Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE YAZILI BASILI ORTAMLAR Gökhan YILDIRAK Uğur TENDÜRÜS Muhammet YILMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE YAZILI BASILI ORTAMLAR Gökhan YILDIRAK Uğur TENDÜRÜS Muhammet YILMAZ."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMDE YAZILI BASILI ORTAMLAR Gökhan YILDIRAK Uğur TENDÜRÜS Muhammet YILMAZ

2  Yazılı basılı ortamlardaki öğretim materyalleri 1 -Öğrenci çalışma materyalleri 2-İçerik-yöntem değerlendirme materyalleri 3-Ön planlama materyalleri 4 -Fiziki tesislerle ilgili materyaller YAZILI-BASILI ORTAMLAR

3  Ders notları  Dergiler  Örnek olay formları  Ders kitapları  Proje resimleri  Modüler öğretim materyalleri  Programlı öğretim materyalleri  Öğrenci çalışma kılavuzları  Kendi kendine öğrenme setleri 1. Öğrenci Çalışma Materyalleri

4  Ders için üniteler  Ünite öğretim planları  Öğretim yaprakları  Kayıtlar ve formlar  Yeterlik testleri  Öğretimi geliştirme testleri ve el işi testleri  Yedek öğretmen planları  Öğretim araç-gereç kılavuzları  Öğrenci organizasyon çizelgeleri  Öğrenci ilerleme çizelgeleri 2. İçerik-Yöntem Değerlendirme materyalleri

5  Çevre ile ilgili anket formları  İş ve görev analizleri  Derslerin yazılı gereçleri  Öğretmen el kitapları ve kılavuzları 3. Ön Planlama Materyalleri

6  Öğretme-öğrenme etkinliklerine fiziksel ortam sağlayan tesislerin  Durumu,  Donanım biçimi,  İşe koşulma düzeni 4. Fiziki Tesislerle İlgili Materyaller

7  İlk uzaktan eğitim uygulamaları posta yoluyla başlamıştır.  Bu uygulamada uzaktan eğitim ilkelerine göre hazırlanmış ders notlarının ve diğer yazılı gereçlerin posta yolu ile öğrencilere gönderilmesi söz konusudur.  Öğretme-öğrenme ekinliklerinin yazılı gereçler kullanılarak yürütüldüğü öğretimdir (Mektupla öğretim).  Sınavlar ya posta yolu ile ya da belirli merkezlerde yapılır. YAZILI MATERYAL YOLUYLA UZAKTAN EĞİTİM

8  Yazılı gereçler her öğrenim alanı için aynı ölçüde etkili öğretim kaynağı olamamaktadır.  Hangi disiplin veya konuların ne tür kaynaklarla en etkili biçimde sunulabileceği konusunda ortak görüş birliğine henüz varılmamıştır.  Yazılı gereçlerin bireysel, kendi kendine öğrenmeye olanak verecek şekilde hazırlanması, bu alanda uzman kişilerin eş güdüm içinde çalışması uzun zaman almaktadır.  Hazırlanan kaynakların çoğaltılması, zamanında öğrencilere dağıtılmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Yazılı Materyallerin Sınırlılıkları

9  Temel öğrenme kaynağı oluşturma,  Bilgi verme,  Bağımsız öğrenme yeteneğini geliştirme,  İnceleme yapma,  Soru cevaplandırma,  Problem çözme,  Pratik çalışmaya yöneltme Yazılı Materyallerin Avantajları

10  Sınırlı gerçeklik açısı ve pasif kişisel kontrol  Okuma becerilerine bağımlılık  Sınırlı değerlendirme yetenekleri Posta Yazışmaların Sınırlılıkları

11  Öğretim sellik şeffaflığı  İçeriğe odaklanabilmesi  Kullanım kolaylığı  Kolayca gözden geçirme ve revize etme  Etkili zaman kullanımı Posta Yazışmaların Avantajları

12  Kitap,  Not,  Yardımcı kaynak,  Çeşitli grafik gereçler vb. içermektedir.  Öğrenciden yapması istenen alıştırmalar,  Ödevler, BASILI MATERYALLER YOLUYLA ÖĞRETİM

13  Gerçeğin kısıtlı görüntüsü  Karşılıklı etkileşim ve dönütler  Okuma yeteneğine bağlılık Basılı Materyallerin Sınırlılıkları

14  Doğallık  Kullanım kolaylığı  Tekrar ve başvuru kolaylığı  Maliyet uygunluğu  Hazırlama ve yeniden düzenleme kolaylığı  Zaman uygunluğu Basılı Materyallerin Avantajları

15  Kitap ve Ders Kitapları Kitap, öğrencilerin öğrenme yaşantılarına kaynaklık eden ve genel anlamda yazılmış ve basılmış yaprakların bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş olan yazılı ve basılı bir tür öğrenme ortamıdır. UZAKTAN EĞİTİMDE YARARLANILAN YAZILI-BASILI ORTAMLAR

16 *Bilgiyi tek yönlü sunar. *Zordur ve zaman alıcıdır. *Öğretimi kendi etrafında koşullandırır. *Teknoloji içerikli bilgilere dayanan kitaplar güncelleme ister. *Kitap tek kaynak ise diğer görsel işitsel araçların kullanımı ihmal edilebilir. Ders Kitaplarının Sınırlılıkları

17 1)Öğretmene zaman ve enerji tasarrufu sağlar. 2) Öğrenciye öğrenme materyali sağlar ve onda kalıcı öğrenme izleri geliştirir. 3)Öğrenciye içeriği tekrar etme olanağı verir. 4)Ekonomiktir. 5)Ortak bilgi kaynağı oluşturur. 6)Öğrenmeyi bireyselleştirir. 7)Öğrenmede devamı sağlar. Ders Kitaplarının Yararları

18  Tek kitapta anlatılan yoğun dersler öğrenciyi sıkar.  Normal olarak renklendirilen sanat eserinin ya da fotoğrafın ders kitabına uyarlanması maliyeti yükseltir.  Dikkat edilmediğinde zarar görebilir.  Basılı sayfa üzerinde hareketlendirme mümkün değildir. Uzaktan Eğitimde Ders Kitaplarının Sınırlılıkları

19  Öğrencilerin hem sınıfta hem de sınıf dışı ortamlarda kullanabilecekleri kaynak kitaplardır.  Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikler ve değerlendirme soruları yer alır. 2) Alıştırma Kitapları

20  Atlaslar  Sözlükler  Ansiklopediler  Yıllıklar 3) Kaynak Kitaplar

21  Uzaktan eğitim yapan öğretmenler konu ile ilgili notları, alıştırmaları, okumaları ve ek kaynakları öğrenciye bildirmek için kullanılır. 4) Çalışma Rehberleri

22  Ders kitaplarına yardımcı ve öğrenilecek bilgilerin anlaşılmasına kolaylık sağlayan belirli konuları ayrıntılı inceleyen kitaplardır. 5) Yardımcı Kitaplar

23  Öğretmenlere dersi nasıl işleyecekleri konusunda hazır bilgiler sunan öğrenme-öğretme ortamlarıdır. 6) Öğretmen El Kitapları ve Kılavuzları

24  Hayal gücünün iyi kullanılarak yazılması halinde örnek olaylar çok başarılı öğretim amacı olabilir. 7) Örnek Olaylar

25  Uzaktan eğitim yöntemiyle verilen birçok dersin temelinde kapsamlı olarak hazırlanmış ders programı yatar. Bu ders programında  öğrenciye verilecek ödevler,  dersin hedef ve kazanımları,  dersin içeriği,  işlenecek dersin özeti bulunur.  öğrenciden beklenen başarı,  ünitelerle ilgili ek kaynaklar,  notlandırmanın nasıl yapılacağı, 8) Ders Programı

26  Varlıkların doğal görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kağıt, bez vb. materyaller üzerinde yapılan biçimleri olan resimler, canlı ya da cansız varlıkların gerçek görünümlerinin sınıf ortamında görülmesini sağlayan ve eğitim-öğretim ortamlarında en çok yararlanılan ucuz görsel araçlardan birisidir. Resimler

27 1)Duvar resimleri 2)Levhalar 3)Düz resimler 4)Diğer resimler 1. Çizgi resimler 2. Şimşek kartlar 3. Figürinler 4. Afişler 5. Karikatür resimler 6. Hikaye kartları Resim Çeşitleri

28  Büyük boyutlardaki fotoğraflar, grafikler, haritalar, çizgi resimler sınıflardaki duvar resimleri oluştururlar. Duvar resimler;  Öğrencinin ilgisini çeker, güdülenmesini sağlar.  Bellekteki Tartışma konuları için hareket noktası oluşturabilir.  İşlenen konuyla ilgili aşamaların izlenmesinde başvuru kaynağı olabilir.  Bellekteki bilgileri unutmamaya yardımcı olur. 1) Duvar Resimleri

29 Duvar Resmi örnek 1) Duvar Resimleri

30  Büyük ölçüde verilerin; resim, fotoğraf, grafik, yazı, karikatür, çizgi ve sayılarını temsil etmektedir. Levha çeşitleri: 1)Akış levhaları 2)Ağaç levhaları 3)Akarsu levhaları 4)Zaman veya dizi levhaları 5)Döner levhalar 2) Levhalar

31 Levha örneği 2) Levhalar

32  Fotoğraf makinası ile çekilmiş resimler, gazete, kitap vb. gibi basılı materyallerde yayınlanmış resimler, posterler, çoğaltma resimler gibi resimlerin tümüne denmektedir.  Öğretmenler düz resimlerden 3 yolla yararlanmaktadır. 1.Düz resimleri öğrencilere okutmaktır. 2.Düz resimlerden hareket ederek bilgi vermektir. 3.Düz resimlerle konuyu zenginleştirmektir. 3) Düz Resimler

33 1.Çizgi resimler: Basit çizgilerle anlatan resimlerdir. 2.Şimşek kartlar: Bir kişiyi, bir objeyi ya da bir olayı sıra ile gösteren resimler dizisidir. 3.Figürinler: Bir kişi ya da obje figürünün kenarlarından keserek elde edilen resimlerdir. 4.Afişler: Levhalar gibi hazırlanmakta daha çok reklam amacı ağırlık kazanmaktadır. 4) Diğer Resimler

34 1)Kopyalarının kalitesiz olması, 2)Resimlerin çok küçük olması 3)Hedef ve davranışlar resimler yardımı ile tam olarak işlenmeyebilir. 4)Sadece görsel olarak yararlanılan ortamlardır. 5)Öğretmen iyi açıklama yapamadığı durumlarda yanlış öğrenmeler gerçekleşebilir. 6)Etkili sınıf kontrolü sağlayabilmek için iyi bir tasarım gerektirir. 7)Öğrenciler arasındaki bireysel farklılık ve algı düzeylerinin farklılık göstermesi, öğretmenlerin uygun resim tasarlamalarını ve geliştirmelerini zorlaştırabilir. Resimlerin Sınırlılıkları

35 1)Eğitim ve öğretim ortamında kullanılan ucuz görsel araçlardır. 2)Öğrenci motivasyonunu yükseltir. 3)Kullanımları kolaydır. Her öğretim kademesinde kullanılır. 4)Çok zor ve karmaşık kavramlar bile resimlerle rahatlıkla öğretilebilir. 5)Diğer araç-gereçlerin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır. Resimlerin Yararları

36 Grafikler Grafikler sayısal verileri görselleştirerek veriler arasındaki ilişkilerin kavranması kolaylaştırmak için kullanılır.

37 Grafik Materyalleri- Pasta

38 Grafik Materyalleri Dr. Serçin KARATAŞ Miktar Karşılaştırma Eğilimler

39 Grafik Materyalleri- Çizgi

40 Grafik Materyalleri- Sütun ve çubuk

41 Grafik Materyalleri- Resimli

42 Sayısal veriler, kronoloji ve hiyerarşi gibi soyut bilgileri grafik formunda özetlemek amacıyla kullanılan görsel materyallerdir. Şemalar

43 Grafik Materyalleri- Şemalar A BCD

44 1)Akış şemaları 2)Örgüt şemaları Şema Çeşitleri

45  sisteme özgü haberler,  bazı derslerin özeti,  güncel veriler  bulmaca türünde kendi kendini değerlendirme soruları yayınlanmaktadır. Gazete ve Dergiler

46  Mesleki bilgi aktarır.  Çevresel ilişkiye dikkat çeker.  Öğrencinin kurumu ile ilişki kurmasına aracılık eder.  Sağlığa ilişkin bilgi aktarır.  Gelenek-görenek ve kültürel bilgi sunar. Uzaktan Eğitimde Gazetenin Önemi

47  Gazete örneği Uzaktan Eğitimde Gazetenin Önemi

48  Öğretilmesi söz konusu olan konunun kuramsal yönlerine ilişkin bilgiler ve bu konulara ilişkin kendi kendini değerlendirme soruları, belirli istatistik veriler ve yararlanılacak kaynakları kapsayan tamamlayıcı ve zenginleştirici bilgiler sunan ve sayfa sayısı çok fazla olmayan (20 sayfa civarı) yazılı gereçlerdir. Broşürler  Btoşür örneği

49 Broşürler

50 1.Monograflar: Kitap, broşür, kongre-konferans- sempozyum kitabı, albüm, monograf serileri 2.Süreli Yayınlar: Dergi, gazete, bülten, seri yayın 3.Gri Yayınlar: Resmi yayın, teknik yayın, bilimsel ve teknik rapor, ön baskı, ayrı baskı, broşür, proje raporu, 4.Yıllık, sözlük, ansiklopedi, istatistik, başvuru kitabı, el kitabı, 5.Rehber, indeks, özetçe, bibliyografya, güncel duyuru bülteni, toplu katalog Uzaktan Eğitimi Destekleyen Yazılı- Basılı Materyaller

51 1.Monograflar: Kitap, broşür, kongre-konferans- sempozyum kitabı, albüm, monograf serileri 2.Süreli Yayınlar: Dergi, gazete, bülten, seri yayın 3.Gri Yayınlar: Resmi yayın, teknik yayın, bilimsel ve teknik rapor, ön baskı, ayrı baskı, broşür, proje raporu, 4.Yıllık, sözlük, ansiklopedi, istatistik, başvuru kitabı, el kitabı, 5.Rehber, indeks, özetçe, bibliyografya, güncel duyuru bülteni, toplu katalog Uzaktan Eğitimi Destekleyen Yazılı- Basılı Materyaller

52  Uzaktan Eğitim– Uzaktan Eğitim – Doç. Dr. Salih Uşun – Nobel – Ekim 2005 Kaynakça


"UZAKTAN EĞİTİMDE YAZILI BASILI ORTAMLAR Gökhan YILDIRAK Uğur TENDÜRÜS Muhammet YILMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları