Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM."— Sunum transkripti:

1 SUNUM

2 BAŞARABİLECEĞİNE İNANAN İNSANLAR BAŞARIRLAR

3 İnsan, inandığıdır. Anton CHECHOW İnanç denilince akla dini ya da doktriner inançlar gelmektedir. Fakat temel anlamda inanç, yaşama anlam kazandıran, yön veren inanma, yargı, istek ve prensiptir.

4 İnançlar, dünyayı algılamamız için önceden düzenlenmiş, organize edilmiş süzgeçlerdir.
İnançlar, sinir sistemine doğrudan gönderilen emirlerdir. Bir şeyin gerçek olduğuna inanırsanız, tam olarak onu gerçek kabul eden bir duruma girersiniz. İnançlar, etkili ve başarılı bir yaşamın yaratılmasında en temel araçlardır.

5 “BAŞARI”YI ÖĞRENİN İnançlar içimizin derinliklerinden kaynaklanan, amaca ulaşmamızda yardımcı olan faktörlerdir. İnançlar; amacımıza giden yolda, haritamız ve pusulalarımızdır. İnsanlık tarihi insan inancının tarihidir. Kopernik, Edison, Atatürk, Einstein, buna en belirgin örneklerdir. İnsanlık tarihini değiştirenler, inançlarımızı, bakış açılarımızı da değiştirmişlerdir.

6 Beyin kendisine ne söylenirse onu yapar ve bu da inançla olur
Beyin kendisine ne söylenirse onu yapar ve bu da inançla olur. Bunu en iyi “plesebo” denilen, kendisi ilaç olmadığı halde hastaya ilaçmış gibi verilen boş hapların etkisinden biliriz. Aktif hiçbir özelliği olmayan bu boş hapların, yapılan deneylerde hastalar üzerinde çoğu kez kesin etkiler yaptığı görülmüştür.

7 Bir plesebo çalışmasında hastalar iki gruba ayrıldı
Bir plesebo çalışmasında hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruba, hastalığı kesinlikle iyileştirecek yeni bir ilaç verildiği açıklandı. İkinci gruba, “ilaç denenmek üzere veriliyor, etkisi bilinmiyor” deniliyor ve ilaç veriliyor.

8 Sonuç olarak ilk grupta hastaların %70’inde önemli bir oranda iyileşme görüldü. İkinci grupta bu oran %25 idi. Aslında her iki gruba da tıbben hiçbir özelliği olmayan boş ilaçlar verilmişti. Aradaki fark inanç sistemlerinin kabulüydü. İnançlar, beyin ve sinir sistemine gönderilen tutarlı mesajlardır.

9 Başarıya inanırsanız başarırsınız.
Başarısızlığa inanırsanız başaramazsınız. “Yapabilirler, çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar.” sözü bu gerçeği anlatır.

10 İnanç ile kısıtlayıcı inanç arasındaki farkı şu örnek çok iyi anlatır:
Matematik dersinde uyuyup kalan bir öğrenci, zil çalınca uyandı ve tahtada gördüğü iki problemi defterine geçirdi. O, bunların gece yapılması gereken ev ödevi olduğunu sandı. Eve gitti, bütün problemleri çözmeye çalıştı.

11 Problemleri çözemedi fakat bütün hafta boyunca çalışmasını sürdürdü
Problemleri çözemedi fakat bütün hafta boyunca çalışmasını sürdürdü. Sonunda problemlerden birini çözdü ve sınıfa getirdi. Öğretmen şaşırıp kaldı. Bu problemi öğretmen, çözülemeyeceğini kabul etse de tahtaya yazmıştı. Öğrenci bu durumu bilseydi, muhtemelen o problemi çözemezdi. O kendi kendine çözümün mümkün olmadığını söylemediği için, çözebileceğini düşündü ve sonunda çözümün yolunu buldu.

12 Başarıya giden yol, istediğiniz sonuçları bilmek, harekete geçmek ve başarılı oluncaya dek değişmede gereken esnekliği göstermektir. Bizi Başarıya Götüren İnançlar: 1. Her şey bir neden ve amaç için vardır. Sınırlı inançları sınırlı insanlar yaratır. Lider, çölde bile bahçe görebilen insandır. Her durumda başka olasılıklar vardır.

13 2. Başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece sonuçlar vardır:
Abraham Lincoln, Thomas Edison, Atatürk, Gandi ve Enver Sedat, buna en iyi örnektir. Bunlar hiçbir zaman başarısızlığı kabul etmemişlerdir.

14 3. Ne olursa olsun sorumluluğu üstlenmekten kaçınmayın:
Sorumluluk, her alanda başarının destekleyicisidir. Hepimiz her şeyden sorumluyuz. Ben sorumluyum, gerekeni yapacağım. Başarılı bir insan, başına gelen iyi ya da kötü olan her şeyi kendi yarattığına inanır.

15 Sorumluluk almak; insanın gücünün ve olgunluğunun bir ölçüsüdür
Sorumluluk almak; insanın gücünün ve olgunluğunun bir ölçüsüdür. Sorumluluk üstlenenler her zaman başarılı olmaya, sorumluluk üstlenmeyenler başarısız olmaya mahkûmdurlar. Her birimiz sorumluluk alarak sonucu değiştirebiliriz. Sorumluluk almadan gerçek başarıyı gerçekleştiremeyiz.

16 4. Çalışmak bir hobi olmalıdır.
“Çalıştığımda rahatlıyor ve dinleniyorum, beni esas yoran hiçbir şey yapmamaktır.” diyor Pablo Picasso. İşimize bir oyunmuş gibi yaklaşmalıyız. Başarının sırrı mesleğinizi tatile çevirmekle mümkündür.

17 HANGİ İNSAN BAŞARILIDIR?
Olumlu düşünebilen, Belli hedefleri olan, Başarabileceğine inanan, Büyük düşünen, İçe dönük konuşabilen, Çok çalışan, İlke ve değerler bilinci olan, Özgüveni olan, Zamanı programlayabilen,

18 Stresle baş edebilen, Kendini fiziksel, ruhsal, zihinsel geliştiren, Yaşama hoşgörü ve sevgi boyutunda bakan, Dost olmayı becerebilen, Mazeret bulma hastalığından kurtulmuş olan, Vazgeçmeyenler, İyi hazırlananlar, Etkili iletişim kuran insanlar, Mutluluk da bir başarıdır diyebilen insanlar başarırlar.

19 HERHANGİ BİR HEDEFİ OLAN İNSANLAR BAŞARIR
Hedefe ulaşmada ilk adım programlamadır. Bir hedefin gerçekleşmesini istiyorsanız, önce ona inanmalısınız. Sizi hedefinize ulaştıracak bilgi ve becerilere sahip olmadıkça amacınıza ulaşamazsınız. İnsanlar amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynaklara sahiptirler. Yeter ki bu kaynakları iyi değerlendirebilsinler. Dünyada değerlendirilmeyen potansiyel kadar ziyan olan bir şey yoktur.

20 1953 Yale Üniversitesi’nde tüm üniversite öğrencilerinden amaçları yazılması istenmiş, öğrencilerin ancak %3’ü amaçlarını net olarak yazabilmiş, %97’si net bir hedef belirlememiş. Bir mermeri oyan, suyun gücü değildir, dalgaların sürekliliğidir.

21 20 yıl sonra, hedefini belirleyen %3’lük grup, gerçekten de başarılı olmuş ama %97’lik kesim hiçbir başarı elde edememiştir. Unutmayın, hedefiniz yoksa sahip olduğunuz potansiyelin hiçbir anlamı yoktur. Hedefinize ulaşmak için önce onu açık bir şekilde belirleyin.

22 HEDEFİNİZİ YAZIN Hedefinizi yazarken olumlu cümleler kullanın. Yapılan araştırmada hedeflerini yazmayanların belli bir işi ve başarısı olmamıştır. Amacını yazanların belli bir işi ve kariyeri olmuştur. Ünlü bir eğitimci, genç bir üniversite öğrencisine günlük, haftalık, aylık, yıllık hedeflerini yazmasını istemiş. Delikanlı, eğitimciyi dinledikten sonra şu yanıtı verir:

23 “Hocam, dedikleriniz çok güzel ama, benim hedeflerimi kâğıda yazmamın hiçbir anlamı yok. Benim hedeflerim yıllardır aklımda.” der. Eğitimcinin ısrarlarına rağmen delikanlı hedeflerini yazmaya yanaşmaz. “Peki” der eğitimci, “seni şu yan odaya alalım.”

24 Delikanlı odaya girer ve kapı arkasından kapanır
Delikanlı odaya girer ve kapı arkasından kapanır. Odada bir bilgisayar vardır ve ekranda şöyle bir yazı geçmektedir: “Bu oda bir dakika sonra infilak edecek.” Geriye doğru saymaya başlar, 60 saniye, 59, 58, 57,… Çocuk korkuyla hocasına bağırır: “Biraz sonra bilgisayar infilak edecek. Beni kurtarın.” diye. Hoca: “Yazmanın önemi yok diyen sen değil misin? O bir yazıdır.” diye yanıt verir.

25 İsteğinizi elde etmenin tek yolu ne istediğinizi bilmektir.
Zafer ilk adımla başlar. Kendi planınız yoksa başkaları sizi kendi planına uydurur. Plan, bizi hedefimize götürecek yol haritasıdır. Gideceği hedefi bilen insanın önünde dünya eğilirmiş.

26 Başarı Nedir? Başarı, fark yaratmaktır. Bu fark, ileriye doğru olmalıdır. Başarı, daha iyiye ulaşmak için sürekli çaba göstermektir. Başarı, bir işte, bir girişimde elde edilen iyi, olumlu ve sevindirici süreçtir. Örneğin, sınav başarısı kısa bir süreci, yaşam başarısı uzun bir süreci ifade eder.

27 Başarı, başlangıç ve bitiş çizgisi arasındaki parkurun doğru saptanmasını gerektiren bir yolculuktur. Başarı, görünümün, toplum simgesinin, tutum ve davranışların, beceri ve tekniklerin ürünüdür. Başarı ikiye ayrılır; dış başarı, iç başarı.

28 Dış başarıyı elde etmek için,
Yaşamdaki temel amacımızı saptamalıyız. Düş gücümüzü geliştirmeliyiz. Sürekli gelişim ve iyileşme çabası içinde olmalıyız. İnsanlara ve olaylara olumlu, yapıcı, işbirlikçi, bölüşümcü bir tutum içinde yaklaşmalıyız. Bilgi başta olmak üzere, yaşamın her boyutunu paylaşmalıyız. Sinerji yaratmalıyız.

29 İç başarı, dış başarıyı yaratan itici bir güçtür
İç başarı, dış başarıyı yaratan itici bir güçtür. İç başarısı gelişmiş insan: Sorun değil, çözüm üretir. Kendisi ve çevresiyle barışıktır. Hoşgörülüdür. İlke merkezlidir: Kişisel bütünlük, alçakgönüllülük, sadakat, hoşgörü, cesaret, hakkaniyet, sabır, çalışkanlık, sadelik, denge, dayanışma, bir’e değer verme, koşulsuz sevgi, onur eşitliği, üstün kalite, girişimcilik, yardım etme, hizmet, bilinçli çalışma geliştirmiştir.

30 Zihin ve yaşam standardını yükseltmiştir.
Dışsal değil, içsel motivasyonlarla hareket eder. İnsanları pozitif olarak güdülemeye dönük bir iletişim gücü geliştirmiştir. Özsaygılı, özdisiplinli ve özgüvenlidir. Mizacın değil, değerlerin denetimindedir.

31 a) Başarmak için ilkin; Nereye varmak istediğimiz sonucu bilmeliyiz.
Nereye varmak istiyoruz? Ne elde etmek istiyoruz? Amacımız ne?

32 b) Ne elde edeceğimizin farkında olmalıyız
b) Ne elde edeceğimizin farkında olmalıyız. Bu konuda farkındalık geliştirmeliyiz. c) Davranışlarımızı değiştirme esnekliğine sahip olmalıyız. d) Sonuca ulaşmalıyız.

33 NE KADAR BAŞARILISINIZ?
Başarılı Soru işareti Başarısız Ne kadar mutlusunuz? Refah durumunuz nedir? Ne kadar güvendesiniz? Kaç tane arkadaşınız var? Sağlık durumunuz nasıl? Aile ilişkileriniz nasıl? Kafanız rahat mı? Umutlu musunuz?

34 TEŞEKKÜR EDERİZ İSTESOB EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Müdürü: Metin İÇTEM Eğitim Müd. Asistanı: Ahmet Z. GÜNDOĞDU


"SUNUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları