Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya TÜRKİYE’NİN ÇEVRESEL PERFORMANSI Dr. A. Çağatay DİKMEN Genel Müdür Yrd. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

2 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya Çevre sorunları giderek artmaktadır. * İklim değişikliği * Biyolojik çeşitlilik kaybı * Hava kirliliği * Su Kirliliği * Toprak Kirliliği * Gürültü * vd.

3 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu 1973 Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı 1978 Çevre Genel Müdürlüğü 1984 Çevre Müsteşarlığı - Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 1989 Çevre Bakanlığı 1991 Çevre ve Orman Bakanlığı 2003 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011 Çevre Kanunu 1983 Anayasa madde 56 1980 Türkiye’de Kamunun Çevre Örgütlenmesi

4 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. Maddesinde; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” Hükmü gereğince hem devlete hem de vatandaşlara sorumluluk verilmiştir.

5 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya http://epi.yale.edu/epi2012/countryprofiles

6 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya Ç EVRESEL G ÖSTERGELER 2007 yılından bu yana hazırlanmakta 14 konu başlığında 32 çevresel gösterge

7 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya N ÜFUS 2010 yılı verilerine göre toplam nüfus 73.003.000 kişi, nüfus artış hızı %1,30 iken km 2 başına düşen nüfus ise 96 kişi olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre nüfus miktarı 953.000 kişi artış göstermiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus tahminlerine göre 2030 yılında ülke nüfusunun 100.000.000 kişi olacağı öngörülmektedir.

8 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya A TıK SU Atıksu arıtma tesisi ile hizmet veren belediye sayısı 1994 yılında 71 iken bu rakam 2009 yılında 6 kattan fazla artarak 452’ye ulaşmıştır.

9 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya 2010 yılında TÜİK verilerine göre atıksu arıtma tesisi ile hizmet edilen nüfusun belediye nüfusuna oranı yaklaşık olarak %62 seviyesine ulaşmıştır. Mevcut olan artıma tesislerinin %13 ünde ileri artıma, %14 ünde Fiziksel arıtma ve %73ünde ise biyolojik arıtma gerçekleştirilmektedir.

10 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya SU ( A B - T ÜRKIYE ) Su kalitesini geliştirmeye yönelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 2004 yılından bu yana uygulanmaktadır. Bunun dışında AB adaylık sürecinde Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği (18.02.2004) İnsani Tüketim Amaçlı Sular HakkındaYönetmelik (17.02.2005) İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (20.11.2005) Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (26.11.2005) Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (08.01.2006) Yüzme Suyu Kalitesi Hakkında Yönetmelik (09.01.2006) AB Çamur Direktifi Çerçevesinde Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (31.05.2005) Ulusal mevzuatımıza aktarılmıştır.

11 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya Denizlerimizde su kalitesi düzenli olarak izlenmektedir ve 2010 yılında mavi bayraklı plaj ve marinalarımızın toplam sayısı 300 iken bu sayı 2011 yılında 341’e yükselmiştir.

12 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya A TIK 2003’e kadar 200820092010 Katı Atık Tesisi 15384146 Belediye Sayısı 150450581616 Hizmet Verilen Nüfus (milyon) 23293236,5 Hizmet verilen Nüfus Oranı (%) 334345,549 2010 yılı itibarıyla ülke genelinde mevcut 46 adet Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile yaklaşık 616 belediyede 36,5 milyonluk nüfusa hizmet verilmektedir.

13 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya TÜİK verilerine göre 2010 yılında 25,28 milyon ton belediye atığı toplanmış ve bu atıkların %54,4’ü düzenli depolama sahalarına, %43,5'i belediye çöplüklerine, %0,8'i kompost tesislerine götürülmüş, %1,3 ise diğer yöntemler ile bertaraf edilmiştir. Yakma tesislerinde 28 bin ton tehlikeli atık yakılmış ve kompost tesislerinde ise 38 bin ton kompost üretilmiştir. A TIK

14 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği…. gibi AB mevzuatına uygun olarak 15 den fazla yönetmelik yürürlüktedir. A TIK

15 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya H AVA K ALITESI Ülkemizde hava kalitesi yönetimine ilişkin usul ve esaslar Avrupa Birliği (AB) çevre mevzuatıyla tam uyumlu olan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelik ile temel olarak 13 kirleticiye (SO2, PM10, NOx,..) dair, insan sağlığı ve çevrenin korunabilmesi için sağlanması gerekli olan limit değerler belirlenmiştir. Nihai olarak AB ülkelerindeki hava kalitesi değerlerine ulaşılması hedeflenen bu Yönetmelikte; 2014 yılına kadar mevcut hava kalitesi sınır değerlerinin kademeli olarak azaltılması; 2014 yılından itibaren de tedbir alma yükümlülükleriyle beraber yine kademeli olarak ana hedefin yakalanması öngörülmektedir

16 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya AnkaraBursaAntalya SO 2 (µ/m³ ) PM (µ/m³) PM 10 (µ/m³) SO 2 (µ/m³) PM (µ/m³) PM 10 (µ/m³) SO 2 (µ/m³) PM (µ/m³) PM 10 (µ/m³) 1990170103-18589 -2957 - 19955557-5340 -3652 - 20004757-6247 -4971 - 20053050-7343 -4054 - 200716-366 -752 -77 200821-7110 -883 -76 200914-6422 -873 -58 201015-6410 -6123 -71 Bakanlığımızın 122 adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu olup, bu istasyonlardan alınan veriler sürekli ve çevrimiçi olarak halkın bilgisine sunulmaktadır. Hava kirliliğini oluşturan başlıca üç neden ısınma amaçlı yakıt kullanımı, sanayi tesisleri ve trafikte mevcut araçlardan kaynaklanan egzoz gazlarıdır. H AVA K ALITESI

17 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya S ERA G AZI E MISYONLARI 1990-2009 yılları arasında 187 milyon ton CO ₂ eşdeğerinden, 370 milyon ton CO ₂ eşdeğerine yükselerek %98 oranında artış göstermiştir. %75 - 80 ile CO 2 1990 yılında 45 milyon ton CO 2 eşdeğeri sera gazı emisyonu yutak alanları tarafından yutulmuş olup, 2009 yılında bu değer yaklaşık 83 milyon ton CO 2 eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. Türkiye; OECD ve BMİDÇS EK-I ülkeleri arasında; kişi başı sera gazı emisyon, kümülatif emisyon ve kişi başı birincil enerji tüketimi miktarına göre en düşük değere sahiptir. Türkiye’nin 2009 yılı kişi başı sera gazı emisyonu değeri 5,1 ton CO 2 eşdeğeridir. Aynı dönemde OECD kişi başı emisyonu ortalama 15,0 ton CO 2 eşdeğeri, Avrupa Birliği' ne üye 27 ülkede ise ortalama 10,2 ton CO 2 eşdeğeri olmuştur. %91’i enerji üretimi, %9’u endüstriyel işlemler

18 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya A RAZI KULLANIMI CORINE verilerine göre Türkiye’nin %42,34’ü tarım alanı, %54,07’si orman ve yarı doğal alanlar olup, ülke arazisinin yaklaşık %96’sı doğal çevre olarak tanımlanabilir. Türkiye yüzölçümü içinde yaklaşık 26.140 ha’lık orman alanı, 13.230 ha’lık tarım alanı, 1.500 ha’lık sulak alan kullanımları, kendi alt kullanım sınıfları dışında tanımlanan sınıflama birimlerine değişmiş, amaçları dışında kullanılmaya başlanmıştır. Yerleşim alanları göstergelerine göre ülke genelinde en büyük değişim, 37.828 ha büyüklüğü ile yapay bölgelerdeki artış olmuştur. Bu artışın olduğu ilk beş il Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kayseri’dir. Arazi Sınıfı (%) 20002006 Yapay Bölgeler 1,561,61 Tarımsal Alanlar 42,3642,34 Orman ve Yarı Doğal Alanlar 54,154,07 Sulak Alanlar 0,330,32 Su Yapıları 1,641,65

19 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya Y ENILENEBILIR ENERJI 2009 yılında, biyokütle enerjisinin payı yenilenebilir enerji kaynakları tüketiminin % 49’unu kapsamakta ve bu oranın tamamına yakınını, ticari olmayan yakıtlar ile konut ısıtılmasında kullanılan odun ve hayvan artıkları oluşturmaktadır. Geri kalan yenilenebilir enerji kaynakları tüketiminin ise hidrolik, jeotermal ve güneş enerjisinden karşılandığı ve bu üç kaynağın yenilenebilir enerji tüketimindeki payının %51 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2023 yılında en az %30 düzeyinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

20 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya Ç EVRESEL E TKI D EĞERLENDIRMESI Ülkemizde ÇED Yönetmeliği 1993 yılından beri uygulanmakta olup %98 oranında AB ÇED Mevzuatına uyumludur. ÇED çalışmaları kapsamında 2011 yılında verilen ÇED kararları...

21 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya Çevreye kirletici etkisi bulunan faaliyet ve tesislerin almak zorunda oldukları ortam bazlı muhtelif izin ve lisanslar yerine tek bir çevre izni verilmesine ilişkin olarak hazırlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” 1 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde tek bir Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisansı elektronik ortamda verilmeye başlanmıştır. Tabloda 2011 yılında verilen çevre izni/lisans sayıları görülmektedir. Ç EVRE IZINLERI

22 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya Çevre mevzuatının daha etkin uygulanması için sanayi tesislerinin uygun çalışıp çalışmadığının tespiti amacıyla yapılan çevre denetimleri oldukça önemlidir. 2011 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı tarafından 51.000’in üzerinde çevre denetimi yapılmıştır. Ç EVRE DENETIMI

23 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya Bu bilgiler ışığında AB’ne üyelik çerçevesinde; hâlihazırda Avrupa Çevre Ajansı ve OECD üyesi olan ülkemizde Avrupa Birliği çevre müktesebatına uyum için önemli adımlar atıldığı görülmektedir. Ülkemiz; gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, insanın çevre üzerindeki etkisini azaltmasını sağlayarak gelişmeye ve çevreyi korumaya devam edecektir....

24 Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012 * Antalya İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… Dr. A. Çağatay DİKMEN cagatay.dikmen@csb.gov.tr


"Türkiye’nin Çevresel Performansı - Dr.A.Çağatay DİKMEN Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Doğal Sermaye Muhasebesi Çalıştayı * 20-22 Kasım2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları