ve proje takip sistemine yüklenerek talimatın ikinci adımı tamamlanır III. Adım: İl genel sekreterlikleri videoların yayınlanabileceği alanlarda videoları yayına alarak talimatın üçüncü ve son adımı tamamladığını proje takip sistemi üzerinden bildirir Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 25/10/ :00:00

31 Acil Servis Değerlendirme Raporu
I.Adım: Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için acil servis öz-değerlendirme raporu formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler Talimatın birinci adımının tamamlandığını bildirir Başkan yardımcılığı tarafından hazırlanan bu format veri toplamak için kullanılmayacak olup, hastane yönetimlerinin acil servisler için yapacakları öz-değerlendirme de kılavuz mahiyetindedir II. Adım: Kurum başkanı bu formatları onaylayarak, son halini sistemde yayınlar ve proje takip sistemi üzerinde projenin ikinci adımını tamamladığını bildirir

32 III. Adım: İl genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında acil servis değerlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar IV.Adım: İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ve acil servis genel değerlendirme raporu oluşturulur Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır V. Adım: İlgili başkan yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek “Türkiye Acil Servis Değerlendirme Raporu” oluşturulur Proje takip sistemine bu rapor yüklenerek talimatın beşinci adımının tamamlandığı bildirilir Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 29/10/ :00:00

33 Eşleşilen İl Genel Sekreterlikleri Ortak Çalışmanın Tamamlanması
Her il genel sekreterleri eşleştiği genel sekreterlerle karşılıklı olarak, bizzat ya da kendi katılımı ile ekibiyle beraber üç ziyaret gerçekleştirecektir 1. Adım: İl genel sekreteri eşleştiği genel sekreter ile iletişim kurarak ziyaret tarihlerini belirleyecektir. Bu ziyaret tarihlerini platformda tanımlayarak, talimatın birinci adımını tamamladığını proje takip sistemi üzerinden bildirecektir 2. Adım: I. Değerlendirme ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve ziyaret raporu hazırlanıp proje takip sistemine yüklenerek talimatın ikinci adımı tamamlanacaktır 3. Adım: II.Değerlendirme ziyaretinin gerçekleştirilmesi ve ziyaret raporunun hazırlanıp proje takip sistemine yüklenerek talimatın üçüncü adımı tamamlanacaktır Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 30/10/ :00:00

34 Yaşlı ve Engellilere Yönelik Düzenlemeler Raporu
İl genel sekreterliklerince hastaneler bazında yaşlılar ve özürlüler için yapılması gereken düzenlemeler hastaneler bazında tespit edilerek proje takip sistemi üzerinden hastaneler bazında bildirilerek talimat tamamlanır Hastaneler bazında iki rapor bildirilir: Yapılan düzenlemeler Yapılması gereken köklü düzenlemelerin tespiti raporu Bu iki raporda hastaneler bazında proje takip sistemi üzerinden ayrı ayrı bildirilir Bu tespitlerin yapılmasında varsa ildeki yaşlı ve özürlülerin sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılarak tespitler yapılır ve raporlanır

35 Bu düzenlemelerin bir çoğu yapım ve onarım gerektireceği bilinmektedir
Talimatın amacı; hızlı şekilde yapılabilecek düzenlemeleri yapmak, daha köklü değişiklikler gerektiren düzenlemeleri tespit ederek kayıt altına almaktır Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 31/10/ :00:00

36 Laboratuvar Hizmetleri Değerlendirme Raporu
I.Adım: Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için laboratuvar öz-değerlendirme raporu formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler Talimatın birinci adımının tamamlandığını bildirir Başkan yardımcılığı tarafından hazırlanan bu format veri toplamak için kullanılmayacak olup, hastane yönetimlerinin laboratuvar için yapacakları öz-değerlendirme de kılavuz mahiyetindedir II. Adım: Kurum başkanı bu formatları onaylayarak, son halini yayınlar ve proje takip sistemi üzerinde projenin ikinci adımını tamamladığını bildirir

37 III. Adım: İl genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında laboratuvar değerlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar IV.Adım: İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ve laboratuvar genel değerlendirme raporu oluşturulur Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır V. Adım: İlgili başkan yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek “Türkiye Laboratuvar Hizmetleri Değerlendirme Raporu” oluşturulur Proje takip sistemine bu rapor yüklenerek talimatın beşinci adımının tamamlandığı bildirilir Oluşturulma Tarihi : 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi : 01/11/ :00:00

38 Hastane Süreçlerinin Dökümantasyonu
I. Adım: Hastanelerin süreçlerinin kayıt altına alınmasını sağlayacak süreç dökümantasyonu için ISO standartının ve açıklama dökümanının tespit edilerek yayınlanmasıdır Bu standart ve kılavuz döküman hazırlanarak kurum başkanlığı tarafından proje takip sistemi üzerinden ilan edilir ve talimatın birinci adımı tamamlanır II.Adım: İl genel sekreterliklerince, ilan edilen standarta göre her il genel sekreterliğinde bir hastane seçilerek süreç haritalaması belirtilen ISO standartına göre raporlanarak proje takip sistemi üzerinden bildirilir ve talimatın ikinci adımı tamamlanır Oluşturulma Tarihi : 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi : 04/11/ :00:00 

39 Ameliyathane Değerlendirme Raporu
I.Adım: Hastane hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcılığı, hastaneler için ameliyathane öz-değerlendirme raporu formatını hazırlayarak proje takip sistemine yükler Talimatın birinci adımının tamamlandığını bildirir Başkan yardımcılığı tarafından hazırlanan bu format veri toplamak için kullanılmayacak olup, hastane yönetimlerinin ameliyathane için yapacakları öz- değerlendirme de kılavuz mahiyetindedir II. Adım: Kurum başkanı bu formatları onaylayarak, sistemde son halini yayınlar ve proje takip sistemi üzerinde projenin ikinci adımını tamamladığını bildirir

40 III. Adım: İl genel sekreterlikleri kılavuz bu format ile hastaneler bazında ameliyathane değerlendirmesini yaparak proje takip sistemine hastaneler bazında yükler ve proje takip sisteminden hastaneler bazında ayrı ayrı bildirimde bulunarak projenin üçüncü adımını tamamlar IV.Adım: İl genel sekreterleri tarafından hastanelerin öz-değerlendirme raporları derlenerek ve ameliyathane genel değerlendirme raporu oluşturulur Bu rapor proje takip sistemine yüklenerek projenin dördüncü adımı tamamlanır V. Adım: İlgili başkan yardımcılığı tarafından birlik geneli raporları derlenerek “Türkiye Ameliyathaneler Değerlendirme Raporu” oluşturulur Proje takip sistemine bu rapor yüklenerek talimatın beşinci adımının tamamlandığı bildirilir Oluşturulma Tarihi : 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi : 05/11/ :00:00

41 İl Genel Sekreterliği Gizli Müşteri Uygulamasını Başlatması
İl genel sekreterleri, hastaneler bazında ayrı ayrı ayda bir kez gizli müşteri uygulaması ile hastaneleri gözlemler Hastane çalışanları ve yönetimince tanınmayan kişiler hasta olarak hastaneye gider, karşılaştıkları olumlu ve olumsuz tecrübelerini gözlem raporu halinde il genel sekreterliğine raporlar İl genel sekreterliği gördüğü olumsuz hususları hastane yöneticisi ile paylaşır

42 I.Adım: İl genel sekreterliğindeki tüm hastanelere birinci kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladığını bildirmesi gerekir II. Adım: İl genel sekreterliğindeki tüm hastanelere ikinci kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladığını bildirmesi gerekir III. Adım: İl genel sekreterliğindeki tüm hastanelere üçüncü kez gizli müşteri göndererek hastaneler bazında ayrı ayrı raporlaması ve proje takip sistemine raporu yükleyerek talimatı tamamladığını bildirmesi gerekir Oluşturulma Tarihi : 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi : 05/11/ :00:00

43 Hasta Kabulde Selamlama ve Geçmiş Olsun Cümlesinin Standart Hale Getirilmesi
Tüm kamu hastanelerine müracaat eden ve kayıt yaptıran hastalar standart olarak “HOŞGELDİNİZ, GEÇMİŞ OLSUN” cümlesi ile karşılanırlar Bu talimat yerine getirildiğinde, proje takip sistemi üzerinden yerine getirildiği bilgisi verilir Bu talimatın bildirimi il genel sekreterliklerinde hastaneler bazında yapılacaktır Proje takip sisteminde il genel sekreterleri her bir hastane için ayrı ayrı bildirimde bulunacaktır

44 Bu talimatın bir hastane için tamamlandığı olarak işaretlenmesi, o hastanede bildirim tarihinden itibaren bu karşılama şeklinin standart hale getirildiğinin beyan edildiği anlamına gelmektedir Beyanın doğruluğu için hastaneler rastgele ziyaret edildiğinde veya gizli müşteri uygulamalarında bu standart uygulamanın herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekir Uygulamanın sürekliliğinden hastanelerde il genel sekreterliği sorumludur  Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 06/11/ :00:00

45 Taburcu Olan Hastaların Evde Ziyaret Edilmesi
Her hastane yönetimi 90 gün süresince her hafta en az bir kez kendi hastanesinden taburcu olmuş bir hastayı evinde ziyaret eder Gözlemlerini raporlar Her ay hastaneler bazında en az dört hasta ziyareti gözlem raporu proje takip sistemi üzerinden hastaneler için ayrı ayrı bildirilir  Oluşturulma Tarihi: 06/08/ :33:45 Planlanan Tamamlanma Tarihi: 09/11/ :00:00

46 TEŞEKKÜRLER… İletişim:


"TKHK Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları