Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

18.YIL COĞRAFYA KONU TEKRARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "18.YIL COĞRAFYA KONU TEKRARI."— Sunum transkripti:

1 18.YIL COĞRAFYA KONU TEKRARI

2 NÜFUS Türkiye’deki nüfus sayımlar
Türkiye’de ilk nüfus sayımı1927 yılında yapılmıştır. İkincisi 1935 yılında, daha sonra her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır. 1990 dan sonra alınan kararla her 10 yılda bir sayım yapılacak. Günümüzde Merkezî Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) Nüfusun dağılışında etkili olan faktörler 1. İklim 2.Yer şekilleri 3.Su varlığı 4.Sanayi Tuz gölü çevresi (kuraklık) Menteşe yöresi, Taşeli platosu, Teke yarımadası Fırat ve Dicle İstanbul , Bursa, İzmir, Adana 5.Ulaşım 6.Turizm 7.Yer altı kaynakları 8.Tarım Afyon, Aksaray,G.antep Yaz ve Kış turizmi Soma, Ereğli, Karabük, Seydişehir Akhisar, Çukurova, Bafra, Çarşamba

3 NÜFUS ARTIŞI VE SONUÇLARI
Türkiye’de en az nüfus artışı yıllarında olmuştur. En fazla nüfus artışı yılları arasında olmuştur . Nüfus Artışının Olumsuz Etkileri: Nüfus Artışının Olumlu Etkileri: Tüketim artar. İhracat azalır & ithalat artar. Demografik yatırımlar artar. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Konut sıkıntısı olur. İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar. Mal ve hizmetlere talep artar. Ekonomide çeşitlilik artar. Ülke savunmasına katkısı olur. İşçi ücretleri düşer. (Üretim maliyeti azalır) Nüfus Yoğunluğu Aritmetik nüfus yoğunluğu: Tarımsal nüfus yoğunluğu: Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu: Bir ülkede tarımsal nüfus yoğunluğu, fizyolojik nüfus yoğunluğuna yakın çıkıyorsa, o ülkede çalışan nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe çalışıyor demektir. Bir ülkede aritmetik nüfus yoğunluğu ve fizyolojik nüfus yoğunluğu arasındaki fark fazla ise o ülke için dağlık ve engebeli bir ülkedir yorumu yapılır.

4 YERLEŞME TİPLERİ A-Kırsal Yerleşme: B-Kentsel Yerleşme:
KÖYLER ŞEHİRLERİN FOKSİYONLARINA GRUPLAR KÖYALTI YERLEŞMELERİ Tarım şehirleri: Ticaret Şehirleri: Yayla, Mezra, Kom, Ağıl, Oba, Divan, Çiftlik, Dam, Bağ evleri, Dalyan Sanayi Şehirleri Liman şehirleri: Dokularına Göre Kırsal Yerleşmeler: Mesken Tipleri Toplu Yerleşme Ahşap Mesken Dağınık Yerleşme: Taş Mesken Toprak Mesken

5 Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası: Türkiye’de Tarım
Türkiye’de Tarım Alanlarının Dağılışı

6 Türkiye’de Tarımsal Yöntemler
İntansif (modern) tarım : Sulama olanakları gelişmiştir. Makina kullanılır. Gübre kullanılır. Ekim alanlarından elde edilen verim yüksektir. Birim alandan elde edilen üretim (verim) fazladır. İklime bağımlılık azdır. Tarımsal üretimde dalgalanma azdır. Nöbetleşe ekim yapılır. Tohum ıslahı yapılır Marmara ve Ege Bölgesi’nde yaygındır. Ekstansif (Geleneksel) tarım : Sulama ve gübreleme yaygın değildir. İnsan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç fazladır. İklime bağlılık fazladır. Üretim de dalgalanmalar yaşanır. Makine kullanımı azdır. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’da görülür.

7 TAHILLAR www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com
Buğday: Çimlenme döneminde yağış, olgunlaşma ve hasatta sıcaklık ve kuraklık ister. Halkın temel besin maddesi olan ekmeğin hammaddesini oluşturan buğday, ülkemizdeki tahıl arazilerinin %70'ini oluşturur.  Arpa: Buğdaya göre daha soğuk ve kurak koşullarda yetişir. Buğdaydan sonra en çok üretilen tahıldır. Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölümü dışında, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yetişir. Bira sanayinin ham maddesidir

8 www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com
Mısır: ilkbahar ve yaz mevsiminin yağışlı ve toprağın yeterince nemli olması nedeniyle Karadeniz kıyılarında mısır tarımı doğal olarak yetişebilir. Yaz sıcaklıklarının yüksek olduğu Akdeniz Bölge-si'nin sulanabilen kesimlerinde de mısır yetişir. Yıllık 3 milyon ton civarında mısır üretiminin %50'sini Akdeniz bölgesi karşılakmaktadır. Çeltik (pirinç): Sürekli su ve yaz sıcaklığı isteyen çeltik, ülkemizde 1000 m'nin altındaki akarsu boyu ovalarında yetişir

9 Mercimeğin Yetişme Alanları
BAKLAGİLLER Yeşil Mercimek Kırmızı Mercimek Mercimeğin Yetişme Alanları

10 Patatesin Yetişme Alanları
YUMRULU BİTKİLER Patatesin Yetişme Alanları Alüvyal ve kumlu topraklarda iyi yetişir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde gelişmiştir ( Nevşehir). Ayrıca Ödemiş-İzmir, Sakarya, Trabzon, Erzurum diğer önemli patates üretim merkezlerimizdir.

11 SERACILIK Bir yerde seracılık yapılabilmesi için güneşli gün sayısının fazla ve kış ılıklığı olması gerekir.Bu sebeple ülkemizde Akdeniz bölgesinde seracılık yoğun olarak yapılır.Karadeniz bölgesinde kış ılıklığı olmasına rağmen güneşli gün sayısının az olması sebebiyle seracılık yapılamaz.Akdeniz de nadir de olsa sel ve don olayları görülebilir.Bu seracılığa büyük zarar vermektedir.

12 SANAYİ (ENDÜSTRİ) BİTKİLERİ
Şekerpancarı Şeker pancarı: 1926'da Uşak ve Alpullu fabrikalarında şeker üretiminin başlaması ve bu fabrikaların artışıyla ülkedeki şeker pancarı üretimi de tüm ülkeye yayılmıştır. Yetişme alanı deniz seviyesinden itibaren ve 1900 m'lere kadar ulaşabilir. Doğal yetişme ortamında iklim nemli ve ılımandır Ayçiçeği (Güne Bakan) Ayçiçeği: Sıvı yağ tüketimi bakımından ayçiçeği tohumlarından elde edilen yağ, önemli bir besin maddesidir. Sıcağı ve nemi sever, çapa ve bakım ister. En çok Marmara Bölgesi'nde özellikle de Trakya'da Edirne, Tekirdağ illerinde yetiştirilir.

13 Tütün Çay www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com
Tütün: Önemli ihraç ürünlerimizden biri olan ve ekim alanları devlet denetiminde olan tütün Karadeniz Bölgesi'nde Bafra ve Çarşamba ovalarında, Karadeniz gerisinde Erbaa-Niksar ve Taşova çevrelerinde, Güney Marmara ovalarında, Trakya'da, Ege Bölgesinde özellikle Akhisar ve Bakırçay ovalarında, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise, Muş, Bitlis, Malatya ve Elazığ illeri önemli tütün alanlarıdır. Türkiye tütün üretiminde dünyada 5. sıradadır. Tütün üretiminde en fazla yetiştiren bölgemiz Ege bölgesidir. (% 59'u) Çay Çay: Yetişmesi için bol yağış ve sıcaklık ister. Kışların ılıman geçmesi de önemlidir. Yıllık ortalama yağışın mm arasında olması çayın uygun yetişme ortamıdır. Doğal ekim alanı Doğu Karadeniz Bölümü sahilimizde Giresun'dan Gürcistan sınırına kadar olan sahadır.1940'larda ülkemize Kafkasya'dan getirilmiştir. En fazla Rize'de yetişir. Üretimin %80'i bu ilden karşılanır. Birçok ülkeye ihraç edilir.

14 Haşhaş Keten - Kenevir Pamuk

15 Meyveler Elma Üzüm Turunçgiller

16 Zeytin Fındık

17 Kayısı Muz İncir

18 BÖLGELERİN BİRİNCİ OLDUKLARI TARIM ÜRÜNLERİ

19 TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK Hayvancılık Metotları
Mera Hayvancılığı: Geleneksel bir yöntemdir. İklime bağlılık fazladır. Yağış miktarı ile et ve süt üretimi doğru orantılıdır. Et ve süt üretiminde dalgalanma yaşanır. Birim hayvandan elde edilen üretim (verim) azdır. Gelişmemiş ülkelerde yaygın bir metottur. Ülkemizde en fazla Doğu Anadolu (Erzurum Kars Bölümü) ve Karadeniz Bölgeleri’nde yaygındır. Ahır ve Besi Hayvancılığı: Modern bir yöntemdir. Çiftlik yada modern ahırlarda yapılan hayvancılıktır. Et ve süt verimi yüksektir ve yıllar arasında dalgalanma göstermez. Ahır ve Besi hayvancılığının gelişmesi beraberinde et konbinaları ve mandıracılığın gelişmesini sağlar. Ülkemizde en çok Marmara Bölgesi’nde yaygındır. Tüketici nüfusunun fazla olduğu alanlarda gelişme gösterir.

20 Türkiye’de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılığın Dağılış Alanları

21 Kümes Hayvancılığının Yayılışı
Ülkemizde en çok Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yapılır. Modern kümeslerde yapılan hayvancılıktır. Tüketici nüfusa yakın olmak için tesisler şehirlerin çevresine kurulur. İklim ve bitki örtüsünden etkilenmez. Tavuk eti ve yumurtası ülkemizin önemli ihraç ürünleridir. Köylerde yapılan kümes hayvancılığı köylülerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

22 İpek Böcekçiliğinin Yayılışı
Dut ağacının yaygın olduğu yerlerde yapılır. En fazla Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır da. Marmara Bölgesi ikinci sıradadır. Suni ipek üretimin artması doğal ipek üretiminin azalmasına yol açmaktadır.

23 ARICILIK Arıcılığın Bölgelere Dağılışı:
Bitki örtüsünün çeşitli olduğu ve temiz hava şartlarının olduğu alanlarda yapılır. En fazla yapıldığı iller Muğla, Ordu, Adana, Ardahan, Kars’tır. Ege’de Menteşe Yöresi, Doğu Karadeniz yaylaları aracılığın ekonomik getirisinin en yüksek olduğu yerlerdir. Çam balı üretiminde Türkiye birinci sırada yer alır. Karadeniz Bölgesi’nde çiçek balı, Ege Bölgesi’nde çambalı üretimi yapılır.

24 Açık Deniz Balıkçılığı
BALIKÇILIK Açık Deniz Balıkçılığı Kıyı Balıkçılığı Modern bir yöntemdir. Avlanan balıklar soğuk hava depolarında muhafaza edilir. Modern gemiler kullanılır. Ülkemizde yaygın değildir. İlkel bir yöntemdir. Küçük tekneler kullanılır. Soğuk hava depoları yetersizdir. Küçük aile şirketleri şeklindedir. Ülkemizde yaygındır. Türkiye’nin 2000 yılında denizlerden elde ettiği balık üretiminin dağılımı

25 Bölgelere Göre Dağılımı :
ORMANCILIK Türkiye Ormanlarının Bölgelere Göre Dağılımı : Ülkemizde ormanlar nem ve yağışın fazla olduğu kıyı bölgelerimizde fazladır. Akdeniz’de ormanlar 800 metre yüksekliğinden başlarken Karadeniz’de deniz seviyesinden başlar bunun sebebi yağış rejimlerinin farklı olmasıdır. Ormanların Faydaları: Yakacak, tomruk, kereste sanayi hammaddesi olarak kullanılır. Erozyonu yavaşlatır. Not: Ülkemiz yurt dışından orman ürünleri ithal eder.

26 MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI
Türkiye’de Çıkarılan Madenler DEMİR En fazla çıkartıldığı yer Doğu Anadolu Bölgesi’nde Divriği’dir. Taş kömürüne yakın ve taş kömürünün deniz yoluyla alınabildiği alanlara demir-çelik tesisleri kurulmuştur.

27 En fazla çıkarıldığı yer Karadeniz Bölgesi’dir.
BAKIR En fazla çıkarıldığı yer Karadeniz Bölgesi’dir.

28 En fazla Akdeniz Bölgesi’nden çıkartılır.
KROM En fazla Akdeniz Bölgesi’nden çıkartılır. Dünya üretiminde Türkiye 4. sıradadır. İhraç ürünüdür.

29 Boksit, Alüminyumun hammaddesidir. İşletmesi sadece Seydişehir’dedir.

30 Sert sanayi metali yapımında kullanılır.
MANGANEZ Sert sanayi metali yapımında kullanılır.

31 Kurşun ve Çinko birlikte bulunan madenlerdir.
Kurşun - Çinko Kurşun ve Çinko birlikte bulunan madenlerdir. Ülkemizin ihtiyacını karşılar. En fazla Doğu Anadolu Bölgesi’nden çıkartılır.

32 Civa - Kükürt - Volfram

33 Mermer - Oltutaşı - Lületaşı

34 BOR - ZIMPARA TAŞI

35 ENERJİ KAYNAKLARI Tükenebilir Enerji Kaynakları Taş Kömürü Linyit
Ülkemizde Zonguldak ve Ereylide bulunur. Demir – çelik fabrikalarında hammaddedir. Ülkemizde yeterli değildir. Çatalağzı Termik Santralinde elektrik elde edilir. En önemli enerji kaynağımızdır. Termik santrallerde hammadde olarak kullanılır. En fazla Ege Bölgesi’nde çıkartılır. Tükenebilir Enerji Kaynakları Doğalgaz Petrol Ülkemizde en çok Güneydoğu Anadolu’da çıkartılır. (Batman) Ülkemizin üretimi ihtiyacımızı karşılamaz. Petrol boru hatlarıyla ithal edilir. Ülkemizde Hamitabat (Kırklareli) ve Çamurlu (Mardin)’da çıkartılır. Ülkemiz dışa bağımlıdır. Hamitabat Ambarlı ve Ovaakça’da doğalgaz çevrim santralleri vardır.

36 Türkiye’de Taşkömürü, Ham petrol ve Doğalgazın Coğrafi Dağılışı Türkiye’de

37 Tükenmeyen Enerji Kaynakları
Türkiye’nin batı kıyılarında rüzgar enerjisi elde edilir. Ülkemizde rüzgar enerjisi ile İzmir (Alacatı) ve Manisa’da elektrik üretilir. Günümüzde en çok konutlarda ve iş yerlerinde sıcak su elde etmek için kullanılır. Güneş pillerinden elektrik elde etmek ülkemizde yaygınlaşmaktadır. Güneşlenme süresi en fazla Güneydoğu Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindedir. Sıcak su kaynaklarından elde edilen enerjidir. Sarayköy (Denizli), Germencik (Aydın) ve Balçova (İzmir)’da jeotermal santrallerde elektrik üretiminde kullanılır. Akarsuların yüksekten aktığı alanlarda hidro elektrik potansiyeli yüksektir. En fazla Doğu Anadolu bölgesindedir. Su Gücü (Hidroelektrik) Rüzgar Enerjisi Güneş Enerjisi Jeotermal Enerji Tükenmeyen Enerji Kaynakları

38 SANAYİ Sanayi, çeşitli hammaddelerin, yarı işlenmiş malların atölyelerde, fabrikalarda işlenip kullanılır duruma getirilmesi faaliyetidir. Sanayi Tesislerinin Kurulması İçin Gerekli Şartlar: 1- Hammadde : Sanayi tesisleri genelde hammaddeye yakın alanlara kurulurlar. Bu durum üretim maliyetlerinin azalmasını sağlar. 2- Enerji Kaynakları: Enerji olmadan sanayi düşünülemez fakat bir fabrika açmak için enerji kaynaklarına yakın olmanın önemi yoktur. Örneğin Doğu Anadolu Bölgesi’nde enerji üretimi fazla olmasına rağmen en az sanayinin bulunduğu bölgedir. 3- Sermaye: Sanayi tesislerinin kurulması için en önemli şartlardandır. 4- İşgücü: Sanayi tesislerinin kurulması ve işletilmesinde nitelikli (Kalifiye) işçiye ihtiyaç vardır. Ülkemizde işgücü sorunu yoktur. Fakat nitelikli işgücü sorunu vardır. 5- Ulaşım- Pazar: Üretilen malın pazarlanması için ulaşımın gelişmesi gerekir. Örneğin sanayide en gelişmiş bölgenin Marmara Bölgesi olmasının sebebi ulaşımın gelişmiş olmasıdır.

39 Gıda Sanayi Yukarıda şeker ve çay fabrikalarının dağılışı verilmiştir.
1- Şeker Fabrikaları: Şeker fabrikalarında hammaddeye yakınlık önemlidir. 2- Çay Fabrikaları: Çayın hemen işlenmesi gerekir. Bu yüzden sadece Doğu Karadeniz’de fabrika vardır. 3- Et ve Süt ürünleri: Büyük şehirler çevresinde bulunur. Çünkü tüketici nüfusa yakınlık önemlidir. 4- Konserve Endüstrisi: Meyve ve sebze tarımın yoğun olduğu Akdeniz ve Ege bölgelerinde ve Güney Marmara Bölümünde yapılır. 5- Unlu mamüller: Tahıl üretiminin yoğun olduğu İç Anadolu Bölgesi’nde yaygındır. Özellikle Konya. 6- Yağ Sanayi Zeytinyağı → Ege Bölgesi Ayçiçeği Yağı → Marmara Bölgesi Mısır Yağı → Akdeniz Bölgesi

40 Tütün ve İspirtolu İçkiler Sanayi
Sigara Fabrikaları: Tütün tarımının yapıldığı yerlerde sigara fabrikaları kurulmuştur.

41 RAKI Alkollü İçki Sanayi: Alkollü içkiler sanayi üzüm tarımının yoğun olarak yapıldığı yerlere kurulmuştur.

42 Dokuma, Deri ve Giyim Sanayi Pamuklu
Pamuklu Dokuma: Adana, Antalya, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, İstanbul, Malatya, Gaziantep önemli sanayi alanlarıdır. Pamuklu dokuma en fazla Ege Bölgesi’nde gelişmiştir. Yünlü Dokuma: Hereke, Bünyan, Bursa’da yapılır. Halı ve Kilim Dokumacılığı: Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Manisa, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Konya ve Erzurum’da yapılır. İpekli Dokuma: Bursa, İstanbul ve Gemlik’te yapılır. Deri- Giyim ve Ayakkabı Sanayi: İstanbul, İzmir, Bolu ve Gerede’de yoğundur. Not: Dokuma, deri ve giyim endüstrisi ülkemizde en yaygın ve gelişmiş sanayi koludur.

43 Ulaşım Araçları Endüstirisi
Traktör Fabrikaları: İzmir, Ankara, İzmit, İstanbul,Kayseri, Adapazarı ve Konya’da bulunur. Otomobil Fabrikaları: İzmir, İzmit, Bursa, İstanbul ve Adana’da bulunur. Kamyon, Kamyonet, Otobüs Fabrikaları: İstanbul, Aksaray, İzmir ve İzmit’de bulunur. Demiryolu Taşıtı Fabrikaları: Eskişehir, Sivas, Ankara ve Adapazarı’nda bulunur. Tersaneler: İstanbul, İzmit ve İzmir’de bulunur. Uçak Fabrikaları: Ankara ve Eskişehir’de bulunur.

44 Kimya Sanayi

45 Orman Ürünleri Endüstirisi
Kağıt Fabrikaları: İzmit, Çaycuma (Zonguldak), Aksu (Giresun), Dalaman (Muğla), Çay (Afyon), Balıkesir, Taşköprü (Kastamonu), Taşucu (Mersin)’nda bulunur. Kereste-Sunta Fabrikaları: Bolu, Düzce, Ayancık’da bulunur. Mobilya Sanayi: Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Bursa’da bulunur.

46 Çimento, Cam ve Seramik Sanayi
Çimento ve Cam Fabrikaları: Çimento fabrikaları ülkemizin her bölgesinde bulunur. Seramik ve Porselen Sanayi: İstanbul, Kütahya,İzmir, İzmit, Çanakkale, Bilecik illerinde bulunur. Not: Taşra ve toprağa dayalı bir sanayi üretimi iklimden etkilenmez Ülkemizin geneline yayılmıştır.

47 TÜRKİYE’DE ULAŞIM Karayolu Ulaşımı: Önemli Geçitler:
Trabzon’u Erzurum’a bağlayan: Kalkanlı ve Kop geçididir. Antalya’yı İç Anadolu’ya bağlayan Çubuk geçididir. Mersin’i İç Anadolu’ya bağlayan Sertavul geçididir. Adana’yı İç Anadolu’ya bağlayan Gülek geçididir. Adana’yı Antalya’ya bağlayan Belen geçididir. Zonguldak’ı İç Anadolu’ya bağlayan Ecevit geçididir. Ovit Dağı Tüneli, Türkiye'de Rize-Erzurum arası Yer şekillerinin engebeli olması ve yolların doğu batı istikametinde uzanması ulaşım maliyetini arttırmıştır. Türkiye’de en çok gelişen ulaşım tarzıdır. Karayolu en riskli ulaşım yöntemidir. Karayolu yapımın en zor ve maliyetli olduğu bölgeler Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleridir.

48 Deniz ve Demiryolu Ulaşımı:
Demiryolu Ulaşımı: Türkiye’de yer şekillerinin olumsuz durumu demiryolu ulaşımının gelişmemesine sebep olmuştur. Demiryolu kara hava yolu ulaşımına göre ucuzdur fakat ülkemizde gelişmemiştir. Denizyolu Ulaşımı: En ekonomik ve ucuz taşımacılıktır. Türkiye’nin dış ticaretinde en fazla kullanılan ulaşım aracıdır. Samsun Limanı: Karadeniz Bölgesi’nin en büyük limanıdır. Samsun limanının hinterlandı geniştir. Sinop Limanı: Ülkemizin doğal limanlarından olmasına rağmen, hinterlandı dar olduğu için gelişmemiştir. Zonguldak Limanı: Zonguldak çevresinde çıkarılan taş kömürünün yüklemesinin yapıldığı önemli bir limandır. Trabzon Limanı: Trabzon, Erzurum- İran transit ticaret yolundan dolayı gelişmiştir.

49 Hava Yolu Ulaşımı En pahalı ve hızlı ulaşım yoludur. Özel şirketlerin sayısının artması hava ulaşımının gelişmesini sağlamıştır. Önemli Hava Limanları: Atatürk (İstanbul), Esenboğa (Ankara), Adnan Menderes (İzmir), Dalaman (Muğla), Şakirpaşa (Adana) ve Antalya hava limanlarıdır. OR-Gİ HAVAALANI 

50 TÜRKİYE’DE TİCARET Dış Ticaret :
İhracat: Bir ülkenin diğer ülkelere mal satmasıdır. İthalat: Bir ülkenin diğer ülkelerden mal almasıdır. Dış Ticaret Açığı: İthalatın ihracattan fazla olmasıdır. Dış Ticaret Fazlası: İhracatın, ithalattan fazla olmasıdır. Not: Ülkemiz uzun yıllardan beri dış ticaret açığı vermektedir. Bunun sebebi gelişmekte olan bir ülke olmasıdır. İç Ticaret: Türkiye içerisindeki ticarete denir. Bölgeler arası gelişmişlik farkı ve üretilen malların farklılığı bölgeler arasında ticaretin yaşanmasına sebep olur.

51 En çok İthal Ettiğimiz Ürünler: Otomobil Ham petrol Doğalgaz
Askeri araç ve gereçler Elektronik eşya Fabrika parçaları İlaç Kağıt Tropikal tarım Ürünleri En çok İhraç Ettiğimiz Ürünler: Dokuma ve giyim ürünleri Demir- çelik endüstri ürünleri Beyaz eşya Elektrikli makineler Tarım ve hayvancılık ürünleri Madencilik Not: Dış ticaretimizde en az pay madencilik sektörüne aittir.

52 Türkiye’nin dış ticaret hacminin en fazla olduğu ülke Almanya’dır.


"18.YIL COĞRAFYA KONU TEKRARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları