Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

19.11.20141 2014-2015.  Öğrenci  İç hastalıklarına ilişkin kavram, ilke, yöntem, tekniklerle ilgili teorik bilgileri öğrenme ve uygulama becerisi, 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "19.11.20141 2014-2015.  Öğrenci  İç hastalıklarına ilişkin kavram, ilke, yöntem, tekniklerle ilgili teorik bilgileri öğrenme ve uygulama becerisi, "— Sunum transkripti:

1 19.11.20141 2014-2015

2  Öğrenci  İç hastalıklarına ilişkin kavram, ilke, yöntem, tekniklerle ilgili teorik bilgileri öğrenme ve uygulama becerisi,  Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda sağlığın korunması, sürdürülmesi, yükseltilmesi,  Hastalık-sakatlık durumunda ve sağlığın yeniden kazanılması sürecinde gerekli olan fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin karşılanması için gerekli olan bakım ilkeleri hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazanacaktır.

3  Mesleğe hazırlanma  Hasta bakımının kalitesini yükseltmek  Sağlığın yükseltilmesini ve devamını sağlamak  Hastalıktan korunma konusunda önderlik etmek  Mesleğin geliştirilmesini sağlamak

4  Öğrenci 1. Sağlık-hastalığa ilişkin temel kavram ve ilkeleri açıklayabilmeli 2. Hizmet sunulan toplumun yapısal özelliklerini, sosyokültürel özelliklerini ve değer yargılarını değerlendirerek profesyonel davranışlarını buna göre düzenleyebilmeli 3. Yatağa bağımlı hastada görülen sorunlar konusunda bilgi kazanmalı, yatağa bağımlı hastada görülen sorunlarını tanımlayarak bu sorunlara yönelik bakım ilkelerini uygulayabilmeli

5 4-Sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi hakkında bilgi kazanmalı ve sıvı-elektrolit, asit-baz dengesizliklerinde bakım ilkelerini uygulayabilmeli 5-Solunum sistemi hastalıkları ve korunma yöntemleri, tedavisi konusunda bilgi kazanarak hastanın sorunlarını saptayabilmeli ve bu sorunlara yönelik bakım ilkelerini uygulayabilmeli

6 6-Kardiyovasküler sistem hastalıklarında korunma, tanı ve tedavisi konusunda bilgi kazanarak, sorunları saptayabilmeli ve bakım ilkelerini uygulayabilmeli 7-Endokrin sistem hastalıklarında korunma, tanı ve tedavisi konusunda bilgi kazanarak, hastanın sorunlarını saptayabilmeli ve sorunlara yönelik bakım ilkelerini uygulayabilmeli 8-Neoplastik hastalıklara neden olan risk faktörleri, önlenmesi, erken tanı, tedavi yöntemleri konusunda bilgi kazanmalı, sorunları saptayabilmeli ve bakım ilkelerini uygulayabilmeli

7 9-Kan hastalıklarından korunma, tanı ve tedavisi konusunda bilgi kazanmalı, sorunları saptayabilmeli ve bakım ilkelerini uygulayabilmeli 10-Üriner sistem hastalıklarında korunma, tanı ve tedavisi konusunda bilgi kazanmalı, sorunları saptayabilmeli ve bakım ilkelerini uygulayabilmeli 11-Sindirim sistemi hastalıklarında korunma, tanı ve tedavisi konusunda bilgi kazanmalı, sorunları saptayabilmeli ve bakım ilkelerini uygulayabilmeli

8 12-Nörolojik hastalıkları korunma, tanı ve tedavisi konusunda bilgi kazanarak, hastanın sorunlarını saptayabilmeli ve sorunlara yönelik bakım ilkelerini uygulayabilmeli 13-Eklem bağ dokusu hastalıklarında korunma, tanı ve tedavisi konusunda bilgi kazanarak, hastanın sorunlarını saptayabilmeli ve sorunlara yönelik bakım ilkelerini uygulayabilmeli

9 14-Bağışıklık sistemi hastalıklarında (AIDS) korunma, tanı ve tedavisi konusunda bilgi kazanarak, hastanın hemşirelik sorunlarını saptayabilmeli ve bu sorunlara yönelik bakım ilkelerini uygulayabilmeli

10  Teorik Ders :84 saat  Uygulama Ders :160  Toplam Ders :244 Uygulamaya %80 devam zorunlu Teorik derse %70 devam zorunlu  Teorik Devamsızlık süresi: saat  Uygulama Devamsızlık Süresi: saat (gün)

11  Yatağa bağımlı hasta ve hemşirelik bakımı  Yaşlı ve hemşirelik bakımı  Sıvı-elektrolit dengesi  Asit–Baz Dengesi  Solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı  Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı  Onkoloji ve hemşirelik bakımı  Hematolojik Bozukluklar ve hemşirelik bakımı  Endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı  Üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı  Nörolojik sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı  GİS sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı  Eklem-Bağ dokusu hastalıkları ve hemşirelik bakımı  İmmün sistem hastalıkları hemşirelik bakımı

12 19.11.201412

13  Bireysel algılama deneyimi ile bir objeye/olaya ait nitelikleri bütünleyen düşünceleri formüle eden bir araçtır.  Hemşirelik disiplinini oluşturan kavramlar  Hemşirelik  İnsan  Çevre  Sağlık/hastalık 19.11.201413

14 Hemşirelik: Kavramsal bilgi ve beceriyi içeren uygulamalı bir sağlık disiplinidir. 19.11.201414 İnsan, toplum, sağlık ve hemşirelik

15  1. İnsan  Fiziksel gereksinimler  Duygusal gereksinimler  Toplumsal gereksinimler 19.11.201415

16 Kişisel tatmin, başarı, potansiyelin ortaya çıkması Prestij, başarılı, yeterli olmak ve başkaları tarafından benimsenmek, tanınmak Başkaları ile iyi ilişkiler kurmak, kabul edilmek ve bir yere ait olmak Kendini, ailesini, toplumu güven ve emniyet içinde tehlikeden uzak hissetme Solunum, yeme-içme, boşaltım, uyku 19.11.201416 Fizyolojik ihtiyaçlar Ait olma ve sevgi ihtiyaçları Diğer ihtiyaçlar Kendini geliştirme ihtiyaçları

17 2. Çevre  Toplum  Aile  Barınma  Kültür vb. 1. Biyolojik çevre: Bedensel yapının yanı sıra bireyin yakın çevresini oluşturan hava, su vb.. 1. Fiziki çevre: aydınlatma, ısıtma, havalandırma sağlıklı barınak vb.. 2. Sosyal çevre: 19.11.201417 Çevre, organizmanın gelişmesini ve yaşamasını etkileyen dış koşulların ve etmenlerin tümüdür.

18  4. Hemşirelik  Etik  Roller  Profesyonellik 19.11.201418

19  Neleri öğrenmek istediğini bilen  Bilgiyi arayan ve yeni bilgiler üreten  Yaşam boyu öğrenme konusunda güdülenmiş  Sorgulayan, yeni durumlara çözüm getirebilen, yaratıcı düşünebilen  İşbirliği içinde çalışma becerileri gelişmiş  Toplumsal sorumluluğu üstlenmeye hazır 19.11.201419

20  3. Sağlık  İyilik  Eğitim  Koruma  Geliştirme vb. 19.11.201420

21 SAĞLIK Hastalık ve sakatlığın olmaması Sağlıklı olmama HASTALIK 19.11.201421

22  Sağlık, yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik durumudur. ( DSÖ ) 19.11.201422

23  Fiziksel Sağlık  Spiritüel Sağlık  Duygusal-Ruhsal Sağlık  Sosyal Sağlık 19.11.201423

24  Ancak bu tanımın sağlığı tanımlamada yetersiz kaldığı “yaşamın niteliği”, yani “yaşam kalitesi” kavramına da yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.  Yaşam kalitesi mutluluk, doyum, uyum ve iyi olma hali olarak tanımlanabilir.  Yaşamın subjektif değerlendirilmesidir ya da bireyin şu anki fonksiyon düzeyine rağmen doyumunu ifade eder. 19.11.201424

25 SAĞLIK Subjektif Sağlık Algısı Objektif Sağlık Algısı 19.11.201425

26  Subjektif Sağlık Algısı: Bireyin kendisinin, fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden kendi sağlık durumunu algılaması halidir.  Objektif Sağlık Algısı: Doktor muayenesi ve tanı testleri sonuçlarına göre belirlenen bir hastalığın olmaması durumudur. 19.11.201426

27  Ülkemizde sağlık hakkı ilk kez 1962 Anayasası’nda yer almıştır.  1982 Anayasası’nda da herkesin yaşama, maddi, manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. 19.11.201427

28 Bireysel Faktörler  Bireyin yapısı,  Kalıtımla gelen özellikleri,  Beslenme şekli,  Eğitimi,  Kültürel durumu  Alışkanlıkları vb. Çevresel Faktörler  Fiziksel faktörler  Ruhsal/Psikolojik faktörler  Sosyal faktörler  Kimyasal faktörler  Biyolojik faktörler 19.11.201428

29  Negatif sağlık:  Tedavi ve rehabilitasyon gerektiren sağlık durumudur.  Nötral sağlık:  Herhangi bir hastalık durumu olmaksızın dengeli bir sağlıktır.  Pozitif sağlık:  Sağlığın geliştirilmesi,iyilik düzeyinin arttırılması ile ilişkilidir.  Sağlığı geliştirmek için önce negatif sağlık durumundan nötral sağlık durumuna, sonra nötral sağlık durumundan pozitif sağlık durumuna ulaşmak gerekir. 19.11.201429

30 1-Bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halinde bulunuyorlarsa, buna “Optimal Sağlık” düzeyi denir. 2-Herhangi bir hastalığın inkübasyon halinde olması, bazı arazların belirmesi haline “Suboptimal Sağlık” durumu, 3-Klinik olarak belirli bir hastalık durumu geliştirmesi veya sakatlık hali üçüncü sağlık düzeyidir, 4-Çok ağır hastalık veya ölüme yakınlık da 4. düzeyidir. Bunun ötesi ölümdür. Sağlık hizmetleri bireyi bu sağlık düzeylerinden hangisinde buluyorsa, bir sonrakinden korunmayı amaçlar. 19.11.201430

31  Hastalık, sadece doku ve hücrelerde yapısal ve fonksiyonel olarak anormal değişikliklerin yarattığı bir durum değil, bireyin fiziksel, emosyonel, entelektüel, sosyal ve ruhsal fonksiyonlarının daha önceki haline göre azalması veya tükenmesi durumudur. 19.11.201431

32  Tıbbi Modele Göre Hastalık: Doktorun bakış açısıyla hastalıktır; belirli belirti ve bulgularla kendisini gösteren bir anormalliktir.  Sosyolojik Modele Göre Hastalık: Hastanın bir nesne olarak değil, bütünüyle bir birey olarak ele alınması gerektiğini savunan ve hastalığı sosyal yapı içinde sosyal bir değişkenlerle açıklayan modeldir. 19.11.201432

33  Çevresi ile uyumunu  Etkileşimini  Üretkenliğini  Verimliliğini  Kendi içindeki denge durumunu bozar. 19.11.201433

34 BİREYE SAĞLIKLI YAŞAMDA ETKİ EDEN FAKTÖRLER BİREY Kontrol edilmeyen Etmenler (Dolaylı Kontrol) Kontrol Edilebilir Etmenler Yasal Düzenle meler Politik Etmenle r Beslenme Alışkanlığı Kötü Alışkanlıklar Sigara İçki Kalıtımsal Hastalıklar Çevre Su Hava Gıda Atıklar İş Güvenliği Yaşam Biçimi Doktorla Temas Temizlik Kültür Fizik 19.11.201434

35  İnsan çevresinden ayrı düşünülemez.  Hastalık; -İç ortamdaki dengenin bozulması -İç ortam ile dış ortam arasındaki dengenin bozulması -Bazı adaptasyon mekanizmaları ile bozulan bu dengenin düzeltilmesi çabasıdır. 19.11.201435

36  Tüm insanlara, kendi çevreleri içinde yaklaşım gösterilmesini öngörür ve bireyin diğerlerinden ayrı bir nitelik taşıdığını kabul eder. 19.11.201436

37  Birey bir bütündür; çeşitli organlar arasında, akıl ile beden, insan ile çevre arasında etkileşim ve ilişki vardır.  Hastalığın kendisi ile birlikte bireyin hastalığa tepkisi de ele alınmalıdır. Bernard, Canon, Selye, HeroldWolf, Steward Wolf 19.11.201437

38 19.11.201438 Subjektif Veriler Objektif Veriler TANI

39  Subjektif Veriler  SEMPTOM: Hastayı hekime veya sağlık kuruluşuna götüren belirtilerdir. ▪ Başağrısı, Bulantı-kusma, göz kararması, halsizlik  Objektif Veriler  SIGN=BULGU: Fiziksel muayene veya farklı laboratuar ve radyolojik incelemeler sonucu ortaya çıkarılır. ▪ Hipertansiyon, hepatomegali, glikozüri, aritmi, anemi vb. 19.11.201439

40  SENDROM: Belirti ve bulgular topluluğuna verilen isimdir. ▪ Nefrotik Sendrom, Cushing Sendromu vb. 19.11.201440

41  TANI=TEŞHİS: Semptom ve bulgulara fiziksel muayeneye dayanarak hastalığa teşhis (tanı) konulur.  PROGNOZ: Hastalığın nasıl bir seyir izleyeceği ve sonunun ne olacağını gösterir. 19.11.201441

42  ETYOLOJİ: Hastalığı ortaya çıkaran etkenler; mikroorganizmalar, basiller vb.  PREDİSPOZAN: Hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştıran etkenler; sigara vb. 19.11.201442

43  MORBİDİTE: Hastalığın görülme sıklığı ▪ Prevalans: Risk altındaki nüfusta hastalığa sahip olguların sayısı. ▪ İnsidans: Belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısınüfusta olgularının  MORTALİTE: Hastalıktan ölüm oranı 19.11.201443

44  Ortaya Çıkma Durumuna Göre  Nedenlerine Göre 19.11.201444

45 ▪ AKUT: Süresi 3 aydan kısa olan hastalıklardır. Akut miyokard infarktüsü, akut pankreatit ▪ SUBAKUT : Süresi 3 aydan 6 aya kadar olan hastalıklardır. Subakut bakteriyal endokardit, Subakut glomerulonefrit ▪ KRONİK : Hastanın yaşamı boyunca devam eden hastalıklardır. Zaman zaman alevlenme dönemleri olur. Kronik bronşit, kronik gastrit. 19.11.201445

46 ▪ İDYOPATİK: Nedeni bilinmeyen hastalıklardır. İdyopatik Trombositopenik Purpura (İTP) ▪ KONJENİTAL (DOĞUMSAL) : Bazı hastalıklar doğumla birlikte vardır. Konjenital kalp hastalıkları, Doğumsal sifiliz 19.11.201446

47 ▪ EDİNSEL (AKİZ) : Doğumdan sonra yaşam içinde mikroorganizmalarla, parazitlerle, metabolik nedenlerle, bağışıklık sistemindeki vb bozukluklarla ortaya çıkan hastalıklardır ▪ YATROJENİK : Uygulanan tedaviye veya verilen bakıma bağlı ortaya çıkan hastalıklardır. Yatrojenik Cushing Sendromu, Nazokomiyal enfeksiyonlar. 19.11.201447

48  ENDİKASYON: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir müdahalenin/operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu ifade eder.  KOTRENDİKASYON: Bir ilacın kullanımının veya bir müdahale/oprasyonun sakıncalı olduğu durumları ifade eder. 19.11.201448

49  FİZİKSEL GEREKSİNİMLER  DUYGUSAL GEREKSİNİMLER  SOSYAL GEREKSİNİMLER  ENTELEKTÜEL GEREKSİNİMLER 19.11.201449

50  BİREYSEL FAKTÖRLER: Hastanın yaşı, kişilik yapısı, psikolojik durumu, dini inançları, aile ve toplum içindeki rolü, daha önceki sağlık durumu, sağlık ve hastalık kavramları hakkındaki düşünceleri vb. 19.11.201450

51  ÇEVRESEL FAKTÖRLER: Sosyo kültürel çevre, maddi olanakları, hastalık hakkında kendisinin veya yakınlarının deneyimleri, tıbbi gelişmeler hakkındaki bilgileri vb. 19.11.201451

52  MASLOW’UN TEMEL İNSAN GEREKSİNİMLERİ 14 Temel Gereksinim ▪ Soluk alma, yeterli yeme içme, Normal boşaltım, Hareket, Uyku ve dinlenme, Uygun giyim, Vücut ısısının normal sınırlarda tutulması, Temizlik, Tehlikeden kaçma, iletişim kurma, Dini inanç ve ibadet, Oyun ve eğlenceye katılma, Öğrenme, yaratma 19.11.201452

53  ROPER, LOGEN VE THİRNEY’İN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ 12 GYA ▪ Güvenli çevre, iletişim, solunum, Yeme içme, Boşaltım, Kişisel hijyen ve giyim, Beden ısısının kontrolü, Hareket, Çalışma ve eğlence, Cinselliği İfade Etme, Uyku, Ölüm. 19.11.201453

54 Dünya Sağlık Örgütü 2000 yılında herkes için sağlık hedef ve stratejilerinde, “sağlığın geliştirilmesi anlamında pozitif mesajlara yer vermiştir. 19.11.201454

55  Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için yapılan çalışmalardır.  Koruyucu sağlık hizmetleri  Tedavi hizmetleri  Rehabilitasyon hizmetleri 19.11.201455

56  Birincil Koruma(Primer): Kişiyi hastalıklardan korumak için alınan önlemler  İkincil Koruma (Sekonder): Hastalık belirtisi tam ortaya çıkmadan, hafifken tanı konulması ve tedavi  Üçüncül Koruma (Tersiyer): Hastalıkların sonuçlarının ve etkisinin hafifletilmesine yönelik çalışmalar  Kişiye yönelik sağlık hizmetleri: Bağışıklama, erken tanı, ilaçla koruma, sağlıklı beslenme, sağlık düzeyinin arttırılması, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, aile planlaması  Çevreye yönelik sağlık hizmetleri: Çevre sağlığının geliştirilmesi (Sanitasyon vb), besin kontrolü 19.11.201456

57 1. Birinci basamak tedavi  Aile Hekimliği, Toplum Sağlığı Merkezleri, poliklinik ve muayenehaneler 2. İkinci Basamak tedavi  Kamu hastaneleri, özel hastaneler 3. Üçüncü Basamak tedavi  Üniversite ve özel dal hastaneleri 19.11.201457

58  Hastalık ve kazalar sonunda iş gücünü kaybetmiş kişilerin sakatlıklarının giderilmesi bedensel beceri ve yeteneklerinin kazandırılması işlemlerini içerir. 19.11.201458

59  1.) Tıbbi Rehabilitasyon.  2.) Mesleki Rehabilitasyon.  3.) Sosyal Rehabilitasyon.  4.) Manevi Rehabilitasyon.  5.) Toplum Temelli Rehabilitasyon 19.11.201459

60  Var olan sağlık sorunlarını çözme  Uygun beslenme sağlama  Temiz içme suyu sağlama  Çocuk sağlığı hizmetlerini geliştirme  Ana sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini geliştirme  Bağışıklama  Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan koruma geliştirme  İlaçları sağlama  Çevre şartlarını iyileştirme 19.11.201460

61  Dünya Sağlık Örgütü herkes için sağlık hedefine ulaşmada 'Temel Sağlık Hizmetlerini" bir araç, "Sağlık Eğitimini"'de en önemli öğelerden  biri olarak ele almıştır. 19.11.201461

62  Bireylere sağlıklı yaşam için alınması gerekli önlemleri benimsetmeye ve uygulamaya inandırmak, kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini doğru olarak kullanmaya alıştırmak, sağlık durumlarını ve çevrelerini iyileştirmek amacıyla birey olarak ya da topluca karar aldırmaktır. 19.11.201462

63  Bireylere ve topluma kendi çaba ve eylemleri ile sağlıklı davranışları kazandırmayı amaçlayan bir sağlık hizmetidir.  Bireylerin gereksinimlerinin farkına varmasını ve istenebilir hale gelmesini sağlamaktır. 19.11.201463

64  Bireylere ve topluma sağlığı tehdit eden faktörlerin neler olduğu bilincini kazandırmak  Bireyleri ve toplumu, kendi sağlık sorunlarını çözebilecek konuma getirmek için eğitmek ve bireyde sağlıklı davranışları alışkanlık haline getirmek  Toplumdaki tüm sağlık hizmetlerinden ve kurumlarından bireylerin etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak  Bilgi kazandırmak 19.11.201464

65  Yaşam kalitesini yükseltmek  Sağlığı geliştirmede bireysel sorumluluğu artırmak  Toplum sağlığını korumak 19.11.201465

66  İlgilendirme  Uygulanabilirlik  Süreklilik  Toplumda herkesi kapsaması  Kurumlar arası işbirliği  Hizmetle birlikte sunulması 19.11.201466

67  Yetişkinler ihtiyaçlar duyduklarını öğrenir, ihtiyaç duymadıklarını öğrenmeye hazır değildir,  Kişiliklerine saygı duyulmasını isterler, alıngandırlar,  Deneyimleri ile çelişen öğrenmelere direnç gösterirler,  Hemen ya da kısa sürede uygulayabileceği bilgi ve becerileri öğrenmek ister,  Grup etkileşiminden hoşlanır  Öğrenme sürecine etkin katılmak, deneyimlerini paylaşmak, görüşlerini açıklamak ister 19.11.201467

68  Eğitim içeriğinin belirlenmesinde yer almak ister,  Problemlerini kendi başına çözebilecek birikimi sağlayacak yöntemleri öğrenmek ister,  Çevresini tanıma, denetimi altına alma ve ondan zevk alma isteğine ağırlık verir,  Ödül aldığı veya öğrendiklerini kullandığı sürece öğrenme cesareti artar,  Yetişkin öğrenci, öğrenmeye ayırdığı saatlere zamana değer verir ve bu zamanının yapıcı şekilde kullanılmasını bekler.. 19.11.201468

69  Birincil sağlık eğitimi  İkincil sağlık eğitimi  Üçüncül sağlık eğitimi ile gerçekleşir. 19.11.201469

70  Sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim programlarını içerir. Bireylerin sağlık düzeylerinin korunması ve geliştirilmesi hedeflenir. 19.11.201470

71  Hastalık durumlarında sağlığı geliştirme ve önceki durumuna döndürmeye yönelik eğitim programlarını içerir.  Örneğin: Sigara bırakma, kendi kendine meme muaynesi vb.. 19.11.201471

72  Komplikasyonlarda korunma ve rehabilitasyonu içerir. Bireyin hastalık ya da sakatlık durumunda potansiyelinin en üst düzeye çıkarmayı hedefler. 19.11.201472

73  Tıbbi yaklaşım  Davranış değişimi yaklaşımı  Eğitimsel yaklaşım  Birey merkezli yaklaşım  Sosyal değişim yaklaşımı 19.11.201473

74  Hasta eğitimi; bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması, hastaneye geliş için ayrılan zamanın, hastane tedavileri için harcanan maliyetin ve hastane enfeksiyonlarının azalmasını sağlamaktır. 19.11.201474

75  Eğitim yapılırken, farklı yaş gruplarında farklı eğitim yöntemleri kullanılmalıdır.  Hasta eğitiminde; mevcut bilgiler ve gereksinimler saptanmalı, bireylerin tedaviye bakış açısı belirlenmeli ve gereksinimler doğrultusunda hasta ile birlikte eğitimler planlanmalıdır. 19.11.201475

76  Hasta eğitimi; bireyin sağlığını ve hastalığını en üst düzeyde yönetmesini sağlayan eğitimdir.  Hastanın doktoru, hemşiresi ve diyetisyeni tarafından verilmelidir.  Tedavi ve bakımını yürüten hemşire hasta ile direk ve sürekli iletişimde olduğu için diğer sağlık elemanlarına göre hasta eğitiminde daha etkin rol oynar. 19.11.201476

77  Hemşire hem hasta eğitimi konusunda donanımlı bilgiye sahip, istekli ve rolünü benimsemiş olmalı hem de düzenli, sürekli ve planlı bakım verebileceği sayıda hastanın bakımını üslenmiş olmalıdır. 19.11.201477

78  Hasta eğitim programı, hedeflenen hasta davranışlarını tam olarak belirlemeli ve engelleyen nedenleri tanımlamalıdır.  Eğitimin etkinliğini artırmak için kombine yöntemler kullanılmalıdır.  Hasta eğitiminde etkin iletişim becerileri gereklidir.  Hasta eğitiminde davranış değişikliği yapmak için sadece bilgi yeterli değildir. 19.11.201478

79  Hasta eğitimi hastanın bilmesi gerekene değil, yapması gerekene yönelik olarak düzenlenmelidir.  Hasta eğitimcileri hastalarda geçici davranış değişikliklerinden çok kalıcı davranış değişikliği başarısına önem vermelidir.  Hasta eğitim programları olağan tıbbi bakım kaynaklarıyla koordineli olmalıdır. 19.11.201479

80 1. Sağlığı geliştirici davranışlar kazandırmak 2. Hastalıkların önlenmesini sağlamak 3. Hastalıklarla baş etmek 19.11.201480

81  1-Öğrenmeye Motivasyon Dikkat (Katılıma Hazırlık) :Fiziksel rahatsızlık, anksiyete ve çevresel dikkat dağıtıcılar, öğrenmeye katılım yeteneğini etkileyebilir. Konsantre olma yeteneğini bozan her türlü fiziksel koşul (ağrı, yorgunluk ya da açlık gibi) öğrenmeyi etkiler. Bu nedenle, hemşire bir öğretme planına başlamadan önce hastanın rahatlık ve enerji düzeyini belirleyerek hastanın öğretme için yeterince rahat ve uygun olduğundan emin olmalıdır. 19.11.201481

82 Motivasyon:Eğer kişi öğrenmek istemezse, öğrenmenin oluşması olası değildir. Sosyal görevlere hakim olma güdüsü ve fiziksel güdüler, kişiyi öğrenmeye teşvik eder Sağlık İnancı:Hasta ve yakınlarının sahip olduğu sağlık inancı, onların güdülenmesinde çok önemli bir faktördür. Bu inançlar, sağlık ve hastalık hakkındaki düşünceler olup, bireyin sağlığını/hastalığını yakından ilgilendiren tutum ve davranışlarını şekillendirir. 19.11.201482

83 Hastalığa Psikososyal Adaptasyon: Kalıcı veya geçici bir sağlık kaybı, hastalar için kabul etmesi zor bir durumdur. Hastalığa adaptasyon sürecinin aşamaları genel olarak inkar/red, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul olarak sıralanmaktadır. Bu aşamalarda ilgili yaşantı ve tepkiler süre, sıralanma ve yoğunluk açısından bireysel farklılıklar gösterebilir. 19.11.201483

84 Hastalığa adaptasyon döneminde hastanın bilinçli olmaya ve etkin desteğe gereksinimi vardır. Hasta, öğrenmeyle bağdaşabilir olan "kabullenme" evresine girdiğinde, hemşire öğretme planını başlatır. Hasta davranışlarının sürekli değerlendirilmesi, üzüntü evrelerini belirler. Öğretim, hasta öğrenmeye istek duyduğu evrede kaldığı sürece devam eder. 19.11.201484

85 Aktif katılım: Bir hastanın öğrenmeye katılması, bilgi ve beceri edinmek için hastanın istekli/hevesli olması demektir. Bu ayrıca, hastanın öğretim evreleri sırasında karar verme fırsatını geliştirir. Hasta, pasif bir alıcı ya da sağlık bakımının ve sağlık eğitiminin tüketicisi olarak görülmez. Hasta bakımın sağlanmasında aktif bir paydaştır. 19.11.201485

86  Bireyin yeni bilgi, beceri, tutum ve davranışı kazanabilmesi, bir başka deyişle öğrenmesi, onun belirli bir gelişim düzeyinde olmasına bağlıdır. Hasta eğitiminde, hastanın öğrenme yeterliğini dikkate almak zorunda olan hemşire, bu nedenle onun gelişim durumunu değerlendirmelidir.  Gelişimsel Kapasite, yaş, Fiziksel Kapasite: 19.11.201486

87  Öğretimin yer aldığı fiziksel çevredeki faktörler, öğrenmeyi hoş veya zor bir deneyim haline getirir.  Öğrenme için ideal çevre; iyi aydınlatılmış, havalandırması iyi, uygun mobilyaları olan ve uygun ısıda olan bir odadır.  Öğretme ortamının sessiz olması da önemlidir. Sessiz bir ortam, gizliliği korur, bölünmeleri engeller. 19.11.201487

88  1.Öncelikleri Ortaya Koyma:  2. Zamanlama  3. Öğretme Konularını Organize Etme  4.Öğrenenin Dikkatini ve Katılımını Koruyup Sürdürme  5.Mevcut Bilgi Üzerine Öğretme  6.Öğretim Yöntemlerinin Seçimi 19.11.201488

89  1.Söyleme (Telling):  Sınırlı bilgi öğretilmek zorunda kalındığında yararlı bir yaklaşımdır. (örneğin; acil tanısal bir girişime hastayı hazırlamak).  Hasta ileri düzeyde endişeli ancak bilginin verilmesi yaşamsal önem taşıyorsa, söyleme etkili olabilir. Söyleme yaklaşımı kullanıldığında hemşire, hastaya yapması gerekenleri ana hatlarıyla özetler ve net talimatlar verir.  Bu yöntemde, geri bildirim için fırsat yoktur. 19.11.201489

90  2. Satma (Selling): Yaklaşımında, iki yönlü iletişim kullanılır. Hemşire, hastanın tepkisini esas alarak öğretimi/talimatları adım adım verir.  Örneğin; hasta, bir kıyafeti değiştirmek için adım adım izlenecek yolu öğrenir. Hemşire, hastadan aldığı bilgiyi, öğretme yaklaşımına uyarlar. 19.11.201490

91  3.Katılma (Participating):  Hemşire ve hastanın hedefleri beraber koymaları ve öğrenme sürecine birlikte katılmalarıdır.  Hasta, konunun içeriğinin belirlenmesinde yardımcı olur ve hemşire doğru bilgilerle hastaya rehberlik eder ve danışmanlık sağlar. 19.11.201491

92  4-Sorumluluk Verme (Entrusting): Bu yaklaşım hastaya öz-bakımını yönetme fırsatı sağlar.  Sorumluluklar kabul edilir ve görevler tamamen hasta tarafından yerine getirilir.  Hemşire, hastayı gözlemler ve daha fazla yeni bilgi vermez, ancak yardımcı olmak için hazırdır. 19.11.201492

93  5-Pekiştirme (Reinforcing):  Pekiştirme prensibi, öğrenme sürecine uygulanır fakat eğitici sıklıkla pekiştirmenin kaynağı olmak zorundadır.  Pekiştirme, bir tepkinin gerçekleşme olasılığını arttıran bir uyaran kullanmaktır. İstenen bir öğrenme davranışından önce ya da sonra pekiştirme alan bir öğrenen, büyük olasılıkla davranışı tekrarlar.  Geri bildirim, pekiştirmenin ortak bir şeklidir. 19.11.201493

94  Pekiştireçler, pozitif veya negatif olabilir. Gülümseme ya da onaylama gibi pozitif pekiştireçler, istendik tepkiler sağlarlar.  Kaşlarını çatmak, şikayet etmek ya da eleştirmek gibi negatif pekiştireçler, pekiştireç ortadan kalktığında istenen davranışı sağlar.  İnsanlar genellikle pozitif pekiştireçlere daha iyi tepki verirler.  Olumsuz pekiştireçlerin etkileri daha az tahmin edilebilir ve sıklıkla istenmeyen niteliktedir. 19.11.201494

95  Kaptan G, Dedeli Ö. Teoriden Uygulamaya Temel İç Hastalıkları Hemşireliği Kavram ve Kuramlar. İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul 2012.  Ay Akça F. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007.  Karadakovan A, Eti aslan F. Dahili ve Cerrahi hastalıklarda Bakım. Nobel Kitapevi, 2010.  Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı. Ankara 2004. 19.11.201495


"19.11.20141 2014-2015.  Öğrenci  İç hastalıklarına ilişkin kavram, ilke, yöntem, tekniklerle ilgili teorik bilgileri öğrenme ve uygulama becerisi, " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları