Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK İŞLEMLER Doç Dr Erdoğan Çetinkaya Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kış Okulu 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK İŞLEMLER Doç Dr Erdoğan Çetinkaya Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kış Okulu 2010."— Sunum transkripti:

1 BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK İŞLEMLER Doç Dr Erdoğan Çetinkaya Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kış Okulu 2010

2

3

4 Bronkoloji Merkezi Otofloresan Narrow band EBUS SuperDimension Magnetic board Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5 Sunum planı  Bronkoskopiye hastanın hazırlanması, premedikasyon ve anestezi  Bronkoskopi endikasyonları, rijid ve fiberoptik bronkoskopi  Bronkoskopik anatomi, havayolu fonksiyonun değerlendirilmesi, mukozasındaki değişikler, havayolu lezyonları  Otofloresan bronkoskopi ve endobronşiyal US  Bronkoskopik enstrümanlar, tanı yöntemleri  Bronkoskopi kontrendikasyonları ve komplikasyonları

6  Dikkatli bir anamnez ve fizik muayeneyle potansiyel risk faktörlerinin varlığının saptanması, dikkatli bir kardiyopulmoner muayene ve akciğer grafisi çekilmesi bronkoskopi öncesi en gerekli 3 incelemedir.  İşlemden 4 saat öncesine kadar katı gıda alımı, 2 saat öncesine kadar da sıvı alımı yasaklanmalı  Transbronşiyal akciğer biyopsisi planlanmıyorsa ve özel bir durum yoksa( Üremi,Karaciğer fonksiyon testlerinde ↑,Trombosit sayısında ↓ ) işlem öncesi kan testlerinin rutin yapılmasına gerek yok Bronkoskopi işlemi öncesi

7 Profilaktik antibiyotikler –Asplenik, –Kalp kapak protezli ve –Geçirilmiş endokardit öyküsü olan hastalara bronkoskopi öncesi verilmeli. Astımlı hastalarda nebülize bronkodilatör bronkoskopi öncesi verilmeli. Bronkoskopi işlemi öncesi

8 Bronkoskopi öncesi arteryel kan gazlarının ve solunum fonksiyon testlerinin rutin olarak yapılması önerilmemektedir. Kan grubunun rutin olarak bakılması gereksizdir. En sık istenilmesi gereken HbS antijenidir. Bilgisayarlı Toraks tomografisinin rutin olarak istenilmesi de önerilmemektedir. Ancak başka nedenlerle tomografi planlanmışsa bronkoskopiden önce yapılması biyopsi işlemine yardımcı olabilir. Bronkoskopi işlemi öncesi

9 Biyopsi yapılacak hasta –Plavix (clopidogel) kullanıyorsa işlemden 5 gün önce, –Coumadin (warfarin) kullanıyorsa 3 gün öncesinde kesilir, heparine geçilir ve INR <1,3 olana kadar beklenir. TBB, mekanik ventilasyondaki hastalarda mutlaka gerekli ise toraks tüpü hazırlığı ile yapılır. Bronkoskopi işlemi öncesi hasta hazırlığı

10 Bronkoskopide lokal anestezi Lokal anestezi ve bronkoskopik işlem süresince kullanılan maksimum lidocain dozu ne olmalı ? A. 4 mg/kg B. 6 mg/kg C. 8 mg/kg D. 10 mg/kg E. 12 mg/kg

11 Lokal anestezi ve bronkoskopik işlem süresince kullanılan maksimum lidocain dozu ne olmalı ? A. 4 mg/kg B. 6 mg/kg C. 8 mg/kg D. 10 mg/kg E. 12 mg/kg Bronkoskopi işleminde lokal anestezi

12 Maksimum lidocain dozu 8mg/kg dır. (=70 kg lık hastada %2 lik solüsyondan 29ml). Karaciğer ve kardiak yetmezlik varsa 5mg/kg. Toksik etkiler –Konvülziyon –Aritmi Bronkoskopi işleminde lokal anestezi

13  Hafif sedasyon, anksiyoliz, anksiyolizis ve geçici amnezi yapan ilaçlarla premedikasyon yapılabilir.  DORMİCUM(Midazolam) 5 mg ve 15 mg amp IV Kısa etkili benzodiazepin  Doz: erişkin 0.07-0.1 mg/kgyaşlı : 0.025-0.05 mg/kg Başlangıç dozu 2.5 mgBaşlangıç dozu 1-1.5 mg Total doz 5 mg Total doz 2-3 mg  Antidotu ANEXATE (Flumazenil) 0.5 mg amp IV Doz: 0.2 mg 15 sn’de uygulanır. 1 dakika içinde sonuç alınmazsa, 0.1 mg’lık dozlar halinde 1mg’ı aşmamak kaydıyla uygulanabilir. Her 1 mg midazolama karşılık 0.2 mg  Midazolam bazı hastaları ajite edebilir Bronkoskopi işleminde premedikasyon

14 İşlem süresince hastaların kardiyopulmoner monitorizasyonu ve oksijen desteği için gerekli donanım (pulse oksimetre, O2 tüpü veya merkezi oksijen, tansiyon aleti, resüsitasyon ekipmanı) hazır bulunmalıdır Bronkoskopi işlemi esnasında

15 Bronkoskopi endikasyonları I. Tanısal I. Tanısal Semptomların değerlendirilmesi Semptomların değerlendirilmesi-hemoptizi, -lokalize “wheeze”, -açıklanamayan 3 haftadan uzun süren öksürük Bronş içi hastalığın değerlendirilmesi Bronş içi hastalığın değerlendirilmesi -Tümör, -yabancı cisim, -Striktür,-fistül, -mukus tıkaç,-termal hasar Göğüs grafisindeki anormalliklerin değerlendirilmesi Göğüs grafisindeki anormalliklerin değerlendirilmesi-kitle,-infiltrasyon,-atelektazi, -plevral efüzyon Hiler ve mediastinal lenf nodlarının endobronşiyal ultrason ile değerlendirilmesi Hiler ve mediastinal lenf nodlarının endobronşiyal ultrason ile değerlendirilmesi II. Hastalık seyrinin izlenmesi amacıyla II. Hastalık seyrinin izlenmesi amacıyla Akciğer transplantasyonu Akciğer transplantasyonu Akciğer kanserinin evrelenmesi Akciğer kanserinin evrelenmesi

16 Bronkoskopi endikasyonları III.Tedavi amaçlı/girişimsel III.Tedavi amaçlı/girişimsel Yabancı cisim çıkarılması Yabancı cisim çıkarılması Obstrüktif endobronşiyal dokunun alınması( brakiterapi, laser, fotodinamik tedavi, kryoterapi, elektrokoter ) Obstrüktif endobronşiyal dokunun alınması( brakiterapi, laser, fotodinamik tedavi, kryoterapi, elektrokoter ) Endobronşiyal stent uygulaması Endobronşiyal stent uygulaması IV. Araştırma amaçlı IV. Araştırma amaçlı Difüz akciğer hastalıklarında bronkoalveoler lavaj uygulaması Difüz akciğer hastalıklarında bronkoalveoler lavaj uygulaması Astımda endobronşiyal biyopsi Astımda endobronşiyal biyopsi

17  Rijid Bronkoskop lokal veya genel anestezi altında yapılır ve segmental incelemeye ve segmental biyopsiye olanak vermez. Bronkoskop

18 Entübasyon tekniği Rijid bronkoskopi uygulaması

19 Rijid bronkoskopi endikasyonları Daha büyük biyopsi gerektiğinde Masif kanama Yabancı cisim çıkarılması Strüktür/stenoz dilatasyonu Stent yerleştirilmesi Tümör rezeksiyonu( mekanik, elektrokoter, lazer, kriyoterapi, argon plazma)

20 Erişkinlerde tanı amaçlı kullanılan FOB'lar, bükülebilme özellikleri ile bronş ağacının 5-6 dallanmasına kadar olan bölümünü görüntülemeye elverişlidirler. Erişkinlerde tanı amaçlı kullanılan FOB'lar, bükülebilme özellikleri ile bronş ağacının 5-6 dallanmasına kadar olan bölümünü görüntülemeye elverişlidirler. Genelde 58 cm uzunluğunda olan gövdenin distal ucunun dış çapı 3.5- 6.0 mm arasında değişmektedir. Genelde 58 cm uzunluğunda olan gövdenin distal ucunun dış çapı 3.5- 6.0 mm arasında değişmektedir. Aksesuarların geçişine izin veren çalışma kanalı (2.2-2.8 mm çaplı) bulunmaktadır. Aksesuarların geçişine izin veren çalışma kanalı (2.2-2.8 mm çaplı) bulunmaktadır. Bronkoskopun kontrol ünitesindeki bir manivela yardımıyla distal uç öne (180°) ve arkaya (130° ) doğru hareket ettirilebilir. Bronkoskopun kontrol ünitesindeki bir manivela yardımıyla distal uç öne (180°) ve arkaya (130° ) doğru hareket ettirilebilir. Tedavi amaçlı kullanılan FOB'ların hem dış, hem iç çapı, hem de çalışma kanalı çapı daha geniştir. Tedavi amaçlı kullanılan FOB'ların hem dış, hem iç çapı, hem de çalışma kanalı çapı daha geniştir. Fiberoptik bronkoskop

21

22 Havayolu anatomisi

23

24

25 Vokal kord anormalikleri Paralize Sağ vokal kord Sağ tarafta kalınlaşma Paralize Sol vokal kord Konuşma ile hareket etmiyor Havayolu fonksiyonun değerlendirilmesi

26 Dinamik havayolu kollapsı Anterior duvar intakt izlenirken, posterior duvar ekspiryumda içeri doğru yerdeğiştiriyor. *Courtesy H. Dutau, France Havayolu fonksiyonun değerlendirilmesi

27 Trakeobronkomalazi Kılıç kını şeklinde Lateral duvarların ekspiryumda kollabe olduğu izlenmekte Hilal görünümü. Ekspiryumda düzleşen anterior duvar Havayolu fonksiyonun değerlendirilmesi

28 Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi  Enflamasyon/Hiperemi/ Ödem/ Eritem  Mukozal solukluk, mukozal kıvrımlarda kalınlaşma veya kaybolma, Kartilajın silinmesi – Dış bası  Ülserasyon  Endobronşiyal kitle-nodül  Mukozal düzensizllik, mukozal kalınlaşma-atrofi  Bronş lümeninde kan, sekresyon, taş ve yabancı cisim gibi anormal yapılar  Mukus bez orifislerinin genişlemesi

29 Mukozal değişiklikler Nodülarite, nedeni bilinmeyen benign lezyon Eritem Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi

30 Mukozal ödem İnflamatuvar durumlara sıklıkla eşlik eder İnflamatuvar durumlara sıklıkla eşlik eder Karinada ve kartilaj halkalarda görülebilir Karinada ve kartilaj halkalarda görülebilir Hava yollarında daralmaya neden olabilir Hava yollarında daralmaya neden olabilir Kronik alt lob pnömonisine bağlı ödem ve sekresyon Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi

31 Hiperemi-ödem-raylanma artışı Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi

32 Mukozal infiltrasyon Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi

33 Ülserasyon Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi

34 Bu patoloji nedir? A.Mukozada solukluk, kabartılar ve düzensizlik B.Mukozada kabalaşma ve eritem C.Dış bası bulgusu

35 Bu patoloji Nedir? A.Mukozada solukluk, kabartılar ve düzensizlik B.Mukozada kabalaşma ve eritem C.Dış bası bulgusu Cevap A

36 Bu bronş mukozasında, A)Mukozada ödem ve eritem B) Mukoza soluk ve granüler görünümde C) Dış bası bulgusu

37 Bu bronş mukozasında, A)Mukozada ödem ve eritem B) Mukoaz soluk ve granüler görünümde C) Dış bası bulgusu Cevap A

38 A)Kartilagenöz halkaların üzerinde hipervasküler mukoza ve distal hava yollarında yoğun sarı sekresyon. B) Dış bası ve neovaskülerizasyon. C) Havayolu invazyonu ve volüm kaybı. Bu bulgular en iyi hangi şıkta açıklanmıştır

39 A)Kartilagenöz halkaların üzerinde hipervasküler mukoza ve distal hava yollarında yoğun sarı sekresyon. B) Dış bası ve neovaskülerizasyon. C) Havayolu invazyonu ve volüm kaybı. Bu bulgular en iyi hangi şıkta açıklanmıştır Cevap: A

40 Bronşiyal Mukozal Anormallikler Hiperemi Aspirasyon travması Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi

41 Hiperemi ve neovaskülerizasyon Solukluk, eritem, antrakoz Bronşiyal Mukozal Anormallikler Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi

42 Peteşi Belirgin posterior raylanma (muskularis) Bronşiyal Mukozal Anormallikler Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi

43 Mukus bez orifislerinin genişlemesi Trakeobronşiyal mukozanın değerlendirilmesi

44 Bronşit ve havayolu sekresyonları Bronşiyal çukurlar Pürülan-yeşil Taba renkli köpüklü

45 Lezyonların tipi Lezyonların tipi İntraluminal, eksofitik İntraluminal, eksofitik İntraluminal, infiltratif İntraluminal, infiltratif Intraluminal, granülasyon Intraluminal, granülasyon Dış bası Dış bası Fibrotik striktür Fibrotik striktür Malazi Malazi Dinamik kollaps Dinamik kollaps Havayolu lezyonları

46 İntraluminal eksofitik lezyon Nodüler squamöz hücreli caNodüler adenokarsinom Nekrotik squamöz hücreli ca Hava yolu lezyonları

47 İntraluminal, eksofitik kitle Eksofitik, kitle-nodül Eksofitik, kitle-nodül Lipomatöz hamartom Havayolu lezyonları

48 İnfiltratif tümörler Küçük hücreli akciğer kanseri Adenokarsinom Havayolu lezyonları

49 İnfiltratif tümörler Küçük hücreli akciğer kanseri Havayolu lezyonları

50 İntraluminal granülasyon Trakeostomi tüpünün diastalinde granülasyon dokusu Havayolu lezyonları

51 Dış bası Trakea distali kısmen sağ ana bronş lümeni tamamen dış basıyla oblitere Trakea proksimalinde dış basıyla lümende %70 oranında oblitere Havayolu lezyonları

52 Obstrüksiyonun derecesi Obstrüksiyonun derecesi Minimal Minimal Orta derecede Orta derecede < 50% obstrüksiyon < 50% obstrüksiyon Ciddi Ciddi > 50 % obstrüksiyon > 50 % obstrüksiyon Sınıflandırma Sınıflandırma Parsiyel obstrüksiyon Parsiyel obstrüksiyon Distal havayolları görülüyor Distal havayolları görülüyor Komplet obstrüksiyon Komplet obstrüksiyon Distal havayolları görülmüyor Distal havayolları görülmüyor Havayolu obstrüksiyonun derecesi

53 Parsiyel obstrüksiyon Total obstrüksiyon Havayolu obstrüksiyonun derecesi

54 Trakeal stenoz Web-like subglottik striktür Web-like subglottik striktür Kompleks stenoz Kompleks stenoz Havayolu benign patolojileri

55 Kılıç kını trakea (TI<0.6) Trakeobronkomegali At nalı trakea Havayolu benign patolojileri

56 Trakeobronkopati Osteokondroplastika Sert intraluminal kartilajenöz nodüller * Havayolu benign patolojileri

57 Nekrotizan trakeit Mekanik ventilasyonda iken hastada gelişmiş. Havayolu benign patolojileri

58 İnfiltratif trakeal anormallikler Larenks, trakea ve karinayı tutan amiloidoz Havayolu benign patolojileri

59 Sağ Orta Lob Sendromu Nedenleri Nedenleri Ekstrinsek bası Ekstrinsek bası Tümör Tümör Volüm kaybı Volüm kaybı Kronik enfeksiyon(TBC) Kronik enfeksiyon(TBC) Konjenital Konjenital Kapalı orta lob bronşu Havayolu benign patolojileri

60 Mukus tıkacına bağlı tama yakın obstrüksiyon Mantar boyamaları pozitif Aspergillus için kültür pozitif Havayolu benign patolojileri

61 Sol alt lobektomi, bronşiyal güdük Rezeksiyon alanı Havayolu benign patolojileri

62 Antrakoz

63 Wegener Granülomatozisi Bronşiyal striktür Klasik görünüm Havayolu benign patolojileri

64 Sarkoidoz Havayolu benign patolojiler Mukozal kabartılar, granülarite  Karinal-subkarinal genişleme, paratrakeal dışbası  Mukozada pürtüklü kırmızı renkli granüller  Mukozada kızarıklık  Sekresyon artışı

65 Endobronşiyal Tüberkülozda Bronkoskopik Bulgular Ülseröz granülom Ülseröz granülom Fibrostenoz Fibrostenoz Submukozal infiltrasyon Submukozal infiltrasyon Hiperemi-ödem Hiperemi-ödem Polipoid kitle Polipoid kitle Havayolu benign patolojiler

66 Bronşiyal lenf nodları Sağ alt lob bronşu posterobazal segment komşuluğunda Sağ alt lob bronşu posterobazal segment komşuluğunda Havayolunun benign patolojileri

67 Hava yolu tümörleri A.Direkt Bulgular –1.Tümöra) Kitleb)Kitle-nekroz –2.İnfiltrasyon a) Mukoza düzensizliği b) Eritem, damarlanma artışı c) Kıkırdak halkalarında silinme B.İndirekt Bulgular –1.Stenoz (Bronşta darlık) –2.Kompresyon (dıştan bası) –3.Ödem, mukozada kalınlaşma

68 Havayolunun tümörleri Trakea proksimali Tiroid ca ya bağlı dış bası Squamöz hücreli karsinom

69 Trakea duvarında tiroid kanseri invazyonu Hava yolu tümörleri

70 Havayolunun tümörleri Trakea distali, sağ ve sol ana bronş proksimalinde obstrüksiyona neden squamöz hücreli kaarsinom Karina patolojileri

71 Sol Üst Lob Adenokarsinomu Sekonder karina genişlemiş, ödemli, mukoza soluk üst lob bronş girişi infiltre Havayolunun tümörleri

72 Nodüler skuamöz hücreli karsinom Sağ ana bronş anterolateral duvar Sağ ana bronşun kısmi obstrüksiyonu Hava yolu tümörleri

73 Nodüler karsinoid tümor Geniş tabanlı infiltrasyon Hava yolu tümörleri

74 İnfiltratif ve nodüler küçük hücreli karsinom Nodüler küçük hücreli nadir görülür, Sağ ana bronşun medial duvarında İnfiltre tümör ve volüm kaybı düşündüren Kalın, deforme, posterior longitudinal çizgiler Hava yolu tümörleri

75 Polip HamartomKarsinoid Tm Hava yolu tümörleri

76 Endobronşiyal Tümörler leimyosarkom Renal hücreli kanserSquamöz hücreli kanser Hava yolu tümörleri

77 Lenfoma Alt lob broş infiltrasyonu Hava yolu tümörleri

78 Karsinoid tümör Kiraz kırmızı renginde Yuvarlak, oval Düzgün sınırlı Vaskülarize, kolay kanayan ENDOBRONŞİYAL KİTLE Hava yolu tümörleri

79 Tipik Karsinoid Tedavi genelde küratif cerrahidir Tedavi genelde küratif cerrahidir Bronkoskopik cerrahi küratif olabilir Bronkoskopik cerrahi küratif olabilir Metastazlar <%10 Metastazlar <%10 Tedavi Elektrokoter snare Hava yolu tümörleri

80 Atipik Karsinoid Tümör Cerrahi tedavi edici olabilir Cerrahi tedavi edici olabilir Tipik karsinoide göre metastazlar daha sık Tipik karsinoide göre metastazlar daha sık Hastanın opere olması için bir engel yoksa bronkoskopik tedavi tercih edilmez. Hastanın opere olması için bir engel yoksa bronkoskopik tedavi tercih edilmez. Sağ intermedier bronş tamamen oblitere Hava yolu tümörleri

81 Hamartom Sol alt lob bronş girişi tamamen oblitere

82 Fibromiyom Courtesy R. Berenger Hava yolu tümörleri

83 Tedavi Nd: YAG lazer rezeksiyon Trakeal Papillomatozis Tek veya çok sayıda olabilir Tek veya çok sayıda olabilir Genelde rekürrendir Genelde rekürrendir Hava yolu tümörleri

84 NHL infiltrasyonu Hava yolu tümörleri

85 Endobronşiyal Metastaz Renal hücreli karcsinom Renal hücreli karcsinom Diğer Diğer Meme kanseri Meme kanseri Melanom Melanom Kolon kanseri Kolon kanseri Akciğer kanseri Akciğer kanseri Lenfoma Lenfoma Mesane kanseri Mesane kanseri Hava yolu tümörleri

86 Bronkoalveolar Karsinom Courtesy of Patricia Vujacich Sulu, köpüklü bronkore Hava yolu tümörleri

87 Erken akciğer kanseri ve karsinoma insutu Sağ orta lob bronşunda belirgin granülarite Komşuluğunda eritem, hafif mukzal kabartı Hava yolu tümörleri

88 Otofloresan bronkoskopi endikasyonları Balgam sitolojisi (+) olan PA Akciğer grafisi(-) olan hastalarda Senkron kanser mevcudiyetinin araştırılması Preoperatif endobronşiyal yayılımın belirlenmesi Kemoprovansiyon ç alışmalarında takip kolaylığı sağlaması

89 Otofloresan bronkoskopi

90 Anormal floresanslı alanlardan alınan biyopsiler, trakeobronşial ağaçtaki displazilerin ve karsinoma in-situların yakalanma oranını arttırır. Otofloresan bronkoskopi

91

92

93 Endobronşiyal Ultrasonografi EBUS bronş duvarını ve bronşa komşu 4cm lik mediastinal yapıların görüntülenmesine olanak sağlar. Lenf nodunun görüntülenmesiyle transbronşiyal/transtrakeal iğne aspirasyonun yerinin kolaylıkla lokalize edilmesine olanak sağlar. Vasküler anormallikleri, mediastinal kitleleri, komşu organların patolojilerini ve pulmoner lezyonları doğru şekilde ayırımını sağlar.

94 -2.8 mm iç kanal çaplı bronkoskop -Balon uçlu kateter -Minyatürize 20 Mhz 360 derece dönen US radial prob -Penetrasyon derinliği 4 cm EBUS Radyal prob

95 Ultrason kontrollu iğne 7,5-10 MHz lineer tarama EBUS Konveks prob

96 BI96 Tırtıklı ve cup forseps Ortası iğneli cu p forseps Tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir olabilirler Bronkoskopi tanısal araçları Biyopsi forsepleri

97 Bronkoskopi tanısal araçları  Yabancı cisim pensleri,  Fırçalar  Aspirasyon iğneleri

98 A. Bronş biyopsisi, lavajı B. Bronş biyopsisi, lavajı, fırçalama C. Bronş biyopsisi, lavajı, fırçalama, BAL D. Bronş biyopsisi, lavaj, fırçalama, BAL,TBB E. Bronş biyopsisi, lavaj, fırçalama, BAL,TBB, TBİA Bronkoskopik tanı yöntemleri Kullandığınız tanı yöntemleri

99 UK’da 328 hekimin sonuçları Eur Respir J 2002; 19: 458-63 BB% 4.1 BB% 4.1 BL% 26.5 BL% 26.5 BF% 3.1 BF% 3.1 BB ve BL% 3.7 BB ve BL% 3.7 BF ve BL% 50.9 BF ve BL% 50.9 BB BL ve BF% 11.7 BB BL ve BF% 11.7 Bronkoskopik tanı yöntemleri

100 Bronkoskopun ucu uygun segment içine yerleştirilir. Her defasında 5-10 ml serum fizyolojik uygulanır. Verilen miktarın genellikle %25-50 si geri aspire edilir. Bronkoskop hareket ettirilirken ve aspirasyon esnasında hareketler yumuşak olmalı Aşırı aspirasyon basıncı ve mukozada peteşial kanamalar ile periferik havayollarında kollapsa yol açabilir Bronkoskopik tanı yöntemleriBronş lavajı

101 Bronkoskopik tanı yöntemleriBronşiyal fırçalama  Kabı olan fırça bir bronş segmentine ilerletilir, kabından çıkartılır, bronş duvarı fırçalanır tekrar kapla kaplanır ve lam üzerine sürülür.  Özellikle infiltrasyon varlığında ve stenozlarda stenozun distalinden örnekleme yapmada tercih edilir

102 Mümkün olan en iyi örneği alabilmek için Özellikle lezyon trakea veya bronşun lateral duvarı boyunca uzanıyorsa, ortası iğneli forsepsler kullanın Özellikle lezyon trakea veya bronşun lateral duvarı boyunca uzanıyorsa, ortası iğneli forsepsler kullanın Küçük hücreli karsinoma, amiloidozis, sarkoidoz ve diğer infiltratif durumlar için derin submukozal biyopsi alın. Küçük hücreli karsinoma, amiloidozis, sarkoidoz ve diğer infiltratif durumlar için derin submukozal biyopsi alın. Bronkoskop ile hedef dokuya yakın durun Bronkoskop ile hedef dokuya yakın durun Optimal sonucu elde etmek için 5- 7 adet biyopsi alınmalıdır Bronkoskopik tanı yöntemleriEndobronşiyal biyopsi “Open forceps”

103 Hilus yada mediastende yerleşik lenfadenopatilerin tanısında (Wang haritası, EBUS, Superdimension bronkoskopi rehberliğinde) Periferik nod ü l yada kitlelerin tanısında(Fluoroskopi, EBUS, Superdimension bronkoskopi rehberliğinde ) Tanısı konmuş bronş karsinomlu olguların evrelemesinde (Wang haritası, EBUS, Superdimension bronkoskopi rehberliğinde) sitolojik, histolojik, yada mikrobiyolojik ö rnek alma tekniğidir. Bronkoskopik tanı yöntemleri Transbronşiyal İğne Aspirasyonu

104 Transbronşiyal aspirasyon iğneleri Wang, Bard TM 19 GHistoloji 22 G Sitoloji 21 GSitoloji 20 GSitoloji Bronkoskopik tanı yöntemleri Transbronşiyal İğne aspirasyonları

105 Endobronşiyal İA hangi durumda tercih edilir A. Submukozal lezyonlarda B. Kanamaya meyilli kitlelerde C. Nekrotik kitlelerde D. Hepsi

106 A. Submukozal lezyonlarda B. Kanamaya meyilli kitlelerde C. Nekrotik kitlelerde D. Hepsi Endobronşiyal İA hangi durumlarda tercih edilir

107 Bronkoskopik tanı yöntemleriTransbronşiyal biyopsi Akciğer parankiminden örnek alma yöntemidir. Lokalize lezyonlarda floroskopi, BT, EBUS yada Superdimension bronkoskopi rehberliğinde, diffüz lezyonlarda körlemesine yapılır.

108 Bronkoskopik tanı yöntemleriTransbronşiyal biyopsi Difffüz lezyonlarda 9-10. segmentlerden, lokalize lezyonlarda ilgili bölgeden 4-8 biyopsi örneği alınmalıdır. Plevranın anatomik yerleşimi, px riski yüksekliği nedeniyle orta lobdan ve linguladan alınmaması önerilmektedir.

109 - Diffüz hastalıklarda orta lob yada lingula, lokalize lezyonlarda lezyon yerinden -Wedge pozisyon -20-50 ml porsiyonlar halinde -İdeali inspirasyon esnasında sıvıyı ver ve 10 - 30 saniye sıvının dağılımına izin vererek ekspirasyon esnasında da enjektöre aspire etmek veya bir kaba toplamaktır. -Toplam 100-240 ml Bronkoskopik tanı yöntemleriBronkoalveoler lavaj

110 Bronkoalveoler lavajın tanısal olduğu hastalıklar  Pulmoner alveoler proteinozis  Bronkoalveoler karsinom  İnfeksiyonlar( P Carini, TBC, gibi)  Alveoler hemoraji  Hisitiositozis X

111 İşlemUygulamaTanı Değeri Bronş biyopsisi Görünen endobronşiyal lezyonlarda% 55-97 Bronş lavajı 1.Sitolojik materyal almak için 2.Şüpheli tüberküloz ve mantar eksiyonlarında kültür ve mikroskopik muayene için % 29-61 Bronşiyal fırçalama 1.Görünen fakat rahat biyopsi alınamayan endobronşiyal lezyonlar 2.Tüberküloz veya mantar enfeksiyonu şüphesi % 39-65 Bronkoskopik tanı yöntemleri

112 İşlemUygulama Tanı Değeri Transbronşiyal biyopsi Yaygın interstisyel hastalıkların tanısı% 30-80 Transbronşiyal iğne aspirasyonu 1.Akciğer karsinomun evrelendirilmesi 2.Mediastinal lenfadenopati veya kitleden materyal almak için 3.Submukozal ve peribronşiyal yerleşimli tümörlerin tanısında % 30-90 Korunmuş fırça- katater Alt solunum yollarından patojen izolasyonu Bronkoalveoler lavaj1.İnterstisyel hastalıkların tanısı ve takibi 2.Alt solunum yolu enfeksiyonlarında patojen izolasyonu Bronkoskopik tanı yöntemleri

113 Bronkoskopi kontrendikasyonları Kardiyovasküler –Yeni geçirilmiş MI( <6 hafta) –Anstabil kardiyak aritmiler –Kardiyovasküler instabilite –Ciddi hipertansiyon(> 180/120 mmHg) –Ciddi serebrovasküler/karotis hastalık Pulmoner –Oksijen tedavisine refrakter hipoksemi(PaO2<60 mmHg) –Hiperkarbi ile birlikte hipoventilasyon(PCO2>50 mmHg) –Ciddi bronkospazm ve anstabil astım –Pulmoner hipertansiyon (>50 mmHg, TBB için))

114 Bronkoskopi kontrendikasyonları Nörolojik –Ciddi ajitasyon –Aktif konvülziyon –Artmış kafa içi basıncı Diğerleri –Deneyimsiz/eğitimsiz bronkoskopi ekibi –Kooperasyon kurulamayan hasta –Trombositopeni (TBB yapılacak hastalarda <50 000 /mm3 BAL için < 20 000 mm3’ün olanlarda trombosit süspansiyonları ve taze dondurulmuş plazma verilerek yapılabilir.) –Üremi(BUN>30; kreatinin>3 mg/dl) –Ciddi anemi –Portal hipertansiyonla birlikte siroz

115 Bronkoskopi komplikasyonları  Kanama  Pnömotoraks(TBB’de)  Bronkospazm  Hipoksemi  Geçici ateş, infiltrasyon(BAL’da)


"BRONKOSKOPİ ve BRONKOSKOPİK İŞLEMLER Doç Dr Erdoğan Çetinkaya Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kış Okulu 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları