Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME

2 Avrupa Ortak Dil Kriterleri Nedir?
Avrupa Ortak Dil Kriterleri, dil öğrenim seviyelerini net, anlaşılır standartlarla belirleyen ve dili öğrenen kişinin hangi seviyede neler yapabileceğini açıklayan, Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş bir programdır. Şu anda birçok AB, AB adayı ve AB dışındaki ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Bu kriterlere göre yabancı dil bilgisi seviyeleri A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 şeklinde 6 seviyeden oluşmaktadır. Avrupa Ortak Dil Kriterleri dil becerilerini beş ana grupta toplamaktadır: Dinleme Okuma Karşılıklı Konuşma (Dialog) Sözlü Anlatım (Monolog) Yazılı Anlatım Öğretim çağdaş iletişim metodolojisi kullanılarak beş becerinin de dengeli geliştirilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

3 C.E.F.R. veya A.O.D.K Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yabancı dil eğitimi ve öğretiminde standart olan Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework of Reference for Language Teaching, Learning, Assesment) 2010 – 2011 eğitim yılı itibarıyla T.C İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK PROGRAMINDA dil öğretim seviye kriterleri olarak belirlenmiştir. Dil öğrenimine yönelik yeterlilik seviyeleri (A1, A2, B1, B2, C1, C2) bu kriterler tarafından belirlenmiş olup, tüm Avrupa kaynaklı ders kitaplarının kapaklarında üzerinde bu seviye kriterleri yer almaktadır.

4 Avrupa Ortak Dil Kriterleri seviyelerini tamamlayanlar (A1-C2) duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir, farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir, akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. Dil Seviyeleri :

5 Sınırlı Dil kullanımı (Basic User) :
Somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışılmış ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve bunlarla kendini ifade edebilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilir ve bu türden sorulara yanıt verebilir. Eğer konuştuğu kişiler yavaş ve anlaşılır konuşuyorlarsa ve ona yardıma hazırlarsa basit şekilde anlaşabilir. İlan , poster, ya da katalog gibi şeylerde karşısına çıkan bildik isimleri , kelimeleri ve temel düzeydeki cümleleri anlayabiliyorum. Geniş Zaman ve Şimdiki Zamanda yazılmış bazı kısa okuma parçalarını çevirebilir.

6 A2 Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler). Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilir. Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir. Çok kısa,basit yazıları ve kısa kişisel mektupları çevirebilir. Ayrıca aile üyeleri ve diğer kişilerle , yasama koşullarıyla,eğitim geçmişleri ve mesleki konularla ilgili yazıları çevirebilir.

7 Bağımsız dil kullanımı (Independent User):
Okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun ana noktalarını anlayabilir. Seyahatlerde, İngilizcenin konuşulduğu yerlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir. Alışıldık konularda ve kişisel ilgi alanlarında basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek kendini ifade edebilir. Yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir. Bu seviyedeki öğrenci tecrübelerini, hayallerini, umutlarını, hırslarını anlatabilen konularda yazılar yazarken yeni kalıplar kullanabilecekler.

8 B2 Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir. Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir. Bu seviyedeki öğrenci çağdaş edebi yazınları ,bilimsel makaleleri çevirebilir. Ayrıca çeşitli ilgi alanlarında çeviriler yapabilir.

9 Yetkin dil kullanımı (Proficient User) :
Farklı alanlarda kaleme alınmış zengin içerikli uzun metinleri anlayabilir ve saklı anlamları ortaya çıkarabilir. Spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade eder ve artık sık sık bilmediği/hatırlayamadığı bir kelimeyi aramaz. Dili günlük hayatta, iş yaşamında, meslekî eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabilir. Açık, net ve sistemli bir şekilde kompleks durumlarda kendini ifade edebilir ve bunu yaparken farklı stratejiler kullanarak diğer metinlerle bağlantı kurabilir. İyi bir şekilde yazı yazma kriterlerini göz önünde bulundurarak uzun, karışık olgusal ya da edebi yazınları çevirebilir. Öğrencinin direkt alanı ile ilgili olmasa da teknik ve terimsel bir dilde yazılmış yazıları,makaleleri çevirebilir.

10 C2 Duyduğu ve okuduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Kendini akıcı ve tam olarak spontane bir şekilde ifade edebilir, kompleks durumlarda bile anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde dile getirebilir. Soyut konular dahil hemen hemen her turlu yazılı eseri çevirebilir.

11 TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
  Amerika veya Kanada'daki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için istenen İngilizce yeterliliğinin tespitini yapan TOEFL, dinleme, cümle yapısı, okuma ve yazma becerilerini sınar. IELTS (International English Language Testing System) İngiltere ya da Avustralya'daki üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçmek için yapılan bir sınavdır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. FCE (First Certificate in English) Cambridge Üniversitesi'nin düzenlediği İngilizce Orta Üzeri seviyesini belgeleyen bir sınavdır. İngiltere'deki çoğu üniversitelerde programlara kabul için yeterli kabul edilmektedir. Sınav okuma, yazma, dilbilgisi, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşur. CAE (Certificate in Advanced English) Cambridge Üniversitesi'nin düzenlediği İngilizce İleri seviyesini belgeleyen bir sınavdır. İngiltere'deki çoğu üniversitelerde programlara kabul için yeterli kabul edilmektedir. Sınav okuma, yazma, dilbilgisi, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşur.

12 KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı)
ÖSYM'nin düzenlediği İngilizce dil seviyesini belgeleyen bir sınavdır. Türkiye'deki kamu kurumlarınca işe alımlarda yeterli kabul edilmektedir. Sınav akademik kelime bilgisi, çeviri, paragraf bilgisi ve okuma-anlama becerilerinden oluşur.Sınav her Mayıs ve Kasım ayında tekrarlanmaktadır. YDS (Yabancı Dil Sınavı) Türkiye'deki üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Bankacılık, Finans, Turizm İşletmeciliği ve Tercümanlık bölümlerine girmek isteyen öğrenciler için düzenlenmiş bir sınavdır. ÜDS (Üniversiteler arası Kurul Yabanci Dil Sınavı) ÖSYM'nin düzenlediği ve Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan doçent, doktora/sanatta yeterlik adaylarının akademik kariyerlerini geliştirebilmeleri amacıyla oluşturulan bir sınavdır. Sınav her Aralık ve Mart ayında tekrarlanmaktadır. Sınav Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç temel alanda dilbilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve tercümeden oluşur. BEC (Business English Certificate) Yabancı dil olarak İngilizce'yi öğrenen işadamlarının uluslararası ticari gereksinimleri göz önüne alınarak hazırlanan bir sertifika sınavıdır. İş dünyası ile ilgili okuma, yazma, konuşma ve dinleme bölümlerinden oluşur.3 Seviyeden oluşur Öğrenci seviyesine uygun sertifika sınavına girilebilir. BEC-1 için en az Pre-Intermediate, BEC-2 için en az Upper-Intermediate ve BEC-3 için en az Advanced seviyede olmak gerekmektedir.

13


"ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları