Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gebelik ve Trombofili Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gebelik ve Trombofili Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD."— Sunum transkripti:

1 Gebelik ve Trombofili Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

2 –Kuagulasyon sistemi dengeyi –Pıhtılaşma lehine bozan –Pıhtı riskini ↑ KalıtsalKalıtsal –FVL Mutasyonu –Protrombin G20210A Mutasyonu –MTHFR Mutasyonu –Antirombin III –Protein C ve S EdinselEdinsel –Lupus antikuagulant –Antikardiyolipin antikorlar –Aktive protein C resistansı –Hiperhomosistinemi Trombofili

3 Kötü Obstetrik SonuçlarKötü Obstetrik Sonuçlar –Erken gebelik kaybı –İntrauterin fetal ölüm –Ağır FGR –Ağır preeklampsi –Abruptio plasenta Damarlarda PıhtılaşmaDamarlarda Pıhtılaşma Trombofili PlasentasyonSorunu

4 ErkenKayıpGeçkayıpHafifPreekAğırPreekFGRAbruptio APS+?++-?++++ FVL het ++-?+++?++ FVL hom ++-? +? Prt het +++-?++?++ Prt hom -? AT III ++-?++ Prt C +-?+? Prt S ++-?+++? MTFHR- -?++? Kötü Obstetrik Sonuç

5 Plasenta Sorunu 1.Trombozların neden olduğu hasar 2.Doğrudan trofoblast ve endotel hücreleri üzerine olumsuz etkileri sonucu Trombofili plasenta ilişkisi değerlendirmek ZORTrombofili plasenta ilişkisi değerlendirmek ZOR –Kötü obstetrik sonuçlarda saptanan patolojilerin trombofililere özgü olduğunu ortaya koymak güç

6 Plasenta / Plasentasyon (Plasenta Oluşumu)

7 Çapalanmış Villus Yüzen Villus IVS vSTB vST evSTB kolon İntersisyel evSTB Endovasküler evSTB Endometriyal Stroma

8 ST Fetal damar Fetal mesenkim 3 5 IVS Sinsisyal Füzyon Trofoblast kolon / farklılaşma

9 Spiral arter yapılanma

10 Sitotrofoblast Kök Hücre Ekstra Villöz Yol Villöz Yol VillözSTB ST Transport ve Endokrin Fonksiyonlar STBKolon EndovaskülerSTBİntersisyelSTB Spiral arter yapılanma Desidua ve myometriyum invazyon

11 Sıklık (%)GeçişEtki FVL Het Hom 3.6 - 8 0.1 - 0.02 Ot DomAPC direnç / FV, VIII inaktv- Protrombin1 – 4Ot DomProtrombin ve trombin ↑ MTHFR (Hom) 10 – 20Ot ResHomosistein remetilizasyon AT III0.17 - 0.02Ot DomTrombin, diğer enz inaktv- Prot C0.14 - 0.5Ot DomFV, FVIII inaktv- Protein S0.2Ot DomFV, FVIII inaktv- Kalıtsal Trombofililer

12 Kalıtsal Trombofili / DVT DVT Riski –Gebelik ↑ –Kal. Tromb. ↑↑ Gebeliğe bağlı venöz tromboembolilerin yaklaşık %30 -50’sinde de kalıtsal trombofili mevcuttur (Lim ve ark.,2007) K TrRisk FVL het.3-9 FVL hom.49-80 Prot. het2-9 Prot. hom16 AT III25-50 Protein C3-15 Protein S2 Het FVL + Het Prot 150

13 Gebelik ve Tromboz Çalışma Grubu Konsensus Raporu (Duhl ve ark 2007) DVT -DVT+Risk FVL homProfTed49-80 Prot homProfTed16 AT IIIProfTed25-50 Het FVL + Het Prot ProfTed150 FVL het.Prof3-9 Prot. hetProf2-9 Protein CProf3-15 Protein SProf2

14 LMWH Doz Şeması Proflaksi dozuTedavi edici doz Enoxaparin sodyum40mg(4000IU) TD1mg(100IU)/kg BID Dalteparin sodyum2500-5000 IU TD 100 IU/kg BID Nadroparin kalsiyum3075 IU TD170 IU/kg TD Tinzaparin sodyum2500-4500 IU TD175 IU/kg TD Revaparin sodyum1432-3436 IU TD142 IU/kg BID

15 Kalıtsal Trombofili / KOS GeçkayıpAğırPreekFGKAbruptio FVL het 2.06, (1.1-3.8) 2.19, (1.4-3.2) 2.68, (0.5-12.1) 4.70, (1.1–19.5) FVL hom 1.98, ( 0.4-9.6) 1.87, (0.4-7.8) 4.64, (0.1-115.6) Prt het 2.66, (1.2-5.5) 2.54, (1.5- 4.2) 2.92, (0.6- 13.7) 7.71 (3.0–19.7) AT III 7.63, (0.3-196.3) 3.89, (0.1-97.1) Prt C 3.05, (0.2-38.5) 5.15, (0.2-102.2) +? Prt S 20.09, (3.7- 109.1) 2.83, (0.7 -10.6) +? Robertson ve ark (2005) TREATS

16 Tarama Rutin / –Kalıtsal trombofili taraması önerilmemekte (Merriman ve Greaves, 2006) –Fayda / maliyet –Gereksiz endişe Tromboemboli öyküsü olan / –Kalıtsal trombofili taraması önerilmekte (ACOG,2000; Jordaan ve Badenhorst,2005) –Tartışma −İlave risk faktörü yoksa tekrarlama riski %3 - 5 −Yüksek riskli trombofili insidansı çok düşük

17 Ailede Tromboemboli Öyküsü –Bilinen AT III mutasyonu yoksa önerilmemekte (ACOG,2000; Merriman ve Greaves, 2006) Kötü Obstetrik Öyküsü –Kalıtsal Trombofili taraması önerilmemekte İnsidans Düşük Tedavinin Yararı kanıtlanmamış

18 Klinik Vasküler tromboz (arter, ven, kapiller) Gebelik Morbidite –<10GH 3 abort –>10 GH Fetal kayıp –< 34 GH, ağır preek,eklamp ve PY doğum Labratuvar ACA IgG veya IgM + Lupus Antikuagulan + Anti B2 glikoprotein IgG veya IgM + (12 hf ara / 2kere) Tanı en az 1 Klinik + 1 Labratuvar Antifosfolipid Sendrom – aPL Ak

19 %15-20’sinde obstetrik komplikasyon%15-20’sinde obstetrik komplikasyon APS / %50-75’inde tekrarlarAPS / %50-75’inde tekrarlar Antifosfolipid Sendrom – aPL Ak Negatif yüklü fosfolipid otoantikorNegatif yüklü fosfolipid otoantikor Fosfotidilserin + b2 glikoprotein + aPL AkFosfotidilserin + b2 glikoprotein + aPL Ak Test BelirleyiciliğiTest Belirleyiciliği –LA + / ACA + ↑ –Yüksek titre / Düşük titre ↑ –IgG ACA / IgM ACA ↑ –Birden fazla test + ↑

20 İmplantasyon sorunuİmplantasyon sorunu EvSTB fonksiyon bozukluk (Sebire ve ark.,2003 )EvSTB fonksiyon bozukluk (Sebire ve ark.,2003 ) vSTB / Anneksin V ekspresyonunda azalma / IVS pıhtı eğilim ↑ (Di Simone ve ark.,2001)vSTB / Anneksin V ekspresyonunda azalma / IVS pıhtı eğilim ↑ (Di Simone ve ark.,2001) STB kompleman sistemi aktivasyonu (Shamonki ve ark.,2007)STB kompleman sistemi aktivasyonu (Shamonki ve ark.,2007) Sinsisyal füzyon / apoptosis benzeri mekanizma / fosfatidilserin + aPL Ak → ST oluşum ve döngüsünde bozukluk (D’Ippolito ve ark.,2007)Sinsisyal füzyon / apoptosis benzeri mekanizma / fosfatidilserin + aPL Ak → ST oluşum ve döngüsünde bozukluk (D’Ippolito ve ark.,2007) STB proliferasyon önler ( Chamley ve ark.,1998 )STB proliferasyon önler ( Chamley ve ark.,1998 ) STB invaziv özellik kazanmaları önler (Di Simone ve ark.,2000)STB invaziv özellik kazanmaları önler (Di Simone ve ark.,2000)

21 Heparin / aPL

22 aPL Ak Bakılabilecek Durumlar KlinikaPL pozitifliği SLE%30 Preeklampsi%15 (Ağır, <35 GH) Plasenta kaynaklı ağır FGRaPL+ %35înde FGK öykü İkinci trimestir fetal kayıpaPL+ %50 2. trm Tekrarlayan Gebelik Kaybı%10 Tekrarlayan IVF başarısızlığı? Nedeni bilinmeyen trombozaPL+ %35 tromb öykü

23 aPL Ak + KlinikTedaviAçık sorular Tromboz öyküsü varHeparin AsemptomatikyokAspirin? Düşük Risk GrupAspirin?Tedavi -, Heparin? <3 abortus, FK yok KOO - Yüksek Risk GrupLMWH+AspirinAsp?, Hep? >3 abortus, FK +, KOO +

24 Teşekkürler


"Gebelik ve Trombofili Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları