Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu (4691 teknopark)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu (4691 teknopark)"— Sunum transkripti:

1 teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu (4691 teknopark)
ORKA YAZILIM UYGULAMASI Hazırlayan: EROL DEMİRCAN AĞUSTOS

2 4691 sayılı kanun TEKNOPARK ve orka PROGRAMLARI
Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, Belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak Teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, Aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade eder. Orka Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti.

3 TEKNOPARKDA FAALİYETTE BULUNAN FİRMANIN MUAFİYETLERİ
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETI KDV MUAFİYETİ İŞVEREN SGK MUAFİYETİ (İşveren Hissesinin Yarısı) PERSONEL ÜCRETLERİNDE GELİR VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SONUÇ RAPORLARI MUHTASAR BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ UYGULAMALARI

4 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ
Geçici Madde 2. ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Toplam Kâr – Teknopark Kâr = Vergiye Tâbi Kazanç Not: Firma zarar etmişse veya teknoparktaki faaliyetlerinde zarar etmiş ise herhangi bir avantajı yoktur. Orka Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti.

5 Gelir ve Kurumlar Vergisi muafiyeti
Şirket Gelir Tablosu Teknopark Gelir Tablosu Fark Gelir Tablosu Gelirler 15.000 10.000 5.000 Giderler 7.000 6.000 1.000 Kar / Zarar 8.000 4.000 Vergi Avantajı 8.000 * 0,20 = 1.600 4.000 * 0,20 = 800 800,- TL Kazanç

6 KDV MUAFİYETİ KDV Kanunun geçici 20/1 inci maddesine göre, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır. KDV Kanunun 30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

7 İŞVEREN SGK MUAFİYETİ 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

8 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
İŞYERİ TEKNOPARK Brüt Ücret 5.000,00 SGK İşveren %20,50 1.025,00 İşsizlik İşveren %2 100,00 05510 İstisnası -250,00 Kalan SGK 875,00 05746 İstisnası ( ) / 2 = 387,50 487,50 TOPLAM MALİYET 5.875,00 5.487,50 387,50 TL Kazanç

9 Personel Gelir ve Damga Vergisi MUAFİYETİ
Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Geçici Madde 2. Bölgede yer alan girişimcinin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerden Üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için %50, Doktorasız Diğer AR-GE Personeli için %25’i vergiden müstesnadır.

10 Personel Gelir ve Damga Vergisi MUAFİYETİ
İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada 45 saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri hesaplamada dikkate alınmaz. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile Ulusal bayram ve Genel Tatiller gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınır. Bölge dışındaki daha önceki hizmetler nedeniyle yıllık izin kullanımında hak edilen yıllık iznin bölgede çalışmadan önceki döneme tekabül eden bölümü hesaplanarak vergiye tabi tutulacaktır. Fiilen çalışılmayan süre için ödenen ihbar öneli istisna kapsamında değildir.

11 Personel Gelir ve Damga Vergisi MUAFİYETİ
İŞYERİ TEKNOPARK FARK Brüt Ücret 5.000,00 SGK İşçi %15 750,00 Gelir Vergisi Mat. 4.250,00 Gelir Vergisi %15 637,50 Damga V. 0,0079 37,95 Kesintiler Toplamı 1.425,45 Kalan Ücret 3.574,55 AGİ %50 80,33 Ele Geçen Ücret 3.654,88 595,12 595,12 TL Avantaj

12 Toplam:1.782,62 TL Kazanç İşveren İşçi
Kurumlar ve Gelir Vergisi İstisnası 800,00 SGK İstisnası 387,50 Personel Gelir + Damga Vergisi İstisnası 595,12 TOPLAM 1.187,50 Toplam:1.782,62 TL Kazanç

13 Teknoparklar İçin Yazılım Çözümleri
ORKA SQL Teknoparklar İçin Yazılım Çözümleri

14 ORKA SQL TANIMLAMALAR Şube Tanımlamalarından Şubenin Adres ve SGK Bilgilerini Tanımlayınız. Muhtasar Beyannamesin Adres ve SGK No Önemli. Teknoparkta Onaylanan Projelerinizi Tanımlayınız. Bey. Proje Kodu Muhtasar Beyanname için Önemli. Bordro Tanımlarındaki Diğer Tanımlar bölümünde Tabi Olduğu Sigortaya Göre Gelir Girilmesine İzin Ver Seçeneğini İşaretleyiniz. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanabilmesi için Örnek Uygulama Aralık Dönemine Ait Hazırlanmıştır.

15 ŞUBE TANIMI ÜCRET BORDROSU Merkez – Şube Tanımı
Yeni Şube Tanımı, Düzeltme ve Tüm Şubelerin Raporunu Alabilirsiniz.

16 TEKNOPARK PROJE TANIMI
ÜCRET BORDROSU Bildirim / Entegre Muhtasar Bilgileri Teknopark İşlemleri Sağ Klik Yaparak Yeni Proje Tanımı, Düzelt, Sil Hangi Grubu Kullanacağını Belirtmek İçin Ayarlar Mevcuttur.

17 KANUNA GÖRE GELİR GİRİŞİ AYARI
ÜCRET BORDROSU Tanımlamalar Bordro Tanımları Sol Tarafta DİĞER TANIMLAR Diğer Ayarları Tıklayınız.

18 ŞUBE TANIMLAMASI Tabi Olduğu Sigorta Üzerinde Çift Tıklayınız.
(05746 Sayılı Kanuna 5 Yıl Süre Tanımlayınız.) Çalışma Yerine Teknopark Seçiniz. Gelir Vergisine Tabi İşaretleyiniz. Damga Vergisine Tabi İşaretleyiniz. Departman ve Proje Bilgilerinden Çalıştığı Default Projeyi Seçiniz.

19 PERSONEL KİMLİK KARTI ÜCRET BORDROSU İşlemler Yeni Kimlik Tıklayınız.

20 PERSONEL DEFAULT PROJE SEÇİMİ
ÜCRET BORDROSU İşlemler Yeni Kimlik Tıklayınız.

21 PUANTAJ VE PROJE GİRİŞİ
Personel Puantajında Tabi Olduğu Sigorta Kodu Çalışma Yerini Doğru Tespit Ediniz. Proje Giriş Ekranından Çalıştığı Projeleri Seçiniz ve Seçim Yapılmazsa Personel Kartında Tanımlanan Proje Belirlenir.

22 PUANTAJ VE PROJE GİRİŞİ
ÜCRET BORDROSU İşlemler Puantaj Girişi Tıklayınız.

23 ÜCRET, İKRAMİYE, PRİM vb. Teknopark Saatine Müdahale Edebilirsiniz.
Teknopark Yönetiminden Alınan Raporda Personelin Çalışma Saatti olup Muhtasar Beyannamesinde Raporlanacaktır. Aylık Ücretini Yazın ve Bordroyu Hesaplattırın. Verilen Prim, İkramiye vb. Ücretlerin Standart Projeleri veya Çalışma Yerleri Farklı İse Gelirin üzerinde sağ klik yapın ve Kanuna Göre Gelir Girişi Tıklayınız. İlgili Çalışma Yerini veya Projesini Belirtiniz.

24 ÜCRET GİRİŞİ ÜCRET BORDROSU İşlemler Ücret Girişi Tıklayınız.
Orka Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti.

25 Bordro entegresi ÜCRET BORDROSU Bildirim / Entegre
Bordro Entegresini Tıklayınız. Fişin Üzerinde Çift Tıklayınız.

26 TEKNOPARK SATIŞ FİŞİ BİLANÇO MODÜLÜ İşlemler
Fiş Evrak Girişi Tıklayınız.

27 TEKNOPARK GİDER FİŞİ BİLANÇO MODÜLÜ İşlemler
Fiş Evrak Girişi Tıklayınız.

28 TEKNOPARK DIŞI SATIŞ FİŞİ
BİLANÇO MODÜLÜ İşlemler Fiş Evrak Girişi Tıklayınız.

29 TEKNOPARK DIŞI GİDER FİŞİ
BİLANÇO MODÜLÜ İşlemler Fiş Evrak Girişi Tıklayınız.

30 PROJE MİZANI BİLANÇO MODÜLÜ RAPORLAR Bölümünde
Proje – Şube Mizanını Tıklayarak Alabilirsiniz. Kayıt Girişinde Olan Hesap Raporda _001_ Yani Kebir Hesaptan Sonra Proje Kodu Eklenerek Raporlanmıştır.

31 7a/7b yansıtmalar BİLANÇO MODÜLÜ Dönem Sonu İşlemleri
7A/7B Yansıtmaları Tıklayınız.

32 GELİR TABLOSU BİLANÇO MODÜLÜ Mali Tablolardan
Gelir Tablosunu Tıklayınız.

33 Beyanname hazırlıkları
ÜCRET BORDROSU Bildirim / Entegre Muhtasar Bilgileri Teknopark İşlemleri

34 MUHTASAR BEYANNAMESİ BÜRO YÖNETİMİ Kayıt İşlemleri Muhtasar Beyanname

35 GEÇİCİ VERGİ BeyannameSİ
BÜRO YÖNETİMİ Kayıt İşlemleri Geçici Vergi Beyannamesi

36 KURUMLAR VERGİSİ BeyannamESİ
BÜRO YÖNETİMİ Kayıt İşlemleri Kurumlar Vergisi Beyannamesi

37 Orka bilgisayar Teşekkürler… Hazırlayan: EROL DEMİRCAN 2014 AĞUSTOS
Orka Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti.


"teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu (4691 teknopark)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları