Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Volkan Orhan TEKİN Kimya Yüksek Mühendisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Volkan Orhan TEKİN Kimya Yüksek Mühendisi"— Sunum transkripti:

1 Volkan Orhan TEKİN Kimya Yüksek Mühendisi
REACH Authorization and Restriction of Chemicals Registration Evaluation REACH ve Kayıt Volkan Orhan TEKİN Kimya Yüksek Mühendisi

2 18 Aralık 2006 Tarihinde kabul edilmiş AB Mevzuatı
1 Haziran 2007 Tarihinde Yürürlülüğe girdi İlk fiili Uygulaması 1 Haziran 2008 tarihinde başladı. AMAÇLARI REACH

3 REACH UYGULAMALARI R egistration (Kayıt) E valuation (Değerlendirme)
Ön Kayıt (Pre – Registration) Sona Erdi. Gecikmeli Ön-Kayıt (1Aralık 2008 Sonrası) E valuation (Değerlendirme) A uthorisation (İzin) C (and Restriction of) H (Kısıtlama) emicals

4 Gecikmeli Ön-Kayıt Tüzük Madde 28.6
Firmaların İlk-kez Üretici/İthalatçı (İhracatçı) olarak değerlendirilebilmeleri ve REACH Tüzüğü Madde 23’de belirtilen geçiş periyotlarından yararlanabilmeleri için “üretimi ya da ithalatı (ihracatı) 1 ton eşiğini geçtikten sonra en geç 6 ay içinde ve ilgili son kayıt başvuru tarihinden en az 12 ay önce ön-kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmektedir.

5 Gecikmeli Ön-Kayıt Ön-Kayıt son tarihini kaçırmamış firmalar
Yeni bir şirket / Tüzel Kişilik Yeni ürün; ilk defa üretim 1 Haziran Aralık 2008 Maddenin üretimi ve ihracatı 1 tonun altında 1 Aralık 2008 ’dan itibaren yeni siparişlerin alınmasıyla yıllık üretim ve ihracatın 1 tonun üzerine çıkması

6 Kayıt Ön-kayıt yaptırılmış Faz içi Maddeler İçin 2 Aralık ’den itibaren Faz-dışı maddeler için 1 Haziran 2008’den itibaren Ön-Kayıt yaptırılmamış faz içi maddeler için pazara sürülmeden önce

7 Tonaja Bağlı Kayıt Son Tarihleri
> 100 Ton Sudaki Org için çok tox. > 1 Ton KMÜT (Kat 1-2) 1 HAZİRAN 2018 1 HAZİRAN 2013 1 ARALIK 2010 Not: Faz-içi Maddeleri Ön-kayıt yaptırmış Firmalar Geçiş Periyotlarından Faydalanabilir

8 Yılda 1 Ton veya üzeri tasarlanan madde salınımı var ise
Kayıt Yükümlülükler Kimin? Yılda 1 Ton veya üzeri maddeyi kendi başına, karışım içerisinde AB pazarına süren üretici/ihracatçılar AB’ye Eşya Üretip İhraç edenler !!! Eşyanız Tasarlanan Salınan madde ihtiva ediyorsa Yılda 1 Ton veya üzeri tasarlanan madde salınımı var ise

9 EŞYA İÇİNDEKİ MADDELERLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TASARLANAN SALINAN MADDE DİĞER MADDELER SVHC Aday Liste EŞYA İHRACATÇILARI DİKKAT >%0.1 (W/W) ? > 1 ton/yıl ? MÜŞTERİ BİLGİLENDİRMESİ AJANS’A BİLDİRİM KAYIT (> 1 ton/ yıl) Madde aynı kullanım alanı için daha önce kayıt ettirilmemişse Madde aynı kullanım alanı için daha önce kayıt ettirilmemişse

10 ÇELİK AKIŞ DİYAGRAMI

11 Alüminyum Akış Diyagramı

12 Plastik Akış Prosedürü

13 Kağıt İşleme Prosedürü

14 Tekstil ve Dokumasız İşleme Prosedürü

15 EŞYA İÇİNDEKİ MADDELER-KAYIT
Örnek: Cila emprenye edilmiş tekstil Eşyadan öngörülen salınım örneği için temizlik maddesi/cilaları emprenye edilmiş kumaşlar ve eldivenler seçilmiştir. Bu tür kumaşlar ve eldivenler gümüş ve altın gibi metallerin temizlenmesi için üretilmektedir. Koku Salıcı Mikrokapsüllü Tekstiller

16 (Tek Temsilci Maliyeti)
Kayıt Nasıl Yapılacak ? AB dışı ülkelerde faaliyet gösteren firmalar doğrudan Kayıt yaptıramazlar, Kayıt ve REACH Tüzüğünün diğer uygulamaları için AB dışı ülkeler; AB’deki İthalatçılar AB’de yerleşik Tek Temsilciler Kayıt Dosyası Hazırlanırken Firma ve Maddeye ilişkin ticari bilgilerin verilmesi sakıncalı olabilir AB’de sizi REACH Tüzüğü kapsamında temsil eden gerçek veya tüzel kişiler (Tek Temsilci Maliyeti)

17 AKA’ya Kayıt Dosyası Teslim edilirken Ödenecek Ücreti
Bireysel Başvuru  Tonaj   Büyük ölçekli   Orta ölçekli   Küçük ölçekli   Mikro ölçekli  1-10 ton      1600 €  1120 €  640 €  160 € ton  4300 €  3010 €  1720 €  430 € ton    €  8050 €  4600 €  1150 €  >1000 ton   €   €   €  3100 €

18 AKA’ya Kayıt Dosyası Teslim edilirken Ödenecek Ücreti
Ortak Başvuru  Tonaj           Büyük ölçekli   Orta ölçekli  Küçük ölçekli    Mikro ölçekli   1-10 ton    1200 €  840 €  480 €  120 €   ton  3225 €  2258 €  1290 €  323 €   ton  8625 €  6038 €  3450 €  863 €  >1000 ton   €   €  9300 €  2325 €

19 Kayıt Dosyası Hazırlama Ücretlerde Standart Yoktur!!!
Bireysel mi HazIrlanacak ? Ortak mI HazIrlanacak ? Tonaja Bağlı Olarak Kayıt dosyasının gerektirdiği tüm testlerin elde edilmesi işlemini tek başına üstelenen firmalar maliyet yoğun bir süreç sizi bekliyor !!! Kayıt dosyası, Aynı maddenin kayıt dosyasını oluşturacak tüm firmalar ile ortak hazırlanır, Maliyet ortaklar arasında adil olarak paylaştırılır.Anlaşmalara Dikkat !!! Ücretlerde Standart Yoktur!!!

20 Gerekli Test Verileri İstenen Bilgiler Tonaja göre farklılık göstermektedir. Kayıt dosyası oluşturulurken kullanılacak bilgisayar programı IUCLID 5 ‘dir. Programa adresinden ulaşabilirsiniz.

21 KLIMISH KRİTELERİ 1. Kısıtlamaksızın Güvenilir (GLP, uluslar arası kabul görmüş test metodları) 2. Kısıtlamalı Güvenilir (iyi dökümante edilmiş, bilimsel olarak kabul edilebilir) 3. Güvenilir Olmayan (kabul edilmeyen metodlar, iyi dökümante edilmemiş) 4. Değerlendirilmeyen (kitap veya ikincil incelemeler v.b.)

22 AKA’ya iletilecek Kayıt Dosyası için Gerekli Bilgiler ?
Maddeye İlişkin Test Verileri:  Tonaj Bantları   Ek VI     Ek VII   Ek VIII        Ek IX         Ek X        Ek XI       1 – 10 t/y  x  x     10 – 100 t/y 100 – 1000t/y    x   ≥1000 t/y

23 Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR)
Yılda 10 ton ve üzerindeki miktarlarda üretim veya ithalatı yapılan (AB’ye giren) maddelerin kayıt ettirenleri KGR hazılamalıdırlar. Ajans’a kayıt dosyasının bir parçası olarak sunulan bir Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR-CSR), KGD’nin sonuçlarını dokümante etmelidir. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi maddenin yaşam döngüsü boyunca maddenin güvenli kullanımını ve sıkı kontrolünü göstermektedir.

24 Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) İçerik
KGR Bölüm A ve Bölüm B şeklinde olmak üzere 2 bölüm halinde hazırlanmalıdır. Bölüm A; Risk Yönetim Önlemlerinin Özeti Uygulanan Risk Yönetim Önlemlerinin Deklarasyonu İletilen Risk Uygulama Yönetim Önlemlerinin Deklarasyonu

25 Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) İçerik
Bölüm B; Esas Teknik Kısmı Kapsamaktadır. Maddenin Kimliği Üretimi Kullanım alanları Sınıflandırma ve Etiketleme Çevresel Etki Özellikleri İnsan Sağlığı Tehlike Değerlendirilmesi Fiziko Kimyasal Özelliklerin Tehlike Değerlendirilmesi Çevresel Tehlike Değerlendirilmesi PBT ve vPvB değerlendirilmesi Maruziyet Değerlendirilmesi Risk Karakterizasyonu

26 Madde Bilgi Paylaşım Forumları (SIEFs)
Aynı Faz-içi maddenin ön-kaydını gerçekleştiren firmalar,kayıt aşamasında bilgi paylaşımı ve iletişimi için oluşturulan Madde Bilgi paylaşımı Forumlarında (SIEF'ler) bir araya gelirler. SIEF'ler oluşturulurken ana prensip; a-) Kayıt için bilgi paylaşımını sağlamak, b-) Potansiyel kayıt ettirenler arasında sınıflandırma ve etiketleme konusunda farklı yorumlardan kaynaklanabilecek anlaşmazlıkları önlemektir. SIEF Katılımcıları; Potansiyel Kayıt Ettirenler Veri Sahipleri (Alt Kullancılar ve Üçüncü Şahıslar)

27 SIEF Katılımcıları Lider SIEF’te aktif olmaya karar verir,
Kaydı tamamlayacak kadar veriye sahiptir. Katılımcı Kayıt yaptırır, SIEF’te yer alır, SIEF gelişme raporu, fatura gönderilir, Yorum yapmaya davet edilir, Gerektiğinde danışılır. Pasif Kayıt ettirmeye niyetlidir, Aktif yada katılımcı olmaz istemez, SIEF gelişme raporu, fatura gönderilir. Hareketsiz Kayıt yaptırmaya ve para harcamaya niyetsizdir, SIEF üyeleri ile iletişimi yoktur, Fatura gönderilmez.

28 SIEF’te İçin Veri Paylaşımı
Mevcut Bilgilerin Bireysel Olarak Toplanması DD İşbirliği/Maliyet Paylaşım Mekanizması Üzerine Anlaşma Mevcut Bilgilerin Envanterinin Derlenmesi M Mevcut bilgilerin Değerlendirilmesi Bilgi Gereksinimlerin Belirlenmesi

29 SIEF’te İçin Veri Paylaşımı
Mevcut Diğer Bilgilerin Toplanması ve Veri eksikliklerinin Tanımlanması DD Yeni Bilgilerin elde edilmesi/Test Önerileri DD Veri Maliyetlerin Paylaşılması DD Verilerin Ortak Teslimi

30 SIEF’te Maliyet Paylaşımı
Belirleyici Unsurlar Veri Kalitesi (Klimish Kriterine göre güvenilirliği, Uygunluğu) Veri Değeri (Ekonomik değer, Geçmiş değer) Maliyet Dağılımı ve Tazmini Not: Sadece Kayıt dosyası için gerekli olan testlerin maliyetinin paylaşılmaası gerekmektedir.

31 Konsorsiyum ve Avantajları
Konsorsiyum, işbirliğin daha resmi ve organize edilmiş halidir. Katılım gönüllüdür Tüm SIEF üyelerini kapsamayabilir Birden fazla maddeye ilişkin olabilir Kapsamını konsorsiyum üyeleri tanımlar Düşük Kayıt Maliyeti Teknik ve Bilimsel Avantajlar Ajansa Karşı Güçlü Duruş

32 EŞYA İÇİNDEKİ MADDELER-BİLDİRİM

33

34 Müşteri Bilgilendirmesi
MADDE-KARIŞIM Müşteri Bilgilendirmesi SVHC aday listede yer alan maddeleri AB’ye ihracat yapıyorsanız Müşteriye Güvenlik Bilgi Formu SVHC aday listede yer alan maddeleri AB’ye ihracat yapıyorsanız Talep halinde Müşteriye Güvenlik Bilgi Formu

35 EŞYA İÇİNDEKİ MADDELER-BİLDİRİM
Avrupa Kimyasallar Ajansı’na Bildirim; Maddenin listeye alındığı tarihe göre belirlenir 1 Aralık 2010’dan önce aday listeye dahil edilen maddeler Haziran 2011’den önce 1 Aralık 2010’dan sonra listeye dahil edilen maddeler, dahil edildiği tarihten itibaren ilk 6 ay içinde.

36 EŞYA İÇİNDEKİ MADDELER Müşteri Bilgilendirmesi
Yükümlülük Maddenin aday listeye alınmasından itibaren başlamaktadır. İhracatçı Firma; Aday Listedeki maddelerden herhangi birini, eşya içinde ağırlıkça % 0.1’den (binde birden) fazla kullanıyorsa Söz konusu maddeler ile ilgili yeterli bilgileri kendilerinde hazır bulundurmalı Eşyanın müşterisine ve talep halinde 45 gün içerisinde tüketicisine en azından maddenin ismi dahil olmak üzere eşyayı daha güvenli bir şekilde kullanması için elinde mevcut olan yeterli bilgiyi temin etmelidir.

37 BİLDİRİM KAYIT Ajans gerek gördüğü takdirde kayıt isteyebilir;
İhraç edilen eşyada 1 ton veya üzeri SVHC madde var ise Ajansın gerek görme nedenleri; Madde eşyadan salınıyorsa Salınan Madde insana veya çevreye risk teşkil ediyorsa

38 DEĞERLENDİRME Kayıt Ettirilen Dosyalar; Dosya Değerlendirilmesi
Madde Değerlendirilmesi Uygunluk Kontrolü Test Teklifi Kontrolü > 100 Ton/Yıl

39 İZİN Yüksek Önem Arz eden Maddeler (SVHC) aşamalı olarak REACH Tüzüğü Ek XIV’e (İzne tabi maddeler listesi) dahil edliecektir. Ek XIV’e giren maddelerin, belirlenecek son kullanım - bitiş tarihinin (sunset date) ardından izin belgesi alınmaksızın kullanımı veya piyasaya sürülmesi yasak olacaktır. İzin Süreci 4 Adımda gerçekleşecek; Yüksek Önem Arz Eden Maddenin tanımı (Otoriteler) Önceliklendirme (Otoriteler) İzin Başvuruları (Sanayi) İznin verilmesi (Avrupa Komisyonu)

40 KISITLAMALAR Örneğin;
Risk teşkil eden herhangi bir kimyasal madde REACH Tüzüğü Ek XVII kapsamında kısıtlanabilir veya tamamen yasaklanabilir. Örneğin; Tris (2,3 dibromopropil) fosfat Deriyle temas edecek giysi, iç CAS No çamaşırı ve çarşaf gibi tekstil eşyalarında kullanılmayacaktır. Kütle bazında % 0.1’den yüksek konsantrasyonlarda Madde ya da müstahzar bileşeni olarak piyasaya sürülmeyecek ya da kullanılmayacaktır. Difenileneter, pentabromo türev (C12H5Br5O)

41 Takip Edilmesi Gereken REACH Ekleri
Ek IV ve V (Kayıt Muafiyeti Olan Maddeler) SVHC Aday Listesi Ek XIV (İzne Tabi Maddeler Listesi) Ek XVII (Kısıtlanmış Maddeler Listesi)

42 Kullanılan/Kullanılacak Bilgisayar Programları
REACH-IT – IUCLID 5 -

43 REACH Yardım Kaynakları
REACH Yardım Masası Avrupa Kimyasallar Ajansı Avrupa Kimyasallar Bürosu Türkiye’deki ve AB’deki Bağlı Bulunduğunuz Sektörel Dernekler

44 TEŞEKKÜRLER


"Volkan Orhan TEKİN Kimya Yüksek Mühendisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları