Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü – aile.gov.tr Yaşar KOCAOĞLU Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkan V. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü – aile.gov.tr Yaşar KOCAOĞLU Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkan V. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası."— Sunum transkripti:

1 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ozurluveyasli@.gov.tr – aile.gov.tr Yaşar KOCAOĞLU Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkan V. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma 30 Kasım 2012 - Gaziantep

2 TC BAŞBAKANLIK Özürlüler İdaresi Başkanlığı TC BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlü Bakım Yaşlı Bakım Evde Bakım Aylığı T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03 Haziran 2011 633 sayılı KHK Tarihçe 1997 571 sayılı KHK 1983 2828 sayılı Kanun Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma

3 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03 Haziran 2011 tarihli ve 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

4 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ana Hizmet Birimleri: a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü b) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü c) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ç) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü d) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü e) Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

5 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma

6 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Politika Üretme Koordinasyon ve İşbirliği Bakım Hizmetleri Evde ve Kurumda Bakım Desteği Hizmet Modeli Geliştirme Sosyal Destek Hizmetleri Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Görevleri

7 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma İstihdam Ulaşılabilirlik Eğitim Ayrımcılıkla Mücadele Mesleki Eğitim Erişilebilirlik Sosyal Hayata Katılım Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Sağlık Veritabanı Özürlü Hakları ÖZÜRLÜ HİZMETLERİ

8 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Ulaşılabilirlik Karar Mekanizmalarına Katılım Ayrımcılıkla Mücadele Aktif YaşlanmaErişilebilirlik Sosyal Hayata Katılım SağlıkVeritabanıYaşlı Hakları YAŞLI HİZMETLERİ

9 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü BakımıYaşlı Bakımı Evde Bakım Desteği Gündüzlü Hizmetler Özel Kurumda Bakım Desteği Yatılı Hizmetler Hizmet Modeli Geliştirme Hizmet Standartları BAKIM HİZMETLERİ

10 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri Kuruluş Müdürlükleri Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

11 Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1. Özürlü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2. Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı 3. Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı 4. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 5. Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı

12 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri; (Özürlü ve yaşlılarla ilgili olarak; 1.Koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetler, 2.Politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 3.Sorunları araştırmak, öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, 4.İnceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak, 5.Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek, 6.Özürlü ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.

13 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı (AB-1) Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı konusunda Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi Kararı, 06 Eylül 2010 ‟ da kabul edilmiştir. Söz konusu belgede 2012 yılının Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı olması önerilmiştir. Bu yıl kapsamında, aktif yaşlanma konusunda; a.Farkındalık artırımı, b.İyi uygulamaların tespit edilerek paylaşılması, c.Karar alıcıların ve paydaşların aktif yaşlanmaya olanak sağlanması yönünde cesaretlendirilmesi amaçlanmaktadır. Kaynak: www.un.org. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

14 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı (AB-2) Konu hakkındaki AB Komisyonunun Tavsiyeleri; a.Ulusal ve yerel yönetimlere, ruhsal sağlık, engellilik ve kronik hastalıkların tedavisi konularına odaklanmak yoluyla önleyici sağlık politikalarının geliştirilmesi; a.Sağlık danışmanlığına, önleyici hizmetlere, kaliteli sağlık hizmetlerine ve uzun dönemli bakım hizmetlerine evrensel ve eşit erişimin sağlanması, b.Yaşlı kişilerin her türlü suiistimalinin önlenmesi; bu kişilerin bağımsız yaşamalarını teşvik edecek barınma ve ulaşım olanaklarının yaşlıların erişimlerine uygun ve güvenli hale getirilmesi ve bu kişilere evlerinde yeterli düzeyde bakım ve destek sunacak araçların tesisi tavsiye edilmektedir. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

15 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı (Türkiye-1) Yapılması gerekenler; a.Yaşlı nüfusun üretken becerileri en etkili biçimde değerlendirilmeli, b.Ülkemizde yaşlı nüfusun ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki karar mekanizmalarına aktif katılımları sağlanmalıdır. c.Gönüllük faaliyetlerine katılım etkili biçimde desteklenmelidir. d.Ülkemizde bakıma muhtaçlık riskine karşı nüfusun tamamı güvence altında bulundurulmalıdır. e.Yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata aktif olarak katılabilmeleri için sağlık ve bakım hizmetleri bu kesime göre yeniden yapılandırılmalıdır. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

16 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı (Türkiye-2) Yapılması gerekenler; f. Hedef kitleye yönelik bir politika geliştirmeden önce gruba ilişkin yeterli düzeyde veri toplanmalıdır. g. Yaşlılık alanında geliştirilen politikalar yalnızca maddi yardım çerçevesinde sınırlı bırakılmayıp, konunun bütün boyutlarıyla değerlendirilmesine imkan sağlayacak bir farkındalığın toplum genelinde tesis edilmesi gerekmektedir. h. Yaşlıların temel bilgi ve deneyimlerinin korunması ve aynı zamanda geliştirilmesini sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme kapsamında bu kesimi hedefleyen eğitim programları düzenlenmelidir. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

17 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (1) Huzurevleri; 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişiler amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Diğer bakanlıklar, belediyeler, dernek ve vakıflar, özel huzurevleri ve azınlıklar huzurevi işletmektedirler. Bu huzurevlerinde yaşlılara yeme-içme, barınma, psikososyal destek hizmetleri vb. hizmetler sunulmaktadır. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

18 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (2) Yaşlı Hizmet Merkezleri; Günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla imkânlar ölçüsünde "Evde Bakım Hizmeti" sunumunu da gerçekleştirebilmektedirler. 5 adet Yaşlı Hizmet Merkezi,1100 üyesi bulunmaktadır. İstanbul da bulunan özel yaşlı hizmet merkezinin 15 üyesi bulunmaktadır. Bu özel merkez de sadece Alzheimerli yaşlılar yararlanmaktadır. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

19 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (3) Ülkemizde Bulunan Huzurevlerinin Sayıları Kapasiteleri ve Doluluk oranları aşağıda belirtilmektedir. Türü SayıKapasiteDoluluk Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Huzurevleri10611.73210.688 Diğer Bakanlıklara Bağlı Huzurevleri2566 Belediyelere Ait Huzurevleri202.0131.409 Dernek ve Vakıflara Ait Huzurevleri322.7201.904 Azınlıklara Ait Huzurevleri7961673 Özel Huzurevleri1286.3044.413 TOPLAM29524.29619.653 Kaynak: ÖYHGM (Kasım 2012) Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

20 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (4) Bakım Hizmetleri; a.Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile özürlü ve yaşlı bireylerin kurum bakımından sorumlu kılınmıştır. b. Bakım hizmetleri kurum bakımı ve evde bakım hizmetleri olmak üzere iki türlü verilmektedir. Bakım hizmetlerinden faydalanan kişilerin % 27’si 60 + yaş grubunda bulunmaktadır. Kaynak: ÖYHGM 2012 Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

21 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (5) Bakım Hizmetleri; Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Rehabilitasyon Merkezleri, Kapasitesi ve Bakılan Kişilerin Sayısı Kaynak: ÖYHGM (Kasım 2012) Yıl Merkez Sayısı Kapasite Bakılan Kişi Sayısı 2006663.0274.654 2007643.4344.092 2008724.0984.272 2009724.7584.569 2010815.7754.623 2011845.8334.708 2012855.8515.065 Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

22 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (6) Bakım Hizmetleri; Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin, Kapasite ve Bakılan Kişilerin Sayısı Kaynak: ÖYHGM (Kasım 2012) Yıl Merkez SayısıKapasite Bakılan Kişi Sayısı 200710915351 2008202.003768 2009443.7442.144 2010777.0654.331 20111049.4576.872 201214511.7798.964 Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

23 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (7) Evde Bakım Hizmetleri; a.Bakıma muhtaç kişinin mümkün olduğunca kendi yaşadıkları ortamda anılarını biriktirdikleri evde hayatlarını geçirmeleri için desteklenmeleri amacıyla evde bakımı hizmetlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. b.2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun bu konudaki hükmü gereğince, özürlünün ikamet ettiği hanede kişi başına gelir düzeyinin aylık net asgarî ücret tutarının 2/3'ünden daha az olması ve sağlık kurulu raporunda %50 + ağır özürlü olması şartı aranmaktadır. a.Evde bakım aylığı, özürlüye bakmakla yükümlü olan ve bilfiil özürlünün bakımını yapan kişiye verilmektedir. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

24 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri (8); Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı ve Harcama Tutarı Kişi sayısı Harcama Tutarı (Bin TL) 200683 200728.58335.387 2008113.000417.603 2009210.320869.362 2010284.5951.580.803 2011352.8592.214.804 2012393.6382.368.588 Kaynak: ÖYHGM (Kasım 2012) Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

25 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (9) Yaşlılık Aylığı; Ülkemizde 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun”un uygulamaları 1977 yılından beri devam etmektedir. 2022 Sayılı kanun kapsamında yaşlılık aylığı alan kişiler: 2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı 2011 Yılı Yaşlılık867.035859.516848.826 848.609 Malullük114.518142.288168.559 162.505 Engellilik255.990275.028290.558 286.061 18 Yaş Altı Engelli-Malul 28.63144.54155.727 53.418 T O P L A M1.266.1741.321.3731.363.670 1.350.593 Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

26 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Kapsamında Yaşlılara Yönelik Hizmetler (10) 1.2013 Yılının Yaşlı Hakları yılı ilan edilmesi 2.Yaşlılar için yaşam memnuniyet araştırması 3.Tedavi edici ve önleyici sağlık hizmetleri 4.Bakım güvence sisteminin geliştirilmesi 5.Bakım verenlerin eğitimi (kitap ve açık öğretim programı) 6.Herkes için ulaşılabilir yaşam alanları (ulaşılabilirlik bölge toplantıları) 7.Aktif yaşlanma konusunda farkındalık artırımı (panel, sempozyum ve kongreler) iyi uygulamaların tespit edilerek paylaşılması, Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

27 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 8.Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Farkındalık çalışmaları : 9. (Yaşlı Hizmet Modelleri ve Politikası Çalıştayı 20 Ocak 2012 ve Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu 21 Mart 2012) 10.Evde Bakım Hizmetleri Rehberi 11.Yaşam Kalitesinin Arttırılması ve Aktif Yaşlanma” temalı,Viyana’da düzenlenen “Yaşlanma Bakanlar Konferansı” (19-20 Eylül) 12.Tayland- Asaya Pasifik Devlet (yaşlılık-kamu 13.Çin-Kasım 2012 BM Asya Pasifik Toplantısı (yaşlılık) 14.Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Bakım Turizmi Kongresi (21-23 Kasım 2012 İzmir) Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Kapsamında Yaşlılara Yönelik Hizmetler (11)

28 Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlanma ile İlgili Uluslararası Çalışmalar: a.1982 yılı Avusturya Viyana: l. Dünya Yaşlanma Asamblesi b.2002 yılı İspanya Madrid: II. Dünya Yaşlanma Asamblesi ve Uluslararası Yaşlılık Eylem Planı

29 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü “TÜRKİYE’DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI” Yüksek Planlama Kurulu’nun 01.05.2007 tarih ve 2007/17 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

30 Özürlü ve yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE’DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI ÖNCELİKLERİ 1.Yaşlılar ve Kalkınma 2.Yaşlılıkta Sağlık ve Refahın Artırılması 3.Yaşlılıkta Olanaklar Sunan, Destekleyici Ortamların Sağlanması Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

31 1.Yaşlılar ve Kalkınma Amaçları a.Yaşlıların topluma ve kalkınma sürecine aktif katılımları b.İş ve yaşlanan işgücü c.Kırsal kesimde kalkınma, göç ve kentleşme, d.Bilgiye erişim, eğitim ve öğrenim, e.Kuşaklar arası dayanışma f.Yoksulluğun ortadan kaldırılması g.Sosyal koruma/sosyal güvenlik, gelir güvenliği ve yoksulluğun önlenmesi h.Acil durumlar, Özürlü ve yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

32 2. Yaşlılıkta Sağlık ve Refahın Artırılması a.Yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi ve refahın artırılması b.Sağlık ve bakım hizmetlerine tam erişimin sağlanması c.Yaşlılar ve HIV/AIDS, d.Bakım hizmeti verenlerin ve sağlık çalışanlarının eğitimi, e.Yaşlıların ruh sağlığı gereksinimleri, f.Yaşlılar ve yeti yetersizliği Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

33 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3. Yaşlılıkta Olanaklar Sunan, Destekleyici Ortamların Sağlanması a.Konutlar ve yaşanan alanlar, b.Bakım ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi, c.İstismar, ihmal ve şiddeti, d.Yaşlanmaya bakış açısı Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

34 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Alan Konuları; 1.Yaşlıların topluma ve kalkınma sürecine aktif katılımları, 2.İş ve yaşlanan işgücü, 3.Kırsal kesimde kalkınma, göç ve kentleşme, 4.Yaşlılarda yoksulluğun ortadan kaldırılması, 5.Yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi ve refah 6.Evrensel ve eşit olarak sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşımın sağlanması 7.Bakım Hizmeti verenlerin ve sağlık çalışanlarının eğitimi 8.Konutlar ve yaşanan ortamlar, 9.Bakımı ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi, 10.İstismar, ihmal ve şiddet, 11.Yaşlanmaya bakış açısı Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

35 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedefleri (1); 1.Yaşlıların karar verme süreçlerinin bütün aşamalarına katılımının sağlanması 2.Çalışmak isteyen bütün yaşlılar için istihdam imkânları 3.Kırsal kesimde yaşam koşullarının ve alt yapının iyileştirilmesi 4.Yaşlılarda yoksulluğun azaltılması 5.Yaşlılık döneminde, hastalık ve bağımlı kalma riskini artıran faktörlerin birikmiş etkilerinin azaltılması 6.Yaşlılık döneminde hastalıkları önlemek için politikaların geliştirilmesi Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

36 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedefleri (2); 7. Bütün yaşlılar için gıda maddelerine ulaşımın ve yeterli beslenmenin sağlanması 8. Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için bakım hizmetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması 9. Yaşlıların ihtiyaçları konusunda sağlık çalışanlarının ve bakım veren diğer bireylerin bilgilendirilmesi ve eğitim imkanlarının sağlanması 10. Yaşlılar için ekonomik olarak karşılanabilir konut imkanları ve bireysel tercihler de göz önüne alınarak toplum içinde “kendi ortamlarında yaşlanmasının” teşvik edilmesi Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

37 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedefleri (3); 11. Yeti yetersizliği olanlar başta olmak üzere yaşlıların ihtiyaçları göz önüne alınarak bağımsız yaşamanın desteklenmesi için ev ve çevresel tasarımların geliştirilmesi 12. Yaşlılara verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi 13. Yaşlılara karşı her türlü ihmal, istismar ve şiddetin ortadan kaldırılması 14. Yaşlı istismarını önlemeye yönelik destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması 15. Yaşlının otorite, bilge, üretken özelliklerinin ve diğer önemli katkılarının toplum tarafından tanınmasının sağlanması Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

38 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (1); 1.İl-ilçe ve köylerde "Yaşlı Meclisleri" oluşturulacaktır.. 2.Yeni tarım teknik ve teknolojileri öğretilmesi yapısal ve finans hizmetlerine ulaşılabilirliğin sürdürülebilmesi yoluyla tarım sektöründe çalışan yaşlıların güçlendirilesi sağlanacaktır. 3.Kırsal kesimdeki yaşlıların yaşa bağlı sağlık sorunlarıyla ilgili periyodik sağlık taramalarının yapılması sağlanacaktır. 4.2022 sayılı Kanun kapsamında kurum bakımı dışında kalan yaşlılara yapılan ödemelerin miktarı artırılacaktır. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

39 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (2); 5. Talep eden yaşlıların sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak evlerinde kontrol edilmeleri ve gerekli hallerde ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ulaşımları sağlanacaktır. 6. Yaşlılara götürülecek tüm hizmetlerin planlanabilmesi ve etkili olarak yürütülebilmesi için “Yaşlı Veri Tabanı” oluşturulacaktır. 7. Yaşlılara yönelik evde bakım hizmet modelinin tanımlanması, standartlarının belirlenmesi ve evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılacaktır. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

40 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (3); 8.Evinde yaşayan yaşlılara yönelik elektronik ikaz ya da yardım cihazları ile ulaşabilecekleri acil çağrı merkezleri oluşturulacaktır. 9. Kentler yaşlı dostu hale getirilecektir. 10. Aktif Yaşlanma, Kronik hastalıklardan korunma ve önleme, hastalığın etkisi ve bağımlılıktan korunma programları geliştirilecektir. 11. Ülkemizde yeterli enerjiyi sağlayan, makro ve mikronütrient eksikliğine neden olmayan, tercihen o bölgede bulunan gıda maddeleri ile hazırlanan ve gelişmekte olan ulusal beslenme hedeflerine uyan dengeli bir beslenmenin teşvik edilmesi ve gıdaların yaşlılara ulaştırılması sağlanacaktır. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

41 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (4); 12. Bakıma muhtaçlık (ICF ile ilişkilendirilmesi) ve bakım hizmetleri kriterleri belirlenecektir. 13. Yaşlıya sunulan hizmetlerdeki performans göstergeleri ve sonuç değerlendirmeleri için yaşlı ve yakınlarının aldığı hizmetlerle ilgili ( hasta sayısı, şikâyet sayısı vb.) araştırmaların planlanması ve sonuçlarının tespit edilmesi sağlanacaktır. 14. Yerel yönetimler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlılara hakları ve hizmetler konusunda verilen danışmanlık hizmetlerinin etkinliği artırılacak ve sürece gönüllü kuruluşların katılımı sağlanacaktır. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

42 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (5); 15. Konutların fiziki koşulları ve çevre düzenlemeleri yaşlıların gündelik hayatlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenebilmesi için gerekli olan mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. 16.Yoksul yaşlıların ekonomik olarak karşılanabilir sosyal konutlarda yaşaması sağlanacaktır. 17.Konutların fiziki koşulları ve çevre düzenlemeleri yaşlıların evde emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve gündelik hayatlarını kolaylaştıracak şekilde iyileştirilecektir. 18. Ev ortamında yaşlıya bakan aile üyesinin sosyal, psikolojik ve ekonomik yönden desteklenmesi ve korunması sağlanacak, bu bireylere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecektir. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

43 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (6); 19. Yaşlı bireyler için geriatri hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile kronik (Alzehimer, MS, Diyabet vb) hastalığı olan, tedavileri uzun süreli yatakta kalmalarını gerektiren ve palyetif bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için, hastanelerle bağlantılı merkezler oluşturulması sağlanacaktır. 20.Ruh sağlığı yerinde olmayan, bulaşıcı hastalığı olan ve tütün alkol ve madde bağımlısı olan ve yaşlıların bakımlarının hastanelerle bağlantılı kuruluşlar oluşturulması sağlanacaktır. 21.Yaşlılık (Geriatri, gerontoloji vb.) alanında multidisipliner nitelikli eleman ihtiyacı karşılanacaktır. 22.Yaşlı bakım elemanlarının meslek standartları belirlenecek, bu standartlara uygun eğitimler verilecek ve yeterli sayıda ve nitelikte yaşlı bakım elemanı istihdam edilecektir. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

44 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (7); 23. Yaşlılarla ilgili mesleklerde çalışan kişilere yönelik yaşlılık, yaşlı istismarı ve ihmaline yönelik hizmet içi eğitim verilecektir. 24.Yaşlı ihmali, istismarı ve yaşlıya yönelik şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılacaktır. 25.İhmal, istismar ve şiddet konusunda yaşlıda bilinç yaratacak, toplumda farkındalık oluşturacak programlar yapılacak, ihbar ile ilgili mekanizma kurulacaktır. 26.Yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmesi, nesiller arası iletişim ve ilişkinin geliştirilmesi amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi bilgiye ulaşım ve teknoloji kullanımının teşvik edilecektir. 27.Yaşlılık ve yaşlılar hakkında toplumsal farkındalık oluşturabilmek için yazılı ve görsel medyada konuyla ilgili çalışmaların yapılması teşvik edilecektir. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

45 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (8); 28.Kuşaklar arası dayanışmanın ve yaşlıya saygı bilincinin geliştirilmesi için yaşlanma, yaşlılık psikolojisi ve yaşlı istismarı gibi konulara örgün ve yaygın eğitim müfredatında yer verilmesi ve etkinliği artırılacaktır. 29. Sosyal ve sanatsal etkinliklere katılımın artırılması için milli parklar, müzeler, devlet tiyatroları ve operalar gibi hizmetler yaşlılar için teşvik edilecektir. 30. Bireylerin iş yaşamından sonra aktivitelerini ve üretken çabalarını nasıl sürdürebileceklerine ilişkin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve emeklilik dönemine adaptasyonlarının sağlanması için emekliliğe hazırlık programları oluşturulacaktır. 31. Ulusal Yaşlılık Enstitüsü" Kurulacaktır. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma

46 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Bazen sınırları zorlamak bazen de aşmak gerek Yaşar KOCAOĞLU Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı TEŞEKKÜRLE R


"Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü – aile.gov.tr Yaşar KOCAOĞLU Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkan V. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları