Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAU 2004FEF BMAG Balıkesir Universitesi Temel Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Araştırma Grubu (BUTAM BMAG) BAU 2004BUTAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAU 2004FEF BMAG Balıkesir Universitesi Temel Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Araştırma Grubu (BUTAM BMAG) BAU 2004BUTAM."— Sunum transkripti:

1 BAU 2004FEF BMAG Balıkesir Universitesi Temel Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Araştırma Grubu (BUTAM BMAG) BAU 2004BUTAM BMAG Lipitler

2 BAU 2004FEF BMAG Lipitler genel olarak kloroform, metanol gibi organik çözücülerde çözülen biyolojik orijinli maddelerdir

3 BAU 2004FEF BMAG Önemi Enerjinin depo ve taşıma şekli Biyolojik membranların yapı taşı Bazı hormon ve vitaminler

4 BAU 2004FEF BMAG l Yağ asitleri l Nötral yağlar l Gliserofosfolipitler l Sfingolipitler l Mumlar l Steroitler Sınıflandırma

5 BAU 2004FEF BMAG Yağ Asitleri

6 BAU 2004FEF BMAG SembolKlasik adı Sistematik AdıFormülü 14: 0Miristik asit Tetradekanoik asit 16: 0Palmitik asit Hekzadekanoik asit 18: 0Stearik asit Oktadekanoik asit 20: 0Araşidik asit Eikosanoikasit 16: 1Palmitole ik asit Cis- 9 - hegzadekenoik asit 18: 1Oleik asitCis- 9 - oktadekenoik asit 18: 2Linoleik asit Cis,cis- 9,12 - oktadekadienoik asit 18:3Linolenik asit Cis,cis,cis- 9,12,15 - oktadekadienoik asit 20:4Araşidoni k asit Hep cis- 5,8,12,14 - eikosatetraenoik asit 18: 0 Stearik asit yada Oktadekanoik asit 18: 1 Oleik asit yada Cis- 9 -oktadekenoik asit 18: 2 Linoleik asit yada Cis,cis- 9,12 -oktadekadienoik asit

7 BAU 2004FEF BMAG Nötral Yağlar

8 BAU 2004FEF BMAG

9 Gliserofosfolipitler

10 BAU 2004FEF BMAG

11

12

13 Sfingolipitler

14 BAU 2004FEF BMAG

15

16 Siklopentanoperhidrofenantren

17 BAU 2004FEF BMAG

18 Testosteron (erkek cinsiyet hormonu)

19 BAU 2004FEF BMAG Östron (dişi cinsiyet hormonu)

20 BAU 2004FEF BMAG Kortizon

21 BAU 2004FEF BMAG Biyolojik Membranlar Hücre membranı hücreyi çepeçevre kuşatarak onun en küçük bir canlı birim olmasını sağlar. l Membranlar, spesifik moleküler pompa, taşıyıcı ve kanallar aracılığı ile son derece spesifik geçirgenlik engeli oluşturur. l Ayrıca bazı membranlar enerji dönüşümünü gerçekleştirirler. l Membranlar diğer hücreler ve kendi çevresindeki bilgi alışverişini de sağlar.

22 BAU 2004FEF BMAG F osfogliseritler S fingomiyelin G likolipitler K olesteroldür

23 BAU 2004FEF BMAG M embran lipitleri amfipatik özelliktedir

24 BAU 2004FEF BMAG

25

26 Lipit ikili tabakanın oluşmasında en önemli faktör hidrofobik etkileşmelerdir

27 BAU 2004FEF BMAG L ipit ikili tabakanın Uzama K apalı bölgeler oluşturma K endi kendine tamir etme

28 BAU 2004FEF BMAG Bir maddenin lipit ikili tabakadan difüze olma eğilimi büyük ölçüde onun lipit çözünürlüğüne bağlıdır.

29 BAU 2004FEF BMAG Genel olarak hücrenin ihtiyacı olan moleküllerin çoğu polardır ve bu moleküllerin membrandan geçişi, hücrenin ihtiyacına cevap verecek düzeyde hızlı değildir

30 BAU 2004FEF BMAG Membran lipitlerinin akışkanlığı, içerdiği lipit kompozisyonuna bağlıdır Doymamış cis formda yağ asidi Doymuş ya ğ asidi

31 BAU 2004FEF BMAG Prokaryotlarda membran akışkanlığı, yağ asidi rezidülerinin uzunluğu ve cis konfügrasyona sahip çift bağ içeriği ile kontrol edilir

32 BAU 2004FEF BMAG Eukoryatlarda, membran akışkanlığının düzenlenmesinde kolestorol miktarı son derece önemlidir.

33 BAU 2004FEF BMAG Flip-flop hareketinin yavaş olması, memran asimetrisinin korunması açısından son derece önemlidir.

34 BAU 2004FEF BMAG Membran Proteinleri

35 BAU 2004FEF BMAG

36

37

38

39

40

41 Monosakkaritlerde anomerleşme

42 BAU 2004FEF BMAG

43

44

45

46

47

48 R-OH + HO-R'  R-O-R' + H 2 O methyl glucoside (methyl- glucopyranose).

49 BAU 2004FEF BMAG

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 Yarışmasız İnhibisyon

70 BAU 2004FEF BMAG

71

72

73 Ağır metallerin inhibisyonu

74 BAU 2004FEF BMAG Yarıyarışmalı İnhibisyon

75 BAU 2004FEF BMAG

76

77

78

79 İnsektisit Herbisit Fungisit Rodentisit Pestisitler

80 BAU 2004FEF BMAG Pestisitlerin İnhibisyon etkisi paraoxon, chlorpyrifos, diazinon DDT ve diğer kloropestisitler Asetilkolin esteraz

81 BAU 2004FEF BMAG

82

83

84

85

86 l Son ilaçlama tarihine uymama l Aşırı doz uygulamaları l Amaç dışı pestisit uygulanması l İlaçlama aletlerinin yetersizliği Pestisitlerin uygulanmasından sonra kalıntı sorunu

87 BAU 2004FEF BMAG Çevreye bağlı faktörler Işık Sıcaklık Diğer iklim faktörleri Pestisitlerin ürün üzerindeki kalıcılığına etki eden faktörler

88 BAU 2004FEF BMAG l Pestisite bağlı faktörler l Etken maddenin fizikokimyasal özellikleri l Formülasyon l Konsantrasyon

89 BAU 2004FEF BMAG Yıkama Kabuk soyma Isıl işlemler Depolama Radyasyon Mikroorganizmalar Bazı katkı maddeleri Pestisit kalıntılarını azaltma olanakları

90 BAU 2004FEF BMAG Hava Partikülleri sürükleme özelliği Pestisitlerin çevreye etkileri

91 BAU 2004FEF BMAG Su. Belirli koşullarda pestisitler yer altı sularına geçebilir. Balıklarda insektisit yoğunluğu suya göre 10 000 kat daha fazla olabilir Pestisitlerin çevreye etkileri

92 BAU 2004FEF BMAG Toprak Toprak bakterilerinin yok olması Solucanların zarar görmesi İlaçlı topraklarda yetişen bitkilerdeki pestisit kalıntıları Pestisitlerin topraktan yer altı sularına karışması Pestisitlerin çevreye etkileri

93 BAU 2004FEF BMAG Enzim İnhibisyonu Enzim saflaştırma teknikleri Enzim Polimorfizmi Enzim Moleküler Genetiği Enzimlere ait genlerin klonlanması Mikrobiyal sistemlerde ve hücre kültüründe gen kspresyonu Mutant enzim genlerinin belirlenmesi Enzim kinetiği Antioksidan maddelerin tespiti Çalışma Konularımız

94 BAU 2004FEF BMAG Bazı hastalıklarda rol oynayan enzimler Kanser ve arterosiklerozis Karbonik anhidraz Polifenoloksidaz Katalaz Süperoksitdismutaz Paraoxanaz Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz

95 BAU 2004FEF BMAG


"BAU 2004FEF BMAG Balıkesir Universitesi Temel Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Araştırma Grubu (BUTAM BMAG) BAU 2004BUTAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları