Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD"— Sunum transkripti:

1 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Gebelik ve Trombofili Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

2 Trombofili Kalıtsal Kuagulasyon sistemi dengeyi
FVL Mutasyonu Protrombin G20210A Mutasyonu MTHFR Mutasyonu Antirombin III Protein C ve S Edinsel Lupus antikuagulant Antikardiyolipin antikorlar Aktive protein C resistansı Hiperhomosistinemi Kuagulasyon sistemi dengeyi Pıhtılaşma lehine bozan Pıhtı riskini ↑

3 Trombofili Plasentasyon Sorunu Damarlarda Pıhtılaşma
Kötü Obstetrik Sonuçlar Erken gebelik kaybı İntrauterin fetal ölüm Ağır FGR Ağır preeklampsi Abruptio plasenta Plasentasyon Sorunu

4 Kötü Obstetrik Sonuç Erken Kayıp Geç kayıp Hafif Preek Ağır FGR
Abruptio APS +? ++ -? + FVL het FVL hom Prt het Prt hom AT III Prt C Prt S MTFHR -

5 Plasenta Sorunu Trombozların neden olduğu hasar
Doğrudan trofoblast ve endotel hücreleri üzerine olumsuz etkileri sonucu Trombofili plasenta ilişkisi değerlendirmek ZOR Kötü obstetrik sonuçlarda saptanan patolojilerin trombofililere özgü olduğunu ortaya koymak güç

6 Plasenta / Plasentasyon (Plasenta Oluşumu)

7 Çapalanmış Villus Yüzen Villus
vSTB Çapalanmış Villus Yüzen Villus vST IVS evSTB kolon İntersisyel evSTB Endometriyal Stroma Endovasküler evSTB

8 Trofoblast kolon / farklılaşma
Fetal damar ST Fetal mesenkim IVS 5 3 Sinsisyal Füzyon Trofoblast kolon / farklılaşma

9 Spiral arter yapılanma

10 Sitotrofoblast Kök Hücre Villöz Yol Ekstra Villöz Yol STB Kolon Villöz STB Endovasküler STB İntersisyel STB ST Transport ve Endokrin Fonksiyonlar Spiral arter yapılanma Desidua ve myometriyum invazyon

11 Kalıtsal Trombofililer
Sıklık (%) Geçiş Etki FVL Het Hom Ot Dom APC direnç / FV, VIII inaktv- Protrombin 1 – 4 Protrombin ve trombin ↑ MTHFR (Hom) 10 – 20 Ot Res Homosistein remetilizasyon AT III Trombin, diğer enz inaktv- Prot C FV, FVIII inaktv- Protein S 0.2

12 Kalıtsal Trombofili / DVT
K Tr Risk FVL het. 3-9 FVL hom. 49-80 Prot. het 2-9 Prot. hom 16 AT III 25-50 Protein C 3-15 Protein S 2 Het FVL + Het Prot 150 DVT Riski Gebelik ↑ Kal. Tromb. ↑↑ Gebeliğe bağlı venöz tromboembolilerin yaklaşık %30 -50’sinde de kalıtsal trombofili mevcuttur (Lim ve ark.,2007)

13 Gebelik ve Tromboz Çalışma Grubu Konsensus Raporu (Duhl ve ark 2007)
DVT - DVT+ Risk FVL hom Prof Ted 49-80 Prot hom 16 AT III 25-50 Het FVL + Het Prot 150 FVL het. 3-9 Prot. het 2-9 Protein C 3-15 Protein S 2

14 LMWH Doz Şeması Proflaksi dozu Tedavi edici doz Enoxaparin
sodyum 40mg(4000IU) TD 1mg(100IU)/kg BID Dalteparin sodyum IU TD 100 IU/kg BID Nadroparin kalsiyum IU TD 170 IU/kg TD Tinzaparin sodyum IU TD 175 IU/kg TD Revaparin sodyum IU TD 142 IU/kg BID

15 Kalıtsal Trombofili / KOS
Robertson ve ark (2005) TREATS Geç kayıp Ağır Preek FGK Abruptio FVL het 2.06, ( ) 2.19, ( ) 2.68, ( ) 4.70, (1.1–19.5) FVL hom 1.98, ( ) 1.87, ( ) 4.64, ( ) Prt het 2.66, ( ) 2.54, ( ) 2.92, ( ) (3.0–19.7) AT III 7.63, ( ) 3.89, ( ) Prt C 3.05, ( ) 5.15, ( ) +? Prt S 20.09, ( ) 2.83, ( )

16 Tarama Tromboemboli öyküsü olan / Rutin /
Kalıtsal trombofili taraması önerilmekte (ACOG,2000; Jordaan ve Badenhorst,2005) Tartışma İlave risk faktörü yoksa tekrarlama riski %3 - 5 Yüksek riskli trombofili insidansı çok düşük Rutin / Kalıtsal trombofili taraması önerilmemekte (Merriman ve Greaves, 2006) Fayda / maliyet Gereksiz endişe

17 Ailede Tromboemboli Öyküsü
Bilinen AT III mutasyonu yoksa önerilmemekte (ACOG,2000; Merriman ve Greaves, 2006) Kötü Obstetrik Öyküsü Kalıtsal Trombofili taraması önerilmemekte İnsidans Düşük Tedavinin Yararı kanıtlanmamış

18 Antifosfolipid Sendrom – aPL Ak
Klinik Vasküler tromboz (arter, ven, kapiller) Gebelik Morbidite <10GH 3 abort >10 GH Fetal kayıp < 34 GH, ağır preek,eklamp ve PY doğum Labratuvar ACA IgG veya IgM + Lupus Antikuagulan + Anti B2 glikoprotein IgG veya IgM + (12 hf ara / 2kere) Tanı en az Klinik + 1 Labratuvar

19 Antifosfolipid Sendrom – aPL Ak
%15-20’sinde obstetrik komplikasyon APS / %50-75’inde tekrarlar Negatif yüklü fosfolipid otoantikor Fosfotidilserin + b2 glikoprotein + aPL Ak Test Belirleyiciliği LA + / ACA + ↑ Yüksek titre / Düşük titre ↑ IgG ACA / IgM ACA ↑ Birden fazla test + ↑

20 STB proliferasyon önler (Chamley ve ark.,1998 )
Sinsisyal füzyon / apoptosis benzeri mekanizma / fosfatidilserin + aPL Ak → ST oluşum ve döngüsünde bozukluk (D’Ippolito ve ark.,2007) STB proliferasyon önler (Chamley ve ark.,1998 ) STB invaziv özellik kazanmaları önler (Di Simone ve ark.,2000) İmplantasyon sorunu EvSTB fonksiyon bozukluk (Sebire ve ark.,2003 ) vSTB / Anneksin V ekspresyonunda azalma / IVS pıhtı eğilim ↑ (Di Simone ve ark.,2001) STB kompleman sistemi aktivasyonu (Shamonki ve ark.,2007)

21 Heparin / aPL

22 aPL Ak Bakılabilecek Durumlar
Klinik aPL pozitifliği SLE %30 Preeklampsi %15 (Ağır, <35 GH) Plasenta kaynaklı ağır FGR aPL+ %35înde FGK öykü İkinci trimestir fetal kayıp aPL+ %50 2. trm Tekrarlayan Gebelik Kaybı %10 Tekrarlayan IVF başarısızlığı ? Nedeni bilinmeyen tromboz aPL+ %35 tromb öykü

23 aPL Ak + Klinik Tedavi Açık sorular Tromboz öyküsü var Heparin
Asemptomatik yok Aspirin? Düşük Risk Grup Aspirin? Tedavi - , Heparin? <3 abortus, FK yok KOO - Yüksek Risk Grup LMWH+Aspirin Asp?, Hep? >3 abortus, FK +, KOO +

24 Teşekkürler


"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları