Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TOPRAKSU ve KHGM’NÜN EROZYON İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Orhan DOĞAN TEMA Vakfı Genel Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TOPRAKSU ve KHGM’NÜN EROZYON İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Orhan DOĞAN TEMA Vakfı Genel Müdürü."— Sunum transkripti:

1 1 TOPRAKSU ve KHGM’NÜN EROZYON İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Orhan DOĞAN TEMA Vakfı Genel Müdürü

2 2 A- TOPRAK ETÜT VE HARİTALAMA ÇALIŞMALARI 1- Türkiye Umumi Toprak Haritası Harvey OAKES ve Türk Uzmanları 1952 – / ölçekli 2- Türkiye Geliştirilmiş Toprak Haritası TOPRAKSU Uzmanları 1966 – / çalışma ölçeği 1/ yayın ölçeği 1/ yayın ölçeği Her il için “İl Arazi Varlığı” Her il için “İl Arazi Varlığı”

3 3 4 - Türkiye Erozyon Haritası TOPRAKSU (Atatürk’ün 100. doğum yılı – 1981) TOPRAKSU (Atatürk’ün 100. doğum yılı – 1981) 1/ ölçekli 1/ ölçekli 3 – Havza Toprakları (26 Havza) 3 – Havza Toprakları (26 Havza) TOPRAKSU Uzmanları 1/ ölçekli TOPRAKSU Uzmanları 1/ ölçekli

4 4 6 - Türkiye Genel Toprak Amenajmanı Planlaması KHGM 1987 Planlaması KHGM Türkiye Toprak Potansiyeli Etütleri ve Arazi Kullanımı projesi ve Arazi Kullanımı projesi çerçevesinde; Türkiye Arazi Varlığı Envanteri ve Toprak çerçevesinde; Türkiye Arazi Varlığı Envanteri ve Toprak Haritası - Revize Haritası - Revize TOPRAKSU TOPRAKSU

5 5 7 – İl Verimlilik Envanteri ve gübre ihtiyaç Raporları (TOVEP) KHGM Raporları (TOVEP) KHGM – Toprak ve Su kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi (UBM) çalışmaları Merkezi (UBM) çalışmaları - Türkiye Toprakları Veri Tabanı - Türkiye Toprakları Veri Tabanı - Tarım Alanlarının Nitelik ve Nicelikleri - Tarım Alanlarının Nitelik ve Nicelikleri - Agro – ekolojik Zonların belirlenmesi - Agro – ekolojik Zonların belirlenmesi - Türkiye Verimlilik Haritası - Türkiye Verimlilik Haritası - Erozyon Risk Haritası - Erozyon Risk Haritası - Türkiye Toprakları Müzesi - Türkiye Toprakları Müzesi henüz sonuçlanamamıştır.

6 6 B- TOPRAK ETÜT VE HARİTALAMA ÇALIŞMALARININ BAZI BULGULARI * Türkiye Topraklarında Erozyon % 7 Hafif(5,6 milyon hektar ) % 20 Orta(15,6 milyon hektar ) % 36 Şiddetli (28,3 milyon hektar ) % 22 Çok Şiddetli (17,4 milyon hektar ) Degrade (bozulmuş) arazi miktarı %80’dir.

7 7 * Erozyonun Arazi Kullanımına Göre Dağılımı Hektar(milyon) % İşlenen Tarım Alanı 16,4 59 Mera12,8 64 Orman ve Makilik12,6 54

8 8 * Toprak Derinliği Dağılımı Derinlik (cm)%Tanımlama Çok sığ Sığ Orta derin Derin ve çok derin

9 9 * Toprakların Organik Madde İçeriği Yeterli% 14(% 3 den fazla) Orta% 22(% 2-3) Fakir% 64(% 2 den az organik madde)

10 10 * Tarım Yapılan Arazilerde Tuzluluk Tuzsuz( % 0,15 den az )% 95,5 Hafif Tuzlu ( % 0,15 – 0,35 )% 3,5 Orta Tuzlu( % 0,35 – 0,65 )% 0,7 Çok Tuzlu( % 0,65 + )% 0,3

11 11 * Arazi Yetenek Sınıflaması (KHGM) İşletmeli Tarıma Uygun Araziler İşletmeli Tarıma Uygun Olmayan Araziler Yetenek Sınıfı Alanı (ha) Oran (%) Yetenek Sınıfı Alanı (ha) Oran (%) I II III IV ,30 8,70 9,50 V VI VII VIII ,16 13,90 46,00 5,82 TOPLAM ,0TOPLAM ,06

12 12 C- ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI * Türkiye Yağışlarının Erozyon Potansiyelleri * Türkiye Topraklarının Aşımına Duyarlılıkları * Türkiye Topraklarının Verimlilik Envanterleri * Türkiye Topraklarının mikro-element noksanlık Envanteri * Türkiye’nin Yağış-Kuraklık-Erozyon İndisleri ve Kurak Dönemleri

13 13 * Gübre İhtiyaçları Rehberi * Türkiye Hallofit (Tuzcul) Bitkiler Envanteri * Akarsuların Sulama Suyu Kaliteleri * Büyük Ovaların Sulama Rehberleri * Göletlerde yağış-yüzey akış ve sediment ilişkileri

14 14 * Kısıntılı Sulama Teknikleri * NAD Projesi -Mera Herbariumu * USLE Uygulama Çalışmaları * Teraslama Standartlarının Belirlenmesi * Rüzgar Erozyonu Önleme Rehberi

15 15 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI GENEL ENVANTER DURUMU ( TARİHİ İTİBARIYLE) HİZMETLER SAHA (Ha) B.BAŞ (Adet) K.BAŞ (Adet) SULANAN ALAN TOPRAK MUHAFAZA HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ (Adet) TARLA İÇİ GELİŞTİRNE HİZMETLERİ DRENAJ VE TOPRAK ISLAHI TOPLULAŞTIRMA KREDİ SULAM GÖLETİ608 Adet

16 16 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ENVANTERİ ( itibari ile) KALKINMADA ÖNCELİKLİ 50 İL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ENVANTERİ ( itibari ile) KALKINMADA ÖNCELİKLİ 50 İL ÇalışmaHa Sulama Toprak Muhafaza T.İ.G.H Drenaj-Arazi Islahı

17 17 DİĞER İLLER ( 32 İL ) ÇalışmaHa Sulama Toprak Muhafaza T.İ.G.H Drenaj-Arazi Islahı

18 18 GAP İLLERİ ( 9 İL ) ÇalışmaHa Sulama Toprak Muhafaza T.İ.G.H Drenaj-Arazi Islahı 5 521

19 19 UYGULAMA ÇALIŞMALARI ( 2000 YILI ) (40 yıllık eklenik veriler) Uygulama Sorun Alanı (ha) 40 Yıllık uygulama (ha) Yıllık uygulama (ha) Tamamlamak için gereken yıl Toprak Muhafaza31 milyon Erozyon Kontrol (Ağaçlandırma, teras v.s.) 57,6 milyon3,5 milyon Sulama8,5 milyon4,4 milyon Toplulaştırma8,5 milyon Drenaj- Islah4,3 milyon Tarla içi geliştirme8,5 milyon

20 20 SORU VE SORUNLAR TOPRAKSU 24 yıl sonra kaldırıldı. KHGM’lüğü 21 yıl sonra kaldırıldı. O halde; * Doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve yönetimi hangi kuruluş tarafından yapılacaktır ? * Türk tarımının dış alım durumundan dış satım durumuna getiren politikalar ne zaman ve nasıl üretilecektir ? SORU VE SORUNLAR TOPRAKSU 24 yıl sonra kaldırıldı. KHGM’lüğü 21 yıl sonra kaldırıldı. O halde; * Doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve yönetimi hangi kuruluş tarafından yapılacaktır ? * Türk tarımının dış alım durumundan dış satım durumuna getiren politikalar ne zaman ve nasıl üretilecektir ?

21 21 * Kırsal kesim nüfusunun % 35’ lerden %10’lara düşürülmesi için sanayileşme ve üretim artışı için neler öngörülüyor ? * Doğal kaynaklar üzerindeki degradasyonu arttıran sosyal ve siyasal baskılar nasıl azaltılabilir ?

22 22 Toprak yasasına etkinlik kazandırılması* Kırsal nüfusu rahatlatacak, üretimi arttıracak ve kırsal kalkınmanın temelini oluşturacak ; - Arazi kullanım planlaması - Ekonomik işletme büyüklüklerinin belirlenmesi - Arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması, - Ve benzeri hizmetler ne zaman ve hangi kuruluş tarafından yapılacaktır ?Toprak yasasına etkinlik kazandırılması* Kırsal nüfusu rahatlatacak, üretimi arttıracak ve kırsal kalkınmanın temelini oluşturacak ; - Arazi kullanım planlaması - Ekonomik işletme büyüklüklerinin belirlenmesi - Arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması, - Ve benzeri hizmetler ne zaman ve hangi kuruluş tarafından yapılacaktır ?

23 23 Tarım topraklarının ve meraların erozyondan korunması ve yönetimi Sosyal sorunlar yaratan kırsaldan kente sağlıksız göçün önlenmesi Eko-sistemin korunması Yüzey sularının değerlendirilmesi

24 24 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE Çalışmalarına imza koyan Ülkemizde “ULUSAL EYLEM PROĞRAMI” nasıl, ne kadar zaman sonra ve hangi kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir ?

25 25 Dakikada 1000 ton, saniyede 16 ton verimli üst toprağını kaybeden ÜLKEMDE : “ Üretilmeyen Kaynak, Bir Avuç Toprak ” anlayışı ne denli algılanmıştır ? “ Toplumsal Barışın Topraktan Geleceği ” gerçeği ne zaman anlaşılacaktır ?

26 26 Doğal Kaynakları sahiplenen, onları koruyan ve gözeten herkese saygılarımla. Prof. Dr. Orhan DOĞAN


"1 TOPRAKSU ve KHGM’NÜN EROZYON İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Orhan DOĞAN TEMA Vakfı Genel Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları