Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DO Ğ AL AFETLER VE KORUNMA YOLLARI. DO Ğ AL AFETLER NELERD İ R?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DO Ğ AL AFETLER VE KORUNMA YOLLARI. DO Ğ AL AFETLER NELERD İ R?"— Sunum transkripti:

1 DO Ğ AL AFETLER VE KORUNMA YOLLARI

2 DO Ğ AL AFETLER NELERD İ R?

3 Do ğ al afetler, insanlara ve çevreye büyük zararlar veren olaylardır. Do ğ al afetler ; Sel ve Su Baskınları, Depremler, Tsunami, Toprak kayması, Erozyon, Çı ğ, Yangınlar, Yanarda ğ Patlamaları, Yıldırım Düşmesi, Fırtınalar olarak gösterilebilir Do ğ al afetler, insanlara ve çevreye büyük zararlar veren olaylardır. Do ğ al afetler ; Sel ve Su Baskınları, Depremler, Tsunami, Toprak kayması, Erozyon, Çı ğ, Yangınlar, Yanarda ğ Patlamaları, Yıldırım Düşmesi, Fırtınalar olarak gösterilebilir

4

5 Depremlerden korunma yolları 1- Depreme engel olamayız. Ancak depremin zararlarını en aza indirmek için gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır. 2- Öncelikle yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. İ mar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlerevev ve bina yapılmamalıdır. 3- Büyük binalar betonarme, sa ğ lam yapılmalıdır. 4- Binaların yapımında depreme dayanıklı kaliteli malzeme kullanılmalıdır. 5- Mevcut binaların dayanıklılıklı ğ ı arttırmalıdır. 6- Yapılar yapım sırasında denetlenmeli ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemelidir. 7- Evler tek veya iki katlı olmalıdır. 8- Evlerde banyo ve mutfaktaki dolapların kapaklarına sürgü takılmalı, odalardaki dolap, raf, vb. duvara monte edilip sabitlenmelidir. 9- A ğ ır çerçevesi olan tablo ve aynalar yataklardan, sandalyelerden ve koltuklardan uzak bir yere asılmalı ve duvara yerleştirilmelidir. 10- Yataklar cam kenarından, asılı eşya ve cisimlerden uzaklaştırılmalıdır. 11- Kalorifer radyatörü, kombi, avize gibi araçların duvar ba ğ lantıları sa ğ lamlaştırılmalıdır.

6 12- Evde yangın söndürme aleti bulundurulmalı, nasıl kullanılaca ğ ı ö ğ renilmelidir. 13- Acil durum çantası hazırlanmalıdır. Çantada nüfus cüzdanı, nakit para, kredi kartı, düdük, telsiz, cep telefonu, telefon defteri, itfaiye, ambulans, polis telefon numaraları, el feneri, ışıldak, portatif radyo, yedek pil, ilk yardım malzemesi, ilaç, adres defteri, jeton, plastik bardak, tabak, su, kuru gıda, konserve, konserve açaca ğ ı, mevsimine uygun kıyafet, diş fırçası, macun, sabun, havlu v.b. eşyalar bulunmalıdır. 14- Evde, işyerinde, okulda yaşam üçgeni alanı oluşturulmalıdır.14- Evde, işyerinde, okulda yaşam üçgeni alanı oluşturulmalıdır. 15- Ulusal, Uluslararası kurtarma ve deprem ekipleri ile sürekli bilgi alışverişinde bulunulmalı, bu ekiplerle birlikte geniş kapsamlı deprem tatbikatları yapılmalıdır. 16- Deprem sonrasında aile bireyleri için toplanma alanı belirlenmelidir.16- Deprem sonrasında aile bireyleri için toplanma alanı belirlenmelidir. 17- Sigorta sistemine dahil olunmalıdır.17- Sigorta sistemine dahil olunmalıdır.

7

8 Sel ve Su Baskınların korunma yolları 1- Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için her şeyden önce, do ğ al bitki örtüsünün, özellikle de ormanların korunması gerekir. Çünkü a ğ açlar, ya ğ murun hızını keser ve ya ğ mur sularının topra ğ a sızmasını sa ğ lar. Böylece sular topra ğ ın yüzünde birikmez ve sel oluşumuna yol açmaz. Ayrıca a ğ aç, gövdeleri, suyun yamaçtan aşa ğ ıya hızla akmasını önler. 2- Suyun hızını kesmek için yamaçların teraslandırılması, akarsu yataklarına setler yapılması ve göletler oluşturulması sel baskınlarının yol açaca ğ ı zararları büyük ölçüde azaltır. 3- Yerleşim yerleri sel bölgelerinin dışına çıkartılmalıdır. 4- Akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir. 5- Akarsular barajlarla ve bentlerle kontrol altına alınmalıdır

9

10 Tsunami'den korunma yolları Deniz kıyısında yerleşim yeri seçerken; tsunami riskini de di ğ er do ğ al afetler (deprem, sel, tayfun vb.) gibi de ğ erlendirmek alınabilecek ilk önlemdir.tayfun Ülkemizin okyanusa kıyısı olmadı ğ ı için tsunami olayona rastlanmamıştır.

11

12 Toprak kaymasından korunma yolları 1- Dik ve çıplak yerler bitki örtüsü ile kaplanmalıdır. 2- Yolların heyelan bölgelerinden uza ğ a yapılmasına çalışılmalıdır. 3- Dik yerlerin etek kısımları fazla kazılıp oyulmamalıdır. Gerekirse destek duvarı yapılmalıdır. 4- Akar su yatakları dayanıklı duvarla kontrol altına alınmalıdır. 5- Yol yapımında yarmalar fazla dik ve derin açılmamalıdır. 6- Yerleşme yerleri toprak kayma alanlarının dışına çıkarılmamalıdır.

13

14 Fırtına'dan korunma yolları 1- Genel acil ikaz sistemi oluşturulmalıdır. 2- Bloklar halinde ve sa ğ lam monte edilmiş parçalardan oluşan çatılar yapılmalı, konut ve di ğ er alanlarda kalın cam kullanılmalıdır. 3- Sı ğ ınak hazırlanmalıdır.Sı ğ ınak

15

16 Çı ğ 'dan korunma yolları 1- E ğ imin çok bulundu ğ u yerler yeterince a ğ açlandırılmalıdır. 2- Çı ğ olma olasılı ğ ı kuvvetli olan yerlerde perdeleme yapılmalıdır. 3- Kış sporları çı ğ alanlarından uzak yerlerde yapılmalıdır. 4- Çı ğ bölgelerinden geçerken gürültü çıkarılmamalıdır. 5- Kara ve demir yolu ulaşımı çı ğ alanlarının uza ğ ında yapılmalıdır. 6- Yerleşim yerleri çı ğ alanından uzaklara konmalıdır

17

18 Erozyon'dan korunma yolları 1- Tahrip olan a ğ aç ve bitki örtüsünün en az iki misli olacak şekilde yenilemelidir. 2- Orman yangınlarına karşı hassas ve tedbirli olunmalıdır. 3- Akarsu kenarlarında, dik yamaçlarda ve e ğ imli yüzeylerde, kök yapısı sa ğ lam, ortama uyum sa ğ layabilecek a ğ açlandırma, setlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 4- Do ğ al park alanlarını ço ğ altılmalıdır

19 Atalarımızın söyledi ğ i bir söz do ğ al afetlere karşı önceden önlem alınması gerekti ğ ini çok iyi açıklar; SEN ÖNÜNÜ KIŞ TUT, YAZ OLURSA ŞANSINA….


"DO Ğ AL AFETLER VE KORUNMA YOLLARI. DO Ğ AL AFETLER NELERD İ R?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları