Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2 MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 İlin Tarihi, Coğrafi, Ekonomik ve Kültürel Durumu Disiplin Olayları
İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa İlin Tarihi, Coğrafi, Ekonomik ve Kültürel Durumu 3-7 Disiplin Olayları 34 Nüfus-Çağ Nüfusu ve Demografik Durumu 7-8 Taşımalı Eğitim 35-38 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Fiziki Mekanı 9 Pansiyonlu Okullar 39 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Personel Durumu 10-11 Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 40 Araç –Gereç ve Demirbaş Durumu 12 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 41 Öğretmen Durumu ve İhtiyacı 13-14 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 42 Öğrenci, Öğretmen ve Okul/Kurum Sayıları 15 Yaygın Eğitim Kurumları 43 Okul, Derslik, Şube ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları 16-18 Yaygın Eğitim Okur Yazar Oranları 44 FATİH Projesi Kapsamında Verilen Bilişim Cihazları 19 Meslek Edindirme Kursları 45 Eğitim Amaçlı Bilgisayar Kullanım Oranı 20 Özel Öğretim Kurumları 46 Örgün Eğitim Okullaşma Oranları 21-24 Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayısının Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenci Sayısı Yüzdesi 47 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kapsamında İlkokul/Ortaokul Sayıları 25 Dershaneler 48 Eğitim Öğretim Yılı 1. Sınıflar Yeni Kayıt Öğrenci Durumu 26-27 Projeler (Yerel, Ulusal ve Uluslar arası) 49 Ortaokul Mezun Öğrencilerin Ortaöğretim Kurumlarına Kayıt Yüzdesi 28 Ulusal/Uluslararası Bilimsel Etkinlikler. 50-51 İkili Eğitim Yapan Okul Sayısı 29-30 Fiziki Yatırım Gerçekleşmeleri 52-53 Birleştirilmiş Sınıflı İlkokul Sayısı 31 İnşaat Bütçe 54 Okul Terkleri 32-33 Sorunlar ve Çözüm Önerileri 55-56

3 İLİN TARİHİ,COĞRAFİ, EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMU
TARİHİ ÖZELLİKLERİ: Manisa’nın, Yunanistan’ın Teselya Bölgesi’ndeki Pelion Dağı civarından göç eden Magnetler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Bölge M.Ö yıllarında Hititlerin etkisinde kalmıştır. M.Ö. 1200’lerde ise Lidyalılar gelmiş ve Kızılırmak’a kadar bütün Batı Anadolu’ya egemen olmuşlardır. Tarihte, devlet güvencesinde ilk parayı basan Lidya Krallığı’nın başkenti bugünkü Sardes (Sart) şehriydi. Bölge; M.Ö. 546 yılından M.Ö. 334 yılına kadar Pers egemenliğinde kalmıştır. Daha sonra Bölge Bergama Krallığı’nın egemenliğine girmiştir. Bölgenin önemli kentlerinden Philadelphia’ya (Alaşehir) ismini dönemin krallarından II. Attalos Philadelphos vermiştir. Roma döneminde bölgede üretim ve ticaret canlanmış, Gediz ve Bakırçay vadilerinde mevcut tarımsal ürünlere yeni çeşitler eklenmiştir. M.S. 395 yılında Teodisius’un imparatorluğu iki oğlu arasında pay etmesiyle Manisa ve çevresi Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu’nun sınırları içinde kalmıştır. Hıristiyanlığın batıya doğru yayılmasında, Philadelphia, Sardes ve Thyateira kentlerinin önemli rolü olmuştur. Magnesia da bu dini ilk benimseyen kentlerden olmuş sonra da önemli bir piskoposluk merkezi haline gelmiştir. Manisa 1313 yılının Ekim’ine tekabül eden Regaip Kandili gecesi Alpagı oğlu Saruhan Bey komutasındaki askerler tarafından fethedilmiş ve Saruhanoğulları Beyliği’nin merkezi haline getirilmiştir yılında ölen Saruhan Bey’in türbesi şehrin merkezindedir. Yerine önce oğlu İlyas Bey, onun ölümüyle de İshak Çelebi bey olmuş ve beyliğin en ihtişamlı dönemlerini yaşatmıştır. Ulu Camii ve Medresesi, Mevlevihane ve Çukur Hamam gibi birçok eseri İshak Çelebi şehre kazandırmıştır. Tahminen 1390 yılına doğru vefat etmiş ve kendi yaptırdığı türbesine gömülmüştür. Manisa 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmış, ancak Ankara Savaşı sonrası Timur bölgeyi yeniden eski sahiplerine iade etmiştir yılında ise Çelebi Mehmed kesin olarak Manisa’yı Osmanlı egemenliği altına sokmuş ve Saruhan Sancağı adıyla idari bir birim haline getirmiştir. Manisa yılları arasında Osmanlı şehzadelerinin saltanat tecrübesi kazandıkları önemli siyasi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu dönemde II. Murad, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmet ve I. Mustafa gibi daha sonra Osmanlı tahtına da oturmuş padişahların da içerisinde olduğu 16 şehzade Manisa’da sancakbeyliği yapmışlardır.

4 KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS BİLGİLERİ:
TARİHİ ÖZELLİKLERİ: Bu dönem zarfında Manisa’da şehzadeler ve maiyyetlerindekiler cami, medrese, han, hamam, imaret, çeşme, hastane, köprü ve kütüphane gibi birçok vakıf eserleri yaptırmışlardır. Bunların bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. II. Murad’ın yaptırmış olduğu başta Saray-ı Amire olmak üzere birçok eser ise zamana yenik düşmüştür. 16. yüzyıl sonlarına kadar genelde sakin olan Saruhan Sancağı’nda bu tarihten sonra bütün Anadolu’da olduğu gibi eşkıyalık hareketleri görülmeye başlar. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgeye hakim olan Karaosmanoğulları bu tür hareketleri büyük ölçüde sona erdirmiştir Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine dayanılarak 15 Mayıs 1919’ da bölgede Yunan işgali başlar. İşgal sırasında Manisa Merkezde İstihlâs-ı Vatan, Cemiyet-i Müderrisîn, Demirci’de Müdafa’a-i Hukûk-u Osmânî, Gördes’de Hareket-i Milliye Teşkilatı, Kırkağaç’da İstihlâs-ı Vatan, Kula’da Redd-i İlhak, Soma’da Müdafa’a-i Hukuk ve Turgutlu’da Müdafa’a-i Hukûk-u Osmâni adlı Cemiyetler kurularak Yunan işgaline karşı mücadeleler verilmiştir Ağustos 1922’deki Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanması üzerine Fahreddin Paşa komutasındaki kolordu İzmir’e doğru ilerleyerek Yunan direnişini kırmıştır. İzmir’e doğru kaçan Yunanlılar ve yerli Rumlar kenti ateşe vermiş, günlerce süren yangında tarihin Manisa’ya kazandırdığı büyük kültürel mirasın önemli bir kısmı yok olmuştur. Yaklaşık üç yıl Yunan işgalinde kalan şehir 8 Eylül 1922 tarihinde kurtarılmıştır ’de Saruhan adıyla vilayet olan şehrin adı, 1927 yılında Manisa olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde yeniden imar gören Manisa, karayolu ve demiryolu ulaşımı bakımından önemli bir noktadadır. Zirai, ticari ve sanayi açısından da ülkemizin gelişmiş illeri arasında bulunmaktadır. KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS BİLGİLERİ: Manisa ; Tarihsel ve doğal güzellikleri, Geleneksel Mesir Festivali ile her yıl daha fazla turist çekiyor.16 ilçesi bulunan ilin nüfusu olmuştur.Mevcut nüfusun %67’sı il ve ilçe merkezinde,%33’ü belde ve köylerde yaşamaktadır. Toplam nüfus büyüklüğü bakımından iller arasında Türkiye’de 14. sıradadır.

5 COGRAFİ ÖZELLİKLERİ: Konumu: Manisa, Batı Anadolu’nun denize kıyısı bulunmayan, fakat kıyıya en yakın ilidir. Coğrafi bakımdan, Ege Bölgesi’nin orta ve kuzeyinde olup, batısı Asıl Ege, doğusu ise İç Batı Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Gediz Havzası’nın büyük bölümü il sınırları içinde bulunmaktadır. İl idari bakımdan, doğudan Uşak’ın Merkez ve Eşme, Kütahya’nın Gediz ve Simav, kuzeyden Balıkesir’in Sındırgı, Merkez, Savaştepe ve İvrindi, güneyden Aydın’ın Nazilli ve Kuyucak, güneydoğudan Denizli’nin Buldan ve Güney, güneybatıdan İzmir’in Kiraz, Ödemiş, Bayındır ve Kemalpaşa, batıdan ise İzmir’in Bornova, Menemen, Aliağa, Bergama ve Kınık ilçeleriyle çevrilidir. Ege Bölgesi'nde yer alan Manisa İli'nin yüzölçümü km 2 'dir. Yükselti ise 50 m. ile 850 m. arasında değişmektedir. İl merkezinden doğuya gidildikçe yükselti artmaktadır. İklimi: Ege Bölgesi içinde geniş bir alanı kapsayan Manisa’da, Akdeniz iklimi ile beraber İç Anadolu'nun karasal iklim özellikleri egemendir. Ovalar ve ovaları çevreleyen vadilerde, karasal nitelikli Akdeniz iklimi görülürken, yüksek dağlık bölgeler ve platolar ile kuzey ve kuzey doğusundaki dağlar ve platolarda İç Anadolu'nun karasal nitelikli ikliminin etkileri görülür. Manisa ovalarına hakim olan iklim, Akdeniz kara iklim tipi olarak da adlandırılır. Yaz aylarında sıcaklık yükselirken, yağışlar kış aylarında yoğunlaşır. Ovaların çevresindeki dağlar, deniz etkisini kesecek kadar yüksek olmadığından ve denize dik konumlarından dolayı denizin etkisi batıdan doğuya doğru azalan ölçüde hissedilir. Ovalık kesimlerin ikliminde denize yakınlık nedeniyle yumuşama söz konusudur. Ancak Manisa şehri Manisa Dağı’nın etkisi altındadır. Dağın şehre bakan çıplak ve sarp yüzü yazın yakıcı, kışın dondurucu bir etki yapmaktadır.   Bitki Örtüsü: İl alanında doğudan batıya gidildikçe toprak, iklim, topografya gibi çevre şartlarında yaşanan değişim bitki örtüsüne de yansımaktadır. Dağ kütlelerinin deniz etkisini kesmesi, Akdeniz iklimi ve karasal iklim bitki türlerinin iç içe bulunmasına neden olmaktadır. Manisa il topraklarının % 46’sı orman ve makilerle kaplıdır. Geniş bir alanı kaplayan makiler dağların kuzey ve batı yamaçlarında yer alır. Ormanlar meşe, dişbudak, karaağaç, karaçam, kızılçam, ardıç, ahlat ve çınardan ibarettir. Ormanlar genelde 1000 m. üzerindeki yüksekliklerde bulunur. Yaygın maki türleri ise geniş yapraklı taş ıhlamuru, mastık, kocayemiş, funda, ladin, zeytin ve az miktarda da defne, kuşkonmaz ve üvezdir. Bağlar ve zeytinlikler de geniş bir yer kaplar. İl topraklarının % 39.1’i ekili ve dikili arazi, % 6.6’sı çayır ve meralardan, % 8’i tarıma elverişsiz alanlardan ibarettir. Son yıllarda, yüksek kesimlerdeki doğal bitki örtüsünü olumlu anlamda etkilemek ve ekonomik fayda sağlamak amacıyla, delice zeytin aşılaması, antepfıstığı aşılaması, ceviz, kestane, fıstıkçamı yetiştiriciliği yaygınlaşmaktadır. Manisa’da bitki örtüsü bakımından farklılık gösteren bölgelerin başında Spil Dağı gelmektedir. Dağ üzerindeki milli parkta, 600 civarında bitki çeşidi belirlenmiştir. Manisa il sınırları içinde 20 milyon civarında zeytin ağacı ile hektar bağlık alan mevcuttur.

6 EKONOMİK ÖZELLİKLERİ:
Manisa ilinin ekonomisi tarım ve sanayiye dayanır. Manisa sanayi bakımından ileri, madencilikte zengin, tarımda ise Türkiye’de en çok üzüm ve zeytin yetiştiren bir ildir. Çekirdeksiz üzümü dünyaca meşhurdur. Kırkağaç kavunu ile Kula, Demirci ve Gördes halıları isim yapmıştır. Tarım: İl topraklarının % 91.7’si tarıma elverişlidir. Bu toprakların ise % 46’sı orman ve makilerle kaplıdır. Arazi ve mevsim şartları sebebiyle, tarım ürünleri çeşit ve miktar bakımından fazladır. Tahıl, baklagiller, sanayi ürünleri, sebze ve meyvenin en çok istihsal edildiği illerden biridir. Başlıca ürünleri buğday, arpa, mısır, pirinç, nohut, bakla, tütün, pamuk, susam, karnabahar, domates, patlıcan, pırasa, kabak, biber, fasulye, ıspanak ve bol miktarda lahanadır. Meyvecilik Manisa ilinde çok gelişmiştir. Türkiye’de kurutmalık çekirdeksiz üzümün en çok yetiştiği yer Manisa’dır. Üzümün ana vatanı kabul edilen bu ilde, Türkiye üretiminin % 85’i yetişir. Üzüm en önemli tarım ürünüdür. Manisa’da yetişen diğer meyvelerse zeytin, şeftali, kiraz, kayısı, badem, armut, ceviz, nar ve kestanedir. Hayvancılık: Çayır ve meraların gittikçe azaldığı Manisa ilinde hayvancılık üçüncü derecede bir gelir kaynağıdır. Manisa, coğrafi büyüklüğü, toprak yapısı, iklim ve bitki örtüsünün elverişliliği sebebiyle, oldukça çeşitli yabani hayvan varlığına sahiptir. Başta doğu ve kuzeydeki dağlar, platolar olmak üzere, ilin yüksek kesimlerinde seyrek olarak geyik ve karacaya rastlanmaktadır. Aynı yörelerde daha sık olarak domuz, tilki, çakal, sincap, kirpi, boz ayı, tavşan gibi yaban hayvanları bulunur. İlde kanatlı hayvanlar olarak; atmaca, şahin, yaban güvercini, sığırcık, çulluk, tahtalı ve çil keklik, leylek, yaban kazı ve yaban örneği türleri bulunmaktadır. Nehirler ile Marmara Gölü su alanı, sulak çayırları, sazlıkları ile su kuşları için önemli bir kışlak ve kuluçka yeridir. Ormancılık: Manisa, Ege bölgesinin orman kuşağı üzerindedir. Dağları ve platoları ormanlarla kaplıdır. Madenleri: Manisa maden bakımından oldukça zengindir. Soma ilçesinde Çamlıca Dağı yamaçlarından çıkarılan linyit, Soma Termik Santralinde kullanılarak, elektrik enerjisi elde edilir. Manisa ilinde linyitten başka kurşun, civa, zımpara, mermer ve perlit madenleri de işletilmektedir.Ayrıca uranyum rezervi tespit edilmiştir. Sanayi: Manisa, Ege bölgesinin İzmir’den sonra ikinci sanayi ve ticaret merkezidir. Geniş bir sanayi bölgesi vardır. Sanâyi her geçen gün hızla gelişmektedir. Manisa Avrupa’da yatırım yapılması en uygun şehir olarak seçilmiştir. Ulaşım: Manisa, ulaşım imkânları çok zengin olan bir ildir. İzmir’i; Ege, Akdeniz kıyıları ile İstanbul, Ankara, İç Anadolu’ya bağlayan karayolları Manisa’dan geçer. Kavşak noktasıdır. Manisa İzmir’e çok yakındır. İzmir’in deniz ve hava ulaşımından da istifade etmektedir. Manisa demiryolu ağının kavşak noktalarından biridir. Bandırma-Balıkesir istikâmetinden ve Eskişehir-Uşak istikâmetinden gelen demiryolu hattı Manisa’da birleşir ve tek hat olarak İzmir’e bağlanır.

7 NÜFUS VE DEMOGRAFİK DURUMU
ADNKS GÖRE İL İLÇELERİN NÜFUSU İlçe Adı 2011 2012 DEĞİŞİM % ERKEK KADIN 0-18 19-65 66+ TOP. MERKEZ 52679 113671 9539 175889 49525 111148 12674 173347 53426 116031 9795 179252 50026 114355 13069 177450 101 102 103 AHMETLİ 2202 5095 846 8143 2122 5042 1066 8230 2183 5111 865 8159 2134 5115 1085 8334 99 100 AKHİSAR 20962 50947 7371 79280 19670 9753 80370 20709 51969 7397 80075 19462 51160 9923 80545 ALAŞEHİR 14330 31711 3889 49930 13580 30482 5118 49180 14223 31764 3975 49962 13468 30452 5263 49183 DEMİRCİ 6202 14904 2638 23744 6308 16367 3143 25818 5932 14777 2679 23388 5991 16499 3163 25653 96 95 GÖLMARMARA 2565 4579 648 7792 2449 4643 7957 2499 4604 658 7761 2365 4592 891 7848 97 GÖRDES 3779 9547 1713 15039 3652 9829 2337 15818 3707 9427 1743 14877 3554 9722 2338 15614 98 KIRKAĞAÇ 5836 18994 2014 26844 5421 12320 2580 20321 5694 17155 2002 24851 5262 12288 2590 20140 90 93 KÖPRÜBAŞI 1194 3136 533 4863 1196 3147 701 5044 1156 3190 523 4869 1179 3233 700 5112 KULA 6809 14423 2027 23259 6540 14652 2579 23771 6603 14363 2035 23001 6299 14515 2618 23432 SALİHLİ 21332 49248 6277 76857 20074 50291 8224 78589 21111 49061 6464 76636 19804 50441 8410 78655 SARIGÖL 4710 11757 1613 18080 4278 11671 18286 4672 11658 1671 18001 4244 11545 2389 18178 104 SARUHANLI 7426 16860 2637 26923 7021 16711 3688 27420 7267 17082 2678 27027 6831 16555 3747 27133 SELENDİ 3343 6689 1286 11318 3067 6821 1442 11330 3202 6606 1302 11110 2943 6752 1468 11163 SOMA 15594 32890 2922 51406 14788 32640 3808 51236 15417 33129 2961 51507 14557 32700 3902 51159 TURGUTLU 22746 44797 4451 71994 21175 44667 6154 71996 22814 45850 4560 73224 21357 45278 6228 72863  TOPLAM 191709 429248 50404 671361 180866 421378 66469 668713 190615 431777 51308 673700 179476 425202 67784 672462 DEMOGRAFİK DURUMDA DEĞİŞİM SÜTUNLARINDA YAŞ GRUPLARININ ORANLARI YÜZDE OLARAK HESAPLANACAK…

8 ÇAĞ NÜFUSU VE DEMOGRAFİK DURUMU
ADNKS GÖRE İL İLÇELERİN ÇAĞ NÜFUSLARI İlçe Adı 2011 2012 DEĞİŞİM % OKULÖNCESİ (3-5 YAŞ) İLKÖĞRETİM (6-13 Yaş) ORTAÖĞRETİM (14-17 Yaş) MERKEZ 16658 42527 21058 17059 42588 21715 102 100 103 AHMETLİ 615 1800 1047 589 1811 1113 96 101 106 AKHİSAR 6137 16963 9607 6125 16773 9482 99 ALAŞEHİR 4308 11782 6309 4264 11558 6311 98 DEMİRCİ 1616 5330 3059 1535 5103 2949 95 GÖLMARMARA 675 2273 1147 694 2129 1150 94 GÖRDES 1027 3206 1856 969 3091 1847 KIRKAĞAÇ 1728 4784 2528 1610 4665 2439 93 KÖPRÜBAŞI 286 1036 642 308 994 599 108 KULA 1841 5850 3263 1817 5573 3273 SALİHLİ 6202 17473 10117 6023 17135 10068 97 SARIGÖL 1351 3760 2082 1322 3628 2102 SARUHANLI 2126 6227 3472 2085 6062 3398 SELENDİ 905 2750 1603 834 2683 1509 92 SOMA 4990 12511 6513 4975 12482 6335 TURGUTLU 6866 18168 9748 6907 18192 9776  TOPLAM 57.331 84.051 57.116 84.066 SON 4 YILLIK OLARAK GÜNCEL TUTULACAK

9 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN
FİZİKİ MEKANI 1 Binada m2 alanda 6 Kat 50 Oda

10 İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL DURUMU
GÖREV ÜNVANI TOPLAM ASİL VEKİL BOŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 1 - İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 15 13 EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKANI EĞİTİM DENETMENLERİ BAŞKAN YRD. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI 3 İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ 5 8 İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ 35 17 EĞİTİM DENETMENLERİ SAYISI 46 OKUL /KURUM YÖNETİCİSİ ASİL  TOPLAM  MÜDÜR 482 112 594 MÜDÜR BAŞ YRD. 100 7 107 MÜDÜR YARDIMCISI 838 164 1002 EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI OLMASI GEREKLİ NORM MEVCUT İHTİYAÇ ÖĞRETMEN 19

11 EĞİTİM ÖĞRETİM DIŞI PERSONEL DURUMU PERSONEL GÖREV VE ÜNVANI
GENEL İDARE, TEKNİK, SAĞLIK VE YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDAKİ PERSONELDURUMU EĞİTİM ÖĞRETİM DIŞI PERSONEL DURUMU PERSONEL GÖREV VE ÜNVANI OLMASI GEREKLİ NORM MEVCUT DURUM İHTİYAÇ GENEL İDARE HİZMETLERİ 824 436 388 TEKNİK HİZMETLER SINIFI 107 53 54 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 40 10 30 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 900 516 384 TOPLAM 1871 1015 856 DİĞER STATÜLER TÜRÜ MEVCUT GEÇİCİ PERSONEL (657 4/C) 311 SÜREKLİ İŞÇİ 104 HİZMET SATIN ALIM YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONEL SAYISI TEMİZLİK ŞOFÖR GÜVENLİK - DERS KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN 917

12 ARAÇ GEREÇ DEMİRBAŞ DURUMU ( İl + İlçe) BİLGİ TEKNOLOJİK KAYNAK DURUMU
İlçe Adı BİLGİ TEKNOLOJİK KAYNAK DURUMU RESMİ ARAÇ DURUMU DİGER ARAÇ DURUMU (Adet) SERVER PC LAPTOP YAZICI SCANNER PROJEKSİYON OTOBÜS KAMYON KAMYONET MİNİBÜS OTOMOBİL MERKEZ 4114 2275 2 3 4 AHMETLİ 172 132 1 AKHİSAR 1995 Taşınır (KBS) Taşınır Kayıt Yönetim Sisteminde 2 düzeyde toplandığı için Laptop, yazıcı, scanner ayrımı yapılamamıştır. 1062 ALAŞEHİR  1093 577 DEMİRCİ  792 422 GÖLMARMARA  240 64 GÖRDES 425 265 KIRKAĞAÇ  506 312 KÖPRÜBAŞI  122 94 KULA  716 430 SALİHLİ 1828 858 SARIGÖL 568 409 SARUHANLI 686 354 SELENDİ 585 245 SOMA 904 518 TURGUTLU 1710 814 GENEL TOPLAM 16.456 8.831 5 28

13 ÖĞRETMEN DURUMU DÖNEM Kadrolu (1) 1/4 Oranı Ücretli (2) 2/4 Vekil (3) 3/4 Norm Kadro (4) Mevcut (5) 11.189 85,60 933 7,14 1 0,01 13.072 11.632 11.207 85,74 485 3,71 7 0,05 13.071 11.633 12.679 83,83 916 6,05 - 15.261

14 ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE OKUL/KURUM SAYILARI RESMİ+ÖZEL
RESMİ ÖZEL RESMİ-ÖZEL TOPLAM OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM AÇIK İLKÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM TEKNİK ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE AÇIK LİSE YAYGIN EĞİTİM BAĞIMSIZ ANAOKULLARI 37 882 64 72 24 15 29 13 3 1.139 OKUL BÜNYESİNDEKİ ANASINIFLARI + SHÇEK 438 8 ÖĞRENCİ/ KURSİYER 16.879 2.754 26.384 38.284 11.415 70.482 938 4939 1788 677 ÖĞRETMEN/ UZMAN ÖĞRETİCİ/ USTA ÖĞRETİCİ 835 8.257 1.697 2.727 212 97 535 333 111 14.804 RESMİ VE ÖZEL BÖLÜMLERİNDE AÇIK ÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM ÖĞRENCİ SAYILARININ TOPLAMA YANSITILMASI İLİN NÜFUSUNA YAKINININ EĞİTİM GÖRDÜĞÜ İZLENİMİNİ VERMEKTEDİR. BU TABLODA BAHSEDİLEN İKİ SÜTUNUN KALDIRILMASI VE YAYGIN EĞİTİM BAŞLIĞI ALTINDA SAYISALLARIN AYRICA VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI KANAATİNDEYİM…

15 OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI
DÖNEM OKUL ÖNCESİ OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (1) DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (3) ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (4) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 1 2 3 4 35 22 19 26 En fazla 25 18 36

16 İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI
DÖNEM İLKÖĞRETİM İLKOKUL ORTAOKUL OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (1) DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (3) ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (4) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 1 2 3 4 273   26  24  19 En fazla 30 277  25  143 25 19 17 229 24

17 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI
DÖNEM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE TEKNİK OKUL BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (1) DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (3) ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI (4) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 1 2 3 4 467 30 28 17 En fazla 30 335   36 27  18 443 29 298  33   26  17 362 23 22 14 281 31 21 13

18 FATİH PROJESİ KAPSAMINDA VERİLEN
İlçe Adı İLKOKUL ORTAOKUL GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ ve TEKNİK ORTAÖĞRETİM TABLET BİLGİSAYAR SAYISI AKILLI TAHTA SAYISI PROJEKSİYON SAYISI ÇOK AMAÇLI YAZICI MERKEZ - 341 14  0 AHMETLİ 15 1 AKHİSAR 231 8  20 ALAŞEHİR  98 4  17 DEMİRCİ 79 11 GÖLMARMARA 24 GÖRDES 19 3 KIRKAĞAÇ 59 KÖPRÜBAŞI KULA 76 SALİHLİ 200 SARIGÖL 25 2  SARUHANLI 18  24  SELENDİ 47  SOMA 135 5  15  TURGUTLU 180 7  TOPLAM 1547 68  117

19 EĞİTİM AMAÇLI BİLGİSAYAR KULLANIM ORANI
DÖNEM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLKOKUL + ORTAOKUL ORTAÖĞRETİM EĞİTİM AMAÇLI KULLANILAN BİLGİSAYAR SAYISI (1) TOPLAM BİLGİSAYAR SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 95 103 92 Tablet bilgisayar sayısını artırmak. 8536 8833 97 5609 5853 96 105 90 8489 8806 5617 5870 KBS Sisteminde böyle bir ayrım olmadığı için doldurulamadı

20 ÖRGÜN EĞİTİM - OKULLAŞMA ORANLARI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF
OKUL ÖNCESİ DÖNEM 3-5 YAŞ STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 4-5 YAŞ 5 YAŞ NET İL SIRALA-MASI K E T 31,45 33,02 32,26 %100 45,92 48,22 47,10 33,51 33,73 33,62 47,84 47.85 74,07 73,42 73,74 33,83 35,08 34,47 %75 48,66 50,79 49,75 65,85 69,71 67.83 %85 SON 4 YILLIK OLARAK GÜNCEL TUTULACAK, HEDEF SÜTUNUNA STRATEJİK PLANDA YER ALAN HEDEF YAZILACAK…

21 ÖRGÜN EĞİTİM - OKULLAŞMA ORANLARI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF
İLKÖĞRETİM DÖNEM BRÜT NET K E T İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 102,72 104,37 103,57 97,52 97,95 97,74 %100 104,70 105,91 105,32 98,60 98,83 98,72 107,06 107,16 107,11 98,85 98,97 98,92 İLKOKUL 105,13 104,56 104,83 98,55 98,75

22 ÖRGÜN EĞİTİM - OKULLAŞMA ORANLARI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF
İLKÖĞRETİM DÖNEM BRÜT NET K E T İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 102,72 104,37 103,57 97,52 97,95 97,74 %100 104,70 105,91 105,32 98,60 98,83 98,72 107,06 107,16 107,11 98,85 98,97 98,92 ORTAOKUL 107,22 104,78 105,96 95,88 95,83 95,85

23 ÖRGÜN EĞİTİM - OKULLAŞMA ORANLARI
ORTAÖĞRETİM DÖNEM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM NET İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF K E T 36,46 26,46 31,33 %90’a çıkarmak. 34,78 48,24 41,69 %60’a çıkarmak. 71,25 74,70 73,02 35,74 25,84 30,66 33,36 45,61 39,65 69,11 71,45 70,31 37,10 26,94 31,90 %70’a çıkarmak. 37,88 47,33 42,72 74,98 74,28 74,62

24 MANİSA İLİ 2013-2014 SAYISAL VERİLER
DİN ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI (İMAM HATİP LİSESİ- İMAM HATİP ORTAOKULU) MANİSA İLİ SAYISAL VERİLER OKUL TÜRÜ YILI OKUL/KURUM SAYISI YILI OKUL/KURUM SAYISI YERLEŞİM YERİ ÖĞRETİM ŞEKLİ ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI YENİ KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI Ş K N İ İmam-Hatip Ortaokulu Toplamı. İmam-Hatip Ortaokulu İmam-Hatip Lisesi Bün Ortaokul İmam-Hatip Lisesi Toplamı. İmam-Hatip Lisesi And.İmam-Hatip lisesi

25 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA İLKOKUL/ORTAOKUL SAYILARI
İLÇE ADI İLKOKUL SAYISI ORTAOKUL SAYISI BAĞIMSIZ İLKOKUL SAYISI BAĞIMSIZ ORTAOKUL SAYISI NORMAL EĞİTİM YAPAN (İLKOKUL/ORTAOKUL) İKİLİ EĞİTİM YAPAN (İLKOKUL/ORTAOKUL) BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKOKUL BAĞIMSIZ İMAM HATİP ORTAOKULU SAYISI İMAM HATİP LİSESİ BÜNYESİNDE AÇILAN İMAM HATİP ORTAOKULU AHMETLİ AKHİSAR ALAŞEHİR DEMİRCİ GÖLMARMARA GÖRDES KIRKAĞAÇ KÖPRÜBAŞI KULA MERKEZ SALİHLİ SARIGÖL SARUHANLI SELENDİ SOMA TURGUTLU TOPLAM İLKÖĞRETİM OKULU SAYISI İLKOKUL SAYISI ORTAOKUL SAYISI

26 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.SINIFLAR YENİ KAYIT ÖĞRENCİ DURUMU
İLÇE E-OKUL KAYIT BİLGİLERİ (KESİN KAYDI YAPILAN) E-KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI (KAYIT OLMASI GEREKEN) İL KAYIT ORANLARI RAPOR ALMA ORANLARI (%) İSTEĞE BAĞLI ZORUNLU GENEL TOPLAM KAYIT OLAN RAPOR ALAN (66 VE ÜZERİ) (60-66 AY ARASI) (%) İSTEĞE BAĞLI (%) AHMETLİ AKHİSAR ALAŞEHİR DEMİRCİ GÖLMARMARA GÖRDES KIRKAĞAÇ KÖPRÜBAŞI KULA MERKEZ SALİHLİ SARIGÖL SARUHANLI SELENDİ SOMA TURGUTLU TOPLAM

27 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA 1
12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA 1.SINIFLAR YENİ KAYIT VE ARTIŞ ORANLARI İLKÖĞRETİM YENİ KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI İLKOKUL YENİ KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI FARK ARTIŞ ORANI (%) 26.964 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA İMAM HATİP ORTAOKULLARININ KAYIT DURUMU İMAM HATİP ORTAOKULU SAYISI ORTAOKULA YENİ KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI İMAM HATİP ORTAOKULU YENİ KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI İMAM HATİP ORTAOKULLARININ KAYIT ORANI (%) *6 Bağımsız İmam Hatip Ortaokulu, 12 İmam Hatip Liseleri Bünyesinde İmam Hatip Ortaokulu

28 ORTAOKUL MEZUN ÖĞRENCİLERİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT YÜZDESİ
DÖNEM ORTAÖĞRETİME KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI (1)  BİR ÖNCEKİ YIL ORTAOKUL MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI (2)  ORAN % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF E K T 8834 8099 16933 10523 9803 20326 84 87 83 %90’a çıkarmak 9182 8271 17453 10620 9895 20515 86 85 9826 9266 19092 10771 10300 21071 91 90 %70’a çıkarmak

29 İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLAR
DÖNEM İLKOKUL ORTAOKUL İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL SAYISI (1) TÜM OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF  35 615 6 Tekli eğitime tamamen geçmek için derslik sayısını arttırmak.  34 594  90 577 16 78 334 23

30 İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKULLAR
DÖNEM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI İKİLİ EĞİTİM YAPAN OKUL SAYISI (1) TÜM OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 4 77 5 Tekli eğitime tamamen geçmek için derslik sayısını arttırmak.  1 72 1  4  76 2 74 3

31 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKUL SAYISI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF
İLKOKUL DÖNEM BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKUL SAYISI (1) MEVCUT OKUL SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF  244 615 40  Birleştirilmiş sınıf sayısını azaltmak. 220  594  37  240 577 42

32 OKULLARI TERK EDEN (İLİŞİĞİ KESİLEN) ÖĞRENCİ ORANI
DÖNEM İLKOKUL ORTAOKUL TERK ÖĞRENCİ SAYISI (1) TÜM ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF  248  43487 0,6 Devam etmeyen öğr. Say. oranını her yıl %5 azaltmak.  705 43255 1,6 Devam etmeyen öğrenci sayısı oranını her yıl %5 azaltmak. 410 83.408 0,5 405 80.192

33 OKULLARI TERK EDEN (İLİŞİĞİ KESİLEN) ÖĞRENCİ ORANI
DÖNEM ORTAÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ TEKNİK TERK ÖĞRENCİ SAYISI (1) TÜM ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF  224 28.040 0,8 Devam etmeyen öğr. Say. oranını her yıl %5 azaltmak.  496 38.366 1,3  1881 28.779 6,5  6483 42.294 15,3 618 28.172 2,2 2985 38.961 7,7

34 İL/İLÇEDEKİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ
İL/İLÇE DİSİPLİN KURULUNDA GÖRÜŞÜLEN DİSİPLİN OLAYLARI ÖĞRENCİ SAYISININ İL/İLÇEDEKİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ DÖNEM Disiplin Olaylarına katılan öğrenci Sayısı (1) Toplam Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 10 66.406 0,015 Okullardaki disipline akseden olayların her yıl %5 azaltılmasını sağlamak. 18 71.073 0,025 41 67.133 0,061

35 TAŞIMALI EĞİTİM İLKÖĞRETİM İLKOKUL ORTAOKUL ORTAÖĞRETİM DÖNEM
ÖĞRENCİ BAŞINA TAŞIMA MALİYETİ Taşınan Öğrenci Sayısı (1) Tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF TEMEL EĞİTİM OTA ÖĞRETİM 8963 43487 20 9905 1825 66406 2 8834 43255 9510 4553 71073 6 5515 83408 12218 80192 15 10641 67133 871,12 1.229,06

36 Temel Eğitim Taşımalı Eğitim Bilgileri 2013- 2014
Yıllık Taşıma Maliyeti TL Yıllık Yemek Maliyeti TL Toplam Maliyet Taşıma Merkezi Sayısı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı ÖĞRENCİ BAŞINA MALİYET TAŞIMA YEMEK 1 Günlük Yıllık

37 Ortaöğretimde Taşımalı Eğitim Bilgileri 2013- 2014
Yıllık Taşıma Maliyeti TL Yıllık Yemek Maliyeti TL Toplam Maliyet Taşıma Merkezi Sayısı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı ÖĞRENCİ BAŞINA MALİYET YEMEK 1 Günlük Yıllık

38 Temel Eğitim Taşımalı Eğitim Bilgileri
Taşınan Öğrenci Sayısı 18.344 Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı 989 Taşıma Merkezi Sayısı 151 Taşınan Öğrenci Sayısı Taşınan Öğrenci Sayısı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı Taşıma Merkezi Sayısı 17.733 Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı 1050 Taşıma Merkezi Sayısı 159 İlkokul+Ortaokul Ortaöğretim Eğitim Öğretim Dönemi Taşınan Öğrenci Sayısı Tüm Öğrenci Sayısı  Oran % Tüm Öğrenci Sayısı 18.344 43255 42 4553 71073 6 17.733 83408 21 10641 67133 15

39 PANSİYONLU OKULLARIN KAPASİTE VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI
DÖNEM TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK HİZ.GEN.MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM OKUL SAYISI KULLANIM KAPASİTESİ (1)  PANSİYON KAPASİTESİ (2)  ORANI % (1/2) 2 282 550 51 18 2081 2480 84 11 1134 1186 96 3 284 289 98 - 34 3831 4505 85 250 340 74 20 2425 2906 83 1123 1136 99 4 275 435 63 37 4073 4817 257 1087 1100

40 SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF
SBS (İLKÖĞRETİM) YILLAR 8. SINIF SINAVA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI YERLEŞME ORANI BAŞARI PUANI İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2010 20.616  294,681    - İlk 15’e girmek 2011 19.139  308,224  -   2012 18.550 - 2013 18.761

41 YGS GİREN ÖĞRENCİ SAYISI 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF
YGS (ORTAÖĞRETİM) YILLAR YGS GİREN ÖĞRENCİ SAYISI BAŞARI PUANI (EŞİT AĞIRLIKLI) İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2010  23.719 232,668  41 İlk 15’e girmek 2011 12.984 237,159 34 2012 - 49 2013 28.771 213,517 47 İlk 25’e girmek

42 LYS ( LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI ( ORTAÖĞRETİM)
YILLAR YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ SAYISI (1) LYS SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORAN (1/2) PUAN TÜRÜ İL SIRALAMASI STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF MF TM TS 2010  14.875 -  280,562 47 İlk 15’e girmek 277,125 15 274,496 11 2011  3277  15.693 20  259,394 62 262,704 28 266,520 8 2012 İlk 25’e girmek 2013

43 YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ/KURSİYER- ÖĞRETMEN/USTA ÖĞRETİCİ VE
KURUM SAYILARI (RESMİ) HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ METEM İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ YETİŞKİNLER TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ PRATİK KIZ SANAT TUREM OKUL SAYISI/KURUM SAYISI 16 8 - ÖĞRENCİ/ KURSİYER ÖĞRETMEN/ USTA ÖĞRETİCİ

44 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF
YAYGIN EĞİTİM OKUR YAZAR ORANLARI YILLAR ÇAĞ BİLEN BİLMEYEN BİLİNMEYEN NUFUSU 6+ K E T ORAN STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF % 2010 91,36 100 62.267 15.565 77.832 6,15 11.793 19.848 31.641 2,5 2011 95,51 40.373 8.602 48.975 3,99 2.667 3.452 6.119 0,5 2012 96,40 35.245 7.373 42.618 3,16 2.671 3.172 5.843 0,44 2013 96,47 34.589 7.023 41.612 3,09

45 Meslek Edindirme Kurslarına Katılan Sayısı
YAYGIN EĞİTİM MESLEK EDİNDİRME KURSLARINA KATILANLARIN İL/İLÇEDEKİ YÜZDESİ DÖNEM İşi Olup da Katılanlar (1) Meslek Edindirme Kurslarına Katılan Sayısı (3) Oranı % (1/3) İşsiz Olup Katılanlar (2) (2/3) - 14.418 22.405 28.928

46 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
ÖZEL MUHTELİF KURSLAR ÖZEL DERSHANELER MTSK ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ KURUM SAYISI ÖĞRENCİ/ KURSİYER ÖĞRETMEN/ UZMAN ÖĞRETİCİ/ USTA ÖĞRETİCİ YABANCI UYRUKLU

47 ÖZEL EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ SAYISININ ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDESİ
DÖNEM İLKOKUL ORTAOKUL ORTAÖĞRETİM Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayısı (1) Özel Eğitime İhtiyacı olan tüm Öğrenci Sayısı (2) Oran % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 2721 100 - 128 3705 145 1628 Engelli öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurul kararlarının önerileri doğrultusunda ilkokullarda özel eğitim sınıflarının açılması. 1556 Engelli öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurul kararlarının önerileri doğrultusunda ortaokullarda özel eğitim sınıflarının açılması. 335 Engelli öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurul kararlarının önerileri doğrultusunda liselerde özel eğitim sınıflarının açılması. RAM MERKEZLERİNDEN ALINAN BAŞVURU VE ÖZEL EĞİTİM ALMAYA BAŞLAYAN ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

48 LİSE VE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK DERSHANE BİLGİLERİ
DÖNEM Dershane Sayısı Dershaneye giden öğrenci sayısı (1) Tüm öğrenci sayısı (2) Tüm öğrenciye oranı % (1/2) 77 24.041 18 75 24.380 19 72 22.463 15

49 YEREL/ULUSAL/ULUSLAR ARASI PROJELER
(PROJE SAYISI/ KATILAN ÖĞRETMEN /ÖĞRENCİ SAYISI ) TEMEL EĞİTİM-ORTAÖĞRETİM-DİĞER KURUMLAR DÖNEM YEREL PROJE SAYISI (SODES/KALKINMA AJANSI VB.) ULUSAL PROJE SAYISI (TÜBİTAK VB.) ULUSLARARASI PROJE SAYISI (AB PROJELERİ VB.) PROJE SAYISI KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI Projelerin Toplam Bütçesi (Euro) 28 150 108 21 187 95

50 ULUSAL/ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE (BİLGİ YARIŞMASI, PROJE ÇALIŞMALARI VB.)
KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI DÖNEM İLKOKUL ORTAOKUL ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (1) ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/3) TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (3) (2/3) 2101 161815 1,3 5382 158575 3,4 - 560 80.192 0,7

51 KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ORANI
ULUSAL/ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE (BİLGİ YARIŞMASI, PROJE ÇALIŞMALARI VB.) KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI ORANI ORTAÖĞRETİM GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM DÖNEM ULUSLAR ARASI BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (1) ULUSAL BİLİMSEL ETKİNLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI (2) ORANI % (1/3) TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI (3) (2/3) 518 28.040 1,8 1356 28.779 4,7 829 28.172 2,9 20 38.961 0,05

52 FİZİKİ YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ
DÖNEM OKULÖNCESİ - İLKOKUL - ORTAOKUL KURUMLARININ MERKEZİ BÜTÇE İLE YAPILAN YATIRIM SAYISI KARMA BÜTÇE MARİFETİYLE YAPILAN HAYIRSEVERLERCE YAPILAN OKUL SAYISI (1) GERCEKLEŞME ORANI % ONARIM SAYISI (2) (3) (4) (5) (5 (6) - 10 100 33 15 1 22 25 2 TOPLAM

53 FİZİKİ YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ
DÖNEM GENEL ORTAÖĞRETİM, MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM KURUMLARININ MERKEZİ BÜTÇE İLE YAPILAN YATIRIM SAYISI KARMA BÜTÇE MARİFETİYLE YAPILAN HAYIRSEVERLERCE YAPILAN OKUL SAYISI (1) GERCEKLEŞME ORANI % ONARIM SAYISI (2) (3) (4) (5) (5 (6) 1 100 - 21 10 5 25 16 8 75 6 TOPLAM

54 İNŞAAT BÜTÇE DÖNEM YAPILAN DERSLİK SAYISI DOĞAL AFET İLE İLGİLİ EKSİKLİĞİ (DEPREM İÇİN GÜÇLENDİRME vb.)TAMAMLANAN OKUL VE BAĞLI KURUM SAYISININ DOĞAL AFET EKSİKLİĞİ BULUNAN TOPLAM OKUL VE BAĞLI KURUM SAYISINA YÜZDESİ Merkezi Bütçe İle Yapılan Derslik Sayısı İl Özel İdaresi Tarafından Yapılan Derslik Sayısı Hayırseverler Tarafından Yapılan Derslik Sayısı Toplam Derslik Sayısı İhtiyaç GÜÇLENDİRİLEN OKUL SAYISI (1) GÜÇLENDİRİLECEK TÜM OKUL SAYISI (2) ORAN % (1/2) STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF 16 135 104 255 1057 3 250 2 İlimiz eğitim kurum binalarının felaketlere karşı %100 dayanıklı olmasını sağlayıcı raporlarla tescillenmesi. 94 59 31 184 1760 247 12 - 15 27 38 TOPLAM

55 SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
SORUN-1 : Arsa bilgi ve belgelerinin temin edildikten sonra; Zemin etütlerinin yaptırılması, ihale dosyalarının hazırlanması,ihale sürecinin en az ay gibi bir süreç alması gibi ( sorgulama olmazsa ) nedenlerden dolayı başlama süreci 6 ayı bulmaktadır.Bu nedenle yıl içersinde tamamlanamamaktadır. ÇÖZÜM-1 : Yatırım programları Ocak ayının 20 sine kadar hazırlanıp bakanlıkça ocak ayında onaylanması. SORUN-2 : Zemin etüd çalışmaları sırasında ilimiz 1.derecede deprem bölgesi oluşundan dolayı zemin iyileştirilmesi gerekmektedir.Zemin iyileştirme ile ilgili iş ve işlemler ile projelerin buna göre tekrardan revize edilmesi işlemleri zaman almaktadır.(Bu işlemler ihale yoluyla firmalara yaptırıldığından belli bir sürece bağlıdır.)Bundan dolayı da okul inşaatları bir sonraki yıla sarkmaktadır. ÇÖZÜM-2 : Taslak program üzerinden teklif edilen arsalarının zemin etütlerinin yapılması. SORUN-3: Okul yapımı için planlanan arsalara belirlenen projeler sığmayabiliyor.Yeni arsa arayışı sırasında ve yeni arsaya göre ihale hazırlıkları süreç alabiliyor ve buda inşaatların gerçekleştirilmesini geciktirebiliyor. ÇÖZÜM -3 : En geç mart ayında yapım ve onarımların ihale edilmesi. SORUN-4 : Ortaöğretim yatırımlarımız için 2012 yılından önceki yıllarda, ihaleye çıkılabilmesi için bakanlığımızdan izin isteniyordu. İzin işlemleri sırasında defalarca yazışma yapılmak zorunda kalınabiliyordu buda gecikmelere sebebiyet veriyordu. ÇÖZÜM-4 : Özel idarenin işlerin yoğun olduğu aylarda yeterince teknik personel çalıştırılması için hizmet satın alması ve yeterli personele sahip olması.

56 SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Eğitimin Kalitesini artırmak için; öğretmen eksikliğinin giderilmesini, personelimizin il içindeki dağılımının dengeli ve etkili olmasını, niteliklerinin sürekli geliştirilmesini sağlamak. ÇÖZÜM-5 Öğretmen eksiğinin azaltılmasını sağlayarak çözümlenecektir. SORUN-6 : Eğitimdeki alanındaki toplumdaki duyarlılığı artırarak, yüksek nitelikli eğitim öğretim hizmeti sunmak ve ilimizin iller sıralamasındaki akademik başarısını artırmak. ÇÖZÜM-6 : İlimizin SBS, YGS ve LYS de başarı sıralamasını daha üst seviyelere çıkarmak ve bunun için çeşitli projeler üretmek.


"MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları