Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EBOLA VİRUS HASTALIĞI. Ebola Virüs Hastalığı (EVH);  Ebola virüsünün sebep olduğu, yüksek mortalitenin görüldüğü, akut başlangıçlı, Yüksek ateş, gastrointestinal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EBOLA VİRUS HASTALIĞI. Ebola Virüs Hastalığı (EVH);  Ebola virüsünün sebep olduğu, yüksek mortalitenin görüldüğü, akut başlangıçlı, Yüksek ateş, gastrointestinal."— Sunum transkripti:

1 EBOLA VİRUS HASTALIĞI

2 Ebola Virüs Hastalığı (EVH);  Ebola virüsünün sebep olduğu, yüksek mortalitenin görüldüğü, akut başlangıçlı, Yüksek ateş, gastrointestinal semptomlar ve kanamayla seyredebilen bir hastalıktır.  Virüs ilk olarak 1976 yılında Sudan ve Kongo’daki salgınlarda tespit edilmiştir ve Kongo'daki bir nehre hitaben Ebola adı verilmiştir.  Filavoviridae ailesinden bir RNA virüsüdür.

3  Etken virüs Filoviridae ailesi, Ebola cinsi içinde yer alır Tek iplikçikli, zarflı RNA virüsüdür.  Beş alt türü bulunmaktadır 1. Bundibugyo virüsü( Bundibugyo ebolavirus ) 2. Ebola virüsü (Zaire ebolavirus) 3.Sudan virüsü (Sudan ebolavirus ) 4.Taï Forest virüsü (Tai Forest ebolavirus ) 5.Reston virüsü (Roston ebolavirus ) insanlarda hastalık yapmaz

4  Virüs sodyum hipoklorite, lipit çözücülere, %2 gluteraldehite ve ultravioleye duyarlıdır.  5 dk kaynatma veya 60°C’de 30-60 dk ısıtmayla inaktive olur.  Sıvı veya kuru materyalde birkaç gün yaşayabilir.  Oda sıcaklığında ve 4°C’de birkaç gün infektivitesini devam ettirebilir.  Oda ısısında 6 gün Virüsün Özellikleri

5  Virüsün doğal kaynağının Afrika’daki meyve yarasaları olduğu düşünülmektedir.  Virüslerin varlığı bu yarasaların coğrafi dağılımı ile örtüşmektedir.

6 Bu güne kadar EVH’nin görüldüğü ülkeler; Liberya Cumhuriyeti (2014) Gine Cumhuriyeti (2014) Sierra Leone Cumhuriyeti (2014) Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) Gabon Güney Sudan Fildişi Sahilleri Uganda Kongo Cumhuriyeti Nijerya Cumhuriyeti (2014)

7  Salgın, Aralık 2013’te Gine’den başlamış, Liberya, Nijerya ve Sierra Leone, İspanya ve ABD’ye kadar yayılmıştır.  14 Ekim 2014 tarihi itibarı ile toplam vaka sayısı 9216 doğrulanmış, olası ve şüpheli Ebola Virüsü Hastalığı vakası rapor edilmiştir. 4.555 ölüm vardır.

8

9  Ebola virüsü, insanlara infekte hayvanların organ kan ve vücut sıvıları ile yakın teması ile bulaşır.  Afrika’da infekte şempanze, goril, maymun, meyve yarasası ve antiloptan bulaştığı dökümente edilmiştir.  İnsandan insana geçiş, bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozanın infekte insanların kan ve vücut sıvılarıyla direk teması ile meydana gelir.  Ayrıca hastanın vücut sekresyonlarıyla kontamine çevresel materyal ile de bulaş meydana gelebilir. Bulaş Yolu

10  Hayatta kalan hastalarda, klinik bulguların duzelmesini takip eden donemde, vireminin daha duşuk miktarlarda devam ettiği bilinmektedir.  Ayrıca, vucut sekresyonlarında da nekahat doneminde virusun varlığı gosterilmiştir. Ancak bunun ne kadar sure ile devam ettiği konusunda hala net bir bilgi bulunmamaktadır.  Bu nedenle hastalar iyileşme döneminde de bulaştırıcı olabilirler. Bu sure net değildir.  Sağlık çalışanlarına da, bu hastaların takip ve tedavisi sırasında, kontrol önlemlerini almadıkları takdirde yakın temas sonucu bulaş olmaktadır.

11 İnsandan İnsana Geçiş  2014 salgınında olguların yarısından çoğu insandan insana geçiş;  Kan  Kusmuk  Dışkı  Ter  Gözyaşı  Bulaşlı yüzeylerle temas  Perkütan temas  Aerosol oluşturan işlemler  Anneden bebeğe?  Hava yolu ile geçmez (mevcut bilgiler)  Sağlam deriden geçmez  Semptomları olmayan kişiden geçmez Etkin bir izolasyon yoksa geçiş oranı 1,8 Geçmişte; 2-7

12  Ebola virüsü hastalığı için kuluçka dönemi 2-­‐21 gün arasında değişebilir, ancak vakaların büyük kısmında yaklaşık 7 gün olarak görülmektedir.  Hastalık akut yüksek ateş (≥38.5°C) ve özgün olmayan ilk bulgular ile başlar. Klinik

13  2-21 gün (ortalama 4-10 gün)  Perkütan yaralanma sonrası: 6 gün  Yakın temas sonrası: 8 gün  Seropozitif olguların %71’inde semptom yok  Yakın temaslıların %46’sı seropozitif İnkübasyon Süresi

14 Klinik  Sık görülen belirti ve bulgular; Ateş, Baş ağrısı, Kas ve eklem ağrısı, Halsizlik, İshal, Kusma, Mide ağrısı, İştahsızlık.  Eşlik edebilecek diğer belirti ve bulgular;  Döküntü,  Gözlerde kızarıklık,  Hıçkırık,  Öksürük,  Boğaz ağrısı,  Göğüs ağrısı,  Nefes almada zorluk,  Yutma güçlüğü,  Cilt ve mukozal kanamalar  Organ içine kanamalar.

15  Vakalarda görülen hafif hemorajik semptomlar; peteşi, burun kanaması, ekimoz veya daha ciddi olarak gastrointestinal kanama, şok ya da DIC şeklinde olmaktadır.  Genellikle, ağır vakalarda, daha sık olarak hemorajik belirtiler görülmektedir, ancak hemorajik belirtilerin varlığı da, hastalığın şiddeti ile paralellik göstermez ve klinik tablonun daha ağır olduğunun da işareti değildir.  Döküntü, eritematöz makülopapüller tarzda genelde 5 günden sonra gövde ve omuzda görülmektedir. Konjunktivit, farenjit, öksürük ve hıçkırık vakalarda görülen diğer semptomlardır.

16  Ebola virüsü bulaşmış hastalar klinik semptomların gelişiminden önce bulaştırıcı değildir, ateş içeren semptomların başlamasından itibaren bulaştırıcılık başlar.  Bir başka ifade ile ateş ve klinik bulguların gelişimi öncesinde hastalar başkalarına virüsü bulaştıramazlar.

17  Eğer hastalar klinik semptomların ortaya çıkışını takip eden 14. gününü geçirmiş yani hayatta ise yaşam şans daha yüksektir.  Hastalarda klinik bulguların gelişiminden itibaren ölene kadar virüs miktar artar.  Ölüm, sıklıkla klinik bulguların gelişimini takiben 9 ile 10. günler sonrasında septik şok, çoklu organ yetmezliği ve yaygın damar içi pıhtılaşma bozukluğu (DIC) ile olur.

18  İnkübasyon: ort. 11,4 gün  Ortalama yaş: 32 (21-44)  Cinsiyet farkı yok  Olgu fatalite:%70,1  Mortalite riski >44 yaş Semptom sayısı fazla olanlar Hemorajik semptomu olanlar  Önceki epidemilere benzer  Virüste değişim düşünülmüyor 2014 Salgını Olgu Analizi 3343 doğrulanmış 667 olası olgu

19  Başlangıçta nonspesifik bulgular  Ortalama beş günde ishal, kusma, karın ağrısı, bazen pankreatit  Ağır olgularda daha hızlı seyir 6.-16. günler arasında sepsis, Çoklu organ yetmezliği, şok, ölüm  Virüse bağlı olarak ölüm oranı değişken  2014 salgınında ölüm hız ortalama %70  İyileşen hastalarda 6-11 gün içinde düzelme  Uzun bir konvalesan dönem Bulaştırıcılık? Sekeller; psikoz, üveit, miyelit, hepatit Klinik Seyir

20  Lökopeni (lenfopeni)  Trombositopeni (50000-100000/mm3)  ALT, AST ↑  Amilaz ↑  Protrombin zamanında uzama  aPTT ↑  Fibrin yıkım ürünlerinde artış  Proteinüri  Tüm laboratuar işlemlerinde laboratuar güvenliğine uyulmalıdır.  Hastaya gereksiz işlem ve testler yapılmamalıdır. Laboratuar Bulguları

21  Hastalığın özgün tanısında;  Antijen tespit testleri (hızlı tanı testleri ve ELISA),  Antikor yanıtının saptanması için ELISA  Serum nötralizasyon testi,  RT-­‐PCR  Virüs izolasyonu kullanılabilir. TANI

22 Ebola virüs hastalığının ayırıcı tanısında;  sıtma,  şigelloz,  kolera,  tifo,  leptospirozis,  riketsiyozis,  hepatit  Diğer viral hemorajik ateşler dikkate alınmalıdır. AYIRICI TANI

23  Destek tedavi Sıvı-elektrolit tedavisi Oksijen ve kan basıncı kontrolu Gerektiğinde kan ve kan ürünleri transfüzyonu  Ko-morbid koşulların tedavisi  Varsa bakteriyel infeksiyonların tedavisi  DSÖ; Öncelikle iyi bir destek tedavi verilmeli  Bunlar sağlandıktan sonra yeni ve deneysel tedavilere yönlenmeli

24  Ebola virüs proteinini eksprese eden rekombinant veziküler somatitis virüs (VSV-EBOV) temelli aşı (Kanada- Amerika)  Ebola virüs proteinini eksprese eden rekombinant şempanze adenovirus temelli aşı (ChAd-EBOV) : cAd3;Faz 1-2 (ABD, İngiltere) Aşı Çalışmaları

25  Olgu tespiti  Uygun transportu  İzolasyonu  Erken Tanı  Tedavi  Katı enfeksiyon kontrol önlemleri  Temaslı izlemi  Ülkelerin hazırlığı  İletişim ve işbirliği Salgın Kontrolu

26  Perkütan (iğne batması gibi) yaralanma veya mukozaya EVH hastasının vücut sıvısının teması.  EVH hastasına doğrudan bakım verme veya kişisel koruyucu ekipman olmaksızın EVH hastasının vücut sıvısına maruz kalma.  EVH hastasının vücut sıvısı örnekleri ile kişisel koruyucu ekipman olmaksızın laboratuar testi çalışanı veya standart biyogüvenlik kurallarına uymayan laboratuvar görevlileri.  Salgının görüldüğü ülkelerde cenazeye doğrudan teması olan veya bakım veren, cenazede görev alan kişisel koruyucu ekipman kullanmayan kişiler. Yüksek riskli temas

27  EVH hastası ile ev içi ve gündelik temas  Salgın görülen ülkelerde EVH hastası ile sağlık kuruluşlarında veya toplumda yakın temas.  Yakın temas:  - EVH’li hastanın yaklaşık 1 metre yakınında olmak veya önerilen koruyucu donanımı giymeksizin hastanın odası veya tedavi edildiği yerde uzunca bir süre bulunmak.  Önerilen kişisel koruyucu donanımları giyinmeksizin EVH’li hastayla doğrudankısa süreli temas (Örn; tokalaşmak). Risk oluşturabilecek diğer temaslar

28 Olası Vaka  Semptomlar ortaya cıkmadan önceki 21 gün icinde;  Doğrulanmış veya şüpheli EVH vakasının kan veya diğer vücut sıvıları ile temas veya  Ebola virüsü hastalığının yayılımının aktif olduğu bölgede yaşıyor olmak veya  Bulaşın aktif olduğu bölgeye seyahat etmek veya  Endemik bölgede yarasa, kemirgen veya maymun, şempanze gibi primatlar ile doğrudan temas (dokunma, ısırılma,etini yemek vb).  Klinik Kriterler  Ateş>38 ⁰C ile birlikte klinik kriterlerden en az birisinin varlığı  Baş ağrısı,  Kas ağrısı,  Bitkinlik, bulantı-kusma,  İshal,karın ağrısı,  Açıklanamayan kanama varlığı  Sebebi açıklanamayan ölüm

29  Referans merkeze transport  Merkezin bilgilendirilmesi  Belirlenmiş kapıdan kabul  EKK bilgilendirilmeli  İzole oda (varsa negatif basınçlı oda) Tek kişilik, Tuvalet, banyo içinde Kapısı kapanır Halı vb. olmamalı Eşya sınırlı sayıda olmalı  Kullanılan malzemeler odaya özel olmalı  Giriş-çıkış kontrollu  Az sayıda personel  Az sayıda işlem yapılmalı  Tüm işlemlerde personel koruyucu donanım!! Olgu Transportu-Kabul

30  Standart önlemler-El yıkama  Temas önlemleri  Damlacık önlemleri  Güvenli enjeksiyon uygulaması ve kesici alet yönetimi  Güvenli örnek alma  Güvenli ortam- kullanılan malzeme temizliği  Atık yönetimi  Laboratuar güvenliği  Temaslı izlemi  427 sağlık personeli hastalandı 236 ölüm İnfeksiyon Kontrol Önlemleri

31  Eldiven (çift eldiven),  Sıvı geçirimsiz önlük,  Sıvı geçirimsiz tulum,  Koruyucu gözlük,  Yüz kalkanı/siperi (tek kullanımlık),  N95 maske,  Su geçirmez ayak, bacak koruyucu,  Alkol bazlı el dezenfektanı.  Açıkta deri kalmayacak Personel Koruyucu Donanım

32  Tulum  Ayak koruyucu  Önlük  Maske  Gözlük-yüz koruyucu  Eldiven  Bir sorumlu monitörize  etmeli  Giyinme-soyunma alanları  belirlenmeli Giyme sırası

33  Burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalıdır  Yüze uygunluk tam olmalı,  N95-FFP3 için uyum testi yapılmalı  Uyum testi: Maske ilk takıldığında yüze tam olarak oturduğundan emin olmak için eller maskenin üzerindeyken derin nefes alınıp verilerek maske kenarlarından hava kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Maske Kullanımı

34  Gözleri ve yüzü tam kapatmalı  Yüze uygun olmalı Gözlük-Yüz Koruyucu

35  Sıvı geçirimsiz dış önlük ya da dış giysi (kullanılıyorsa)  Galoş  Eldiven  Önlük ya da tulum  El hijyeni  Gözlük-yüz koruyucu  Maske  El hijyeni Oda çıkışında çıkarılmalı  Respiratörler mutlaka hasta odasının kapısı kapandıktan sonra çıkarılmalı Personel Koruyucu Donanımı Çıkarma

36  Temaslı izlem ekibi  Riskli teması olanların listesi  Kişilerin risk konusunda bilgilendirilmesi  Diğer kişilere geçişi engelleme konusunda bilgilendirme  Evde kalması, toplu taşıt kullanmama ve kalabalık ortamdan uzak durma  Semptomlar konusunda bilgilendirme ve yapılması gerekenler  Semptomlar çıkınca başvuracağı tel. vb  Günlük izlem  Olgu yönetim planı Temaslı İzlemi


"EBOLA VİRUS HASTALIĞI. Ebola Virüs Hastalığı (EVH);  Ebola virüsünün sebep olduğu, yüksek mortalitenin görüldüğü, akut başlangıçlı, Yüksek ateş, gastrointestinal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları