Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇ TURİZM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇ TURİZM."— Sunum transkripti:

1 İÇ TURİZM

2 İç Turizmde Yürütülen Tanıtım Faaliyetleri
İç turizmin gelişmesi için yürütülen workshop faaliyetlerine destek verilmesi İlgili Genel Müdürlüklerle (Kültür Varlıkları ve Müzeler, Araştırma ve Eğitim, Yatırım İşletmeler Gen. Müd.) birlikte Turizm Geliştirme Çalışmaları kapsamında çeşitli illerde alan çalışmaları yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüzce Karadeniz Bölgesi’ndeki termal kaynaklara sahip illerin tanıtım çalışmalarına destek verilmektedir.

3 İç Turizmde Yürütülen Tanıtım Faaliyetleri

4 İç Turizmde Yürütülen Tanıtım Faaliyetleri

5 İç Turizmde Yürütülen Tanıtım Faaliyetleri

6 TÜRKİYE’DE İÇ TURİZM

7 TÜRKİYE’DE TURİZMİ OLUŞTURAN UNSURLAR
Gelir Boş zaman Teknolojik imkan İstek

8 TÜRKİYE’DE TURİZM OLAYINI DOĞURAN UNSURLAR
Şehirleşme, büyük şehirlerin çoğalması Kırsal yörelere, tabiata özlem Teknolojinin gelişmesi Refah düzeyinin artması Ekonomik gücün artması Entelektüel seviyenin yükselmesi Ulaşım sisteminin gelişmesi Boş zamanların çoğalması

9

10 TÜRKİYEDE İÇ TURİZM TALEBİNİN ANALİZİ
İç turizmi geliştirmenin önemi Türkiye’de iç turizmin gelişimi Türkiye’de iç turizm talep profili İç turizmi engelleyen faktörler İç turizmi destekleyen faktörler İç turizm için yapılması gerekenler

11 İÇ TURİZMİ GELİŞTİRMENİN ÖNEMİ
Doğal ve kültürel değerlerin öğrenilmesi ve sevilmesini sağlar Farklı bölgelerdeki insanların kaynaşmasını sağlar. İnsanların fiziksel ve psikolojik yönden rahatlamasını sağlar Az gelişmiş bölgeler ekonomik yönden canlanır, Gelirin az gelişmiş bölgelere yayılmasını sağlar İç turizm talebi istikrarlıdır, ekonomik, politik ve çevresel faktörlerden az etkilenir İç turizmin gelişmesi ülke dışı tatilleri, ülke içine yönlendirir, böylece ülkeden döviz çıkışı engellenmiş olur İç turizm, turizm bilincinin gelişmesini sağlar İç turizmi geliştirmek için geliştirilen altyapı, eğitim, sermaye ve bilgi dış turizmin geliştirilmesi için bir zemin oluşturur

12 TÜRKİYEDE İÇ TURİZMİN GELİŞİMİ
Türkiye’de iç turizm hareketleri 1950’lerde başlamış, 1960’larda hızlanmıştır.1960’lı yıllarda deniz kıyılarına yönelik turizmin başladığı görülmektedir. 1963 yılında yapılan ilk Kalkınma Planıyla birlikte iç turizmin geliştirilmesi yönünde çalışmalar başlanmış ancak uygulanamamıştır, bu sebeple yeterli bir arz kapasitesi yaratılamamıştır. 1970’li yıllarda uygulanan ve Turizm Bankası tarafından finanse edilen tatil kredisi ile memur ve işçilerin tatile çıkmalarına olanak sağlanmış, daha sonra bazı aksaklıklar sebebiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 1980’li yıllardaki ekonomik alanda yapılan bazı yasal değişiklikler, ülkede turizm kavramının yerleşmesine neden olmuştur, 1990 ‘lı yıllarda iç turizme yönelik tanıtma faaliyetleri ağırlık kazanmaya başlamıştır. Sosyo-ekonomik yapının değişmesiyle tatil anlayışı da değişmiştir (yazlık evlerden otellere geçiş) 2000’li yıllarda İç piyasaya yönelik promosyonlu satışların artması, acentaların iç turizm konusunda sürekli çalışma içinde olması ve gerekli ödeme kolaylıklarını tüketiciye sunması nedeniyle orta kesimde tatile çıkmaya başlamıştır. İç turizmi canlandırmak üzere sektör kampanyalar başlatmıştır. (Erken rezervasyon, herşey dahil, indirimli ya da taksitli tatiller)

13 TÜRKİYE’DE İÇ TURİZM TALEP PROFİLİ İÇ TURİZMLE İLGİLİ VERİLER
*Turizm Bakanlığı Araştırma ve Değerlendirme Dairesi, 1983, 1992, 1997 hane halkı fertlerinin yurtiçi seyahat davranışlarını gösteren araştırmalar *TÜRSAB AR-GE Departmanı İç Turlar Pazarı Anketi 2005 *TÜROFED Tüketici Eğilimleri Araştırması (Temmuz-Eylül 2006) Türk Seyahatçilerinin Tercihleri

14 SEYAHAT HARCAMALARININ ÖNCELİKLİ DAĞILIMI
Yeme İçme Ulaşım Konaklama Eğlence Alışveriş

15 ÖNCELİK SIRASINA GÖRE SEYAHATLERİN AMACI
Güneş/deniz/kum Kültürel Kongre,toplantı Termal/sağlık İnanç Kar turları Haftasonu şehir Haftasonu doğa İş seyahatleri Doğa sporları Yat turu Özel ilgi

16 SEYAHAT EDENLERİN YAŞ GURUPLARINA GÖRE ÖNCELİKLİ DAĞILIMI
25-44 15-24 14 ve altı 45-59 60 ve üzeri

17 ÖNCELİKLİ MÜŞTERİ PROFİLİ
Kadın Erkek Serbest Meslek Emekli Ücretli Çiftler Öğrenci Çocuklu aile 65 yaş üstü Engelli

18 ÖNCELİK SIRASINA GÖRE ÖDEME ŞEKLİ
Kredi Kartı ile taksit Kredi Kartı ile peşin Peşin ve Nakit Taksit Kartları Diğer (Banka Kredisi)

19 TATİLCİLERİN ÖNCELİKLİ BÖLGE TERCİHLERİ
Akdeniz Ege İç Anadolu Marmara Karadeniz Güney Doğu

20 ÖNCELİK SIRASINA GÖRE TESİS TERCİHLERİ
3*- 4* 5 * 2 ve altı Apart Pansiyon Diğer

21 TERCİH EDİLEN ULAŞIM TİPLERİ
Otobüs Kendi aracı Uçak Tren Gemi Diğer

22 REZERVASYON DÖNEMLERİ
Haziran-Eylül Ulusal bayramlar Dini bayramlar Diğer Dönemler Kasım- Mart

23 DEĞERLENDİRME Günübirlik turlarda büyüme
Orta kesimin tekrar seyahat etmeye başlaması Akdeniz ve Ege dışındaki bölgelerin payının yükselmesi Güneş, deniz, kum turizminin payının düşmesi Kültür turlarında yükselme 3-4 yıldızlı tesislerin gözde olması Otobüs ve uçak yolculuğu yükselişte Taksitli ödemeler revaçta

24 TÜROFED Tüketici Eğilimleri Araştırması (Temmuz-Eylül 2006) ÖZET BİLGİLER
Hane gelir seviyesi ortalama 1566 YTL’dir Ağırlıklı olarak lise mezunu Genelde araba sahibi değiller Tatile uçakla gidiş ve otelde konaklama Otel kanalıyla rezervasyon En çok tercih edilen Her şey dahil sistemi Tatil için YTL’lik bir bütçe YTL’lik konaklama bütçesi Taksit ve nakit indirimli ödeme kolaylığı Otel seçimi kendi tercihleri Otelle ilgili memnuniyet, hizmet kalitesi, temizlik ve fiyat faktörlerine bağlı Memnun kalmama nedenleri olarak kişisel sebepler, fiyat, temizlik etkenleri Tatil ve Konaklama tercihlerinde gazete ilanları birinci sırada Otelde 3-7 gün konaklama Aileyle tatil, yılda bir kez ve yaz aylarında Tesise ulaşım kolaylığı, tesisin konumu ve yan hizmetler önemli

25 İÇ TURİZMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER
Seyahat kültürünün olmaması Ekonomik sorunlar Gelir düşüklüğü Turistik ürünün fiyatının yüksekliği İç turizm pazarına paket tur sunan seyahat acentalarının azlığı Aile bireylerinin yıllık izinlerinin farklı dönemlerde olması İkinci konutların yaygınlığı İç turizmin kriz dönemlerinde hatırlanan pazar oluşu

26 İÇ TURİZMİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER
Yurtiçi Seyahat Pazarının gelişmeler kaydetmesi Basın-Yayın organlarının teşviki İzin ve bayramların fazlalığı Ulaştırma imkanlarının gelişmesi Dış turizm hareketlerinin yerli turistte merak uyandırması Eğitim seviyesinin yükselmesi Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinin yurtiçi seyahat pazarına girmeleri Konaklama işletmelerinin iç pazara kontenjan ayırmaları Konaklama işletmeleri ile acentacıların tanıtımda ortak çalışmaları Tüketiciye ve internet olanaklarının sunulması Fiyatlardaki cazibe ve ödeme kolaylığı, Tanıtımı arttırma İç turizme yönelik cazip tur paket programları Ulaşım kolaylığı

27 İÇ TURİZM İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
İç pazara yönelik tanıtım faaliyetlerinin arttırılması Ortak yurtiçi seyahat pazarı politikalarının oluşturulması İç turizm talebinin analizinin yapılması İç pazar potansiyelinin özel proje ve promosyonlarla desteklenmesi Seyahat acentalarının iç pazara yönelik özel ilgi turları düzenlemeleri Gençlik turizmine yönelik projelerin hazırlanması Halkın iç turizme katılımının özendirilmesi,Tatil alışkanlıklarının kazandırılması, Taksitli veya uzun vadeli ve düşük faizli kredili tatil imkanlarının geliştirilmesi Kış sezonunda ucuz fiyatlı tatil kampanyası Ulaşımdaki fiyat rekabeti Hızlı trenlerin devreye girmesi (uzun vadede) Halkın gelir düzeyi ve refahının yükseltilmesi

28 SONUÇ İç turizmde başarının anahtarı dış pazara gösterilen özen ve önemin iç pazara da sürekli olarak gösterilmesidir. Bir ülkede iç turizmin gelişmesi dış turizmin gelişmesine basamak olacaktır. Sağlıklı bir toplum için vatandaşların psikolojik yönden rahatlamalarını sağlayacak olan turizme daha çok önem vermeli ve bunun içinde turizmi geliştirip, herkesin tatile çıkacağı bir ortam oluşturulmalıdır.

29 TÜRKİYEDE SON YILLARDA İÇ PAZARIN GELİŞMESİNDEKİ ETKENLER
Erken rezervasyon Her şey dahil sistemi Taksitle ödeme kolaylıkları Kampanyalar TÜRKİYENİN İÇ PAZAR PAYI % 35 YILLIK CİRO 7 MİLYAR DOLAR

30 AVRUPADA TURİZMİN EN BÜYÜKLERİ
AVRUPADA YURTİÇİ SEYAHAT PAZARI İç Pazarda Seyahat Sayıları (milyon) Yıllık Ciro (milyar avro) Toplam Gelir İç Pazar Payı İç Dış FRANSA 180 70,1 % 65 88 12 İSPANYA 171 20,0 % 30 90 10 İTALYA 200 47 93 7 ALMANYA 19,5 58 % 47 70 30

31 ANADOLU TURİZM GÜNLERİ
TÜRKİYE’DE TURİZM

32

33 ANADOLU TURİZM GÜNLERİNİN AMACI
Türkiye’de iç turizm pazarını canlandırmak, iç pazarın turizmimizdeki payını, gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak Erken rezervasyonu desteklemek, tatilin yıl içine dağılmasını sağlayarak, tüketicinin ucuz ve sık tatil yapmasını sağlamak, yerli tur operatörlerini güçlendirmek Anadolu’nun az bilinen turizm potansiyelini turizm tüketicisinin bilincine çıkarmak ve Anadolu’nun gelişmekte olan turizm bölgelerinin de turizmden daha fazla pay almasına katkıda bulunmak

34 ORGANİZASYON KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TOBB TÜROFED TYD
EKİN FUARCILIK VALİLİKLER THY VE ÖZEL HAVA YOLU ŞİRKETLERİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARI İLLERİN TİCARET VE SANAYİ ODALARI MEDYA KURULUŞLARI İÇ PAZAR TUR OPERATÖRLERİ OTEL VE BÖLGE DERNEKLERİ

35 Anadolu Turizm Günleri…
Tatil organizasyonlarının yüzde 85’i İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapılıyor. Anadolu illerinde son yıllarda gelişen ekonomik canlanma, henüz kültürel boyuta taşınamadı. Tatil alışkanlıkları değişmedi. Hala ikinci konut edinme isteği, tatili eş dost akraba yanında geçirme eğilimi hakim. Deniz, kum güneş tatilini bile bilmeyen ama gelir düzeyi epeyce yüksek önemli bir kesim var. Anadolu Turizm Günleri’nin amacı Anadolu illerinde yaşayanlara, Türkiye’de turizmin ulaştığı gelişmişlik düzeyini, dünya standartlarında tatilin ne kadar yakınlarında, ulaşılabilir ve kolayca satın alınabilir olduğunu göstermek ve onları turizm pazarına katmaktır.

36 ANADOLU TURİZM GÜNLERİ 2006 DENEYİMİ
Anadolu İnsanı tarafından kabul edilen “yerli turiste pahalı, yabancıya ucuz” tatil anlayışının kırılması sağlanmıştır. Erken rezervasyonla daha ucuza tatil yapacakları anlatılmıştır. Erken rezervasyon indirimleri, peşin ödemelerdeki indirimler, kredi kartına ay vade uygulamaları tatile çıkma potansiyeli yüksek orta kesimi harekete geçirmiştir.

37 2006 ROAD SHOW KAPSAMINDAKİ İLLER
Açık Alan Tanıtım Etkinlikleri Tatilcilerle Buluşma ADANA G.ANTEP KONYA ANKARA ESKİŞEHİR DENİZLİ İZMİR SAMSUN İZMİT BURSA

38 ANADOLU TURİZM GÜNLERİ KAPSAMINDAKİ İLLER
İZMİR AYDIN DENİZLİ KÜTAHYA BURSA İZMİT ESKİŞEHİR AFYON KONYA KAYSERİ MALATYA MERSİN ADANA GAZİANTEP KAHRAMANMARAŞ DİYARBAKIR ERZURUM TRABZON SAMSUN SİNOP ANKARA

39

40 DENİZİN KIZI İZMİR 1.ROTA 6 Mayıs 2007
İzmir’in dağlarında çiçekler açar, Altın güneş orda sırmalar saçar…” Selçuk-Şirince Köyü Birgi Çakırağa Konağı, Kızlarağası Hanı, tarihi Asansör'ü gezmeden, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, Kordonboyu, Kemeraltı Çarşısı, Teleferik Tesisleri ve Balçova Kaplıcaları, Efes Harabeleri, Meryem Ana Evi, Şirince Köyü, Bergama Antik Kenti, Çeşme plajlarını görmeden, İzmir Asansör Restaron'da İzmir Köftesi, Ödemiş Kebabı, Boyoz (börek), Kumru, Gevrek ve meşhur Gerdan tatlısı tatmadan, Kuru İncir, sultaniye üzüm, Kemalpaşa Kirazı, Bergama tulum peyniri ve lokma almadan, Foça ve Çeşme'de balık yemeden, Ödemiş İpeği (Pembizar), İğne Oyaları, Yemeni ve Görece nazar boncuklarından satın almadan, İzmir Fuarı ile Selçuk Festivali'ni görmeden... Dönmeyin. 1.ROTA 6 Mayıs 2007

41 EFELER DİYARI AYDIN “Şu Dalma’dan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi?...”
Aphrodisias antik kenti ile Didyma Apollon tapınağını ziyaret etmeden, Kuşadası Altın Güvercin yarışmasını seyretmeden, Ege yöresine özgün zeytinyağlı yemeklerinden, nefis incirlerinden, şaheser üzümlerinden ve bunlardan yapılan şaraplardan, narenciye ürünlerinden tatmadan, Turunç reçeli almadan, Başta çipura, kefal, mercan ve barbunya olmak üzere enfes balık türlerini denemeden, Halı, kilim, deri giysiler, mücevherat vb. hatıra eşyaları satan zarif butiklere uğramadan, Dönmeyin... 1. ROTA 8 - 9 MAYIS 2007

42 YEŞİL BURSA “Bursalı mısın kadifeli yarim Çaydan mı geçtin?…
Cumalıkısık'ı görmeden, Uludağ'da kayak yapmadan, Külliyeleri ziyaret etmeden, Kaplıcalara uğramadan, İskender kebabı, Kemalpaşa tatlısı ve kestane şekeri yemeden, Bursa ipeği satın almadan... Dönmeyin. 1.ROTA 11-12 Mayıs 2007

43 AFYONKARAHİSAR “Karahisar kalesi yıkılır gelir,
Kakülü boynuna dökülür gelir...” Afyon Kaplıcalarının şifalı sularına girmeden, İhsaniye-Ayazin (Metropolis) bölgesi, Sandıklı Akdağ -Tokalı Kanyonu, İscehisar'daki Peri Bacalarını görmeden, Afyon Arkeoloji Müzesi, Ulu Cami, İmaret Cami, Afyon Kalesini gezmeden, Kaymaklı ekmek kadayıfı yemeden, Bayat'ın kök boyalı kilimleri ve Dazkırı'nın ipek halısından almadan Dönmeyin… 2.ROTA 18-19 Mayıs 2007

44 GEZ DÜNYAYI GÖR KONYAYI
“Hani ya da benim elli dirhem pırasam Bir mum yaksam Konyalımı arasam…” Mevlana Müzesini ve diğer müzeleri görmeden, Çatalhöyük, Kilistrayı gezmeden, Cami ,Saray ve hanları görmeden, Düğün Yemeği yemeden, Konya'nın köylerinde dokunan keçe, halı ve kilimlerden almadan, 10-17 Aralık Mevlana Anma Törenlerine katılmadan, Dönmeyin… 2.ROTA 19-20 Mayıs 2007

45 Kurtuluş Savaşı Mücadelesinin KAHRAMANMARAŞI
“Maraştan bir haber geldi, Dediler ki Merik öldü vay…” Eshab-ı Kehf, Döngel Mağarası ve Kahramanmaraş Kalesini görmeden, Kahraman Maraş dövme dondurması yemeden, Tarhanasını tatmadan, Sim sırma, ağaç oyma, el işi bakır eşyalar ile kırmızıbiber, tarhana almadan, Kahraman Maraş postalı ve yemenisi giymeden Dönmeyin… 3.ROTA 26-27 Mayıs 2007

46 19 MAYIS 1919 SAMSUN 4.ROTA 3-4 Haziran 2007
“Ben Samsuna gidemiyom kar olmayınca, Samsun bana haram olsun yar olmayınca…” Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesini görmeden, Amisos Hazinelerini görmeden, Ladik Hamamayağı Kaplıcalarına gitmeden, Onur Anıtı; 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışını sembolize eden bronz heykeli görmeden, Kurupelit mevkiindeki lokantalarda Samsun pidesi ile turşu kavurması yemeden, Kaymaklı Bafra Lokumunu tatmadan, Ladik Gölü'nde bulunan tahta balığını ve turna balığını yemeden... Dönmeyin. 4.ROTA 3-4 Haziran 2007

47 BAŞKENT ANKARA “Ankara, Ankara güzel Ankara,
Seni görmek ister her bahtı kara…” Anıtkabiri ziyaret etmeden, Sakarya Şehitler Anıtını ziyaret etmeden, Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezmeden, Gordion’u, Kral Midas’ın Mezarını görmeden, Ankara Kalesine çıkmadan, Pirinç Han’da çay içmeden, Beypazarı evlerini görmeden, kaplıcalarda yıkanmadan, Tarihi Ulus semtini gezmeden, Milli Bayramların coşkusunu yaşamadan, Ankara kedisi sevmeden Dönmeyin… 4. ROTA 9 Haziran 2007


"İÇ TURİZM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları