Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJ İ ve TASARIM DERS İ İREM ARKAN 7-B 565.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJ İ ve TASARIM DERS İ İREM ARKAN 7-B 565."— Sunum transkripti:

1 TEKNOLOJ İ ve TASARIM DERS İ İREM ARKAN 7-B 565

2

3

4 GENÇL İĞ E H İ TABE GENÇL İĞ E H İ TABE Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK 20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK 20 Ekim 1927

5

6

7 1.BÖLÜM PROBLEM İ N BEL İ RLENMES İ 1- Hayal ve merak edilen,değiştirmek veya geliştirmek istenen düşünceler yeterli miktarda listelenmiştir. & Televizyona yakın bakmadan doğan göz sorunları, & Çocukların okula gitmek istememeleri, & Kadınların ev işlerinde zorlanmaları, & Çöplerin doğaya atılmaları, & Ozon tabakasının delinmesi. 2-Bu listeden bir konu seçilmiş ve neden seçildiği açıklanmıştır. & Ben bu listeden televizyona yakın bakmadan doğan göz sorunlarını seçtim.Çünkü içlerinde en yaratıcı bu sorundu.

8 2.BÖLÜM ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ ÜRETME 1-Belirlenen konuya yönelik çözüm önerileri listelenmiştir. & Göze gelen radyasyonu azaltan gözlük, & Kumandalı gözlük, & Radyasyon yaymayan televizyon, & Pille çalışıp radyasyon yaymayan televizyon, & Uyarıcı kumanda. 2-Bu önerilerden çözüme en uygun olanı seçilmiş neden seçtiği ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. & Ben bunlardan uyarıcı kumandayı seçtim.Çünkü bununla daha iyi sonuçlara ulaşacağıma inanıyorum.

9 3.BÖLÜM ÇÖZÜM ÖNER İ S İ N İ İ FADE ETME Ben kumandamın şeklini farklı yaptım.Yeşil yer kamera,sarı yer uyarıcı mikrofon pembe yerin altındaki bölüm ise şarj yeridir.Benim kumandamın dışında hissedici bir bölge vardır. KAMERA UYARICI MİKRAFON ŞARJ HİSSEDİCİ BÖLGE

10 DEVAMI( KAMERA ) Gözler televizyon açılınca gri bölgedeki kırmızı yer ile aralarında kıldan ince bir bağ oluşur.Bu bağ televizyon açılınca gözlerinde açılmasını sağlar.Bu bağın çalışması şöyledir;bu kırmızı yerin aynısından televizyonda da vardır.Kırmızılar yani kumandadaki ve televizyondaki bölgeler aynı renk oldukları için ışınlarla birbirlerine bağlanarak aralarında kızıl ötesi bir bağ oluştururlar.Kızıl ötesi bağ hava moleküllerinden taşınarak oluşur.Bunun sonucunda kırmızı bölgeye gelen ışınlar kıldan ince kablolardan beyne yani gri yerdeki sarı bölgeye giderek insanın televizyona yakın bakıp bakmadığı anlaşılır.Kahverengi bölgedeki yani özel bölgede kameradaki bölgelerin arasındaki kıldan ince kabloların geçtiği yerdir. Kumandadaki ledler sayesinde televizyon ile aralarında kızıl ötesi bir bağ oluşur. Kamera Yapışkan Bölge Özel Bölge BeyinGözler Yeşil Bölgeler Kıldan İnce Teller Kızıl Ötesi Bağın Oluşmasını Sağlayan Hava Molekülleri

11 DEVAMI(UYARICI M İ KR A FON) Bu mikrofon kamerayla bağlanan kıldan ince kablolar sayesinde ses çıkarması gerektiği uyarısını alır.Ve mikrofonlarla bağ devreye girer.Elektrik akımı ile konuşmaya başlar.Bu konuşmanın sağlanması beyinde yani kırmızı yer de kablolarla bağlanarak uyarılmanın gerçekleşmesini sağlarlar.Beyinden gelen uyarılar yeşil bölgelere gider ve uyarılarla birlikte ses çıkmaya başlar.Ve bu ses hiç susmaz.Ancak hissedici bölgelerden gelen uyarıları (düz çizgi) algılayana kadar.Bu bölgede su gibi sıvımsı bir madde vardır.Ama sıkıştığı için sıvı olduğu anlaşılmaz.Titreşerek insanın yer değiştirildiği anlaşılır.Ve son olarak uyarıları kıldan ince tellerle gönderir. Kumanda Dışındaki Hissedici Bölgeden Gelen UyarılarKamerayla Bağlanan Kıldan İnce Kablolar Aralarındaki Bağlar Beyin Kıldan İnce Kablolar

12 DEVAMI( Ş ARJ) Şarj olan bölgeler kırmızı bölgelerdir. Televizyonun yaydığı radyasyondan elektrik alan hava molekülleri yeşil bölgelere giderek kırmızı bölgelere gelir. Kırmızı bölgede hapsolan elektrik kumandanın çalışmasını sağlar. Elektrik Getiren Hava Molekülleri Şarj Olan Bölgeler Yeşil Bölgeler

13 4. BÖLÜM DÜZEN İ DE Ğ ERLEND İ RME 1-Öz değerlendirme formu doğru ve eksiksiz hazırlanmıştır. & Bu etkinlikte neler öğrendim ? -Bu etkinlikte sorunlar ve çözümler üretmeyi öğrendim. & Neyi iyi yaptım,neden ? -Sorunlar üretmeyi iyi yaptım.Çünkü çok sorun vardı. & Hangi konuda zorlandım,neden ? -Çözümlerde zorlandım.Çünkü konum zor bir konuydu. & Nerede yardıma ihtiyacım oldu ? -Benim bir yerde yardıma ihtiyacım olmadı. & Hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim ? -Çözümlerde kendimi daha çok geliştirmeliyim. & Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım? -Daha sonraki çalışmalarda sorunlar ve çözümleri farklı yapacağım.

14 5.BÖLÜM TASARIM GÜNLÜKLER İ 1-Türkçe imla kurallarına uymuştur. & Dosyamda ve günlüklerimde yazım kurallarına ve noktalama işaretleri kurallarına uydum. 2-Duygu düşünce ve etkinlik sürecini yansıtan yeterli miktarda günlük yazmıştır. &Cevabı arkada. 3-Çevresinin görüşlerini almıştır. &Cevabı arkada. 4-Oluşturduğu tasarımında teknolojik ve görsel değerleri belirtmiştir. &Özelliklerinin değişik olduğundan faydalanarak dekorasyon aracı olarak kullanılabilir. &Teknolojik olarak görme bozukluklarında ilerleme kaydedilebilir. &Tıp alanında ilerleme kaydedilebilir. &Müzelerde görme bozukluklarını engelleyen kumanda olarak sergilenebilir. &Teknolojik olarak insanların sorumluluk sahibi olmalarını sağlar. &İnsanların görme bozuklukları azaltır. 5-Bilim,tasarım,teknoloji vb. alanlarda yeterli derleme yapmış arkadaşlarıyla paylaşmıştır. &Cevabı arkada.

15 SEVG İ L İ GÜNLÜK; Bu hafta kurgu kuşağına geçtik.Bu kuşakta sorunlar çözümler,günlükler,haberler var.Ama öğretmenim sadece ilk bölümü anlattı.Bu bölümlerde şunları yaptım: & Televizyona yakın bakmadan doğan göz sorunları, & Çocukların okula gitmek istememeleri, & Kadınların ev işlerinde zorlanmaları, & Çöplerin doğaya atılmaları, & Ozon tabakasının delinmesi. Bu listeden bir konu seçtim.Televizyona yakın bakmadan doğan göz sorunları.

16 SEVG İ L İ GÜNLÜK ; Bu hafta ikinci bölüme geçtik.Bu bölümde sorunuma bir çözüm bulacağım.Bu Bu hafta ikinci bölüme geçtik.Bu bölümde sorunuma bir çözüm bulacağım.Bu çözümler ve resimleri aşağıda; Uyarıcı kumanda Radyasyon yaymayan televizyon Kumandalı koltuk Pille çalışıp radyasyon yaymayan televizyon Göze gelen radyasyonu azaltan gözlük Bunlardan birini seçtim.Uyarıcı kumanda.

17 SEVG İ L İ GÜNLÜK; Bu hafta 3.bölüme geçtik.Bu bölümde kendi fikrimi anlattıktan sonra onu bölümlerine ayırıp o bölümleri çalışma sistemleriyle birlikte hem çizip hem yazacakmışım.Şimdi sana resimlerini gösteriyorum:

18 SEVG İ L İ GÜNLÜK; Bu hafta 3. bölümümü posterimle birlikte sundum ve dördüncü,beşinci bölümlere geçtik.Bu bölümlerde yapacaklarım;günlükler,haberler,arkadaşlarımın görüşleri ve öz değerlendirme formu. Biraz bilgi vereyim; ARKADAŞL ARIMIN GÖRÜŞLERİ ÖZ DEĞRLENDİ RME FORMU Neler öğrendim ? Neyi iyi yaptım ? Nerelerde zorlandım,zorlanmadım ? Kendimi geliştirmem gereken konular ? GÜNLÜKLER 1.GÜNLÜK=Sorunlar, 2.GÜNLÜK=Çözümler, 3.GÜNLÜK=Çözüm önerim ve bölümleri, 4.GÜNLÜK=Öz değerlendirme formu,günlükler, arkadaşlarımın görüşleri.

19 HAT İ CE Arkadaşım bana şekil konusunda bir öneride bulundu. Şekil konusunda daha yaratıcı olmam gerektiğini söyledi.Diğer konularda bir farklılık göstermedi. &Kımızı yer:uyarıcı mikrofon &Mavi yer:şarj &Yeşil yer:kamera

20 MEL İ H Melih televizyona ve kumandaya bir metre hesaplayıcı koymamı istedi.Buna göre de kumandanın kızıl ötesi ışınlarla uyarıya başlamasını istedi.

21 TUNAHAN Tunahan da şekil konusunda farklı olmamı İstedi.Hatice gibi diğer konularda bir farklılık Göstermedi. &Pembe yer:uyarıcı kumanda &Turuncu yer:şarj &Yuvarlak yer:kamera

22 MEL İ KE Melike şekli dışında bir de kamera şarj ve uyarıcı kumandayı gizli yapmamı istedi.Eğer diğer şekilde yaparsam insanların ben böyle kumanda istemem deyip almayacaklarını söyledi.Gizli olan bölgeler çizgi gibi olan yerlerdir.

23 Ş ULE Şule de insanların dikkatini Çeken bir kumanda yapmamı İstedi.Diğer konularda bir Farklılık göstermedi. &Yeşil yer:kamera &Mavi yer:şarj &Mor yer:uyarıcı mikrofon

24 HABERLER İ M

25 6.BÖLÜM DOSYA DÜZEN İ 1- Dosya düzeni yapılmış. DOSYA Dosya düzenimi yaptım. 2- Dosya kapağı yapılmış. DOSYA Dosya kapağını yaptım. 3- Dosya temiz ve özenli bir şekilde zamanında teslim edilmiştir. DOSYA Dosyamı temiz ve özenli bir şekilde zamanında teslim ettim.

26 7.BÖLÜM DÜZEN İ TANITMA 1- Tasarımı oluşturma sürecini tanıtmıştır. Matery aller Tanıtımımı Oluşturma Sürecim Kullandığım Malzemeler 2- Tanıtımında kullandığı malzemeler sürecini yansıtır özelliktedir. TANITIMIM Tanıtımımda kullandığım posterim sürecimi yansıtır özellikte. Çünkü sürecimi yansıtır araçlar var. 3- Sunumunda bireysel farklılığı yansıtmıştır. SUNUMUM Arkadaşlarımın sunumuyla benim sunumuyla arasındaki farkı belirttim.

27 DEVAMI 4- Tanıtımını çeşitli materyallerle zenginleştirmiştir. TANITIMIM Tanıtımımda posterimle tanıtımımı zenginleştirdim.


"TEKNOLOJ İ ve TASARIM DERS İ İREM ARKAN 7-B 565." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları