Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma 30 Kasım Gaziantep

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma 30 Kasım Gaziantep"— Sunum transkripti:

1 Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma 30 Kasım 2012 - Gaziantep
ULAŞILABİLİRLİK Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşar KOCAOĞLU Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkan V. Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma 30 Kasım Gaziantep – aile.gov.tr

2 Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Tarihçe TC BAŞBAKANLIK Özürlüler İdaresi Başkanlığı TC BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlü Bakım Yaşlı Bakım Evde Bakım Aylığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI T.C. 571 sayılı KHK 1997 03 Haziran 2011 633 sayılı KHK 2828 sayılı Kanun 1983

3 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03 Haziran 2011 tarihli ve 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

4 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ana Hizmet Birimleri: a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü b) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü c) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ç) Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü d) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü e) Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

5 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

6 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Görevleri Politika Üretme Koordinasyon ve İşbirliği Bakım Hizmetleri Evde ve Kurumda Bakım Desteği Hizmet Modeli Geliştirme Sosyal Destek Hizmetleri

7 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZÜRLÜ HİZMETLERİ İstihdam Ulaşılabilirlik Eğitim Ayrımcılıkla Mücadele Mesleki Eğitim Erişilebilirlik Sosyal Hayata Katılım Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Sağlık Veritabanı Özürlü Hakları

8 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü YAŞLI HİZMETLERİ Ulaşılabilirlik Karar Mekanizmalarına Katılım Ayrımcılıkla Mücadele Aktif Yaşlanma Erişilebilirlik Sosyal Hayata Katılım Sağlık Veritabanı Yaşlı Hakları

9 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKIM HİZMETLERİ Özürlü Bakımı Yaşlı Bakımı Evde Bakım Desteği Gündüzlü Hizmetler Özel Kurumda Bakım Desteği Yatılı Hizmetler Hizmet Modeli Geliştirme Hizmet Standartları

10 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İl Müdürlükleri Kuruluş Müdürlükleri

11 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1. Özürlü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2. Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı 3. Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 4. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 5. Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı

12 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri; (Özürlü ve yaşlılarla ilgili olarak; Koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetler, Politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, Sorunları araştırmak, öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, İnceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak, Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek, Özürlü ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.

13 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı (AB-1) Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı konusunda Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi Kararı, 06 Eylül 2010‟da kabul edilmiştir. Söz konusu belgede 2012 yılının Avrupa Aktif Yaşlanma Yılı olması önerilmiştir. Bu yıl kapsamında, aktif yaşlanma konusunda; Farkındalık artırımı, İyi uygulamaların tespit edilerek paylaşılması, Karar alıcıların ve paydaşların aktif yaşlanmaya olanak sağlanması yönünde cesaretlendirilmesi amaçlanmaktadır. Kaynak:

14 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ULAŞILABİLİRLİK Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı (AB-2) Konu hakkındaki AB Komisyonunun Tavsiyeleri; Ulusal ve yerel yönetimlere, ruhsal sağlık, engellilik ve kronik hastalıkların tedavisi konularına odaklanmak yoluyla önleyici sağlık politikalarının geliştirilmesi; Sağlık danışmanlığına, önleyici hizmetlere, kaliteli sağlık hizmetlerine ve uzun dönemli bakım hizmetlerine evrensel ve eşit erişimin sağlanması, Yaşlı kişilerin her türlü suiistimalinin önlenmesi; bu kişilerin bağımsız yaşamalarını teşvik edecek barınma ve ulaşım olanaklarının yaşlıların erişimlerine uygun ve güvenli hale getirilmesi ve bu kişilere evlerinde yeterli düzeyde bakım ve destek sunacak araçların tesisi tavsiye edilmektedir.

15 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı (Türkiye-1) Yapılması gerekenler; Yaşlı nüfusun üretken becerileri en etkili biçimde değerlendirilmeli, Ülkemizde yaşlı nüfusun ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki karar mekanizmalarına aktif katılımları sağlanmalıdır. Gönüllük faaliyetlerine katılım etkili biçimde desteklenmelidir. Ülkemizde bakıma muhtaçlık riskine karşı nüfusun tamamı güvence altında bulundurulmalıdır. Yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata aktif olarak katılabilmeleri için sağlık ve bakım hizmetleri bu kesime göre yeniden yapılandırılmalıdır.

16 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012 Avrupa Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı (Türkiye-2) Yapılması gerekenler; f. Hedef kitleye yönelik bir politika geliştirmeden önce gruba ilişkin yeterli düzeyde veri toplanmalıdır. g. Yaşlılık alanında geliştirilen politikalar yalnızca maddi yardım çerçevesinde sınırlı bırakılmayıp, konunun bütün boyutlarıyla değerlendirilmesine imkan sağlayacak bir farkındalığın toplum genelinde tesis edilmesi gerekmektedir. h. Yaşlıların temel bilgi ve deneyimlerinin korunması ve aynı zamanda geliştirilmesini sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme kapsamında bu kesimi hedefleyen eğitim programları düzenlenmelidir.

17 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (1) Huzurevleri; 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişiler amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Diğer bakanlıklar, belediyeler, dernek ve vakıflar, özel huzurevleri ve azınlıklar huzurevi işletmektedirler. Bu huzurevlerinde yaşlılara yeme-içme, barınma, psikososyal destek hizmetleri vb. hizmetler sunulmaktadır.

18 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (2) Yaşlı Hizmet Merkezleri; Günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla imkânlar ölçüsünde "Evde Bakım Hizmeti" sunumunu da gerçekleştirebilmektedirler. 5 adet Yaşlı Hizmet Merkezi,1100 üyesi bulunmaktadır. İstanbul da bulunan özel yaşlı hizmet merkezinin 15 üyesi bulunmaktadır. Bu özel merkez de sadece Alzheimerli yaşlılar yararlanmaktadır.

19 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (3) Ülkemizde Bulunan Huzurevlerinin Sayıları Kapasiteleri ve Doluluk oranları aşağıda belirtilmektedir. Türü Sayı Kapasite Doluluk Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Huzurevleri 106 11.732 10.688 Diğer Bakanlıklara Bağlı Huzurevleri 2 566 Belediyelere Ait Huzurevleri 20 2.013 1.409 Dernek ve Vakıflara Ait Huzurevleri 32 2.720 1.904 Azınlıklara Ait Huzurevleri 7 961 673 Özel Huzurevleri 128 6.304 4.413 TOPLAM 295 24.296 19.653 Kaynak: ÖYHGM (Kasım 2012)

20 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (4) Bakım Hizmetleri; Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile özürlü ve yaşlı bireylerin kurum bakımından sorumlu kılınmıştır. b. Bakım hizmetleri kurum bakımı ve evde bakım hizmetleri olmak üzere iki türlü verilmektedir. Bakım hizmetlerinden faydalanan kişilerin % 27’si 60 + yaş grubunda bulunmaktadır. Kaynak: ÖYHGM 2012

21 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (5) Bakım Hizmetleri; Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Rehabilitasyon Merkezleri, Kapasitesi ve Bakılan Kişilerin Sayısı Yıl Merkez Sayısı Kapasite Bakılan Kişi Sayısı 2006 66 3.027 4.654 2007 64 3.434 4.092 2008 72 4.098 4.272 2009 4.758 4.569 2010 81 5.775 4.623 2011 84 5.833 4.708 2012 85 5.851 5.065 Kaynak: ÖYHGM (Kasım 2012)

22 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (6) Bakım Hizmetleri; Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin, Kapasite ve Bakılan Kişilerin Sayısı Yıl Merkez Sayısı Kapasite Bakılan Kişi Sayısı 2007 10 915 351 2008 20 2.003 768 2009 44 3.744 2.144 2010 77 7.065 4.331 2011 104 9.457 6.872 2012 145 11.779 8.964 Kaynak: ÖYHGM (Kasım 2012)

23 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (7) Evde Bakım Hizmetleri; Bakıma muhtaç kişinin mümkün olduğunca kendi yaşadıkları ortamda anılarını biriktirdikleri evde hayatlarını geçirmeleri için desteklenmeleri amacıyla evde bakımı hizmetlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun bu konudaki hükmü gereğince, özürlünün ikamet ettiği hanede kişi başına gelir düzeyinin aylık net asgarî ücret tutarının 2/3'ünden daha az olması ve sağlık kurulu raporunda %50 + ağır özürlü olması şartı aranmaktadır. Evde bakım aylığı, özürlüye bakmakla yükümlü olan ve bilfiil özürlünün bakımını yapan kişiye verilmektedir.

24 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ULAŞILABİLİRLİK Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri (8); Evde Bakım Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı ve Harcama Tutarı Kişi sayısı Harcama Tutarı (Bin TL) 2006 8 3 2007 28.583 35.387 2008 2009 2010 2011 2012 Kaynak: ÖYHGM (Kasım 2012)

25 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ULAŞILABİLİRLİK Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılara Yönelik Hizmetler (9) Yaşlılık Aylığı; Ülkemizde 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun”un uygulamaları 1977 yılından beri devam etmektedir. 2022 Sayılı kanun kapsamında yaşlılık aylığı alan kişiler: 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Yaşlılık Malullük Engellilik 18 Yaş Altı Engelli-Malul 28.631 44.541 55.727 53.418 T O P L A M

26 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ULAŞILABİLİRLİK Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Kapsamında Yaşlılara Yönelik Hizmetler (10) 2013 Yılının Yaşlı Hakları yılı ilan edilmesi Yaşlılar için yaşam memnuniyet araştırması Tedavi edici ve önleyici sağlık hizmetleri Bakım güvence sisteminin geliştirilmesi Bakım verenlerin eğitimi (kitap ve açık öğretim programı) Herkes için ulaşılabilir yaşam alanları (ulaşılabilirlik bölge toplantıları) Aktif yaşlanma konusunda farkındalık artırımı (panel, sempozyum ve kongreler) iyi uygulamaların tespit edilerek paylaşılması,

27 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ULAŞILABİLİRLİK Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Kapsamında Yaşlılara Yönelik Hizmetler (11) Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Farkındalık çalışmaları : 9. (Yaşlı Hizmet Modelleri ve Politikası Çalıştayı 20 Ocak 2012 ve Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu 21 Mart 2012) Evde Bakım Hizmetleri Rehberi Yaşam Kalitesinin Arttırılması ve Aktif Yaşlanma” temalı,Viyana’da düzenlenen “Yaşlanma Bakanlar Konferansı” (19-20 Eylül) Tayland- Asaya Pasifik Devlet (yaşlılık-kamu Çin-Kasım 2012 BM Asya Pasifik Toplantısı (yaşlılık) Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Bakım Turizmi Kongresi (21-23 Kasım 2012 İzmir)

28 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlanma ile İlgili Uluslararası Çalışmalar: 1982 yılı Avusturya Viyana: l. Dünya Yaşlanma Asamblesi 2002 yılı İspanya Madrid: II. Dünya Yaşlanma Asamblesi ve Uluslararası Yaşlılık Eylem Planı

29 “TÜRKİYE’DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI”
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü “TÜRKİYE’DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI” Yüksek Planlama Kurulu’nun tarih ve 2007/17 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

30 Özürlü ve yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE’DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI ÖNCELİKLERİ Yaşlılar ve Kalkınma Yaşlılıkta Sağlık ve Refahın Artırılması Yaşlılıkta Olanaklar Sunan, Destekleyici Ortamların Sağlanması

31 Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma
Özürlü ve yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlılar ve Kalkınma Amaçları Yaşlıların topluma ve kalkınma sürecine aktif katılımları İş ve yaşlanan işgücü Kırsal kesimde kalkınma, göç ve kentleşme, Bilgiye erişim, eğitim ve öğrenim, Kuşaklar arası dayanışma Yoksulluğun ortadan kaldırılması Sosyal koruma/sosyal güvenlik, gelir güvenliği ve yoksulluğun önlenmesi Acil durumlar,

32 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Yaşlılıkta Sağlık ve Refahın Artırılması Yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi ve refahın artırılması Sağlık ve bakım hizmetlerine tam erişimin sağlanması Yaşlılar ve HIV/AIDS, Bakım hizmeti verenlerin ve sağlık çalışanlarının eğitimi, Yaşlıların ruh sağlığı gereksinimleri, Yaşlılar ve yeti yetersizliği

33 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3. Yaşlılıkta Olanaklar Sunan, Destekleyici Ortamların Sağlanması Konutlar ve yaşanan alanlar, Bakım ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi, İstismar, ihmal ve şiddeti, Yaşlanmaya bakış açısı

34 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Alan Konuları; Yaşlıların topluma ve kalkınma sürecine aktif katılımları, İş ve yaşlanan işgücü, Kırsal kesimde kalkınma, göç ve kentleşme, Yaşlılarda yoksulluğun ortadan kaldırılması, Yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi ve refah Evrensel ve eşit olarak sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşımın sağlanması Bakım Hizmeti verenlerin ve sağlık çalışanlarının eğitimi Konutlar ve yaşanan ortamlar, Bakımı ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi, İstismar, ihmal ve şiddet, Yaşlanmaya bakış açısı

35 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedefleri (1); Yaşlıların karar verme süreçlerinin bütün aşamalarına katılımının sağlanması Çalışmak isteyen bütün yaşlılar için istihdam imkânları Kırsal kesimde yaşam koşullarının ve alt yapının iyileştirilmesi Yaşlılarda yoksulluğun azaltılması Yaşlılık döneminde, hastalık ve bağımlı kalma riskini artıran faktörlerin birikmiş etkilerinin azaltılması Yaşlılık döneminde hastalıkları önlemek için politikaların geliştirilmesi

36 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedefleri (2); 7. Bütün yaşlılar için gıda maddelerine ulaşımın ve yeterli beslenmenin sağlanması 8. Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için bakım hizmetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması 9. Yaşlıların ihtiyaçları konusunda sağlık çalışanlarının ve bakım veren diğer bireylerin bilgilendirilmesi ve eğitim imkanlarının sağlanması 10. Yaşlılar için ekonomik olarak karşılanabilir konut imkanları ve bireysel tercihler de göz önüne alınarak toplum içinde “kendi ortamlarında yaşlanmasının” teşvik edilmesi

37 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedefleri (3); 11. Yeti yetersizliği olanlar başta olmak üzere yaşlıların ihtiyaçları göz önüne alınarak bağımsız yaşamanın desteklenmesi için ev ve çevresel tasarımların geliştirilmesi 12. Yaşlılara verilen hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve bakım hizmeti verenlerin desteklenmesi 13. Yaşlılara karşı her türlü ihmal, istismar ve şiddetin ortadan kaldırılması 14. Yaşlı istismarını önlemeye yönelik destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması 15. Yaşlının otorite, bilge, üretken özelliklerinin ve diğer önemli katkılarının toplum tarafından tanınmasının sağlanması

38 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (1); İl-ilçe ve köylerde "Yaşlı Meclisleri" oluşturulacaktır.. Yeni tarım teknik ve teknolojileri öğretilmesi yapısal ve finans hizmetlerine ulaşılabilirliğin sürdürülebilmesi yoluyla tarım sektöründe çalışan yaşlıların güçlendirilesi sağlanacaktır. Kırsal kesimdeki yaşlıların yaşa bağlı sağlık sorunlarıyla ilgili periyodik sağlık taramalarının yapılması sağlanacaktır. 2022 sayılı Kanun kapsamında kurum bakımı dışında kalan yaşlılara yapılan ödemelerin miktarı artırılacaktır.

39 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (2); 5. Talep eden yaşlıların sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak evlerinde kontrol edilmeleri ve gerekli hallerde ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ulaşımları sağlanacaktır. 6. Yaşlılara götürülecek tüm hizmetlerin planlanabilmesi ve etkili olarak yürütülebilmesi için “Yaşlı Veri Tabanı” oluşturulacaktır. 7. Yaşlılara yönelik evde bakım hizmet modelinin tanımlanması, standartlarının belirlenmesi ve evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.

40 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (3); Evinde yaşayan yaşlılara yönelik elektronik ikaz ya da yardım cihazları ile ulaşabilecekleri acil çağrı merkezleri oluşturulacaktır. 9. Kentler yaşlı dostu hale getirilecektir. 10. Aktif Yaşlanma, Kronik hastalıklardan korunma ve önleme, hastalığın etkisi ve bağımlılıktan korunma programları geliştirilecektir. 11. Ülkemizde yeterli enerjiyi sağlayan, makro ve mikronütrient eksikliğine neden olmayan, tercihen o bölgede bulunan gıda maddeleri ile hazırlanan ve gelişmekte olan ulusal beslenme hedeflerine uyan dengeli bir beslenmenin teşvik edilmesi ve gıdaların yaşlılara ulaştırılması sağlanacaktır.

41 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (4); 12. Bakıma muhtaçlık (ICF ile ilişkilendirilmesi) ve bakım hizmetleri kriterleri belirlenecektir. 13. Yaşlıya sunulan hizmetlerdeki performans göstergeleri ve sonuç değerlendirmeleri için yaşlı ve yakınlarının aldığı hizmetlerle ilgili ( hasta sayısı, şikâyet sayısı vb.) araştırmaların planlanması ve sonuçlarının tespit edilmesi sağlanacaktır. 14. Yerel yönetimler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlılara hakları ve hizmetler konusunda verilen danışmanlık hizmetlerinin etkinliği artırılacak ve sürece gönüllü kuruluşların katılımı sağlanacaktır.

42 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (5); 15. Konutların fiziki koşulları ve çevre düzenlemeleri yaşlıların gündelik hayatlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenebilmesi için gerekli olan mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. Yoksul yaşlıların ekonomik olarak karşılanabilir sosyal konutlarda yaşaması sağlanacaktır. Konutların fiziki koşulları ve çevre düzenlemeleri yaşlıların evde emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve gündelik hayatlarını kolaylaştıracak şekilde iyileştirilecektir. 18. Ev ortamında yaşlıya bakan aile üyesinin sosyal, psikolojik ve ekonomik yönden desteklenmesi ve korunması sağlanacak, bu bireylere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecektir.

43 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (6); 19. Yaşlı bireyler için geriatri hizmetlerinin yaygınlaştırılması ile kronik (Alzehimer, MS, Diyabet vb) hastalığı olan, tedavileri uzun süreli yatakta kalmalarını gerektiren ve palyetif bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için, hastanelerle bağlantılı merkezler oluşturulması sağlanacaktır. Ruh sağlığı yerinde olmayan, bulaşıcı hastalığı olan ve tütün alkol ve madde bağımlısı olan ve yaşlıların bakımlarının hastanelerle bağlantılı kuruluşlar oluşturulması sağlanacaktır. Yaşlılık (Geriatri, gerontoloji vb.) alanında multidisipliner nitelikli eleman ihtiyacı karşılanacaktır. Yaşlı bakım elemanlarının meslek standartları belirlenecek, bu standartlara uygun eğitimler verilecek ve yeterli sayıda ve nitelikte yaşlı bakım elemanı istihdam edilecektir.

44 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (7); 23. Yaşlılarla ilgili mesleklerde çalışan kişilere yönelik yaşlılık, yaşlı istismarı ve ihmaline yönelik hizmet içi eğitim verilecektir. Yaşlı ihmali, istismarı ve yaşlıya yönelik şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılacaktır. İhmal, istismar ve şiddet konusunda yaşlıda bilinç yaratacak, toplumda farkındalık oluşturacak programlar yapılacak, ihbar ile ilgili mekanizma kurulacaktır. Yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmesi, nesiller arası iletişim ve ilişkinin geliştirilmesi amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi bilgiye ulaşım ve teknoloji kullanımının teşvik edilecektir. Yaşlılık ve yaşlılar hakkında toplumsal farkındalık oluşturabilmek için yazılı ve görsel medyada konuyla ilgili çalışmaların yapılması teşvik edilecektir.

45 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı Hedeflerine ilişkin Eylemler (8); Kuşaklar arası dayanışmanın ve yaşlıya saygı bilincinin geliştirilmesi için yaşlanma, yaşlılık psikolojisi ve yaşlı istismarı gibi konulara örgün ve yaygın eğitim müfredatında yer verilmesi ve etkinliği artırılacaktır. 29. Sosyal ve sanatsal etkinliklere katılımın artırılması için milli parklar, müzeler, devlet tiyatroları ve operalar gibi hizmetler yaşlılar için teşvik edilecektir. 30. Bireylerin iş yaşamından sonra aktivitelerini ve üretken çabalarını nasıl sürdürebileceklerine ilişkin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve emeklilik dönemine adaptasyonlarının sağlanması için emekliliğe hazırlık programları oluşturulacaktır. 31. Ulusal Yaşlılık Enstitüsü" Kurulacaktır.

46 TEŞEKKÜRLER Bazen sınırları zorlamak bazen de aşmak gerek
Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bazen sınırları zorlamak bazen de aşmak gerek Yaşar KOCAOĞLU Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı TEŞEKKÜRLER


"Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma 30 Kasım Gaziantep" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları