Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (2011)

2 MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesi Uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten,  bir kuruluş olarak göreve başlamıştır. Meslekî Açık Öğretim Lisesi, program olarak 1995 yılında uzaktan öğretim teknolojilerine yüz yüze eğitimi de katarak Açık Öğretim Lisesi bünyesinde tarihine kadar hizmet vermiştir.

3 MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yüz yüze eğitimi ve staj çalışmaları ile bugüne kadarki uygulamalardan alınan geri bildirimler sonucunda, Açık Öğretim Lisesinde mevcut olan mesleki orta öğretim programlarının daha etkin bir şekilde uygulanabilmesine imkan verilebilmesi için, Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nin kuruluşunu zorunlu hale getirmiştir. tarih ve 1461 sayılı Bakanlık makamının onayı ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bünyesinde “MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ”  kurulmuştur.

4 MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
VİZYONUMUZ Mesleki eğitimi bilgi çağı eğitim sistemine uyumlandırmak, MİSYONUMUZ Bilgi toplumu olma sürecinde, zorunlu eğitim çağı dışında kalmış herkese   mesleki eğitim verilebilmesi için mesleki eğitim sistemini  en uygun teknolojilerle bütünleştirmek.

5 MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN AMACI;
Gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni teknolojileri kullanarak; İlköğretimi tamamlayan ancak orta öğretime devam etmeyenler ile orta öğretimden ayrılanlara öğrenim görme fırsatı vermek, Orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkan eşitliğine, toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak, Öğrenciyi yüksek öğrenime hazırlamaktır.

6 Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nde Modüler Öğretim Sistemine (4 yıllık sisteme)tabi olan öğrenciler;
1- Ahşap Teknolojisi Alanı 2- Bilişim Teknolojileri Alanı 3- Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı 4- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı 5- Denizcilik Alanı 6- El Sanatları Teknolojisi Alanı 7- Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 8- Gıda Teknolojisi Alanı 9- Giyim Üretim Teknolojisi Alanı 10- Grafik ve Fotoğraf Alanı 11- Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 12- Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanı 13- İnşaat Teknolojisi Alanı 14- Kimya Teknolojisi Alanı 15- Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı 16- Kuyumculuk Teknolojisi Alanı 17- Makine Teknolojisi Alanı 18- Matbaa Alanı 19- Metal Teknolojisi Alanı 20- Metalürji Teknolojisi Alanı 21- Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı 22- Muhasebe ve Finansman Alanı 23- Pazarlama ve Perakende Alanı 24- Sanat ve Tasarım Alanı 25- Tekstil Teknolojisi Alanı 26- Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı 27- Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 28- Harita- Tapu Kadastro Alanı 29- Bahçecilik Alanı 30- Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı 31- Eğlence Hizmetleri Alanı 32- İmam Hatip Lisesi; Diploması alabilmektedirler. Alan ve Dallara ait ders dağılım çizelgelerinin ayrıntılarına web sitemizin linkinden ulaşılabilir.

7 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ VE İŞLEMLERİ
tarihinde yayınlanan 56 nolu Genelge ile Açık Öğretim Okullarının iş ve işlemleri 2011 yılı Şubat ayından itibaren tüm il ve ilçelerde belirlenecek olan okullarda da yapılacaktır. Belirlenecek okullarca kayıt alınmaya başlanıncaya kadar Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri bugüne kadar olduğu gibi iş ve işlemleri yürütmeye devam edeceklerdir.

8 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ VE İŞLEMLERİ
56 nolu genelgede bu husus aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak uzaktan eğitim teknikleri ile eğitim hizmeti sunan Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi, yurt içinde ve yurt dışında toplam bir milyondan fazla öğrenciye hizmet vermektedir.

9 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ VE İŞLEMLERİ
Ancak , bu okulların öğrenci hizmetlerinin yurt içinde sadece ilçe merkezlerinde bulunan Halk Eğitim Merkezlerinden sunulması, özellikle büyük ilçelerde Halk Eğitim Merkezlerinde belli dönemlerde aşırı bir iş yükü ve izdihama sebep olmakta, izdiham ve erişim güçlüğü bu hizmetten faydalanmak isteyenler açısından caydırıcı bir duruma yol açmaktadır.

10 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ VE İŞLEMLERİ
Bu sebeplerle; açık öğretim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, hızlandırılması, vatandaşlarımızın erişimlerinin kolaylaştırılması, gereksiz işlemlerle meydana gelen zaman kaybının önlenmesi, daha verimli ve daha nitelikli hizmet verilmesi amacıyla açık öğretim hizmetlerinde örgün öğretim kurumlarımızdan daha fazla yararlanılması gerekli görülmektedir.

11 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ VE İŞLEMLERİ
Bu kapsamda; Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin kayıt ve veri girişleri, disiplin kurulu kararı ile okulla ilişkisi kesilenlerin daha önce öğrenim gördüğü okullarda olmamak kaydı ile yüz yüze eğitimin verileceği meslek alan/dalının bulunduğu kurum/meslek liseleri müdürlüklerine yapılacak, kayıt evrakı bu okullarda saklanacaktır.

12 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ VE İŞLEMLERİ
Kayıt yenileme işlemleri, bu okul müdürlükleri veya halk eğitim merkezi müdürlükleri tarafından da yapılacak, öğrencilerle ilgili belgeler okul müdürlükleri veya halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından düzenlenecektir. İşlemlerin tamamı elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup, okul ve kurum yöneticilerinin yapacakları iş ve işlemlere ilişkin açıklamalar, açık öğretim okullarımızın internet sayfalarında yer almaktadır.

13 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ VE İŞLEMLERİ
56 nolu genelgede yer alan bu bilgiler doğrultusunda, Açık öğretim Okullarının iş ve işlemlerinin nasıl yürütüleceği Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 182 nolu yazısıyla açıklanmıştır: İlgi genelgeye göre ülke genelinde vatandaşlarımıza sağlıklı hizmet sunulabilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğrenimine Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde devam etmek isteyenlerin işlemlerinin hızlı ve güvenli yürütülebilmesi için koordinatör okulların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

14 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ VE İŞLEMLERİ
Buna göre; Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin işlemleri il, ilçe merkezlerindeki Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapılacaktır. Bu okul veya kurumlarda, müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında en az iki öğretmenden oluşan komisyon kurulacak, kurulacak olan bu komisyonda görevli personel öğrencilerle ilgili tüm iş ve işlemleri birlikte yapacaklardır.

15 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ VE İŞLEMLERİ
Bununla birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il merkezinde her okul/kurum türünden bir okul/kurum koordinatör olarak, bu okulda kurulan komisyonda görev yapan müdür veya müdür yardımcısı da il koordinatörü olarak görevlendirilecektir.

16 MAÖL YAZILIM PROGRAMLARI VE TERİMLER
Aktif Öğrenci: Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrencilerimiz için kullanılır. Kaydı Donuk Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır. Kayıt yenileme döneminde kaydını yenilemesi gerekir. Kaydı Silik Öğrenci: Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır. Yeni kayıt döneminde kaydını yeniden yaptırması gerekir. Daha önceki kazandığı krediler aynen korunur. Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe süreyi,

17 MAÖL YAZILIM PROGRAMLARI VE TERİMLER
Dönem: Eğitim-öğretimin başladığı tarihlerden dönem sınavların yapıldığı tarihe kadar geçen süreleri, Kayıt yenileme: Meslekî Açık Öğretim lisesine kayıtlı öğrencilik durumu aktif yada donuk olan öğrenciler için yapılacak işlemi Silik Öğrenci Form C İşlemi : Meslekî Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu halde iki dönem kaydını yenilemeyen öğrencilerin yapacağı işlemi, Tasdiknameli Öğrenci Form C : Meslekî Açık Öğretim Lisesi’nden tasdikname almış öğrencilerin yapacağı işlemi,

18 MAÖL YAZILIM PROGRAMLARI VE TERİMLER
Yüz Yüze Eğitim: İmam hatip liseleri ile meslekî ve teknik orta öğretim okul/kurumlarında öğrencilere dershane ve atölyelerde yaptırılan eğitimi, Uzaktan Öğretim: Bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız olarak yapılan öğretimi, Merkezî Sistem Sınavı: Meslekî Açık Öğretim Lisesi programlarında yer alan ortak, seçmeli, bir kısım alan ve meslek derslerinin sınavlarının bir merkezden yapılmasını, Denklik: Yurt dışındaki okullardan alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi, diploma ve benzeri belgelerin incelenerek, Meslekî Açık Öğretim Lisesinde hangi alan/dal/dönem ve kaç krediye eşdeğer olduğunun belirlenmesini,

19 KAYIT KABUL ŞARTLARI Meslekî Açık Öğretim lisesine, sağlık durumu öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan; İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar, Orta öğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar ile mezun olanlar, Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda, yurt dışında öğrenim görmüş olanlar, kayıt yaptırabilirler. Not: Herhangi bir yüksek okulu bitirenler, devam edenler veya terk edenler Meslekî Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramazlar.

20 KAYIT KABUL ŞARTLARI Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik İşlemleri; Yurtdışındaki okullardan alınmış olan öğrenim belgelerinin incelenerek belge sahibinin gördüğü öğrenimin, yurdumuzdaki hangi okullara ve bu okulların hangi sınıflarına denk olduğunun tespit ettirilmesi gerekmektedir. Denklik işlemleri MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve illerde Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilgili komisyonlarında, yurtdışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde yapılmaktadır

21 KAYIT KABUL ŞARTLARI Varsa Ustalık yada Kalfalık belgesi,
Meslekî Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak için müracaat eden öğrenciler, kayıt yaptıracakları okul türü ve alanları ile ilgili varsa Kalfalık-Ustalık belgeleri veya bölüm diplomalarının onaylı bir örneğini kayıt evrakları ile birlikte teslim edeceklerdir. Sekiz yıllık ilköğretim okulu mezunu olup, mezun olduktan sonra kalfalık belgesi alan öğrenciler Meslekî Açık Öğretim Lisesi 9. sınıf ortak kültür derslerinden muaf tutulurlar.

22 KAYIT ÜCRETİ Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıracak öğrencilerden Lise’nin belirleyeceği oranda Yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınır. Yüz yüze eğitime katılanlar, temrinlik malzeme ile diğer eğitim giderleri için, Lise Müdürlüğü tarafından esasları ve miktarları tespit edilen ücreti yüz yüze eğitim veren okula ait, Mesleki Açık Öğretim için açılmış ayrı bir hesaba yatırırlar. Kullanılan malzeme ve diğer giderler (temrinlik malzeme, kâğıt, yazıcı, toner vb. giderler) bu hesaptan harcanır ve belgelendirilir.

23 Başvuru Ücreti Ödemeyecek Öğrenciler
1974 Kıbrıs Barış Harekatında yaralanan gazilerimiz ile bu mücadelede şehit düşenlerin eşleri ve çocukları, Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile eşleri ve çocukları, bu mücadelede şehit düşenlerin eşleri ve çocukları, İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar; Durumunu belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti alınmayacaktır.

24 KAYIT İŞLEMLERİ Başvuru; Lise müdürlüğünce belirlenecek tarihler arasında Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen okul/kurum müdürlüklerine yapılır. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri; Lise Müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde yeni kayıt kılavuzuna göre okul/kurum tarafından yapılır. Kayıt yenileme işlemleri; Lise Müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde kayıt yenileme kılavuzuna göre okulu/kurum tarafından yapılır. Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine nakiller ile Mesleki Açık Öğretim Lisesinde alan değişikliği, öğretim yılı başında çalışma takviminde belirtilen tarihlerde yüz yüze eğitimin verileceği okul/kurumlar tarafından yapılır.

25 VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ Okul/Kurumlar tarafından Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ne ön kaydı yapılan öğrencilerden; Okul/Kurum müdürlüklerine yapılan başvurular, değerlendirme ve yerleştirme komisyonu tarafından, alan tercihlerine göre tasnif edilir, kontenjanlara göre yerleştirme yapılır. İlköğretim Okulu, Ortaokul ve Ortaöğretim kurumu mezunu olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilerin belgelerinin şartlara uygun ve eksiksiz olması durumunda öğrenci sistemde aktif hale getirilir. Tasdikname ile kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, okuduğu dönem, devam devamsızlık bilgileri ve öğrenim belgelerinde daha önce almış olduğu ortak ve seçmeli genel kültür dersleri ile Mesleki Açık Öğretim Lisesinde uzaktan eğitimle alınan alan/dal dersleri; Okul/Kurum Müdürlükleri tarafından Lisenin sistemine aktarılır ve aktif hale getirilir.

26 ÖĞRETİM SİSTEMİ Meslekî Açık Öğretim Lisesinde kredili sistem uygulanır.Program; ortak, alan/dal ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencilerin, programda belirtilen ortak dersleri ile Bakanlıkça uygun görülen Alan/Dal dersleri uzaktan öğretim yöntemi ile Lise tarafından verilir. Meslekî Açık Öğretim Lisesinde 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir.

27 ÖĞRETİM SİSTEMİ Uzaktan öğretim uygulamaları, çalışma takviminde belirtilen sürelerde bir öğretim yılında en fazla üç öğretim döneminde merkezi sistem sınavları ile yapılır. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar. Hangi Alan/Dal derslerinin uzaktan öğretim yöntemi ile yapılabileceği, her yıl öğretim döneminden önce lise tarafından belirlenir ve ilgili yerlere duyurulur.

28 ÖĞRETİM SİSTEMİ Yüz yüze eğitim ise, İmam hatip liseleri ile meslekî ve teknik orta öğretim okul ve kurumlarda öğrencilere; dershane, atölye, laboratuar, uygulama alanı ve işletmelerde verilir. Yüz yüze eğitim uygulamaları, örgün mesleki ortaöğretim kurumlarında uygulanan mevzuat çerçevesinde belirtilen dönem ve sürelerde yapılır. Ancak dinî ve millî bayramlar ile mahallî kurtuluş günlerinde yüz yüze eğitim yapılmaz. Kayıt yenilemeyen öğrenciler, yüz yüze eğitime devam edemezler.

29 ÖĞRETİM SİSTEMİ Yüz yüze eğitim ile alınan alan/dal derslerine ait puanlar okul/kurum tarafından Lise müdürlüğünün sistemine aktarılır. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamındaki bölümlerde eğitim görmek isteyenlerin, uygulamalı eğitimlerini işletmelerde yapmaları esastır. Uygun işletme bulunamaması durumunda uygulama dersleri okulda yapılır. Alan/dallarında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olanlar işletmelerde beceri eğitiminden muaftırlar.

30 ÖĞRETİM SİSTEMİ Yüz yüze eğitim ile alacağı alan/ dal derslerinin iş ve işlemleri Okul/Kurumlar tarafından yürütülür. Alanında ders muafiyeti sağlayacak olan Bakanlık onaylı belgeye sahip öğrenciler ile ara sınıf tasdiknameli öğrencilerin, sorumlu oldukları ve/veya sorumlu olmadıkları alan/dal derslerinin ders muafiyet ve intibak işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yüz yüze eğitim veren okul ve kurumlar tarafından oluşturulacak olan sorumlu müdür yardımcısı ve ilgili zümre öğretmenlerinden oluşan Muafiyet/İntibak Komisyonu tarafından yapılır. Alanında ustalık-kalfalık belgesi olan öğrenciler işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmasından muaf tutulur.

31 ÖĞRETİM SİSTEMİ Alan/dal Dersleri: Kayıtlı oldukları alana göre tanımlanmış meslek derslerini ifade eder, öğrenciler bu dersleri yüz yüze eğitimle almak zorundadırlar. Bu derslerden (*) işaretli olanların muafiyeti yoktur bu dersler başarılmak zorundadır. Diğer derslerden başarısız olunması halinde öğrenci bu dersten muaf tutulup yerine başka bir alan dersi verilebilir. Çizelgedeki yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri, öğrencinin seçtiği programa göre ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından seçilerek belirlenir. Ders dağılım çizelgelerine adresinden ulaşılabilir. 4 yıllık İmam–hatip okuluna kayıt yaptıran öğrenciler alan derslerinin bir kısmını uzaktan eğitimle alacaklardır.

32 ÖĞRETİM SİSTEMİ Ortak Dersler: Meslekî Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir. Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir. Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz. Seçmeli Dersler: Mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir. Kayıt yenileyen her öğrenci kendisine verilen şifre ile sisteme girer ve derslerini seçer.

33 KREDİ Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir. Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısı, Mesleki Açık Öğretim Lisesinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.

34 MEZUNİYET ŞARTLARI Mezuniyet Kredisi ; Ortak+Seçmeli : 110 Kredi
Alan : 130 Kredi Genel Toplam En Az : 240 Dönemi en az : 8

35 İmam- Hatip Lisesi Mezuniyet Kredisi ;
MEZUNİYET ŞARTLARI İmam- Hatip Lisesi Mezuniyet Kredisi ; Ortak+Seçmeli : 130 Kredi Alan : 110 Kredi Genel Toplam En Az : 240 Dönemi en az : 8

36 Lise diplomalılar için mezuniyet kredisi;
MEZUNİYET ŞARTLARI Lise diplomalılar için mezuniyet kredisi; Yüz yüze eğitimi bitirmek kaydıyla, Dönem en az : 4 Sistemde sorumlu ortak/ alan dersi bulunan öğrenciler yukarıdaki şartları taşısalar bile mezun edilmezler.

37 MEZUNİYET ŞARTLARI Öğrenci; gerekli olan dönemi,yüz yüze eğitimini,ortak derslerini tamamlamış, yeterli krediye ulaşmış ise, Meslekî Açık Öğretim Lisesinden mezun olur. Lise müdürlüğü, mezuniyet koşullarına ulaşan öğrencilere ait diploma ve diploma defterini düzenleyerek kayıtlı bulunduğu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderir. Mezun olan öğrenci ait olduğu yıl için belirlenen diploma harcını ilgili banka şubelerinden birisine yatırarak dekontu ile birlikte şahsen veya bir vekili aracılığı ile Halk Eğitim Merkezine başvurarak diplomasını imza karşılığı teslim alır.

38 MEZUNİYET Meslekî Açık Öğretim lisesinden mezun öğrenci, öğrenci seçme sınavında aynı kategorideki örgün eğitim öğrencisi ile aynı haklara sahiptir. Ancak, Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde okul birinciliği yoktur.

39 NAKİLLER Nakil isteğinde bulunan öğrencilerin gittikleri il/ilçelerde alanı ile ilgili yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara nakilleri yapılır. Nakil oldukları Okul/Kurumlarda, alanında gurubu bulunmayan öğrenciler, grup oluşuncaya kadar beklerler veya takip eden öğretim yılı başında farklı bir alan/dala geçiş yapabilirler. Öğrencinin yüz yüze eğitime devam ettiği okul, başarı durum belgesi yada yüz yüze eğitime katılmadığını gösteren yazı ve nakil istek dilekçesini nakil istediği il/ilçedeki yüz yüze eğitim alacağı Okul Müdürlüğüne gönderir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin nakil istekleri kesin kayıt işlemlerini sonuçlanmasından sonra yapılır. Ayrıca, Meslekî Açık Öğretim Lisesi sınavlarından bir ay önce nakil işlemi yapılmaz.

40 SAYISAL VERİLER Öğretim yılı itibariyle Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde; Aktif Öğrenci Sayısı : Donuk Öğrenci Sayısı : Mezun öğrenci Sayısı :

41


"MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları