Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ OCAK-2013 MALİ ANALİZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ OCAK-2013 MALİ ANALİZİ."— Sunum transkripti:

1 YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ OCAK-2013 MALİ ANALİZİ

2 Sağlık tesisimizde birincisi Ocak- 2013’te yapılan “Maliyet Analizi” çalışması bu tarihten itibaren sürekli yapılmakta ve tesis yönetimimize karar almada kılavuz niteliği taşımaktadır.

3 Maliyet Kavramı Maliyet kavramı en genel ifadeyle yapılacak herhangi bir faaliyet için ödemeye razı gelinen bedel olarak nitelendirilebilir.

4 maliyet, her işletmenin kendi faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetleri elde etmek için üretim faktörlerine yaptığı harcamaların nihai dönüşümlerini ifade eden bir kavram olarak tanımlanabilmektedir.

5 Sağlık hizmetlerinin maliyeti, hastanenin kendi faaliyet konusunu oluşturan sağlık hizmetini üretebilmesi için harcadığı üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değeri şeklinde tanımlanabilir.

6 Maliyet Analizi Sağlık hizmetleri arzının pahalılığı, talebin tüketici tarafından belirlenmesi ve tesadüfiliği talep esnekliğinin katı olması, ikamesinin olmaması ve sosyal amaçlı olması gibi özelliklerinden dolayı: hastane işletmesi yöneticilerinin politikalarını belirlerken kalite, etkililik, verimlilik, maliyet gibi genel ekonomik kavramlara ağırlık vermelerine neden olmuştur.

7 Maliyet analizi, maliyet sisteminden düzenli olarak elde edilen bilgilerin ge­reğinde diğer kaynaklardan sağlanan bilgilerle birleştirilerek çeşitli yönlerden değerlendirilmesine ve yorumlanmasına ilişkin çalışmaları içerir.

8 Maliyet analizleri, geçmiş dönemlere ilişkin maliyet muhasebesi verilerinden yararlanarak ileriye dönük finansal planlamalara yardımcı olmak amacıyla yapılan analizlerden oluşmaktadır.

9 Maliyet Analizinin Temel Amaçları Üst yönetime finansal faaliyetlerin değerlendirilmesi ve kontrolü için bilgi sunmak, Hastane işletmesi yöneticilerine daha etkin yönetsel özerklik tanımak. Hastane işletmesi yöneticilerinin verimini değerlendirmek ve daha çok verim elde etme imkânlarını araştırmak ve hastanenin gelişimi ve karlılığı üzerindeki etkilerini göstermek. Maliyetleri azaltmak. İleriye yönelik finansal planlamalara yardımcı olmak Tedavinin nitelik ve niceliğini düşürmeden maliyetleri aynı düzeyde tutabilmek olarak sıralanabilir.

10 ETKİNLİK VE ETKİLİLİK Etkinlik kavramı etkililik kavramı ile karıştırılmaması gerekir. Etkililik, başta planlanan ile yapılmış olanı karşılaştırılırken, Etkinlik, ürün, sonuç ve etki arasındaki oran ile bunları elde etmede kullanılan girdileri inceler.

11 ETKİLİK VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

12 Bir İşletmenin Etkinliği Bir işletmenin veri girdiler setinden maksimum çıktıyı elde etme yeteneğini yansıtan teknik etkinlik, Fiyatlar ve üretim teknolojisi veri iken, girdileri optimal oranlarda kullanma yeteneğini yansıtan tahsis etkinliği’dir.

13 Toplam Etkinlik Teknik ve Tahsis etkinliklerinden birlikte yararlanmaktır. Toplam etkinlikteki amaç; ya hedef ürünü en az girdi ile üretme ya da veri girdi ile maksimum ürün elde etmektir.

14 KARAR VERME Karar verme, en basit tanımı ile hareket tarzları içinden en uygun seçeneği belirlemektir.

15 Kararların Özellikleri Karar bir tercihtir. Karar bilinçli bir zihinsel faaliyetin sonucudur. Karar bir amaca yöneliktir.

16 İşletme Kararlarının Temel Unsurları Kararın hedefi, Çevrenin etkileri, Karar verme modeli, Kararla ilgili bilgiler.

17 Karar Vermede Maliyet Bilgilerinin Kullanılması İşletmelerde karar vermede yöneticilerin en önemli araçları bilgidir. Bilgiyi sağlayan tek unsur ise yönetim bilgi sistemidir. Yönetim bilgi sisteminde üretilen bilgilerin en önemli kısmı ise muhasebe bilgi sistemi tarafından sağlanmaktadır.

18 OCAK-2013 Mali Analiz

19 Maliyet analizine esas teşkil edecek Ocak 2013’e ait istatistikler bölüm bazında çıkartılmıştır.

20 OCAK-2013 İSTATİSTİKİ BİLGİLER BÖLÜM ADI Yatan Hasta Sayısı Poliklinik Sayısı Toplam m2 Uzman Sayısı Döner Sermayeden Maaş Alan Personel Diğer Personel Toplam Personel Sayısı ORTOPEDİ ORTOPEDİ ORTOPEDİ ORTOPEDİ ORTOPEDİ ORTOPEDİ ORTOPEDİ ORTOPEDİ ORTOPEDİ ACİL AMELİYATHANE YOĞUN BAKIM ORTOPEDİ ATÖLYE ORTOPEDİ TOPLAM FTR FTR FTR FTR FTR FTR ÜNİTESİ FİZİK TOPLAM DAHİLİYE LABORATUAR RADYOLOJİ DİĞER YS TOPLAM MAÇKA FTR MAÇKA TOPLAM TOPLAM

21 GELİRLER

22 Ocak 2013’e ait gelirler esas üretim yerleri ve yardımcı üretim yerleri olarak ayrı ayrı belirlenmiş, yardımcı üretim yerleri gelirlerinin esas üretim yerlerine dağıtımı yapıldıktan sonra kanuni yükümlülükler bunlardan çıkartılarak net gelir tespiti yapılmıştır.

23 ESAS ÜRETİM YERLERİ GELİRLERİ BÖLÜMGELİR ORTOPEDİ ,38 ORTOPEDİ ,31 ORTOPEDİ ,75 ORTOPEDİ ,98 ORTOPEDİ ,26 ORTOPEDİ ,99 ORTOPEDİ ,08 ORTOPEDİ ,08 ORTOPEDİ ,11 ORTOPEDİ ve TRAVMZTOLOJİ TOPLAM ,94 FTR ,39 FTR ,53 FTR ,37 FTR ,60 FTR ,33 FİZİK TEDAVİ ve REAHBİLİTASYON TOPLAM ,23 ACİL ,96 DAHİLİYE 8.125,74 YS KEMİK HASTANESİ TOPLAM ,87 MAÇKA FTR ,21 TOPLAM GELİR ,08

24 YARDIMCI ÜRETİM YERLERİ GELİRLERİ Geliri Olan Yardımcı Üretim Maliyet Yerleri GELİRLER TOPLAM AYAKTANYATANGÜNÜBİRLİK Biyokimya, Mikrobiyoloji Laboratuarı 3.054, ,99280, ,86 Radyoloji87.113, ,100, ,89 TOPLAM90.168, ,09280, ,75

25 GELİRLERDEN KESİNTİLER BÖLÜM ADI TOPLAM FATURA GELİRLERDEN KESİNTİLER GELİRLERDEN KESİNTİ TOPLAMI İADE TUTARI SATIŞTAN İADELER DİĞER İNDİRİM TUTARI DİĞER İNDİRİMLER ORTOPEDİ ,38 0,00 292,70 ORTOPEDİ ,310,00490,02 ORTOPEDİ ,750,00447,59 ORTOPEDİ ,980,00619,67 ORTOPEDİ ,260,00504,78 ORTOPEDİ ,990,00318,17 ORTOPEDİ ,080,00399,62 ORTOPEDİ ,080,00342,20 ORTOPEDİ ,110,00178,44 ORTOPEDİ TOPLAM ,940, ,18 FTR ,390,0038,73 FTR ,530,00153,05 FTR ,370,00120,99 FTR ,600,00277,97 FTR ,330,00326,77 FTR TOPLAM ,230,00917,51 ACİL ,960,00647,36 DAHİLİYE8.125,740,0025,72 YS TOPLAM ,870, ,77 MAÇKA FTR ,210,00575,88 GENEL TOPLAM ,080, ,65

26 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER BÖLÜM ADI TOPLAM FATURA KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER HAZİNE HİSSESİ % 1 MERKEZ HİSSESİ % 5 ORTOPEDİ ,38924, , ,04 ORTOPEDİ , , , ,14 ORTOPEDİ , , , ,87 ORTOPEDİ , , , ,72 ORTOPEDİ , , , ,98 ORTOPEDİ , , , ,84 ORTOPEDİ , , , ,58 ORTOPEDİ , , , ,30 ORTOPEDİ ,11563, , ,27 ORTOPEDİ TOPLAM , , , ,74 FTR ,39122,36611,82734,18 FTR ,53483, , ,97 FTR ,37382, , ,28 FTR ,60878, , ,82 FTR , , , ,82 FTR TOPLAM , , , ,07 ACİL , , , ,54 DAHİLİYE8.125,7481,26406,29487,54 YS TOPLAM , , , ,89 MAÇKA FTR , , , ,57 GENEL TOPLAM , , , ,46

27 ESAS ÜRETİM YERLERİ NET GELİRLERİ BÖLÜM ADIGELİRLER GELİRLERDEN KESİNTİLER NET GELİR İNDİRİMLER KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER ORTOPEDİ ,38 0, , ,34 ORTOPEDİ ,31 0, , ,17 ORTOPEDİ ,75 0, , ,89 ORTOPEDİ ,98 0, , ,26 ORTOPEDİ ,26 0, , ,28 ORTOPEDİ ,99 0, , ,15 ORTOPEDİ ,08 0, , ,50 ORTOPEDİ ,08 0, , ,78 ORTOPEDİ ,11 0, , ,84 ORTOPEDİ TOPLAM ,94 0, , ,20 FTR ,39 0,00734, ,21 FTR ,53 0, , ,56 FTR ,37 0, , ,09 FTR ,60 0, , ,78 FTR ,33 0, , ,51 FTR TOPLAM ,23 0, , ,15 ACİL ,96 0, , ,42 DAHİLİYE 8.125,74 0,00487, ,20 YS TOPLAM ,87 0, , ,97 MAÇKA FTR ,21 0, , ,64 GENEL TOPLAM ,08 0, , ,61

28 MALİYETLER

29 Öncelikle maliyet yerleri geliri olan ve olmayan bölümler olarak belirlendikten sonra sabit ve değişken maliyetlerin bu bölümlere dağıtımı yapılmıştır.

30 MALİYET YERLERİ GELİRİ OLAN BÖLÜMLERGELİRİ OLMAYAN BÖLÜMLER Esas Üretim Maliyet Yerleri Yardımcı Üretim Maliyet Yerleri Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yerleri Genel Yönetim Gider Yerleri Yardımcı Hizmet Maliyet Yerleri Acil ServisAmeliyathane Hastane Yöneticiliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Arşiv OrtopediBiyokimya Lab.Başhekimlik Tahakkuk Fatura Satınalma Bütçe Kontrol Bilgi İşlem Fizik TedaviMikrobiyoloji Lab. Çamaşır Yıkama İç Hastalıkları Kan Transfüzyon Mer. Güvenlik MaçkaRadyoloji Tıbbi Depo Hasta KabulSatınalma DanışmaTerzihane Kalite BirimiYemekhane VHKİ HizmetleriEczane AyniyatAlt Yapı Yönlendirme Hasta Hakları

31 SABİT MALİYETLER

32 PERSONEL SABİT MALİYETLERİ BÖLÜMLER STAJYER ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ DÖNER SERMAYEDEN ÖDENEN MAAŞ SABİT EK ÖDEME PERFORMANS EK ÖDEME NÖBET ÜCRETLERİ YOLLUK VE TEDAVİ GİDERLERİ TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ ORTOPEDİ 1317,75387, , , ,070, ,93 ORTOPEDİ 2317, , , ,930, ,82 ORTOPEDİ 3317, , , ,140, ,87 ORTOPEDİ 4317,75387, , ,640, ,60 ORTOPEDİ 5317, , , ,230, ,70 ORTOPEDİ 7317, , , ,870, ,34 ORTOPEDİ 9317, , , ,180, ,44 ORTOPEDİ 10317, , , ,660, ,91 ORTOPEDİ 11317,75387, , ,930, ,41 AMELİYATHANE2.261, , , , ,990, ,97 YOĞUN BAKIM192, , , ,540, ,29 ORTOPEDİ ATÖLYE0, , , ,570, ,48 ORTOPEDİ TOPLAM5.313, , , , ,060, ,76 FTR 2317, , , ,04410,350, ,16 FTR 3317, , , ,86468,970, ,55 FTR 7317, , , ,03527,590, ,32 FTR 8317, , , ,93527,590, ,53 FTR 9317,75590, , ,55527,590, ,70 FTR ÜNİTESİ420, , , ,170, ,25 FTR TOPLAM2.008, , , , ,090, ,51 DAHİLİYE0, , ,65117,240, ,75 ACİL1.435, , , , ,140, ,29 LABORATUAR0, , , ,78351,730, ,55 RADYOLOJİ840, , , ,030, ,26 DİĞER0, , , ,310,00528, ,71 YS TOPLAM9.597, , , , ,26528, ,54 MAÇKA TOPLAM1.442, , , , ,360, ,84 GENEL TOPLAM11.039, , , , ,62528, ,38

33 PERSONEL SABİT MALİYETLERİNİN GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER BÖLÜM GELİRİ PERSONEL SABİT GİDERLERİ TOPLAM PERSONEL SABİT MALİYETİ Bölüm Personel Sabit Maliyeti Ameliyathane ve Yoğun Bakımdan Dağıtılan Personel Sabit Maliyeti FTR Ünitesinden Dağıtılan Personel Sabit Maliyeti Ortopedi Atölyesinden Dağıtılan Personel Sabit Maliyeti Geliri Olmayan Bölümlerden Dağıtılan Personel Sabit Maliyeti ORTOPEDİ , , ,010,00555, , ,94 ORTOPEDİ , , ,570,00930, , ,37 ORTOPEDİ , , ,450,00849, , ,55 ORTOPEDİ , , ,870, , , ,21 ORTOPEDİ , , ,210,00958, , ,99 ORTOPEDİ , , ,880,00604, , ,93 ORTOPEDİ , , ,220,00758, , ,28 ORTOPEDİ , , ,400,00649, , ,27 ORTOPEDİ , , ,650,00338, , ,17 ORTOPEDİ TOPLAM , , ,260, , , ,71 FTR , ,160, ,640,00771, ,32 FTR , ,550, ,390, , ,46 FTR , ,320, ,280, , ,53 FTR , ,530, ,800, , ,13 FTR , ,700, ,150, , ,71 FTR TOPLAM , ,260, ,250, , ,16 ACİL , ,290, , ,95 DAHİLİYE8.125, ,750,00 512, ,09 LABORATUAR13.954, ,550,00 879, ,43 RADYOLOJİ89.786, ,260, , ,49 YS TOPLAM , , , , , , ,83 MAÇKA FTR181926, ,840, ,84 MAÇKA TOPLAM181926, ,840, ,84 GENEL TOPLAM , , , , , , ,67

34 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARININ GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER BÖLÜM m2 GÜVENLİK /m2 TEMİZLİK /m2 YÖNLENDİRME/m2 VHKİ /m2 TOPLAM BÖLÜM MALİYETİ MALİYET , , , , ,32 ORTOPEDİ , , , , ,87 ORTOPEDİ , ,32386, , ,73 ORTOPEDİ , ,64772, , ,46 ORTOPEDİ , ,32386, , ,73 ORTOPEDİ , ,32386, , ,73 ORTOPEDİ , ,32386, , ,73 ORTOPEDİ , ,32386, , ,73 ORTOPEDİ , ,64772, , ,46 ORTOPEDİ , ,32386, , ,73 ORTOPEDİ TOPLAM , , , , ,16 FTR , ,32386, , ,73 FTR , ,32386, , ,73 FTR , ,32386, , ,73 FTR , ,32386, , ,73 FTR , ,64772, , ,46 FTR TOPLAM , , , , ,37 ACİL , ,12240, , ,33 DAHİLİYE ,93372,9029,43227,02736,28 LABORATUAR , ,80263, , ,54 RADYOLOJİ , ,79581, , ,61 YS TOPLAM , , , , ,29 MAÇKA FTR , , , , ,03 MAÇKA TOPLAM , , , , ,03 GENEL TOPLAM , , , , ,32

35 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMLARININ GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER YATAN HASTA SAYISI YEMEK FİZİK TEDAVİ ÇAMAŞIR YIKAMA TOPLAM MALİYET MALİYET , , , ,14 ORTOPEDİ ,140,00408, ,68 ORTOPEDİ ,930,00983, ,44 ORTOPEDİ ,540,00696, ,56 ORTOPEDİ ,900,00998, ,54 ORTOPEDİ ,770, , ,94 ORTOPEDİ ,700,00620, ,06 ORTOPEDİ ,350,00786, ,15 ORTOPEDİ ,860,00544, ,57 ORTOPEDİ ,570,00680, ,46 ORTOPEDİ TOPLAM ,750, , ,41 FTR ,770, , ,94 FTR ,900,00998, ,54 FTR 700,00 FTR ,890,00529, ,47 FTR ,360,00302, ,98 FTR TOPLAM ,930, , ,93 ACİL00,00 DAHİLİYE00,00 LABORATUAR00,00 RADYOLOJİ00,00 YS TOPLAM ,680, , ,34 MAÇKA FTR , ,80771, ,36 MAÇKA TOPLAM , ,80771, ,36 GENEL TOPLAM , , , ,70

36 DİĞER HİZMET GİDERLERİNİN GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER YATAN HASTA SAYISI DİĞER HİZMETLER TOPLAM DİĞER SABİT HİZMET MALİYETİ HBYSİLAÇLAMAÇEVRETIBBİ ATIK MALİYET ,000, , ,40 ORTOPEDİ ,300,00 227,64618,94 ORTOPEDİ ,030,00 548, ,04 ORTOPEDİ ,670,00 387, ,49 ORTOPEDİ ,520,00 556, ,97 ORTOPEDİ ,490,00 590, ,66 ORTOPEDİ ,200,00 345,67939,87 ORTOPEDİ ,620,00 438, ,04 ORTOPEDİ ,740,00 303,52825,26 ORTOPEDİ ,170,00 379, ,57 ORTOPEDİ TOPLAM ,750, , ,85 FTR ,490,00 590, ,66 FTR ,520,00 556, ,97 FTR 700,00 FTR ,250,00 295,09802,33 FTR ,860,00 168,62458,48 FTR TOPLAM ,120, , ,44 ACİL00,00 DAHİLİYE00,00 LABORATUAR00,00 RADYOLOJİ00,00 YS TOPLAM ,870, , ,29 MAÇKA FTR51739,130,00 429, ,11 MAÇKA TOPLAM51739,130,00 429, ,11 GENEL TOPLAM ,000, , ,40

37 SABİT İŞLETME GİDERLERİNİN GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER SABİT İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM SABİT İŞLETME MALİYETİ BÖLÜM m2 YAKACAK /m2 AKAR YAKIT /m2 ELEKTRİK /m2 SU /m2 ULAŞTIRMA HABERLEŞME /m2 MALİYET , , , , , ,44 ORTOPEDİ , , ,79513,58231, ,09 ORTOPEDİ , , ,16193,9887, ,27 ORTOPEDİ , , ,33387,96174, ,54 ORTOPEDİ , , ,16193,9887, ,27 ORTOPEDİ , , ,16193,9887, ,27 ORTOPEDİ , , ,16193,9887, ,27 ORTOPEDİ , , ,16193,9887, ,27 ORTOPEDİ , , ,33387,96174, ,54 ORTOPEDİ , , ,16193,9887, ,27 ORTOPEDİ TOPLAM , , , , , ,82 FTR , , ,16193,9887, ,27 FTR , , ,16193,9887, ,27 FTR , , ,16193,9887, ,27 FTR , , ,16193,9887, ,27 FTR , , ,33387,96174, ,54 FTR TOPLAM , , , ,87524, ,63 ACİL ,48916,75981,98121,0154, ,76 DAHİLİYE16533,19111,97119,9414,786,66786,54 LABORATUAR , , ,93132,0959, ,66 RADYOLOJİ , , ,74291,89131, ,07 YS TOPLAM , , , , , ,47 MAÇKA FTR1.4100, , ,87586, ,44 MAÇKA TOPLAM1.4100, , ,87586, ,44 GENEL TOPLAM , , , , , ,91

38 DEĞİŞKEN MALİYETLER

39 Değişken maliyetler; ilaç, medikal malzeme ve laboratuvar ile kırtasiye giderleri depolardan bölümlere/ bölümdeki hastalara direkt olarak yapılan çıkışlar esas alınarak belirlenmiştir. Yatırım giderleri ise bölüm metrekarelerine göre dağıtımları yapılmıştır.

40 YATIRIM GİDERLERİNİN ESAS ÜRETİM YERLERİNE DAĞITIMI BÖLÜMLER BÖLÜM m2 Makine Techizat /m2 ONARIM MALİYETLERİ TOPLAM YATIRIM MALİYETİ Bina Bakım Onarım /m2 Tıbbi Cihaz ve Makine Techizat Onarımı /m2 MALİYET , , , ,03 ORTOPEDİ ,33487, , ,70 ORTOPEDİ ,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ ,29367,89816, ,03 ORTOPEDİ ,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ ,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ ,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ ,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ ,29367,89816, ,03 ORTOPEDİ ,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ TOPLAM , , , ,83 FTR ,64183,94408,43665,01 FTR ,64183,94408,43665,01 FTR ,64183,94408,43665,01 FTR ,64183,94408,43665,01 FTR ,29367,89816, ,03 FTR TOPLAM , , , ,08 ACİL13145,32114,75254,78414,84 DAHİLİYE165,5314,0131,1250,67 LABORATUAR14349,47125,26278,12452,84 RADYOLOJİ316109,31276,79614, ,69 YS TOPLAM , , , ,94 MAÇKA FTR , , , ,09 MAÇKA TOPLAM , , , ,09 GENEL TOPLAM , , , ,03

41 MEDİKAL GAZ VE KAN ÜRÜNLERİNİN ESAS ÜRETİM YERLERİNE DAĞITIMI BÖLÜMLER Bölüm Geliri Azot Protoksit Kan ve Kan Ürünleri Laboratuar Malzemeleri Maliyeti Oksijen MALİYET , , , , ,29 ORTOPEDİ ,38144,83131, , ,23 ORTOPEDİ ,31242,46220, , ,67 ORTOPEDİ ,75221,46201, , ,69 ORTOPEDİ ,98306,61278, , ,49 ORTOPEDİ ,26249,76226, , ,78 ORTOPEDİ ,99157,43142, , ,08 ORTOPEDİ ,08197,73179, , ,89 ORTOPEDİ ,08169,32153, , ,70 ORTOPEDİ ,1188,2980, ,49895,69 ORTOPEDİ TOPLAM , , , , ,21 FTR ,390,00 194,43 FTR ,530,00 768,23 FTR ,370,00 607,30 FTR ,600, ,28 FTR ,330, ,24 FTR TOPLAM ,220, ,48 ACİL ,960,00 DAHİLİYE8.125,740,00 129,11 LABORATUAR13.954,860,00 RADYOLOJİ89.786,890,00 YS TOPLAM , , , , ,81 MAÇKA FTR ,210, ,65 MAÇKA TOPLAM ,210, ,65 GENEL TOPLAM , , , , ,45

42 İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEMESİ GİDERLERİNİN ESAS ÜRETİM YERLERİNE DAĞITIMI BÖLÜMLER İLAÇTIBBİ SARF MALZEMEMEDİKAL MALZEME HASTAYABÖLÜME İLAÇ TOPLAM HASTAYABÖLÜME TOPLAM TIBBİ SARF ORTEZ PROTEZ PLAK ÇİVİ PROTEZ MEDİKAL MALZEME TOPLAM ORTOPEDİ 1776,470,00776,4727,95730,30758,25438, , ,88 ORTOPEDİ ,290, ,290,00560,67 368, , ,29 ORTOPEDİ ,670, ,6755,94780,22836,16261, , ,21 ORTOPEDİ ,380, ,3893,64123,71217,35558, , ,34 ORTOPEDİ ,420, ,4245,04785,86830,90170, , ,89 ORTOPEDİ ,070, ,0723,1199,40122,5136, , ,96 ORTOPEDİ ,970, ,9719,12169,17188,2981, , ,10 ORTOPEDİ ,450, ,4527,00334,70361,70739, , ,60 ORTOPEDİ ,550, ,5529,89730,72760,61317, , ,96 ORTOPEDİ TOPLAM14.132,270, ,27321, , , , , ,23 FTR ,620, ,620,00319,60 518,990,00518,99 FTR ,670, ,670,00501,80 325,630,00325,63 FTR 70,00 FTR 80,00 13,15 0,00 FTR ,260, ,2625,27297,55322,82126,580,00126,58 FTR TOPLAM4.458,550, ,5525, , ,37971,200,00971,20 ACİL0, ,21 0, ,21 0, ,42 DAHİLİYE0,00 LABORATUAR0,00 310,52 0,00 RADYOLOJİ0, ,94 0,00 YS TOPLAM18.590,820, ,82346, , , , , ,85 MAÇKA FTR0, ,530, ,59 0,00 MAÇKA TOPLAM0, ,53 0, ,59 0,00 GENEL TOPLAM18.590, , ,35346, , , , , ,85

43 DEĞİŞKEN İŞLETME MALİYETLERİNİN GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER DEĞİŞKEN İŞLETME MALİYETLERİ TOPLAM DEĞİŞKEN İŞLETME MALİYETİ KIRTASİYE MALİYETİ DİĞER DEĞİŞKEN İŞLETME MALİYETİ ORTOPEDİ 125,81191,16216,97 ORTOPEDİ 256,27164,61220,88 ORTOPEDİ 363,20495,01558,21 ORTOPEDİ 4126,37118,59244,96 ORTOPEDİ 5165,22171,69336,91 ORTOPEDİ 73,7863,7267,50 ORTOPEDİ 90,0044,25 ORTOPEDİ 100,00153,99 ORTOPEDİ 114,7254,8759,59 ORTOPEDİ TOPLAM445, , ,26 FTR 279,14109,74188,88 FTR 329,13226,56255,69 FTR 729,380,0029,38 FTR 86,260,006,26 FTR 9107,17173,46280,63 FTR TOPLAM251,08509,76760,84 ACİL1.096,020, ,02 DAHİLİYE0,00 LABORATUAR40,12134,52174,64 RADYOLOJİ8.566,92152, ,14 YS TOPLAM10.399, , ,90 MAÇKA FTR2.148, , ,11 MAÇKA TOPLAM2.148, , ,11 GENEL TOPLAM12.548, , ,01

44 GELİRİ OLMAYAN BÖLÜMLERDEKİ DEĞİŞKEN MALİYETLERİN GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER Yatan Hasta Sayısı İlaçlar ve Farmakolojik Ürün Maliyeti Tıbbi Sarf Malzeme Maliyeti Medikal Malzeme Maliyeti Kırtasiye Malzemeleri Diğer Değişken İşletme Maliyetleri TOPLAM DEĞİŞKEN MALİYETLER MALİYET , , , , , ,55 ORTOPEDİ , ,08371,58329, , ,10 ORTOPEDİ , ,78894,53793, , ,99 ORTOPEDİ , ,43633,05561, , ,55 ORTOPEDİ , ,75908,30805, , ,70 ORTOPEDİ , ,61963,34854, , ,53 ORTOPEDİ , ,60564,24500, , ,01 ORTOPEDİ , ,23715,63635, , ,79 ORTOPEDİ , ,77495,43439, , ,47 ORTOPEDİ , ,46619,29549, , ,84 ORTOPEDİ TOPLAM , , , , , ,96 FTR 2700, ,610,00854, , ,03 FTR 3660, ,750,00805, , ,40 FTR 700,00 FTR 8350, ,810,00427, , ,01 FTR 9200,00979,320,00244,24769, ,15 FTR TOPLAM1910, ,480, , , ,59 ACİL00,00 DAHİLİYE00,00 LABORATUAR00,00 RADYOLOJİ00,00 YS TOPLAM , , , , , ,55 MAÇKA FTR00,00 MAÇKA TOPLAM00,00 GENEL TOPLAM , , , , , ,55

45 YARDIMCI ÜRETİM YERLERİ TOPLAM SABİT VE DEĞİŞKEN MALİYETLERİ BÖLÜMLER GİDERLER TOPLAM GİDER SABİT GİDERLERDEĞİŞKEN GİDERLER LABORATUAR64.285,63938, ,63 RADYOLOJİ95.394, , ,94 TOPLAM , , ,57

46 YARDIMCI ÜRETİM YERLERİ SABİT MALİYETLERİNİN ESAS ÜRETİM YERLERİNE DAĞITIMI BÖLÜMLER Bölüm Sabit Maliyeti LaboratuarRadyolojiTOPLAM GENEL TOPLAM MALİYET , , , , ,12 ORTOPEDİ , , , , ,25 ORTOPEDİ , , , , ,66 ORTOPEDİ , , , , ,76 ORTOPEDİ , , , , ,84 ORTOPEDİ , , , , ,72 ORTOPEDİ , , , , ,02 ORTOPEDİ , , , , ,98 ORTOPEDİ , , , , ,63 ORTOPEDİ , , , , ,17 ORTOPEDİ TOPLAM , , , , ,04 FTR , , , , ,27 FTR , , , , ,74 FTR , , , , ,56 FTR , , , , ,69 FTR , , , , ,52 FTR TOPLAM , , , , ,77 ACİL71.426, , , , ,05 DAHİLİYE10.774,91558,16828, , ,76 YS TOPLAM , , , , ,57 MAÇKA FTR , , , , ,55 MAÇKA TOPLAM , , , , ,55 GENEL TOPLAM , , , , ,12

47 YARDIMCI ÜRETİM YERLERİ DEĞİŞKEN MALİYETLERİNİN ESAS ÜRETİM YERLERİNE DAĞITIMI BÖLÜMLER Bölüm Değişken Maliyeti LaboratuarRadyolojiTOPLAM TOPLAM DEĞİŞKEN MALİYETLER MALİYET ,59938, , , ,36 ORTOPEDİ ,6067, , , ,12 ORTOPEDİ ,6067, , , ,12 ORTOPEDİ ,80138, , , ,55 ORTOPEDİ ,5288, , , ,18 ORTOPEDİ ,23135, , , ,92 ORTOPEDİ ,44131, , , ,56 ORTOPEDİ ,1455, , , ,98 ORTOPEDİ ,3088, , , ,13 ORTOPEDİ ,9476, , , ,03 ORTOPEDİ TOPLAM ,57848, , , ,60 FTR ,5614,93383,15398, ,64 FTR ,4315,86406,92422, ,21 FTR ,691,9048,8150, ,40 FTR ,718,14208,78216, ,63 FTR ,7110,29263,98274, ,98 FTR TOPLAM34.978,1051, , , ,88 ACİL11.763,7017,19441, ,70 DAHİLİYE179,780,266,747,00186,78 YS TOPLAM ,15917, , , ,96 MAÇKA FTR14.261,4420,84534,79555, ,08 MAÇKA TOPLAM14.261,4420,84534,79555, ,08 GENEL TOPLAM ,59938, , , ,04

48 GELİR-MALİYET İCMALİ BÖLÜM ADI TOPLAM GELİR SABİT VE DEĞİŞKEN GİDER TOPLAM GİDER KATKI PAYI FARK SABİT GİDERLER DEĞİŞKEN GİDERLER ORTOPEDİ , , , , , ,99 ORTOPEDİ , , , , , ,53 ORTOPEDİ , , , , , ,56 ORTOPEDİ , , , , , ,96 ORTOPEDİ , , , , , ,38 ORTOPEDİ , , , , , ,59 ORTOPEDİ , , , , , ,88 ORTOPEDİ , , , , , ,68 ORTOPEDİ , , , , , ,09 ORTOPEDİ TOPLAM , , , , , ,68 FTR , , , , , ,52 FTR , , , , , ,42 FTR , , , , , ,59 FTR , , , , , ,28 FTR , , , , , ,17 FTR TOPLAM , , , , , ,42 ACİL , , , , , ,21 DAHİLİYE8.125, ,76186, , , ,80 YS TOPLAM , , , , , ,69 MAÇKA FTR , , , , , ,42 MAÇKA TOPLAM , , , , , ,42 GENEL TOPLAM , , , , , ,11


"YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ OCAK-2013 MALİ ANALİZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları