Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Reggio Emilia” Yaklaşımı. İtalya-Reggio Emilia Okullaşma oranı İtalya 0-3 yaş %18,5 3-6 yaş %98 Reggio Emilia 0-3 yaş %40 3-6 yaş %98 Sunulan hizmetler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Reggio Emilia” Yaklaşımı. İtalya-Reggio Emilia Okullaşma oranı İtalya 0-3 yaş %18,5 3-6 yaş %98 Reggio Emilia 0-3 yaş %40 3-6 yaş %98 Sunulan hizmetler."— Sunum transkripti:

1 “Reggio Emilia” Yaklaşımı

2 İtalya-Reggio Emilia

3 Okullaşma oranı İtalya 0-3 yaş %18,5 3-6 yaş %98 Reggio Emilia 0-3 yaş %40 3-6 yaş %98 Sunulan hizmetler 19 katolik kilisesine bağlı 3-6 yaş okul öncesi kurumu 14 devlete ait 3-6 yaş OÖ kurumu 23 belediye ait 3-6 yas OÖ kurumu 13 0-3 yas merkezi 15 özel ihtiyaçlara yönelik 0-3 yaş ve 5 3-6 yaş merkezi

4 Reggio Emilia 2003 den bu yana hizmetler “ Institution “ tarafından yürütülmeye başlanmış. Eğitim ve yönetimsel konularda bağımsız, kendi bütçesi ve valiliğin onayladığı personeli var. Amacı: Merkezlerin faaliyetlerinin kalitesini arttırmak. Kalite ve değerleri korumak. “Reggio Children” 1994 de çocukların haklarını korumak ve regio daki merkezlerle dünyanın her tarafından öğretmenlerle akademisyenler arasında eğitim, kültürel alışveriş olanakları sağlamak amacıyla kurulmuş. Uluslarası network yoluyla araştırma projelerini desteklemekte, farklı NGO larla işbirlği yapmakta, sergiler düzenlemekte ve 16 dilde tercüme edilmiş yayınlar hazırlamaktadır.

5 Reggio Emilia ‘Friends of Reggio Children International Assosiation’ ise 1994’te kurulmuştur. İtalya ve diğer ülkelerden 1000 den fazla üyesi olan bir STK. Bu kurumun faaliyetleri gönüllüler ve bağışçıların katkılarıyla gerçekleşmektedir. 1996 yılında kurulan Remida merkezi bu kurum tarafından yönetildi.

6 Okulların Organizasyonel Yapısı Her sınıfta 2 öğretmen ve 3 yıl süre ile aynı kişiler –0-1 yaş 12 çocuk –1-3 yaş 18 çocuk –3-6 yaşta 24 çocuk Öğretmenler 36 saat çalışıyor. 30 saat çocukla 6 saat toplantı ve mesleki eğitime ayrılıyor Bir pedagog/ eğitimci 5-6 okuldan sorumlu ( program geliştirici rolü) Her okulda 1 sanat öğretmeni ( atelierista); 1 Ahçı ve yrd. ; Temizlik elemanları 7:30-16:30 arası ve 16:30-18:30- isteğe bağlı

7 Reggio Emilia Yaklaşımı Giriş: 1963 halk hareketi gerçekleşiyor. Halk kaliteli sosyal hizmetler ve okul talep ediyor. İlk belediyeye bağlı okulöncesi kurum 1963 de, 4 ay-36 lıklara yönelik merkez ise 1971 de açılmış Amaç farklı bir okul yaratma isteği. Bu yaklaşım 1945’lere kadar uzanıyor. 2. dünya savaşı bitiminden 6 gün sonra başlamış. Kendi elindekileri satıp okul yapımına destek oluyorlar. Loris Malaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsü. “Eğitim her çocuğun hakkı”. Bu sadece okulun, ailenin değil toplumun da sorumluluğundadır.

8 Reggio Emilia Yaklaşımı Özellikleri Ortamın rolü Çocukların çoklu sembolik dilleri Ölçme ve değerlendirmede dokumantasyon Uzun süreli projeler Öğretmenin araştırmacı rolü Ev ile okul ilişkileri

9 Ortamın Rolü –Sınıf ortamı 3. öğretmen olarak nitelendiriliyor. –Sınıfın görünümü- estetiği, hissettirdikleri, öğretebildikleri çok önemli. –Öğretmenler sınıfı çocukların daha fazla keşfedebilmelerine, sorun çözmelerine olanak tanıyacak zenginlikte düzenleniyor –Çocukların yaptıkları çalışmaların sergilendiği yaşayan bir ortam,

10 Ortamın Rolü –Okul çocuk için gelişim ortamı, öğrenme ortamı ve yurttaş olma ortamı. –Okul hayata hazırlık olarak değil hayatın bir parçası olarak görülüyor. –Çocuklar kendi gelişimlerinde liderlik rolü alıyorlar. –Tüm okullarda ortak olarak görülen fiziksel özellikler: Tüm sınıflar piazza denilen avluya açılıyor. Her sınıfın iç avluya açılan ve bahçeye açılan duvarı cam. Şeffaflık ön planda

11 Ortamın Rolü –Tüm okullarda ortak olarak görülen fiziksel özellikler: Her avluda drama köşesi yer alıyor. Köşe yumuşak, taşınabilir hafiflikte materyalden üretilmiş ve aynalı. Bu köşede motosiklet kaskları, çok çeşitli kıyafetler, gözlükler çantalar yer alıyor. Avluda camekanlı atölye odası yer alıyor. Bu odada çok farklı türde sanat etkinliğinin yapılabilmesi için artık malzeme yer alıyor. Her sınıfta da sanat odası, ışıklı masanın, tepegözün yer aldığı bir oda ve bahçe. Doğal malzemeler var. (yaprak, kozalak, mısır koçanı, misket, iplik kumaş vb.) »

12 Çocukların Çoklu Sembolik Dilleri –Gardner’in çoklu zeka teorisi gibi Malaguzzi de “ çocukların 100 ayrı dili “ olduğunu söylüyor. Proje çalışmaları sırasında öğrendiklerinin sanat yoluyla ifade edilmesi, bunlardan biri. Kavramların sunuluşu birçok farklı şekilde olabiliyor. Drama şeklinde, şarkı ve müzikle, yazarak, inşa ederek gibi.

13 Dokümantasyon Sistemi –Portfolyo sisteminin benzeri.Çocukların zaman içindeki çalışmalarının toplanarak düzenlenmesi, gözlemlerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi hem çocuklar hem aileler hem de öğretmenler için önemli bir araç olarak görülüyor.

14 Dokümantasyon Sistemi –Çocukların duygularını, fikirlerini ifade etmesi ve tekrar düzenleyebilmesi için proje çalışmalarını kayıt altına almak ve sergilemek çok önemli. – Öğretmenler çocuklar için gözlemlediklerini kaydeden, fotoğraflayan kişi konumundalar.

15 Uzun Dönemli Projeler –Çocuğun öğrenmesini geliştirici, derinlemesine çalışılan kısa ( 1 haftalık) veya uzun süreli ( bir eğitim yılı) projeler. –Projeler çocuk merkezli ve çocukların ilgisi ve marakıyla başlıyor. Her geçen süre geri dönülüp yeni şeyler ilave edilebiliyor. Esnek bir yaklaşım.

16 Öğretmenin Araştırmacı Rolü –Çocuklarla birlikte öğretmen de öğrenen rolünde. Aynı zamanda araştırmacı ve kaynak sunan kişi. –Araştırmacı olarak dinler, gözlemler ve gözlemlerini kaydeder. –Öğretmen süreci yönlendirmeden çocukla işbirliği yapan ve iletişimi yöneten kişi –Sınıfta öğretmen takım olarak işbirliğinde çalışır, bilgilerini paylaşır.

17 Ev- Okul İlişkisi Çocuklar, Öğretmenler, aileler ve toplum iletişim içinde ve birlikte çalışıyorlar. Okuldan eve evden okula eşyaların götürülebilmesi, tüm bilgiler ailelerle paylaşılıyor. Geziler düzenleniyor, oyuncak yapımına katkı sağlıyor Aile birliğinde görev alanlar programın planlanması ve değerlendirilmesindeki kararlara katılabiliyor.

18 Uluslararası Çalışma Grubu Programı 21 ülkeden 350 katılımcı 1.Çalışma grubu programının tanıtımı Loris Malaguzzi Uluslararası Okulöncesi Merkezinin ziyareti 2.3 -36 ay ( 0-3 yaş) merkezinin ziyareti 3.37-72 ay ( 3-6 yaş) bir okulöncesi merkezinin ve “ Remida Yaratıcı Geri dönüşüm Merkezinin” ziyareti

19 Sergiler Yapılanların toplumla paylaşılması felsefesi The Wonder of Learning Children of Hundred languages Tüm dünyayı dolaşıyor. Türkiyeye gelmeyi planlıyorlar. 1966 da ilk çocuk sergisi açılıyor.

20 Remida Yaratıcı Geridönüşüm Merkezi –Kullanılmış malzeme değil, Atölye sınıfları için fabrikalardan toplanan malzemeler bu merkezde toplanıyor, ayrıştırılıyor ve okullara dağıtılıyor. –10 yılda 600 fabrika ile işbirliği yapılmış. –Bu merkezi bir çok gruplar ziyaret ediyor. Merkezde ailelere, gençlere, ve çocuklara workshoplar yapılıyor. –Bir tema eşliğinde bu malzemelerden yaratıcı ve sanat eseri niteliğinde süslemeler hazırlanıyor. Örneğin “bisiklet” teması. 1000 farklı türde yapılmış ve sergilenmiş –Organik malzemelerden 2 km uzunluğunda kek yapmışlar ve sergilemişler. Sebze bahçesi hazırlamışlar.

21 Resimler

22

23

24


"“Reggio Emilia” Yaklaşımı. İtalya-Reggio Emilia Okullaşma oranı İtalya 0-3 yaş %18,5 3-6 yaş %98 Reggio Emilia 0-3 yaş %40 3-6 yaş %98 Sunulan hizmetler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları