Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ OCAK-2013 MALİ ANALİZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ OCAK-2013 MALİ ANALİZİ."— Sunum transkripti:

1 YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ OCAK-2013 MALİ ANALİZİ

2 Sağlık tesisimizde birincisi Ocak- 2013’te yapılan “Maliyet Analizi” çalışması bu tarihten itibaren sürekli yapılmakta ve tesis yönetimimize karar almada kılavuz niteliği taşımaktadır.

3 Maliyet Kavramı Maliyet kavramı en genel ifadeyle yapılacak herhangi bir faaliyet için ödemeye razı gelinen bedel olarak nitelendirilebilir.

4 maliyet, her işletmenin kendi faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmetleri elde etmek için üretim faktörlerine yaptığı harcamaların nihai dönüşümlerini ifade eden bir kavram olarak tanımlanabilmektedir.

5 Sağlık hizmetlerinin maliyeti, hastanenin kendi faaliyet konusunu oluşturan sağlık hizmetini üretebilmesi için harcadığı üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değeri şeklinde tanımlanabilir.

6 Maliyet Analizi Sağlık hizmetleri arzının pahalılığı, talebin tüketici tarafından belirlenmesi ve tesadüfiliği talep esnekliğinin katı olması, ikamesinin olmaması ve sosyal amaçlı olması gibi özelliklerinden dolayı: hastane işletmesi yöneticilerinin politikalarını belirlerken kalite, etkililik, verimlilik, maliyet gibi genel ekonomik kavramlara ağırlık vermelerine neden olmuştur.

7 Maliyet analizi, maliyet sisteminden düzenli olarak elde edilen bilgilerin ge­reğinde diğer kaynaklardan sağlanan bilgilerle birleştirilerek çeşitli yönlerden değerlendirilmesine ve yorumlanmasına ilişkin çalışmaları içerir.

8 Maliyet analizleri, geçmiş dönemlere ilişkin maliyet muhasebesi verilerinden yararlanarak ileriye dönük finansal planlamalara yardımcı olmak amacıyla yapılan analizlerden oluşmaktadır.

9 Maliyet Analizinin Temel Amaçları Üst yönetime finansal faaliyetlerin değerlendirilmesi ve kontrolü için bilgi sunmak, Hastane işletmesi yöneticilerine daha etkin yönetsel özerklik tanımak. Hastane işletmesi yöneticilerinin verimini değerlendirmek ve daha çok verim elde etme imkânlarını araştırmak ve hastanenin gelişimi ve karlılığı üzerindeki etkilerini göstermek. Maliyetleri azaltmak. İleriye yönelik finansal planlamalara yardımcı olmak Tedavinin nitelik ve niceliğini düşürmeden maliyetleri aynı düzeyde tutabilmek olarak sıralanabilir.

10 ETKİNLİK VE ETKİLİLİK Etkinlik kavramı etkililik kavramı ile karıştırılmaması gerekir. Etkililik, başta planlanan ile yapılmış olanı karşılaştırılırken, Etkinlik, ürün, sonuç ve etki arasındaki oran ile bunları elde etmede kullanılan girdileri inceler.

11 ETKİLİK VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

12 Bir İşletmenin Etkinliği Bir işletmenin veri girdiler setinden maksimum çıktıyı elde etme yeteneğini yansıtan teknik etkinlik, Fiyatlar ve üretim teknolojisi veri iken, girdileri optimal oranlarda kullanma yeteneğini yansıtan tahsis etkinliği’dir.

13 Toplam Etkinlik Teknik ve Tahsis etkinliklerinden birlikte yararlanmaktır. Toplam etkinlikteki amaç; ya hedef ürünü en az girdi ile üretme ya da veri girdi ile maksimum ürün elde etmektir.

14 KARAR VERME Karar verme, en basit tanımı ile hareket tarzları içinden en uygun seçeneği belirlemektir.

15 Kararların Özellikleri Karar bir tercihtir. Karar bilinçli bir zihinsel faaliyetin sonucudur. Karar bir amaca yöneliktir.

16 İşletme Kararlarının Temel Unsurları Kararın hedefi, Çevrenin etkileri, Karar verme modeli, Kararla ilgili bilgiler.

17 Karar Vermede Maliyet Bilgilerinin Kullanılması İşletmelerde karar vermede yöneticilerin en önemli araçları bilgidir. Bilgiyi sağlayan tek unsur ise yönetim bilgi sistemidir. Yönetim bilgi sisteminde üretilen bilgilerin en önemli kısmı ise muhasebe bilgi sistemi tarafından sağlanmaktadır.

18 OCAK-2013 Mali Analiz

19 Maliyet analizine esas teşkil edecek Ocak 2013’e ait istatistikler bölüm bazında çıkartılmıştır.

20 OCAK-2013 İSTATİSTİKİ BİLGİLER BÖLÜM ADI Yatan Hasta Sayısı Poliklinik Sayısı Toplam m2 Uzman Sayısı Döner Sermayeden Maaş Alan Personel Diğer Personel Toplam Personel Sayısı ORTOPEDİ 1271.430556101011 ORTOPEDİ 2651.0382101146 ORTOPEDİ 3469514201359 ORTOPEDİ 4661.2742101045 ORTOPEDİ 57093821012710 ORTOPEDİ 7411.0352101236 ORTOPEDİ 9521.1362101146 ORTOPEDİ 10361.01942012710 ORTOPEDİ 11451.2352101034 ACİL03.301131012223 AMELİYATHANE001.115263543 YOĞUN BAKIM001150347 ORTOPEDİ ATÖLYE001830134 ORTOPEDİ TOPLAM44810.0564.2001122111144 FTR 2701.1182101135 FTR 3661.0992101135 FTR 70102101034 FTR 83572101135 FTR 9201.0384201078 FTR ÜNİTESİ00475042226 FİZİK TOPLAM1913.272895172934 DAHİLİYE0477161001 LABORATUAR00143212124 RADYOLOJİ00316212730 DİĞER007.881088593 YS TOPLAM63913.80513.4511739273326 MAÇKA FTR515331.410135155 MAÇKA TOPLAM515331.410034755 TOPLAM69014.33814.8611742320381

21 GELİRLER

22 Ocak 2013’e ait gelirler esas üretim yerleri ve yardımcı üretim yerleri olarak ayrı ayrı belirlenmiş, yardımcı üretim yerleri gelirlerinin esas üretim yerlerine dağıtımı yapıldıktan sonra kanuni yükümlülükler bunlardan çıkartılarak net gelir tespiti yapılmıştır.

23 ESAS ÜRETİM YERLERİ GELİRLERİ BÖLÜMGELİR ORTOPEDİ 1 92.467,38 ORTOPEDİ 2 154.802,31 ORTOPEDİ 3 141.397,75 ORTOPEDİ 4 195.761,98 ORTOPEDİ 5 159.466,26 ORTOPEDİ 7 100.513,99 ORTOPEDİ 9 126.243,08 ORTOPEDİ 10 108.105,08 ORTOPEDİ 11 56.371,11 ORTOPEDİ ve TRAVMZTOLOJİ TOPLAM 1.135.128,94 FTR 2 12.236,39 FTR 3 48.349,53 FTR 7 38.221,37 FTR 8 87.813,60 FTR 9 103.230,33 FİZİK TEDAVİ ve REAHBİLİTASYON TOPLAM 289.851,23 ACİL 204.508,96 DAHİLİYE 8.125,74 YS KEMİK HASTANESİ TOPLAM 1.637.614,87 MAÇKA FTR 181.926,21 TOPLAM GELİR 1.819.541,08

24 YARDIMCI ÜRETİM YERLERİ GELİRLERİ Geliri Olan Yardımcı Üretim Maliyet Yerleri GELİRLER TOPLAM AYAKTANYATANGÜNÜBİRLİK Biyokimya, Mikrobiyoloji Laboratuarı 3.054,3710.619,99280,5013.954,86 Radyoloji87.113,792.673,100,0089.786,89 TOPLAM90.168,1613.293,09280,50103.741,75

25 GELİRLERDEN KESİNTİLER BÖLÜM ADI TOPLAM FATURA GELİRLERDEN KESİNTİLER GELİRLERDEN KESİNTİ TOPLAMI İADE TUTARI SATIŞTAN İADELER DİĞER İNDİRİM TUTARI DİĞER İNDİRİMLER ORTOPEDİ 192.467,38 0,00 292,70 ORTOPEDİ 2154.802,310,00490,02 ORTOPEDİ 3141.397,750,00447,59 ORTOPEDİ 4195.761,980,00619,67 ORTOPEDİ 5159.466,260,00504,78 ORTOPEDİ 7100.513,990,00318,17 ORTOPEDİ 9126.243,080,00399,62 ORTOPEDİ 10108.105,080,00342,20 ORTOPEDİ 1156.371,110,00178,44 ORTOPEDİ TOPLAM1.135.128,940,003.593,18 FTR 212.236,390,0038,73 FTR 348.349,530,00153,05 FTR 738.221,370,00120,99 FTR 887.813,600,00277,97 FTR 9103.230,330,00326,77 FTR TOPLAM289.851,230,00917,51 ACİL204.508,960,00647,36 DAHİLİYE8.125,740,0025,72 YS TOPLAM1.637.614,870,005.183,77 MAÇKA FTR181.926,210,00575,88 GENEL TOPLAM1.819.541,080,00 5.759,65

26 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER BÖLÜM ADI TOPLAM FATURA KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAM KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER HAZİNE HİSSESİ % 1 MERKEZ HİSSESİ % 5 ORTOPEDİ 192.467,38924,674.623,375.548,04 ORTOPEDİ 2154.802,311.548,027.740,129.288,14 ORTOPEDİ 3141.397,751.413,987.069,898.483,87 ORTOPEDİ 4195.761,981.957,629.788,1011.745,72 ORTOPEDİ 5159.466,261.594,667.973,319.567,98 ORTOPEDİ 7100.513,991.005,145.025,706.030,84 ORTOPEDİ 9126.243,081.262,436.312,157.574,58 ORTOPEDİ 10108.105,081.081,055.405,256.486,30 ORTOPEDİ 1156.371,11563,712.818,563.382,27 ORTOPEDİ TOPLAM1.135.128,9411.351,2956.756,4568.107,74 FTR 212.236,39122,36611,82734,18 FTR 348.349,53483,502.417,482.900,97 FTR 738.221,37382,211.911,072.293,28 FTR 887.813,60878,144.390,685.268,82 FTR 9103.230,331.032,305.161,526.193,82 FTR TOPLAM289.851,232.898,5114.492,5617.391,07 ACİL204.508,962.045,0910.225,4512.270,54 DAHİLİYE8.125,7481,26406,29487,54 YS TOPLAM1.637.614,8716.376,1581.880,7498.256,89 MAÇKA FTR181.926,211.819,269.096,3110.915,57 GENEL TOPLAM1.819.541,0818.195,4190.977,05109.172,46

27 ESAS ÜRETİM YERLERİ NET GELİRLERİ BÖLÜM ADIGELİRLER GELİRLERDEN KESİNTİLER NET GELİR İNDİRİMLER KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER ORTOPEDİ 1 92.467,38 0,005.548,04 86.919,34 ORTOPEDİ 2 154.802,31 0,009.288,14 145.514,17 ORTOPEDİ 3 141.397,75 0,008.483,87 132.913,89 ORTOPEDİ 4 195.761,98 0,0011.745,72 184.016,26 ORTOPEDİ 5 159.466,26 0,009.567,98 149.898,28 ORTOPEDİ 7 100.513,99 0,006.030,84 94.483,15 ORTOPEDİ 9 126.243,08 0,007.574,58 118.668,50 ORTOPEDİ 10 108.105,08 0,006.486,30 101.618,78 ORTOPEDİ 11 56.371,11 0,003.382,27 52.988,84 ORTOPEDİ TOPLAM 1.135.128,94 0,0068.107,74 1.067.021,20 FTR 2 12.236,39 0,00734,18 11.502,21 FTR 3 48.349,53 0,002.900,97 45.448,56 FTR 7 38.221,37 0,002.293,28 35.928,09 FTR 8 87.813,60 0,005.268,82 82.544,78 FTR 9 103.230,33 0,006.193,82 97.036,51 FTR TOPLAM 289.851,23 0,0017.391,07 272.460,15 ACİL 204.508,96 0,0012.270,54 192.238,42 DAHİLİYE 8.125,74 0,00487,54 7.638,20 YS TOPLAM 1.637.614,87 0,0098.256,89 1.539.357,97 MAÇKA FTR 181.926,21 0,0010.915,57 171.010,64 GENEL TOPLAM 1.819.541,08 0,00109.172,46 1.710.368,61

28 MALİYETLER

29 Öncelikle maliyet yerleri geliri olan ve olmayan bölümler olarak belirlendikten sonra sabit ve değişken maliyetlerin bu bölümlere dağıtımı yapılmıştır.

30 MALİYET YERLERİ GELİRİ OLAN BÖLÜMLERGELİRİ OLMAYAN BÖLÜMLER Esas Üretim Maliyet Yerleri Yardımcı Üretim Maliyet Yerleri Üretim Yerleri Yönetimi Maliyet Yerleri Genel Yönetim Gider Yerleri Yardımcı Hizmet Maliyet Yerleri Acil ServisAmeliyathane Hastane Yöneticiliği İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Arşiv OrtopediBiyokimya Lab.Başhekimlik Tahakkuk Fatura Satınalma Bütçe Kontrol Bilgi İşlem Fizik TedaviMikrobiyoloji Lab. Çamaşır Yıkama İç Hastalıkları Kan Transfüzyon Mer. Güvenlik MaçkaRadyoloji Tıbbi Depo Hasta KabulSatınalma DanışmaTerzihane Kalite BirimiYemekhane VHKİ HizmetleriEczane AyniyatAlt Yapı Yönlendirme Hasta Hakları

31 SABİT MALİYETLER

32 PERSONEL SABİT MALİYETLERİ BÖLÜMLER STAJYER ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ DÖNER SERMAYEDEN ÖDENEN MAAŞ SABİT EK ÖDEME PERFORMANS EK ÖDEME NÖBET ÜCRETLERİ YOLLUK VE TEDAVİ GİDERLERİ TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ ORTOPEDİ 1317,75387,857.570,336.977,932.229,070,0017.482,93 ORTOPEDİ 2317,753.684,696.573,4510.816,930,00 21.392,82 ORTOPEDİ 3317,756.538,247.363,743.263,140,00 17.482,87 ORTOPEDİ 4317,75387,864.843,351.251,640,00 6.800,60 ORTOPEDİ 5317,754.494,999.766,7310.704,230,00 25.283,70 ORTOPEDİ 7317,752.552,986.313,747.575,870,00 16.760,34 ORTOPEDİ 9317,751.487,786.738,7310.414,180,00 18.958,44 ORTOPEDİ 10317,754.658,319.011,1910.480,660,00 24.467,91 ORTOPEDİ 11317,75387,794.738,948.202,930,00 13.647,41 AMELİYATHANE2.261,0011.609,4739.489,2740.281,244.249,990,0097.890,97 YOĞUN BAKIM192,506.470,495.949,765.013,540,00 17.626,29 ORTOPEDİ ATÖLYE0,002.078,493.305,421.438,570,00 6.822,48 ORTOPEDİ TOPLAM5.313,2544.738,94111.664,65116.420,866.479,060,00284.616,76 FTR 2317,751.630,915.726,1110.636,04410,350,0018.721,16 FTR 3317,751.664,725.717,259.324,86468,970,0017.493,55 FTR 7317,751.630,914.882,046.454,03527,590,0013.812,32 FTR 8317,751.664,734.973,536.993,93527,590,0014.477,53 FTR 9317,75590,348.671,4710.721,55527,590,0020.828,70 FTR ÜNİTESİ420,008.569,4522.187,637.804,170,00 38.981,25 FTR TOPLAM2.008,7515.751,0652.158,0351.934,582.462,090,00124.314,51 DAHİLİYE0,00 2.349,866.272,65117,240,008.739,75 ACİL1.435,004.028,5918.755,3817.682,184.162,140,0046.063,29 LABORATUAR0,001.901,0624.366,9823.175,78351,730,0049.795,55 RADYOLOJİ840,001.902,8330.399,4026.515,030,00 59.657,26 DİĞER0,0012.282,2177.313,7119.671,310,00528,48109.795,71 YS TOPLAM9.597,0080.604,69317.008,01261.672,3913.572,26528,48636.919,54 MAÇKA TOPLAM1.442,004.392,4541.774,8713.434,161.647,360,0062.690,84 GENEL TOPLAM11.039,0084.997,14358.782,88275.106,5515.219,62528,48699.610,38

33 PERSONEL SABİT MALİYETLERİNİN GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER BÖLÜM GELİRİ PERSONEL SABİT GİDERLERİ TOPLAM PERSONEL SABİT MALİYETİ Bölüm Personel Sabit Maliyeti Ameliyathane ve Yoğun Bakımdan Dağıtılan Personel Sabit Maliyeti FTR Ünitesinden Dağıtılan Personel Sabit Maliyeti Ortopedi Atölyesinden Dağıtılan Personel Sabit Maliyeti Geliri Olmayan Bölümlerden Dağıtılan Personel Sabit Maliyeti ORTOPEDİ 192.467,3817.482,939.410,010,00555,765.830,2433.278,94 ORTOPEDİ 2154.802,3121.392,8215.753,570,00930,419.760,5747.837,37 ORTOPEDİ 3141.397,7517.482,8714.389,450,00849,848.915,3941.637,55 ORTOPEDİ 4195.761,986.800,6019.921,870,001.176,5912.343,1540.242,21 ORTOPEDİ 5159.466,2625.283,7016.228,210,00958,4410.054,6452.524,99 ORTOPEDİ 7100.513,9916.760,3410.228,880,00604,126.337,5933.930,93 ORTOPEDİ 9126.243,0818.958,4412.847,220,00758,767.959,8640.524,28 ORTOPEDİ 10108.105,0824.467,9111.001,400,00649,756.816,2242.935,27 ORTOPEDİ 1156.371,1113.647,415.736,650,00338,813.554,3023.277,17 ORTOPEDİ TOPLAM1.135.128,94162.277,02115.517,260,006.822,4871.571,95356.188,71 FTR 212.236,3918.721,160,001.645,640,00771,5321.138,32 FTR 348.349,5317.493,550,006.502,390,003.048,5327.044,46 FTR 738.221,3713.812,320,005.140,280,002.409,9321.362,53 FTR 887.813,6014.477,530,0011.809,800,005.536,8131.824,13 FTR 9103.230,3320.828,700,0013.883,150,006.508,8641.220,71 FTR TOPLAM289.851,2285.333,260,0038.981,250,0018.275,65142.590,16 ACİL204.508,9646.063,290,00 12.894,6658.957,95 DAHİLİYE8.125,748.739,750,00 512,349.252,09 LABORATUAR13.954,8649.795,550,00 879,8850.675,43 RADYOLOJİ89.786,8959.657,260,00 5.661,2365.318,49 YS TOPLAM1.741.356,61411.866,13115.517,2638.981,256.822,48109.795,71682.982,83 MAÇKA FTR181926,2162.690,840,00 62.690,84 MAÇKA TOPLAM181926,2162.690,840,00 62.690,84 GENEL TOPLAM1.923.282,82474.556,97115.517,2638.981,256.822,48109.795,71745.673,67

34 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARININ GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER BÖLÜM m2 GÜVENLİK /m2 TEMİZLİK /m2 YÖNLENDİRME/m2 VHKİ /m2 TOPLAM BÖLÜM MALİYETİ MALİYET5.93239.645,64138.252,8810.911,0584.167,75272.977,32 ORTOPEDİ 1 556 3.715,9412.958,291.022,687.888,9525.585,87 ORTOPEDİ 2 210 1.403,504.894,32386,262.979,649.663,73 ORTOPEDİ 3 420 2.807,019.788,64772,535.959,2819.327,46 ORTOPEDİ 4 210 1.403,504.894,32386,262.979,649.663,73 ORTOPEDİ 5 210 1.403,504.894,32386,262.979,649.663,73 ORTOPEDİ 7 210 1.403,504.894,32386,262.979,649.663,73 ORTOPEDİ 9 210 1.403,504.894,32386,262.979,649.663,73 ORTOPEDİ 10 420 2.807,019.788,64772,535.959,2819.327,46 ORTOPEDİ 11 210 1.403,504.894,32386,262.979,649.663,73 ORTOPEDİ TOPLAM 2.656 17.750,9861.901,494.885,3337.685,36122.223,16 FTR 2 210 1.403,504.894,32386,262.979,649.663,73 FTR 3 210 1.403,504.894,32386,262.979,649.663,73 FTR 7 210 1.403,504.894,32386,262.979,649.663,73 FTR 8 210 1.403,504.894,32386,262.979,649.663,73 FTR 9 420 2.807,019.788,64772,535.959,2819.327,46 FTR TOPLAM 1.260 8.421,0229.365,922.317,5917.877,8457.982,37 ACİL 131 875,523.053,12240,961.858,736.028,33 DAHİLİYE 16 106,93372,9029,43227,02736,28 LABORATUAR 143 955,723.332,80263,032.028,996.580,54 RADYOLOJİ 316 2.111,947.364,79581,244.483,6514.541,61 YS TOPLAM 4.522 29.346,60102.337,908.076,6062.302,86208.092,29 MAÇKA FTR 1.410 9.423,5332.861,862.593,4920.006,1664.885,03 MAÇKA TOPLAM 1.410 9.423,5332.861,862.593,4920.006,1664.885,03 GENEL TOPLAM 5.932 38.770,12135.199,7610.670,0982.309,02272.977,32

35 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMLARININ GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER YATAN HASTA SAYISI YEMEK FİZİK TEDAVİ ÇAMAŞIR YIKAMA TOPLAM MALİYET MALİYET63994.551,6870.156,809.668,66174.377,14 ORTOPEDİ 1273.995,140,00408,534.403,68 ORTOPEDİ 2659.617,930,00983,5110.601,44 ORTOPEDİ 3466.806,540,00696,027.502,56 ORTOPEDİ 4669.765,900,00998,6410.764,54 ORTOPEDİ 57010.357,770,001.059,1611.416,94 ORTOPEDİ 7416.066,700,00620,376.687,06 ORTOPEDİ 9527.694,350,00786,818.481,15 ORTOPEDİ 10365.326,860,00544,715.871,57 ORTOPEDİ 11456.658,570,00680,897.339,46 ORTOPEDİ TOPLAM44866.289,750,006.778,6573.068,41 FTR 27010.357,770,001.059,1611.416,94 FTR 3669.765,900,00998,6410.764,54 FTR 700,00 FTR 8355.178,890,00529,585.708,47 FTR 9202.959,360,00302,623.261,98 FTR TOPLAM19128.261,930,002.890,0131.151,93 ACİL00,00 DAHİLİYE00,00 LABORATUAR00,00 RADYOLOJİ00,00 YS TOPLAM63994.551,680,009.668,66104.220,34 MAÇKA FTR5130.540,8870.156,80771,68101.469,36 MAÇKA TOPLAM5130.540,8870.156,80771,68101.469,36 GENEL TOPLAM690125.092,5670.156,8010.440,34205.689,70

36 DİĞER HİZMET GİDERLERİNİN GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER YATAN HASTA SAYISI DİĞER HİZMETLER TOPLAM DİĞER SABİT HİZMET MALİYETİ HBYSİLAÇLAMAÇEVRETIBBİ ATIK MALİYET69010.000,000,00 5.817,4015.817,40 ORTOPEDİ 127391,300,00 227,64618,94 ORTOPEDİ 265942,030,00 548,021.490,04 ORTOPEDİ 346666,670,00 387,831.054,49 ORTOPEDİ 466956,520,00 556,451.512,97 ORTOPEDİ 5701.014,490,00 590,171.604,66 ORTOPEDİ 741594,200,00 345,67939,87 ORTOPEDİ 952753,620,00 438,411.192,04 ORTOPEDİ 1036521,740,00 303,52825,26 ORTOPEDİ 1145652,170,00 379,401.031,57 ORTOPEDİ TOPLAM4486.492,750,00 3.777,0910.269,85 FTR 2701.014,490,00 590,171.604,66 FTR 366956,520,00 556,451.512,97 FTR 700,00 FTR 835507,250,00 295,09802,33 FTR 920289,860,00 168,62458,48 FTR TOPLAM1912.768,120,00 1.610,324.378,44 ACİL00,00 DAHİLİYE00,00 LABORATUAR00,00 RADYOLOJİ00,00 YS TOPLAM6399.260,870,00 5.387,4214.648,29 MAÇKA FTR51739,130,00 429,981.169,11 MAÇKA TOPLAM51739,130,00 429,981.169,11 GENEL TOPLAM69010.000,000,00 5.817,4015.817,40

37 SABİT İŞLETME GİDERLERİNİN GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER SABİT İŞLETME GİDERLERİ TOPLAM SABİT İŞLETME MALİYETİ BÖLÜM m2 YAKACAK /m2 AKAR YAKIT /m2 ELEKTRİK /m2 SU /m2 ULAŞTIRMA HABERLEŞME /m2 MALİYET5.932150.692,4831.645,5133.897,004.177,002.469,45222.881,44 ORTOPEDİ 155618.528,313.890,964.167,79513,58231,4627.332,09 ORTOPEDİ 22106.998,101.469,611.574,16193,9887,4210.323,27 ORTOPEDİ 342013.996,212.939,213.148,33387,96174,8420.646,54 ORTOPEDİ 42106.998,101.469,611.574,16193,9887,4210.323,27 ORTOPEDİ 52106.998,101.469,611.574,16193,9887,4210.323,27 ORTOPEDİ 72106.998,101.469,611.574,16193,9887,4210.323,27 ORTOPEDİ 92106.998,101.469,611.574,16193,9887,4210.323,27 ORTOPEDİ 1042013.996,212.939,213.148,33387,96174,8420.646,54 ORTOPEDİ 112106.998,101.469,611.574,16193,9887,4210.323,27 ORTOPEDİ TOPLAM2.65688.509,3418.587,0119.909,432.453,361.105,67130.564,82 FTR 22106.998,101.469,611.574,16193,9887,4210.323,27 FTR 32106.998,101.469,611.574,16193,9887,4210.323,27 FTR 72106.998,101.469,611.574,16193,9887,4210.323,27 FTR 82106.998,101.469,611.574,16193,9887,4210.323,27 FTR 942013.996,212.939,213.148,33387,96174,8420.646,54 FTR TOPLAM1.26041.988,628.817,639.444,981.163,87524,5361.939,63 ACİL1314.365,48916,75981,98121,0154,536.439,76 DAHİLİYE16533,19111,97119,9414,786,66786,54 LABORATUAR1434.765,371.000,731.071,93132,0959,537.029,66 RADYOLOJİ31610.530,482.211,412.368,74291,89131,5515.534,07 YS TOPLAM4.522150.692,4831.645,5133.897,004.177,001.882,48222.294,47 MAÇKA FTR1.4100,00 5.021,604.030,87586,979.639,44 MAÇKA TOPLAM1.4100,00 5.021,604.030,87586,979.639,44 GENEL TOPLAM5.932150.692,4831.645,5138.918,608.207,872.469,45231.933,91

38 DEĞİŞKEN MALİYETLER

39 Değişken maliyetler; ilaç, medikal malzeme ve laboratuvar ile kırtasiye giderleri depolardan bölümlere/ bölümdeki hastalara direkt olarak yapılan çıkışlar esas alınarak belirlenmiştir. Yatırım giderleri ise bölüm metrekarelerine göre dağıtımları yapılmıştır.

40 YATIRIM GİDERLERİNİN ESAS ÜRETİM YERLERİNE DAĞITIMI BÖLÜMLER BÖLÜM m2 Makine Techizat /m2 ONARIM MALİYETLERİ TOPLAM YATIRIM MALİYETİ Bina Bakım Onarım /m2 Tıbbi Cihaz ve Makine Techizat Onarımı /m2 MALİYET5.9322.052,005.195,9511.537,0818.785,03 ORTOPEDİ 1556192,33487,011.081,361.760,70 ORTOPEDİ 221072,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ 3420145,29367,89816,851.330,03 ORTOPEDİ 421072,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ 521072,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ 721072,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ 921072,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ 10420145,29367,89816,851.330,03 ORTOPEDİ 1121072,64183,94408,43665,01 ORTOPEDİ TOPLAM2.656918,762.326,445.165,628.410,83 FTR 221072,64183,94408,43665,01 FTR 321072,64183,94408,43665,01 FTR 721072,64183,94408,43665,01 FTR 821072,64183,94408,43665,01 FTR 9420145,29367,89816,851.330,03 FTR TOPLAM1.260435,861.103,662.450,563.990,08 ACİL13145,32114,75254,78414,84 DAHİLİYE165,5314,0131,1250,67 LABORATUAR14349,47125,26278,12452,84 RADYOLOJİ316109,31276,79614,581.000,69 YS TOPLAM4.5221.564,253.960,908.794,7914.319,94 MAÇKA FTR1.410487,751.235,052.742,294.465,09 MAÇKA TOPLAM1.410487,751.235,052.742,294.465,09 GENEL TOPLAM5.9322.052,005.195,9511.537,0818.785,03

41 MEDİKAL GAZ VE KAN ÜRÜNLERİNİN ESAS ÜRETİM YERLERİNE DAĞITIMI BÖLÜMLER Bölüm Geliri Azot Protoksit Kan ve Kan Ürünleri Laboratuar Malzemeleri Maliyeti Oksijen MALİYET1.923.282,821.777,891.613,8421.616,5030.559,29 ORTOPEDİ 192.467,38144,83131,461.760,881.469,23 ORTOPEDİ 2154.802,31242,46220,092.947,932.459,67 ORTOPEDİ 3141.397,75221,46201,032.692,672.246,69 ORTOPEDİ 4195.761,98306,61278,323.727,943.110,49 ORTOPEDİ 5159.466,26249,76226,723.036,752.533,78 ORTOPEDİ 7100.513,99157,43142,901.914,111.597,08 ORTOPEDİ 9126.243,08197,73179,482.404,072.005,89 ORTOPEDİ 10108.105,08169,32153,702.058,671.717,70 ORTOPEDİ 1156.371,1188,2980,141.073,49895,69 ORTOPEDİ TOPLAM1.135.128,941.777,891.613,8421.616,5018.036,21 FTR 212.236,390,00 194,43 FTR 348.349,530,00 768,23 FTR 738.221,370,00 607,30 FTR 887.813,600,00 1.395,28 FTR 9103.230,330,00 1.640,24 FTR TOPLAM289.851,220,00 4.605,48 ACİL204.508,960,00 DAHİLİYE8.125,740,00 129,11 LABORATUAR13.954,860,00 RADYOLOJİ89.786,890,00 YS TOPLAM1.741.356,611.777,891.613,8421.616,5022.770,81 MAÇKA FTR181.926,210,00 2.890,65 MAÇKA TOPLAM181.926,210,00 2.890,65 GENEL TOPLAM1.923.282,821.777,891.613,8421.616,5025.661,45

42 İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEMESİ GİDERLERİNİN ESAS ÜRETİM YERLERİNE DAĞITIMI BÖLÜMLER İLAÇTIBBİ SARF MALZEMEMEDİKAL MALZEME HASTAYABÖLÜME İLAÇ TOPLAM HASTAYABÖLÜME TOPLAM TIBBİ SARF ORTEZ PROTEZ PLAK ÇİVİ PROTEZ MEDİKAL MALZEME TOPLAM ORTOPEDİ 1776,470,00776,4727,95730,30758,25438,4836.902,4037.340,88 ORTOPEDİ 23.366,290,003.366,290,00560,67 368,9778.385,3278.754,29 ORTOPEDİ 32.598,670,002.598,6755,94780,22836,16261,0946.347,1246.608,21 ORTOPEDİ 41.075,380,001.075,3893,64123,71217,35558,6678.403,6878.962,34 ORTOPEDİ 51.553,420,001.553,4245,04785,86830,90170,3774.405,5274.575,89 ORTOPEDİ 71.007,070,001.007,0723,1199,40122,5136,7228.866,2428.902,96 ORTOPEDİ 91.172,970,001.172,9719,12169,17188,2981,6649.510,4449.592,10 ORTOPEDİ 101.106,450,001.106,4527,00334,70361,70739,6842.457,9243.197,60 ORTOPEDİ 111.475,550,001.475,5529,89730,72760,61317,5211.170,4411.487,96 ORTOPEDİ TOPLAM14.132,270,0014.132,27321,694.314,754.636,442.973,15446.449,08449.422,23 FTR 21.354,620,001.354,620,00319,60 518,990,00518,99 FTR 31.757,670,001.757,670,00501,80 325,630,00325,63 FTR 70,00 FTR 80,00 13,15 0,00 FTR 91.346,260,001.346,2625,27297,55322,82126,580,00126,58 FTR TOPLAM4.458,550,004.458,5525,271.132,101.157,37971,200,00971,20 ACİL0,001.299,21 0,003.827,21 0,00 5.126,42 DAHİLİYE0,00 LABORATUAR0,00 310,52 0,00 RADYOLOJİ0,00 14.345,94 0,00 YS TOPLAM18.590,820,0018.590,82346,9620.103,3120.450,273.944,35446.449,08455.519,85 MAÇKA FTR0,003.486,530,00 3.305,59 0,00 MAÇKA TOPLAM0,003.486,53 0,003.305,59 0,00 GENEL TOPLAM18.590,823.486,5322.077,35346,9623.408,9023.755,863.944,35446.449,08455.519,85

43 DEĞİŞKEN İŞLETME MALİYETLERİNİN GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER DEĞİŞKEN İŞLETME MALİYETLERİ TOPLAM DEĞİŞKEN İŞLETME MALİYETİ KIRTASİYE MALİYETİ DİĞER DEĞİŞKEN İŞLETME MALİYETİ ORTOPEDİ 125,81191,16216,97 ORTOPEDİ 256,27164,61220,88 ORTOPEDİ 363,20495,01558,21 ORTOPEDİ 4126,37118,59244,96 ORTOPEDİ 5165,22171,69336,91 ORTOPEDİ 73,7863,7267,50 ORTOPEDİ 90,0044,25 ORTOPEDİ 100,00153,99 ORTOPEDİ 114,7254,8759,59 ORTOPEDİ TOPLAM445,371.457,891.903,26 FTR 279,14109,74188,88 FTR 329,13226,56255,69 FTR 729,380,0029,38 FTR 86,260,006,26 FTR 9107,17173,46280,63 FTR TOPLAM251,08509,76760,84 ACİL1.096,020,001.096,02 DAHİLİYE0,00 LABORATUAR40,12134,52174,64 RADYOLOJİ8.566,92152,228.719,14 YS TOPLAM10.399,512.254,3912.653,90 MAÇKA FTR2.148,711.451,403.600,11 MAÇKA TOPLAM2.148,711.451,403.600,11 GENEL TOPLAM12.548,223.705,7916.254,01

44 GELİRİ OLMAYAN BÖLÜMLERDEKİ DEĞİŞKEN MALİYETLERİN GELİRİ OLAN BÖLÜMLERE DAĞITIMI BÖLÜMLER Yatan Hasta Sayısı İlaçlar ve Farmakolojik Ürün Maliyeti Tıbbi Sarf Malzeme Maliyeti Medikal Malzeme Maliyeti Kırtasiye Malzemeleri Diğer Değişken İşletme Maliyetleri TOPLAM DEĞİŞKEN MALİYETLER MALİYET6398.640,9931.289,196.165,407.803,4124.588,5678.487,55 ORTOPEDİ 127520,771.322,08371,58329,721.038,953.583,10 ORTOPEDİ 2651.253,723.182,78894,53793,772.501,188.625,99 ORTOPEDİ 346887,242.252,43633,05561,751.770,076.104,55 ORTOPEDİ 4661.273,003.231,75908,30805,992.539,668.758,70 ORTOPEDİ 5701.350,153.427,61963,34854,832.693,589.289,53 ORTOPEDİ 741790,802.007,60564,24500,691.577,675.441,01 ORTOPEDİ 9521.002,972.546,23715,63635,022.000,956.900,79 ORTOPEDİ 1036694,371.762,77495,43439,631.385,274.777,47 ORTOPEDİ 1145867,962.203,46619,29549,541.731,595.971,84 ORTOPEDİ TOPLAM4488.640,9921.936,716.165,405.470,9417.238,9359.452,96 FTR 2700,003.427,610,00854,832.693,586.976,03 FTR 3660,003.231,750,00805,992.539,666.577,40 FTR 700,00 FTR 8350,001.713,810,00427,421.346,793.488,01 FTR 9200,00979,320,00244,24769,591.993,15 FTR TOPLAM1910,009.352,480,002.332,477.349,6319.034,59 ACİL00,00 DAHİLİYE00,00 LABORATUAR00,00 RADYOLOJİ00,00 YS TOPLAM6398.640,9931.289,196.165,407.803,4124.588,5678.487,55 MAÇKA FTR00,00 MAÇKA TOPLAM00,00 GENEL TOPLAM6398.640,9931.289,196.165,407.803,4124.588,5678.487,55

45 YARDIMCI ÜRETİM YERLERİ TOPLAM SABİT VE DEĞİŞKEN MALİYETLERİ BÖLÜMLER GİDERLER TOPLAM GİDER SABİT GİDERLERDEĞİŞKEN GİDERLER LABORATUAR64.285,63938,0065.223,63 RADYOLOJİ95.394,1724.065,77119.459,94 TOPLAM159.679,8025.003,77184.683,57

46 YARDIMCI ÜRETİM YERLERİ SABİT MALİYETLERİNİN ESAS ÜRETİM YERLERİNE DAĞITIMI BÖLÜMLER Bölüm Sabit Maliyeti LaboratuarRadyolojiTOPLAM GENEL TOPLAM MALİYET1.240.986,5264.285,6395.394,17159.679,801.560.346,12 ORTOPEDİ 191.219,524.725,367.012,0111.737,37114.694,25 ORTOPEDİ 279.915,854.139,806.143,1010.282,91100.481,66 ORTOPEDİ 390.168,504.670,916.931,2211.602,13113.372,76 ORTOPEDİ 472.506,723.756,005.573,569.329,5691.165,84 ORTOPEDİ 585.534,094.430,846.574,9711.005,81107.545,72 ORTOPEDİ 761.544,863.188,154.730,937.919,0877.383,02 ORTOPEDİ 970.184,473.635,705.395,059.030,7588.245,98 ORTOPEDİ 1089.606,104.641,786.887,9911.529,77112.665,63 ORTOPEDİ 1151.635,202.674,813.969,186.643,9964.923,17 ORTOPEDİ TOPLAM692.315,3135.863,3453.218,0289.081,36870.478,04 FTR 254.146,922.804,924.162,256.967,1768.081,27 FTR 359.308,973.072,334.559,067.631,3874.571,74 FTR 741.349,532.141,993.178,525.320,5151.990,56 FTR 858.321,933.021,194.483,187.504,3873.330,69 FTR 984.915,174.398,786.527,4010.926,18106.767,52 FTR TOPLAM298.042,5215.439,2122.910,4238.349,63374.741,77 ACİL71.426,043.700,015.490,499.190,5189.807,05 DAHİLİYE10.774,91558,16828,261.386,4313.547,76 YS TOPLAM1.001.132,7451.860,7276.956,70128.817,421.258.767,57 MAÇKA FTR239.853,7812.424,9118.437,4730.862,38301.578,55 MAÇKA TOPLAM239.853,7812.424,9118.437,4730.862,38301.578,55 GENEL TOPLAM1.240.986,5264.285,6395.394,17159.679,801.560.346,12

47 YARDIMCI ÜRETİM YERLERİ DEĞİŞKEN MALİYETLERİNİN ESAS ÜRETİM YERLERİNE DAĞITIMI BÖLÜMLER Bölüm Değişken Maliyeti LaboratuarRadyolojiTOPLAM TOPLAM DEĞİŞKEN MALİYETLER MALİYET641.766,59938,0024.065,7725.003,77666.770,36 ORTOPEDİ 145.905,6067,101.721,431.788,5247.694,12 ORTOPEDİ 245.905,6067,101.721,431.788,5247.694,12 ORTOPEDİ 394.652,80138,343.549,413.687,7598.340,55 ORTOPEDİ 460.282,5288,112.260,552.348,6662.631,18 ORTOPEDİ 593.034,23135,983.488,713.624,6996.658,92 ORTOPEDİ 789.785,44131,233.366,893.498,1293.283,56 ORTOPEDİ 937.803,1455,251.417,591.472,8439.275,98 ORTOPEDİ 1060.569,3088,532.271,302.359,8362.929,13 ORTOPEDİ 1152.644,9476,951.974,152.051,0954.696,03 ORTOPEDİ TOPLAM580.583,57848,5821.771,4522.620,03603.203,60 FTR 210.217,5614,93383,15398,0810.615,64 FTR 310.851,4315,86406,92422,7811.274,21 FTR 71.301,691,9048,8150,711.352,40 FTR 85.567,718,14208,78216,925.784,63 FTR 97.039,7110,29263,98274,277.313,98 FTR TOPLAM34.978,1051,121.311,651.362,7836.340,88 ACİL11.763,7017,19441,13 11.763,70 DAHİLİYE179,780,266,747,00186,78 YS TOPLAM627.505,15917,1623.530,9823.989,81651.494,96 MAÇKA FTR14.261,4420,84534,79555,6414.817,08 MAÇKA TOPLAM14.261,4420,84534,79555,6414.817,08 GENEL TOPLAM641.766,59938,0024.065,7724.545,45666.312,04

48 GELİR-MALİYET İCMALİ BÖLÜM ADI TOPLAM GELİR SABİT VE DEĞİŞKEN GİDER TOPLAM GİDER KATKI PAYI FARK SABİT GİDERLER DEĞİŞKEN GİDERLER ORTOPEDİ 192.467,38114.694,2547.694,12162.388,3744.773,26-69.920,99 ORTOPEDİ 2154.802,31100.481,6647.694,12148.175,78107.108,196.626,53 ORTOPEDİ 3141.397,75113.372,7698.340,55211.713,3143.057,20-70.315,56 ORTOPEDİ 4195.761,9891.165,8462.631,18153.797,02133.130,8041.964,96 ORTOPEDİ 5159.466,26107.545,7296.658,92204.204,6462.807,34-44.738,38 ORTOPEDİ 7100.513,9977.383,0293.283,56170.666,587.230,43-70.152,59 ORTOPEDİ 9126.243,0888.245,9839.275,98127.521,9686.967,10-1.278,88 ORTOPEDİ 10108.105,08112.665,6362.929,13175.594,7645.175,95-67.489,68 ORTOPEDİ 1156.371,1164.923,1754.696,03119.619,201.675,08-63.248,09 ORTOPEDİ TOPLAM1.135.128,94478.096,59603.203,591.473.681,62531.925,35-338.552,68 FTR 212.236,3968.081,2710.615,6478.696,911.620,75-66.460,52 FTR 348.349,5374.571,7411.274,2185.845,9537.075,32-37.496,42 FTR 738.221,3751.990,561.352,4053.342,9636.868,97-15.121,59 FTR 887.813,6073.330,695.784,6379.115,3282.028,978.698,28 FTR 9103.230,33106.767,527.313,98114.081,5095.916,35-10.851,17 FTR TOPLAM289.851,22374.741,7836.340,86411.082,64253.510,36-121.231,42 ACİL204.508,9689.807,0511.763,70101.570,75192.745,26102.938,21 DAHİLİYE8.125,7413.547,76186,7813.734,547.938,96-5.608,80 YS TOPLAM1.637.614,86956.193,18651.494,932.000.069,55986.119,93-362.454,69 MAÇKA FTR181.926,21301.578,5514.817,08316.395,63167.109,13-134.469,42 MAÇKA TOPLAM181.926,21301.578,5514.817,08316.395,63167.109,13-134.469,42 GENEL TOPLAM1.819.541,071.257.771,73666.312,012.316.465,181.153.229,06-496.924,11


"YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ OCAK-2013 MALİ ANALİZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları