Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Basın Toplantısı’na Hoşgeldiniz İstanbul, 18.06.2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Basın Toplantısı’na Hoşgeldiniz İstanbul, 18.06.2008."— Sunum transkripti:

1 Basın Toplantısı’na Hoşgeldiniz İstanbul, 18.06.2008

2 Şafak Alpay Genel Koordinatör Hannover Fairs Interpro A.Ş.

3 Kaynak: EITO Raporu 2008 Dünya Bilişim Sektörü (2008 – 09) ABDJaponyaABDünya Bilgi ve İletişim Teknolojileri % 4,9% 2,5% 2,9% 5,2 Bilgi Teknolojileri % 4,5% 3,8% 4,4% 5,5 İletişim Teknolojileri % 5,3% 1,4% 1,8% 5,0 Tüketici Elektroniği - % 3,9

4 Nüfus: 587.055.807 Internet Kullanıcısı :102.887.000 GSM Abonesi: 230.000.000 Ortalama Ekonomik Büyüme Oranı: 8.2% Avrasya Bölgesi Azerbaycan Belarus Bulgaristan Ermenistan Gürcistan Irak İran Kazakistan Mısır Moldova Özbekistan Romanya Rusya Suriye Tacikistan Türkiye Türkmenistan Ukrayna Yunanistan 19 Avrasya Ülkesi:

5 Türkiye Bilişim Sektörü (2008) 2008 yılı pazar büyüklüğü - beklenen : 31 milyar USD (% 20,2 artış) Bilgi Teknolojileri (2008): 7,92 milyar USD Yazılım payı: 4% İletişim Teknolojileri (2008): 23,10 milyar USD Pazar büyüklüğü (milyar USD) * Tahmini rakamlar / Kaynak: İnterpromedya

6 20082009Değişim Bilgi Teknolojileri 7,9159,60021.3% İletişim Teknolojileri 23,10027,00018.6% BİLİŞİM TOPLAM 31,01537,00019,3% Türkiye Bilişim Sektörü (2008 - 2009)* * Tahmini rakamlar / Kaynak: İnterpromedya

7 Bu pazarda olmak neden önemlidir: Bilgisayar satışları her yıl %35 civarında artmakta 22 Türk bilişim firması dünyanın en hızlı büyüyen 500 bilişim firması arasınada yer alıyor 59 milyonun üzerinde GSM abonesi 19 milyonun üzerinde internet abonesi 5 milyon ADSL kullanıcısı 30 TV kanalı ulusal, 250 TV kanalı lokal E-devlet uygulamaları yaygınlaşıyor Neden Türkiye? Türkiye Avrupa’da TV imalatında 1. sırada Otomobil/ Otobüs imalatında 1. sırada Çelik üretiminde 3. sırada Otomotiv parçası üretiminde 4. sırada Türkiye Dünya’nın 6. Çimento üreticisi 2. Düz cam üreticisi 2. Mücevher ihracatcısı 6. Tekstil ihracatcısı Ve; *Kaynak:TÜSİAD yayını

8 SADECE Avrasya’da iş yapmayı hedefleyen: Katılımcıların ; ürünlerini sergiledikleri, Ziyaretcilerin ; bu bölgede iş ortağı aradıkları, Aynı zamanda en yeni teknolojileri izleyebildikleri bir iş platformu Neden CeBIT Bilişim Eurasia? Türkiye’ de Yatırım Pazarlama Türk firmaları ile birlikte Türkiye’de Kendi ülkelerinde Bölgede Ve; İş yapmak isteyenlerin iş platformu...

9 %100 V ERİMLİ İ Ş B AĞLANTILARI 40.000 İş Dünyası ziyaretçisinin %22,83’ü bilişim sektöründen

10 %100 V ERİMLİ İ Ş B AĞLANTILARI 14 ana sektörden 15.178 İş Dünyası Ziyaretçisinin dağılımı

11 Avrasya’nın 1 numaralı dijital iş platformu CeBIT Bilişim Eurasia: Geliştirilmiş yapı ile daha verimli iş bağlantıları Yenilikçi ürün ve çözümler Yeni projeler, tematik bölümler ve forum alanları

12 Dennis Smith, Genel Müdür, Hannover Fairs Interpro A.Ş.

13 1 B AŞARILI Y IL 2007 Gerçekleşen 2008 Hedefler 908 Katılımcı 149.655 Ziyaretçi 1.852 Basın Mensubu 1.000 Katılımcı 150.000 Ziyaretçi 1.900 Basın Mensubu 67 Ülke ve bölgeden ziyaretçi 70 Ülke ve bölgeden ziyaretçi 40.500 Karar Verici Ziyaretçi 44.000 Karar Verici Ziyaretçi 60.000 sqm. Brüt fuar alanı

14 1 G ELİŞTİRİLMİŞ F ORMAT Yeni içerikler – Daha verimli bir fuar deneyimi için Yeni yerleşim – Dijital dünyanın avantajlarına daha hızlı ulaşmak için Yeni forum alanları – Fırsatları ve yenilikleri daha yakından görmek için Yeni tematik bölümler – Daha kapsamlı sunumlar yapmak için

15 1 İ Ş P LATFORMU

16

17 Dicle Eroğul Genel Sekreter TBD - Türkiye Bilişim Derneği Türkiye Bilişim Derneği 1971 yılında Ankara’da kuruldu. TBD, 9.500 üyesi, beş şubesi, 13 il temsilciliği ve 33 üniversitede TBD-Genç örgütlenmesiyle, bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

18 ULUSAL ETKİNLİKLER - TBD Bilişim Kentleri Platformu, TBD’nin yerel yönetimlerle birlikte oluşturduğu gönüllü bir işbirliği platformudur. Bu platform belirli aralıklarda toplanarak Bilişim Toplumuna giden yolda yerel yönetimlerin sorunlarını irdelemektedir. Platformun 2008 yılı ikinci toplantısı, CeBIT Bilişim Eurasia kapsamında gerçekleştirilecektir. BİLİŞİM KENTLERİ PLATFORMU

19 ULUSAL ETKİNLİKLER - TBD Bu yıl etkinliğe geçen yıllardan çok daha fazla kamu kurum ve kuruluşu katılmaktadır. Bu kuruluşların e- devlet konusunda yürüttükleri çalışmaların vatandaşla buluşması için her kurumun kendini daha iyi anlatacağı bir ortam, CeBIT Bilişim Eurasia kapsamında düzenlenecek olan toplantılarla oluşturulacaktır. e-DEVLET PLATFORMU

20 ULUSLARARASI ETKİNLİKLER -TBD Her yıl düzenlenmekte olan Türk Cumhuriyetleri Bilişim İşbirliği Forumu’nun yedincisi, bu yıl CeBIT Bilişim Eurasia kapsamında iki günlük bir etkinlik olarak 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecektir. Beş Türk Cumhuriyetinden üst düzey delegelerin katılacağı toplantıda ülkelerarası işbirliği olanakları irdelenecektir. 7. TÜRK CUMHURİYETLERİ BİLİŞİM İŞBİRLİĞİ FORUMU

21 Behçet Envarlı Genel Sekreter TBV – Türkiye Bilişim Vakfı 1995 yılında kurulan Türkiye Bilişim Vakfı’nın 114 kurum ve 178 birey olmak üzere toplam 292 üyesi bulunmaktadır. ‘Bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye’ vizyonu ve ‘Türkiye'nin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak’ misyonu çerçevesinde çalışmalarını yürüten TBV, çeşitli konulardaki çalışmalarını yönetim organları dışında, geçici veya sürekli oluşturduğu çalışma grupları ve kurullar aracılığıyla sürdürmektedir.

22 ULUSAL ETKİNLİKLER - TBV Çalışma Grubu 1 -Standartlar, ön lisans, lisans ve lisansüstü uygulama alanları, müfredat, sertifika programları Çalışma Grubu 2 -Kılavuz güncelleme, ortak portal, öğrenme nesneleri (learning object) paylaşımı, ortak sertifika programları -Ön çalışmalar -Ortak çalışma raporu Uzaktan Eğitim Platformu’nun (UZEP) yıl boyu çalışma toplantılarında öne çıkan konularda konuşmacıların sunum yaptığı ve raporların sunulduğu bir toplantı. FUTURELEARNING

23 ULUSAL ETKİNLİKLER - TBV Enformatik bölümlerinin fonksiyonları ne olmalıdır? YÖK bu konuda ne düşünüyor? Sektörlerin Enformatik Bölümlerinden beklentileri nedir? Üniversitelerdeki bölümlerin beklentileri nelerdir? Öğrenciler ne bekliyorlar? Sosyal ve entellektüel boyutta değişen ihtiyaçlara “Enformatik” disiplini nasıl cevap verebilir? ENFORMATİKTOPLANTISI

24 Nezih Kuleyin Genel Sekreter TOSYÖV - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Türkiye Küçük ve Orta ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı TOSYÖV, KOBİ'lere hizmet vermek amacıyla 1989 yılında Ankara'da kurulmuştur. Vakıf, ülkemizin ekonomik politikası ile ilgilenen kişilere ve özel girişimcilere, serbest meslek mensuplarına, özel ve kamu kesiminde çalışan yöneticilere hitap etmektedir.

25 ULUSAL ETKİNLİKLER - TOSYÖV KOBİLER VERİMLİLİK ve BİLİŞİM Kobilerin verimliliklerini arttırmada kullanmakta oldukları ve yeni teknolojilerin verimliliklerine etkilerini irdeleneceği oturum yarım gün olarak düzenlenecektir.

26 ULUSAL ETKİNLİKLER - TOSYÖV KOBİLER VE BİLİŞİM Kobilerin günümüz küresel ekonomisinde daha rekabetçi olmalarını sağlayacak bilgi ve iletişim teknolojileri ile Kobi’lere sağlanan ar-ge ve teşvik olanaklarının tanıtılacağı seminerler, fuar boyunca KO-Bİ-lişim@CeBITbilişim salonunda düzenlenecektir.

27 Niyazi Saral Yönetim Kurulu Başkanı TÜBİDER – Bilişim Sektörü Derneği 1999 Yılında kuruldu, 23 ilde 600’den fazla bilişim şirketi üyesi ve İstanbul Merkez, Ankara, Diyarbakır, Kocaeli ve Samsun şube ofisleri bulunmaktadır Bilişim sektörünün mesleki standartlarının geliştirilmesi, sektör içi eğitimler, ürün ve hizmet sunumunun kalitesinin yükseltilmesi, sektörün ticari, yasal ve mali sorunlarına çözümler getirmeyi hedeflemektedir.

28 ULUSAL ETKİNLİKLER - TÜBİDER CPU TURKEY YARIŞMASI Yenilikçilik ve teknik eğitimin Türkiye'deki gelişimine destek olmak Gençlerde yaratıcılığı teşvik etmek ve kendilerini göstermeleri için fırsat sağlamak Yenilikçilik ve uzaktan eğitim konularında kamuoyunda bilinç oluşturmak Türkiye'deki yenilikçi ürün geliştirme akademik çabalarını desteklemek CPU Turkey Bir Project Base Learning Eğitim Yarışmasıdır. Kategoriler Sponsorlar Destekçiler

29 ULUSAL ETKİNLİKLER - TÜBİDER CPU TURKEY YARIŞMASI ÖDÜLLER Sanal İşlemci Tasarımı - 10.000 YTL FPGA ile Fiziksel İşlemci Tasarımı - 20.000 YTL Akademik Yenilikçi Gömülü Sistem Tasarımı - 10.000 YTL AMD Fabrika Gezisi, PDA Telefonlar, FPGA deney setleri…

30 Murat Dikici Yönetim Kurulu Başkanı TÜTED - Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği TÜTED, telekomünikasyon sektöründeki sanayici, toptan ve perakende satış yapan, işletme ve servis hizmetleri veren firmalar ve çalışanları arasında iletişimi sağlayarak; Üyeler arasında dayanışma, Ortak ihtiyaçların belirlenmesi, İş ve meslek sorunlarına çözümler üretilmesi, telekomünikasyon alanında standartlar, terminoloji, eğitim ve yasal düzenlemelerde işbirliği olanağı hazırlanması amacıyla 1988 yılında kurulmuştur. Halen 206 aktif üyesi bulunmaktadır.

31 ULUSAL ETKİNLİKLER - TÜTED TELEKOMÜNİKASYON MÜZESİ

32 ULUSAL ETKİNLİKLER - TÜTED Zirve konuları: IP ve multimedya/Mobil IP telefonu/IPTV Mobil genişbant teknolojileri Yakınsama teknolojileri ve sabit-mobil yakınsama teknolojileri/WiMax Ağ teknolojileri (kablolu-kablosuz) Genişbant teknolojiler ve fiber teknolojiler Ses-veri-görüntü bütünleşmesi 3G, 4G/ Uydu ve dijital uydu teknolojileri TELEKOMÜNİKASYON ZİRVESİ

33 ULUSLARARASI ETKİNLİKLER -TÜTED Azerbaycan Bulgaristan Hindistan İsrail Mısır Romanya Yunanistan Ukrayna AVRASYA BİLİŞİM STK’LARI TOPLANTISI

34 Bilişim Zirvesi ’08 Konferans ve Oturum Konuları:

35 U LUSLARARASI E TKİNLİKLER Avrasya İş Forumu LOCAL GLOBAL Business Media GmbH Küresel Zorluklarla Başa Çıkmak İnovasyon Eğitim Stratejik İşbirliği Yenilik Politikalarında Küresel Trendler Bilişim İhracatı Hindistan Gerçeği Destekleyen: TÜBİSAD – Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği

36 Nazlı Candan Basınla İlişkiler ve Yayınlar Müdürü TURKCELL

37 İlginize teşekkür ederiz


"Basın Toplantısı’na Hoşgeldiniz İstanbul, 18.06.2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları