Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Web www.okkanilkogretim.org E-posta okulum@okkanilkogretim.org.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Web www.okkanilkogretim.org E-posta okulum@okkanilkogretim.org."— Sunum transkripti:

1 Web E-posta

2 OKULUMUZU TANIYALIM Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı tarafından yaptırılan okulumuz eğitim yılında öğretime başlamıştır.

3 Okulumuzda; Yirmi bir derslik, İki öğretmen çalışma odası,
İki yönetici odası, Memur odası, Yardımcı personel odası, Bilgi teknoloji sınıfı, Kütüphane, Resim-iş atölyesi, İki fen laboratuarı, Ev ekonomisi atölyesi, Çok amaçlı salon, spor salonu, Sağlık odası, Öğrenci kantini, Okul aile-birliği odası, Araç odası ve arşiv bulunmaktadır.

4 ÇALIŞANLAR 32 ÖĞRETMEN,3 YARDIMCI PERSONEL TOPLAM 35 ÇALIŞANIYLA EĞİTİM ÖĞRETİME DEVAM ETMEKTEDİR.

5 TKY ÇALIŞMALARINA GEÇİŞ
Milli Eğitim Bakanlığının, TKY Taşra Teşkilatı Uygulama Yönergesinin Kasım1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmasından sonra,yetiştirilen formatör öğretmenler aracılığı ve TKY Uygulama Kılavuzlarıyla okullara indirgenmiştir.

6 TKY ÇALIŞMALARINA GEÇİŞ
Okulumuzda TKY çalışmalarına, 2000/2001 Eğitim Öğretim yılında alınan eğitimlerle başlanmıştır. Çalışanların, sistemi ve modeli (EFQM) benimsemesiyle ekipler (OGYE, Kriter Ekipler) kuruldu.

7 Stratejik Planlama Çalışan ve müşteri görüşlerinden yola çıkılarak vizyon,misyon,değer ve ilkeler, politikalar,stratejiler oluşturuldu.

8 DEĞER VE İLKELERİMİZ Atatürk ilke ve devrimlerini esas alırız.
İnsana saygı esastır. İyileşmenin ve gelişmenin önemi benimsenir. Bütün öğrenciler öğrenebilir, yapabilir ve başarılı olabilir. Öğrenciler ilgi yetenek ve kişilik özelliklerine göre yönlendirilir. Okulumuzun fiziki yapısı ve donanımı, öğrenmeye katkıda bulunabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bireysel farklılıklarımız bizim için engel değil, zenginliğimizdir. Öğretmenlerimizin çalışma performansı, öğrencilerimizi yüksek başarıya motive edecek şekildedir. Okulumuz çevre ve ekolojik denge konusunda duyarlıdır. Düşünceler özgürce tartışılır. Tüm faaliyetlerimiz öğrencilerimizin ve toplumun mutluluğu içindir. Özgüven ve takım ruhunu geliştirecek aktivitelere önem verilir. Kitap okuma her öğrenci için vazgeçilmez bir tutkudur.

9 ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLKÖĞRETİM OKULU POLİTİKALARI
1. “AÇIK ve ŞEFFAF OKUL” politikası. 2. “KALİTELİ EĞİTİM” politikası. 2. “KATILIMCI ve PAYLAŞIMCI LİDERLİK” politikası. 4. “BİREYSEL REHBERLİK” politikası. 5. “ALKIŞ” politikası. 6. “BİR ELİN NESİ VAR?” politikası. 7. “DENK BÜTÇE” politikası. 8. “GÜLEN PAYDAŞ” politikası. 9. “ULUSAL TANIŞMA” politikası. 10. “ÖNLEYİCİ ÇÖZÜM" politikası. 12. “GÜVENLİ OKUL” politikası. 13. “AKTİF ÖĞRENCİ” politikası.

10 ÖZDEĞERLENDİRME Mevcut durumun belirlenmesi (Özdeğerlendirme anketleri ile) Beklentilerin belirlenmesi (Görüşme,öneri kutusu, anket sonuçları,veli toplantıları ile)

11 İYİLEŞTİRME EKİPLERİ Özdeğerlendirme ve beklenti sonuçları Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından önceliklendirilerek iyileştirme ekipleri kuruldu.Ekiplerin kuruluşunda gönüllülük ve yetkinlik esas alındı.

12 İYİLEŞTİRME ÖNCESİ TEMEL SÜREÇLER
1-ÖĞRENCİ İŞLERİ 2-EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLERİ 3-PERSONEL İŞLERİ 4- İŞLETMECİLİK

13 SÜREÇ EĞİTİMİ VE ÇALIŞTAYI
Haziran 2004 Sürekli Öğrenme ve Gelişme doğrultusunda Fonksiyonel Yönetim anlayışından “Süreçlerle Yönetim” ve “Süreç Yönetimi”ne geçiş eğitimi.

14 EĞİTİM AKIŞI VİZYONUMUZ
Evrensel değerlere sahip gelişme ve iyileşmenin öncüsü mutlu bireyler yetiştirmek istiyoruz.

15 MİSYONUMUZ İyi bir eğitim ortamı içerisinde, çevreye duyarlı, iyi iletişim kurabilen, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmektir.

16 VİZYONA VE MİSYONA GİDEN YOLLAR (Vizyona ulaşmak için hangi faaliyetleri yapmalıyız?)
DÜNYADA OLUP BİTENLERDEN BİLGİ SAHİBİ KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME YOLUNDA ÖZGÜVEN SAHİBİ DEĞİŞİME AÇIK İNSAN HAKLARINA SAYGILI YENİLİĞE VE GELİŞİME AÇIK DÜNYA İLE BARIŞIK YABANCI DİL VE TEKNOLOJİ BİLGİSİ OLMALI RİSK ALMALI EKİP ÇALIŞMASI MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ İYİ BİLMELİ SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELERE ÖNEM VERMELİ ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK BAŞARILMALI

17 VİZYONA VE MİSYONA GİDEN YOLLAR (Vizyona ulaşmak için hangi faaliyetleri yapmalıyız?)
ÖĞRENCİLERİN POTANSİYELLERİNİ ORTAYA ÇIKARAN VE KULLANMALARINI SAĞLAYAN PROGRAMLAR ÇALIŞAN BEKLENTİLERİNİN/ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİ KARŞILANMASI FİZİKSEL ORTAM BEKLENTİLERE UYGUN YÖNETİLMELİ ÇALIŞAN MÜŞTERİ İLİŞİKİLERİ-EMPATİ ÇALIŞANLARIN EĞİTİLMESİ(GELİŞTİRİLMESİ) ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FAALİYETLERE KATILIMINI SAĞLAMALIYIZ. BÜTÇE/MALİ KAYNAKLARIN YÖNETİLMESİ STRATEJİLER/HEDEFLER/FAALİYET PLANLARI BELİRLENMELİ ÖĞRENCİYİ TANIMAYA YÖNELİK ÇEVRE ANALİZİ

18 FAALİYETLERİN GRUPLANDIRILMASI VE TEMEL SÜREÇLERİN BELİRLENMESİ
1-STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2-SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE YENİ ÖĞRENME TENİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 3-EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ 4-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİLMESİ SÜRECİ 5-ÇALIŞANLARIN YÖNETİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİ 6-FİZİKSEL VE MALİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ 7-KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK TEMEL SÜRECİ 8-BİLGİ KAYNAKLARININ YÖNETİLMESİ

19 ALT SÜREÇLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK DETAY SÜREÇLER

20 Mevzuat gerekliliği ve yetkinlikler esas alınarak sahiplendirilmesi.
SÜREÇ SAHİPLENDİRİLMESİ Mevzuat gerekliliği ve yetkinlikler esas alınarak sahiplendirilmesi.

21 SÜREÇ YÖNETİM HİYERARŞİSİ

22 SÜREÇ ETKİLEŞİMİ

23 ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLKÖĞRETİM OKULU 1
ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İLKÖĞRETİM OKULU 1.1 Vizyon, Misyon, Strateji Belirleme, Yayılımının Sağlanması Ve İzlenmesi Alt Süreci Süreç Tasarım Formu

24 SÜREÇ FAALİYET PLANI

25 SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI-1-

26 SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI-2-

27 SÜREÇ PERFORMANSININ İZLENMESİ

28 SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ(SYS)

29 SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ OGYE üyelerinden oluşan SYS her ayın son haftası toplanarak süreç sahiplerinden gelen önerileri ve süreç performans çizelgelerini gözden geçirip değerlendirerek hedeflere ulaşma düzeyleri ölçülür.Sonuçlarına göre iyileştirmeler planlayarak temel süreç sahibi aracılığı ile geri besleme yapar.

30 SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ Her yıl Eylül ayında yapacağı toplantılarda süreç sistematiğini gözden geçirerek güncellemeler yapar. Eylül ayında yapılan stratejik planlama döneminde Strateji-Süreç ilişkisini kurarak, kilit süreçleri belirler.

31 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
1.Değişme ve iyileşme ile kurum kültürünü geliştirmek. 2.Akademik başarıyı arttırmak. 3.Paydaş memnuniyetini arttırmak. 4. Sosyal,kültürel ve sportif aktivitelerde çeşitliliği ve katılımı artırmak. 5.Ulusal kalite ödülünü almak.

32 1.Değişme ve iyileşme ile kurum kültürünü geliştirmek.
2005 yılı sonu itibari ile gerçekleşen değişme ve iyileşmeler: 1.TKY ’ye geçiş 2.Süreçlerle yönetim 3.Yerel Kalite Ödülü başvurusu 4.Bahar Şenlikleri 5.Periyodik sınavlar 6.Veli görüşme saatleri 7.Ulusal Kalite Ödülüne başvuru 8.Çalışan Performans Ölçümü

33 2.Akademik başarıyı arttırmak.

34 3.Paydaş memnuniyetini arttırmak.

35 4. Sosyal,kültürel ve sportif aktivitelerde çeşitliliği ve katılımı artırmak.

36 5.Ulusal kalite ödülünü almak.

37 STRATEJİ-SÜREÇ İLİŞKİSİ
Okulda yapılan tüm çalışmalar stratejileri destekler,stratejik hedeflerin gerçekleşmesine hizmet eder. Süreçler de stratejilere paralel amaçlar belirleyerek direk ya da dolaylı olarak destek verir.

38 EĞİTİMDE SÜREÇLERLE YÖNETİMİN OLUMLU SONUÇLARI
YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLMA Çalışanlara sorumlulukla birlikte yetkinin de verilmesi sonucu liderlik paylaşımı sağlanmıştır. KURUM İÇİ OTOKONTROL Bir sürecin faaliyetlerinin ve çıktılarının diğer süreci etkilemesi,işlerin ertelenmesine fırsat vermemektedir.

39 EĞİTİMDE SÜREÇLERLE YÖNETİMİN OLUMLU SONUÇLARI
MÜŞTERİLERİN HİZMETE KOLAY ULAŞIMI “Yetkilileri bulamıyorum.” Süreç haritaları sorumluları bulmayı kolaylaştırmıştır. KOLAY ANLAŞILMA VE İŞ TAKİBİ İşlerin formlarla, akış şemalarıyla planlanması.

40 EĞİTİMDE SÜREÇLERLE YÖNETİMİN OLUMLU SONUÇLARI
KURUMSALLAŞMA Kişiye göre değil kuruma görelik.Personel değişiminden etkilenmeme. MEB İLE UYUM KOLAYLILIĞI Kanunla belirlenen iş ve işlemlerle uyum sorununun olmaması.

41 EĞİTİMDE SÜREÇLERLE YÖNETİMİN OLUMLU SONUÇLARI
PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Performans göstergesi,Performans hedefi,performans sonuçları,süreç iyileştirme.İyiyiz. Neye göre,kime göre?

42 EĞİTİMDE SÜREÇLERLE YÖNETİMDE NELER DİKKATE ALINMALI
UYUMSUZLUK Mevzuat ve müfredat beklentileri dikkate alınmadan yapılan uygulamalar zaman ve emek kaybına neden olur. ÇALIŞANLAR TKY uygulaması yapılan okul çalışanları ile diğer okul çalışanları arasında her hangi bir fark olmaması. AŞIRI DETAYLANDIRMA Çalışan sayısının az olduğu durumlarda kişilere fazla sayıda süreç sahipliliği getireceği gibi birbirine yakın ve paralel giden işlerde problem yaratır. Örneğin; Önerileri değerlendirme,şikayetleri değerlendirme süreçleri.

43

44

45

46

47

48

49

50 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"Web www.okkanilkogretim.org E-posta okulum@okkanilkogretim.org." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları