Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Multipl Travma Hastasında Yaklaşım ve Uygulanan Tedaviler Doç. Dr. Murat ERSEL Acil Tıp Anabilim Dalı Reçete Günleri 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Multipl Travma Hastasında Yaklaşım ve Uygulanan Tedaviler Doç. Dr. Murat ERSEL Acil Tıp Anabilim Dalı Reçete Günleri 2013."— Sunum transkripti:

1 Multipl Travma Hastasında Yaklaşım ve Uygulanan Tedaviler Doç. Dr. Murat ERSEL Acil Tıp Anabilim Dalı Reçete Günleri 2013

2 Travma Travma: fiziksel kuvvetler aracılığı ile oluşan yaralanma Multipl (çoklu) travma: - En az iki majör sistem (kafa/göğüs/abdomen) - Ya da bir majör sistem ve iki majör ekstremite (femur/humerus) yaralanması

3 DakikalarSaatler Günler/Haftalar 50%30% 20%  Subdural/Epidural hematom  Hemo/pnömotoraks  Solid organ yaralanması  Pelvis kırığı  Kan kaybı ile çoklu yaralanmalar Travmatik Ölümler: Zaman Dağılımı

4 Travma Resusitasyon Odası

5 Travma Ekibi

6

7 Uygun Travma Bakım Sırası  İlk değerlendirme (Hızlı birincil bakı - AcBCDE)  Resüsitasyon işlemleri  Yatak başı radyolojik testler – E-FAST  Detaylı ikincil bakı (Head to toe)  Tanısal çalışmalar  Sık aralıklarla hastanın değerlendirilmesi  Hastanın kesin tedavisi veya transferi

8 Birincil bakı  Vital bulgularına ve yaralanmanın derecesine göre tedavi önceliklerinin belirlenmesi…  Yaşamsal sorunların tanımlanıp eş zamanlı tedavilerinin başlatılması  Ardışık ve eş zamanlı…

9 Travmada A c BCDE  A irway  hava yolu açıklığının sağlanması (servikal stabilizasyonla birlikte)  B reathing  solunumun değerlendirilmesi  C irculation  kanama kontrolü ile birlikte dolaşımın değerlendirilmesi  D isability  kısa nörolojik bakı  E xposure/envorimental control  hastanın soyulması ve hipotermiden korunma

10 Havayolu açıklığı ve servikal stabilizasyon  Erken ölümlerin önlenebilir bir nedeni: Havayolu tıkanıklığı  Hava yolunu korumak ve kalıcı hava yolunu sağlamak için her türlü efor harcanmalı  İlerleyici hava yolu kaybı tanınmalı ve önlem alınmalı

11 İlk Bakı A (Airway) - Havayolu  Boyunluk + Oksijen  Havayolu yetersiz ise  Havayolunu açma manevraları  Çene kaldırma ve açma  Hasta bilinçsiz ise “oral airway”  Solunum yetersiz ise  Ambu-maske ile destek  YC varsa çıkar  Entübasyon

12 A - Airway

13 Oksijen Desteği

14 Kalıcı Havayolu

15 c- Boyun Stabilizasyonu

16

17 İlk Bakı B (Breathing) - Solunum  Tansiyon pnömotoraks şüphesi  Acil iğne torakostomi  Ardından tüp torakostomi  Yelken göğüs  Flaster ile sabitleme  Açık pnömotoraks  Defekti gazlı bez ile kapat  Ardından tüp torakostomi  Kardiyak Tamponad  Perikardiyosentez

18 B - Solunum

19 Solunum İle İlgili İşlemler

20 İlk Bakı C (Circulation) - Dolaşım  2 büyük (14 – 16 G) IV yol  2 L RL veya SF  ORh(-)  20 cc/kg  Eksternal bası  Kan örneklerini gönder  FAST  Cerrahi konsültasyonu

21 C- Dolaşım: Hemodinaminin Değerlendirilmesi

22 C- Dolaşım & Kanama Kontrolü

23 Şok 1. Hipovolemik 2. Obstrüktif (FAST, Akciğer grafisi) 3. Spinal 4. Kardiyojenik 3. ve 4. tanısı için 1. ve 2. ekarte edilmelidir. C (Circulation) - Dolaşım

24 EvreKan kaybı % Sistolik KBDiastolik KB NB Tedavi 1< 7500-15 N N < 100Kristalloid 2750-100015-30 N ↑ >100Kristalloid, kan ? 31500-200030-40 ↓↓ >120Kristalloid ve kan 4>2000> 40 ↓ > 140Hızlı sıvı, kan, cerrahi ŞOK-Fırtına öncesi sessizlik ! Şok Evrelemesi

25 Branüllerden kan ve sıvı akış hızı Kan 500cc kanSıvı 500cc sıvı 14G (turuncu)1723 dk270 (cc/dk) 2dk 16G (gri)1184 dk180 (cc/dk) 3dk 18G (yeşil)4511dk80 (cc/dk) 7dk 20G (pembe)3116dk54 (cc/dk) 10dk 22G (mavi)1828dk31 (cc/dk) 16dk

26 Serum Fizyolojik

27 Ringer Laktat

28

29 Sıvı Hızını Nasıl Belirleyelim?

30 Kan ve Kan Ürünleri

31

32 Travmada Koagülopatinin En Sık Nedenleri Masif hemoraji Hipotermi Pıhtılaşma faktörleri kaybı Platelet kaybı Platelet ve PF dilüsyonu Travmanın tetiklediği fibrinoliz Masif kan transfüzyonu Hipokalsemi

33 Kan Ürünleri Replasmanı Kan tx  Sıvıya yanıt ve şok indeksi Masif kan transfüzyonunda platelet ve TDP replasmanı? Oranlar tartışmalı.. > 10 Ü kan tx  Masif 1:1:1

34 Kan Ürünleri Replasmanı Diğer; 4-8 Ü kan için 1 TDP 8-10 Ü kan için TDP Masif tx 1 amp Ca Glukonat düşün.. Normal hepatik fonksiyonlu kişilerde sitrat bikarbonata dönüştüğü için klinik hipokalsemi, bulguları ortaya çıkmaz.

35 Dolaşım – Beck’s Triad

36 İlk Bakı D (Disability) - ND  AVPU  Alert (bilinci açık)  Verbal (sese yanıtlı)  Pain (ağrıya yanıtlı)  Unresponsive (yanıtsız)  Pupil  Boyutu  Işık reaksiyonu  Lateralizan Nörolojik Defisit

37 Kısa Nörolojik Muayene

38 AVPU - GKS

39 Bilinç Bozukluğu Varlığında

40 İlk Bakı E (Exposure) - HS  Hastanın tüm elbiselerini çıkartın  Hipotermiden korumak için bir örtü ile örtün  Vital bulguları tekrar kontrol edin

41 Elbiselerin Çıkarılması

42 Birinci Bakı Resusitasyon İşlemleri - Özet

43 İmmobilizasyon

44 Laboratuar

45 Tetanoz Proflaksisi Tetanus aşısı 0.5 cc Tetanoz Ig Insan kökenli TIG tercih edilecek üründür. – İM 250 IÜ – > 24 h 500 IÜ. ?? Uygulanırken, kombine tetanoz-difteri toksoidleri ile aynı anda fakat farklı enjektör ve farklı bir bölgeden uygulanmalı Yarısı yara yeri komşuluğuna, yarısı koldan İM

46 Tetanoz Proflaksisi

47

48

49 Spinal Yaralanma İlk 8 saat içinde başvuran spinal kord yaralanmalarında Prednisolon İV 30 mg/kg puşe İdame: 5.4 mg/kg infüzyon Prednol-L ampul 250 mg – 40 mg – 20 mg 70 kg – 2100 yükleme 380 mg idame PPI ile mideyi koru!!!

50 Herniasyon

51 Mannitol 0,5 – 1 mg /kg Pratik hesap : 4 x 125 mg BIOFLEKS %20 MANNITOL ENJEKTABL SOLUSYONU 100 ML 1 mg /kg Furosemid - Desal – Lasix ampul 20 mg

52 Yara Bakımı

53 Ne Zaman Antibiyotik ?

54 Antibiyoterapi Gustilo - Anderson Açık Kırık Sınıflaması Kırık SınıfıTanım I Açık kırık, temiz yara, yara < 1cm II Açık kırık, yara > 1cm, yumuşak doku hasarı sınırlı, flap ve avulsiyon yok III Açık kırık, yaygın doku hasarı, dokuda bölgesel kayıp veya açıklık. Ağır kontaminasyon, ateşli silah yaralanmaları, segmenter, çok parçalı veya kemik kayıplı kırıklar ve 8- 12 saati geçmiş yaralanmalar açık yara boyutuna bakılmaksızın tip III olarak değerlendirilir. IIIA Tip III a: Kemikte ciddi parçalanma ve ufalanma mevcut olsa da, ama yeterli kemik yeterli derecede periost ile örtülmüştür ve yara basit kapama ile kapatılabilir IIIB Tip III b: Aşırı yumuşak doku kaybı, ile birlikte periostta ciddi sıyrılma ve rotasyon flap veya doku transferi gerektirecek şekilde açık kırıklar. IIIC Tip IIIc: Arteriyel yaralanmanın eşik ettiği herhangi bir açık kırık.

55 Gustillo – I Tip I sefalosporin / siprofloksasin 3 x 1 gr İM - İV Sefazolin ®Sefazol ® Maksiporin ®Cefamezin ® Cefozin ®Cezol ® Eqizolin ®İespor ® Vansef ® (Cr göre doz hesabı) 2x 400 mg İV Cipro ®Ciprokabi ® Roxin ®Flotic ®

56 Gustillo Tip II Yeterli Gram Negatif spektrumlu seçenek + Aminoglikozid (kullanma !!!) Seçenekler: Ampisilin – Sulbaktam 4x 1 gr İV – İM Duocid ®Ampicid ® Combicid ®Duobak ® Amoksisilin- Klavulanat Augmentin 1.2 gr İV ® 2x1

57 Gustillo III Anaerobik enfeksiyon riski içeren yaralanmalar (şiddetli doku nekrozu, çiftlik yaralanmaları) Anaerob etkili ajan ekleyin Metronidazol 500 mg İV 3x 1 Flagy ® Nidazol ® Klindamisin (Klindan) 600 mg 3x1 Bioclin ®Klindan ® Clin ®Klindaver ® Meneklin ®Cleocin ®

58 Cofact

59 Vit K Bağımlı Faktör Replasmanı

60 Cofact Edinsel (Kazanılmış) protrombin kompleks koagülasyon faktörlerinin eksikliğine bağlı kanamaların tedavisinde ve perioperatif profilaksisinde (Örnek olarak K vitamini antagonistleri ile tedavi veya doz aşımına bağlı oluşan eksikliğin hızla düzeltilmesi gereken durumlar) K vitaminine bağımlı koagülasyon faktörlerinden herhangi birinin konjenital eksikliğine bağlı kanamaların tedavisinde ve perioperatif profilaksisinde (saflaştırılmış spesifik koagülasyon faktör ürünü yokluğunda)

61 Cofact

62 NSAI İV Xefo ® 8mg Lornoksikam İV Diklofenak sodyum 75 mg ampul İM Diclomec ® Dikloron ®Voltaren ®

63 Opiatlar Morfin HCl ® Morphine ® 10 mg 1 cc ampul Morfin 0.1 mg/kg IV Etki Başlangıcı: 1–2 dk (IV) Etki Süresi : 1-2 saat (IV) Advers Etki: Histamin deşarjı hipotansiyon ile bulantı ve kusmaya neden olur

64 Opiatlar FENTANYL CITRATE 50 mcg/ml 2 cc Fentanyl 1 mcg/kg IV Etki Başlangıcı: <1 dk (IV) Etki Süresi : 30-60 dk (IV) Advers Etki: Yüksek dozlarda göğüs duvarı rijiditesi (> 5 mcg/kg IV)

65 Opiatlar Contramal 50 - 100 mg İM – İV 1 cc 50 mg Fentanyl 50 – 100 mg Etki Başlangıcı: 10 – 15 dk Etki Süresi : 4-6 saat Advers Etki: Baş dönmesi, bulantı, kusma

66 Rhogam  Gebe travmada, tüm Rh(-) duyarlanmamış gebeye anti-D İg (Rhogam) uygulanmalı.  1 ml kan % 70 gebeyi sensitize edebilir  Kleihauer – Betke testi fetomaternal hemoraji için kullanılır  Özel solüsyonda her bin anne hücresi için fetal hücre sayılarak kanama miktarı tahmin edilir Özel Durumlar: Gebelik

67

68 Anti-D İg - Rhogam RHOGAM ANTI RH IMMUN 1 FLAKON Uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç 72 saat içinde tek doz IM =< 12 hafta = 50 mcg (her 30 ml) >= 13 hafta = 300 mcg (her 30 ml)

69 Sonuçlar  En iyi monitör kendimiz  hastayı sık değerlendirmeliyiz  “A finger o a catheter in every orifis and every hole”  Verba volant, scripta manent  Hasta dosyalarındaki kayıtlar: Her girişim, tedavi ve konsültasyon dakika bazında kaydedilmeli  YAZILMAMIŞSA YAPILMAMIŞTIR (altın kural)

70 Özet


"Multipl Travma Hastasında Yaklaşım ve Uygulanan Tedaviler Doç. Dr. Murat ERSEL Acil Tıp Anabilim Dalı Reçete Günleri 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları