Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uygulama Komutları Yapısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uygulama Komutları Yapısı"— Sunum transkripti:

1 Uygulama Komutları Yapısı
Çoğu komutlar aşağıdaki gibi komut bölümü ve parametre olarak ayrılır: CJ P1 Parametre Komut Bölümü Komut Bölümü : Fonksiyonu gösterir. Parametre : Bu komut ile kullanılacak datayı gösterir.

2 Uygulama Komutları Yapısı
Uygulama Komutları Yapısında Komut bölümü ve Parametre aşağıdakiler gibi birleştirilerek kullanılabilir: Sadece Komut Bölümü EI DI Komut Bölümü + Kaynak Parametre + Hedef Parametre MOV D10 D20 Komut Bölümü + Kaynak 1 Parametre + Kaynak 2 Parametre + Hedef 1 Parametre + Hedef 2 Parametre RS D100 K10 D120 K10

3 Uygulama Komutları Komut Formatı

4 MOV K10 D10 X0 Uygulama Komutları Girişi
PLC’ye HPP ile program yüklendiği zaman API numaraları kullanılır. X0 MOV K10 D10 Bu komutla deki değer ’ye transfer olur. : Uygulamada kullanılan kaynak datadır. Kaynak data aşağıdakiler olabilir. a. Sabit Sayı (K,H) : Program çalışırken değişmez. b. Bit,Word (M,D) : Program çalışırken değişebilir. 1’den fazla Kaynak Parametresi varsa S1, S2 kullanılır. Uygulama Sonucunun kaydedildiği hedef datadır. 1’den fazla hedef parametre varsa D1, D2 kullanılır.

5 n Data Formatı Tanım K1M0 K2M0 K3M0 K4M0 Aralık M0~M3 M0~M7 M0~M11
Uygulama Komutları n Data Formatı X, Y, M, S Sadece tek nokta ON/OFF olabilir ve BIT olarak tanımlanır; bunula birlikte, 16-bit (veya 32 bit) T, C, D data registerlar olup WORD olarak tanımlanır. Ayrıca X, Y, M ve S’nin önüne Kn ekleyerek WORD olarak tanımlanabilir, n=1 olduğu zaman 4-bit anlamına gelir. Böylece K1’den K4’e kadar kullanarak 16-bit tanımlanabilir ve K1’den K8’e kadar kullanılarak 32-bit tanımlanabilir. Örneğin K2M0 M0-M7 arası 8-Bit’i ifade eder. MOV K2M0 D10 Tanım K1M0 K2M0 K3M0 K4M0 Aralık M0~M3 M0~M7 M0~M11 M0~M15 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0 D0 bit15 bit14 bit13 bit12 bit11 bit10 bit9 bit8 bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

6 Uygulama Komutları Bit İşleme Bit parametreleri belirtildiğinde (X,Y,M,S) bit işleme yerine getirilir. 1-bit işleme : Temel Komutlarda genelde tek bit tanımlanabilir. ÖR : LD X10, Out Y0 Digit işleme : Uygulama Komutlarında bitler için digit sayısı belirtilmelidir. 4 ve katları olarak 32-bite kadar tanımlanabilir. 1-) 16-bit Komut : K1-K4. K1 (4 nokta) 0-15 K3 (12 nokta) K2 (8 nokta) K4 (16 nokta) 2-) 32-bit Komut : K1-K8 K1 (4 nokta) 0-15 K5 (20 nokta) K2 (8 nokta) K6 (24 nokta) K3 (12 nokta) K7 (28 nokta) K4 (16 nokta) K8 (32 nokta)

7 MOV D5E D8F X0 Dolaylı Adresleme Methodu
Uygulama Komutları Dolaylı Adresleme Methodu E ve F komutlarda kullanılan sabitler olup transfer ve karşılaştırma işlemleri yapılabilir. Dolaylı adresleme WORD parametreleri ile kullanılabilirken ( KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, D ) bit parametreleri ile kullanılamaz (X,Y,M,S). Dolaylı Adresleme için K ve H Sabitleri ile birlikte kullanılır. X0 MOV D5E D8F E = 8, F = 14 olduğu zaman D5E = D(5+8) = D13 D8F = D(8+14) = D22 X0=ON olduğu zaman D13 Değerini D22’ye transfer eder. Bazı komutlar dolaylı adresleme methodunu desteklemez. Bu methodu kullanırken komutun dolaylı adreslemeyi desteklediğinden emin olunmalıdır.

8 Uygulama Komutları CJ 【P**】 JUMP Komutu ON olduğu zaman programı komutta belirtilen pointer numarasından itibaren çalıştırır. Jump Komutu ON olduğu zaman programı komutda belirtilen Pointer numarasından itibaren çalıştırır. Jump Komutu OFF olduğu zaman program normal olarak Jump komutundan bir sonraki satırdan itibaren çalışmaya devam eder. (jump komutu) P** X0 CJ P1 X1 Y1 X2 P1 N Y2 X0=ON olduğu zaman program adresi 0’dan N’ye atlar (P1) ve çalışmasına P1’den devam eder. Aradaki adresleri atlar. Eğer bu aradaki adreslerde bir TIMER varsa; TIMER saymayı durduracak. X0=OFF olduğu zaman program adres 0’dan itibaren işleyecek CJ komutu aktivitesini yitirecek ve TIMER saymaya devam edecek.

9 CALL 【P**】 SRET Subrout. Çağırma P** X0 20 CALL P2 X1 24 Y1 FEND
Uygulama Komutları CALL 【P**】 Pointer (Pxx) tarafından belirlenen subroutine programı yerine getirir. SRET CALL komutundan sonraki satırdan başlayarak normal programı yerine getirir. Beş kümeye kadar CALL komut kullanılabilir. Pointer (Pxx) tarafından belirlenen subroutine programı yerine getirir. Subrout. Çağırma P** X0 20 CALL P2 X1 24 Y1 FEND Subroutine Pointer Numarası P2 Subroutine SRET Subroutine Programa Geri dönme SRET komutu gerçekleştiğinde CALL komutundan sonraki satırdan başlayarak normal programı yerine getirir. Subroutine programın sonu olduğunu gösterir.

10 IRET Interrupt Programı işleminin sonu olduğunu gösterir.
Uygulama Komutları IRET Interrupt programı işleminin sonu olduğunu gösterir. Interrupt Programı işleminin sonu olduğunu gösterir.

11 EI/DI DI-EI arasında herhangi EI bir interrupt sinyali X1
Uygulama Komutları EI/DI Enables / Disables the interrupt PLC uygulamasında program EI ve DI arasındaki komutları tararken, eğer X001 ve X002=ON olursa programda Interrupt Service Subroutine I001 ve I002 aktif olur ve IRET komutuna ulaşıldığı zaman normal uygulamaya geri döner. Interrupt özel yardımcı röleleri M1050-M1053 aktif olursa ilgili interrupt servisi aktivitesini yitirir. I001-I003 interrupt cursor’leri FEND komutundan sonra kullanılmalıdır. DI-EI arasında herhangi EI bir interrupt sinyali X1 oluşursa; DI-EI arasındaki Y1 Komutların tamamlanmasına kadar işlem yapmaz DI-EI arası tamamlandıktan sonra DI İlgili interrupt programını çalıştırır. FEND I 001 Interrupt subroutine A IRET I 201 Interrupt subroutine B IRET

12 FEND Uygulama Komutları
Normal Programı sonlandırır. PLC uygulamasında END komutu ile aynı fonksiyona sahiptir. CALL komutunda kullanılan Pointer (P) FEND komutundan sonra olmalı ve subroutine sonlandırmak için SRET komutu eklenmelidir. Interrupt komutlarıda FEND komutundan sonra kullanılmalı ve interrupt sonlandırmak içinde IRET komutu eklenmelidir. Eğer birden fazla FEND komutu kullanılıyorsa subroutine ve interrupt servisleri en son FEND komutundan sonra programa işlenmelidir.

13 t1 t2 WDT Step 0 END (FEND) WDT Uygulama Komutları
Programdaki Watchdog Timer’ı resetler. Programdaki Watchdog timer’ı resetler. Step 0 ile END (FEND) arasındaki zaman Watchdog Timer Set Değerini aştığı durumlarda kullanılır. Step0 ile WDT arasındaki t1 süresi ve WDT ile END (FEND) arasındaki t2 süresi Watchdog Timer Set değerinden büyük olmamalıdır. Step 0 END (FEND) WDT t1 t2 WDT komutu programda iki veya daha fazla kullanılabilir. Bunula birlikte test yapılırken dikkat edilmelidir, Çünkü bir problem olursa çıkışlar aniden OFF olamayabilir. PLC Tarama süresi 200 ms’yi aşarsa (Adres 0 ile END VEYA FEND komutu arasında) PLC ERROR LED’i ON olur. Bu durumda kullanıcı enerjiyi kesip tekrar vermelidir. Enerji geldiğinde PLC otomatik olarak STOP mod’a döner. Eğer program tarama Zamanı 200ms üzerinde ise kullanıcı programı 2 parçaya bölebilir. Arasına Watchdog Timer koyarak herbir parçanın tarama zamanını 200 ms’nin altına indirebilir.

14 WDT Uygulama Komutları
Programdaki Watchdog Timer’ı resetler Watchdog Timer süresi 200 ms ve Adress 0 ile END (FEND) komutu arası 300 ms olduğu durumlarda kullanılır. 300ms program Birinci Durum END Her bir parçanın tarama zamanı 200 ms’nin altına insin diye 150ms program program 2 parçaya bölünür. X0 İkinci Durum WDT 150ms program Watchdog timer reset END

15 FOR K3 FOR K4 B A NEXT NEXT FOR/NEXT Uygulama Komutları
Kümelenmiş Döngü Başlangıcı/Bitişi FOR ve NEXT komutları arası kayıtsız şartsız FOR’da belirtilen “n” sayısı kadar işlendikten sonra NEXT komutundan sonraki adımları yerine getirir. FOR/NEXT FOR ve NEXT komutları arası kayıtsız şartsız FOR’da belirtilen “n” sayısı kadar işlendikten sonra NEXT komutundan sonraki adımları yerine getirir. “n” değeri arası girilebilir. “n” değeri – 0 arası girilirse n=1 olarak algılanır ve programda 1 olarak işlenir. FOR – NEXT komutları aralığı işlenmesi gerekmediği zamanlarda CJ komutu kullanılarak programda bu komutlar atlanabilir. FOR K3 FOR K4 B A NEXT NEXT

16 FOR/NEXT CJ P6 MOV K0 D0 FOR K3 MOV D0 D1 INC D0 NEXT P6 Y10 X7 M0 M0
Uygulama Komutları Kümelenmiş Döngü Başlangıcı/Bitişi FOR ve NEXT komutları arası kayıtsız şartsız FOR’da belirtilen “n” sayısı kadar işlendilten sonra NEXT komutundan sonraki adımları yerine getirir. FOR/NEXT Eğer programda çok fazla döngü varsa bu durum tarama zamanını uzatır. Tarama zamanının aşılmamasına dikkat edilmelidir. X7 CJ P6 M0 MOV K0 D0 FOR K3 M0 MOV D0 D1 INC D0 NEXT X10 P6 Y10 X7=OFF iken FOR-NEXT Komut aralığını yerine getiren X7=ON olduğunda FOR-NEXT komut aralığını işlemeyen program.

17 CMP X0 CMP K10 C10 M0 M0 K10 > C10 , ON M1 K10 = C10 , ON M2
Uygulama Komutları CMP Karşılaştırma uygulama komutu, iki data arasında sayısal büyüklük karşılaştırması yapar. X0 CMP K10 C10 M0 M0 K10 > C10 , ON M1 K10 = C10 , ON M2 K10 < C10 , ON Yukarıdaki örnekte Bit M0 olduğu zaman otomatik olarak M0,M1,M2 yi kapsar.

18 ZCP X0 ZCP K10 K100 C10 M0 M0 C10 değeri < K10 , ON M1
Uygulama Komutları ZCP Bölge Karşılaştırma X0 ZCP K10 K100 C10 M0 M0 C10 değeri < K10 , ON M1 K10 < = C10 değeri <= K100 , ON M2 C10 değeri > K100, ON

19 MOV K10 D10 X0 MOV Uygulama Komutları
Kaynak parametrede bulunan datayı hedef parametreye transfer eder. MOV X0 MOV K10 D10 X0=ON olduğunda 10 sayısını D10’un içine binary olarak kaydeden program.

20 CML D10 K1Y0 D10 K1Y0 CML X0 1 1 1 1 1 1 1 1 DEĞİŞİKLİK OLMAZ 1 1
Uygulama Komutları CML Ters Transfer X0 CML D10 K1Y0 b15 b3 b2 b1 b0 D10 1 1 1 1 1 1 1 1 K1Y0 DEĞİŞİKLİK OLMAZ 1 1 Y15 Y3 Y2 Y1 Y0 X0=ON olduğu zaman D10’un b0-b3 bitleri terslenerek K1Y0’a transfer olur.

21 Uygulama Komutları BMOV Blok Transfer X0 BMOV D0 D10 K3

22 Uygulama Komutları FMOV Çoklu Bölge Transfer X0 FMOV K10 D10 K10

23 Uygulama Komutları XCH Data Değiştirme X0 XCH D10 D11

24 BCD BCD D10 K1Y0 X0 Uygulama Komutları
Parametrede belirtilen BIN Datayı BCD’ye çevirir. X0 BCD D10 K1Y0 X0=ON olduğu zaman D10’un içindeki BIN değeri BCD’ye dönüşür ve sonucu K1Y0’a kaydeder.

25 BIN K1X0 D10 BIN X10 Uygulama Komutları
Parametrede belirtilen BCD Datayı BIN’e çevirir. X10 BIN K1X0 D10 X10=ON olduğu zaman X0-X3 BCD Datasını BIN Dataya çevirir ve sonucu D10’un içine kaydeder.

26 X0 ADD D0 D10 D20 ADD Uygulama Komutları
BIN Data toplama işlemini yerine getirir. X0 ADD D0 D10 D20 X0=ON olduğu zaman D0 ve D10’un içeriğini toplayarak D20’ye kaydeden program.

27 X0 SUB D0 D10 D20 SUB Uygulama Komutları
BIN Dataların Çıkartma işlemini yerine getirir. X0 SUB D0 D10 D20 X0=ON olduğu zaman D0’ın içindeki değerden D10 içindeki değer çıkartılarak sonucu D20 içine kaydeden program.

28 = * = * MUL 16-bit uygulama S S +1 D D 32-bit uygulama S +1 S S +1 S D
Uygulama Komutları MUL BIN Datanın çarpma işlemini yerine getirir. 16-bit uygulama S 1 S 2 +1 D D b b00 b b00 b b16 b b00 = * 32-bit uygulama S 1 +1 S 1 S 2 +1 S 2 D +3 D +2 D +1 D b b48 b b16 b b00 b b16 b b00 b b32 b b16 b b00 = *

29 X0 DMUL D0 D10 D20 X10 MUL K5678 K1234 D10 MUL Uygulama Komutları
BIN Datanın çarpma işlemini yerine getirir. Program Örneği (16-bit) X10 MUL K5678 K1234 D10 X10=ON olduğu zaman 5678 ve 1234 sayılarını çarparak sonucu BIN olarak D10 ve D11 içine kaydeden program. Yüksek 16-bit D11’de Düşük 16-bit D10’da kaydedilecek. Program Örneği (32-bit) X0 DMUL D0 D10 D20 D0 ve D1’deki BIN Data ile D10 ve D11’deki BIN Datayı çarparak; 64 Bit Çarpma sonucunu BIN olarak D20-D23’e kaydeden program.

30 / = DIV S S D +1 D X0 DIV D0 D10 D20 Uygulama Komutları
BIN Datanın Bölme işlemini yerine getirir. 16 bit uygulama X0 DIV D0 D10 D20 Bölüm Kalan S 1 S 2 D +1 D b b00 b b00 b b00 b b00 / = Bölüm : Düşük 16 Bite kaydedilir. Kalan Yüksek 16 Bite kaydedilir. (Sadece Word parametreleri durumunda kaydedilebilir)

31 = / DIV DDIV D0 D10 D20 X0 S +1 S S +1 S D +1 D D +3 D +2
Uygulama Komutları DIV BIN Datanın Bölme işlemini yerine getirir. 32 bit uygulama X0 DDIV D0 D10 D20 Bölüm Kalan S 1 +1 S 1 S 2 +1 S 2 D +1 D D +3 D +2 b b00 b b00 b b00 b b00 b b00 b b00 b b00 b b00 = / Bölüm : Düşük 32-Bite kaydedilir. Kalan : Yüksek 32-Bite kaydedilir. (Sadece Word Parametreleri durumunda kaydedilir) X0=ON olduğunda BIN olarak de belirlenen (D1,D0) değerini, BIN olarak de belirlenen (D11,D10) değerine böler; Bölüm de belirtilen (D21,D20)’de kalan ise (D23,D22)’de kaydedilir.

32 INC X0 INC D0 Uygulama komutları
Belirtilen parametrenin değerini 1 arttırır. X0 INC D0 X0=ON olduğu zaman D0’ın içindeki değer 1 artar.

33 X0 DEC D0 DEC Uygulama Komutları
Belirtilen parametrenin değerini 1 azaltır. X0 DEC D0 X0=ON olduğu zaman D0’ın içinde bulunan değer 1 azalır.

34 Uygulama Komutları WAND Parametrelerde belirtilen dataları AND işlemine tabi tutar. ÖRNEK (16-bit) b15 b00 S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İşlemden Önce WAND S2 1 1 1 1 1 İşlemden Sonra D 1 1 1

35 Uygulama komutları WOR Parametrelerde belirtilen dataları OR işlemine tabi tutar. Örnek (16-bit) b15 b00 S1 1 1 1 1 1 1 1 1 İşlemden önce WOR S2 1 1 1 1 1 1 1 1 İşlemden sonra D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36 Uygulama Komutları WXOR Parametrelerde belirtilen dataları XOR işlemine tabi tutar. b15 b00 S1 1 1 1 1 1 1 1 1 İşlemden Önce WXOR S2 1 1 1 1 1 1 1 1 İşlemden Sonra D 1 1 1 1 1 1 1 1

37 NEG NEG D0 Uygulama komutları
2’ye Tamamlama X0 NEG D0 X0=ON olduğu zaman D0’ın içindeki değer terslenir. (0-1, 1-0 olur). 1 eklenerek sonuç D0 register’a kaydolur. Bu komut Negatif BIN Değerini Pozitif olarak dikkate alır. (Mutlak değerini).

38 ROR D10 K4 ROR Uygulama Komutları
Sağa Döndürme X0 ROR D10 K4 X0=ON olduğunda D10’un içindeki 16-bit data 4 bit sağa kayacak ve şekilde görüldüğü gibi b3 biti (CY) M1022’ye transfer olacak.

39 ROL D10 K4 ROL Uygulama Komutları
Sola Kaydırma X0 ROL D10 K4 X0=ON olduğunda D10’un içindeki 16-bit data 4 bit sola kayacak ve şekilde görüldüğü gibi b12 biti (CY) M1022’ye transfer olacak.

40 RCR D10 K4 RCR Uygulama Komutları
Carry Biti ile Sağa Döndürme X0 RCR D10 K4 X0=ON olduğunda D10’un içindeki 16-bit data carry biti ile 4 bit sağa kayacak ve şekilde görüldüğü gibi b3 biti (CY) M1022’ye transfer olacak. Carry Bitinin orijinal içeriği ise b12’ye transfer olacak.

41 ROL D10 K4 RCL Uygulama Komutları
Carry Biti ile Sola Döndürme X0 ROL D10 K4 X0=ON olduğunda D10’un içindeki 16-bit data carry biti ile 4 bit sola kayacak ve şekilde görüldüğü gibi b12 biti (CY) M1022’ye transfer olacak. Carry Bitinin orijinal içeriği ise b3’ye transfer olacak.

42 SFTR SFTR X0 M0 K16 K4 Uygulama Komutları X0 X003 X002 X001 X000 5
Parametrede belirtilen datayı sağa kaydırır. X0 SFTR X0 M0 K16 K4 n 1 S X003 X002 X001 X000 D 5 M015 M014 M013 M012 M011 M010 M009 M008 M007 M006 M005 M004 M003 M002 M001 M000 4 3 2 1 n 2

43 SFTL X0 SFTL X0 M0 K16 K8 Uygulama Komutları X003 X002 X001 X000 5
Parametrede belirtilen datayı sola kaydırır. X0 SFTL X0 M0 K16 K8 n 1 S X003 X002 X001 X000 5 M015 M014 M013 M012 M011 M010 M009 M008 M007 M006 M005 M004 M003 M002 M001 M000 D 1 2 3 4 n 2

44 ZRST X0 ZRST M300 M399 ZRST C200 C210 Uygulama komutları
Belirtilen Parametre aralığını resetler. X0 ZRST M300 M399 ZRST C200 C210 X0=ON olduğu zaman M300-M399 arası OFF olacak. C200-C210 arası sayıcı değerleri 0’a ayarlanacak.

45 DECO Uygulama Komutları DECO X0 M100 K3 1 1 4 2 1 3 7 6 5 4 3 2 1 1 X0
8  256 bit çözme X0 DECO X0 M100 K3 X002 X001 X000 1 1 n=3 olduğundan 4 2 1 X0-X2 arası 3 7 6 5 4 3 2 1 1 Çözme Sonucu M107 M106 M105 M104 M103 M102 M101 M100 n=3 olarak belirtildiyse X0=ON olduğunda üçüncü 8 bit işgal edilir. Bit M103 olur.

46 DECO DECO D10 D20 K3 X10 Uygulama Komutları D10 b15 b0
8  256 bit çözme X10 DECO D10 D20 K3 D10 b15 b0 D10’da b0-b2 arası 1 1 1 1 1 1 1 1 n=3 olduğunda 4 2 1 Hepsi 0 7 6 5 4 3 2 1 1 Çözme sonucu b15 D20 b0 n=3 olarak belirtildiyse X10=ON olduğunda 8 bit işgal eder. B3 değeri 1 olur.

47 ENCO ENCO M0 D0 K3 X0 Uygulama Komutları
256  8 bit kodlama X0 ENCO M0 D0 K3 n=3 tanımlandığı zaman 8 bit işgal eder. M07 M06 M05 M04 M03 M02 M01 M00 1 7 6 5 4 3 2 1 D0 b15 4 2 1 1 1 Kodlama sonuçları b0 M0’dan sonraki ilk aktif biti BIN olarak kaydeder.

48 ENCO X0 ENCO D10 D20 K3 Uygulama Komutları b3 b0’dan sonraki üçüncü
256  8 bit kodlama X0 ENCO D10 D20 K3 b3 b0’dan sonraki üçüncü Bit durumudur. n=3 ise 8 bit işgal eder. D10 b15 b0 1 1 1 1 1 6 5 4 3 2 1 7 Pasif Data Kodlama sonucu b15 D20 N=3 tanımlı D10’un 1 1 b0-b2 incelenir. b0

49 SUM D0 D2 X0 SUM Uygulama Komutları
ON olan Bitlerin Toplamı X0 SUM D0 D2 X0=ON olduğunda D10’un içineki 1 lerin sayısını D2 içine kaydeden program. Eğer D10’da hiç 1 yoksa Zero Flag (M1020) = ON olur. DSUM veya DSUMP 32-bit komutları kullanıldığı zaman D0 ve D1 içindeki 1 bitlerinin sayısını D2’ye kaydeder. D3’ün değeri 0 olur. (D3=0).

50 Uygulama Komutları BON ON olan Biti Belirleme X0 BON D0 M0 K15 n    

51 Uygulama Komutları MEAN Ortalama Değer X0 MEAN D10 D2 K4

52 REF Y0 K8 REF X0 Uygulama Komutları
Hemen Giriş-Çıkış Tazeleme Her bir END Moda kadar tarama sırasında PLC kendi durumunu bir kez yeniler. PLC girişi okuduğunda giriş durumunu değiştirebilir. Giriş-Çıkışın daha hızlı olması gereken uygulamalar bir sonraki I/O Update’i bekleyemez. Bu gibi durumlarda bu komut kullanılır. Bu komut aniden I/O modülünden giriş durumunu okur veya çıkış durumlarını çıkış noktalarına yazar. X0 REF Y0 K8 X0=ON olduğu zaman Y0-Y7 arası nokta çıkış terminallerine derhal gönderilir.

53 HSCS / HSCR Uygulama Komutları
Yüksek Hızlı Sayıcı Karşılaştırma SET / RESET

54 HSCS / HSCR Uygulama Komutları X10 DCNT C249 K1000 M0 DHSCS K100 C249
Yüksek Hızlı Sayıcı Karşılaştırma SET X10 DCNT C249 K1000 M0 DHSCS K100 C249 Y10 C249 SET Y17 X10 X0 Sayma Girişi enable X1 X3 Sayma Girişi input disable X2 C249 X2 (Reset Girişi) ON, C249=0 olur.

55 Uygulama Komutları HSCS / HSCR Yüksek Hızlı Sayıcı Karşılaştırma SET

56 HSCS / HSCR Uygulama Komutları DCNT C251 K200 DHSCR K100 C251 Y10 SET
Yüksek Hızlı Sayıcı Karşılaştırma RESET X10 DCNT C251 K200 M0 DHSCR K100 C251 Y10 C251 SET Y0 X10 A-phase ( X0 ) B-phase ( X1 ) C251 Yukarı Aşağı sayma sayma

57 Uygulama Komutları HSCS / HSCR Yüksek Hızlı Sayıcı Karşılaştırma RESET

58 PLSY PLSY K1000 K200 Y0 Uygulama Komutları X0 Y0 Çıkışı Pulse Çıkışı
0.5 ms Y0 Çıkışı 1 2 3 200 1 ms

59 PWM PWM K1000 K2000 Y1 X0 Y01 Çıkışı Uygulama Komutları 1000ms 2000ms
Pulse genişlik modülasyon çıkışı X0 PWM K1000 K2000 Y1 1000ms Y01 Çıkışı 2000ms

60 PLSR PLSR D0 Y1 X10 Uygulama Komutları K500 K3000
Hızlanma/Yavaşlama Komutları ile Puls Dalga Çıkışı PLSR K500 D0 K3000 Y1 X10

61 PLSR Uygulama Komutları
Hızlanma/Yavaşlama Komutları ile Puls Dalga Çıkışı

62 Uygulama Komutları IST Manual/Otomatik Kontrol

63 Uygulama Komutları ALT Karşılıklı ON/OFF Komutu X0 ALT M0 M0 Y0 M0 Y1

64 SEGD D0 K2Y0 X0 SEGD Uygulama Komutları
7-Segment Display Kod Çözme X0 SEGD D0 K2Y0 X0=ON olduğu zaman D0 bölgesinin içindeki en düşük 4 bitin değerini 7-Segment display tarafından okunabilecek hale getirerek K2Y0’a kaydeden program.

65 Uygulama Komutları RS Belirlenmiş Haberleşme Alanı içindeki data’ya göre data haberleşmesini yerine getirir.

66 Uygulama komutları RS Belirlenmiş Haberleşme Alanı içindeki data’ya göre data haberleşmesini yerine getirir. Kullanıcı Haberleşme komutları içine başlangıç ve bitiş bitlerini eklemelidir. DVP M1126 ve M1130 ile 2 kullanıcı tanımlama ünitesi seçeneği sağlar. Kullanıcı D1124,D1125 ve D1126 ile başlangıç ve bitiş bitlerini ayarlayabilir. Açıklamayı inceleyin.

67 ASCI ASCI D10 D20 K4 X0 Uygulama Komutları
Belirtilmiş Haksadecimal değeri ASCII koda çevirir. X0 ASCI D10 D20 K4

68 HEX HEX D10 D20 K4 Uygulama Komutları X0
Belirtilmiş ASCII Kodu Heksadecimal değere çevirir. X0 HEX D10 D20 K4

69 ABS ABS D0 Uygulama komutları
Mutlak Değer X0 ABS D0 X0=ON olduğu zaman D0’ın içindeki değerin mutlak değerini alır.

70 X0 MODRD MODRD K1 H2104 K3 Uygulama Komutları
MODBUS Data okuma X0 MODRD K1 H2104 K3 K1 = Haberleşme Adresi (K0-K254). H2104 = Datası Okunacak Adres. Eğer adres ayarı yanlışsa kullanıcı bir hata kodu ile uyarılır. Bu kod D1130 da saklanır. Ayrıca M1141=ON olur. Örneğin 4000H VFD-S Serisi Driverlar için yanlış adrestir. Bu durumda M1141=ON ve D1130=2 olur. Hata bilgileri için VFD-S Manualine bakınız. K3 = Data Uzunluğu. N <= 6 olmalı. Geribesleme Datalar D de saklanır. Daha sonra PLC Dataları kontrol eder. Eğer hata varsa M1140=ON olur.

71 X0 MODWR MODWR K1 H2000 D10 Uygulama Komutları
MODBUS Data Yazma X0 MODWR K1 H2000 D10 K1 = Haberleşme Adresi (K0-K254). H2000 = Data Yazılacak Adres. Eğer adres ayarı yanlışsa kullanıcı bir hata kodu ile uyarılır. Bu kod D1130 da saklanır. Ayrıca M1141=ON olur. D10 = Sürücü içine yazılacak Data. Geribesleme Datalar D de saklanır. Daha sonra PLC Dataları kontrol eder. Eğer hata varsa M1140=ON olur.


"Uygulama Komutları Yapısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları