Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Volkan Orhan TEKİN Kimya Yüksek Mühendisi REACH Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Volkan Orhan TEKİN Kimya Yüksek Mühendisi REACH Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals."— Sunum transkripti:

1 Volkan Orhan TEKİN Kimya Yüksek Mühendisi REACH Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals

2 18 Aralık 2006 Tarihinde kabul edilmiş AB Mevzuatı  1 Haziran 2007 Tarihinde Yürürlülüğe girdi  İlk fiili Uygulaması 1 Haziran 2008 tarihinde başladı.

3  R egistration (Kayıt)  Ö n Kayıt (Pre – Registration) Sona Erdi.  Gecikmeli Ön-Kayıt (1Aralık 2008 Sonrası)  E valuation (Değerlendirme)  A uthorisation (İzin)  C (and Restriction of)  H emicals (Kısıtlama)

4 Firmaların İlk-kez Üretici/İthalatçı (İhracatçı) olarak değerlendirilebilmeleri ve REACH Tüzüğü Madde 23’de belirtilen geçiş periyotlarından yararlanabilmeleri için “üretimi ya da ithalatı (ihracatı) 1 ton eşiğini geçtikten sonra en geç 6 ay içinde ve ilgili son kayıt başvuru tarihinden en az 12 ay önce ön-kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmektedir.geçiş periyotlarından

5  Ön-Kayıt son tarihini kaçırmamış firmalar  Yeni bir şirket / Tüzel Kişilik  Yeni ürün; ilk defa üretim  1 Haziran 2007- 1 Aralık 2008 Maddenin üretimi ve ihracatı 1 tonun altında 1 Aralık 2008 ’dan itibaren yeni siparişlerin alınmasıyla yıllık üretim ve ihracatın 1 tonun üzerine çıkması

6  Ön-kayıt yaptırılmış Faz içi Maddeler İçin 2 Aralık 2008’den itibaren  Faz-dışı maddeler için 1 Haziran 2008’den itibaren  Ön-Kayıt yaptırılmamış faz içi maddeler için pazara sürülmeden önce

7 1-100 Ton 100-1000 Ton > 1000 Ton > 100 Ton Sudaki Org için çok tox. > 1 Ton KMÜT (Kat 1-2) Not: Faz-içi Maddeleri Ön-kayıt yaptırmış Firmalar Geçiş Periyotlarından Faydalanabilir

8 Yılda 1 Ton veya üzeri maddeyi kendi başına, karışım içerisinde AB pazarına süren üretici/ihracatçılar AB’ye Eşya Üretip İhraç edenler !!! Eşyanız Tasarlanan Salınan madde ihtiva ediyorsa Yılda 1 Ton veya üzeri tasarlanan madde salınımı var ise

9 EŞYA TASARLANAN SALINAN MADDE DİĞER MADDELER >%0.1 ( W/W) ? MÜŞTERİ BİLGİLENDİRMESİ AJANS’A BİLDİRİM > 1 ton/yıl ? KAYIT (> 1 ton/ yıl) Madde aynı kullanım alanı için daha önce kayıt ettirilmemişse SVHC Aday Liste

10 ÇELİK AKIŞ DİYAGRAMI

11

12

13

14

15 Örnek: Cila emprenye edilmiş tekstil Eşyadan öngörülen salınım örneği için temizlik maddesi/cilaları emprenye edilmiş kumaşlar ve eldivenler seçilmiştir. Bu tür kumaşlar ve eldivenler gümüş ve altın gibi metallerin temizlenmesi için üretilmektedir. Koku Salıcı Mikrokapsüllü Tekstiller

16  AB dışı ülkelerde faaliyet gösteren firmalar doğrudan Kayıt yaptıramazlar,  Kayıt ve REACH Tüzüğünün diğer uygulamaları için AB dışı ülkeler; Kayıt Dosyası Hazırlanırken Firma ve Maddeye ilişkin ticari bilgilerin verilmesi sakıncalı olabilir AB’de sizi REACH Tüzüğü kapsamında temsil eden gerçek veya tüzel kişiler (Tek Temsilci Maliyeti) AB’deki İthalatçılarAB’de yerleşik Tek Temsilciler

17 Tonaj Büyük ölçekli Orta ölçekli Küçük ölçekli Mikro ölçekli 1-10 ton 1600 € 1120 € 640 € 160 € 10-100 ton 4300 € 3010 € 1720 € 430 € 100-1000 ton 11 500 € 8050 € 4600 € 1150 € >1000 ton 31 000 € 21 700 € 12 400 € 3100 €

18 Tonaj Büyük ölçekli Orta ölçekli Küçük ölçekli Mikro ölçekli 1-10 ton 1200 € 840 € 480 € 120 € 10-100 ton 3225 € 2258 € 1290 € 323 € 100-1000 ton 8625 € 6038 € 3450 € 863 € >1000 ton 23 250 € 16 275 € 9300 € 2325 €

19 Tonaja Bağlı Olarak Kayıt dosyasının gerektirdiği tüm testlerin elde edilmesi işlemini tek başına üstelenen firmalar maliyet yoğun bir süreç sizi bekliyor !!! Kayıt dosyası, Aynı maddenin kayıt dosyasını oluşturacak tüm firmalar ile ortak hazırlanır, Maliyet ortaklar arasında adil olarak paylaştırılır.Anlaşmalara Dikkat !!!

20 İstenen Bilgiler Tonaja göre farklılık göstermektedir. Kayıt dosyası oluşturulurken kullanılacak bilgisayar programı IUCLID 5 ‘dir. Programa http://uiclid.echa.europa.eu adresinden ulaşabilirsiniz.http://uiclid.echa.europa.eu

21

22 Tonaj Bantları Ek VI Ek VII Ek VIII Ek IX Ek X Ek XI 1 – 10 t/y x x x 10 – 100 t/y x x x x 100 – 1000t/y x x x x x ≥1000 t/y x x x x x x Maddeye İlişkin Test Verileri:

23  Yılda 10 ton ve üzerindeki miktarlarda üretim veya ithalatı yapılan (AB’ye giren) maddelerin kayıt ettirenleri KGR hazılamalıdırlar.  Ajans’a kayıt dosyasının bir parçası olarak sunulan bir Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR-CSR), KGD’nin sonuçlarını dokümante etmelidir.  Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi maddenin yaşam döngüsü boyunca maddenin güvenli kullanımını ve sıkı kontrolünü göstermektedir.

24

25

26

27 Lider SIEF’te aktif olmaya karar verir, Kaydı tamamlayacak kadar veriye sahiptir. Katılımcı Kayıt yaptırır, SIEF’te yer alır, SIEF gelişme raporu, fatura gönderilir, Yorum yapmaya davet edilir, Gerektiğinde danışılır. Pasif Kayıt ettirmeye niyetlidir, Aktif yada katılımcı olmaz istemez, SIEF gelişme raporu, fatura gönderilir. Hareketsiz Kayıt yaptırmaya ve para harcamaya niyetsizdir, SIEF üyeleri ile iletişimi yoktur, Fatura gönderilmez.

28 Mevcut Bilgilerin Bireysel Olarak Toplanması DD İşbirliği/Maliyet Paylaşım Mekanizması Üzerine Anlaşma Mevcut Bilgilerin Envanterinin Derlenmesi M Mevcut bilgilerin Değerlendirilmesi Bilgi Gereksinimlerin Belirlenmesi

29 Mevcut Diğer Bilgilerin Toplanması ve Veri eksikliklerinin Tanımlanması DD Yeni Bilgilerin elde edilmesi/Test Önerileri DD Veri Maliyetlerin Paylaşılması DD Verilerin Ortak Teslimi

30

31 Konsorsiyum, işbirliğin daha resmi ve organize edilmiş halidir. Katılım gönüllüdür Tüm SIEF üyelerini kapsamayabilir Birden fazla maddeye ilişkin olabilir Kapsamını konsorsiyum üyeleri tanımlar  Düşük Kayıt Maliyeti  Teknik ve Bilimsel Avantajlar  Ajansa Karşı Güçlü Duruş

32

33

34 SVHC aday listede yer alan maddeleri AB’ye ihracat yapıyorsanız Müşteriye Güvenlik Bilgi Formu SVHC aday listede yer alan maddeleri AB’ye ihracat yapıyorsanız Talep halinde Müşteriye Güvenlik Bilgi Formu

35 Avrupa Kimyasallar Ajansı’na Bildirim; Maddenin listeye alındığı tarihe göre belirlenir 1 Aralık 2010’dan önce aday listeye dahil edilen maddeler 1 Haziran 2011’den önce 1 Aralık 2010’dan sonra listeye dahil edilen maddeler, dahil edildiği tarihten itibaren ilk 6 ay içinde.

36  Yükümlülük Maddenin aday listeye alınmasından itibaren başlamaktadır. İhracatçı Firma; Aday Listedeki maddelerden herhangi birini, eşya içinde ağırlıkça % 0.1’den (binde birden) fazla kullanıyorsa  Söz konusu maddeler ile ilgili yeterli bilgileri kendilerinde hazır bulundurmalı  Eşyanın müşterisine ve talep halinde 45 gün içerisinde tüketicisine en azından maddenin ismi dahil olmak üzere eşyayı daha güvenli bir şekilde kullanması için elinde mevcut olan yeterli bilgiyi temin etmelidir.

37 Ajans gerek gördüğü takdirde kayıt isteyebilir; İhraç edilen eşyada 1 ton veya üzeri SVHC madde var ise Ajansın gerek görme nedenleri;  Madde eşyadan salınıyorsa  Salınan Madde insana veya çevreye risk teşkil ediyorsa

38  Kayıt Ettirilen Dosyalar; Dosya Değerlendirilmesi Madde Değerlendirilmesi Uygunluk Kontrolü Test Teklifi Kontrolü > 100 Ton/Yıl

39 Yüksek Önem Arz eden Maddeler (SVHC) aşamalı olarak REACH Tüzüğü Ek XIV’e (İzne tabi maddeler listesi) dahil edliecektir. Ek XIV’e giren maddelerin, belirlenecek son kullanım - bitiş tarihinin (sunset date) ardından izin belgesi alınmaksızın kullanımı veya piyasaya sürülmesi yasak olacaktır. İzin Süreci 4 Adımda gerçekleşecek;  Yüksek Önem Arz Eden Maddenin tanımı (Otoriteler)  Önceliklendirme (Otoriteler)  İzin Başvuruları (Sanayi)  İznin verilmesi (Avrupa Komisyonu)

40  Risk teşkil eden herhangi bir kimyasal madde REACH Tüzüğü Ek XVII kapsamında kısıtlanabilir veya tamamen yasaklanabilir. Örneğin; Tris (2,3 dibromopropil) fosfat Deriyle temas edecek giysi, iç CAS No 126-72-7 çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil eşyalarında kullanılmayacaktır. Difenileneter, pentabromo türev (C12H5Br5O) Kütle bazında % 0.1’den yüksek konsantrasyonlarda Madde ya da müstahzar bileşeni olarak piyasaya sürülmeyecek ya da kullanılmayacaktır.

41  Ek IV ve V (Kayıt Muafiyeti Olan Maddeler)  SVHC Aday Listesi  Ek XIV (İzne Tabi Maddeler Listesi)  Ek XVII (Kısıtlanmış Maddeler Listesi)

42 REACH-IT – http://echa.europa.euhttp://echa.europa.eu IUCLID 5 - http://iuclid.echa.europa.eu http://iuclid.echa.europa.eu

43  REACH Yardım Masası http://reach.immib.org.trhttp://reach.immib.org.tr  Avrupa Kimyasallar Ajansı http://echa.europa.euhttp://echa.europa.eu  Avrupa Kimyasallar Bürosu http://ecb.jrc.ec.europa.euhttp://ecb.jrc.ec.europa.eu  Türkiye’deki ve AB’deki Bağlı Bulunduğunuz Sektörel Dernekler

44


"Volkan Orhan TEKİN Kimya Yüksek Mühendisi REACH Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları