Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No İlin Tarihi, Coğrafi, Ekonomik ve Kültürel Durumu 3-3-7 Disiplin Olayları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No İlin Tarihi, Coğrafi, Ekonomik ve Kültürel Durumu 3-3-7 Disiplin Olayları."— Sunum transkripti:

1 MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No İlin Tarihi, Coğrafi, Ekonomik ve Kültürel Durumu 3-3-7 Disiplin Olayları 34 Nüfus-Çağ Nüfusu ve Demografik Durumu 7-7-8 Taşımalı Eğitim 35-38 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Fiziki Mekanıl Milli Eğitim Müdürlüğünün Fiziki Mekanı 9 Pansiyonlu Okullar 39 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Personel Durumu 10-11 Seviye Belirleme Sınavı (SBS) 40 Araç –Gereç ve Demirbaş Durumu 12 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 41 Öğretmen DurumuÖğretmen Durumu ve İhtiyacı 13-14 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 42 Öğrenci, Öğretmen ve Okul/Kurum Sayıları 15 Yaygın Eğitim Kurumları 43 Okul, Derslik, Şube ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları 16-18 Yaygın Eğitim Okur Yazar Oranları 44 FATİH Projesi Kapsamında Verilen Bilişim Cihazları 19 Meslek Edindirme Kursları 45 Eğitim Amaçlı Bilgisayar Kullanım Oranı 20 Özel Öğretim Kurumları 46 Örgün Eğitim Okullaşma Oranları 21-24 Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayısının Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenci Sayısı Yüzdesi 47 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kapsamında İlkokul/Ortaokul Sayıları 25 Dershaneler 48 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 1. Sınıflar Yeni Kayıt Öğrenci Durumu 26-27 Projeler (Yerel, Ulusal ve Uluslar arası) 49 Ortaokul Mezun Öğrencilerin Ortaöğretim Kurumlarına Kayıt Yüzdesi 28 Ulusal/Uluslararası Bilimsel Etkinlikler. 50-550-51 İkili Eğitim Yapan Okul Sayısı 2929-30 Fiziki Yatırım Gerçekleşmeleri 52-552-53 Birleştirilmiş Sınıflı İlkokul Sayısı 31 İnşaat Bütçe 54 Okul Terkleri 32-332-33 Sorunlar ve Çözüm Önerileri 555-56

3 İLİN TARİHİ,COĞRAFİ, EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMU TARİHİ ÖZELLİKLERİ: Manisa’nın, Yunanistan’ın Teselya Bölgesi’ndeki Pelion Dağı civarından göç eden Magnetler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Bölge M.Ö. 1450-1200 yıllarında Hititlerin etkisinde kalmıştır. M.Ö. 1200’lerde ise Lidyalılar gelmiş ve Kızılırmak’a kadar bütün Batı Anadolu’ya egemen olmuşlardır. Tarihte, devlet güvencesinde ilk parayı basan Lidya Krallığı’nın başkenti bugünkü Sardes (Sart) şehriydi. Bölge; M.Ö. 546 yılından M.Ö. 334 yılına kadar Pers egemenliğinde kalmıştır. Daha sonra Bölge Bergama Krallığı’nın egemenliğine girmiştir. Bölgenin önemli kentlerinden Philadelphia’ya (Alaşehir) ismini dönemin krallarından II. Attalos Philadelphos vermiştir. Roma döneminde bölgede üretim ve ticaret canlanmış, Gediz ve Bakırçay vadilerinde mevcut tarımsal ürünlere yeni çeşitler eklenmiştir. M.S. 395 yılında Teodisius’un imparatorluğu iki oğlu arasında pay etmesiyle Manisa ve çevresi Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu’nun sınırları içinde kalmıştır. Hıristiyanlığın batıya doğru yayılmasında, Philadelphia, Sardes ve Thyateira kentlerinin önemli rolü olmuştur. Magnesia da bu dini ilk benimseyen kentlerden olmuş sonra da önemli bir piskoposluk merkezi haline gelmiştir. Manisa 1313 yılının 25-26 Ekim’ine tekabül eden Regaip Kandili gecesi Alpagı oğlu Saruhan Bey komutasındaki askerler tarafından fethedilmiş ve Saruhanoğulları Beyliği’nin merkezi haline getirilmiştir. 1346 yılında ölen Saruhan Bey’in türbesi şehrin merkezindedir. Yerine önce oğlu İlyas Bey, onun ölümüyle de İshak Çelebi bey olmuş ve beyliğin en ihtişamlı dönemlerini yaşatmıştır. Ulu Camii ve Medresesi, Mevlevihane ve Çukur Hamam gibi birçok eseri İshak Çelebi şehre kazandırmıştır. Tahminen 1390 yılına doğru vefat etmiş ve kendi yaptırdığı türbesine gömülmüştür. Manisa 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı topraklarına katılmış, ancak Ankara Savaşı sonrası Timur bölgeyi yeniden eski sahiplerine iade etmiştir. 1412 yılında ise Çelebi Mehmed kesin olarak Manisa’yı Osmanlı egemenliği altına sokmuş ve Saruhan Sancağı adıyla idari bir birim haline getirmiştir. Manisa 1437-1595 yılları arasında Osmanlı şehzadelerinin saltanat tecrübesi kazandıkları önemli siyasi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu dönemde II. Murad, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmet ve I. Mustafa gibi daha sonra Osmanlı tahtına da oturmuş padişahların da içerisinde olduğu 16 şehzade Manisa’da sancakbeyliği yapmışlardır.

4 TARİHİ ÖZELLİKLERİ: Bu dönem zarfında Manisa’da şehzadeler ve maiyyetlerindekiler cami, medrese, han, hamam, imaret, çeşme, hastane, köprü ve kütüphane gibi birçok vakıf eserleri yaptırmışlardır. Bunların bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. II. Murad’ın yaptırmış olduğu başta Saray-ı Amire olmak üzere birçok eser ise zamana yenik düşmüştür. 16. yüzyıl sonlarına kadar genelde sakin olan Saruhan Sancağı’nda bu tarihten sonra bütün Anadolu’da olduğu gibi eşkıyalık hareketleri görülmeye başlar. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölgeye hakim olan Karaosmanoğulları bu tür hareketleri büyük ölçüde sona erdirmiştir. Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine dayanılarak 15 Mayıs 1919’ da bölgede Yunan işgali başlar. İşgal sırasında Manisa Merkezde İstihlâs-ı Vatan, Cemiyet-i Müderrisîn, Demirci’de Müdafa’a-i Hukûk-u Osmânî, Gördes’de Hareket-i Milliye Teşkilatı, Kırkağaç’da İstihlâs-ı Vatan, Kula’da Redd-i İlhak, Soma’da Müdafa’a-i Hukuk ve Turgutlu’da Müdafa’a-i Hukûk-u Osmâni adlı Cemiyetler kurularak Yunan işgaline karşı mücadeleler verilmiştir. 30 Ağustos 1922’deki Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanması üzerine Fahreddin Paşa komutasındaki kolordu İzmir’e doğru ilerleyerek Yunan direnişini kırmıştır. İzmir’e doğru kaçan Yunanlılar ve yerli Rumlar kenti ateşe vermiş, günlerce süren yangında tarihin Manisa’ya kazandırdığı büyük kültürel mirasın önemli bir kısmı yok olmuştur. Yaklaşık üç yıl Yunan işgalinde kalan şehir 8 Eylül 1922 tarihinde kurtarılmıştır. 1923’de Saruhan adıyla vilayet olan şehrin adı, 1927 yılında Manisa olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde yeniden imar gören Manisa, karayolu ve demiryolu ulaşımı bakımından önemli bir noktadadır. Zirai, ticari ve sanayi açısından da ülkemizin gelişmiş illeri arasında bulunmaktadır. KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS BİLGİLERİ: Manisa ; Tarihsel ve doğal güzellikleri, Geleneksel Mesir Festivali ile her yıl daha fazla turist çekiyor.16 ilçesi bulunan ilin nüfusu 1.346.162 olmuştur.Mevcut nüfusun %67’sı il ve ilçe merkezinde,%33’ü belde ve köylerde yaşamaktadır. Toplam nüfus büyüklüğü bakımından iller arasında Türkiye’de 14. sıradadır.

5 COGRAFİ ÖZELLİKLERİ: Konumu: Manisa, Batı Anadolu’nun denize kıyısı bulunmayan, fakat kıyıya en yakın ilidir. Coğrafi bakımdan, Ege Bölgesi’nin orta ve kuzeyinde olup, batısı Asıl Ege, doğusu ise İç Batı Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Gediz Havzası’nın büyük bölümü il sınırları içinde bulunmaktadır. İl idari bakımdan, doğudan Uşak’ın Merkez ve Eşme, Kütahya’nın Gediz ve Simav, kuzeyden Balıkesir’in Sındırgı, Merkez, Savaştepe ve İvrindi, güneyden Aydın’ın Nazilli ve Kuyucak, güneydoğudan Denizli’nin Buldan ve Güney, güneybatıdan İzmir’in Kiraz, Ödemiş, Bayındır ve Kemalpaşa, batıdan ise İzmir’in Bornova, Menemen, Aliağa, Bergama ve Kınık ilçeleriyle çevrilidir. Ege Bölgesi'nde yer alan Manisa İli'nin yüzölçümü 13.810 km 2 'dir. Yükselti ise 50 m. ile 850 m. arasında değişmektedir. İl merkezinden doğuya gidildikçe yükselti artmaktadır. İklimi: Ege Bölgesi içinde geniş bir alanı kapsayan Manisa’da, Akdeniz iklimi ile beraber İç Anadolu'nun karasal iklim özellikleri egemendir. Ovalar ve ovaları çevreleyen vadilerde, karasal nitelikli Akdeniz iklimi görülürken, yüksek dağlık bölgeler ve platolar ile kuzey ve kuzey doğusundaki dağlar ve platolarda İç Anadolu'nun karasal nitelikli ikliminin etkileri görülür. Manisa ovalarına hakim olan iklim, Akdeniz kara iklim tipi olarak da adlandırılır. Yaz aylarında sıcaklık yükselirken, yağışlar kış aylarında yoğunlaşır. Ovaların çevresindeki dağlar, deniz etkisini kesecek kadar yüksek olmadığından ve denize dik konumlarından dolayı denizin etkisi batıdan doğuya doğru azalan ölçüde hissedilir. Ovalık kesimlerin ikliminde denize yakınlık nedeniyle yumuşama söz konusudur. Ancak Manisa şehri Manisa Dağı’nın etkisi altındadır. Dağın şehre bakan çıplak ve sarp yüzü yazın yakıcı, kışın dondurucu bir etki yapmaktadır. Bitki Örtüsü: İl alanında doğudan batıya gidildikçe toprak, iklim, topografya gibi çevre şartlarında yaşanan değişim bitki örtüsüne de yansımaktadır. Dağ kütlelerinin deniz etkisini kesmesi, Akdeniz iklimi ve karasal iklim bitki türlerinin iç içe bulunmasına neden olmaktadır. Manisa il topraklarının % 46’sı orman ve makilerle kaplıdır. Geniş bir alanı kaplayan makiler dağların kuzey ve batı yamaçlarında yer alır. Ormanlar meşe, dişbudak, karaağaç, karaçam, kızılçam, ardıç, ahlat ve çınardan ibarettir. Ormanlar genelde 1000 m. üzerindeki yüksekliklerde bulunur. Yaygın maki türleri ise geniş yapraklı taş ıhlamuru, mastık, kocayemiş, funda, ladin, zeytin ve az miktarda da defne, kuşkonmaz ve üvezdir. Bağlar ve zeytinlikler de geniş bir yer kaplar. İl topraklarının % 39.1’i ekili ve dikili arazi, % 6.6’sı çayır ve meralardan, % 8’i tarıma elverişsiz alanlardan ibarettir. Son yıllarda, yüksek kesimlerdeki doğal bitki örtüsünü olumlu anlamda etkilemek ve ekonomik fayda sağlamak amacıyla, delice zeytin aşılaması, antepfıstığı aşılaması, ceviz, kestane, fıstıkçamı yetiştiriciliği yaygınlaşmaktadır. Manisa’da bitki örtüsü bakımından farklılık gösteren bölgelerin başında Spil Dağı gelmektedir. Dağ üzerindeki milli parkta, 600 civarında bitki çeşidi belirlenmiştir. Manisa il sınırları içinde 20 milyon civarında zeytin ağacı ile 73.192 hektar bağlık alan mevcuttur.

6 EKONOMİK ÖZELLİKLERİ: Manisa ilinin ekonomisi tarım ve sanayiye dayanır. Manisa sanayi bakımından ileri, madencilikte zengin, tarımda ise Türkiye’de en çok üzüm ve zeytin yetiştiren bir ildir. Çekirdeksiz üzümü dünyaca meşhurdur. Kırkağaç kavunu ile Kula, Demirci ve Gördes halıları isim yapmıştır. Tarım: İl topraklarının % 91.7’si tarıma elverişlidir. Bu toprakların ise % 46’sı orman ve makilerle kaplıdır. Arazi ve mevsim şartları sebebiyle, tarım ürünleri çeşit ve miktar bakımından fazladır. Tahıl, baklagiller, sanayi ürünleri, sebze ve meyvenin en çok istihsal edildiği illerden biridir. Başlıca ürünleri buğday, arpa, mısır, pirinç, nohut, bakla, tütün, pamuk, susam, karnabahar, domates, patlıcan, pırasa, kabak, biber, fasulye, ıspanak ve bol miktarda lahanadır. Meyvecilik Manisa ilinde çok gelişmiştir. Türkiye’de kurutmalık çekirdeksiz üzümün en çok yetiştiği yer Manisa’dır. Üzümün ana vatanı kabul edilen bu ilde, Türkiye üretiminin % 85’i yetişir. Üzüm en önemli tarım ürünüdür. Manisa’da yetişen diğer meyvelerse zeytin, şeftali, kiraz, kayısı, badem, armut, ceviz, nar ve kestanedir. Hayvancılık: Çayır ve meraların gittikçe azaldığı Manisa ilinde hayvancılık üçüncü derecede bir gelir kaynağıdır. Manisa, coğrafi büyüklüğü, toprak yapısı, iklim ve bitki örtüsünün elverişliliği sebebiyle, oldukça çeşitli yabani hayvan varlığına sahiptir. Başta doğu ve kuzeydeki dağlar, platolar olmak üzere, ilin yüksek kesimlerinde seyrek olarak geyik ve karacaya rastlanmaktadır. Aynı yörelerde daha sık olarak domuz, tilki, çakal, sincap, kirpi, boz ayı, tavşan gibi yaban hayvanları bulunur. İlde kanatlı hayvanlar olarak; atmaca, şahin, yaban güvercini, sığırcık, çulluk, tahtalı ve çil keklik, leylek, yaban kazı ve yaban örneği türleri bulunmaktadır. Nehirler ile Marmara Gölü su alanı, sulak çayırları, sazlıkları ile su kuşları için önemli bir kışlak ve kuluçka yeridir. Ormancılık: Manisa, Ege bölgesinin orman kuşağı üzerindedir. Dağları ve platoları ormanlarla kaplıdır. Madenleri: Manisa maden bakımından oldukça zengindir. Soma ilçesinde Çamlıca Dağı yamaçlarından çıkarılan linyit, Soma Termik Santralinde kullanılarak, elektrik enerjisi elde edilir. Manisa ilinde linyitten başka kurşun, civa, zımpara, mermer ve perlit madenleri de işletilmektedir.Ayrıca uranyum rezervi tespit edilmiştir. Sanayi: Manisa, Ege bölgesinin İzmir’den sonra ikinci sanayi ve ticaret merkezidir. Geniş bir sanayi bölgesi vardır. Sanâyi her geçen gün hızla gelişmektedir. Manisa Avrupa’da yatırım yapılması en uygun şehir olarak seçilmiştir. Ulaşım: Manisa, ulaşım imkânları çok zengin olan bir ildir. İzmir’i; Ege, Akdeniz kıyıları ile İstanbul, Ankara, İç Anadolu’ya bağlayan karayolları Manisa’dan geçer. Kavşak noktasıdır. Manisa İzmir’e çok yakındır. İzmir’in deniz ve hava ulaşımından da istifade etmektedir. Manisa demiryolu ağının kavşak noktalarından biridir. Bandırma-Balıkesir istikâmetinden ve Eskişehir-Uşak istikâmetinden gelen demiryolu hattı Manisa’da birleşir ve tek hat olarak İzmir’e bağlanır.

7

8

9 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN FİZİKİ MEKANI 1 Binada 1932 m2 alanda 6 Kat 50 Oda

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 DİN ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI (İMAM HATİP LİSESİ- İMAM HATİP ORTAOKULU) MANİSA İLİ 2013-2014 SAYISAL VERİLER OKUL TÜRÜ 2002-2003 YILI OKUL/KURUM SAYISI 2013-2014 YILI OKUL/KURUM SAYISI YERLEŞİM YERİ ÖĞRETİM ŞEKLİ ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI DERSLİK SAYISI ŞUBE SAYISI YENİ KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI ŞKNİ İmam-Hatip Ortaokulu Toplamı. İmam-Hatip Ortaokulu İmam-Hatip Lisesi Bün Ortaokul İmam-Hatip Lisesi Toplamı. İmam-Hatip Lisesi And.İmam-Hatip lisesi

25 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA İLKOKUL/ORTAOKUL SAYILARI

26 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.SINIFLAR YENİ KAYIT ÖĞRENCİ DURUMU

27 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA 1.SINIFLAR YENİ KAYIT VE ARTIŞ ORANLARI 12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KAPSAMINDA İMAM HATİP ORTAOKULLARININ KAYIT DURUMU *6 Bağımsız İmam Hatip Ortaokulu, 12 İmam Hatip Liseleri Bünyesinde İmam Hatip Ortaokulu

28

29

30

31

32

33

34

35

36 ÖĞRENCİ BAŞINA MALİYET TAŞIMA YEMEK 1 Günlük Yıllık Taşıma Merkezi Sayısı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Yıllık Taşıma Maliyeti TL Yıllık Yemek Maliyeti TL Toplam Maliyet 36

37 Taşıma Merkezi Sayısı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Yıllık Taşıma Maliyeti TL Yıllık Yemek Maliyeti TL Toplam Maliyet ÖĞRENCİ BAŞINA MALİYET YEMEK 1 Günlük Yıllık 37

38 Taşıma Merkezi Sayısı 151 Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı 989 Taşınan Öğrenci Sayısı 18.344 Taşıma Merkezi Sayısı Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı Taşınan Öğrenci Sayısı İlkokul+OrtaokulOrtaöğretim Eğitim Öğretim Dönemi Taşınan Öğrenci Sayısı Tüm Öğrenci Sayısı Oran % Taşınan Öğrenci Sayısı Tüm Öğrenci Sayısı Oran % 2011-201218.34443255 424553710736 2012-201317.73383408 21106416713315 38 Taşıma Merkezi Sayısı 159 Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı 1050 Taşınan Öğrenci Sayısı 17.733

39 PANSİYONLU OKULLARIN KAPASİTE VE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI

40

41

42

43

44 YAYGIN EĞİTİMYAYGIN EĞİTİM OKUR YAZAR ORANLARI YILLAR ÇAĞ BİLENBİLMEYENBİLİNMEYEN NUFUSU 6+ KET ORAN 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF KET ORAN 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF KET ORAN 2010-2014 STRATEJİK PLANDAKİ HEDEF % % % 2010 1.266.378536.399620.5061.156.90591,3610062.26715.56577.8326,15011.79319.84831.6412,50 2011 1.226.809570.583601.1321.171.71595,5110040.3738.60248.9753,9902.6673.4526.1190,50 2012 1.346.162634.546663.1551.297.70196,4010035.2457.37342.6183,1602.6713.1725.8430,440 2013 1.346.162635.202663.5051.298.70796,4710034.5897.02341.6123,0902.6713.1725.8430,440

45

46

47

48

49 YEREL/ULUSAL/ULUSLAR ARASI PROJELER (PROJE SAYISI/ KATILAN ÖĞRETMEN /ÖĞRENCİ SAYISI ) TEMEL EĞİTİM-ORTAÖĞRETİM-DİĞER KURUMLAR DÖNEM YEREL PROJE SAYISI (SODES/KALKINMA AJANSI VB.) ULUSAL PROJE SAYISI (TÜBİTAK VB.) ULUSLARARASI PROJE SAYISI (AB PROJELERİ VB.) PROJE SAYISI KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI Projelerin Toplam Bütçesi PROJE SAYISI KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI Projelerin Toplam Bütçesi PROJE SAYISI KATILAN ÖĞRETMEN SAYISI KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI Projelerin Toplam Bütçesi (Euro) 2010-2011 28150108425.175 2011-2012 2118795372.934 2012-2013 2013-2014

50

51

52

53

54

55 SORUN-1 : Arsa bilgi ve belgelerinin temin edildikten sonra; Zemin etütlerinin yaptırılması, ihale dosyalarının hazırlanması,ihale sürecinin en az 2.5 - 3 ay gibi bir süreç alması gibi ( sorgulama olmazsa ) nedenlerden dolayı başlama süreci 6 ayı bulmaktadır.Bu nedenle yıl içersinde tamamlanamamaktadır. ÇÖZÜM-1 : Yatırım programları Ocak ayının 20 sine kadar hazırlanıp bakanlıkça ocak ayında onaylanması. SORUN-2 : Zemin etüd çalışmaları sırasında ilimiz 1.derecede deprem bölgesi oluşundan dolayı zemin iyileştirilmesi gerekmektedir.Zemin iyileştirme ile ilgili iş ve işlemler ile projelerin buna göre tekrardan revize edilmesi işlemleri zaman almaktadır.(Bu işlemler ihale yoluyla firmalara yaptırıldığından belli bir sürece bağlıdır.)Bundan dolayı da okul inşaatları bir sonraki yıla sarkmaktadır. ÇÖZÜM-2 : Taslak program üzerinden teklif edilen arsalarının zemin etütlerinin yapılması. SORUN-3: Okul yapımı için planlanan arsalara belirlenen projeler sığmayabiliyor.Yeni arsa arayışı sırasında ve yeni arsaya göre ihale hazırlıkları süreç alabiliyor ve buda inşaatların gerçekleştirilmesini geciktirebiliyor. ÇÖZÜM -3 : En geç mart ayında yapım ve onarımların ihale edilmesi. SORUN-4 : Ortaöğretim yatırımlarımız için 2012 yılından önceki yıllarda, ihaleye çıkılabilmesi için bakanlığımızdan izin isteniyordu. İzin işlemleri sırasında defalarca yazışma yapılmak zorunda kalınabiliyordu buda gecikmelere sebebiyet veriyordu. ÇÖZÜM-4 : Özel idarenin işlerin yoğun olduğu aylarda yeterince teknik personel çalıştırılması için hizmet satın alması ve yeterli personele sahip olması. SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

56 SORUN- 5 Eğitimin Kalitesini artırmak için; öğretmen eksikliğinin giderilmesini, personelimizin il içindeki dağılımının dengeli ve etkili olmasını, niteliklerinin sürekli geliştirilmesini sağlamak. ÇÖZÜM-5 Öğretmen eksiğinin azaltılmasını sağlayarak çözümlenecektir. SORUN-6 : Eğitimdeki alanındaki toplumdaki duyarlılığı artırarak, yüksek nitelikli eğitim öğretim hizmeti sunmak ve ilimizin iller sıralamasındaki akademik başarısını artırmak. ÇÖZÜM-6 : İlimizin SBS, YGS ve LYS de başarı sıralamasını daha üst seviyelere çıkarmak ve bunun için çeşitli projeler üretmek. SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


"MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1. İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER Sayfa No İlin Tarihi, Coğrafi, Ekonomik ve Kültürel Durumu 3-3-7 Disiplin Olayları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları