Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cemal ŞAK Şube Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cemal ŞAK Şube Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Cemal ŞAK Şube Müdürü cemalsak@ogm.gov.tr www.antalyaobm.gov.tr antalyaobm3@ogm.gov.tr

2  Birim Sayısı………… ……………………………………..736  Orman Kadastrosu Biten Birim Sayısı... …………………..708  Orman Kadastrosu Yapılmayan Birim Sayısı…………………28  2/B Madde Çalışmaları Yapılan Birim Sayısı………………..620  2/B Madde Çalışmaları Yapılmayan Birim Sayısı…………...116  5304 Sayılı Yasa Çalışmaları Devam Eden Birim Sayısı……...7 ORMAN KADASTRO DURUMU

3  Orman Sayılan Alanlar……………………….....1.188.476 Ha  Orman Sayılmayan Alanlar; ……………………....547.361 Ha  2/B Madde Alanları; ……………………………….42.593 Ha  Orman Kadastrosu Yapılmayan Alanlar……………286.586 Ha  TOPLAM………………………………………….2.065.016 Ha ORMAN KADASTRO ÇALIŞMALARINA GÖRE ALANLARIN DURUMU ORMAN KADASTRO DURMUNA GÖRE DAĞILIM

4 TESCİL EDİLEN DEVLET ORMANI TESCİL EDİLEN 2/B SAHALARI SATIŞI YAPILAN 2/B SAHALARI

5 ……… Şube Müdürlüğü  177 adet Pazar satışı tapulu kesim talebinde bulunulmuş,  145 adede karşılık 5.709 m³ DKGH ve 9.004 ster k apasitesinde tapulu kesim müracaatı onaylanmıştır.  32 adedi ise onaylanmadan iade edilmiştir. 2010 YILI TAPULU KESİM DURUMU 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 116. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLER

6 ……… Şube Müdürlüğü  Devlet Ormanı Sahalarında 3 adet,  Orman Sayılmayan Sahalarda 18 adet.  Toplamda 21 adet izin verilen kömür ocağı sahalarında 5.250 ster odunun odun kömürüne dönüştürülmesi sağlanmıştır. 2010 YILI KÖMÜR OCAĞI İZİNLERİ

7 ……… Şube Müdürlüğü  Orman dışı sahipli arazilerde hızar ve şerit testere tesislerinin kurulması için 2010 yılında 5 adet yeni izin verilerek toplam izin sayısı 1.652 adet olmuştur. HIZAR-ŞERİT TESTERE İZİN DURUMU

8 ……… Şube Müdürlüğü BALIK ÜRETME TESİSLERİ AdetAlan (Ha) 2010 YILI37 2010 YILI ÖNCESİ2518 TOPLAM2825 DEVLET ORMANI1.188.476 % ORANI 0,002

9 ……… Şube Müdürlüğü 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17 MDDESİNE GÖRE VERİLEN İZİNLER Adet Alan (Ha) 2010 YILI 402 1.507 2010 YILI ÖNCESİ 2416 17.536 TOPLAM 2818 19.043 DEVLET ORMANI 1.175.177 % ORANI 1,62 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 18. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİN BEDEL DURUMU AdetTL 2010 YILI BEDELİ2551.920 TAHSİL EDİLEN1840.240 % ORANI 78 2011 YILI TAH.EDEN BEDEL54.516

10 ……… Şube Müdürlüğü AÇIK İŞLETMETESİS İZNİALT YAPI TESİS İZNİTOPLAM AdetAlan (Ha)AdetAlan (Ha)AdetAlan (Ha)Adet Alan (Ha) 2010 YILI792175385139169359 2010 YILI ÖNCESİ30980463871471325191.023 TOPLAM3881.02168902322716881.382 DEVLET ORMANI (Ha)1.188.476 % ORANI 0,09 0,01 0,02 0,12 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 16.MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLER

11 ……… Şube Müdürlüğü MADEN İZİNLERİNİN DEVLET ORMANLARINA ORANSAL DEĞERİ MADEN ALT YAPI İZİNLERİNDEN GÖRÜNÜM

12 ……… Şube Müdürlüğü MADEN İZİNLERİNDEN ELDE EDİLEN BEDEL MİKTALARI AÇIK İŞLETMETESİS İZNİALT YAPI TESİS İZNİAĞAÇLAN.TOPLAM Yıllık Arazi bedeli(TL) Devlet Hakkı (TL)AdetTLAdetTL BEDELİ AdetHa AdetTL(TL) 2010 YILI BEDELİ951.628.366851.32447.9442872.107.0971.653.4983866.248.229 TAHSİL EDİLEN641.036.754851.32447.9441871.565.2891.531.5602554.992.871 % ORANI 64100 7493 80 2011 YILI TAH.EDEN BEDEL1.709.784893.890 8.341 2.212.452 6.560.640

13 ……… Şube Müdürlüğü 683 BEDELSİZ İZİNLER BEDELLİ İZİNLER TURİZM İZİNLERİ TOPLAM Adet Alan (Ha) Adet Alan (Ha) Adet Alan (Ha) Adet Alan (Ha) 2010 YILI 55 235 347 1272 402 1507 2010 YILI ÖNCESİ 1489 11842 892 514 37 4119 2418 16475 TOPLAM 1544 12077 1239 1786 37 4119 2820 17982 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİNLERİN ALANSAL DAĞILIMI BEDELSİZ İZİNLERBEDELLİ İZİNLERTURİZM İZİNLERİTOPLAM AdetAlan (Ha)AdetAlan (Ha)AdetAlan (Ha)AdetAlan (Ha) 2010 YILI552353471.272 4021.507 2010 YILI ÖNCESİ1.48911.8428554.767374.1192.38120.728 TOPLAM1.54412.0771.2026.039374.1192.78322.235 DEVLET ORMANI1.188.476 % ORANI 1,02 0,51 0,35 1,88

14 ……… Şube Müdürlüğü 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17. MADDESİ GEREĞİ BEDELSİZ VERİLEN İZİNLERİN GRAFİKSEL ORANI %1,02 % %98,98 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17. MADDESİ GEREĞİ BEDELLİ VERİLEN İZİNLERİN GRAFİKSEL ORANI TURİZM SAHALARININ GRAFİKSEL ORANI 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİN GRAFİKSEL ORANI %1,88 %98,12

15 ……… Şube Müdürlüğü 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17 MDDESİNE GÖRE VERİLEN İZİNLER Adet Alan (Ha) 2010 YILI 402 1.507 2010 YILI ÖNCESİ 2416 17.536 TOPLAM 2818 19.043 DEVLET ORMANI 1.175.177 % ORANI 1,62 DEVLET ORMANLARINDAN TAHSİS EDİLEBİLECEK TURİZM SAHALARININ GRAFİKSEL ORANI

16 ……… Şube Müdürlüğü 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17 MDDESİNE GÖRE VERİLEN İZİNLER Adet Alan (Ha) 2010 YILI 402 1.507 2010 YILI ÖNCESİ 2416 17.536 TOPLAM 2818 19.043 DEVLET ORMANI 1.175.177 % ORANI 1,62  381 Ha ormanlık sahada 3 tanesinde günübirlik tesisler, 1 tanesinde golf ve tatil köyü tesisleri, 33 tanesinde de tatil köyü veya otel tesisleri yapılmak üzere BAKANLIĞIMIZ tarafından 37 adet Turizm İzni Verilmiştir,  Antalya ilinde 24 adet Turizm Alan ve Merkezi bulunmaktadır,  Turizm Alan ve Merkezleri sınırları içinde kalan 3.738 Ha ormanlık sahanın tasarruf hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına Bakanlığımızca devredilmiştir.  Bakanlığımızca izin verilen 381 Ha saha içerisindeki izinlerden 31 adedi Turizm Alan ve Merkezi sınırları içinde kalmış olduğundan izin bedellerinin tahakkuk ve tahsili ilgili Malmüdürlüklerince yapılmaktadır,. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ TURİZM ALANLARI Turizm İzinlerinden Dolayı 2010 Yılında Tahakkuk eden Kullanma Bedeli İle %2 Gelir Payı Bedelinin Yaklaşık 21.000.000 TL. Olduğu Hesaplanmakta Olup, Bedelleri ilgili Mal Müdürlüklerce tahsil edilmektedir. Bedelleri Kurumumuzca Takip Edilen 6 Adet İzin Hakkı İçin 2010 Yılında 750.000 TL. Tahakkuk Yapılmıştır  37 adet izin hakkının iş ve işlemleri ile 6 adet izinin bedel tahsilatı Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.  Turizm Bakanlığına devredilen sahalar üzerinde Turizm Bakanlığı tarafından 11 golf, 181 adet otel veya tatil köyü ve 8 adet günübirlik tesislerin yapılması için Bölge Müdürlüğümüzce Tahsis Raporu yapılmıştır.  Bakanlığımızca verilen turizm izinleriyle birlikte 4.119 Ha orman alanı turizm amaçlı kullanılmaktadır. (Bu rakama Bakanlığımız Milli Park Genel Müdürlüğünce Yapılan Tahsisler Dahil değildir)

17 ……… Şube Müdürlüğü 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 57. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLER AGM TARAFINDAN VERİLEN İZİNLER O.G.M. VERİLEN İZİNLER ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLEN AdetAlan (Ha)AdetAlan (Ha) 2010 YILI 8260441319 2010 YILI ÖNCESİ481154530531184 TOPLAM 87634941503 DEVLET ORMANI1.188.476 % ORANI 0,15 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 57. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLER DEVLET ORMANINA ORANI

18 ……… Şube Müdürlüğü 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17 MDDESİNE GÖRE VERİLEN İZİNLER Adet Alan (Ha) 2010 YILI 402 1.507 2010 YILI ÖNCESİ 2416 17.536 TOPLAM 2818 19.043 DEVLET ORMANI 1.175.177 % ORANI 1,62 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 57. MADDESİ GEREĞİ VERİLEN İZİNLERDEN PLANLANAN GELİR Ha Dikilen Badem Ağacından Elde Edilen Kabuklu Badem Bedeli 2011 Yılına Kadar İzin verilenBeş Yıl Sonraki Badem Adedi Kabuklu Badem Miktarı (Kğ/Adet)(TL/Kğ) Özel Ağaçlandırma Sahası (Ha) Ekonomiye Tahmini Kazancı (TL) 400205178871.520.000

19 ……… Şube Müdürlüğü 6831 SAYILI ORMAN KANUNU GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİN ALANSAL DÖKÜMÜ 16.MADDE17.MADDE18.MADDE57.MADETOPLAM AdetAlan (Ha)AdetAlan (Ha)Adet Alan (Ha)AdetAlan (Ha)AdetAlan (Ha) 2010 YILI1693594021.50737826046562.477 2010 YILI ÖNCESİ5191.0232.38120.72825181351.1843.06022.953 TOPLAM6881.3822.78322.23528252171.7883.71625.430 DEVLET ORMANI (Ha)1.188.476 % ORANI 0,12 1,88 0,002 0,15 2,14 6831 SAYILI ORMAN KANUNU GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİN DEVLET ORMANI ÜZERİNDEKİ ALANSAL ORANININ GRAFİKSEL GÖRÜNÜMÜ

20 ……… Şube Müdürlüğü 6831 SAYILI ORMAN KANUNUN 17 MDDESİNE GÖRE VERİLEN İZİNLER Adet Alan (Ha) 2010 YILI 402 1.507 2010 YILI ÖNCESİ 2416 17.536 TOPLAM 2818 19.043 DEVLET ORMANI 1.175.177 % ORANI 1,62 6831 SAYILI ORMAN KANUNU GEREĞİ VERİLEN İZİNLERİN BEDEL GÖRÜNÜMÜ Tahakkuk EdenTahsil Edilen2009 ve Öncesi Bedel Tahsilatı 16. Madde İzinlerinden6.248.2294.992.871 6.655.732 17.Madde İzinlerinden11.147.2299.475.144 18.Madde İzinlerinden51.92040.240 TOPLAM17.447.37814.508.255 GENEL TOPLAM21.163.987 2011 YILI TAAHKUK EDECEK TAHMİNİ BEDEL:…….18.319.746 AdetTL 2010 YILI BEDELİ1.20811.147.229 TAHSİL EDİLEN9879.475.144 % ORANI 85 2011 YILI TAHMİN EDİLEN BEDEL11.704.590

21 ……… Şube Müdürlüğü GELİRLER BÜTÇESİTL Döner Sermaye65.018.656 Özel Bütçe21.163.987 TOPLAM86.182.643

22 ……… Şube Müdürlüğü ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN EVRAK YÜKÜNÜN SAYISAL DEĞERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ % ORANI GELEN EVRAK25.76711.44044 GİDEN EVRAK22.30510.41947


"Cemal ŞAK Şube Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları