Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEVİL BEKTAŞ. Hafta 5YAZILI İLETİŞİM 5 BLUES.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEVİL BEKTAŞ. Hafta 5YAZILI İLETİŞİM 5 BLUES."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEVİL BEKTAŞ

2 Hafta 5YAZILI İLETİŞİM 5 BLUES

3 5 1 Gönderici ile alıcı arasındaki iletişimin yazı yoluyla yapılmasıdır. Yazılı iletişimin tarihçesi M.Ö. 4000yılında eski Mısır’da kullanılmaya başlanan hiyeroglif yazısına gitmekte hatta ilkel insanların mağara duvarlarına yaptıkları şekilleri de kapsamaktadır. Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

4 Hafta 5YAZILI İLETİŞİM 5 YAZININ TARİHÇESİ BLUES Yazının icadı, insanlık tarihinin en önemli dönemeci ve ilk bilgi devrimidir. Yazı ilk icat edildiği dönemlerde bitki yapraklarına (eski Mısırda Papirüs yapraklarına), taşlara, ve sıkıştırılmış toprak yüzeylere (tabletler) kazılarak yazılıyordu. Bilgiler kulaktan kulağa değişerek yayılırken, yazılı bir şekilde saklanmaya başlanması, bilginin doğru bir biçimde ve uzun yıllar saklanır olmasına olanak sağladı. Yazının icadı, insanlık tarihinin en önemli dönemeci ve ilk bilgi devrimidir. Yazı ilk icat edildiği dönemlerde bitki yapraklarına (eski Mısırda Papirüs yapraklarına), taşlara, ve sıkıştırılmış toprak yüzeylere (tabletler) kazılarak yazılıyordu. Bilgiler kulaktan kulağa değişerek yayılırken, yazılı bir şekilde saklanmaya başlanması, bilginin doğru bir biçimde ve uzun yıllar saklanır olmasına olanak sağladı.

5 5 1 Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES Yazılı iletişimin başlangıcı olarak kabul edilen hiyeroglifler Mısırlılar tarafından M.Ö. 3100 yıllarında geliştirilmiştir. İ.Ö. 2500 sıralarında ana yazı aracı olarak taş ve ağaç yerine papirüs ve fırça kullanmaya başlamışlar.

6 5 1 Yazılı iletişim bireysel iletişimde kullanılabildiği gibi, yaygın bir şekilde bireylerin yüzyüze olmadığı ortamlarda ve özellikle kurumsal yazışmalarda, belgesel nitelikteki iletişim tiplerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. (Aziz, 2006: 8) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

7 5 1 Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES Yazılı iletişim Yazılı iletişim; Mesajın yazılı olarak yine semboller aracılığıyla aktarılmasıdır. Yazılı iletişimde de en önemli faktör ‘temel dil varlığı ’ kullanılmasıdır…

8 5 1 Yazının icadı bürokrasinin kurulmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Ekonomik gerekler ve muhasebe tutma sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıkan yazı sistemleri yaygınlaştıkça ve sadeleştikçe ve alfabetik bir biçim aldıktan sonra ekonomik yaşamın ve ticaretin gelişmesine neden olmuşlardır. Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

9 5 1 Yazı, bireyler arası ilişkilerde ve iletişimde hem bağlayıcı hem de güvenlik sağlayıcı bir işleve sahiptir. Söz yazıya geçirilip başkalarına aktarıldığında görmezden gelinemez bir gerçeklik kazanır. Yazı, insanlar arasındaki ilişkilerde ve iletişimde, hem bağlayıcı hem de güvenlik sağlayıcı işlevler üstlenir. Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

10 5 1 Kaydedilmiş notlarını okuyan bir kimse düşüncelerini gözden geçirebilir ve yeniden düzenleyebilir. Yazının basım yoluyla çoğaltılması insanoğlunun bellek yükünü hafifletmiştir. (Zıllıoğlu, 1996: 172-173) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

11 5 1 Yazılı iletişimin temelinde sözlü iletişim yatmaktadır. Çünkü konuşarak sözcüklerle kurduğumuz sözlü iletişimin yazılı metinlere dönüştürülmesine yazılı iletişim adını vermekteyiz. (Zeybek, 2004: 40) YAZILI İLETİŞİM NEDİR? Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

12 5 1 Konuşma yapısının temelini konuşmacının hedef kitle ile paylaştığı ortak bilgi paylaşımı oluşturmaktadır. Yazıda ise, yazılacak cümlede konu bakımından yazar için neyin önemli olduğu sorusuyla başlanmaktadır. Konuşmada sebep-sonuç ilişkisine dayanan nedensel zincirleme önem kazanmaktadır. Yazıda ise cümle yapısından başlayan kavramsal bütünlük önem kazanmaktadır. (Tayfun, 2009: 119) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

13 5 1 Yazılı iletişim sözlü iletişime göre, alıcının onu okuması, yorumlaması ve cevaplandırması sebebiyle gecikmeli olarak kurulmaktadır. Aynı zamanda yazılı iletişimi yeniden düzenleme olanağı bulunmaktadır. (Tayfun, 2009: 119) KONUŞMA İLE YAZI ARASINDAKİ FARKLILIK Yazı yoluyla bilgiler ve yaşananlar sonraki kuşaklara kaynaklık edebilmektedir. Böylelikle toplumların da hafızası canlı tutulmaktadır. Bir iletişim aracı olarak yazı, bireyin iç dünyasının bir anlamda dışa yansımasıdır. Bu nedenle karakteristik bir takım özellikleri de beraberinde getirmektedir. Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

14 5 1 Bilgi alanında artan uzmanlaşma, Faaliyetlerin her aşamasında araştırma faaliyetlerinin artan önemi, Örgütsel yapılarda yaşanan büyük ölçekli gelişmeler, Yönetimin profesyonel bir uğraş olarak gelişmesi, Ekonomik yapı çerisinde bilgiye duyulan ihtiyacın artması. (http://cygm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gazetecilik/moduller/iletisim_sure ci_ve_turleri.pdf, 34) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

15 5 1 Kişiliğinizi ortaya koyun… Basit bir dil kullanın… Açık, seçik, anlaşılır yazın… Sözcük haznenizi genişletin… Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

16 5 2 Yazıldığı, hitap ettiği kişiye, içeriğinde taşıdığı özelliklere, yazının içinde bulunduğu ruh haline, yazıldığı ortama ve yazılan materyale göre farklı özellikler göstermektedir. Bunlar arasındaki en önemli detay olarak ise el yazısının yansıttığı karakteristik kodlar karşımıza çıkmaktadır. (Tayfun, 2009: 119) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

17 5 2 El yazısı, insan beyninde yer alan düşüncelerin işaretlere dökülmüş hali olmaktadır. İnsanların el yazılarında kendilerine ait özellikleri inceleyerek bireyin içinde bulunduğu duygu ve düşünce haline göre kişilik düzeyini inceleyen bilim dalına “grafoloji” denilmektedir. (Tayfun, 2009: 119) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

18 5 2 Birçok zaman yazısına bakarak insanlarla ilgili yazı analizi yoluyla bilgi edinilebilmektedir. Harfi yukarıya doğru çeken her şey düşünceye, akla, hayal gücüne ve şiire bağlanmakta, aşağı doğru uzanan her şey ise, maddeye, toprağa, bedensel hazza doğru gitmektedir. (Tayfun, 2009: 119) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

19 5 2 Sola doğru giden geçmişe bağlılık göstermekte, içe dönme ve içe bakış belirtisi taşımaktadır. Sağa doğru giden ise, başkasına, oluşumuna doğru yönelmekte, dış açılma ve dış dünyayla ilişkiler kurma kolaylığını anlatmaktadır. Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

20 5 2 Gövde, kuyruk ve bacak harfin ana öğelerini oluşturmaktadır. Gövde kişinin benliğini, yaşamı ve var oluşuyla ilişkiyi ve şimdiki zamanı temsil etmektedir. Gövde küçükse kendi içine kapanmayı, büyükse bir açılma ve coşkunluk ihtiyacını belirtmektedir. (Tayfun, 2009: 119) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

21 5 2 Grafologlara göre sözcükler arasında yer alan aralık düşünme ritminin bir yansımasıdır. İki harf gövdesi kadar olan aralık normal kabul edilmektedir. Bu nedenle farklı yazı türleri bulunmaktadır. Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

22 5 2 Sözcükler ve satırlar arasında iyi bir açıklık dağılımına sahip yazıya “seyrek yazı” denir. Seyrek yazı bir zeka, zihin açıklığı, nesnellik, yargılama bağımsızlığı olarak kabul edilmektedir. Sözcüklerin ve satırların birbirine geçtiği yazıya ise “yoğun yazı” denir. Yoğun yazı ise düşük bir zeka düzeyinin, düşünce veya sözcükle ısrarlı bir anlatımın belirtisidir. (Tayfun, 2009: 119) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

23 5 2 Aralıklı yazı, sözcükler ve satırlar arasında bırakılan büyük açıklıklarla belirgin hale gelir ve çekingenliği, içtenlik ve eleştirel düşünce eksikliğini işaret eder. Birbirine eşit olmayan aralıklar, düşüncenin kararsızlığını ve dikkati tek bir nokta üzerinde toplama güçlüğünü işaret eder. Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

24 5 2 Aralarında normal aralık bulunan sözcükler ve birbirine çok yakın yazılmış satırlar, başarılı bir günlük çalışma yeteneğini işaret ederken geniş görüş eksikliğini de işaret etmektedir. Aşağı doğru inen satırlar, yazanın yorgunluğunu, karamsarlığını hatta çöküntü eğilimi gösterdiğini belirtebilir. Buna karşılık yükselen yazı ise dinamizmi ve iyimserliği belirtmektedir. (Tayfun, 2009: 119) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

25 5 2 Yazının türü belirlenerek yazı yazmaya başlanır. Yazının türü, yazının üslubunu, şeklini ve içeriğini doğrudan etkilemektedir. Özellikle resmi yazışmalarda yazının türünü belirlemek gereksiz ayrıntılara girilmesine engel olur. (Tutar ve Ayyıldız, 2006: 27) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

26 5 2 Tanımlama Yazıları: Tanımlama, bir kavramı ya da bir düşünceyi tüm öğeleri ile eksiksiz anlatmak, özel ya da değişmez niteliklerini sayarak, bir şeyi tanıtmak ve tarif etmek anlamını taşımaktadır. (Tutar ve Ayyıldız, 2006: 27) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

27 5 2 Açıklama Yazıları: Bir konuyla ilgili olarak gereken bilgileri vermek, bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek ya da bir sözün, bir yazının ne anlama geldiğini belirtmek ve yorumlamaktır. Tartışma Yazıları: Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı olarak savunma, bir sorun üzerinde sözlü ya da yazılı olarak tezle ortaya koymaktır. Tartışma türündeki bir yazı, herhangi bir konu ile ilgili analiz yapılabilir, tezlere karşı çıkarılabilir ya da gerekçeler ortaya konularak kişisel görüşler belirtilebilir. (Tutar ve Ayyıldız, 2006: 27) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

28 5 2 Anlatım Yazıları: Bir konunun anlaşılmasını sağlayacak şekilde izah etmek olup bu yazı türünde konu, önem sırası ve kronolojik sıraya göre işlenmektedir. Yazılar bu yazı türlerinden birine göre yazıldığı gibi, bu yazı türlerinin bir karışımı da olabilmektedir. Fakat yazının genel ifadesi belirli bir yazı türüne uymaktadır. (Tutar ve Ayyıldız, 2006: 27-28) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

29 5 2 Yazılı iletişim sözlü mesajlara göre, daha dikkatli ve özenle hazırlanmaktadır. Yazılı mesajda mesaj kontrol edilebilmektedir. İnsanlar okuduklarını duyduklarından daha iyi anlamaktadırlar. Yazılı iletişimde daha sonra aynı mesaja dönme olanağı, sözlü iletişimdeki unutma dezavantajını ortadan kaldırmaktadır. Yazılı iletişimde gönderici mesajını, yeniden gözden geçirebilir, bilgileri değerlendirmeye ve özümsemeye zaman bulur. Yazılı mesajlar yüzyüze iletişimde daha hızlı iletilmektedir. (Tutar ve Ayyıldız, 2006: 29) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

30 5 2 Yazılı iletişimde format oluşturulabilir. Yazılı iletişimde mesajın bozulma olanağı bulunmaz. Yazılı iletişimde teorik olarak sözlü iletişim kadar çok hata yapılmaz. Okuyucunun düşünmesine, yanıt vermeden önce araştırma yapmasına, mektup, not pusulası ya da diğer iletişim araçlarıyla yanıt vermesine imkan tanır. (Tutar ve Ayyıldız, 2006: 29-30) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

31 5 2 Yazı materyalini saklamak zordur. Okuyucu tarafından anlaşılmayan ifadeler açıklama olanağı bulunmamaktadır. Yazılı iletişimde kişisel temas yoktur. Kişisel ziyaret yerine geçen yazılı mektup, nezaketsizlik olarak kabul edilmekte ve hedef kişiyi olumsuz yönde etkilemektedir. ( Tutar ve Ayyıldız, 2006: 29-30) Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES

32 http://www.uzmantv.com/is-gorusmesinde-kendimizden- nasil-bahsetmeliyiz

33 CV HAZIRLAMA

34 http://www.uzmantv.com/is-gorusmesi- sirasinda-dikkat-etmemiz-gereken-hareketler- hangileri http://www.uzmantv.com/is-gorusmesi- sirasinda-dikkat-etmemiz-gereken-hareketler- hangileri

35 http://www.youtube.com/watch?v=-tGIuF8I- _Y http://www.youtube.com/watch?v=-tGIuF8I- _Y

36 5 Hafta 5YAZILI İLETİŞİMBLUES


"ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SEVİL BEKTAŞ. Hafta 5YAZILI İLETİŞİM 5 BLUES." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları