Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

21 Haziran 2013, Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. Nebahat SARI Bologna Uzmanı BOLOGNA SÜRECİ VE GÜNCEL DURUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "21 Haziran 2013, Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. Nebahat SARI Bologna Uzmanı BOLOGNA SÜRECİ VE GÜNCEL DURUM."— Sunum transkripti:

1 21 Haziran 2013, Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. Nebahat SARI Bologna Uzmanı BOLOGNA SÜRECİ VE GÜNCEL DURUM

2 İÇERİK  Bologna Süreci  Yeterlilikler  Kalite Güvencesi  Son Gelişmeler  Sık Sorulan Sorular

3 Bologna Süreci nedir?  Yükseköğrenimde bir eğitim reformudur.  Üniversitelerde tanınırlığı ve eğitimde kalite güvencesini sağlayan bir araçtır.  Avrupa Yüksek Öğrenim alanı oluşturmayı amaçlıyor  Statik değil, dinamik bir yapıdır.

4 BOLOGNA SÜRECİ  Bologna Süreci’nin temelleri 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanlarının Sorbonne’da gerçekleştirdikleri toplantı sonunda yayımlanan Sorbonne Bildirisi ile atılmıştır.  Süreç, tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler.  Avrupa Yükseköğretim Alanında gerçekleşmesi arzulanmayan tek şey, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesidir.

5 BOLOGNA VE SÜREÇ

6 BOLOGNA SÜRECİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARI AÇISINDAN ÖNEMİ  Ders programı oluşturma ve güncelleme kolaylığı,  Ders içeriklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha kolay anlaşılması ve tanınması,  Öğrenci merkezli eğitim sonucu daha bilinçli ve aktif öğrenci gruplarıyla ders işleme,  Farklı ülke ve üniversitelerde kısa süreli çalışma, ortak proje ve bilimsel araştırma fırsatı  ……..

7 BOLOGNA SÜRECİNİN ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖNEMİ  Öğrenci merkezli eğitimden dolayı, eğitim hayatına daha aktif katılım,  Eğitim programları ve dersleri daha bilinçli seçme,  Öğrencilerin seçtikleri ders ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını önceden bilmeleri,  Ders kredileri, öğrenci iş yükü esaslı hesaplandığı için, ders dışındaki faaliyetlerin teşviki,  Tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde, kurumlar arasında kalite farkı azalacağından, fırsat eşitliğinin geliştirilmesi,  Yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam olanaklarının artması,  DE ve AKTS gibi tanınma araçları sayesinde alınan eğitimin yurtdışında tanınması,  Hareketliliğin teşviki. ……..

8 BOLOGNA SÜRECİ Tarihçe  Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)  Prag, 2001 (33 ülke Türkiye’nin katılımı)  Berlin, 2003 (40 ülke)  Bergen, 2005 (45 ülke)  Londra, 2007 (46 ülke)  Leuven, 2009  Budapeşte-Viyana, 2010 (47 ülke) -----------------------------  Bükreş, 27-28 Nisan 2012  2015, 2018 ve 2020 ?.

9 9

10 18.11.2014 10 Bologna Sürecinde Mevcut Durum

11 Salamanca Convention Göteborg Student Convention Graz Convention 2010 Avusturya-Macaristan 2012 Bükreş

12 18.11.2014 12 BOLOGNA SÜRECİ DERECE SİSTEMİ MÜFREDAT REFORMU İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK HAREKETLİLİK (DEĞİŞİM) SOSYAL BOYUT HAYAT BOYU ÖĞRENMELisans Yüksek Lisans Yüksek LisansDoktora

13 18.11.2014 13 BOLOGNA SÜRECİ DERECE SİSTEMİ MÜFREDAT REFORMU İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK HAREKETLİLİK (DEĞİŞİM) SOSYAL BOYUT HAYAT BOYU ÖĞRENME - Paydaşlarla işbirliği (öğrenci, mezun, iş dünyası) - Öğrenci iş yüküne göre kredi sistemi -Modüler sistem veya esnek müfredat -AKTS

14 18.11.2014 14 BOLOGNA SÜRECİ DERECE SİSTEMİ MÜFREDAT REFORMU İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK HAREKETLİLİK (DEĞİŞİM) SOSYAL BOYUT HAYAT BOYU ÖĞRENME - İş olması halinde yeterli donanıma sahip mezun - İş olması halinde yeterli donanıma sahip mezun - İş dünyası ile yakın ilişki - İş dünyası ile yakın ilişki - Mezunlarla yakın ilişki - Mezunlarla yakın ilişki

15 18.11.2014 15 BOLOGNA SÜRECİ DERECE SİSTEMİ MÜFREDAT REFORMU İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK HAREKETLİLİK (DEĞİŞİM) SOSYAL BOYUT HAYAT BOYU ÖĞRENME - Özgüven - Farklı ülkeler ve farklı kültürlerle tanışma - Bilgi ve tecrübe değişimi Youth on the move! Haydi gençler yola!

16 HAREKETLİLİK VE KÜRESELLİK Küresel olarak bir marka olmayı başaran (Oxford ve Cambridge gibi), Öğrencilerine global bir yarış için hazırlandığı bir ortam sağlayabilen, Disiplinlerarası çalışmaların ön plana çıkabildiği, ulusal ve uluslararası projelerin yürütülebildiği bir ortamı olan, Araştırma gruplarının oluşturulduğu, Çok kültürlü bir ortamın sağlandığı (farklı ülkelerden öğrencileri olan) Uluslararası akademik personelin çalıştığı Uluslar arası danışmanlıklar yapabilen ve mezunları büyük firmalarda iş bulabilen Ulusal ve uluslararası boyutta ziyaretçi sayısı yüksek üniversiteler küresel oyuncu olabilirler …. Prof. Eric Thomas, Rektör, University of Bristol, UK

17 18.11.2014 17 BOLOGNA SÜRECİ DERECE SİSTEMİ MÜFREDAT REFORMU İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK HAREKETLİLİK (DEĞİŞİM) SOSYAL BOYUT HAYAT BOYU ÖĞRENME - Nüfusa orantılı biçimde yükseköğretim imkanı yaratma - Farklı kesimlerin yükseköğretime erişiminde çağ nüfusuna orantılı temsili - Yükseköğretime görece az erişen kesimlerin desteklenmesi - Yükseköğretime görece az erişen kesimlerin desteklenmesi - Engelli veya dezavantajlı grupların desteklenmesi - Engelli veya dezavantajlı grupların desteklenmesi - Ebeveyni az eğitimli veya işsiz olanların desteklenmesi - Ebeveyni az eğitimli veya işsiz olanların desteklenmesi

18 18.11.2014 18 - Esnek öğrenme - Yeni öğrenme yöntemleri - Kısa zamanlı çalışma ve öğrenme - Informel ve Nonformel yolla edinilen bilgi ve becerilerin belgelendirilmesi BOLOGNA SÜRECİ DERECE SİSTEMİ MÜFREDAT REFORMU İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK HAREKETLİLİK (DEĞİŞİM) SOSYAL BOYUT HAYAT BOYU ÖĞRENME

19 Bölüm Misyonu Paydaş GörüşleriEğitim Amaçları Program Çıktıları Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler YETERLİLİKLERDE GÜNCEL DURUM Öğrenme Çıktıları 2010’da tamamlandı 2011’de tamamlandı

20

21 İlk olarak: “Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi” olarak, 21/05/2009’da YÖK tarafından onaylandı, Gereği yapılmak üzere 30/06/2009’da üniversitelere gönderildi. Nihâi olarak: “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” olarak 21 Ocak 2010’da TYYÇ ONAYLANDI Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

22 22 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, -Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

23 23 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişs el -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____ EQF-LLL: 7. Düzey _____ QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. - Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. - Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. - Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

24 24 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TYYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 8 DOKTORA _____ EQF-LLL: 8. Düzey _____ QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. - Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. -Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. -Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. - Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. - Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. - Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme. - Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme. - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme. - Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

25  Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlikleri gözönünde bulundurularak herhangi bir meslek alanındaki yeterliliklerin ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir.  Alana özgü yeterliliklerin belirlenmesinde; Mezunlar, ilgili kurumlar, STK, öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli ve öğrencilerin aktif katılımı ve katkısı önemlidir. ALANA ÖZGÜ YETERLİLİKLER

26 TARIM, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ-LİSANS (6. DÜZEY) TARIM, ORMAN VE SU Ü R Ü NLERİ TEMEL ALANI YETERLİLİKLERİ-LİSANS (6. D Ü ZEY) TYY Ç D Ü ZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Ç alışabilme ve Sorumluluk Ö ğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Ö zg ü Yetkinlik 6 LİSANS EQF- LLL: 6. D ü zey QF- EHEA: 1. D ü zey - Tarım, Orman ve Su Ü r ü nleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, - Edindiği bilgilerin doğruluğu, g ü venirliliği ve g ü ncelliğini değerlendirme ve bilgi ü retme y ö ntemlerini kavrayabilme, - Ekosistem, biyo ç eşitlilik ve s ü rd ü r ü lebilir kaynak y ö netimi ve teknoloji kullanımına y ö nelik bilgilere sahip olma, - Alanı ile ilgili stratejileri, y ö ntem ve teknikleri ö l ç me ve değerlendirme bilgisine sahip olma, - Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde ü retimi ve işleme s ü re ç leri hakkında bilgi sahibi olma. - Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel y ö ntem ve tekniklerle inceleyebilme, - Elde ettiği verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, - Sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çö z ü m ö nerileri geliştirebilme becerilerine sahip olma. - Alanıyla ilgili ç alışmaları bağımsız olarak y ü r ü tebilme, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapabilme, - Uygulamalarda karşılaşılan ve ö ng ö r ü lemeyen sorunları çö zmek i ç in bireysel veya ekip ü yesi olarak sorumluluk alabilme, - Sorumluluğu altında ç alışanların gelişimlerine y ö nelik etkinlikleri planlayabilme ve y ö netebilme. - Disiplinler arası ç alışma yapabilme. - Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu ö ğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme, -Sorgulayıcı ve araştırıcı olma, - Bilgiye ulaşma, analitik d ü ş ü nme ve tasarım yapabilme, - Edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yetkinliğine sahip olma. - Toplumun ve d ü nyanın g ü ndemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olma ve izleme, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal ç evre i ç in proje ü retebilme ve uygulayabilme, - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, d ü ş ü ncelerini ve sorunlara ilişkin çö z ü m ö nerilerini yazılı ve s ö zl ü olarak aktarabilme, toplumun bilin ç lenmesine katkıda bulunabilme, - D ü ş ü ncelerini ve sorunlara ilişkin çö z ü m ö nerilerini verilerle destekleyerek, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme, - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portf ö y ü B1 d ü zeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme, - Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, -Farklı k ü lt ü rlerde yaşayabilme ve sosyal yaşama uyum sağlayabilme. - Ç evresel, teknik, teknolojik ve ekonomik y ö nleri dikkate alarak tarım, orman ve su ü r ü nleri alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, y ö netebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma, - Bilimsel, k ü lt ü rel ve etik değerlere uygun hareket etme, - Alanıyla ilgili mevzuata hakim olma ve uygun davranma yetkinliğini kazanmış olma, - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite k ü lt ü r ü ve k ü lt ü rel değerlerin korunması ile ç evre koruma, iş sağlığı ve g ü venliği konularında yeterli bilince sahip olma.

27 TARIM, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ TEMEL ALANI YETERLİLİKLERİ-YÜKSEK LİSANS (7. DÜZEY) TYY Ç D Ü ZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Ç alışabilme ve Sorumluluk Ö ğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Ö zg ü Yetkinlik 7 Y Ü KSEK LİSANS EQF- LLL: 7. D ü zey QF- EHEA: 2. D ü zey - Lisans d ü zeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ü r ü nleri alanlarında bilgilerini uzmanlık d ü zeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, -Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavramış olabilme. - Uzmanlık d ü zeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinlerarası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler ve teoriler ü retebilme, - Sorunları araştırma y ö ntemlerini kullanarak ve neden- sonu ç ilişkisi kurarak çö z ü mleyebilme. - Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir ç alışmayı bağımsız olarak y ü r ü tebilme, - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve ö ng ö r ü lemeyen karmaşık sorunların çö z ü m ü i ç in yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çö z ü m ü retebilme, - Alanı ile ilgili sorunların çö z ü mlenmesini gerektiren ortamlarda ö nderlik yapabilme. - Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme, - Alanında edindiği uzmanlık d ü zeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ö ğrenmesini y ö nlendirebilme, - Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşamboyu ö ğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. - Ç alışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, s ö zl ü ve g ö rsel olarak aktarabilme, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri y ö nlendiren normları eleştirel bir bakış a ç ısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirebilme, - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portf ö y ü B2 Genel D ü zeyi ’ nde kullanarak s ö zl ü ve yazılı iletişim kurabilme, - Alanının gerektirdiği d ü zeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri d ü zeyde kullanabilme. - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, k ü lt ü rel ve etik değerleri g ö zeterek denetleyebilme ve bu değerleri ö ğretebilme, – Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonu ç ları, toplam kalite y ö netimi s ü re ç leri ç er ç evesinde değerlendirebilme, - Alanında ö z ü msedikleri bilgiyi, problem çö zme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası ç alışmalarda kullanabilme.

28 TARIM, ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ TEMEL ALANI YETERLİLİKLERİ-DOKTORA (8. DÜZEY) TYY Ç D Ü ZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı YETKİNLİKLER Bağımsız Ç alışabilme ve Sorumluluk Ö ğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Ö zg ü Yetkinlik 8 DOKTORA EQF- LLL: 8. D ü zey QF- EHEA: 3. D ü zey - Y ü ksek lisans d ü zeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ü r ü nleri alanlarında g ü ncel ve ileri d ü zeydeki bilgileri ö zg ü n d ü ş ü nce ve/veya araştırma ile uzmanlık d ü zeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek ö zg ü n tanımlara ulaşabilme, -Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ö zg ü n sonu ç lara ulaşabilme. - Alanındaki g ü ncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme, - Alanına yenilik getiren, yeni bir d ü ş ü nce, y ö ntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir d ü ş ü nce, y ö ntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, ö zg ü n bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme, - Yeni ve farklı d ü ş ü ncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme, - Alanı ile ilgili ç alışmalarda araştırma y ö ntemlerini kullanabilmede ü st d ü zey beceriler kazanmış olma. - Alanına yenilik getiren, yeni bir d ü ş ü nce, y ö ntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir d ü ş ü nce, y ö ntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan ö zg ü n bir ç alışmayı bağımsız olarak ger ç ekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme, - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel ç alışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme, - Ö zg ü n ve disiplinler arası sorunların çö z ü mlenmesini gerektiren ortamlarda ö nderlik yapabilme. - Yaratıcı ve eleştirel d ü ş ü nme, sorun çö zme ve karar verme gibi zihinsel s ü re ç leri kullanarak alanı ile ilgili yeni d ü ş ü nce ve y ö ntemler geliştirebilme. - Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşamboyu ö ğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri y ö nlendiren normları eleştirel bir bakış a ç ısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirebilme, - Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında ö zg ü n g ö r ü şlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini g ö steren etkili bir iletişim kurabilme, - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portf ö y ü C1 Genel D ü zeyi ’ nde kullanarak ileri d ü zeyde yazılı, s ö zl ü ve g ö rsel iletişim kurabilme. - Alanında ö zel konularda uzmanlaşma, - Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya k ü lt ü rel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma s ü recine katkıda bulunmak, - Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çö z ü m ü nde stratejik karar verme s ü re ç lerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme, - Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, k ü lt ü rel ve etik sorunların çö z ü m ü ne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

29 Ders A Program Çıktıları Öğrenme Çıktıları Ders B Ders C Ders D Öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI Müfredat (Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme)

30 Yüksek Öğretim Sisteminde Değişim Öğrenme ve öğrenim çıktılarına dayalı sistemde; Geleneksel Öğreten (öğretmen) merkezli yaklaşım önemini yitirmekte Öğrenen (öğrenci) merkezli yaklaşım önem kazanmaktadır. - Pasif değil, aktif öğrenmeye dayanır - Derinlemesine öğrenme ve anlamaya ağırlık verir - Artırılmış öğrenci sorumluluğu ve yükümlülüğü - Öğrencide artırılmış özerklik duygusu - Öğrenci-eğitici ilişkisinde karşılıklı saygı

31 Program Çıktılarının Belirlenmesinde; Nasıl Bir Program ? Nasıl Bir Mezun İstiyoruz? Sorularına yanıt ararız. Öğrencinin hangi yeterliliklere (bilgi, beceri ve yetkinliklere) sahip olması beklenir? 28 Haziran 2010

32 Katkı D ü zeyi Bahçe Bitkileri Program Ç ıktıları 12345 P. Ç.1Bah ç e Bitkileri ve diğer ziraat m ü hendisliği alanlarındaki temel bilgilere sahip olma ve anımsama, karşılaşılan sorunların çö z ü m ü ne y ö nelik olarak, amaca uygun gerekli verileri tanımlama, bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama ve sorun çö zme becerisi P. Ç.2Meyve, sebze, bağ ve s ü s bitkileri yetiştirilmesi ve ıslahı konularında kuramsal ve uygulamalı (arazi ve laboratuvar) bilgi sahibi olma P. Ç.3Bah ç e Bitkileri tarımında istenen d ü zeyde verimin ve kalitenin elde edilmesini olumsuz etkileyebilecek ç evresel, biyolojik, teknik ve ekonomik sorunların kaynağını bulma ve değerlendirebilme becerisi P. Ç.4Bah ç e Bitkileri alanında genetik kaynakların ve ç evrenin korunması ile s ü rd ü r ü lebilir kullanımı i ç in y ö ntemleri uygulama becerisi P. Ç.5Meyve, sebze, bağ ve s ü s bitkilerini tanımlayabilme, adlandırabilme ve yetiştirebilme becerisi P. Ç.6Bah ç e, sera ve bağ tesisi kurabilme ve işletebilme becerisi P. Ç.7Bah ç e bitkilerinin ıslahı, yeni ç eşit geliştirme, geliştirilen ç eşitlerin ç oğaltma materyallerinin (tohum, fide, fidan) ü retimi konularında bilgi ve beceri sahibi olma P. Ç.8Bah ç e Bitkilerinde biyoteknolojiyi kullanabilme ve uygulayabilme becerisi P. Ç.9Bah ç e bitkilerinin sulama ve g ü brelenmesi konusunda doğru zamana karar verme ve bah ç e bitkilerinde meydana gelen hastalık ve zararlıları tanımlayabilme becerisi P. Ç.10Bah ç e ü r ü nlerinde derim, derim sonrası ve muhafazada oluşan değişimleri inceleme, ü r ü n i ç eriklerini değerlendirme ve analizleme becerisi P. Ç.11Bah ç e Bitkileri alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, proje yazma ve uygulama becerisi P. Ç.12Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve ü stlenme yolu ile ç alışma ekibinin bir ü yesi olarak ve farklı ortamlarda başarılı bir şekilde takım ç alışma becerisi

33 PROGRAM ÇIKTILARINI DERS ÇIKTILARI İLE İLİŞKİLENDİRME (Kesit) PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 D1XXXXXX D2XXXXXX D3XXXXX D4XXX D5X D6XX D1: Genel Meyvecilik D2: Bahçe Bitkileri Islahı D3: Bitki Biyokimyası D4: Fitopatoloji D5: Mesleki Projelendirme D6: Genetik  Ders çıktılarını program çıktıları ile karşılaştırmak için dereceleme sistemi oluşturulabilir.

34 34 ÖĞRENME ÇIKTILARINI YAZARKEN NELERE DİKKAT EDELİM? Öğrenme çıktıları;  Bir ders ya da modül için yaklaşık 5-8 tane olmalıdır.  Herkes için anlaşılır olmalıdır.  Eğer hedef uzun süreli ise (meslek yaşantısına kadar uzanacaksa ) belirtilmelidir (mesleki etik, yaşam boyu öğrenme vb.)  Dersin seviyesine uygun olmalıdır (Lisans- lisansüstü vb.)  Her bir kazanım için tek bir fiil kullanılmalıdır.  Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak  Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, maruz kalmak, haberdar olmak gibi belirsiz terimlerden kaçının. Bu terimler öğrenme kazanımlarından ziyade öğretme amaçlarına yöneliktir.  Öğrenme çıktıları gözlemlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmalıdır.

35

36 TYYÇ DÜZEYLERİ KREDİ VE İŞ YÜKÜ ARALIKLARI Bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 1500- 1800 saat iş yükü esas alınarak hesaplanmıştır. TYYÇ DÜZEYLERİSÜRE (Yıl) TOPLAM AKTS KREDİSİ (Yıl x 60 AKTS) TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat) (1 AKTS= 25-30 saat) 5. DÜZEY (ÖN LİSANS) 21203.000-3.600 6. DÜZEY (LİSANS) 42406.000-7.200 7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS) 1,5 - 290 – 120 2.250-2.700 3.000-3.600 8. DÜZEY (DOKTORA) 3 - 4180 – 240 4.500-5.400 6.000-7.200

37

38

39

40 ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ

41 Sevgili Öğrencilerimiz, Mini Anketimize Hoş Geldiniz. Bu anket çalışması, Bologna sürecinin esaslarından olan Öğrenci Merkezli Eğitim ve Öğrenci İş Yüküne Dayalı Kredi Hesaplamaları için Yapılmaktadır. Anketimize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

42

43

44

45

46 1.Yıl Örnek: …… Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Programı 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl AKTS ? Toplam 30 AKTS ? Toplam 30 2.Yıl 3. Yarıyıl 4. Yarıyıl AKTS ? Toplam 30 AKTS ? Toplam 30 Ölçme Bilgisi Teknik Resim İstatistik Bitki Biyokimyası Genetik Tarım Ekonomisi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türk Dili Mesleki Uygulama Genel Sebzecilik Bitki Fizyolojisi Tarımsal Ekolji Bitkilerde Çoğaltma Yöntemleri Entomoloji Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hayvan Yetiştirme İlkeleri Genel Meyvecilik Bitkilerde Üreme Biyolojisi Fitopatoloji Tarla Bitkileri Tarımsal Mekanizasyon Sulama ve Drenaj Bitki Biyoteknolojisi DERS PROGRAMI Botanik Fizik Kimya Matematik Zooloji Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türk Dili Mesleki Uygulama Öğrenci iş yüküne göre

47 3.Yıl 5. Yarıyıl 6. Yarıyıl AKTS ? Toplam 30 AKTS ? Toplam 30 4.Yıl 7. Yarıyıl 8. Yarıyıl AKTS ? Toplam 30 AKTS ? Toplam 30 Organik Tarım Sebze Tohumculuğu Genel Bağcılık Subtropik Meyveler I Bahçe Bitkileri Beslenme Fizyolojisi İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji Uygulamaları Staj Üzümsü Meyveler Örtüaltı Sebzeciliği Subtropik Meyveler II Kesme Çiçekçilik Mantar Yetiştiriciliği Araştırma ve Deneme Metodları Bahçe Bitkileri Islahı Staj Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sert Kabuklu Meyveler Turunçgiller I Serin İklim Sebzeleri Bahçe Bitkileri Muhafazası Bahçe Bitkileri Zararlıları Mezuniyet Çalışması Mesleki Projelendirme Sert Çekirdekli Meyveler Özel Bağcılık Turunçgiller II Sıcak İklim Sebzeleri Budama tekniği Bahçe Bitkileri Hastalıkları ve Yabancı Otlar Mezuniyet Çalışması Mesleki Projelendirme DERS PROGRAMI Örnek: …… Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Programı

48  Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği  Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar  Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları  Değerlendirme

49 Kalite Güvencesi Mekanizmaları  İç Değerlendirme ADEK raporu Özdeğerlendirme raporu Strateji Raporu  Dış Değerlendirme ABET, MUDEK AKTS ve DE Etiketleri EUA (EIP)  Hareketlilik AKREDİTASYON

50 İTÜ’nün ABET Başarısı 15 Eylül 2011 İTÜ EN ÇOK MÜHENDİSLİK PROGRAMI İLE ABET AKREDİTASYONU ALAN TEK ÜNİVERSİTE OLDU Amerika’daki Mühendislik ve Teknoloji Programları Akreditasyon Kurulu “ABET” (Accreditation Board for Programs in Engineering and Technology) İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilgili iki yıl süren akreditasyon sürecini tamamladı. Kurulun kararına göre İTÜ, bu yıl itibariyle 23 mühendislik programı birden tam akredite olan dünyadaki ilk üniversite oldu. Bu sıralamayla Amerika’nın seçkin üniversitelerini geride bırakan İTÜ, kararın kamuoyuna duyurulması için bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derin Ural, Prof. Dr. Ahsen Özsoy, Prof. Dr. Mehmet Fevzi Ünal ve Genel Sekreter Nevzat Özkök katıldı.

51 AKTS ve DE ETİKETLERİ DE: Bilkent, Ege, Gebze, KTÜ, ODTÜ, Sabancı, Sakarya, Anadolu, İzmir Ekonomi, İzmir Yüksek Teknoloji, Marmara, Akdeniz, Atatürk, Balıkesir, Çağ, Fırat, Gazi, Karabük, Kocaeli, Koç, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Pamukkale, Süleyman Demirel, Yaşar, Afyon Kocatepe, Bahçeşehir, Beykent, Bülent Ecevit, Çanakkale Onsekiz Mart, Çukurova, Dokuz Eylül, Dumlupınar, Düzce, Fatih, Gaziantep, İstanbul Aydın, İstanbul, Maltepe, Mersin, Mustafa Kemal, Nevşehir, Niğde, Uludağ Toplam= 25+19=44 AKTS: Sakarya, KTÜ, Ege, Anadolu, İzmir Ekonomi, Çağ, Fatih, İstanbul Aydın, İstanbul Kültür, İzmir Yüksek Teknoloji, Maltepe, Marmara, Mersin, Mustafa Kemal, Pamukkale, Yaşar Toplam= 5+11=16 2012 yılında etiket alan üniversitelerimiz

52 L'ULg, seule université Belge à détenir les labels européens ECTS et Diploma Supplement Détentrice du Label ECTS et du Label DS, l'Université de Liège devient la seule université Belge à posséder ces deux prestigieuses récompenses européennes et accède au club très restreint des 13 universités européennes (sur plus de 4000 institutions d'enseignement supérieur) distinguées par la Commission européenne pour l'excellence de ses pratiques en matière d'enseignement supérieur. Cet événement témoigne de la volonté de l'ULg d'une part de miser sur une internationalisation effective, d'autre part d'assurer une visibilité européenne à ses diplômés.

53 SON GELİŞMELER  6111 Sayılı Kanun (13.02.2011) Madde 171 (2547’nin 44’üncü maddesinde değişiklik) Seçmeli Ders Oranında %25 hedefi (20.10.2010) Kolay tanınma Hareketliliği kolaylaştırma Öğrenci eğilimlerini dikkate alma  2011-2013 Bologna Süreci Ulusal Takım Projesi  Yeni YÖK yasası

54 SIK SORULAN SORULAR 1.YÖK % 25 seçmeli ders kararı-İKMEB-Eğitim-İlahiyat dersleri, Tıp Fakültesi 2.Alan dışı dersler gerekli mi? 3.Ders sayısı 5-7 arasında mı olmalı? 4.Yerel krediler geçerli mi? AKTS zorunlu mu? 5.Stajın kredilendirilmesi 6.Ortak zorunlu dersler tek yarıyıla iner mi? 7.Ders saati ile AKTS arasında ilişki var mı? 8.Yaz stajı kaldırılıp dönem içine alınabilir mi? 9.Ortak kodlu derslere aynı AKTS mi verilmeli? 10.Bir dönemde alınan dersten kalınırsa ne olur? 11.Ders içeriği ve AKTS iş yükü tablosu 14 haftalık mı olmalı? 12.Tüm MYO’ların ders müfredatı aynı mı olmalıdır? 13. Staj dersine ders saati eklenebilir mi? 14. Diploma eki 4.2 bölümü 15. 1 AKTS 25 saat mi? 30 saat mi?

55

56 TEŞEKKÜR EDERİM…. İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM…. http://bologna.yok.gov.tr http://bologna.gov.tr www.ehea.info


"21 Haziran 2013, Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. Nebahat SARI Bologna Uzmanı BOLOGNA SÜRECİ VE GÜNCEL DURUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları