Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COĞRAFYA KONU TEKRARI 18.YIL. 1. İklim2.Yer şekilleri3.Su varlığı4.Sanayi 8.Tarım5.Ulaşım6.Turizm7.Yer altı kaynakları Menteşe yöresi, Taşeli platosu,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COĞRAFYA KONU TEKRARI 18.YIL. 1. İklim2.Yer şekilleri3.Su varlığı4.Sanayi 8.Tarım5.Ulaşım6.Turizm7.Yer altı kaynakları Menteşe yöresi, Taşeli platosu,"— Sunum transkripti:

1 COĞRAFYA KONU TEKRARI 18.YIL

2 1. İklim2.Yer şekilleri3.Su varlığı4.Sanayi 8.Tarım5.Ulaşım6.Turizm7.Yer altı kaynakları Menteşe yöresi, Taşeli platosu, Teke yarımadası Fırat ve Dicleİstanbul, Bursa, İzmir, Adana Akhisar, Çukurova, Bafra, Çarşamba Afyon, Aksaray,G.antepSoma, Ereğli, Karabük, Seydişehir Yaz ve Kış turizmi Tuz gölü çevresi (kuraklık) NÜFUS Türkiye’deki nüfus sayımlar Türkiye’de ilk nüfus sayımı1927 yılında yapılmıştır. İkincisi 1935 yılında, daha sonra her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır. 1990 dan sonra alınan kararla her 10 yılda bir sayım yapılacak. Günümüzde Merkezî Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) Nüfusun dağılışında etkili olan faktörler www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

3  Türkiye’de en az nüfus artışı 1940-45 yıllarında olmuştur.  En fazla nüfus artışı 1955-60 yılları arasında olmuştur. Tüketim artar. İhracat azalır & ithalat artar. Demografik yatırımlar artar. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Konut sıkıntısı olur. İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar. Bir ülkede tarımsal nüfus yoğunluğu, fizyolojik nüfus yoğunluğuna yakın çıkıyorsa, o ülkede çalışan nüfusun büyük bir bölümü tarım sektöründe çalışıyor demektir. Bir ülkede aritmetik nüfus yoğunluğu ve fizyolojik nüfus yoğunluğu arasındaki fark fazla ise o ülke için dağlık ve engebeli bir ülkedir yorumu yapılır. Aritmetik nüfus yoğunluğu: Tarımsal nüfus yoğunluğu: Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu: Mal ve hizmetlere talep artar. Ekonomide çeşitlilik artar. Ülke savunmasına katkısı olur. İşçi ücretleri düşer. (Üretim maliyeti azalır) NÜFUS ARTIŞI VE SONUÇLARI Nüfus Artışının Olumsuz Etkileri:Nüfus Artışının Olumlu Etkileri: Nüfus Yoğunluğu www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

4 A-Kırsal Yerleşme: Yayla, Mezra, Kom, Ağıl, Oba, Divan, Çiftlik, Dam, Bağ evleri, Dalyan Dokularına Göre Kırsal Yerleşmeler: Toplu Yerleşme Dağınık Yerleşme: B-Kentsel Yerleşme: Tarım şehirleri:Ticaret Şehirleri: Sanayi ŞehirleriLiman şehirleri: ŞEHİRLERİN FOKSİYONLARINA GRUPLARKÖYLER KÖYALTI YERLEŞMELERİ Mesken Tipleri Ahşap Mesken Toprak Mesken Taş Mesken YERLEŞME TİPLERİ www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

5 Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası: Türkiye’de Tarım Türkiye’de Tarım Alanlarının Dağılışı www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

6 Türkiye’de Tarımsal Yöntemler Ekstansif (Geleneksel) tarım : o Sulama ve gübreleme yaygın değildir. o İnsan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç fazladır. o İklime bağlılık fazladır. o Üretim de dalgalanmalar yaşanır. o Makine kullanımı azdır. o Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’da görülür. İntansif (modern) tarım : o Sulama olanakları gelişmiştir. o Makina kullanılır. o Gübre kullanılır. o Ekim alanlarından elde edilen verim yüksektir. o Birim alandan elde edilen üretim (verim) fazladır. o İklime bağımlılık azdır. o Tarımsal üretimde dalgalanma azdır. o Nöbetleşe ekim yapılır. o Tohum ıslahı yapılır o Marmara ve Ege Bölgesi’nde yaygındır. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

7 TAHILLAR Buğday: Çimlenme döneminde yağış, olgunlaşma ve hasatta sıcaklık ve kuraklık ister. Halkın temel besin maddesi olan ekmeğin hammaddesini oluşturan buğday, ülkemizdeki tahıl arazilerinin %70'ini oluşturur. Arpa: Buğdaya göre daha soğuk ve kurak koşullarda yetişir. Buğdaydan sonra en çok üretilen tahıldır. Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölümü dışında, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yetişir. Bira sanayinin ham maddesidir www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

8 Mısır: ilkbahar ve yaz mevsiminin yağışlı ve toprağın yeterince nemli olması nedeniyle Karadeniz kıyılarında mısır tarımı doğal olarak yetişebilir. Yaz sıcaklıklarının yüksek olduğu Akdeniz Bölge-si'nin sulanabilen kesimlerinde de mısır yetişir. Yıllık 3 milyon ton civarında mısır üretiminin %50'sini Akdeniz bölgesi karşılakmaktadır. Çeltik (pirinç): Sürekli su ve yaz sıcaklığı isteyen çeltik, ülkemizde 1000 m'nin altındaki akarsu boyu ovalarında yetişir www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

9 Kırmızı Mercimek Yeşil Mercimek BAKLAGİLLER Mercimeğin Yetişme Alanları www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

10 YUMRULU BİTKİLER Patatesin Yetişme Alanları Alüvyal ve kumlu topraklarda iyi yetişir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. En fazla tarımı İç Anadolu Bölgesinde gelişmiştir ( Nevşehir). Ayrıca Ödemiş-İzmir, Sakarya, Trabzon, Erzurum diğer önemli patates üretim merkezlerimizdir. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

11 SERACILIK Bir yerde seracılık yapılabilmesi için güneşli gün sayısının fazla ve kış ılıklığı olması gerekir.Bu sebeple ülkemizde Akdeniz bölgesinde seracılık yoğun olarak yapılır.Karadeniz bölgesinde kış ılıklığı olmasına rağmen güneşli gün sayısının az olması sebebiyle seracılık yapılamaz.Akdeniz de nadir de olsa sel ve don olayları görülebilir.Bu seracılığa büyük zarar vermektedir. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

12 SANAYİ (ENDÜSTRİ) BİTKİLERİ Şekerpancarı Ayçiçeği (Güne Bakan) Şeker pancarı: 1926'da Uşak ve Alpullu fabrikalarında şeker üretiminin başlaması ve bu fabrikaların artışıyla ülkedeki şeker pancarı üretimi de tüm ülkeye yayılmıştır. Yetişme alanı deniz seviyesinden itibaren ve 1900 m'lere kadar ulaşabilir. Doğal yetişme ortamında iklim nemli ve ılımandır Ayçiçeği: Sıvı yağ tüketimi bakımından ayçiçeği tohumlarından elde edilen yağ, önemli bir besin maddesidir. Sıcağı ve nemi sever, çapa ve bakım ister. En çok Marmara Bölgesi'nde özellikle de Trakya'da Edirne, Tekirdağ illerinde yetiştirilir. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

13 Tütün Çay Tütün: Önemli ihraç ürünlerimizden biri olan ve ekim alanları devlet denetiminde olan tütün Karadeniz Bölgesi'nde Bafra ve Çarşamba ovalarında, Karadeniz gerisinde Erbaa-Niksar ve Taşova çevrelerinde, Güney Marmara ovalarında, Trakya'da, Ege Bölgesinde özellikle Akhisar ve Bakırçay ovalarında, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise, Muş, Bitlis, Malatya ve Elazığ illeri önemli tütün alanlarıdır. Türkiye tütün üretiminde dünyada 5. sıradadır. Tütün üretiminde en fazla yetiştiren bölgemiz Ege bölgesidir. (% 59'u) Çay: Yetişmesi için bol yağış ve sıcaklık ister. Kışların ılıman geçmesi de önemlidir. Yıllık ortalama yağışın 1600-2400 mm arasında olması çayın uygun yetişme ortamıdır. Doğal ekim alanı Doğu Karadeniz Bölümü sahilimizde Giresun'dan Gürcistan sınırına kadar olan sahadır.1940'larda ülkemize Kafkasya'dan getirilmiştir. En fazla Rize'de yetişir. Üretimin %80'i bu ilden karşılanır. Birçok ülkeye ihraç edilir. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

14 Haşhaş Keten - Kenevir www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com Pamuk

15 Meyveler Elma Üzüm www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com Turunçgiller

16 Zeytin www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com Fındık

17 Kayısı İncir www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com Muz

18 BÖLGELERİN BİRİNCİ OLDUKLARI TARIM ÜRÜNLERİ www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

19 TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK Ahır ve Besi Hayvancılığı: o Modern bir yöntemdir. o Çiftlik yada modern ahırlarda yapılan hayvancılıktır. o Et ve süt verimi yüksektir ve yıllar arasında dalgalanma göstermez. o Ahır ve Besi hayvancılığının gelişmesi beraberinde et konbinaları ve mandıracılığın gelişmesini sağlar. o Ülkemizde en çok Marmara Bölgesi’nde yaygındır. o Tüketici nüfusunun fazla olduğu alanlarda gelişme gösterir. Mera Hayvancılığı: o Geleneksel bir yöntemdir. o İklime bağlılık fazladır. o Yağış miktarı ile et ve süt üretimi doğru orantılıdır. o Et ve süt üretiminde dalgalanma yaşanır. o Birim hayvandan elde edilen üretim (verim) azdır. o Gelişmemiş ülkelerde yaygın bir metottur. o Ülkemizde en fazla Doğu Anadolu (Erzurum Kars Bölümü) ve Karadeniz Bölgeleri’nde yaygındır. Hayvancılık Metotları www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

20 Türkiye’de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılığın Dağılış Alanları www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

21 Kümes Hayvancılığının Yayılışı Kümes Hayvancılığı: o Ülkemizde en çok Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yapılır. o Modern kümeslerde yapılan hayvancılıktır. o Tüketici nüfusa yakın olmak için tesisler şehirlerin çevresine kurulur. o İklim ve bitki örtüsünden etkilenmez. o Tavuk eti ve yumurtası ülkemizin önemli ihraç ürünleridir. o Köylerde yapılan kümes hayvancılığı köylülerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

22 İpek Böcekçiliği o Dut ağacının yaygın olduğu yerlerde yapılır. o En fazla Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır da. o Marmara Bölgesi ikinci sıradadır. o Suni ipek üretimin artması doğal ipek üretiminin azalmasına yol açmaktadır. İpek Böcekçiliğinin Yayılışı www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

23 Arıcılığın Bölgelere Dağılışı: o Bitki örtüsünün çeşitli olduğu ve temiz hava şartlarının olduğu alanlarda yapılır. o En fazla yapıldığı iller Muğla, Ordu, Adana, Ardahan, Kars’tır. o Ege’de Menteşe Yöresi, Doğu Karadeniz yaylaları aracılığın ekonomik getirisinin en yüksek olduğu yerlerdir. o Çam balı üretiminde Türkiye birinci sırada yer alır. o Karadeniz Bölgesi’nde çiçek balı, Ege Bölgesi’nde çambalı üretimi yapılır. ARICILIK www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

24 Açık Deniz Balıkçılığı Kıyı Balıkçılığı o Modern bir yöntemdir. o Avlanan balıklar soğuk hava depolarında muhafaza edilir. o Modern gemiler kullanılır. o Ülkemizde yaygın değildir. o İlkel bir yöntemdir. o Küçük tekneler kullanılır. o Soğuk hava depoları yetersizdir. o Küçük aile şirketleri şeklindedir. o Ülkemizde yaygındır. Türkiye’nin 2000 yılında denizlerden elde ettiği balık üretiminin dağılımı BALIKÇILIK www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

25 Türkiye Ormanlarının Bölgelere Göre Dağılımı : o Ülkemizde ormanlar nem ve yağışın fazla olduğu kıyı bölgelerimizde fazladır. o Akdeniz’de ormanlar 800 metre yüksekliğinden başlarken Karadeniz’de deniz seviyesinden başlar bunun sebebi yağış rejimlerinin farklı olmasıdır. Ormanların Faydaları: o Yakacak, tomruk, kereste sanayi hammaddesi olarak kullanılır. o Erozyonu yavaşlatır. Not: Ülkemiz yurt dışından orman ürünleri ithal eder. ORMANCILIK www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

26 Türkiye’de Çıkarılan Madenler DEMİR o En fazla çıkartıldığı yer Doğu Anadolu Bölgesi’nde Divriği’dir. o Taş kömürüne yakın ve taş kömürünün deniz yoluyla alınabildiği alanlara demir-çelik tesisleri kurulmuştur. MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

27 BAKIR o En fazla çıkarıldığı yer Karadeniz Bölgesi’dir. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

28 o En fazla Akdeniz Bölgesi’nden çıkartılır. o Dünya üretiminde Türkiye 4. sıradadır. o İhraç ürünüdür. KROM www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

29 Boksit (Alüminyum) o Boksit, Alüminyumun hammaddesidir. o İşletmesi sadece Seydişehir’dedir. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

30 MANGANEZ o Sert sanayi metali yapımında kullanılır. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

31 Kurşun - Çinko Kurşun ve Çinko birlikte bulunan madenlerdir. Ülkemizin ihtiyacını karşılar. En fazla Doğu Anadolu Bölgesi’nden çıkartılır. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

32 Civa - Kükürt - Volfram www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

33 Mermer - Oltutaşı - Lületaşı www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

34 BOR - ZIMPARA TAŞI www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

35 o Ülkemizde en çok Güneydoğu Anadolu’da çıkartılır. (Batman) o Ülkemizin üretimi ihtiyacımızı karşılamaz. o Petrol boru hatlarıyla ithal edilir. En önemli enerji kaynağımızdır. Termik santrallerde hammadde olarak kullanılır. En fazla Ege Bölgesi’nde çıkartılır. Ülkemizde Hamitabat (Kırklareli) ve Çamurlu (Mardin)’da çıkartılır. Ülkemiz dışa bağımlıdır. Hamitabat Ambarlı ve Ovaakça’da doğalgaz çevrim santralleri vardır. o Ülkemizde Zonguldak ve Ereylide bulunur. o Demir – çelik fabrikalarında hammaddedir. o Ülkemizde yeterli değildir. o Çatalağzı Termik Santralinde elektrik elde edilir. Taş Kömürü Petrol Linyit Doğalgaz ENERJİ KAYNAKLARI Tükenebilir Enerji Kaynakları www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

36 Türkiye’de Taşkömürü, Ham petrol ve Doğalgazın Coğrafi Dağılışı Türkiye’de www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

37 o Türkiye’nin batı kıyılarında rüzgar enerjisi elde edilir. o Ülkemizde rüzgar enerjisi ile İzmir (Alacatı) ve Manisa’da elektrik üretilir. o Günümüzde en çok konutlarda ve iş yerlerinde sıcak su elde etmek için kullanılır. o Güneş pillerinden elektrik elde etmek ülkemizde yaygınlaşmaktadır. o Güneşlenme süresi en fazla Güneydoğu Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindedir. o Sıcak su kaynaklarından elde edilen enerjidir. o Sarayköy (Denizli), Germencik (Aydın) ve Balçova (İzmir)’da jeotermal santrallerde elektrik üretiminde kullanılır. o Akarsuların yüksekten aktığı alanlarda hidro elektrik potansiyeli yüksektir. o En fazla Doğu Anadolu bölgesindedir. Su Gücü (Hidroelektrik) Rüzgar Enerjisi Güneş Enerjisi Jeotermal Enerji Tükenmeyen Enerji Kaynakları www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

38 Sanayi, çeşitli hammaddelerin, yarı işlenmiş malların atölyelerde, fabrikalarda işlenip kullanılır duruma getirilmesi faaliyetidir. Sanayi Tesislerinin Kurulması İçin Gerekli Şartlar: 1- Hammadde : Sanayi tesisleri genelde hammaddeye yakın alanlara kurulurlar. Bu durum üretim maliyetlerinin azalmasını sağlar. 2- Enerji Kaynakları: Enerji olmadan sanayi düşünülemez fakat bir fabrika açmak için enerji kaynaklarına yakın olmanın önemi yoktur. Örneğin Doğu Anadolu Bölgesi’nde enerji üretimi fazla olmasına rağmen en az sanayinin bulunduğu bölgedir. 3- Sermaye: Sanayi tesislerinin kurulması için en önemli şartlardandır. 4- İşgücü: Sanayi tesislerinin kurulması ve işletilmesinde nitelikli (Kalifiye) işçiye ihtiyaç vardır. Ülkemizde işgücü sorunu yoktur. Fakat nitelikli işgücü sorunu vardır. 5- Ulaşım- Pazar: Üretilen malın pazarlanması için ulaşımın gelişmesi gerekir. Örneğin sanayide en gelişmiş bölgenin Marmara Bölgesi olmasının sebebi ulaşımın gelişmiş olmasıdır. SANAYİ www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

39 Yukarıda şeker ve çay fabrikalarının dağılışı verilmiştir. 1- Şeker Fabrikaları: Şeker fabrikalarında hammaddeye yakınlık önemlidir. 2- Çay Fabrikaları: Çayın hemen işlenmesi gerekir. Bu yüzden sadece Doğu Karadeniz’de fabrika vardır. 3- Et ve Süt ürünleri: Büyük şehirler çevresinde bulunur. Çünkü tüketici nüfusa yakınlık önemlidir. 4- Konserve Endüstrisi: Meyve ve sebze tarımın yoğun olduğu Akdeniz ve Ege bölgelerinde ve Güney Marmara Bölümünde yapılır. 5- Unlu mamüller: Tahıl üretiminin yoğun olduğu İç Anadolu Bölgesi’nde yaygındır. Özellikle Konya. 6- Yağ Sanayi Zeytinyağı → Ege Bölgesi Ayçiçeği Yağı → Marmara Bölgesi Mısır Yağı → Akdeniz Bölgesi Gıda Sanayi www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

40 Sigara Fabrikaları: Tütün tarımının yapıldığı yerlerde sigara fabrikaları kurulmuştur. Tütün ve İspirtolu İçkiler Sanayi www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

41 Alkollü İçki Sanayi: Alkollü içkiler sanayi üzüm tarımının yoğun olarak yapıldığı yerlere kurulmuştur. RAKI www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

42 Pamuklu Dokuma: Adana, Antalya, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, İstanbul, Malatya, Gaziantep önemli sanayi alanlarıdır. Pamuklu dokuma en fazla Ege Bölgesi’nde gelişmiştir. Yünlü Dokuma: Hereke, Bünyan, Bursa’da yapılır. Halı ve Kilim Dokumacılığı: Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Manisa, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Konya ve Erzurum’da yapılır. İpekli Dokuma: Bursa, İstanbul ve Gemlik’te yapılır. Deri- Giyim ve Ayakkabı Sanayi: İstanbul, İzmir, Bolu ve Gerede’de yoğundur. Not: Dokuma, deri ve giyim endüstrisi ülkemizde en yaygın ve gelişmiş sanayi koludur. Dokuma, Deri ve Giyim Sanayi Pamuklu www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

43 Traktör Fabrikaları: İzmir, Ankara, İzmit, İstanbul,Kayseri, Adapazarı ve Konya’da bulunur. Otomobil Fabrikaları: İzmir, İzmit, Bursa, İstanbul ve Adana’da bulunur. Kamyon, Kamyonet, Otobüs Fabrikaları: İstanbul, Aksaray, İzmir ve İzmit’de bulunur. Demiryolu Taşıtı Fabrikaları: Eskişehir, Sivas, Ankara ve Adapazarı’nda bulunur. Tersaneler: İstanbul, İzmit ve İzmir’de bulunur. Uçak Fabrikaları: Ankara ve Eskişehir’de bulunur. Ulaşım Araçları Endüstirisi www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

44 Kimya Sanayi www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

45 Kağıt Fabrikaları: İzmit, Çaycuma (Zonguldak), Aksu (Giresun), Dalaman (Muğla), Çay (Afyon), Balıkesir, Taşköprü (Kastamonu), Taşucu (Mersin)’nda bulunur. Kereste-Sunta Fabrikaları: Bolu, Düzce, Ayancık’da bulunur. Mobilya Sanayi: Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Bursa’da bulunur. Orman Ürünleri Endüstirisi www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

46 Çimento ve Cam Fabrikaları: Çimento fabrikaları ülkemizin her bölgesinde bulunur. Seramik ve Porselen Sanayi: İstanbul, Kütahya,İzmir, İzmit, Çanakkale, Bilecik illerinde bulunur. Not: Taşra ve toprağa dayalı bir sanayi üretimi iklimden etkilenmez Ülkemizin geneline yayılmıştır. Çimento, Cam ve Seramik Sanayi www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

47 Önemli Geçitler: o Trabzon’u Erzurum’a bağlayan: Kalkanlı ve Kop geçididir. o Antalya’yı İç Anadolu’ya bağlayan Çubuk geçididir. o Mersin’i İç Anadolu’ya bağlayan Sertavul geçididir. o Adana’yı İç Anadolu’ya bağlayan Gülek geçididir. o Adana’yı Antalya’ya bağlayan Belen geçididir. o Zonguldak’ı İç Anadolu’ya bağlayan Ecevit geçididir. o Ovit Dağı Tüneli, Türkiye'de Rize-Erzurum arası o Yer şekillerinin engebeli olması ve yolların doğu batı istikametinde uzanması ulaşım maliyetini arttırmıştır. o Türkiye’de en çok gelişen ulaşım tarzıdır. o Karayolu en riskli ulaşım yöntemidir. o Karayolu yapımın en zor ve maliyetli olduğu bölgeler Doğu Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleridir. Karayolu Ulaşımı: TÜRKİYE’DE ULAŞIM www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

48 Deniz ve Demiryolu Ulaşımı: Demiryolu Ulaşımı: Türkiye’de yer şekillerinin olumsuz durumu demiryolu ulaşımının gelişmemesine sebep olmuştur. Demiryolu kara hava yolu ulaşımına göre ucuzdur fakat ülkemizde gelişmemiştir. Denizyolu Ulaşımı: En ekonomik ve ucuz taşımacılıktır. Türkiye’nin dış ticaretinde en fazla kullanılan ulaşım aracıdır. Samsun Limanı: Karadeniz Bölgesi’nin en büyük limanıdır. Samsun limanının hinterlandı geniştir. Sinop Limanı: Ülkemizin doğal limanlarından olmasına rağmen, hinterlandı dar olduğu için gelişmemiştir. Zonguldak Limanı: Zonguldak çevresinde çıkarılan taş kömürünün yüklemesinin yapıldığı önemli bir limandır. Trabzon Limanı: Trabzon, Erzurum- İran transit ticaret yolundan dolayı gelişmiştir. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

49 Hava Yolu Ulaşımı En pahalı ve hızlı ulaşım yoludur. Özel şirketlerin sayısının artması hava ulaşımının gelişmesini sağlamıştır. Önemli Hava Limanları: Atatürk (İstanbul), Esenboğa (Ankara), Adnan Menderes (İzmir), Dalaman (Muğla), Şakirpaşa (Adana) ve Antalya hava limanlarıdır. OR-Gİ HAVAALANI OR-Gİ HAVAALANI www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

50 TÜRKİYE’DE TİCARET www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com Dış Ticaret : İhracat: Bir ülkenin diğer ülkelere mal satmasıdır. İthalat: Bir ülkenin diğer ülkelerden mal almasıdır. Dış Ticaret Açığı: İthalatın ihracattan fazla olmasıdır. Dış Ticaret Fazlası: İhracatın, ithalattan fazla olmasıdır. Not: Ülkemiz uzun yıllardan beri dış ticaret açığı vermektedir. Bunun sebebi gelişmekte olan bir ülke olmasıdır. İç Ticaret: Türkiye içerisindeki ticarete denir. Bölgeler arası gelişmişlik farkı ve üretilen malların farklılığı bölgeler arasında ticaretin yaşanmasına sebep olur.

51 En çok İthal Ettiğimiz Ürünler: o Otomobil o Ham petrol o Doğalgaz o Askeri araç ve gereçler o Elektronik eşya o Fabrika parçaları o İlaç o Kağıt o Tropikal tarım o Ürünleri En çok İhraç Ettiğimiz Ürünler: o Otomobil o Dokuma ve giyim ürünleri o Demir- çelik endüstri ürünleri o Beyaz eşya o Elektrikli makineler o Tarım ve hayvancılık ürünleri o Madencilik Not: Dış ticaretimizde en az pay madencilik sektörüne aittir. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com

52 Türkiye’nin dış ticaret hacminin en fazla olduğu ülke Almanya’dır. www.alfa.com.tr www.kpssrobotum.com


"COĞRAFYA KONU TEKRARI 18.YIL. 1. İklim2.Yer şekilleri3.Su varlığı4.Sanayi 8.Tarım5.Ulaşım6.Turizm7.Yer altı kaynakları Menteşe yöresi, Taşeli platosu," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları