Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ
İ.T.Ü MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü olarak, içinde yaşadığımız çevreleri, yerleşmeleri, şehirleri daha yaşanabilir kılmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken doğanın bize sunduğu kaynakları gelecek kuşaklara da kalacak şekilde akılcı kullanmayı, kültürel mirası ve tarihi değerleri korumayı, eşitlikçi ve hoşgörülü olmayı ilke edindik.

2 VİZYONUMUZ; Planlama disiplinini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, köklü geçmişini çağdaş atılımlarla bütünleştiren, yenilikçi kadrosuyla eğitim-öğretim-araştırma-uygulama alanlarında öncü bir ortam yaratmaktır. MİSYONUMUZ; Geleceği yönlendirmek üzere yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen şehir ve bölge plancıları ve bilim adamları yetiştirmektir. Araştırma ve uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

3 LİSANS EĞİTİMİ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü lisans programı toplam 153 kredilik zorunlu, seçmeli ve proje derslarinden oluşmaktadır. Programdaki derslerin %30’u İngilizce olarak verilmektedir. Şehir ve Bölge Planlaması Lisans Programı, 15 Profesör, 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 6 Dr. Araştırma görevlisi ve 11 Araştırma görevlisi ve farklı disiplin ve bölümlerden gelen öğretim üyeleri olmak üzere geniş bir öğretim kadrosu tarafından yürütülmektedir.

4 LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM Y. Lisans ve Doktora Programları Akademik yılında yeniden yapılandırılmıştır. Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünün İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü içinde “Şehir Planlama”, “Bölge Planlama” yüksek lisans programları ile “Şehir ve Bölge Planlaması” Doktora programı bulunmaktadır. Her programda 20 Yüksek Lisans ve 5 doktora öğrencisi kontenjanı bulunmakta ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, Jeodezi, İstatistik, Coğrafya, Ekonomi, Sosyoloji gibi disiplin alanlarından öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca, Şehir ve Bölge Planlaması Öğretim üyelerinin de katkıda bulunduğu, Disiplinlerarası “Kentsel Tasarım”, “Gayrimenkul Geliştirme” ve “Konut ve Deprem” (Tezsiz Y. Lisans) Y.Lisans Programları bulunmaktadır.

5 İŞ OLANAKLARI Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü mezunları, özel sektörde kendi planlama büroları veya özel planlama bürolarında, gayrimenkul geliştirme kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, toplukonut kuruluşları, yatırım firmaları, inşaat firmalarında planlama çalışması yapabilecekleri gibi, Kamu sektöründe DPT, Bayındırlık ve İskan, Çevre, Ulaştırma gibi Bakanlıklar, GAP İdaresi, İller Bankası gibi bakanlıklara bağlı kuruluşlar ve belediyelerde de plancı olarak görev alabilirler.

6 TAŞKIŞLA KAMPÜSÜ Mimarisi ve mekanları ile İTÜ kampüsleri içerisinde özel bir yere sahip olan Taşkışla Kampüsü İstanbul’un kültür merkezlerinden Taksim’dedir. Mimarlık Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bulunduğu kampüs İTÜ’nün asırlar süren geleneğinin bir simgesi olmaya devam etmektedir. Mimarlık Fakültesi içinde yer alan Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde geçirilecek 4 yıllık lisans eğitiminde Taşkışla Kampüsü’nün İstanbul gibi dünya üzerinde az rastlanır doğal ve kültürel zenginliklere sahip bir metropoliten alan içindeki konumu, öğrencilerin Şehir Planlama mesleğini yaşayarak öğrenmeleri anlamında unutulmaz deneyimler kazanmalarına yardımcı olacaktır.

7 ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü öğrencileri, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için AB tarafından geliştirilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nden ( ETCS) yararlanarak yurt dışında, ev sahibi üniversitenin kendi öğrencileriyle birlikte, derslere devam edebilirler. IAESTE çerçevesinde öğrenciler için yurt dışında staj yapabilme olanağı da bulunmaktadır. Bölümün Association of European Schools for Planning (AESOP) üyeliği için çalışmalar sürdürülmektedir. Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü 1989 yılından beri Regional Science Association (RSA) üyesidir.

8 AKREDİTASYON Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, uluslararası akreditasyon için lisans programında yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla yapılmakta olan bu çalışmalarda öncelikle, öğrencilerin yaşam boyu öğrenimin önemini kavramalarını sağlamak, öğrencilere güçlü bir planlama altyapısı kazandırmak ve ulusal ve uluslararası düzlemde planlama okulları arasında bütünleşik, sürekli ve geliştirici ilişkiler ile öğrencilerin etkileşimi ve vizyonunu genişletmek hedeflenmektedir.

9 ÇİFT ANADAL PROGRAMI Çift Anadal Programı (ÇAP) başarı notu ortalaması BB=3.00 olan öğrencilere, danışmanlarının da onayı ile 3. yarıyıldan itibaren hem kendi programlarında, hem de seçtikleri diğer bir programda eğitim görme ve çift diploma alma olanağı vermektedir.

10 YATAY GEÇİŞ Başarılı öğrenciler, not ortalamaları gözönünde bulundurularak kontenjan dahilinde, üniversite içindeki bir programdan başka bir programa yatay geçiş yapabilmektedir.

11 LABORATUARLAR Fakülte büntesinde öğrencilerin kişisel çalışmalarında yararlandığı bir Bilgi İşlem Merkezi ve bilgisayar derslerinin yürütüldüğü bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır. Ayrıca Yüksek Lisans dersleri için kullanılan bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Laboratuarı mevcuttur.

12 KÜTÜPHANELER İTÜ Mimarlık Fakültesi kapsamında Fakülte Kitaplığı ve Periyodik Kitaplığı olmak üzere iki kitaplık bulunmaktadır. Fakülte Kitaplığı’nda kitap ile Mimarlık Fakültesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora tezleri öğrencilerin kullanımına açıktır. Periyodik Kitaplığı’nda ise halen aboneliği devam eden 130 dergi ile birlikte online abonelik sistemiyle erişimi bulunan diğer dergiler de incelenebilir.

13 STAJLAR Bölümde eğitim ve öğretime başlayan öğrencilerin, yaz aylarında olmak üzere, toplam 72 gün staj yapmaları, mesleki deneyim kazanmaları açısından gereklidir. 24’er günlük 3 dönemde tamamlanabilen bu stajlar resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda yapılabileceği gibi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü üyeleri tarafından yürütülen çeşitli projelerde de yapılabilir.

14 ÖĞRENCİ ASİSTANLIK Lisans eğitimi yapmakta olan öğrencilerden bir bölümü, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünde Öğrenci Asistanlık yapabilmektedir. Bu uygulama, bir yandan öğrencilerin bütçelerine katkı sağlarken, bir yandan da öğrencilerin akademik anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için fırsat tanımaktadır.

15 ÖDÜLLER VE BURSLAR Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nü kazanan öğrenciler isterlerse İTÜ ve diğer bazı kurum ve kuruluşlarca verilen burslara başvurabilirler. Bölüm’den birincilik, ikincilik ve üçüncülükle mezun olan öğrencilere çeşitli ödüller verilmektedir. Ayrıca yine Fakülte ve çeşitli kuruluşlarca düzenlenen mesleki yarışmalarde ödül kazanma olanağı da bulunmaktadır.

16 PROJE GEZİLERİ Lisans eğitimi boyunca öğrenciler, proje stüdyolarında öğrenci ve öğretim üyelerinin birlikte katıldığı İstanbul içi ve dışında, çeşitli inceleme-araştırma gezileri düzenlenmektedir. Bu geziler kapsamında son 5 yıllık süre içerisinde öğrenciler GAP bölgesi, İzmir, Denizli, Bolu, Hatay, Kocaeli (1999 depreminin hemen ardından) yerleşmelerinde proje yapma fırsatı bulmuşlardır.

17 TEKNİK GEZİLER Her yıl yaz yarıyılı final sınavlarının bitiminde 6. yarıyıl derslerini tamamlayan öğrenciler için öğretim üyesi ve yardımcılarının da katılımıyla bir haftadan az olmayan bir süre ile yurt içi teknik geziler düzenlenmektedir. Bu gezilerde öğrencilerin teorik ve uygulamalı derslerde öğrendikleri farklı yerleşme dokularını ve sorunlarını, yerinde görerek irdelemeleri amaçlanmaktadır. Teknik gezi süresince öğrenciler, yoğun bir gezi programıyla, birden fazla coğrafi bölgeyi, şehir planlama kapsamında inceleme imkanına sahip olmaktadır.

18 İLETİŞİM BİLGİLERİ: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Taşkışla, Taksim-İstanbul Tel: (0212) /70 Hat Faks: (0212)


"ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları