Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sunumuna Hoş geldiniz. 13.Ocak.2009

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sunumuna Hoş geldiniz. 13.Ocak.2009"— Sunum transkripti:

1 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sunumuna Hoş geldiniz. 13.Ocak.2009

2 OGM BİT Genel Yapı Kurumsal Yazılımlar Web Siteleri Alt Yapı
OGM Bilgi İletişim Stratejisi Alt Yapı Coğrafi Bilgi Sistemleri (Konumsal Yazılımlar) Web Siteleri Kurumsal Yazılımlar

3 İdari Alt Yapı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü yeniden dizayn edildi.
tarihli Makam oluru ile 27 Orman Bölge Müdürlüğünde BİT Şeflikleri kuruldu. BİT Daire Başkanlığı Kuruluşu için Kanun değişikliği gerekiyor. Teklif Bakanlığımıza arz edildi. Bölge Müdürlüklerinde BİT Şube Müdürlüğü kuruluşu için Bakanlar Kurulu Kararı gerekiyor.

4 Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Kuruluşu
1. Yazılım Bölümü 2. Donanım ve Destek Bölümü 3. İnternet ve İletişim Bölümü 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Bölümü Daire Başkanlığı kuruluşuna kadar Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğünce Yürütülecektir. 5. BİT Araştırma Geliştirme Bölümü 6. Teknik Eğitim ve Uygulama Bölümü Bilgi ve İletişim Dairesi Başkanlığı kuruluşuna göre Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü yeniden yapılandırıldı.

5 Alt Yapı-Personel Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde görevli personel sayısı oldukça yetersiz ve toplam 13 olan personel sayısının 7 sinin emekliliği gelmiş durumdadır. Bu eksikliğin giderilmesi için geçici görevlendirmeler yapıldı, 5 adet orman mühendisi, 2 adet orman muhafaza memuru merkeze alındı. Özürlü personel alımı yapıldı. 2 adet bilgisayar mühendisi, 2 adet bilgisayar işletmeni. Toplam 24 personele ulaşıldı.

6 Yapılan İlkler Bilgi ve İletişim teknolojileri tamimi yayınlandı.
Kurumsal yapı konusunda çalışmalara başlanıldı. Kurumsal elektronik Posta uygulaması, tüm birimlerimize ve çalışanlarımıza ogm.gov.tr uzantılı adresi verilmeye başlanıldı. Taşınır ve DSTaşınır Mal Programı alımı ve kurulumu, Birim amirlerinin program ve faaliyetleri ile çalışmalarının bir bütünlük halinde yürütülebilmesi için, programı alımı ve kurulumu, Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda ilgili personele BİT eğitimi, Kamu kurumları arasında ilklerden, İşletim Sistemi, Office uygulama ve Sunucu yazılımları alımı, (Microsoft Kurumsal Anlaşma) Metro eternet hat tesisi ve 40 MB. İnternet erişimi, (1999 yılında 128 kbps olarak başlayan Internet serüveni bu gün 40 Mbps hızla sürmektedir. Bu, yılı başlarındaki hızdan 40 kat, serüvene başladığımız ilk yılla kıyaslandığında 400 kat hız artışı demektir.)

7 Yapılan İlkler Fire wall cihazı alımı, kurulumu, uygulanması,
Sunucu alımı ve kurulumu, Güvenlik duvarı yazılımının yenilenmesi ve uygulanması, Antivirüs yazılımı alımı, sunucu ve kullanıcı bazında bilgisayarlara kurulumu, yapıldı. Web sayfası tasarım ve güncellemesi, Web sitemiz dünyaya açılan penceremiz ve ürünlerimizi kamuoyuna sunduğumuz e-kapımızdır. Bu doğrultuda, Web sitemizin tasarımı, yayımı (barındırma) ve güncellemesi tamamen kurumsal imkânlarla yapılmaktadır. Bölge ve İşletme Müdürlüklerimize de aynı imkânlar sunulmaya başlanılmıştır. Günlük ziyaretçi sayımız ortalama 8.000’ e ulaşmıştır. Bu rakamlar 2003 yılı ortalamasına göre % 600’lük bir artışı göstermektedir. Network ve ağ yapısı kurulumu ve işletilmesi, Bilgisayar ve yan bileşenleri alımı, bakım onarım hizmetleri yürütülmektedir.

8 Web sayfası www.ogm.gov.tr

9 www.ogm.gov.tr üzerinde çalışan CBS ve UA Tabanlı Uygulamalar
Orman Bilgi Sistemi 1/ Ölçekli (ArcGis) 1/ Ölçekli (Açık kaynak kodlu) Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı() Yangın Yönetim Sistemi Bilgisayarlı Görmeye Dayalı Orman Yangını Bulma ve İzleme Sistemi İzin Bilgi Sistemi(

10 1/ Ölçekli (ArcGis)

11 1/100.000 Ölçekli (Açık kaynak kodlu)

12 Biyolojik Çeşitlilik İzleme Sistemi

13 ORMAN YANGIN YÖNETİM SİSTEMİ

14 34T03 –TREYLER 34D09-DOZER 34A15-ARAZÖZ İlk 2 harf bağlı Bölge Müdürlüğünü, 3. harf araç cinsini, son 2 harf araç numarasını göstermektedir.

15 İZİN BİLGİ SİSTEMİ 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115’inci maddelerine göre verilecek muvafakat, izin ve irtifak haklarının harita destekli (Coğrafi Bilgi Sistemleri) bilgisayar ortamında yönetilmesine yönelik web bazlı bir yazılım geliştirilmektedir. Bu yazılım ile verilen izinlerin tüm aşamaları CBS destekli olarak izlenebilecektir. İzin süreçlerinde etkin bir yönetim sağlanmış olacaktır. Yazılımın 1. aşaması tamamlanmış olup, veri girişi için Bölgelerde eğitimler devam etmektedir.

16 Sisteme, izinlerle ilgili tüm
bilgiler internet ortamında girilebilmekte, süreçler takip edilebilmektedir. İnternet ortamında, izinlere ilişkin konumsal bilgiler girilmekte, bu bilgiler editlenebilmektedir. Bu tür bir uygulama ülkemizde ilk defa Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

17 BİLGİSAYARLI GÖRMEYE DAYALI ORMAN YANGINI BULMA VE İZLEME SİSTEMİ
Bilimsel araştırma etkinliklerini desteklemek üzere Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülmekte olan Altıncı Çerçeve Programları'ndan biri olan Multimedia Understanding Through Semantic, Computation and Learning (MUSCLE) projesinin başlatılmasından sonra ele alınıp geliştirilmiştir. Katılımcılık mekanizmaları: Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu, (TUBİTAK) ve Bilkent Üniversitesi Çalışmanın süresi: Başlama ve bitiş tarihleri

18 BİLGİSAYARLI GÖRMEYE DAYALI ORMAN YANGINI BULMA VE İZLEME SİSTEMİ

19 NASIL ÇALIŞIYOR Geliştirilen yazılım, dumanı başlangıcından saniye içinde bulmakta ve alarm göndermektedir. Yazılımın test edildiği bölgelerde sistem son derece başarılı sonuçlar vermiştir.

20 Merkez Birimlerince Yürütülen Kurumsal Yazılımlar
Özel bütçe ile ilgili çalışmalarını Maliye Bakanlığı Say2000i Programı ile yürütmektedir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Taşınır.Net programı 14 merkez birimi ve 27 Orman Bölge Müdürlüğünde web tabanlı olarak kullanılmaktadır. Bu programda Genel Müdürlüğümüz özel bütçe demirbaş kayıtları tutulmaktadır.

21 Merkez Birimlerince Yürütülen Kurumsal Yazılımlar
İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Orman İşletme Müdürlüklerimizde yapılan açık artırmalı satış neticesinde satış sonucu bilgi cetvellerine göre çıkartılan satış icmali, İşletme Müdürlüklerimizin Yavuz Bilişimle anlaşarak yaptırmış olduğu programın bilgisayarlara kurulması kanalıyla Merkez’e gönderilmektedir. Yavuz Bilişimle anlaşamayan İşletme Müdürlükleri ise aynı programın daha basitleştirilmiş halini kullanmaktadır. Bahsi geçen programdan aylık ve yıllık olarak ürün cins ve nev’ilerine göre, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri itibariyle satışa çıkan, satılan, pazarlığa kalan miktarlar ve ortalama fiyatlar gibi açık artırmalı satışlarla ilgili parametreler düzenli olarak çıkartılabilmektedir. Düzenli olarak çıkarılan bu bilgilerin dışında ay içinde de satışların gidişi istenildiği anda incelenebilmektedir. Ayrıca geçen yıla göre aynı parametrelerin mukayesesi yapılabilmektedir.

22 Merkez Birimlerince Yürütülen Kurumsal Yazılımlar
Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığında Lotus Notes ve Personel Programı kullanılmaktadır. Personel Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan Lotus Notes, Windows tabanlı olup, veri tabanı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde bulunan bir programdır. Personel Programı ise Emeklilik, Sicil İşleri, Sosyal İşler Şube Müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır. Delphi de yazılmış Interbase veritabanlı bir program olup veri tabanları şube müdürlükleri tarafından ayrı ayrı tutulmaktadır. Şube içi evrak akışı, emeklilik talepler ile ilgili hizmet durumu, hizmet belgesi dökümü, tayin, terfi, sicil, personelin özlük haklarına ilişkin değerlendirmeler, hasta kayıtlarının tutulması ve sorgulanması işlemleri yapılmaktadır.

23 Merkez Birimlerince Yürütülen Kurumsal Yazılımlar
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğümüz özel bütçe ve döner sermaye bütçesi ile ilgili çalışmalarını Maliye Bakanlığı Say2000i Maaş Programı, Döner Sermaye Maaş Programı, Gelen-Giden Evrak Programı, Muhasebe Programları ile yürütmektedir. Döner sermaye bütçesiyle ilgili olarak Merkez, Orman Bölge Müdürlükleri ve Orman İşletme Müdürlüklerini internet üzerinden birbirine bağlayan bir program kullanılmaktadır. Söz konusu muhasebe programları farklı iki firma tarafından kurulmuştur. Bu programlar üzerinden tüm Orman İşletme Müdürlüklerindeki her türlü mali bilgiler, stok, mizan, borç, alacak, kasa-banka v.b. bilgileri merkezdeki veri tabanına aktarılmaktadır. Gelen-Giden evrak programı ise Access veritabanı ile yazılmış ve verimli olarak kullanılamamaktadır. DSTaşınır.Net programı 14 merkez birimi ve 27 Orman Bölge Müdürlüğünde web tabanlı olarak kullanılmaktadır

24 Merkez Birimlerince Yürütülen Kurumsal Yazılımlar
Eğitim Dairesi Başkanlığı Teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz de; vermekte olduğu kamu hizmetinin standardını yükseltmek ve vermiş olduğu hizmetin kalitesini artırmak için ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ni kurmuştur. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında; Kalite Hedefleri, Kalite Politikası Belirlenmiş, Kalite El Kitabını Hazırlanmış, Sistem Prosedürleri Yürürlüğe Konmuş, Görev Yetki ve Sorumlulukları Tanımlanmış, Personelimize Memnuniyet Anketi Düzenlenmiş ve Kalite Konseyimiz Oluşturulmuştur. Tüm bu sisteme ait dokümanlar adresinde Yönetim Sistemimiz başlığı altında yayınlanmaktadır.

25 Merkez Birimlerince Yürütülen Kurumsal Yazılımlar
Savunma Uzmanlığı Genel Müdürlüğümüz 1, 2 ve 7 nolu hizmet binalarında personel giriş – çıkışları turnikelerden yapılmakta ve aylık raporlar halinde başkanlıklara bildirilmektedir. Kameralardan 1, 2 ve 7 nolu binalara giriş ve çıkışları izlenmekte ve kayda alınmaktadır. Genel Müdürlüğümüz üst yönetimi de istediği an kendi bilgisayarından bina giriş ve çıkışlarını izleyebilmektedir. Personel turnike geçiş programının adı QUARD POİNT PRO dur ve 1 yıldır kullanılmaktadır. Bu program Windows tabanlıdır. İstenilen kriterde raporlar hazırlanmaktadır. Personel turnike geçişlerinde kullanılan manyetik kartların hazırlanması ve basımı savunma uzmanlığı tarafından yapılmaktadır.

26 Merkez Birimlerince Yürütülen Kurumsal Yazılımlar
Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğünce telsizlerin montaj-demontaj, bakım ve tamiratları yapılmakta, Telsizler ve yedek parça stoklarının takip edildiği bir program kullanılmaktadır. Yangın gözetleme kuleleri ve alo 177 yangın ihbar hattı ile gelen yangın ihbarları önce İşletme Müdürlüğünden Bölge Müdürlüğü haberleşme merkezlerine daha sonra da yangın acil formu ile Genel Müdürlük Yangın Harekat Merkezine bildirilmektedir. İşletme müdürlüğüne yangın ihbarı gelir gelmez en yakın ilk müdahale ve arazöz ekibi yangın mahalline hareket etmektedir. Yangının seyrine göre ihtiyaç halinde Bölge müdürlüğünden destek gönderilmektedir. Eğer yangının tehlike arz edecek boyutlara ulaşma ihtimali varsa Genel Müdürlük Yangın Harekat Merkezi diğer bölgelerin yangın risk durumunu değerlendirerek komşu bölgelerden yangın mahalline hava araçları, arazöz ve ilk müdahale ekiplerini sevk etmektedir. Diğer bölgelerden gönderilen tüm araçlar Yangın Harekat Merkezinde kurulmuş olan Araç Takip Sistemi ile sürekli izlenmekte ve buna göre koordinasyon sağlanmaktadır.

27 Merkez Birimlerince Yürütülen Kurumsal Yazılımlar
İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığında Makine-İşletme, Makine-İkmal Programları kullanılmaktadır. Bu programlar web tabanlı olarak kullanılmakta olup veri tabanları Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde bulunmaktadır. Bu programlar C# da yazılmış MS Sql veritabanlıdır.

28

29

30

31

32 Hedefler Kurum içerisindeki kaynakların paylaşımı, bu kaynaklara hızlı ulaşım, kaynakların güncelliği, VOIP ve Video Konferans uygulamaları ile haberleşme maliyetlerinin azaltılması, Genel Müdürlük birimleri, Bölge, İşletme Müdürlükleri ve İşletme Şefliklerinin bir ağ içinde merkezi veri tabanları ile birleştirilmesi, Taşra birimlerininde “Active Directory” kurulumu ile OGM Etki Alanına (DOMAIN) giren bir kullanıcı tek bir kullanıcı adı ve parola ile tüm kurumsal kaynaklara ulaşabilmesi, Genel Müdürlük Hizmet Portalının (Intranet) kurulması, Kurumsal ve Konumsal Yazılımlar alımı ve geliştirilmesi, OGM MESAJ MERKEZİ kurularak kurum içi kolay ve güvenli iletişimin sağlanması hedeflenmektedir.

33 Hedefler Bilgi belge ve süreç yönetimi-Yazışmaların ve arşivlemenin web tabanlı yapılması. Doküman yönetim sistemi. İnsan kaynakları ve eğitim yönetimi-İnsan kaynakları yönetim, eğitim ve uygulamasının veri tabanlı ve tam paylaşımlı yapılması, Bütçe ve diğer mali işler-Tüm bütçe işlemlerinin internetten takip edilmesi, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan istatistiklerin, taşradan istenen cetvellerin vb. web tabanlı olarak takip edilmesi Sabit kıymet ve zimmet yönetimi vb.


"Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sunumuna Hoş geldiniz. 13.Ocak.2009" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları