Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IB Günü - Nisan 2007 - Bursa1 Eğitim Ortamlarının Gelişiminde Ö ğretmenin Rol ü Ibrahim Betil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IB Günü - Nisan 2007 - Bursa1 Eğitim Ortamlarının Gelişiminde Ö ğretmenin Rol ü Ibrahim Betil."— Sunum transkripti:

1 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa1 Eğitim Ortamlarının Gelişiminde Ö ğretmenin Rol ü Ibrahim Betil

2 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa2 1. Korku salmak, 2. Onay vermemek 3. İlgilenmemek, Paylaşmamak 4.G ü venmemek Motivasyonu Ezmek :

3 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa3 Mehmet Kuşman

4 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa4 d ü nyada Urartu dilini bilen, Urartuca konuşabilen 38 38 kişiden biri

5 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa5 “ bol bol kitap okudum. Bu, beni Urartucayı ö ğrenmeye itti …” “… hocalardan yardım istedim. Pek ö ğrenebileceğime inanmadılar. ”

6 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa6 Bir profes ö re “Ö ğrenmek istiyorum ” deyince “ Haydi oradan ” diyerek beni başından savdı

7 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa7 Şimdi: Urartu dilini ö ğretmek de istiyor, eğer imkan verilirse

8 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa8 Ç evremizdeki zengin kaynaklar ve merak d ü rt ü s ü yle bu kaynakları kullanmaya başlamak …

9 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa9 Ö ğretmen eğitimi: ekonomik ve politik yaşamın s ü rd ü r ü lmesi i ç in olmazsa olmaz

10 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa10 mesleki gelişim ö ğrenci başarısı ü st ü nde olumlu etki yapmakta

11 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa11 Ö ğretmenlere okul y ö netiminde daha ç ok sorumluluk vermek … ve rollerinde ö zg ü r olmalarını doğal karşılamak

12 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa12 ders programlarını geliştirme karar s ü re ç lerinin paylaşımı kişisel gelişim ö ğrenimi tasarlama Öğretmenin sorumlulukları:

13 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa13 doğal ve toplumsal ç evreye pozitif dışsal etki

14 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa14 ders programları, i ç eriği konusunda fazla koruyucu olmamak

15 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa15 Değişimin yavaş olma nedenleri: 1. Ö ğretmenler ve okul y ö neticileri yeniliklere karşı tutucu olabilmekte, 2. Ö ğretmen eğitimleri yetersiz

16 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa16 “ö ğrenen ö ğretmenler topluluğu ” yaratabilmek …ve öğrenen, gelişen yöneticiler de !

17 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa17 Güvenmek Katılım Sahiplenme Yaratıcılık Değişim Gelişim Sorumluluk & Süreklilik Yetki Kullanımı

18 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa18 Ö ğretmenin ö ğrenciyi teşvik edebilmesi i ç in yakınlaşabilmesi ö ğrenciye yakınlaşabilmesi gerekir toplum hizmeti projeleri ** ortak toplum hizmeti projeleri

19 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa19 Yetişkinler ve toplum bu ö zel i ç -bilgiden yararlanmalı

20 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa20 Makak öyküleri Ko ş ima Adası - 1953

21 Makak Batat Koshima Adası - 1953 İ mo

22 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa22

23 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa23

24 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa24 Küçüklerin yaratıcılığı Yetişkin Dişilerin uyumu Yetişkin Erkeklerin tutuculuğu

25 Bu maymundan sadece yüzde 7 farkımız var ! Makakların genleri ile insan genlerinin yüzde 93 oranında benzerlik gösterdiği tespit edildi. İnsanın makaktan 25 milyon yıl önce ayrıldığı öne sürüldü. ABD'nin Teksas eyaletinde Baylor Tıp Fakültesi'nde yapılan ve Amerikan Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, makak genleri, insanla % 93 benzerlik gösteriyor.

26 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa26 bilgi yenilemesi ** Ö ğretmenin bilgi yenilemesi Ö ğretmenin ö ğrenciyi teşvik edebilmesi i ç in yakınlaşabilmesi ö ğrenciye yakınlaşabilmesi

27 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa27 Teknik Bilgi stokunun her 2 yılda bir ikiye katlandığı bir dünyadayız

28 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa28 Öğretmenin öğrenmesi: Sınıf içi Öğrenme ve Sınıf dışı Öğrenme

29 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa29 Gelişimin Besleyicisi: Merak

30 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa30 merak araştırma keşfetme Zevk alma Tekrarlama uzmanlık Yeni yetenekler özgüven özsaygı güvence Yeni araştırmalar * Bruce Duncan Perry, M.D., Ph.D.

31 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa31 Herbert Aulehla

32 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa32 1945 sonrası Avusturya modern sanatına ilgi

33 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa33 Sevdiği t ü m ressamlara birer mektup

34 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa34 Kısa bir s ü re sonra villasında ziyaretine gittim

35 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa35 bah ç ıvan Aulehla koleksiyonunu Roma, Kud ü s, Milano, Hırvatistan, İstanbul ’ da sergiler

36 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa36 Aulehla: Viyana Aids Yardım Derneği, Caritas, Neunerhaus Evsizler Derneği, Sıkıntıda olan m ü ltecilere, Viyana Ü niversitesi ö z ü rl ü lerine Epidormoliz hastalığı olan ç ocuklara Destek veren duyarlı bir insan

37 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa37 Öğretmen mesleki gelişimine yaklaşımlar: Kendi başlarına Birlikte Öğrencilerle Anne-Baba-Okul-Toplum

38 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa38 Ö ğretmenler: değişimin arkasındaki en ö nemli itici g üç

39 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa39 Eğitim Anlayışımız Yerel ? Evrensel ?

40 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa40 sadece kendi ü lkesinin geleceğine yararlı vatandaş, sadece kendi tarihini, sadece kendi coğrafyasını sadece kendi milli değerlerini benimsemeleri insanların yeni ç ağa uyumlu birey olmalarına katkıda bulunabilir mi ?

41 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa41 yerel ’ dir insanı etkileyen herşey yerel ’ dir evrensel etkileşimden uzak bir yerel anlayış m ü mk ü n m ü ?

42 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa42 farklı olmanın eleştirilecek ö v ü n ü lecek eleştirilecek yada ö v ü n ü lecek bir yanı yok! insan Ortak değer insan olmaktır

43 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa43 Fiziksel yapı, G ö r ü n ü ş veya Doğuştan kazanılan sosyal konum bir ü st ü nl ü k olarak kabul edilemezdi Epiktetos’ a (MS 55) göre:

44 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa44 Sıcak bir yaz g ü n ü k üçü k bir kiraz ağacının ü zerindeyken ö ğrendiğim sevindirici haberin hayatımı bu denli değiştirebileceğini tahmin edememiştim. Şimdi ü niversitedeyim, kampus ü n i ç indeyken, yolda y ü r ü rken, yurt odasında kitap okurken, ç evremdekilerle bir konu ü zerinde tartışırken, arkadaşlarımla sohbet ederken: Okulda anlatılanların, Ö ğretilenlerin,

45 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa45 Yapılan gezilerin, D ü zenlenen s ö yleşilerin, Konuk edilen yazarların, Katıldığımız etkinliklerin, Ü yesi olduğumuz kul ü plerin. K ü t ü phanemizin, Hazırladığımız kişisel projelerin, Sunduğumuz portfolyoların, Bir dergi ç ıkarmanın, Yaptığımız ö devlerin,

46 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa46 Sınav tarihlerinin aylar ö ncesinden belli olmasının, Beraber yaşamanın getirdiklerini bilmenin, Dans etmenin, Sera g ö rm ü ş olmanın, Psikologla konuşmaktan ç ekinmemenin, Laboratuvarda beyaz ö nl ü k giyerek deneyler yapıp sonu ç larını g ö rebilmiş olmanın, Kendini s ö zl ü veya yazılı ifade edebilmenin, Nerede nasıl giyinilmesini bilmenin, Savunacak fikir ve g ö r ü şlere sahip olmanın,

47 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa47 Yeteneklerimin farkındalığını, Yaşamanın ö nemini, bana kattıklarını ve Okulda ge ç irdiğim hi ç bir anın boş olmadığını kavrayabiliyorum...

48 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa48 Anladım: yaşanan, ö ğrenilen her şey bir sonrakini getirir beraberinde. Bana bir sonrakini keşfetmeyi ö ğrettiniz. İnsanları anlamaya ç alışmayı, dinlemeyi, yeri geldiğinde susmayı ve gerektiğinde haykırmayı, korkmadan !...

49 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa49 Hepinize b ö yle mektupların ç ok ç a gelmesini diliyorum.

50 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa50

51 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa51 CuriosityExploration Discovery Pleasure Repetition Mastery New Skills Confidence Self esteem Sense of Security More Exploration * Bruce Duncan Perry, M.D., Ph.D. Curiosity: Fuel of Development *

52 IB Günü - Nisan 2007 - Bursa52 MerakAraştırmak Keşfetmek Zevk almak Tekrarlamak Uzmanlık Yeni yetenekler Özgüven Özsaygı Güvence Yeni Araştırma * Bruce Duncan Perry, M.D., Ph.D. Merak: Gelişimin Besleyicisi *


"IB Günü - Nisan 2007 - Bursa1 Eğitim Ortamlarının Gelişiminde Ö ğretmenin Rol ü Ibrahim Betil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları