Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

«OKULLAR HAYAT OLSUN» PROJESİ TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kırklareli, 17 Ocak 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "«OKULLAR HAYAT OLSUN» PROJESİ TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kırklareli, 17 Ocak 2012."— Sunum transkripti:

1 «OKULLAR HAYAT OLSUN» PROJESİ TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kırklareli, 17 Ocak 2012

2 Amacı hayat boyu öğrenme merkezi yaşayan güvenli alanlar Okulların velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açılması, öğrenciler ve yetişkinler için birer «hayat boyu öğrenme merkezi» ve eğlenme-dinlenme aktivitelerine imkan veren «yaşayan güvenli alanlar» haline dönüştürülmesidir. 2

3 Kapsamı Okulların; Eğitim-öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında Dersliklerinin, Kütüphanelerinin, Bilgi teknoloji Sınıflarının, Çok Amaçlı Sınıflarının, Konferans Salonlarının, Spor Salonlarının, Okul Bahçelerinin Belediyelerle işbirliği yapılarak hizmete açılmasıdır. 3

4 Gerekçesi a. Okullardan gündüz saatlerinin ancak % 30’u civarındaki kısmında yararlanılması. Yanı sıra, kıt kaynakların etkin kullanılması. b.Öğrenciler, aileler ve halkın okullarda mevcut olan eğitsel kaynaklardan ve imkanlardan yeterince yararlanamaması. c.Çoğu yerleşim yerinde okul binaları ve bahçeleri dışında halka hizmet üretilebilecek bu büyüklükte başka fiziki kapasitenin bulunmaması. d.Gençleri ve çocukları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak çocuklar ve gençler için oyun ve spor alanları bulunacaktır. e.Büyükşehirlerde mahallelinin öğrenme, eğlenme ve dinlenme aktiviteleri için okul bahçeleri dışında alanların olmaması. f.Bilgi toplumunda eğitim ve hayat boyu öğrenme hizmetlerine yönelik talep artışı ve bu hizmetler için gereken bina, bakım ve diğer maliyetlerin yüksekliği. g.Belediyelerin toplumun ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmasından sorumlu belediyecilik anlayışı gereği eğitimden sağlığa, spor aktivitelerinden zararlı alışkanlıklarla mücadeleye kadar birçok alanda toplumsal sorumluluk gereği hizmet üretmekte oluşları. h.Belediye hizmetlerinin yerellik prensibi gereğince sunulması gerekliliği. i.Okullar sadece öğrencilere değil aynı zamanda okul çevresindeki mekânlarda yaşayan mahalleli yetişkinlere de hizmet vermektedir. 4

5 Taraflar ve Sorumlulukları Milli Eğitim Bakanlığı- İl/İlçe Milli Eğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı- İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri: Okul Müdürlükleri: İşbirliğine uygun olan okullar ve işbirliği alanlarını belirlemek, Protokol çerçevesinde yer alan okul birimlerinin Protokol yapılan belediyeye hazır halde sunulmasını sağlamak, Isınma ve aydınlanma giderlerini karşılamak, Eğitici görevlendirmek, Okul bahçelerinin düzenlenmesi ve ağaçlandırılmasının tip projelere uygun olarak yapılmasını sağlamak. 5

6 Taraflar ve Sorumlulukları Belediyelerin yükümlülükleri: Belediyelerin yükümlülükleri: Hizmetler için yeterli insan kaynağı ve bütçeyi sağlamak. Okulda mevcut bulunmaması halinde işbirliği içinde kullanılacak alanlarının tesisi veya eksiklerinin giderilmesine yönelik yatırım harcamalarını yapmak. Hizmet verilen alanların güvenliğini sağlamak. Okul saatleri dışında hizmet verilen birimleri okullar/öğrenciler için örgün eğitime hazır halde bırakmak (temizlik ve bakımının sağlanması). 6

7 Taraflar ve Sorumlulukları Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Orman Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Bölge ve İşletme Müdürlüğü yükümlülükleri: Bölge ve İşletme Müdürlüğü yükümlülükleri: Uygulama yapılacak ve ağaçlandırılacak okul bahçeleri için ön etüt rapor ve uygulama projeleri hazırlamak, Okul bahçelerinin ağaçlandırılması için gerekli olan fidanları sağlamak, Ağaçlandırılması talep edilen alanlara fidan dikimini gerçekleştirmek ve bu alanların 3 yıl bakım hizmetlerini sunmak. 7

8 Proje yönetimi  Proje yönetimi  merkezdeDeğerlendirme Koordinasyon Kurulu  merkezde kurulacak Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu ile  illerdeProje Yönetim Kurulu  illerde kurulacak Proje Yönetim Kurulu ve  il ve ilçe Proje Yürütme Kurulu  il ve ilçe düzeyinde kurulacak Proje Yürütme Kurulundan oluşur. 8

9 Örnek İşbirliği Alanları a)Konferans Salonları, Çok Amaçlı Salonlar ve derslikler için: Sosyal ve kültürel nitelikli toplantı ve faaliyetler, Ailelerin okullara aidiyetini artıracak toplantı, seminer ve konferanslar, aile-çocuk eğitimine ilişkin bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri, okuma yazma kursları vb etkinlikler, Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimler Meslek edindirme kursları, sanat ve hobi içerikli tüm kursların açılasında mekan sağlamak. 9

10 Örnek İşbirliği Alanları b) Bilgi Teknolojisi Sınıfları ve Kütüphane için: Bilgi teknolojisi sınıfları ile kütüphaneler okulun giriş katına konumlandırılmalı, duvarları temel eserlerden oluşan bir kütüphane ile donatılmalı, yeterli sayıda bilgisayar konularak öğrencilere internete erişim ve ödevlerini hazırlayıp çıkış alma imkânı sunulmalıdır. Veliler çocuklarını internet salonlarına göndermek yerine yerel özelliklere göre okul saatleri dışında gece 20.00 – 21.00’e kadar açık olacak bu mekânlardan yararlanmayı tercih edeceklerdir. e-kütüphaneler oluşturularak ulusal ve uluslararası veri tabanlarına erişim ve okul bünyesinde öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim içerikleri ile teçhiz edilebilir. Öğrencilerin ve gençlerin güvenli ortamlarda internete erişmeleri ve ödünç verme hizmetleri ile mahallelinin kitap okuma alışkanlığının güçlendirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Yetişkinler ve öğrenciler için bilgisayar ve dil kursları açılabilir. 10

11 Örnek İşbirliği Alanları c) Spor Salonları için: Öğrenciler, gençler, çevre ve amatör spor kulüplerinin yararlanabileceği şekilde kullanılabilir. Bu salonlarda okullarda olmayan ve gençler için cazip olan spor alanlarında kurslar düzenlenebilir (güreş, uzak doğu sporları, atletizm vb). Bu salonlar fitness programı imkânı sunacak ekipmanlarla donatılarak hem örgün öğretim öğrencilerine hem de mahallelinin yararlanmasına açılabilir. Bayanlar için özel programlar düzenlenebilir. 11

12 Örnek İşbirliği Alanları ç) Okul Bahçeleri ve Oyun Alanları için: Okul bahçeleri mahallelinin eğlenme ve dinlenme aktiviteleri için yararlanabilecekleri, çocuklar ve gençlerin oyun oynayıp spor yapabilecekleri mekânlar olarak kullanılabilir. Okul bahçeleri ağaçlandırılarak ve oyun alanları ile donatılarak öğrencilere ve ailelere açılabilir. Bu mekânların kullanılması büyük şehirlerde bunalan halkın rahatlamasına, komşuluk ilişkilerinin gelişmesine ve mahallelinin okula sahip çıkmasına hizmet edecektir. Okul bahçelerinde bulunması gereken unsurları içeren Bahçe Düzenleme İlkeleri belirlenmiş ve Örnek Okul Bahçe tipleri hazırlanmıştır. 12

13 Örnek İşbirliği Alanları ç) Okul Bahçeleri ve Oyun Alanları – Düzenleme İlkeleri Öğretim Binaları ve Eklentileri Tören Alanı Atatürk Büstü ve Bayrak Direkleri Ana Sınıfı Oyun Parkı ve Kum Havuzu Spor Sahaları: -Voleybol Sahası, Basketbol Sahası, Mini Futbol Sahası Geleneksel Çocuk Oyunları Sahaları: Anaokullarında ve ilköğretim okullarında mendil kapmaca, sek sek, dokuztaş alanı. -Mendil Kapmaca Oyun Sahası: Oyun sahası en az 15 m. x 27 m., en fazla 20 m. x 40m. olacak şekilde mendil kapmaca alanı pürüzsüz ve düz zeminde düzenlenmelidir. Çardak Çiçek Tarhı: Öğretim binasının girişlerinde, bakımı kolay, mevsime ve iklim bölgesine uygun çiçeklerden oluşan düzenleme yapılmalıdır. Yeşil Alan ve Ağaçlandırma: Okul bahçelerinde beton ve asfalt yüzeylerden kaçınılmalı, peyzaj projesine uygun olarak, doğa temelli yaklaşımla tasarlanmış geniş çim alanları ve okul bahçesi ihata duvarı boyunca iklim bölgesine uygun ağaçları içeren düzenleme yapılmalıdır. Dinlenme ve Oturma Grubu Açık Derslik ve Anfitiyatro Gezinti Yolları 13

14 Projenin Sonuçları Okul bina ve eklentileri ile okul bahçelerinden yeterince yararlanılması sağlanmış olacak. Okul-aile ilişkisi ve ailelerinin okula aidiyetlerinin güçlendirilmesi salanmış olacak. Halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebinin karşılanmasına katkıda bulunacak. Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılmasında etkili olacak. Ülke kaynaklarının etkin kullanılmasında etkili olacak. Fiziki kapasitenin okul alanları ve bahçeleri ile sınırlı olduğu çoğu il ve ilçede hizmet üretme potansiyelinin ortaya çıkarılması sağlanmış olacak. Belediyelerin okul bina ve bahçelerini okul saatleri dışında kullanarak hizmet üretmeleri sağlanmış olacak. Kamu birimleri arasında işbirliğinin kurumsallaşmasına katkı sağlanacak. Belediye hizmetlerinin yaygınlaştırmasında etkili olacak. Toplumun öğrenme imkânlarının genişletilmesinde etkili olacak. 14

15 Mevcut Durum-1 Halen Verilmekte Olan Kurslar-1 Halen Verilmekte Olan Kurslar-1 Sıra NoKursun AdıKursun Verildiği Okul/Kurum 1Aile Eğitimi (7-11 Yaş)Hamdi Helvacı İO 2Aile Eğitimi (7-11 Yaş)Ziya Gökalp İO 3Aile Eğitimi (7-11 Yaş)TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO 4Bağlama Eğitimi (Bağlama Düzeni)Merkez HEM ve ASO 5Bilgisayar Kullanımı ( Bilgisayar İşletmenliği-Operatör) Üsküp Atatürk İO 6Bilgisayar Kullanımı ( Bilgisayar İşletmenliği-Operatör) Merkez İmam-Hatip Lisesi 7Bilgisayar Kullanımı ( Bilgisayar İşletmenliği-Operatör) Merkez İmam-Hatip Lisesi 8DiksiyonKocahıdır İO 15

16 Mevcut Durum-1 Halen Verilmekte Olan Kurslar-2 Halen Verilmekte Olan Kurslar-2 Sıra No Kursun AdıKursun Verildiği Okul/Kurum 9 Fen Bilgisi Kursu (3 modül)Ahmet Yener İO- Üsküp Atatürk İO- Doğan Işıkalp İO- TOKİ A. Cevdet Paşa İO-Gazi Osman Paşa İO- Tevfik Fikret YİBO- Kırkşehitler İO -Kocahıdır İO 10 Matematik Kursu (3 modül)Ahmet Yener İO- Üsküp Atatürk İO- Doğan Işıkalp İO- TOKİ A. Cevdet Paşa İO-Gazi Osman Paşa İO- Tevfik Fikret YİBO- Kırkşehitler İO- - Kocahıdır İO Gazi Mustafa Kemal İO 11 TürkçeAhmet Yener İO- Üsküp Atatürk İO- Doğan Işıkalp İO- TOKİ A. Cevdet Paşa İO-Gazi Osman Paşa İO- Tevfik Fikret YİBO- Kırkşehitler İO -Kocahıdır İO 12 Sosyal BilgilerAhmet Yener İO- Üsküp Atatürk İO- Doğan Işıkalp İO- TOKİ A. Cevdet Paşa İO-Gazi Osman Paşa İO- Tevfik Fikret YİBO- Kırkşehitler İO -Kocahıdır İO 13 Okuma-Yazma I. Kademe KursuAhmet Yener İO- Üsküp Atatürk İO- Vali Faik İO- Kavaklı Atatürk İO- TOKİ A. Cevdet Paşa İO- 16

17 Mevcut Durum-1 Halen Verilmekte Olan Kurslar-3 Halen Verilmekte Olan Kurslar-3 Sıra NoKursun AdıKursun Verildiği Okul/Kurum 14Elde Kurdela İşiMerkez HEM ve ASO 15Kadın Üst Giysileri Dikimi-4Merkez İmam Hatip Lisesi 16Kadın Üst Giysileri Dikimi-6Ahmet Yener İO 17Makinede Geleneksel Türk İşlemeleriMerkez İmam Hatip Lisesi 18Türk Halk Oyunları Antalya YöresiAhmet Mithat İO 19Türk Halk Oyunları Artvin YöresiAhmet Mithat İO, M. Dalcalı İO, Cumhuriyet İO 20Step -AerobikMerkez Teknik ve EML 21Suluboya Resimİstiklal İO 22Üç Boyutlu Şekillendirmeİstiklal İO 23Yağlı Boya Resimİstiklal İO 17

18 Mevcut Durum-1 Halen Verilmekte Olan Kurslar-4 Halen Verilmekte Olan Kurslar-4 Sıra NoKursun AdıKursun Verildiği Okul/Kurum 24Gitar Kursu (Popüler Gitar)Cumhuriyet İO 25Keman Eğitimi (Batı Müziği)Cumhuriyet İO 26Piyano EğitimiVali Faik İO 27Bulgarca Dil KursuKocahıdır İO 28İtalyanca Kursu (İlk Kademe)Cumhuriyet İO 29Mesleki Almanca (Konaklama)Kocahıdır İO 30Pratik İngilizce 1 Atatürk İO- Cumhuriyet İO- Doğan Işıkalp İO- Kocahıdır İO- Gazi Mustafa Kemal İO- Hamdi Helvacı İO 31Rusça Kursu (İlk Kademe)Kocahıdır İO 32Satranç KursuAtatürk İO-Gazi Mustafa Kemal İO- Kocahıdır İO 18

19 Mevcut Durum-2 ANAOKULU VE İLKÖĞRETİM OKULU VAZİYET PLANI Öğretim Binası Çok Amaçlı Salon Spor Salonu Pansiyon Tören alanı Atatürk Büstü ve Bayrak Direkleri Anasınıfı Oyun Parkı ve Kum Havuzu Voleybol sahası Basketbol Sahası Mini Futbol Sahası Geleneksel Çocuk Oyunları Çardak Çiçek Tarhı Yeşil Alan Dinlenme ve Oturma Grubu Açık Derslik ve Anfi Tiyatro Gezinti Yolları Servis ve İtfaiye Yolu Personel Otoparkı Giriş ve Kontrol Kulübesi Anaokulu 8 Derslikli İlköğretim Okulu 16 Derslikli İlköğretim Okulu 24 Derslikli İlköğretim Okulu 32 Derslikli İlköğretim Okulu 40 Derslikli İlköğretim Okulu Pansiyonlu İlköğretim Okulu 19

20 Mevcut Durum-2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI VE DİĞER KURUMLAR VAZİYET PLANI Öğretim Binası Çok Amaçlı Salon Spor Salonu Pansiyon Atölye Konser Salonu Otel Bloğu Uygulama Anaokulu Tören alanı Atatürk Büstü ve Bayrak Direkleri Anasınıfı Oyun Parkı ve Kum Havuzu Voleybol Sahası Basketbol Sahası Mini Futbol Sahası Geleneksel Çocuk Oyunları Çardak Çiçek Tarhı Yeşil Alan Dinlenme ve Oturma Grubu Açık Derslik ve Anfi Tiyatro Gezinti Yolları Servis ve İtfaiye Yolu Personel Otoparkı Giriş ve Kontrol Kulübesi Anaokulu 8 Derslikli Lise 16 Derslikli lise 24 Derslikli Lise 32 Derslikli İlköğretim Okulu 40 Derslikli Lise Anadolu Güzel sanatlar ve Spor Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Kız Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Bilim Sanat Merkezi Halk Eğitim Merkezi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Eğitim Uygulama Okulu 20

21 Kullanıma Açılabilinecek Alanlar 21 Çok Amaçlı Salon ANAOKULUİLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİM VE DİĞER Fatma Aliye AnaokuluGazi Mustafa Kemal İOTeknik ve Endüstri Meslek Lisesi Zübeyde Hanım AnaokuluKarahıdır İOTOBB Lisesi Bilal Yapıcı AnaokuluAtatürk İOAnadolu İmam Hatip Lisesi Vali Faik Üstün İOKırklareli Fen Lisesi M.Dalcalı İOOtelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Kavaklı Şehit Varol İOHEM ve ASO Cumhuriyet İOMESEM Doğan Işıkalp İO

22 Kullanıma Açılabilinecek Alanlar 22 Spor Salonu İLKÖĞRETİMORTAÖĞRETİM Atatürk İOTicaret Meslek Lisesi TOBB Lisesi Kırklareli Anadolu Lisesi Atatürk Anadolu Lisesi Kırklareli Fen Lisesi

23 Kullanıma Açılabilinecek Alanlar 23 BT Sınıfı - Ahmet Mithat İlköğretim Okulu -Ahmet Yener İlköğretim Okulu -Atatürk İlköğretim Okulu (2 adet) -Cumhuriyet İlköğretim Okulu -Değirmencik İlköğretim Okulu -Dereköy İlköğretim Okulu -Doğan Işıkalp İlköğretim Okulu -Fahri Kasapoğlu İlköğretim Okulu - Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu - Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu -Kavaklı Atatürk İlköğretim Okulu - Kavaklı Şehit Varol Çalışkan İlköğretim Okulu -Karahıdır İlköğretim Okulu BT Sınıfı - Kırkşehitler İlköğretim Okulu -Kocahıdır İlköğretim Okulu -Mustafa Dalcali İlköğretim Okulu -Tevfik Fikret YİBO -TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO -Üsküp Atatürk İlköğretim Okulu -Vali Faik Üstün İlköğretim Okulu -Yoğuntaş İlköğretim Okulu -Ziya Gökalp İlköğretim Okulu -Hamdi Helvacıoğlu İlköğretim Okulu -İnece İlköğretim Okulu -İstiklal İlköğretim Okulu

24 Kullanıma Açılabilinecek Alanlar 24 BT Sınıfı -Halk Eğitimi Merkezi -Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi -Kırklareli Anadolu Lisesi -Kırklareli Fen Lisesi -Kırklareli Kız Teknik ve Meslek Lisesi -Kırklareli Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi -Kırklareli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi -Kırklareli Ticaret Meslek Lisesi -Kırklareli Mesleki Eğitim Merkezi -Remzi Yapıcı Anadolu Öğretmen Lisesi -Anadolu Sağlık Meslek Lisesi -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi

25 Belediyeler Bazında Okulların Dağılımı 25  Kırklareli Belediyesi ( 40 okul/kurum)  Kavaklı Belediyesi Kavaklı Şehit Varol İO Kavaklı Atatürk İO  İnece Belediyesi İnece İO  Diğer Merkeze Bağlı Okullar Üsküp Atatürk İO Değirmencik İO Dereköy İO Erikler İO Karakoç İO Kayalı İO Yoğuntaş İO

26 Anaokulları İçin Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar 4 Adet Okul İçin: Trafik Parkı (Zübeyde Hanım Anaokulu) Oyun Parkı ve Kum Havuzu Geleneksel Çocuk Oyunları – (4 adet: Zübeyde Hanım Anaokulu, Fatma Aliye Anaokulu, Bilal Yapıcı Anaokulu, Hüsamettin Ateş Anaokulu) Dinlenme ve Oturma Parkı – (4 adet: Zübeyde Hanım Anaokulu, Fatma Aliye Anaokulu, Bilal Yapıcı Anaokulu, Hüsamettin Ateş Anaokulu) Çiçek Tarhı – (4 adet: Zübeyde Hanım Anaokulu, Fatma Aliye Anaokulu, Bilal Yapıcı Anaokulu, Hüsamettin Ateş Anaokulu) Yeşil Alan – (4 adet: Zübeyde Hanım Anaokulu, Fatma Aliye Anaokulu, Bilal Yapıcı Anaokulu, Hüsamettin Ateş Anaokulu) Anfi Tiyatro – Zübeyde Hanım Anaokulu 26

27 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar Çiçek Tarhı Ortaöğretimİlköğretim Teknik ve Endüstri Meslek LisesiAtatürk İO Teknik ve Kız Meslek LisesiAhmet Yener İO Kırklareli Anadolu LisesiAhmet Mithat İO Atatürk Anadolu LisesiCumhuriyet İO Kırklareli Anadolu İmam Hatip LisesiDoğan Işıkalp İO TOBB LisesiFahri Kasapoğlu İO Remzi Y. Anadolu Öğretmen LisesiGazi Mustafa Kemal İO RAMİstiklal İO Eğitim ve Uygulama OkuluMustafa Dalcalı İO HEM ve ASOVali Faik Üstün İO Karahıdır İO Kırkşehitler İO Kocahıdır İO Ziya Gökalp İO Gaziosmanpaşa İO TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO Hamdi Helvacı İO Kavaklı Ş.V. İO Kavaklı Atatürk İO Üsküp Atatürk İO Değirmencik İO İnece İO Dereköy İO Yoğuntaş İO 27

28 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar Yeşil Alan Ortaöğretimİlköğretim Teknik ve Endüstri Meslek LisesiAhmet Yener İO Kırklareli Anadolu LisesiAhmet Mithat İO Atatürk Anadolu LisesiCumhuriyet İO Remzi Y. Anadolu Öğretmen LisesiDoğan Işıkalp İO RAMFahri Kasapoğlu İO HEM ve ASOGazi Mustafa Kemal İO Vali Faik Üstün İO Kırkşehitler İO Kocahıdır İO Ziya Gökalp İO TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO Hamdi Helvacı İO İnece İO 28

29 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar Geleneksel Çocuk Oyunları İlköğretim Atatürk İO Ahmet Yener İO Ahmet Mithat İO Cumhuriyet İO Doğan Işıkalp İO Fahri Kasapoğlu İO Gazi Mustafa Kemal İO İstiklal İO Mustafa Dalcalı İO Vali Faik Üstün İO Karahıdır İO Kırkşehitler İO Kocahıdır İO Ziya Gökalp İO Gaziosmanpaşa İO Hamdi Helvacı İO TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO Kavaklı Ş.V. İO Kavaklı Atatürk İO Üsküp Atatürk İO Değirmencik İO İnece İO Dereköy İO Yoğuntaş İO 29

30 Dinlenme ve Oturma Grubu Ortaöğretimİlköğretim Teknik ve Endüstri Meslek LisesiAtatürk İO Ticaret Meslek LisesiAhmet Yener İO Kırklareli Anadolu LisesiAhmet Mithat İO Atatürk Anadolu LisesiCumhuriyet İO Kırklareli Anadolu İmam Hatip LisesiDoğan Işıkalp İO Teknik ve Kız Meslek LisesiFahri Kasapoğlu İO Remzi Y. Anadolu Öğretmen LisesiGazi Mustafa Kemal İO RAMİstiklal İO Otelcilik ve Turizm Meslek LisesiMustafa Dalcalı İO HEM ve ASOVali Faik Üstün İO TOBB LisesiKarahıdır İO Kırkşehitler İO Kocahıdır İO Ziya Gökalp İO Gaziosmanpaşa İO Hamdi Helvacı İO TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO Kavaklı Ş.V. İO Kavaklı Atatürk İO Üsküp Atatürk İO Değirmencik İO İnece İO Dereköy İO Yoğuntaş İO 30 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar

31 Tören alanıAnasınıfı Oyun Parkı ve Kum Havuzu İlköğretim Ahmet Yener İO Doğan Işıkalp İO TRAFİK PARKIFahri Kasapoğlu İO TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO Gazi Mustafa Kemal İO İstiklal İO Vali Faik Üstün İO 31

32 Gezinti Yolları Ortaöğretimİlköğretim Teknik ve Endüstri Meslek LisesiAhmet Yener İO Kırklareli Anadolu Lisesiİstiklal İO Atatürk Anadolu LisesiVali Faik Üstün İO MESEM TOBB Lisesi Ticaret ve Meslek Lisesi 32 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar

33 Açık Derslik ve Anfi TiyatroGiriş ve Kontrol Kulübesi İlköğretim-AnaokuluOrtaöğretim Atatürk İOTeknik ve Endüstri Meslek LisesiAtatürk Anadolu Lisesi Ahmet Yener İOTeknik ve Kız Meslek LisesiTOBB Lisesi Gazi Mustafa Kemal İOKırklareli Anadolu Lisesi Vali Faik Üstün İO Bilal Yapıcı Anaokulu 33 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar

34 1.Protokol çerçevesinde yer alacak okulların düzenlenecek alanın niteliklerinin belirlenmesi (İL MEM ve Okul Müdürlüğü) 2.Protokol Anlaşması içerisinde yer alacak kuruluşlarla ikili görüşmelerin tamamlanması. 3.Proje kapsamına giren okul/kurumlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bağlılık anlaşması yapılması 4.Protokol sözleşme metninin son halinin verilmesi. 5.“Okullar Hayat Olsun Projesi”nin tanıtımı ve Protokol Anlaşmasının İmza Töreninin yapılması. 34 PROTOKOL İMZA TÖRENİ İÇİN İŞLEM BASAMAKLARI

35 “ Okullar Hayat Olsun” Projesi Tanıtım ve Protokol İmza Töreni SAAT : …../01/2012, 13.30-16.30 SAAT : …../01/2012, 13.30-16.30 YER : Kırklareli Merkez Halk Eğitim Merkezi YER : Kırklareli Merkez Halk Eğitim Merkezi 35


"«OKULLAR HAYAT OLSUN» PROJESİ TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kırklareli, 17 Ocak 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları