Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİ TABANI PROGRAMI MS ACCESS KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİ TABANI PROGRAMI MS ACCESS KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ1."— Sunum transkripti:

1 VERİ TABANI PROGRAMI MS ACCESS KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ1

2 Menü Çubuğu (Menü bar) Araç Çubuğu (Toolbar) Veritabanı penceresi Durum Çubuğu (Status Bar) Nesne Çubuğu Varolan nesnele r KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ2 ACCESS VERİTABANININ BÖLÜMLERİ

3 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ3

4 Tablolar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ4

5 Alan Özellikleri KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ5

6 Alan adı(FieldName): Tabloya eklenmek istenen alan isimleri en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilmektedir. Açıklama(Description): alan hakkında açıklayıcı bilgi yazılabilir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ6

7 VERİ TÜRLERİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ7

8 VERİ TÜRLERİ Metin: Rakam, harf veya işaretlerden oluşan 255 karakter genişliğinde alandır. Not: Metin alanı olmakla birlikte, 64 000 karakter alabilir. Tarih/Saat: Seçime göre tarih veya saat tutan alandır. Para Birimi : Para birimlerine ayırılan alandır. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ8

9 VERİ TÜRLERİ Otomatik Numara : Otomatik olarak doldurulan alandır. Evet/Hayır : Mantıksal işlemler için kullanılır. Ole Nesnesi : Access tarafından bir başka nesnelere yer vermek için oluşturulmuştur. Köprü: Internet sitelerinde bulunan sayfaların URL adresi tutabilecek alandır. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ9

10 Field Size (Alan Boyutu) 1-)Text (Metin) 2-) Number (Sayı) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ10

11 1-)Text (Metin) alan boyutu : 0 ile 255 karakter arasında olmalıdır. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ11

12 2-) Number (Sayı) alan boyutu: Byte: 0’dan 255’e kadar tam sayı tutar. tamsayı: -32 768’den 32768’e kadar tamsayılar, uzun tamsayı: -2 147 483 648’den 2 147 483 647’e kadar tamsayılar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ12

13 Biçim: Verinin tabloda(raporlarda, formlarda) nasıl görüntüleneceğini belirler. Örnek(Text ve Memo alanları için biçimlendirme): AyarVeriGörünüm @@@-@@@ 123456123-456 >Küçük harfi büyük harfe çevirir. { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/8/2536026/slides/slide_13.jpg", "name": "Biçim: Verinin tabloda(raporlarda, formlarda) nasıl görüntüleneceğini belirler.", "description": "Örnek(Text ve Memo alanları için biçimlendirme): AyarVeriGörünüm @@@-@@@ 123456123-456 >Küçük harfi büyük harfe çevirir.

14 Input Mask (Giriş Maskesi): Veritabanına verileri girerken girişi kolaylaştırmak için verileri belirli bir biçimde yazdırabiliriz. Giriş maskesi sihirbazı bunun için kullanılabilir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ14

15 Veri girilmesi sırasında verilerin geçerliliği sınanabilir veri gireni uyarabilir. Geçerlilik Kuralı: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ15

16 Geçerlilik Kuralı: <>0 Girilen değer sıfırdan farklı olmalıdır. >100 Or Is Null Girilen değer ya boş olmalıdır veya 100’den büyük olmalıdır. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ16

17 Geçerlilik Kuralı: Like ”B??????” Girilen değer 7 karakter uzunluğunda ve B harfi ile başlamalıdır. “Ankara” Or ”İstanbul” Girilen değer Ankara veya İstanbul olmalıdır. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ17

18 Geçerlilik Metni: Geçerlilik kuralına uyulmadığında buraya geçerlilik metni yazılabilir. Gerekli: Bir alan gerekli hale getirilirse veri tablosu doldurulurken Access bu alanın boş bırakılmasına izin vermez. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ18

19 Sıfır uzunluk izni: doldurulması gerekli alanların doğru doldurulmasını sağlamanın bir yolu da, alana girilecek değerin boyunun sıfır olasılığını önlemektir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ19

20 Sıralı: Evet sıralamayı onaylar. Evet (Yineleme var) seçeneğinde bu değerin birden fazla olmasına imkan verir. Evet (Yineleme yok) seçeneğinde bu alandaki verinin tekrarlamasına izin vermez (Birincil anahtar). KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ20

21 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ21 DERS1. SONU

22 Unicode zip: Unicode uyumlu 65 536 karakteri destekler. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ22

23 Lookup: Display Control: Text Box, List Box, Combo Box Row Source Type : Table/Query(aranan Değerler tablo veya sorgudan alınacak ise), Value List(Sabit değerler aranacak ise), Field List(alan değerleri aranacak ise) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ23

24 Veri Girişi (Database Design) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ24 F2: İmleci alanın içerisine getirerek değişiklik yapılabilir. Ctrl+Space Bar : Bulunulan sütun seçilir. Satır\Sütun genişlikleri Excel’de olduğu gibi Format menüsünden veya kök sütun\satır hücrelerini seçerek yapılabilir.

25 Kayıtların Sıralanması Database Design bölümünde sıralama yaptırılacak sütünda iken ascending : Küçükten büyüğe, Descending : Büyükten küçüğe sıralar. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ25

26 Bazı Kayıtların seçilmesi (Filtre) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ26 Sıralama tüm kayıtlar için yapılıyordu. Filtre istenilen özelliğe uyan kayıtlar için yapılmaktadır. Kayıtlar / Filter seçeneğinde 3 komut içeren menü karşımıza çıkar.

27 Form Süzgeci : Ekrana gelen Sütun veya sütunlarda istenilen özellik seçilir. Seçime göre süz : Seçim yapılan verilere uyan kayıtları ekrana getirir. Gelişmiş form süzgeci: Ekrana aşağıdaki gibi bir pencere açılır. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ27

28 Yeni tablo ekleme (Insert/Table) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ28 Yeni tablo oluşturma Başka bir VT’ından tablo alma Başka VT’ından tablo bağlama

29 Tablolar arası ilişki kurmak (Relationships) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ29 Bilgileri bir tabloda tutmak hem pratik hem de mümkün olmayabilir. Bu nedenle yapılan işlemler ile ilgili bilgiler çoğu zaman bir tabloda birden fazla tabloda tutulur. Ancak ayrı tablolarda tutulan bu bilgilerden yararlanabilmek için tablolar arası bağlantı veya ilişki kurulması gerekmektedir. Tablolar veya veritabanı dosyaları arasında ilişkiye imkan tanıyan Access gibi veritabanı programlarına İlişkisel Veri Tabanı programı adı verilmektedir.

30 Tablolar arası ilişki kurmak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ30 Veri tabanında bulunan Cari hesaplar ve Cari işlemler tablosunu ele alalım. Her iki tabloda yer alan Hesap Kodu(birinci tabloda Primary olarak tanımlanmıştır.) adındaki alan üzerinden ilişki sağlanacaktır. Tools\Relationships komutu verilir. Bu ekranda Relationships\Show Table seçilir.

31 Tablolar arası ilişki kurmak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ31 Gelen tablo isimlerinden ilişki kurulacak tablolar seçilerek Add butonuna basılır. (Cari Hesaplar ve Cari İşlemler) Aralarında ilişki kurulmak istenen tablolarda aynı özelliğe sahip bir alanın olması gerekmektedir. (Örn: Hesap Kodu) Brincil tablodan ilişkiyi kurmada kullanılacak alan sürüklenerek İkincil tablodaki ilişki kurulacak alana bırakılır. 1-, 1-M(one-to-many) Bire çok ilişki

32 Tablolar arası ilişki kurmak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ32 Gelen ekrandan ilişki kurulacak alanlar değiştirilebilir.Kaydı olayan hesap kodu ile işlem yapılmasını engellemek için Enforse Referential Integrityonay kutusu seçilir. Cascade Update Related Fields : Birincil tablodaki hesap kodunda yapılan değişiklikler ikincil tablodaki hesap koduna yansır. Cascade Delete Related Records : Birincil tablodaki hesap kodu silindiği zaman ikincil tablodaki ilgili kayıtlar silinir. Bu işlemden sonra Cari hesaplar tablosunda Lookup özelliğini inceleyiniz...

33 Query-Sorgu Hazırlamak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ33 Daha önceki konularda, Access tablolarında yer alan kayıtlara indexlerin yardımı ile hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabiliyordu(Filter/Sort). Ancak bu şekilde kayıt arayıp bulmak, birçok işlem için yeterli olmaz. Kayıt seçme ve sıralama işlemine daha sonra gerek duyulabilir. Bu nedenlerden dolayı Query-Sorgu hazırlama ihtiyacı duyulmaktadır.

34 Bu işleme geçmeden önce öğrenci_kayıtları adı ile yeni bir veritabanı yaratalım. Veri tabanındaki oluşturulan tablolar ve özellikleri aşağıda verilmiştir. Öğrenci No: 10 karakter, Birincil anahtar, gerekli Adı: 20 Karakter, gerekli Soyadı: 20 karakter, gerekli, büyük harfli Bölüm Kodu: 40 karakter, gerekli, Değer listesi Fakültemizde bulunan bölümleri içermelidir. BÖTE, İNÖ, MTÖ, OÖÖ, SNÖ, TRÖ Baba Adı: 20 karakter Ana Adı: 20 karakter Doğum Yeri: 15 karakter, varsayılan Ankara Adres: 200 karakter Telefon: 11 karakter, biçim ve giriş maskesi var. Kayıt Tarihi: 4 karakter, sadece yıl Burs durumu: Evet/hayır KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ34

35 Aşağıdaki kayıtları Öğrenci özlük tablosuna girelim. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ35

36 Query-Sorgu Hazırlamak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ36 1. Adım 2. Adım 3. Adım 4. Adım Bölüm Kodu BÖTE olan öğrencileri sorgulayalım!

37 Ekle(Add) butonu ile tablolar sorguya dahil edilir. Bir veya daha fazla sorgudan da sorgu elde edilir. Her ikisi de kullanılabilir. Tablolar eklendikten sonra pencere kapatılır. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ37

38 Öğrenci_Özlük tablosundan Öğrenci No, Adı, Soyadı, Bölüm Kodu alanları sorgunun içerisinde yer almaktadır. Her alanda bir veya birden fazla ölçüt belirlenebilir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ38 Ölçüt (Criteria), Bölümü BÖTE Hazırlanan sorguya isim verilerek kaydedilir.

39 Belirtilen şartlara uygun sorgu tablosu aşağıda verilmektedir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ39 Sorgulama sonunda bir veya birden fazla tablodan alınan kayıtlarla yeni bir tablo ortaya çıkar. Bağlı bulunduğu tabloya ait kayıtlar değişince sorgu kayıtları da değişir. Bundan dolayı sorgu sonucunda meydana gelen tablolara Kayıt Kümesi veya Dynaset adı verilir.

40 Sorgu tablosuna istediğiniz alanları getiriniz. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ40

41 Birden Fazla Tablo için Sorgu Hazırlamak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ41 Ders Kodu: 7 karakter, büyük harf, gerekli Ders Adı: 50 karakter, gerekli, yineleme yok Kredisi: Sayı(Byte), ondalıksız Şube: 2 karakter, varsayılan 01 Öğretim elemanı: 30 karakter, varsayılan servis

42 Dersler KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ42

43 Öğrenci_ders KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ43 Öğrenci No: 10 karakter, gerekli, Lookup(Arama) Öğrenci_Özlük tablosundan Öğrenci_no, Adı, Bölümü alanlarını alacak Ders Kodu : 7 karakter, Lookup(Arama) Dersler tablosundan Ders kodu alanı gelecek Yarırıl : 15 karakter, varsayılan 2002/2003- Bahar 1

44 Kayıtlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ44 1

45 Tablolar arası sorgulama KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ45 Sorguya 3 tablo dahil edilmiştir. Tablolar arası ilişkiyi kurunuz. Yukarıdaki alanlar ekrana gelmektedir. Bölüm kodu BÖTÖ olanlar listelenecektir.

46 Sorgu sonucu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ46 Aşağıdaki sorgulamaları uygulayınız. Bölüm kodu İNÖ olan öğrencilerin aldıkları dersler, Ders Kodu ÖTÖ ile başlayan dersleri alan öğrenciler, 20011111 numaralı öğrencinin aldığı dersler.

47 Parametrik sorgular KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ47 Önceki örnekte Bölüm Kodu BÖTE olanların sorgusu yapılmıştı. Diğer bölümler de düşünülürse bu şekilde sorgulama pratik olmayabilir. Bunun için en uygun sorgulama türü Parametrik sorgulardır. Parametrik sorgularda sorgulama yapılacak alan ya da alanların açıklamaları köşeli parantez içerinde yazılır. Sorgu sırasında kriter yazılır.

48 Kullanıcıyı yönlendirecek parametre açıklaması yazılır. Not: Between [Başlangıç tarihi] and [Bitiş tarihi] kriterini tartışınız. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ48

49 Uygulama Öğrenci numarası ve adına göre desrlerini veren sorgu oluşturunuz. Girilen ders koduna göre sınıf listesini veren sorgu oluşturunuz. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ49

50 Sorgularda sayısal içeriği tasnif etmek, toplamak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ50 Öğrenciye ait derslerin kredisini toplar View(Görünüm) menüsünden Totals(Toplamlar) seçilir. Liste kutusu açılarak istenilen işlemler yapılabilir.

51 Çapraz Sorgulama (Crostab Query) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ51 Yeni bir sorgu sayfası açalım. Query / Crosstab seçelim Yandaki çekilde satır ve sütün başlıklarını, değeri belirleyelim Sonuç: Bölümlere göre görülen numaradaki öğrencilerin toplam kredileri

52 Tablo oluşturma sorguları KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ52 Accessde sorgulardan yararlanarak yeni tablolar hazırlama imkanı bulunmaktadır. 1.Yeni sorgu oluşturalım. 2.Tablo ekleyelim. 3.Alanları ve kriteri belirledikten sonra Query/Make Table seçelim. 4.Tablo adı verelim. 5.Query /Run seçimi ile tablo görüntüsü ekrana gelmektedir.

53 Ayrıca KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ53 Sorgu ekranında bulunan Query/Delete: Belirtilen koşula göre birden fazla kayıtı siler. Query/Append: Yapıları aynı olan bir tablodan başka bir tabloya kayıt yapılır.

54 Uygulama örnekleri KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ54

55 Form Hazırlamak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ55 1. Adım 2. Adım 3. Adım 4. Adım Öğrenci_özlük tablosuna form hazırlayalım.

56 Formalara düğme ekleme KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ56 1.Adım Command buton seçilir. 3. Adım Görev tanımlaması yapılır. 2. Adım Ekrandaki yeri belirlenir 4. Adım İşlem devam eder.

57 Form sayfasını aşağıdaki gibi oluşturunuz. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ57

58 Yapılan İşlemler Form boyutu ekrana göre büyüldüldü. Görünüm-Alt bilgi\Üst bilgi (View-Form Header\Fooder)’ den üst bilgiye araç çubuklarından label kullanılarak başlık yazıldı. Alanlar forma aktarılarak düzenleme yapıldı. Bölüm kodu sağ tıklama Değiştir (Change to) ile Combo box durumuna getirildi. Yine burs durumu onay kutusu (Check box) durumuna getirildi. Araç çubuğu (Toolbox) yardımı ile command butonları oluşturuldu (Form kapat, önceki kayıt, sonraki kayıt...). KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ58

59 Ana\Alt Form Hazırlamak Aynı pencerede birbirleri ile ilişkili olan iki tabloya ait iki formun olması çok daha işlevsel olabilmektedir. Bunun için ana ve alt form hazırlanmaktadır. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ59

60 Örnek: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ60 1.. Alt form hazırlama: Öğrenci_ders tablosunun formunu Autoform: Tabular olarak hazırlayınız ve öğrenci_ders_alt olarak kayıt ediniz. 2.. Ana form hazırlama: Dersler tablosuna, form sihirbazı yardımı ile bir form hazırlayınız. 3.. İki formu birleştirme: Dersler tablosunun form design ortamında iken; Toolbox penceresinden SubForm’u seçiniz(Toolbox’da Autowizard seçili olmalıdır). Alt formun yerini ekranda belirleyiniz. Gelen ekranda Form seçeneğini işaretledikten sonra öğrenci_ders_alt formunu seçiniz. Gelen ekranlarda farklı işlem yapmayacaksanız next ile geçiniz.

61 Sub form hazırlama işleminde gelen pencerelerden bir tanesinin görünümü Ana form ve alt form tasarım görünümü KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ61

62 Form Görünümü KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ62

63 Şimdi hazırladığımız formları aşağıdaki şekilde giriş formu oluşturarak bu forma bağlayalım. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ63

64 Form aracılığı ile tablolara veri girişi yapıldıktan sonra, ekran çıktısı veya yazıcı çıktısı almak amacı ile rapor hazırlanmaktadır. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ64

65 Rapor Hazırlamak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ65 1. Adım 2. Adım 3. Adım Öğrenci_özlük tablosuna rapor hazırlayalım.

66 * Sayfa üst bilgisine araç çubuklarından etiket bilgilerini yazalım. * Fields List’den istenilen alanları ayrıntılara yerleştirelim * Altbilgi yazılabilir. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ66 Rapor Hazırlamak

67 Rapor Baskı Önizleme Görünümü KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ67

68 Makro Hazırlamak KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ68 1. Adım 2. Adım 3. Adım Makroda, Öğrenci_özlük tablosuna erişim için ileti kutusu ve tablo aç öğeleri yer almaktadır.


"VERİ TABANI PROGRAMI MS ACCESS KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları