Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TOPRAKSU ve KHGM’NÜN EROZYON İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Orhan DOĞAN TEMA Vakfı Genel Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TOPRAKSU ve KHGM’NÜN EROZYON İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Orhan DOĞAN TEMA Vakfı Genel Müdürü."— Sunum transkripti:

1 1 TOPRAKSU ve KHGM’NÜN EROZYON İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Orhan DOĞAN TEMA Vakfı Genel Müdürü

2 2 A- TOPRAK ETÜT VE HARİTALAMA ÇALIŞMALARI 1- Türkiye Umumi Toprak Haritası Harvey OAKES ve Türk Uzmanları 1952 – 1954 1/800 000 ölçekli 2- Türkiye Geliştirilmiş Toprak Haritası TOPRAKSU Uzmanları 1966 – 1971 1 / 25 000 çalışma ölçeği 1/100 000 yayın ölçeği 1/100 000 yayın ölçeği Her il için “İl Arazi Varlığı” Her il için “İl Arazi Varlığı”

3 3 4 - Türkiye Erozyon Haritası TOPRAKSU (Atatürk’ün 100. doğum yılı – 1981) TOPRAKSU (Atatürk’ün 100. doğum yılı – 1981) 1/1 250 000 ölçekli 1/1 250 000 ölçekli 3 – Havza Toprakları (26 Havza) 3 – Havza Toprakları (26 Havza) TOPRAKSU Uzmanları 1/200 000 ölçekli TOPRAKSU Uzmanları 1/200 000 ölçekli

4 4 6 - Türkiye Genel Toprak Amenajmanı Planlaması KHGM 1987 Planlaması KHGM 1987 5 - Türkiye Toprak Potansiyeli Etütleri ve Arazi Kullanımı projesi ve Arazi Kullanımı projesi çerçevesinde; Türkiye Arazi Varlığı Envanteri ve Toprak çerçevesinde; Türkiye Arazi Varlığı Envanteri ve Toprak Haritası - Revize Haritası - Revize TOPRAKSU TOPRAKSU 1982 - 1984 1982 - 1984

5 5 7 – İl Verimlilik Envanteri ve gübre ihtiyaç Raporları (TOVEP) KHGM 1984 - 1988 Raporları (TOVEP) KHGM 1984 - 1988 8 – Toprak ve Su kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi (UBM) çalışmaları Merkezi (UBM) çalışmaları - Türkiye Toprakları Veri Tabanı - Türkiye Toprakları Veri Tabanı - Tarım Alanlarının Nitelik ve Nicelikleri - Tarım Alanlarının Nitelik ve Nicelikleri - Agro – ekolojik Zonların belirlenmesi - Agro – ekolojik Zonların belirlenmesi - Türkiye Verimlilik Haritası - Türkiye Verimlilik Haritası - Erozyon Risk Haritası - Erozyon Risk Haritası - Türkiye Toprakları Müzesi - Türkiye Toprakları Müzesi henüz sonuçlanamamıştır.

6 6 B- TOPRAK ETÜT VE HARİTALAMA ÇALIŞMALARININ BAZI BULGULARI * Türkiye Topraklarında Erozyon % 7 Hafif(5,6 milyon hektar ) % 20 Orta(15,6 milyon hektar ) % 36 Şiddetli (28,3 milyon hektar ) % 22 Çok Şiddetli (17,4 milyon hektar ) Degrade (bozulmuş) arazi miktarı %80’dir.

7 7 * Erozyonun Arazi Kullanımına Göre Dağılımı Hektar(milyon) % İşlenen Tarım Alanı 16,4 59 Mera12,8 64 Orman ve Makilik12,6 54

8 8 * Toprak Derinliği Dağılımı Derinlik (cm)%Tanımlama 0 -2040Çok sığ 20-5032Sığ 50-9013Orta derin + 9015Derin ve çok derin

9 9 * Toprakların Organik Madde İçeriği Yeterli% 14(% 3 den fazla) Orta% 22(% 2-3) Fakir% 64(% 2 den az organik madde)

10 10 * Tarım Yapılan Arazilerde Tuzluluk Tuzsuz( % 0,15 den az )% 95,5 Hafif Tuzlu ( % 0,15 – 0,35 )% 3,5 Orta Tuzlu( % 0,35 – 0,65 )% 0,7 Çok Tuzlu( % 0,65 + )% 0,3

11 11 * Arazi Yetenek Sınıflaması (KHGM) İşletmeli Tarıma Uygun Araziler İşletmeli Tarıma Uygun Olmayan Araziler Yetenek Sınıfı Alanı (ha) Oran (%) Yetenek Sınıfı Alanı (ha) Oran (%) I II III IV 5086087 6772873 7282763 7425045 6,30 8,70 9,50 V VI VII VIII 127934 10825762 35836340 4542892 0,16 13,90 46,00 5,82 TOPLAM2656676834,0TOPLAM4679203660,06

12 12 C- ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI * Türkiye Yağışlarının Erozyon Potansiyelleri * Türkiye Topraklarının Aşımına Duyarlılıkları * Türkiye Topraklarının Verimlilik Envanterleri * Türkiye Topraklarının mikro-element noksanlık Envanteri * Türkiye’nin Yağış-Kuraklık-Erozyon İndisleri ve Kurak Dönemleri

13 13 * Gübre İhtiyaçları Rehberi * Türkiye Hallofit (Tuzcul) Bitkiler Envanteri * Akarsuların Sulama Suyu Kaliteleri * Büyük Ovaların Sulama Rehberleri * Göletlerde yağış-yüzey akış ve sediment ilişkileri

14 14 * Kısıntılı Sulama Teknikleri * NAD Projesi -Mera Herbariumu * USLE Uygulama Çalışmaları * Teraslama Standartlarının Belirlenmesi * Rüzgar Erozyonu Önleme Rehberi

15 15 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI GENEL ENVANTER DURUMU (01.01.2005 TARİHİ İTİBARIYLE) HİZMETLER SAHA (Ha) B.BAŞ (Adet) K.BAŞ (Adet) SULANAN ALAN1.361.863 TOPRAK MUHAFAZA392.752 HAYVAN İÇME SUYU GÖLETİ (Adet)3.1951.508.4057.555.065 TARLA İÇİ GELİŞTİRNE HİZMETLERİ1.037.468 DRENAJ VE TOPRAK ISLAHI338.461 TOPLULAŞTIRMA339.237 KREDİ526.106 SULAM GÖLETİ608 Adet

16 16 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ENVANTERİ (01.01.2005 itibari ile) KALKINMADA ÖNCELİKLİ 50 İL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ENVANTERİ (01.01.2005 itibari ile) KALKINMADA ÖNCELİKLİ 50 İL ÇalışmaHa Sulama711 787 Toprak Muhafaza194 575 T.İ.G.H.295 232 Drenaj-Arazi Islahı120 490

17 17 DİĞER İLLER ( 32 İL ) ÇalışmaHa Sulama650 076 Toprak Muhafaza198 177 T.İ.G.H.741 957 Drenaj-Arazi Islahı217 971

18 18 GAP İLLERİ ( 9 İL ) ÇalışmaHa Sulama64 642 Toprak Muhafaza133 234 T.İ.G.H.95 144 Drenaj-Arazi Islahı 5 521

19 19 UYGULAMA ÇALIŞMALARI ( 2000 YILI ) (40 yıllık eklenik veriler) Uygulama Sorun Alanı (ha) 40 Yıllık uygulama (ha) Yıllık uygulama (ha) Tamamlamak için gereken yıl Toprak Muhafaza31 milyon366 2059 2263 320 Erozyon Kontrol (Ağaçlandırma, teras v.s.) 57,6 milyon3,5 milyon87 500618 Sulama8,5 milyon4,4 milyon110 00037 Toplulaştırma8,5 milyon415 00010 375820 Drenaj- Islah4,3 milyon323 5938 090492 Tarla içi geliştirme8,5 milyon915 13422 878332

20 20 SORU VE SORUNLAR TOPRAKSU 24 yıl sonra kaldırıldı. KHGM’lüğü 21 yıl sonra kaldırıldı. O halde; * Doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve yönetimi hangi kuruluş tarafından yapılacaktır ? * Türk tarımının dış alım durumundan dış satım durumuna getiren politikalar ne zaman ve nasıl üretilecektir ? SORU VE SORUNLAR TOPRAKSU 24 yıl sonra kaldırıldı. KHGM’lüğü 21 yıl sonra kaldırıldı. O halde; * Doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve yönetimi hangi kuruluş tarafından yapılacaktır ? * Türk tarımının dış alım durumundan dış satım durumuna getiren politikalar ne zaman ve nasıl üretilecektir ?

21 21 * Kırsal kesim nüfusunun % 35’ lerden %10’lara düşürülmesi için sanayileşme ve üretim artışı için neler öngörülüyor ? * Doğal kaynaklar üzerindeki degradasyonu arttıran sosyal ve siyasal baskılar nasıl azaltılabilir ?

22 22 Toprak yasasına etkinlik kazandırılması* Kırsal nüfusu rahatlatacak, üretimi arttıracak ve kırsal kalkınmanın temelini oluşturacak ; - Arazi kullanım planlaması - Ekonomik işletme büyüklüklerinin belirlenmesi - Arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması, - Ve benzeri hizmetler ne zaman ve hangi kuruluş tarafından yapılacaktır ?Toprak yasasına etkinlik kazandırılması* Kırsal nüfusu rahatlatacak, üretimi arttıracak ve kırsal kalkınmanın temelini oluşturacak ; - Arazi kullanım planlaması - Ekonomik işletme büyüklüklerinin belirlenmesi - Arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması, - Ve benzeri hizmetler ne zaman ve hangi kuruluş tarafından yapılacaktır ?

23 23 Tarım topraklarının ve meraların erozyondan korunması ve yönetimi Sosyal sorunlar yaratan kırsaldan kente sağlıksız göçün önlenmesi Eko-sistemin korunması Yüzey sularının değerlendirilmesi

24 24 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE Çalışmalarına imza koyan Ülkemizde “ULUSAL EYLEM PROĞRAMI” nasıl, ne kadar zaman sonra ve hangi kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir ?

25 25 Dakikada 1000 ton, saniyede 16 ton verimli üst toprağını kaybeden ÜLKEMDE : “ Üretilmeyen Kaynak, Bir Avuç Toprak ” anlayışı ne denli algılanmıştır ? “ Toplumsal Barışın Topraktan Geleceği ” gerçeği ne zaman anlaşılacaktır ?

26 26 Doğal Kaynakları sahiplenen, onları koruyan ve gözeten herkese saygılarımla. Prof. Dr. Orhan DOĞAN


"1 TOPRAKSU ve KHGM’NÜN EROZYON İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Orhan DOĞAN TEMA Vakfı Genel Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları