Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA-2010 Uğur GEDİK1 TS EN ISO/IEC 17025 TS EN ISO/IEC 17025.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA-2010 Uğur GEDİK1 TS EN ISO/IEC 17025 TS EN ISO/IEC 17025."— Sunum transkripti:

1 ANKARA-2010 Uğur GEDİK1 TS EN ISO/IEC 17025 TS EN ISO/IEC 17025

2 ANKARA-2010 Uğur GEDİK2 4.1 KURULUŞ Yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir kurum: Özel Sektör Kamu Kuruluşu Büyük bir organizasyonun tanımlanmış bir parçası

3 ANKARA-2010 Uğur GEDİK3 4.1 KURULUŞ Laboratuvar; deney çalışmalarının, bu standardın şartlarını karşılamasından, müşterinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur.

4 ANKARA-2010 Uğur GEDİK4 4.1 KURULUŞ Yönetim Sistemi –Kurulu tesisler –Gezici tesisler –Geçici tesisler

5 ANKARA-2010 Uğur GEDİK5 4.1 KURULUŞ Sapmaları tespit etmek ve önlemek veya en aza indirmek için gerekli kayanak ve yetki Her türlü ticari mali iç ve dış baskılardan uzak düzenlemenin olması Deney doğrulama yönetme ve uygulamadan sorumlu görevler tanımlanmalı Personelin yapılan faaliyetin önemi hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl katkı sağlayacağı bilinci

6 ANKARA-2010 Uğur GEDİK6 4.1 KURULUŞ tescilli hakların Gizli bilgi ve tescilli hakların korunması Laboratuvarın yeterliliğine güveni sarsıcı herhangi bir faaliyette bulunulmaması Tarafsızlık, dürüstlük Standardın şartlarını yerine getirmek için gerekli kaynaklar Müşteri taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar Olası çıkar çatışmalarının tanımlanması

7 ANKARA-2010 Uğur GEDİK7 4.1 KURULUŞ Üst yönetim iletişim prosesini oluşturmalı

8 ANKARA-2010 Uğur GEDİK8 4.2 Kalite Sistemi Oluşturulmalı Uygulanmalı Sürdürülmeli

9 ANKARA-2010 Uğur GEDİK9 4.2 Kalite Sistemi Deney sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için politika, sistem, program, prosedür ve talimatları dokümante etmelidir.

10 ANKARA-2010 Uğur GEDİK10 4.2 Kalite Sistemi Politika ve hedefler tanımlanmalı Hedefler ölçülebilir olmalı Dokümanlar personel tarafından anlaşılmış ve ulaşılabilir ve uygulanabilir olmalı

11 ANKARA-2010 Uğur GEDİK11 4.2 Kalite Sistemi KEK PROSEDÜRLER TALİMATLAR KAYITLAR DOKÜMANTASYON Kalite Politikaları Hedefler

12 ANKARA-2010 Uğur GEDİK12 4.2 Kalite Sistemi Kalite politikasının beyanı, baş yöneticinin (chief executive) onayı ile yayınlanmalıdır.

13 ANKARA-2010 Uğur GEDİK13 4.2 Kalite Sistemi İyi mesleki ve teknik uygulama ve müşteriye verilen deney ve kalibrasyon hizmetinin kalitesine dair Iaboratuvar yönetiminin taahhüdü; Laboratuvar yönetiminin, vereceği hizmetin standardı ile ilgili beyanı; Kalite sisteminin hedefleri; Deney ve/veya kalibrasyon çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri ve politika ve prosedürleri çalışmaları sırasında uygulamaları şartı; Laboratuvar yönetiminin bu standarda uygunlukla ve sürekli iyileştirme ile ilgili beyanı.

14 ANKARA-2010 Uğur GEDİK14 4.2 Kalite Sistemi Teknik yönetimin ve kalite yöneticisinin görev ve sorumlulukları, bu standarda uygunluğu sağlama sorumluluğu tanımlanmalı

15 ANKARA-2010 Uğur GEDİK15 4.2 Kalite Sistemi Üst yönetim yönetim sisteminin geliştirilmesi gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusunda sorumluluğunu kanıtlamalıdır. Üst yönetim müşteri memnuniyetinin ve yasal şartların karşılanmasının önemini organizasyonun tamamına bildirmelidir.

16 ANKARA-2010 Uğur GEDİK16 4.3 Doküman Kontrolu Dokümanlar  Teknik resimler,  Yazılım,  Şartnameler,  Talimatlar ve el kitapları,  Yasal düzenlemeler,  Standardlar,  Standard hükmündeki diğer dokümanlar,  Deney metodları,  Politika beyanları, Prosedürler, Kalibrasyon çizelgeleri, Şemalar, Ders kitapları, Posterler, İlanlar, Uyarılar, Çizimler, Planlar,...

17 ANKARA-2010 Uğur GEDİK17 4.3 Doküman Kontrolu Laboratuvar tarafından üretilen kalite sistemi dokümanları, özgün olarak tanımlanmalıdır. Yayın tarihi velveya revizyon durumu, sayfa numarası, toplam sayfa sayısı veya dokümanın sonunu belirten bir işaret ve yayınlayan otorite.

18 ANKARA-2010 Uğur GEDİK18 4.3 Doküman Kontrolu Dış Dokümanlar – Dağıtım – Güncel tutulma

19 ANKARA-2010 Uğur GEDİK19 4.3 Doküman Kontrolu İç Dokümanlar  Hazırlamak  Denetlemek  Onaylamak  Dağıtım  Değiştirmek  Geri çekmek  Arşivlemek  İmha Etmek

20 ANKARA-2010 Uğur GEDİK20 4.3 Doküman Kontrolu Değişiklikler – Aksi belirtilmedikçe, ilk gözden geçirme işlemini yapan kişi tarafından gözden geçirilmeli ve onaylanmalıdır. – Bu işle görevlendirilen personel, gözden geçirmeye ve onaylamaya temel teşkil eden ilgili altyapı bilgilerine ulaşabilmelidir.

21 ANKARA-2010 Uğur GEDİK21 4.3 Doküman Kontrolu Laboratuvarın dokümantasyon kontrol sistemi, dokümanlarda elle tadilat yapılmasına izin veriyorsa, dokümanların yeniden yayınlanması için gereken bekleme süresi, bu tadilatların yapılma prosedürleri ve konu ile ilgili yetkililer tarif edilmelidir. Tadilat açık bir şekilde işaretlenmeli, paraflanmalı ve tarih konulmalıdır. Revize edilmiş bir doküman, mümkün olan en kısa sürede resmen yayımlanmalıdır.

22 ANKARA-2010 Uğur GEDİK22 4.4 TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Sözleşme – Yazılı – Sözlü

23 ANKARA-2010 Uğur GEDİK23 4.4 TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Metodların tanımlanması Fizibilite Test metodunun müşterinin isteklerini karşılaması Taşerona verilen işlerin kontrolu Dokümantasyon

24 ANKARA-2010 Uğur GEDİK24 4.4 TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ NOT NOT Gözden geçirme, ölçüm belirsizliği, tesbit etme sınırları ve güvenlik sınırları gibi değerlerin tayin edilmesi için önceden yapılan laboratuvarlar arası karşılaştırma veya yeterlik deneylerinin sonuçlarını veya bilinen değerlere sahip numuneler veya maddeler kullanılarak yapılan sınama deneyinin veya kalibrasyon programlarının sonuçlarını da kapsayabilir.

25 ANKARA-2010 Uğur GEDİK25 4.4 TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Sözleşmenin gözden geçirilmesinde mali hukuki ve zamanlama ile ilgili sınırlama ve yükümlülüklere dikkat edilmelidir.

26 ANKARA-2010 Uğur GEDİK26 4.4 TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Sözleşme hem laboratuvarı hem de müşteriyi tatmin etmelidir!

27 ANKARA-2010 Uğur GEDİK27 4.5 DENEYLERİN VE KALİBRASYONLARIN TAŞERONA VERİLMESİ Önceden tahmin edilemeyen sebepler; – iş yoğunluğu – daha fazla uzmanlığa ihtiyaç duyma – geçici kapasite düşmesi

28 ANKARA-2010 Uğur GEDİK28 4.5 DENEYLERİN VE KALİBRASYONLARIN TAŞERONA VERİLMESİ Devam eden bir çalışma – Daimi taşeron sözleşmesi

29 ANKARA-2010 Uğur GEDİK29 4.5 DENEYLERİN VE KALİBRASYONLARIN TAŞERONA VERİLMESİ Onaylı taşeron listesi!

30 ANKARA-2010 Uğur GEDİK30 4.5 DENEYLERİN VE KALİBRASYONLARIN TAŞERONA VERİLMESİ Taşeronluk hizmetine öngörülmeyen arıza durumunda dikkat çekilmesi sözleşmenin “Genel Şartlarının” ayrılmaz parçasıdır. Müşteriye yazılı olarak bildirilir ve taşeron şirkete verilmesi kararını verir. Taşeronun yeterliliğinin denetlenmesi (Deney Metodu, Personel, Donanımlar). Deney raporunda taşerona verildiğine dikkat çekilmesi.

31 ANKARA-2010 Uğur GEDİK31 4.5 DENEYLERİN VE KALİBRASYONLARIN TAŞERONA VERİLMESİ Laboratuvar taşeronun verdiği hizmetten sorumludur.

32 ANKARA-2010 Uğur GEDİK32 4.6 SATIN ALMA (HİZMETLER VE MALZEME) Deney kalitesini etkileyen gerekli hizmet ve malzemenin seçilmesi ve satın alınması ile ilgili düzenlemeler Deneylerle ilgili kimyasal maddelerin ve Laboratuvar tüketim malzemelerinin satın alınması, kabulü ve muhafazası

33 ANKARA-2010 Uğur GEDİK33 4.6 SATIN ALMA (HİZMETLER VE DONANIM) Siparişlerin teknik gereklerle ilgili olarak kontrolü ve onaylanması Onaylanmış Tedarikçi Listesi Tedarikçilerin değerlendirilmesi

34 ANKARA-2010 Uğur GEDİK34 4.7 MÜŞTERİYE HİZMET Müşteri memnuniyetinin belirlenmesi Güvenilirliğin korunması Talebin açıklanması Öneriler Deney yapılan malzemenin hazırlanması, paketlenmesi ve gönderilmesi Hizmet Geri besleme Müşteri Memnuniyet Eleştiri İyileştirme Önerileri Deney İşlemi için Giriş İzninin Verilmesi

35 ANKARA-2010 Uğur GEDİK35 4.8 ŞİKAYETLER Müşteriye kötü muamele Hatalı hizmet Test prosedürleriyle ilgili mutabakatın sağlanamaması Süre Hatalı yorumlar Standardlara uymayan uygulamalar

36 ANKARA-2010 Uğur GEDİK36 4.8 ŞİKAYETLER Kayıt edilmesi Yetki ve sorumluluklar İnceleme Kararın müşteriye bildirilmesi Düzeltici faaliyet Gözetim

37 ANKARA-2010 Uğur GEDİK37 4.9 UYGUN OLMAYAN DENEY VE/VEYA KALİBRASYON İŞİNİN KONTROLU Sorumlulukların belirlenmesi Değerlendirme Hatayı düzeltme önlemlerinin devreye sokulması Müşterinin bilgilendirilmesi Düzeltici faaliyetin verimliliğinin değerlendirilmesi Hatalı deney işleminin tekrarlanması için sorumlulukların belirlenmesi

38 ANKARA-2010 Uğur GEDİK38 4.10 DÜZELTİCİ FAALİYET Sorumlulukların belirlenmesi Sebep Analizi Düzeltici faaliyetlerin seçilmesi Uygulama Denetim Planlama dışı Tetkikler Sebep Analizi müşteri istekleri numuneler numune özellikleri metodlar ve prosedürler personelin becerileri ve eğitimi tüketim malzemeleri veya cihazlar cihazların kalibrasyonu

39 ANKARA-2010 Uğur GEDİK39 Şikayetler Kalite Kontrol Kartları Tutarsız Sonuçlar Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi Deney metodlarının iyileştirilmesi Olası hata kaynaklarının belirlenmesi Tetkikler, Eğitimler Labor. Karşılaştırma Ölç., Yeterlilik Deney. Düzenli bakım, Kalibrasyon, hizmetlere ara verilmesi Belirli işlerin red edilmesi İlave KS Ölçümleri Gerekli iyileştirmelerin belirlenmesi Taşeron görevlendirme KY- Dökümanlarının revizyonu İstatistiki Süreç kontrolu Yeterlilik Deneyleri Zayıf yerlerin analizi 4.11 Önleyici Faaliyet

40 ANKARA-2010 Uğur GEDİK40 4.12 KAYITLARIN KONTROLU Teknik ve kalite ile ilgili kayıtlarının – tanımlanması, – toplanması, – tasnif edilmesi, – ulaşılabilirliği, – dosyalanması, – depolanması, – korunması, – elden çıkarılması

41 ANKARA-2010 Uğur GEDİK41 4.12 KAYITLARIN KONTROLU Bütün kayıtlar okunaklı olmalı, –Zarar görmeleri veya bozulmaları –Kaybolmaları, önlenmeli Uygun koşulları sağlayabilecek mekanlarda kolayca ulaşılabilecek şekilde depolanmalı ve muhafaza edilmelidir. Kayıtların muhafaza edilme süreleri belirlenmelidir.

42 ANKARA-2010 Uğur GEDİK42 4.12 KAYITLARIN KONTROLU Teknik Kayıtlar – formlar, – sözleşmeler, – çalışma föyleri ve defterleri, – çalışma notları, – kontrol grafikleri, – iç veya dış deney raporları, – kalibrasyon sertifikaları, – müşteri notları, yazılar ve geri besleme ile elde edilen bilgiler

43 ANKARA-2010 Uğur GEDİK43 4.12 KAYITLARIN KONTROLU Gözlemler, veriler ve hesapların kaydının tutulması ve düzenlenmesi gereklidir. Bilgisayarlarda bulunan kayıtlar bir emniyet sistemi ile yetkisiz kişilerin kullanımından korunmalıdır. Tüm veriler, hesaplar ve yazılı evrak sorumlularca imzalanmalıdır. Hataların üstü kalemle çizilir daksil kullanılmaz

44 ANKARA-2010 Uğur GEDİK44 4.13 İÇ TETKİKLER Doğru bir değerlendirme için, uygun geri besleme verileri önemlidir.

45 ANKARA-2010 Uğur GEDİK45 4.13 İÇ TETKİKLER İç ve dış denetimin amaçları: İç denetim: Kendi kurallarının işleyişi ve verimliliği Dış denetim: Standardın şartlarına uygunluk Ortak amaç: Yeterli ve bağımsız geri bildirimler

46 ANKARA-2010 Uğur GEDİK46 4.13 İÇ TETKİKLER Denetim süreçleri izlemektir. Denetim; belirlenen süreçlerin her aşamada, Yönetim Sistemi yapısı ile uygun olup olmadığını izlemek ve geri bildirim yapmaktır: Kuruluş bünyesinde Her birimde İştirak eden personel İzleme ve geri bildirim öngörülen hedeflere yönelik olmalıdır.

47 ANKARA-2010 Uğur GEDİK47 4.13 İÇ TETKİKLER İzlemek:  Sistematik ve kontrollü geri bildirimler vasıtasıyla ileriye yönelik çalışmalar yapmak  Sistematik olarak fırsat ve risk analizi yapmak  Kararların takip edilmesi ve izlenmesi  Ürün ve hizmet kalitesinin tarif edilmesi ve kontrolü  Zarar, ziyan için bir sistemin belirlenmiş olması

48 ANKARA-2010 Uğur GEDİK48 4.13 İÇ TETKİKLER KISACA: Standardlara uygunluk konusunda, sorumluluk gerçekten idrak edilmiş olmalı Kuruluşun her kademesinde Birimin her kademesinde Bölümün her kademesinde

49 ANKARA-2010 Uğur GEDİK49 4.13 İÇ TETKİKLER İç Tetkikler; – düzgün aralıklarla – önceden belirlenmiş bir program ve prosedür uyarınca, – faaliyetlerinin kalite sisteminin şartlarına – TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak sürdürüldüğünü doğrulamak için yapmalıdır.

50 ANKARA-2010 Uğur GEDİK50 4.13 İÇ TETKİKLER Tetkiklerin, program gereği ve yönetimin talep ettiği gibi planlanması ve organize edilmesi kalite yöneticisinin sorumluluğudur.

51 ANKARA-2010 Uğur GEDİK51 4.13 İÇ TETKİKLER Tetkikler; tetkik edilecek faaliyetle ilgisi olmayan, eğitilmiş ve vasıflı personel tarafından yürütülmelidir.

52 ANKARA-2010 Uğur GEDİK52 4.13 İÇ TETKİKLER Kayıtlar; – tetkik edilen faaliyet alanı, – tetkik bulguları ve bunların neticesinde yapılan düzeltici faaliyetler, – takip tetkikleri, – düzeltici faaliyetlerin uygulanması ve etkinliğinin doğrulanması ile ilgili dokümanlar.

53 ANKARA-2010 Uğur GEDİK53 4.14 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ Kapsam politika ve prosedürlerin uygunluğu; yönetici ve yönlendirici personelin raporları; en son iç tetkik sonuçları; düzeltici ve önleyici faaliyetler; dış kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler; laboratuvarlararası karşılaştırma veya yeterlik deneylerinin sonuçları, yapılan çalışmaların hacmindeki ve çeşidindeki değişiklikler, müşteriden gelen geri besleme bilgileri; şikayetler; kalite kontrol faaliyetleri, kaynaklar ve eleman eğitimi gibi diğer ilgili etkenler.


"ANKARA-2010 Uğur GEDİK1 TS EN ISO/IEC 17025 TS EN ISO/IEC 17025." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları