Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kagir Birimler – Özellikler – Bölüm 1: Kil Kagir Birimler (Tuğlalar)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kagir Birimler – Özellikler – Bölüm 1: Kil Kagir Birimler (Tuğlalar)"— Sunum transkripti:

1 Kagir Birimler – Özellikler – Bölüm 1: Kil Kagir Birimler (Tuğlalar)
TS EN Kagir Birimler – Özellikler – Bölüm 1: Kil Kagir Birimler (Tuğlalar) 1

2 YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (CPD)
tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. tarihinden itibaren zorunlu uygulamaya girmiştir.

3 YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (CPD)
Temel Gerekler : Mekanik Dayanım ve Stabilite, Yangın Durumunda Emniyet, Hijyen, Sağlık ve Çevre, Kullanım Emniyeti, Gürültüye Karşı Koruma, Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası

4 YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ

5 YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (CPD)
Mekanik Dayanım ve Stabilite: Yapılan işin tamamı veya bir kısmının çökmesi, Kabul edilemeyecek boyutta büyük deformasyonlar, Taşıyıcı sistemde önemli boyutta deformasyon oluşması sonucunda hasar meydana gelmesi, Sebebini oluşturan olayın boyutlarına oranla çok büyük hasarlar meydana gelmesi

6 YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (CPD)
Yangın Durumunda Emniyet: İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi belli bir süre azalmamalıdır, Yapı içinde yangın çıkması, yangının ve dumanın yayılması sınırlı olmalıdır, Yangının etraftaki yapı işlerine yayılması sınırlı olmalıdır, Yapı sakinleri binayı terk edebilmeli veya başka yollarla kurtarılabilmelidir, Kurtarma ekiplerinin emniyeti gözönüne alınmalıdır

7 YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (CPD)
Hijyen, Sağlık ve Çevre: Zehirli gaz çıkması, Havada tehlikeli partikül veya gazların bulunması, Tehlikeli boyutlarda radyasyon yayılması, Su veya toprağın kirletilmesi, zehirlenmesi, Atık su, duman, katı ve sıvı atıkların hatalı şekilde uzaklaştırılması, İnşaat işinin bazı kısımlarında veya içindeki yüzeylerde rutubet oluşması

8 YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (CPD)
Kullanım Emniyeti: Yapı işleri, kullanma ve çalışma sırasında kabul edilemeyecek kaza risklerine meydan vermeyecek şekilde tasarlanıp yapılmalıdır.

9 YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (CPD)
Gürültüye Karşı Koruma: Yapı işleri, gürültünün binada bulunanların ve çevredeki insanların sağlığını tehdit etmeyecek şekilde tasarlanıp yapılmalıdır.

10 YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (CPD)
Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası: Yapı işleri, az bir enerji kullanımını gerektirecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

11 Malzemenin CE işaretini taşıması halinde kullanıma uygun olduğu kabul edilir.
Üreticinin uygunluk beyanı veya uygunluk belgesi üreticiye CE işaretini iliştirme hakkını verir.

12 KİL KAGİR BİRİM (TUĞLALAR)
CE - MARKASI TS EN 771-1 Tuğla TS TS 4377 TS 704 TS 705

13 KİL KAGİR BİRİMLER

14 Uygunluk Teyit Sistemleri
TS EN 771 – 1 Uygunluk Teyit Sistemleri Sistem Sistem 4

15 Uygunluk Teyit Sistemi
TS EN 771 – 1 Uygunluk Teyit Sistemi Sistem 4 CPD’de aşağıdaki gibi yer almaktadır. Malzemenin üreticinin tarafından başlangıç tip deneyine tabi tutulması Fabrika üretim kontrolü

16 Malzemenin üreticinin tarafından başlangıç tip deneyine tabi tutulması :
Her sanayicinin bünyesinde bir laboratuvar kurması, standardın istediği deneyleri yaparak kendi kalitesini belirlemesi ve belirlediği bu kalitenin takibini de yapmak zorunda olduğu bu maddede belirtilmiştir.

17 Fabrika üretim kontrolü :
Fabrika imalat kontrol sistemi tesis edilmeli, bu sistemle ilgili belgeler hazırlanmalıdır. (izlenebilirlik, kalite planı, eğitim, iç tetkik, düzeltici ve önleyici faaliyetler, kalibrasyon gibi kavramlar)

18 Teknik Dosya Her üretici; ürününün özelliklerini, kullanım yerlerini veya kullanım şartlarını, stoklama koşullarını, hammadde ve bitmiş mamule uygulanan deney prosedürlerini, deney sonuçlarını içeren bir teknik dosya hazırlamakla yükümlüdür.

19 AT Uygunluk Beyanı Üretici, yukarıda bahsedilen koşulları yerine getirdikten sonra ürünlerine CE işaretini iliştirir, AT uygunluk beyanını hazırlar ve sunar.

20

21 Uygunluk Teyit Sistemi
TS EN 771 – 1 Uygunluk Teyit Sistemi Sistem 2+ CPD’de aşağıdaki gibi yer almaktadır. Üreticinin Görevleri Malzemenin başlangıç tip deneyinden geçirilmesi, Fabrika üretim kontrolü, Ayrıca, fabrikada alınan numunelerin daha önceden belirlenmiş bir deney planına uygun olarak deneye tabi tutulması da mümkündür.

22 Uygunluk Teyit Sistemi
TS EN 771 – 1 Uygunluk Teyit Sistemi Sistem 2+ CPD’de aşağıdaki gibi yer almaktadır. Onaylanmış kuruluşun görevleri : Fabrika üretim kontrolünün şu esaslara dayalı olarak belgelendirilmesi, Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk tetkiki, Ayrıca fabrika üretim kontrolünün devamlı olarak gözetim altında tutulması, değerlendirilmesi ve onaylanması da mümkündür.

23 AT Uygunluk Belgesi Onaylanmış Kuruluş gerekli incelemeleri yaparak üreticiye AT Uygunluk Belgesi verir ve üretici de ürünlerine CE işaretini iliştirir.

24 4703 Sayılı Kanun Türkiye’de ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usül ve esaslar 92/59/EC sayılı AB Genel Ürün Güvenliği Direktifi’ni uyumlaştıran 4703 sayılı Çerçeve Kanununa göre düzenlenmektedir. Ancak AB, 92/59/EC sayılı Genel Ürün Güvenliği Direktifini yürürlükten kaldırarak yerine 2001/95/EC sayılı direktifi yürürlüğe koymuş ve böylece 4703 sayılı kanunun esas aldığı kaynak değişmiştir. Ülkemizde de buna paralel olarak 4703 sayılı kanunun revizyon çalışmaları devam etmektedir.

25 TSE, TSEK gibi belgeler

26 LD Birimlerde CE İşaretlemesi
Boyutlar Boyut Toleransları Döşeme yüzlerinin düzlükten sapma toleransları Döşeme yüzlerinin düzlemsel paralellikten sapma toleransları Konfigürasyon Birim Hacim Kütlesi (Brüt – Net) Basınç dayanımı Isıl davranış özellikleri Dayanıklılık Su emme Aktif eriyebilir tuz içeriği Rutubet hareketi Yangına tepki Su buharı geçirgenliği Bağ dayanımı İmalatçının adı veya tanıtıcı işareti CE işaretinin eklendiği yılın son iki rakamı Standardına atıf (TS EN )

27 Kategori II KRAL TUĞLA Mad. Nak. San. Ve Tic. A.Ş 07 TS EN 771 -1
KRAL TUĞLA Mad. Nak. San. Ve Tic. A.Ş  AFYONKARAHİSAR – KONYA YOLU 12. KM AFYONKARAHİSAR / TÜRKİYE TEL : FAX : 07  TS EN Kategori II , LD , 290*190*235 mm kil kagir birimler  Boyutlar : uzunluk 290 mm x Genişlik 190 mm Yükseklik 235 mm Tolerans Kategorisi : T1 Aralık Kategorisi : R1 Düzlükten Sapması : 5 mm Düzlemsel paralellik : 5 mm Konfigürasyon : ekli çizimde gösterildiği gibi Basınç dayanımı : ortalama 5.6 N/mm2 ( ┴ Oturma yüzü) , Kategori II Brüt birim hacim kütlesi : 650 kg/m3 (D1) Bağ dayanımı : sabit değer 0,15 N/mm2 Boyut kararlılığı : nem hareketi : NPD Aktif eriyebilir tuz içeriği : SO Yangına tepki : Avrupa sınıfı A1 Su emme : Açık şekilde bırakılmamalı Su buharı geçirgenlik katsayısı : µ 5/10 Donma – çözülmeye karşı dayanıklılık : FO Eşdeğer Isıl İletkenlik : A ) 0,24 W/mK ( 10, kuru ) Normal harç kullanılarak yapılan duvar  TS 825  B ) 0,18 W/mK ( 10, kuru ) TS EN 998-2’ye uygun harç kullanılarak yapılan duvar  TS 825  Kategori II

28 DUVAR UYGULAMALARI

29 ISI KÖPRÜLERİ %50 DAHA AZ

30 YATAY DELİKLİ TUĞLA SANDVİÇ DUVAR UYGULAMASI

31 SANDVİÇ DUVAR BAĞLANTI DETAYLARI
Metal Bağlantı

32 YATAY DELİKLİ TUĞLA SANDVİÇ DUVAR ALTERNATİFLERİ
TSEK

33 ISI İLETKENLİK DEĞERLERİ DÜŞÜK TUĞLALAR

34 Zıvana Lamba Perde Boşluğu Kavrama Deliği

35


"Kagir Birimler – Özellikler – Bölüm 1: Kil Kagir Birimler (Tuğlalar)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları