Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Cemal ŞAK Şube Müdürü

2 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN KADASTRO DURUMU Birim Sayısı………… ……………………………………..736 Orman Kadastrosu Biten Birim Sayısı. .. …………………..708 Orman Kadastrosu Yapılmayan Birim Sayısı…………………28 2/B Madde Çalışmaları Yapılan Birim Sayısı………………..620 2/B Madde Çalışmaları Yapılmayan Birim Sayısı…………...116 5304 Sayılı Yasa Çalışmaları Devam Eden Birim Sayısı……...7

3 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARINA GÖRE ALANLARIN DURUMU Orman Sayılan Alanlar……………………… Ha Orman Sayılmayan Alanlar; …………………… Ha 2/B Madde Alanları; ……………………………… Ha Orman Kadastrosu Yapılmayan Alanlar…………… Ha TOPLAM………………………………………… Ha ORMAN KADASTRO DURMUNA GÖRE DAĞILIM

4 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TESCİL EDİLEN DEVLET ORMANI TESCİL EDİLEN 2/B SAHALARI SATIŞI YAPILAN 2/B SAHALARI

5 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 116. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLER 2010 YILI TAPULU KESİM DURUMU 177 adet Pazar satışı tapulu kesim talebinde bulunulmuş, 145 adede karşılık m³ DKGH ve ster kapasitesinde tapulu kesim müracaatı onaylanmıştır. 32 adedi ise onaylanmadan iade edilmiştir.

6 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI KÖMÜR OCAĞI İZİNLERİ Devlet Ormanı Sahalarında 3 adet, Orman Sayılmayan Sahalarda 18 adet. Toplamda 21 adet izin verilen kömür ocağı sahalarında ster odunun odun kömürüne dönüştürülmesi sağlanmıştır.

7 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HIZAR-ŞERİT TESTERE İZİN DURUMU Orman dışı sahipli arazilerde hızar ve şerit testere tesislerinin kurulması için 2010 yılında 5 adet yeni izin verilerek toplam izin sayısı adet olmuştur.

8 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BALIK ÜRETME TESİSLERİ Adet Alan (Ha) 2010 YILI 3 7 2010 YILI ÖNCESİ 25 18 TOPLAM 28 DEVLET ORMANI % ORANI 0,002

9 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 18. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİN BEDEL DURUMU Adet TL 2010 YILI BEDELİ 25 51.920 TAHSİL EDİLEN 18 40.240 % ORANI 78 2011 YILI TAH.EDEN BEDEL 54.516 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17 MDDESİNE GÖRE VERİLEN İZİNLER   Adet Alan (Ha) 2010 YILI YILI ÖNCESİ TOPLAM DEVLET ORMANI % ORANI   1,62

10 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 16.MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLER AÇIK İŞLETME TESİS İZNİ ALT YAPI TESİS İZNİ TOPLAM Adet Alan (Ha) 2010 YILI 79 217 5 3 85 139 169 359 2010 YILI ÖNCESİ 309 804 63 87 147 132 519 1.023 388 1.021 68 90 232 271 688 1.382 DEVLET ORMANI (Ha) % ORANI 0,09 0,01 0,02 0,12

11 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN İZİNLERİNİN DEVLET ORMANLARINA ORANSAL DEĞERİ MADEN ALT YAPI İZİNLERİNDEN GÖRÜNÜM

12 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN İZİNLERİNDEN ELDE EDİLEN BEDEL MİKTALARI AÇIK İŞLETME TESİS İZNİ ALT YAPI TESİS İZNİ AĞAÇLAN. TOPLAM Yıllık Arazi bedeli(TL) Devlet Hakkı (TL) Adet TL BEDELİ Ha (TL) 2010 YILI BEDELİ 95 4 7.944 287 386 TAHSİL EDİLEN 64 187 255 % ORANI 100 74 93 80 2011 YILI TAH.EDEN BEDEL 8.341

13 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİNLERİN ALANSAL DAĞILIMI BEDELSİZ İZİNLER BEDELLİ İZİNLER TURİZM İZİNLERİ TOPLAM Adet Alan (Ha) 2010 YILI 55 235 347 1.272 402 1.507 2010 YILI ÖNCESİ 1.489 11.842 855 4.767 37 4.119 2.381 20.728 1.544 12.077 1.202 6.039 2.783 22.235 DEVLET ORMANI % ORANI 1,02 0,51 0,35 1,88 683  BEDELSİZ İZİNLER BEDELLİ İZİNLER TURİZM İZİNLERİ TOPLAM Adet Alan (Ha) Adet Alan (Ha) Adet Alan (Ha) Adet Alan (Ha) 2010 YILI     YILI ÖNCESİ TOPLAM

14 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17. MADDESİ GEREĞİ BEDELLİ VERİLEN İZİNLERİN GRAFİKSEL ORANI 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17. MADDESİ GEREĞİ BEDELSİZ VERİLEN İZİNLERİN GRAFİKSEL ORANI %1,02% %98,98 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİN GRAFİKSEL ORANI TURİZM SAHALARININ GRAFİKSEL ORANI %1,88 %98,12

15 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET ORMANLARINDAN TAHSİS EDİLEBİLECEK TURİZM SAHALARININ GRAFİKSEL ORANI 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17 MDDESİNE GÖRE VERİLEN İZİNLER   Adet Alan (Ha) 2010 YILI YILI ÖNCESİ TOPLAM DEVLET ORMANI % ORANI   1,62

16 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ TURİZM ALANLARI 381 Ha ormanlık sahada 3 tanesinde günübirlik tesisler, 1 tanesinde golf ve tatil köyü tesisleri, 33 tanesinde de tatil köyü veya otel tesisleri yapılmak üzere BAKANLIĞIMIZ tarafından 37 adet Turizm İzni Verilmiştir, Antalya ilinde 24 adet Turizm Alan ve Merkezi bulunmaktadır, Turizm Alan ve Merkezleri sınırları içinde kalan Ha ormanlık sahanın tasarruf hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına Bakanlığımızca devredilmiştir. Bakanlığımızca izin verilen 381 Ha saha içerisindeki izinlerden 31 adedi Turizm Alan ve Merkezi sınırları içinde kalmış olduğundan izin bedellerinin tahakkuk ve tahsili ilgili Malmüdürlüklerince yapılmaktadır,. 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17 MDDESİNE GÖRE VERİLEN İZİNLER   Adet Alan (Ha) 2010 YILI YILI ÖNCESİ TOPLAM DEVLET ORMANI % ORANI   1,62 Turizm İzinlerinden Dolayı 2010 Yılında Tahakkuk eden Kullanma Bedeli İle %2 Gelir Payı Bedelinin Yaklaşık TL. Olduğu Hesaplanmakta Olup, Bedelleri ilgili Mal Müdürlüklerce tahsil edilmektedir. Bedelleri Kurumumuzca Takip Edilen 6 Adet İzin Hakkı İçin 2010 Yılında TL. Tahakkuk Yapılmıştır 37 adet izin hakkının iş ve işlemleri ile 6 adet izinin bedel tahsilatı Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Turizm Bakanlığına devredilen sahalar üzerinde Turizm Bakanlığı tarafından 11 golf, 181 adet otel veya tatil köyü ve 8 adet günübirlik tesislerin yapılması için Bölge Müdürlüğümüzce Tahsis Raporu yapılmıştır. Bakanlığımızca verilen turizm izinleriyle birlikte Ha orman alanı turizm amaçlı kullanılmaktadır. (Bu rakama Bakanlığımız Milli Park Genel Müdürlüğünce Yapılan Tahsisler Dahil değildir)

17 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 57. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLER AGM TARAFINDAN VERİLEN İZİNLER O.G.M. VERİLEN İZİNLER ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLEN Adet Alan (Ha) 2010 YILI 82 604 41 319 2010 YILI ÖNCESİ 48 1154 5 30 53 1184 TOPLAM 87 634 94 1503 DEVLET ORMANI % ORANI 0,15 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 57. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLER DEVLET ORMANINA ORANI

18 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 57. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLERDEN PLANLANAN GELİR Ha Dikilen Badem Ağacından Elde Edilen Kabuklu Badem Bedeli 2011 Yılına Kadar İzin verilen Beş Yıl Sonraki Badem Adedi Kabuklu Badem Miktarı (Kğ/Adet) (TL/Kğ) Özel Ağaçlandırma Sahası (Ha) Ekonomiye Tahmini Kazancı (TL) 400 20 5 1788 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17 MDDESİNE GÖRE VERİLEN İZİNLER   Adet Alan (Ha) 2010 YILI YILI ÖNCESİ TOPLAM DEVLET ORMANI % ORANI   1,62

19 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6831 SAYILI ORMAN KANUNU GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİN ALANSAL DÖKÜMÜ 16.MADDE 17.MADDE 18.MADDE 57.MADE TOPLAM Adet Alan (Ha) 2010 YILI 169 359 402 1.507 3 7 82 604 656 2.477 2010 YILI ÖNCESİ 519 1.023 2.381 20.728 25 18 135 1.184 3.060 22.953 688 1.382 2.783 22.235 28 217 1.788 3.716 25.430 DEVLET ORMANI (Ha) % ORANI 0,12 1,88 0,002 0,15 2,14 6831 SAYILI ORMAN KANUNU GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİN DEVLET ORMANI ÜZERİNDEKİ ALANSAL ORANININ GRAFİKSEL GÖRÜNÜMÜ

20 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6831 SAYILI ORMAN KANUNU GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİN BEDEL GÖRÜNÜMÜ Adet TL 2010 YILI BEDELİ 1.208 TAHSİL EDİLEN 987 % ORANI 85 2011 YILI TAHMİN EDİLEN BEDEL 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17 MDDESİNE GÖRE VERİLEN İZİNLER   Adet Alan (Ha) 2010 YILI YILI ÖNCESİ TOPLAM DEVLET ORMANI % ORANI   1,62 Tahakkuk Eden Tahsil Edilen 2009 ve Öncesi Bedel Tahsilatı 16. Madde İzinlerinden 17.Madde İzinlerinden 18.Madde İzinlerinden 51.920 40.240 TOPLAM GENEL TOPLAM 2011 YILI TAAHKUK EDECEK TAHMİNİ BEDEL:…….

21 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GELİRLER BÜTÇESİ TL Döner Sermaye Özel Bütçe TOPLAM

22 KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN EVRAK YÜKÜNÜN SAYISAL DEĞERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ % ORANI GELEN EVRAK 25.767 11.440 44 GİDEN EVRAK 22.305 10.419 47


"KADASTRO MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları