Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

«OKULLAR HAYAT OLSUN» PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "«OKULLAR HAYAT OLSUN» PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 «OKULLAR HAYAT OLSUN» PROJESİ
TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kırklareli, 17 Ocak 2012

2 Amacı Okulların velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açılması, öğrenciler ve yetişkinler için birer «hayat boyu öğrenme merkezi» ve eğlenme-dinlenme aktivitelerine imkan veren «yaşayan güvenli alanlar» haline dönüştürülmesidir.

3 Kapsamı Okulların; Eğitim-öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında Dersliklerinin, Kütüphanelerinin, Bilgi teknoloji Sınıflarının, Çok Amaçlı Sınıflarının, Konferans Salonlarının, Spor Salonlarının, Okul Bahçelerinin Belediyelerle işbirliği yapılarak hizmete açılmasıdır.

4 Gerekçesi a. Okullardan gündüz saatlerinin ancak % 30’u civarındaki kısmında yararlanılması. Yanı sıra, kıt kaynakların etkin kullanılması. b. Öğrenciler, aileler ve halkın okullarda mevcut olan eğitsel kaynaklardan ve imkanlardan yeterince yararlanamaması. c. Çoğu yerleşim yerinde okul binaları ve bahçeleri dışında halka hizmet üretilebilecek bu büyüklükte başka fiziki kapasitenin bulunmaması. d. Gençleri ve çocukları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak çocuklar ve gençler için oyun ve spor alanları bulunacaktır. e. Büyükşehirlerde mahallelinin öğrenme, eğlenme ve dinlenme aktiviteleri için okul bahçeleri dışında alanların olmaması. f. Bilgi toplumunda eğitim ve hayat boyu öğrenme hizmetlerine yönelik talep artışı ve bu hizmetler için gereken bina, bakım ve diğer maliyetlerin yüksekliği. g. Belediyelerin toplumun ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmasından sorumlu belediyecilik anlayışı gereği eğitimden sağlığa, spor aktivitelerinden zararlı alışkanlıklarla mücadeleye kadar birçok alanda toplumsal sorumluluk gereği hizmet üretmekte oluşları. h. Belediye hizmetlerinin yerellik prensibi gereğince sunulması gerekliliği. i. Okullar sadece öğrencilere değil aynı zamanda okul çevresindeki mekânlarda yaşayan mahalleli yetişkinlere de hizmet vermektedir.

5 Taraflar ve Sorumlulukları
Milli Eğitim Bakanlığı- İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri: İşbirliğine uygun olan okullar ve işbirliği alanlarını belirlemek, Protokol çerçevesinde yer alan okul birimlerinin Protokol yapılan belediyeye hazır halde sunulmasını sağlamak, Isınma ve aydınlanma giderlerini karşılamak, Eğitici görevlendirmek, Okul bahçelerinin düzenlenmesi ve ağaçlandırılmasının tip projelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.

6 Taraflar ve Sorumlulukları
Belediyelerin yükümlülükleri: Hizmetler için yeterli insan kaynağı ve bütçeyi sağlamak. Okulda mevcut bulunmaması halinde işbirliği içinde kullanılacak alanlarının tesisi veya eksiklerinin giderilmesine yönelik yatırım harcamalarını yapmak. Hizmet verilen alanların güvenliğini sağlamak. Okul saatleri dışında hizmet verilen birimleri okullar/öğrenciler için örgün eğitime hazır halde bırakmak (temizlik ve bakımının sağlanması).

7 Taraflar ve Sorumlulukları
Orman ve Su İşleri Bakanlığı – Orman Genel Müdürlüğü Bölge ve İşletme Müdürlüğü yükümlülükleri: Uygulama yapılacak ve ağaçlandırılacak okul bahçeleri için ön etüt rapor ve uygulama projeleri hazırlamak, Okul bahçelerinin ağaçlandırılması için gerekli olan fidanları sağlamak, Ağaçlandırılması talep edilen alanlara fidan dikimini gerçekleştirmek ve bu alanların 3 yıl bakım hizmetlerini sunmak.

8 Proje yönetimi Proje yönetimi
merkezde kurulacak Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu ile illerde kurulacak Proje Yönetim Kurulu ve il ve ilçe düzeyinde kurulacak Proje Yürütme Kurulundan oluşur.

9 Örnek İşbirliği Alanları
Konferans Salonları, Çok Amaçlı Salonlar ve derslikler için: Sosyal ve kültürel nitelikli toplantı ve faaliyetler, Ailelerin okullara aidiyetini artıracak toplantı, seminer ve konferanslar, aile-çocuk eğitimine ilişkin bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri, okuma yazma kursları vb etkinlikler, Belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimler Meslek edindirme kursları, sanat ve hobi içerikli tüm kursların açılasında mekan sağlamak.

10 Örnek İşbirliği Alanları
b) Bilgi Teknolojisi Sınıfları ve Kütüphane için: Bilgi teknolojisi sınıfları ile kütüphaneler okulun giriş katına konumlandırılmalı, duvarları temel eserlerden oluşan bir kütüphane ile donatılmalı, yeterli sayıda bilgisayar konularak öğrencilere internete erişim ve ödevlerini hazırlayıp çıkış alma imkânı sunulmalıdır. Veliler çocuklarını internet salonlarına göndermek yerine yerel özelliklere göre okul saatleri dışında gece – 21.00’e kadar açık olacak bu mekânlardan yararlanmayı tercih edeceklerdir. e-kütüphaneler oluşturularak ulusal ve uluslararası veri tabanlarına erişim ve okul bünyesinde öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim içerikleri ile teçhiz edilebilir. Öğrencilerin ve gençlerin güvenli ortamlarda internete erişmeleri ve ödünç verme hizmetleri ile mahallelinin kitap okuma alışkanlığının güçlendirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Yetişkinler ve öğrenciler için bilgisayar ve dil kursları açılabilir.

11 Örnek İşbirliği Alanları
c) Spor Salonları için: Öğrenciler, gençler, çevre ve amatör spor kulüplerinin yararlanabileceği şekilde kullanılabilir. Bu salonlarda okullarda olmayan ve gençler için cazip olan spor alanlarında kurslar düzenlenebilir (güreş, uzak doğu sporları, atletizm vb). Bu salonlar fitness programı imkânı sunacak ekipmanlarla donatılarak hem örgün öğretim öğrencilerine hem de mahallelinin yararlanmasına açılabilir. Bayanlar için özel programlar düzenlenebilir.

12 Örnek İşbirliği Alanları
ç) Okul Bahçeleri ve Oyun Alanları için: Okul bahçeleri mahallelinin eğlenme ve dinlenme aktiviteleri için yararlanabilecekleri, çocuklar ve gençlerin oyun oynayıp spor yapabilecekleri mekânlar olarak kullanılabilir. Okul bahçeleri ağaçlandırılarak ve oyun alanları ile donatılarak öğrencilere ve ailelere açılabilir. Bu mekânların kullanılması büyük şehirlerde bunalan halkın rahatlamasına, komşuluk ilişkilerinin gelişmesine ve mahallelinin okula sahip çıkmasına hizmet edecektir. Okul bahçelerinde bulunması gereken unsurları içeren Bahçe Düzenleme İlkeleri belirlenmiş ve Örnek Okul Bahçe tipleri hazırlanmıştır.

13 Örnek İşbirliği Alanları
ç) Okul Bahçeleri ve Oyun Alanları – Düzenleme İlkeleri Öğretim Binaları ve Eklentileri Tören Alanı Atatürk Büstü ve Bayrak Direkleri Ana Sınıfı Oyun Parkı ve Kum Havuzu Spor Sahaları: -Voleybol Sahası, Basketbol Sahası, Mini Futbol Sahası Geleneksel Çocuk Oyunları Sahaları: Anaokullarında ve ilköğretim okullarında mendil kapmaca, sek sek, dokuztaş alanı. -Mendil Kapmaca Oyun Sahası: Oyun sahası en az 15 m. x 27 m., en fazla 20 m. x 40m. olacak şekilde mendil kapmaca alanı pürüzsüz ve düz zeminde düzenlenmelidir. Çardak Çiçek Tarhı: Öğretim binasının girişlerinde, bakımı kolay, mevsime ve iklim bölgesine uygun çiçeklerden oluşan düzenleme yapılmalıdır. Yeşil Alan ve Ağaçlandırma: Okul bahçelerinde beton ve asfalt yüzeylerden kaçınılmalı, peyzaj projesine uygun olarak, doğa temelli yaklaşımla tasarlanmış geniş çim alanları ve okul bahçesi ihata duvarı boyunca iklim bölgesine uygun ağaçları içeren düzenleme yapılmalıdır. Dinlenme ve Oturma Grubu Açık Derslik ve Anfitiyatro Gezinti Yolları

14 Projenin Sonuçları Okul bina ve eklentileri ile okul bahçelerinden yeterince yararlanılması sağlanmış olacak. Okul-aile ilişkisi ve ailelerinin okula aidiyetlerinin güçlendirilmesi salanmış olacak. Halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebinin karşılanmasına katkıda bulunacak. Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılmasında etkili olacak. Ülke kaynaklarının etkin kullanılmasında etkili olacak. Fiziki kapasitenin okul alanları ve bahçeleri ile sınırlı olduğu çoğu il ve ilçede hizmet üretme potansiyelinin ortaya çıkarılması sağlanmış olacak. Belediyelerin okul bina ve bahçelerini okul saatleri dışında kullanarak hizmet üretmeleri sağlanmış olacak. Kamu birimleri arasında işbirliğinin kurumsallaşmasına katkı sağlanacak. Belediye hizmetlerinin yaygınlaştırmasında etkili olacak. Toplumun öğrenme imkânlarının genişletilmesinde etkili olacak.

15 Mevcut Durum-1 Halen Verilmekte Olan Kurslar-1 Sıra No Kursun Adı
Kursun Verildiği Okul/Kurum 1 Aile Eğitimi (7-11 Yaş) Hamdi Helvacı İO 2 Ziya Gökalp İO 3 TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO 4 Bağlama Eğitimi (Bağlama Düzeni) Merkez HEM ve ASO 5 Bilgisayar Kullanımı ( Bilgisayar İşletmenliği-Operatör) Üsküp Atatürk İO 6 Merkez İmam-Hatip Lisesi 7 8 Diksiyon Kocahıdır İO

16 Mevcut Durum-1 Halen Verilmekte Olan Kurslar-2 Kursun Adı
Sıra No Kursun Adı Kursun Verildiği Okul/Kurum 9 Fen Bilgisi Kursu (3 modül) Ahmet Yener İO- Üsküp Atatürk İO- Doğan Işıkalp İO- TOKİ A. Cevdet Paşa İO-Gazi Osman Paşa İO-Tevfik Fikret YİBO- Kırkşehitler İO Kocahıdır İO 10 Matematik Kursu (3 modül) Ahmet Yener İO- Üsküp Atatürk İO- Doğan Işıkalp İO- TOKİ A. Cevdet Paşa İO-Gazi Osman Paşa İO-Tevfik Fikret YİBO- Kırkşehitler İO Kocahıdır İO Gazi Mustafa Kemal İO 11 Türkçe Doğan Işıkalp İO- TOKİ A. Cevdet Paşa İO-Gazi Osman Paşa İO- Tevfik Fikret YİBO- Kırkşehitler İO Kocahıdır İO 12 Sosyal Bilgiler Ahmet Yener İO Üsküp Atatürk İO- Doğan Işıkalp İO- TOKİ A. Cevdet Paşa İO-Gazi Osman Paşa İO-Tevfik Fikret YİBO- Kırkşehitler İO Kocahıdır İO 13 Okuma-Yazma I. Kademe Kursu Vali Faik İO Kavaklı Atatürk İO- TOKİ A. Cevdet Paşa İO-

17 Mevcut Durum-1 Halen Verilmekte Olan Kurslar-3 Sıra No Kursun Adı
Kursun Verildiği Okul/Kurum 14 Elde Kurdela İşi Merkez HEM ve ASO 15 Kadın Üst Giysileri Dikimi-4 Merkez İmam Hatip Lisesi 16 Kadın Üst Giysileri Dikimi-6 Ahmet Yener İO 17 Makinede Geleneksel Türk İşlemeleri 18 Türk Halk Oyunları Antalya Yöresi Ahmet Mithat İO 19 Türk Halk Oyunları Artvin Yöresi Ahmet Mithat İO, M. Dalcalı İO, Cumhuriyet İO 20 Step -Aerobik Merkez Teknik ve EML 21 Suluboya Resim İstiklal İO 22 Üç Boyutlu Şekillendirme 23 Yağlı Boya Resim

18 Mevcut Durum-1 Halen Verilmekte Olan Kurslar-4 Sıra No Kursun Adı
Kursun Verildiği Okul/Kurum 24 Gitar Kursu (Popüler Gitar) Cumhuriyet İO 25 Keman Eğitimi (Batı Müziği) 26 Piyano Eğitimi Vali Faik İO 27 Bulgarca Dil Kursu Kocahıdır İO 28 İtalyanca Kursu (İlk Kademe) 29 Mesleki Almanca (Konaklama) 30 Pratik İngilizce 1 Atatürk İO Cumhuriyet İO- Doğan Işıkalp İO Kocahıdır İO- Gazi Mustafa Kemal İO- Hamdi Helvacı İO 31 Rusça Kursu (İlk Kademe) 32 Satranç Kursu Atatürk İO-Gazi Mustafa Kemal İO-Kocahıdır İO

19 Mevcut Durum-2 ANAOKULU VE İLKÖĞRETİM OKULU VAZİYET PLANI
Öğretim Binası Çok Amaçlı Salon Spor Salonu Pansiyon Tören alanı Atatürk Büstü ve Bayrak Direkleri Anasınıfı Oyun Parkı ve Kum Havuzu Voleybol sahası Basketbol Sahası Mini Futbol Sahası Geleneksel Çocuk Oyunları Çardak Çiçek Tarhı Yeşil Alan Dinlenme ve Oturma Grubu Açık Derslik ve Anfi Tiyatro Gezinti Yolları Servis ve İtfaiye Yolu Personel Otoparkı Giriş ve Kontrol Kulübesi Anaokulu 8 Derslikli İlköğretim Okulu 16 Derslikli İlköğretim Okulu 24 Derslikli İlköğretim Okulu 32 Derslikli İlköğretim Okulu 40 Derslikli İlköğretim Okulu Pansiyonlu İlköğretim Okulu

20 Mevcut Durum-2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI VE DİĞER KURUMLAR VAZİYET PLANI
Öğretim Binası Çok Amaçlı Salon Spor Salonu Pansiyon Atölye Konser Salonu Otel Bloğu Uygulama Anaokulu Tören alanı Atatürk Büstü ve Bayrak Direkleri Anasınıfı Oyun Parkı ve Kum Havuzu Voleybol Sahası Basketbol Sahası Mini Futbol Sahası Geleneksel Çocuk Oyunları Çardak Çiçek Tarhı Yeşil Alan Dinlenme ve Oturma Grubu Açık Derslik ve Anfi Tiyatro Gezinti Yolları Servis ve İtfaiye Yolu Personel Otoparkı Giriş ve Kontrol Kulübesi Anaokulu 8 Derslikli Lise 16 Derslikli lise 24 Derslikli Lise 32 Derslikli İlköğretim Okulu 40 Derslikli Lise Anadolu Güzel sanatlar ve Spor Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Kız Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Bilim Sanat Merkezi Halk Eğitim Merkezi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Eğitim Uygulama Okulu

21 Kullanıma Açılabilinecek Alanlar
Çok Amaçlı Salon ANAOKULU İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE DİĞER Fatma Aliye Anaokulu Gazi Mustafa Kemal İO Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Zübeyde Hanım Anaokulu Karahıdır İO TOBB Lisesi Bilal Yapıcı Anaokulu Atatürk İO Anadolu İmam Hatip Lisesi Vali Faik Üstün İO Kırklareli Fen Lisesi M.Dalcalı İO Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Kavaklı Şehit Varol İO HEM ve ASO Cumhuriyet İO MESEM Doğan Işıkalp İO

22 Kullanıma Açılabilinecek Alanlar
Spor Salonu İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM Atatürk İO Ticaret Meslek Lisesi TOBB Lisesi Kırklareli Anadolu Lisesi Atatürk Anadolu Lisesi Kırklareli Fen Lisesi

23 Kullanıma Açılabilinecek Alanlar
BT Sınıfı -Ahmet Mithat İlköğretim Okulu -Ahmet Yener İlköğretim Okulu -Atatürk İlköğretim Okulu (2 adet) -Cumhuriyet İlköğretim Okulu -Değirmencik İlköğretim Okulu -Dereköy İlköğretim Okulu -Doğan Işıkalp İlköğretim Okulu -Fahri Kasapoğlu İlköğretim Okulu -Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu -Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu -Kavaklı Atatürk İlköğretim Okulu -Kavaklı Şehit Varol Çalışkan İlköğretim Okulu -Karahıdır İlköğretim Okulu BT Sınıfı -Kırkşehitler İlköğretim Okulu -Kocahıdır İlköğretim Okulu -Mustafa Dalcali İlköğretim Okulu -Tevfik Fikret YİBO -TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO -Üsküp Atatürk İlköğretim Okulu -Vali Faik Üstün İlköğretim Okulu -Yoğuntaş İlköğretim Okulu -Ziya Gökalp İlköğretim Okulu -Hamdi Helvacıoğlu İlköğretim Okulu -İnece İlköğretim Okulu -İstiklal İlköğretim Okulu

24 Kullanıma Açılabilinecek Alanlar
BT Sınıfı -Halk Eğitimi Merkezi -Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi -Kırklareli Anadolu Lisesi -Kırklareli Fen Lisesi -Kırklareli Kız Teknik ve Meslek Lisesi -Kırklareli Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi -Kırklareli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi -Kırklareli Ticaret Meslek Lisesi -Kırklareli Mesleki Eğitim Merkezi -Remzi Yapıcı Anadolu Öğretmen Lisesi -Anadolu Sağlık Meslek Lisesi -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi

25 Belediyeler Bazında Okulların Dağılımı
Kırklareli Belediyesi ( 40 okul/kurum) Kavaklı Belediyesi Kavaklı Şehit Varol İO Kavaklı Atatürk İO İnece Belediyesi İnece İO Diğer Merkeze Bağlı Okullar Üsküp Atatürk İO Değirmencik İO Dereköy İO Erikler İO Karakoç İO Kayalı İO Yoğuntaş İO

26 Anaokulları İçin Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar
4 Adet Okul İçin: Trafik Parkı (Zübeyde Hanım Anaokulu) Oyun Parkı ve Kum Havuzu Geleneksel Çocuk Oyunları (4 adet: Zübeyde Hanım Anaokulu, Fatma Aliye Anaokulu, Bilal Yapıcı Anaokulu, Hüsamettin Ateş Anaokulu) Dinlenme ve Oturma Parkı Çiçek Tarhı Yeşil Alan Anfi Tiyatro Zübeyde Hanım Anaokulu

27 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar
Çiçek Tarhı Ortaöğretim İlköğretim Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Atatürk İO Teknik ve Kız Meslek Lisesi Ahmet Yener İO Kırklareli Anadolu Lisesi Ahmet Mithat İO Atatürk Anadolu Lisesi Cumhuriyet İO Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi Doğan Işıkalp İO TOBB Lisesi Fahri Kasapoğlu İO Remzi Y. Anadolu Öğretmen Lisesi Gazi Mustafa Kemal İO RAM İstiklal İO Eğitim ve Uygulama Okulu Mustafa Dalcalı İO HEM ve ASO Vali Faik Üstün İO Karahıdır İO Kırkşehitler İO Kocahıdır İO Ziya Gökalp İO Gaziosmanpaşa İO TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO Hamdi Helvacı İO Kavaklı Ş.V. İO Kavaklı Atatürk İO Üsküp Atatürk İO Değirmencik İO İnece İO Dereköy İO Yoğuntaş İO

28 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar
Yeşil Alan Ortaöğretim İlköğretim Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ahmet Yener İO Kırklareli Anadolu Lisesi Ahmet Mithat İO Atatürk Anadolu Lisesi Cumhuriyet İO Remzi Y. Anadolu Öğretmen Lisesi Doğan Işıkalp İO RAM Fahri Kasapoğlu İO HEM ve ASO Gazi Mustafa Kemal İO Vali Faik Üstün İO Kırkşehitler İO Kocahıdır İO Ziya Gökalp İO TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO Hamdi Helvacı İO İnece İO

29 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar
Geleneksel Çocuk Oyunları İlköğretim Atatürk İO Ahmet Yener İO Ahmet Mithat İO Cumhuriyet İO Doğan Işıkalp İO Fahri Kasapoğlu İO Gazi Mustafa Kemal İO İstiklal İO Mustafa Dalcalı İO Vali Faik Üstün İO Karahıdır İO Kırkşehitler İO Kocahıdır İO Ziya Gökalp İO Gaziosmanpaşa İO Hamdi Helvacı İO TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO Kavaklı Ş.V. İO Kavaklı Atatürk İO Üsküp Atatürk İO Değirmencik İO İnece İO Dereköy İO Yoğuntaş İO

30 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar Dinlenme ve Oturma Grubu
Ortaöğretim İlköğretim Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Atatürk İO Ticaret Meslek Lisesi Ahmet Yener İO Kırklareli Anadolu Lisesi Ahmet Mithat İO Atatürk Anadolu Lisesi Cumhuriyet İO Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi Doğan Işıkalp İO Teknik ve Kız Meslek Lisesi Fahri Kasapoğlu İO Remzi Y. Anadolu Öğretmen Lisesi Gazi Mustafa Kemal İO RAM İstiklal İO Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Mustafa Dalcalı İO HEM ve ASO Vali Faik Üstün İO TOBB Lisesi Karahıdır İO Kırkşehitler İO Kocahıdır İO Ziya Gökalp İO Gaziosmanpaşa İO Hamdi Helvacı İO TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO Kavaklı Ş.V. İO Kavaklı Atatürk İO Üsküp Atatürk İO Değirmencik İO İnece İO Dereköy İO Yoğuntaş İO

31 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar
Tören alanı Anasınıfı Oyun Parkı ve Kum Havuzu İlköğretim Ahmet Yener İO Doğan Işıkalp İO TRAFİK PARKI Fahri Kasapoğlu İO TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İO Gazi Mustafa Kemal İO İstiklal İO Vali Faik Üstün İO

32 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar
Gezinti Yolları Ortaöğretim İlköğretim Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ahmet Yener İO Kırklareli Anadolu Lisesi İstiklal İO Atatürk Anadolu Lisesi Vali Faik Üstün İO MESEM TOBB Lisesi Ticaret ve Meslek Lisesi

33 Proje Kapsamında Yapılabilecek Çalışmalar
Açık Derslik ve Anfi Tiyatro Giriş ve Kontrol Kulübesi İlköğretim-Anaokulu Ortaöğretim Atatürk İO Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Atatürk Anadolu Lisesi Ahmet Yener İO Teknik ve Kız Meslek Lisesi TOBB Lisesi Gazi Mustafa Kemal İO Kırklareli Anadolu Lisesi Vali Faik Üstün İO Bilal Yapıcı Anaokulu

34 PROTOKOL İMZA TÖRENİ İÇİN İŞLEM BASAMAKLARI
Protokol çerçevesinde yer alacak okulların düzenlenecek alanın niteliklerinin belirlenmesi (İL MEM ve Okul Müdürlüğü) Protokol Anlaşması içerisinde yer alacak kuruluşlarla ikili görüşmelerin tamamlanması. Proje kapsamına giren okul/kurumlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bağlılık anlaşması yapılması Protokol sözleşme metninin son halinin verilmesi. “Okullar Hayat Olsun Projesi”nin tanıtımı ve Protokol Anlaşmasının İmza Töreninin yapılması.

35 “Okullar Hayat Olsun” Projesi Tanıtım ve Protokol İmza Töreni
SAAT : …../01/2012, YER : Kırklareli Merkez Halk Eğitim Merkezi


"«OKULLAR HAYAT OLSUN» PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları