Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

14. MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 4-5 Mayıs 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "14. MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 4-5 Mayıs 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon."— Sunum transkripti:

1 14. MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 4-5 Mayıs 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

2 Ülkemizde mühendislik fakültelerinin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, Mühendislik eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, Bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmaktır. Konseyin Amacı

3 Mühendislik dekanları arasında Deneyimlerin paylaşıldığı, İyi uygulamaların tartışıldığı, Güçlü ve zayıf yönlerin irdelendiği İletişimi güçlendiren bir platform. Konseyin Amacı

4 87 Üniversite’de görev yapan 91 Mühendislik Fakültesi Dekanı MDK’nın doğal üyesidir. Toplantılara iş dünyasından ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve meslek kuruluşlarından da temsilciler davet edilmektedir. Konseyin Yapısı

5 19 Ocak 2001 1. MDK Toplantısı ODTÜ Ankara 20 Haziran 2001 2. MDK Toplantısı ODTÜ Ankara 11-12 Ocak 2002 3. MDK Toplantısı Çukurova Üniversitesi Adana 24-25 Mayıs 2002 4. MDK Toplantısı Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa, KKTC 13-14 Aralık 2002 5. MDK Toplantısı Selçuk Üniversitesi Konya 16-17 Mayıs 2003 6. MDK Toplantısı Akdeniz ÜniversitesiAntalya 12-13 Aralık 2003 7. MDK Toplantısı Başkent Üniversitesi Ankara 20-22 Mayıs 2004 8. MDK Toplantısı Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir (I. Ulusal Mühendislik Kongresi) 3-4 Aralık 2004 9. MDK Toplantısı Atatürk ÜniversitesiErzurum 19-21 Mayıs 2005 10. MDK Toplantısı Uludağ ÜniversitesiBursa 2-3 Aralık 2005 11. MDK Toplantısı Anadolu Üniversitesi Eskişehir 11-13 Mayıs 200612. MDK ToplantısıKaraelmas ÜniversitesiZonguldak (II. Ulusal Mühendislik Kongresi) 1-2 Aralık 200613.MDK ToplantısıPamukkale Üniversitesi Denizli 4-5 Mayıs 2007 14.MDK Toplantısı Karadeniz Teknik Üniv. Trabzon

6 Aralık 2006 – Nisan 2007 Yürütme Kurulu Toplantıları 09.02.2007 (Kadir Has Üniversitesi) 17.03.2007 (Uludağ Üniversitesi) Gelişmeler MDK’nın Kurumsallaşması - ÜAK (Fen ve Teknik Bilimleri Eğitim Konseyi) - İŞBAP Başvurusu için Hazırlık

7 Aralık 2006 – Nisan 2007 Tanınırlık YÖK Strateji Raporu Üniversitelerarası Kurul BTYK Toplantılarına Katılım DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA, TTGV Türk Dil Kurumu IFEES (International Federation of Engineering Education Societies) e-posta: mdk@anadolu.edu.tr Web Sitesi (http://mdk.anadolu.edu.tr) Logo Çalışmaları Diğer Aktiviteler Portal MADEK 6th ASEE Global Colloquium on Engineering Education (GCEE 2007) 29 Eylül – 4 Ekim 2007

8

9 4. YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN YÖNETİM YAPISI KONUSUNDA STRATEJİK SEÇMELER Üniversite üstü diğer organ olan Üniversitelerarası Kurul, üniversite sayısının artışıyla 100’e yaklaşmasıyla birlikte ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. ÜAK birçok ülkede olduğu gibi Rektörler Komitesi’ne dönüşebilir ve yalnızca rektörlerden oluşabilir. ÜAK’ın son 25 yıldaki uygulamaya göre güçlendirilmesi ve sürekli tam zamanlı görev yapan bir yürütme kuruluna sahip olması yarar sağlayacaktır. Böyle bir kurulda da temel bilimler, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve güzel sanatların asgari düzeyde temsili öngörülebilir. Böyle bir kurul, rektörler dışından ve öğretim üyeleri arasından ÜAK’ın belirleyeceği üyeler arasından seçilebilir. Başka bir seçenek ise, rektörler arasından seçilecek ve doğal olarak tam zamanlı olamayacak ve 1 ya da 2 yıl için görev yapacak bir yönetim kurulu ve onu destekleyecek sekreteryanın oluşturulmasıdır. Üniversitelerarası Kurulun, belli bir meslek grubu için, yükseköğretimde yeniden düzenlemeler gerektiğinde ya da önemli sorunlarla karşılaşıldığında, Dekanlar Komiteleri oluşturarak, görüş geliştirmesini sağlama yoluna gitmesi yararlı olacaktır.

10 9. YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİ KONUSUNDA STRATEJİK SEÇMELER ABET ile yapılan işbirliği süreci, ülkemizdeki mühendislik programları için, benzer bir ulusal kalite güvence sisteminin oluşturulması gibi önemli bir oluşumu beraberinde getirmiştir. 2002 yılında mühendislik fakülteleri dekanları tarafından oluşturulan, Mühendislik Dekanları Konseyi bünyesinde Mühendislik Akreditasyon Kurulu (MÜDEK) kurulmuş ve mühendislik alanlarında ulusal bir kalite güvencesi sisteminin oluşturulması açısından, ülkemizde örnek bir başlangıç olmuştur. MÜDEK günümüz itibariyle, 60 eğitimli değerlendirici portföyüne ulaşmış ve 2003-2004 yılında 8 üniversitemizde 10 mühendislik programı MÜDEK Değerlendirme Sürecinden geçmiştir. Ancak, MÜDEK günümüze kadar, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan hukuki bir kimlik kazanamamıştır. Birim/alt birim veya program bazında dış değerlendirme yapabilecek Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) gibi kuruluşların oluşumu, diğer bilim/meslek alanlarında da teşvik edilmeli ve bu kurum/kuruluşların çalışmalarını, hukuki bir yapı içerisinde yürütebilmeleri sağlanmalıdır. Bu kapsamda oluşturulacak kurum/kuruluşların günümüzde giderek önem kazanan “niteliklerin (yetkinliklerin) çerçevelendirilmesi (belirlenmesi)-(qualification framework)” çalışmalarında, özellikle bilim ve meslek alanlarındaki çıktıların, dış kalite güvencesi konusunda önemli işlevleri olacağı göz önünde bulundurularak, yapılandırılmaları teşvik edilmelidir. Yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesi ile ilgili Bologna Süreci eylem maddesi konusunda YÖK tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Yükseköğretim yeterliliklerinin düzeylerine ilişkin çalışmalar iki ay içinde tamamlanacaktır. Mühendislik yeterliliklerine ilişkin çalışmaların 2007 sonunda tamamlanması planlanmıştı. Diğer sektörlere ilişkin çalışmalar ise 2008 sonunda bitirilmek üzere takvime bağlanmıştır.

11 11. YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN TOPLUMUN VE EMEK PİYASASININ TALEPLERİNE DUYARLILIĞININ ARTTIRILMASI 1) Toplum-yükseköğretim etkileşimini güçlendirecek mekanizmaların geliştirilmesi. 2)Öğretim programlarının, öğrencilerin yaşamdaki başarısını arttıracak genel kapasite oluşturmalarına olanak verecek biçimde, yeni bir zihniyetle gözden geçirilmesi. 3)Öğretim anlayışında öğrencinin pratikle ilişkisinin kurulmasında yeni arayışlara girişilmesi. 1) Toplum-yükseköğretim etkileşimini güçlendirecek mekanizmaların geliştirilmesi. 2)Öğretim programlarının, öğrencilerin yaşamdaki başarısını arttıracak genel kapasite oluşturmalarına olanak verecek biçimde, yeni bir zihniyetle gözden geçirilmesi. 3)Öğretim anlayışında öğrencinin pratikle ilişkisinin kurulmasında yeni arayışlara girişilmesi.

12 Aralık 2006 – Nisan 2007 Tanınırlık YÖK Strateji Raporu Üniversitelerarası Kurul BTYK Toplantılarına Katılım DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜBA, TTGV Türk Dil Kurumu IFEES (International Federation of Engineering Education Societies) e-posta: mdk@anadolu.edu.tr Web Sitesi (http://mdk.anadolu.edu.tr) Logo Çalışmaları Diğer Aktiviteler Portal MADEK 6th ASEE Global Colloquium on Engineering Education (GCEE 2007) 29 Eylül – 4 Ekim 2007

13

14 Gelişmeler Yurt Dışı Yurt İçi

15 Lizbon Deklarasyonu 2010’a sonrasına doğru Avrupa Üniversiteleri: Farklılıklarla birlikte ortak amaca yönelme 17-18 Mayıs 2007, Londra Avrupa Yüksek Öğretim Alanının İnşası - Ana hedeflere yeniden odaklanma - Öğrenci Odaklılık - AKTS - AKTS - Öğrenci Destek Hizmetleri - Öğrenci Destek Hizmetleri - Öğrenim Çıktıları - Öğrenim Çıktıları - Yaşam Boyu Öğrenim - Yaşam Boyu Öğrenim Avrupa Yüksek Öğretim Alanının Uluslararası Tanınırlığı - Bologna Markası - Kurumsal Stratejiler - Kurumsal Stratejiler - Gelişme - Gelişme

16 Araştırma ve İnovasyonun Teşvik Edilmesi - Yüksek Öğretim ile Araştırma arasında ilişki - Doktora programlarındaki kalitenin arttırılması - Araştırma için kurumsal stratejilerin geliştirilmesi - Araştırma için kurumsal stratejilerin geliştirilmesi - İnovasyon kapasitesinin teşvik edilmesi - İnovasyon kapasitesinin teşvik edilmesi - Üniversite-iş çevreleri iş birliği - Üniversite-iş çevreleri iş birliği - Esnek Yasal ve Mali düzenlemeler - Esnek Yasal ve Mali düzenlemeler - Üniversite-Toplum işbirliği - Üniversite-Toplum işbirliğiKalite - Kalite süreci ve kurumsal özgörevler - Dış tanınırlık - Dış tanınırlık - Avrupa Boyutu - Avrupa Boyutu Özerklik ve Mali Esneklik

17 LLP 2007-2013 Erasmus: –“Kalite”nin yanısıra; –Öğrenci ve Öğretim elemanı değişimlerinin, –Yüksek öğretim kurumları arasında çok taraflı işbirliğinin, –Yüksek öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin artırılması

18 STUDENT MOBILITY/ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ  Study - Değişim  Placements – Yerleştirme (Staj, eğitimler)

19 Student Mobility - Study 3 - 12 ay Aylık Hibe Üniversitelerarası Anlaşma Kriterler.. 2+ Sınıf Öğrencileri Learning Agreement Transcript of Records Akademik Tanınma

20 Student Mobility - Placements 3 - 12 ay : 1 Temmuz - 30 Eylül (Short Cycle için min. 2 hafta) Aylık hibe Kriterler.. Zorunlu Stajlar Training Agreement Placement Contract TranscriptTanınma

21 Study + Placement Study + Placement Placement misafir olunan kurumun nezareti/idaresi altında olacak Faaliyet dönemleri birbirini takip edecek (boşluk olmayacak) Toplam süre 3 - 12 ay arası 1 ay placement + 2 ay study 1. sınıf öğrenciler faydalanamayacak

22 STAFF MOBILITY/ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ  Teaching assignment - Akademik görevlendirme  Staff training - Personel eğitimi

23 Staff Mobility - Teaching 5 saat - 6 hafta : 1 Temmuz - 30 Eylül Günlük / Haftalık Hibe + Seyahat Üniversitelerarası Anlaşma Teaching Programme İlk Defa Gidecek Akademisyene Öncelik

24 Staff Mobility - Training  EÜB Sahibi Üniversiteler ve “Eligible” İşletme  İdari ve Akademik Personel  İşletmelerde: seminer, “workshop”, kurs vermek  İşletmelerden seminer vb eğitim almak  Akademik personelin eğitim almak için ortak kuruma gönderilmesi

25 Staff Mobility - Training 1 hafta - 6 hafta : 1 Temmuz - 30 Eylül Günlük / Haftalık Hibe + Seyahat Üniversitelerarası ise Anlaşma Üniversite-İşletme Arasında ise Anlaşma Yok İşletmeden Üniversiteye “Mobility” Durumunda Üniversitenin Daveti Working Programme Yurtdışına İlk Çıkışlara Öncelik

26

27 6. TÜRKİYE’NİN YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNDE, YÜKSEKOKULLARIN VE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ PROGRAMLARININ YENİDEN İLİŞKİLENDİRİLMESİ KONUSUNDAKİ STRATEJİK SEÇMELER 6. TÜRKİYE’NİN YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNDE, YÜKSEKOKULLARIN VE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ PROGRAMLARININ YENİDEN İLİŞKİLENDİRİLMESİ KONUSUNDAKİ STRATEJİK SEÇMELER

28 YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER KOMİSYONU Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, Öğretim süreçleri ve öğretme ile tanımlanan bir sistem yerine, Öğrenme ve öğrenim çıktıları ile belirlenen bir sistemi öne çıkarmaktadır.

29 YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER KOMİSYONU Öğrenme ve öğrenim çıktılarına dayalı sistemde; Geleneksel Öğreten( Öğretmen) merkezli yaklaşım önemini yitirmekte Öğrenen (öğrenci) merkezli yaklaşım önem kazanmaktadır. Bu değişim; Program geliştirme Öğretim Öğrenimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi Kalite güvencesi kavram ve işlemlerinin yeniden ele alınmasını gerektirmektedir.

30 YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER KOMİSYONU QF-EHEAEQF-LLL Bilgi ve kavrama Bilgi Bilinenlerin vekavrananların uygulanması Beceriler Karar verme Daha geniş anlamda yeterlilikler (i) Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk (ii) Öğrenme yetkinliği (iii) İletişim ve sosyal yetkinlik (iv) Mesleki ve profesyonel yetkinlik İletişim becerileri Öğrenme becerileri AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ SEVİYE TANIMLAYICILARI

31 YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER KOMİSYONU LİSANS 1.Belli bir alanda genel orta öğretim üzerine inşa edilmiş ve kendi alanının en yeni bilgilerini içeren ders kitapları ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek, 2.Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini, geniş bir alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz etmek için kullanabilmek; kendi alanındaki sıradan problemlerin dışında kanıta ve araştırmalara dayalı öneri ve tartışmalar yapabilmek, 3.Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına alanları ile ilgili ya da toplumsal konularda açıklamalar yapabilmek, onları bilgilendirmek ve onlara düşüncelerini, problemleri ve çözümlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek, 4.Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini göstermek,

32 YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER KOMİSYONU LİSANS (Devam) 5.Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilmek, 6.Alanındaki kişi ve grupların mesleki gelişimine yönelik çalışmaları planlayıp yönetebilmek, 7.Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak, 8.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak; 9.Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

33 Ülkemizdeki mühendislik programlarının değerlendirmesini 2003 yılından bu yana "Mühendislik Değerlendirme Kurulu" adıyla bir sivil toplum girişimi olarak yürütmekte olan MÜDEK, 25 Ocak 2007 tarihinde dernek statüsünde tüzel kişilik kazanmıştır. MÜDEK'in web adresi http://www.mudek.org.tr/http://www.mudek.org.tr/ MÜDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da MÜDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan mühendislik lisans programlarının sorumlularına yönelik MÜDEK Eğitim Çalıştayı 26 Mayıs 2007 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.MÜDEK Eğitim Çalıştayı

34 Avrupa İnovasyon Puan Tablosu (European Innovation Scoreboard ) Avrupa Komisyonu Raporu TrendChart European Trend Chart on Innovation

35 Chart 1: Summary Innovation Index (SII) and trends 2005 İnovasyon Endeksi Özeti (SII) ve Eğilimler

36 2005 İnovasyon Endeksi Özeti (SII)

37 “Liderler”: İsviçre, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya “Yakalayanlar”: “Yakalayanlar”: Slovenya, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya,Yunanistan, Bulgaristan “Sürüklenenler”: “Sürüklenenler”: İtalya, Estonya, İspanya, Slovakya, Malta, Macaristan, İtalya, Estonya, İspanya, Slovakya, Malta, Macaristan, Hırvatistan “Takipçiler”: Fransa, İrlanda, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya ve İzlanda Bunun dışındaki ülkeler: Bunun dışındaki ülkeler: Romanya, Kıbrıs Rum Kesimi NorveçLüksemburgTürkiye

38 2006 İnovasyon Endeksi Özeti (SII) ve Eğilimler

39 2006 İnovasyon Endeksi Özeti (SII)

40

41 Inovasyon Performansı

42 Evrensel İnovasyon Puan Tablosu (Global Innovation Scoreboard ) Avrupa Komisyonu Raporu TrendChart European Trend Chart on Innovation

43 Global innovation performance

44

45

46

47 BU GELİŞMELER TEHDİT Mİ? FIRSAT MI?

48 Reaktif yaklaşım Pro-aktif yaklaşım

49 14. MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ PROGRAM 4-5 Mayıs 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

50 4 MAYIS CUMA 10:45-12:45Panel: “Yetkin Mühendislik” Moderatör: Prof. Dr. Mustafa TOKYAY (ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü) Panelistler: Prof. Dr. Tuğrul TANKUT (ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü) Prof. Dr. Mehmet Nuri BODUR (MDK Üyesi) Mustafa ÇOBANOĞLU (MÜDEK, MAK Üyesi) Muhammet SÖZEN (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı) 13:00-14:00Öğle Yemeği-Turizm ve Otelcilik Uygulama Merkezi 14:00-15:30Bölümlerin-Laboratuarların Gezilmesi 15:30-16:30“Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Hakkında Bilgilendirme” Refik ÜREYEN (TTGV) 16:30-17:00Kahve Arası 17:00-19:00Fakültelerimizin Ortak Problemleri ve Çözüm Arayışları 4 MAYIS CUMA 10:45-12:45Panel: “Yetkin Mühendislik” Moderatör: Prof. Dr. Mustafa TOKYAY (ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü) Panelistler: Prof. Dr. Tuğrul TANKUT (ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü) Prof. Dr. Mehmet Nuri BODUR (MDK Üyesi) Mustafa ÇOBANOĞLU (MÜDEK, MAK Üyesi) Muhammet SÖZEN (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı) 13:00-14:00Öğle Yemeği-Turizm ve Otelcilik Uygulama Merkezi 14:00-15:30Bölümlerin-Laboratuarların Gezilmesi 15:30-16:30“Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Hakkında Bilgilendirme” Refik ÜREYEN (TTGV) 16:30-17:00Kahve Arası 17:00-19:00Fakültelerimizin Ortak Problemleri ve Çözüm Arayışları

51 5 MAYIS CUMARTESİ 5 MAYIS CUMARTESİ 08:30-09:00Doç. Dr. Erbil PAYZIN (MÜDEK-MAK Başkanı) 09:00- 10:15 Prof. Dr. Cüneyt GÜZELİŞ (MADEK Koordinatörü) 10:15-10:40Kahve Arası 10:40-11:00Prof. Dr. Mehmet Nuri BODUR (Mühendislik Altyapısı Kıyaslama Çalışma Grubu Üyesi) 11:00-11:30Diğer Çalışma Grupları ve Yeni Öneriler 11:30 -12:00Değerlendirme ve Kapanış 12:00-13:30 Öğle Yemeği GEZİ PROGRAMI 14:00-15:00Ayasofya Müzesi ve Atatürk Köşkü 15:00-19:30Sümela Manastırı


"14. MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 4-5 Mayıs 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları