Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGUNLUK DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
AB DİREKTİFLERİNDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME VE İŞARETLEMELER

2 AMAÇ : Ekonomik ve Sosyal İlerlemeyi Pekiştirmek
AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU (1951 Paris Antlaşması) KURULUŞ : AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (1957 Tarihli Roma Antlaşması) AVRUPA BİRLİĞİ (1992 Maastricht AB Antlaşması)

3 1952 ALTILAR AVRUPASI (Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksenburg, Hollanda) 1995 ONBEŞLER AVRUPASI (Danimarka, İrlanda, B.Krallık (1973), Yunanistan (1981), İspanya, Portekiz (1986), Eski Doğu Almanya Eyaletleri (1990), Avusturya, Finlandiya, İsveç (1995)

4 PARLAMENTO Avrupa Birliğini Yöneten Kurumlar :
Demokratik Yollarla Seçim, “626 Üyesi” Var. Her Ay Toplanır.

5 K O N S E Y Her Üye Devletin Kendi Hükümetini Taahhüt Altına Sokmaya Yetkili Bakanlar Düzeyindeki “87 Üye” Temsilciden Oluşur. Her Üye Devlet Konsey Başkanlığını 6 Aylık Dönemler Halinde Yönetir.

6 (Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları) “İki Yılda Bir Toplanır”
ZİRVE (Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları) “İki Yılda Bir Toplanır”

7 K O M İ S Y O N (Üye Devletler Tarafından AP ‘nun Görüşü Alınarak Atanır) 20 Üyesi vardır. Antlaşmaların Korunması Yasama Sürecini Başlatır, Yürütme Organıdır, Üye Devletlerden Uzmanların oluşturduğu KOMİTELER’ in Görüşüne Çoğu Zaman Başvurma Gereği Duyar. (Komisyonda; Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya 2’şer Üye, Diğer Ülkeler ise 1’er üye ile temsil edilmektedir.)

8 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU BİRİNCİL MEVZUAT KURUCU ANTLAŞMALAR PROTOKOLLER
İKİNCİL MEVZUAT - TÜZÜK DİREKTİF - KARAR GÖRÜŞ

9 DİREKTİFLERİN HAZIRLANMASI
GÜVENLİK, SAĞLIK, ÇEVRE, TÜKETİCİNİN KORUNMASI DİKKATE ALINIR.

10 ESKİ (KLASİK) YAKLAŞIM (1969) :
Komisyon teknik engelleri kaldırmak için 1960’ların başlarında üye ülkelerin teknik düzenlemelerini uyumlaştırmaya başladı. -  Her bir ürün için ayrı direktif çıkarılmasına dayanıyor. -  Ayrıntılara giriyor. -  Çok zaman alıyor. -  Benimsendikleri zaman bilgiler zamanın gerisinde kalıyor. -  Farklı ülkede farklı tipte uygunluk belgesi düzenlenmesine neden oluyor. -  Ürün test ve belgelendirilmesinde gerçek anlamda uyumlaştırma dikkate alınmamıştır.

11 YENİ YAKLAŞIM (1985) : Prensiplere dayanan bir metod
Ürün gruplarını kapsar. Yasal uyumlaştırma temel gereklerle sınırlıdır. Teknik özellikler standardlarda bellidir. Standardlar ihtiyaridir. Uyumlaştırılmış standardlara uygun üretilen ürünler, direktiflere de uygun sayılır. Yeni yaklaşım direktiflerine göre üretilen ürünler “CE” işaretini taşır.

12 YENİ YAKLAŞIM (1985) : Yeni Yaklaşım Direktifleri 22 adettir.
1.LVD Alçak Gerilim Direktifi 2. Basit Basınçlı Kaplar (azot, oksijen) 3. EMC Elektro Magnetik Uygunluk 4. Makine Emniyeti 5. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri 6.Gaz Yakan Cihazlar 7. Sıcak Su Kazanları 8. Sivil Amaçlı Patlayıcılar 9.Patlayıcı Ortamında Kullanılan Malzemeler

13 10. Asansörler 11. Elektrikli Dondurucular ve Enerji Etiketlemesi 12. Basınçlı Ekipmanlar 13. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar 14. Oyuncakların Emniyeti (S.B.) 15. İnşaat Malzemeleri (B.İ.B.) 16. Şahsi Koruma Teçhizatı (Ç.S.G.B.) 17. Vücuda Yerleştirilen Tıbbi Cihazlar (S.B.) 18. Telekominikasyon Terminal Ekipmanları (U.B.) 19. Tıbbi Cihazlar (S.B.) 20. Gezi Tekneleri (D.M.) 21.Radyo ve Telekominikasyon Ekipmanları 22. İnvitro Tıbbi Cihazlar (S.B.)

14 GLOBAL YAKLAŞIM (1989) : Global Yaklaşımın Temel Amacı;
Uygunluk değerlendirmesi (test, deney ve belgelendirme) konusunda karşılıklı tanımayı ve altyapıların yakınlaştırılmasını sağlamak, Ayrıca karşılıklı güvenin ve şeffaflığın temini açısından akreditasyonun önemini vurgulamaktır.

15 MODÜLER YAKLAŞIM (1990) : Modüler yaklaşımın temel amacı; ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alarak uygunluk değerlendirme yöntemlerini belirlemektir. Modüler Yaklaşım, mevzuat hazırlayıcılara yönelik oluşturulmuş bir modüler sistemidir. Mevzuat hazırlayıcı düzenlemek istediği bir alanda temel gerekleri (insan, hayvan sağlığı ve güvenliği ve çevrenin korunmasını) sağlamak üzere bir sektördeki malların özelliklerine ve taşıdıkları risk oranına göre seçtiği bir modülü veya modüller kombinasyonunu ilgili mevzuatın kapsamına alarak, uygunluk değerlendirme prosedürlerini belirleyebilmektedir.

16 A’DAN H’YE KADAR 8 ADET MODÜL VARDIR :
1. Modül A : İç Üretim Kontrolü 2. Modül B : Tip İncelemesi 3. Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı 4. Modül D : Üretim Kalite Güvencesi 5. Modül E : Ürün Kalite Güvencesi 6. Modül F : Ürün Doğrulaması 7.Modül G : Birim Doğrulaması 8. Modül H : Tam Kalite Güvencesi

17 « M O D Ü L L E R » B Tip İncelemesi A C D E F H İç Üretim Kontrolü
Testin Belirgin Hususlarda Tekrarlanması C Tipe Uygunluk D Üretim Kalite Güvencesi E Ürün F Doğrulaması H Tam G Ü V N S İ Birim O Ğ R U L M I 26

18 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Ülkemizin AB Mevzuat Uyumu Çerçevesinde yaklaşık 320 adet direktifin 176 (tadiller hariç 160) adedi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğu altındadır. Yaklaşık olarak 154 adedi yönetmelik haline getirilerek yayınlanmış durumdadır Genel olarak 32 konu başlığı altında toplanan teknik mevzuatın 14 adedi Bakanlığımız sorumluluğundadır. Bunlar konu başlıkları itibari ile şunlardır:

19 Ö S G Motorlu Taşıtlar Tarım ve Ormancılıkta Kullanılan Tekerlekli
Gaz Yakan Aletler Basınçlı Kaplar Ölçü Aletleri Tekstil Ürünleri Ö S G Motorlu Taşıtlar Tarım ve Ormancılıkta Kullanılan Tekerlekli Traktörler Kaldırma ve Mekanik Taşıma Araçları Makine Direktifi İnşaatlarda Kullanılan İş Makineleri ve Ekipmanları Ev Aletleri Diğer Makinalar Elektrikli Materyaller Sivil Kullanım İçin Patlayıcılar Muhtelif

20 GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK
(90/396/AT) RG Kapsam: CİHAZLAR: Pişirme, ısıtma, sıcak su elde etme, - Soğutma,aydınlatma,yıkama - Gaz yakıt yakma - Normal su sıcaklığı < = 105 ºC - Brülörler ve brülörler ile techiz edilen ısıtma elemanları - Kazan gövdeleri

21 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
Kapsam : DONANIMLAR: - Ticari cihazlarla kendi başına pazarlanan - GYC takılmak üzere tasarımlanan - Monte edildiğinde GYC meydana getiren - Emniyet - Kontrol - Ayarlama techizatı - Kısmi montajlar

22 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
AMAÇ : GYC’ın serbest dolaşımı - İnsanların ve malların güvenliği ve sağlığı - Enerjinin rasyonel kullanımı

23 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
EK I : TEMEL GEREKLER 1 - GENEL ŞARTLAR 1.1. Güvenlik, Sağlık , Çevre 1.2. Piyasaya arz 1.3. Donanımlar 2 - MALZEMELER 3 - TASARIM VE KONSTRİKSİYON 3.1. Genel hususlar 3.2. Yanmamış gazlar 3.3. Ateşleme 3.4. Yanma 3.5. Enerjinin rasyonel kullanımı 3.6. Sıcaklıklar 3.7. Gıda maddeleri ve temizlik amaçlı su

24 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
EK I Madde 1.2 PİYASAYA ARZ : Aşağıdakiler GYC ile beraber verilmelidir Montajcıya yönelik teknik talimatname Kullanıcıya yönelik kullanım ve servis talimatnamesi GYC ambalajı uygun uyarı bilgilerini taşımalıdır Tüm uyarı ve talimatnameler gönderildiği ülkenin dilinde olmalı

25 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
EK I Madde 1.2.1 TALİMATLARIN KAPSAMI Kullanılan gazın türü Gazın besleme basıncı Gerekli temiz hava akışı Tehlikeli yanmamış gaz karışımının oluşumu engellenmeli ve bunun dışarı atılma koşulları Kullanım kısıtlamaları Üreticinin diğer önerileri

26 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
EK I Madde 2 MALZEMELER : Kullanım amaçlarına uygun olmalı Kimyasal, teknik ve termik koşullara uygun olmalı Önem arz eden malzemelerin nitelikleri üreticisi veya tedarikçisince garanti edilmeli

27 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
EK I Madde 3.1 TASARIM VE KONSTRÜKSİYON : Güvenlik unsurunu tehlikeye sokabilecek kararsızlık, şekil bozukluğu, kırılma veya aşınma olmayacak şekilde yapılmalı İlk çalıştırılmalarında kullanım esnasında ortaya çıkan yoğunlaşmanın cihazın güvenliğini etkilememeli Dış etkenlerden kaynaklanan yangın durumunda patlama riski asgari düzeye inecek şekilde yapılmalı Gaz devresine su ve istenmeyen hava sızıntısı oluşmayacak şekilde yapılmalı

28 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
EK I Madde 3.1 TASARIM VE KONSTRÜKSİYON : Yardımcı enerji kaynağındaki normal dalgalanmalarda cihaz güvenli olarak çalışmaya devam etmeli Yardımcı enerji kaynağında oluşan anormal dalgalanmalar ve kesintiler ile enerjinin eski haline gelmesi güvensiz bir durum yaratmamalı Cihazın basınç altındaki tüm parçaları, güvenliği etkileyici deformasyon olmadan, etkilendikleri mekanik ve ısıl gerilemelere dayanmalı

29 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
EK I Madde 3.2 YANMAMIŞ GAZ ÇIKIŞI : Gaz sızıntı miktarı tehlikeli boyutta olmayacak şekilde yapılmalı Yanmamış gazın cihaz içinde tehlike yaratacak birikimini önlemek için ; Ateşleme Yeniden Ateşleme Alevin sönmesinden sonraki gaz çıkışını sınırlayacak şekilde yapılmalı Yeterli havalandırmaya sahip alanlarda kullanılmalı

30 GAZ YAKAN CİHAZLAR(GYC)
EK I Madde ALEV EMNİYETİ Bina ve müştemilatta kullanılan cihazlar alev emniyet cihazı ile donatılmalıdır. Donatılmamış cihazlar sadece yeterli havalandırması olan bina ve müştemilatlarında kullanılmalıdır. Yeterli havalandırma şartları belirlenir (Bakanlık) Büyük mutfak cihazları ve zehirli bileşikleri içeren gazlarla çalışan cihazlarda özel donanımlar zorunludur.

31 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
EK I Madde 3.3 ATEŞLEME : Normal kullanıldıklarında; Ateşlemenin ve yeniden ateşlemenin düzgün gerçekleşmesi Çapraz ateşlemeyi garanti etmesi

32 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
EK I Madde 3.4 YANMA : Normal kullanıldığında alev kararlılığını temin edecek ve yamna ürünlerindeki sağlığa zararlı maddeler kabul edilebilir şekilde olmalıdır. Yanma ürünlerinin kazara artama yaymamalı Bacaya bağlı konstriksiyonu anormal çekişli koşullarında bulundugu mekana tehlikeli miktarda yanan ürünü yaymamalı Bağımsız olarak kullanılan bacasız ısıtma cihazları ve şohbenler bulundukları mekanlarda insan sağlığını tehdit edecek şek,lde karbonmonoksit gazı oluşuna sebep olmamalı

33 GAZ YAKAN CİHAZLAR(GYC)
EK I Madde 3.5 ENERJİNİN RASYONEL KULLANIMI İÇİN Cihazın konstrüksiyonu Teknolojik bilgi ve teknik durum Emniyet Avrupa veya ulusal düzenlemeler, dikkate alınır

34 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
DİĞER YÖNETMELİKLERLE İLİŞKİ Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23/AT) üretici beyanı Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT) Yeni Sıcaksu Kazanları Yönetmeliği (92/42/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği(97/23/AT)

35 GAZ YAKAN CİHAZLAR ( G Y C )
STANDARDLAR Uyumlaştırılmış standardlara (EN) uyum ihtiyaridir. Uyumlaştırılmış standardlara uygun üretim yapmak yönetmeliğin temel gereklerini yerine getiriyor demektir. 98 adet uyumlaştırılması gereken standard vardır.

36 G Y C UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
AT TİP İNCELEMESİ AT BİRİM DOĞRULAMASI AT TİPE UYGUNLUK BEYANI KALİTE GÜVENCESİ (ÜRETİM) AT DOĞRULAMASI KALİTE GÜVENCESİ (ÜRÜN) 0049 VEYA VE

37 GAZ YAKAN CİHAZLAR ( G Y C )
AT TİP İNCELEMESİ - Tip: Cihaz üretimini temsil eden numunedir - Tasarımın doğrulanması Tasarım dokümantasyonunun incelenmesi Tipin bu dokümantasyona uygun üretildiğini doğrular. Uygun testlerin yapılmasını sağlar veya uygulatır. AT Tip inceleme sertifikası Diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir. Değişiklikler ek onaylar AT Tip inceleme sertifikasına ek olarak verilir.

38 GAZ YAKAN CİHAZLAR ( G Y C )
AT TİPE UYGUNLUK BEYANI ÜRÜN TİPİ AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI Üretici yazılı bir uygunluk beyanı düzenler Ürüne işaretini iliştirir ONAYLANMIŞ KURULUŞ işaretini OK un tanıtım numarası takip eder OK rastgele denetimlerle takip eder

39 GAZ YAKAN CİHAZLAR ( G Y C )
AT TİPE UYGUNLUK BEYANI (ÜRETİM/ÜRÜN KALİTE GÜCENCESİ) AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI Üretici Yazılı Uygunluk Beyanı Düzenler ÜRÜN TİPİ Ürüne işaretini iliştirir işaretini OK un tanıtım numarası takip eder OK kalite sistemini inceler ONAYLANMIŞ KURULUŞ OK her iki yılda en az bir kontrol işlemi yürütür OK ani ziyaretler ve testler yapabilir OK kararını üreticiye bildirir OK kararını diğer Ok lara bildirir

40 GAZ YAKAN CİHAZLAR ( G Y C )
AT DOĞRULAMASI AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI OK yürüteceği testleri takip eder ÜRÜN TİPİ OK yerinde testler yapar Her cihazı kontrol ve test eder veya ONAYLANMIŞ KURULUŞ İstatiki doğrulama ile kontrol ve test eder OK işaretini iliştirir OK istatiki doğrulamada sık sık olumsuzluk bulursa istatiki doğrulamayı askıya alabilir

41 GAZ YAKAN CİHAZLAR ( G Y C )
AT BİRİM DOĞRULAMASI OK tasarım dokümantasyonunu doğrular OK uygulanacak testleri tayin eder OK montajdan önce/sonra testler uygular OK işareti iliştirir ve uygunluk sertifikası verir.

42 GAZ YAKAN CİHAZLAR ( G Y C )
İŞARETLEME : işareti ile birlikte aşağıdaki bilgilerde olmalıdır : - 03 ( işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı) - İmalatçının ayırt edici işareti - Cihazın markası - Şebeke gerilimi tipi - Cihaz kategorisi - Gaz tipi şebeke basıncı - Kullanım sınırlamaları

43 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
CR1472 ye göre örnek İsim Plakası DUGAZ Model : CHAUFFO Qn = 9,8 Kw 0049 (49 AR 9999) N.B.Numarası Sertifika Numarası Etikete Yeralanlar (Cihaz ve Ambalaj) PIN

44 GAZ YAKAN CİHAZLAR (GYC)
CR1472 ye göre örnek İsim Plakası

45 YENİ SICAK SU KAZANLARINA
DAİR YÖNETMELİK AMAÇ Sıcak su kazanlarının serbest dolaşımı Enerjinin daha rasyonel kullanılması CO2 emisyonunun istikrarlı olması AB’nin enerji bağımlılığını azaltmak

46 YENİ SICAK SU KAZANLARINA
DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) RG KAPSAM: - Yeni sıcak su kazanları - 4 kW ≤ Nominal çıkış gücü ≤ 400kW - Gaz yakıtlılar - Sıvı yakıtlılar - Asgari enerji verimini sağlamak

47 YENİ SICAKSU KAZANLARI ( Y S K )
KAPSAM DIŞI HUSUSLAR: Katı yakıt dahil değişik yakıtla sıcaksu üretenler Hızlı sıcak su üreten cihazlar Atıkgaz, biogaz vb.yakıtla çalışanlar Nominal çıkış gücü ≤ 6 kW olan ve tabii devir daimli, temizlik amaçlı sıcak su üretenler Birim olarak üretilenler Eğer kazan temizlik amaçlı sıcak su da üretiyorsa sadece ısıtma ünitesi değerlendirilir

48 YENİ SICAKSU KAZANLARI ( Y S K ) PİYASAYA ARZ, SERBEST DOLAŞIM
Üye devletler direktife uyan ve CE işareti taşıyan piyasaya arz olan ve hizmete sunulan kazanları, cihazları veya donanımını engelleyemez sınırlayamaz veya yasaklayamaz. Nominal güçte 70 C ortalama kazan suyu sıcaklığında veya%30 kısmi yükte kazan tipine bağlı olarak değişen ortama kazan suyu sıcaklığında faydalı kazan verim değerleri tabloda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

49 YENİ SICAKSU KAZANLARI ( Y S K )
KAZANLARDA VERİM :

50 YENİ SICAKSU KAZANLARI ( Y S K )
KAZANLARDA İŞARETLEME: Pn : Nominal Güç

51 YENİ SICAKSU KAZANLARI ( Y S K )
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ : MODÜL B AT TİP İNCELEMESİ MODÜL C TİPE UYGUNLUK 0049 VEYA VE MODÜL D ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ MODÜL E ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ

52 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği incelendiğinde; Kapsam: Bu Yönetmelik amaç ve kapsamı, içeride kara ve demiryolunda tehlikeli madde taşımacılığı için onaylanmış taşınabilir basınçlı kapların ve Birlik içerisinde bu tür ekipmanların serbest dolaşımını teminen pazarda yer alması ve hizmete konulması ve tekrar kullanımı için yeterli güvenliği sağlamaktır. π ε x

53 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
KAPSAM: Piyasaya sunum amacıyla: 3 üncü Maddede de tanımlanan yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları, Yeniden Uygunluk Değerlendirmesi amacıyla: 3 üncü Maddede tanımlanan ve 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerindeki gerekleri karşılayan mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanları, Tekrar kullanılan ve periyodik muayeneleri gereken basınçlı ekipmanları kapsar.

54 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
MADDE 4 UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Yeni taşınabilir basınçlı ekipmanlar ve tanklar 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinin ilgili hükümlerini yerine getirmelidir. Taşınabilir basınçlı ekipmanın bu hükümlere uygunluğu, EK-IV Bölüm I’de anlatılan ve EK-V’de belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürlerine göre onaylanmış kuruluş tarafından belirlenir.

55 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
MADDE 5 ULUSAL PAZARA SUNULMASI Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki yeni taşınabilir basınçlı ekipmanların taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları da dahil olmak üzere ulusal pazara sunulmasına, nakliyesine ve kullanıcı tarafından hizmete alınmasına İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesi yapılması halinde, izin verebilir. • İç Denetimi Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından uygunluğu onaylanmış olan taşınabilir basınçlı ekipman, 11 inci Maddede de belirtilen işareti taşımayabilir. • İç Denetimi Yapan Onaylanmış Kuruluş sadece yetkili olduğu alanda çalışabilir. • İç Denetimi Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından, uygunluk değerlendirmesine uygulanabilecek prosedürler EK -IV, Bölüm I’de tanımlanan A1, C1, F ve G Modülleri olmalıdır.

56 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
MADDE 6 YENİDEN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Bu Yönetmelikte belirtilen taşınabilir basınçlı ekipmanların 94/55/EC ve 96/49/EC Direktifleri eklerinin ilgili koşullarına uygunluğu, bu Yönetmelik için EK-IV Bölüm II’de verilen yeniden uygunluk değerlendirme prosedürlerine uygun olarak, onaylanmış kuruluş tarafından belirlenir.

57 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
MADDE 7 PERİYODİK MUAYENE VE TEKRAR KULLANIM Taşınabilir basınçlı ekipmanların taşıma için kullanılan valfleri ve aksesuarlarını da içeren periyodik muayaneleri; EK - IV, Bölüm III’deki prosedüre uygun olarak bir Onaylanmış Kuruluş veya İç Denetimi Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılır.

58 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
MADDE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR Bakanlık; Yeni taşınabilir basınçlı ekipmanın ve tanklar EK-IV Bölüm I’e göre uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getirmek; EK - IV Bölüm II’ye göre 94/55/EC ve 96/49/EC direktifleri eklerindeki gerekler yönünden mevcut tipleri veya ekipmanı yeniden uygunluk değerlendirmesine tabi tutmak ve/veya EK - IV Bölüm III Modül 1’e göre periyodik muayenelerini yapmak ve/ veya EK - IV Bölüm III Modül 2’ye göre gözetimini yapmak üzere, belirlenen onaylanmış kuruluşların listesini kimlik kayıt numarası ile beraber Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve diğer Üye Devletlere bildirir.

59 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
MADDE 10 İÇ DENETİMİ YAPAN ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR Bakanlık aşağıda belirtilen İç Denetimi Yapan Onaylanmış Kuruluşları Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Üye Devletlere Bildirir. • Taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları da içeren taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik muayenelerinin yapılması amacıyla yetkilendirdiği iç denetim yapan onaylanmış kuruluşları, • Uygunluğunun devamlılığının sağlanması için bir onaylanmış kuruluş tarafından yeniden değerlendirilen tipe uygun olan taşıma için kullanılan valfleri ve diğer aksesuarları içeren mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanların yeniden uygunluk değerlendirmesini yapan, iç denetim yapan onaylanmış kuruluşları, • Ayrıca Periyodik muayenesini yapmakla yetkilendirmiş olduğu İç Denetimi Yapan Onaylanmış Kuruluşları.

60 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
MADDE 11 İŞARETLEME Üretici veya Topluluk içerisinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, taşınabilir basınçlı ekipmanın her birine Yönetmelik ve gereklerini beyan ve garanti ettiği taktirde  uygunluk işaretini iliştirir. Bu uygunluk işaretini kolayca görülebilecek bir yere sabit şekilde iliştirecek ve söz konusu kapların ve tankların uygunluk değerlendirme prosedürlerini yerine getiren onaylanmış kuruluşun tanıtım numarası da bu işaretle birlikte yer alacaktır. Yeniden uygunluk değerlendirme durumunda bu işareti, Onaylanmış Kuruluşun veya İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası takip edecektir.

61 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMALAR
MADDE 11 İŞARETLEME İşaretlemede, taşıma için kullanılan valflerin ve diğer aksesuarların uygunluk değerlendirmesini yapmış olan Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarasının yer almasına gerek yoktur. 94/55/EC ve 96/49/EC sayılı Direktiflerde yer alan kaplar ve tankların işaretleme gerekleri saklı kalmak üzere, periyodik muayenelerin amaçları için 7nci Maddede belirtilen tüm taşınabilir basınçlı ekipmanlarda, kullanılabilirliğin devam ettiğini göstermek için, periyodik muayenesini yapan kuruluşun tanıtım numarası da yer alacaktır.

62 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
MADDE 11 İŞARETLEME Gerek uygunluk değerlendirme ve yeniden uygunluk değerlendirme için, gerekse periyodik muayeneler için, Onaylanmış Kuruluşun veya İç Denetimi Yapan Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası; kuruluşun kendisi, üretici veya yetkili temsilcisi veya hamilinin sorumluluğunda, görülebilir sabit bir şekilde taşınabilir basınçlı ekipman üzerine iliştirilecektir..

63 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül A Bu modül, aşağıda Madde 2’de belirtilen yükümlükleri yerine getiren üreticiler veya yetkili temsilcilerinin, taşınabilir basınçlı ekipmanın ilgili Yönetmeliğin gereksinmelerini yerine getirdiğini temin eden ve bildiren prosedürü tanımlamaktadır. 1. Üretici veya yetkili temsilcisi, taşınabilir basınçlı ekipmanın her birine  işaretini iliştirmek ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemek zorundadır. 2. Üretici teknik dosyayı hazırlamak ve taşınabilir basınçlı ekipmanın üretildiği tarihten itibaren on yıl muhafaza etmek zorundadır. 3. Teknik dosya, taşınabilir basınçlı ekipman ilgili Yönetmeliğin gereklerini yerine getirecek uygunluk değerlendirmesi yapılacak şekilde hazırlanmalıdır.

64 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül A 4. Üretici veya Topluluk içerisinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisi, teknik dosya ile birlikte uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza etmelidir. 5. Üretici, üretilen taşınabilir basınçlı ekipmanlarla ilgili Yönetmelikle uyumlu olması için gereken bütün önlemleri almalıdır.

65 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül A (İç Üretim Kontrolü) Teknik dosya aşağıdaki hususları içermelidir: • Taşınabilir basınçlı ekipmanın genel tanımını, • Tasarım, imalat çizimleri ve şemaları, • Gerekli tanımlar ve açıklamaları, • Temel gereksinmelerini karşılamak için benimsenen çözümlerin açıklanmalarını, • Hesaplamaların ve muayenelerin sonuçlarını, • Deney raporlarını.

66 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül A1 (Son Değerlendirme İzlenerek İç Üretim Kontrolleri) Modül A nın şartlarına ilave olarak, aşağıdaki hususlar uygulanır. Son değerlendirme üretici tarafından yapılmalı ve üretici tarafından seçilen bir Onaylanmış Kuruluşun beklenmedik ziyaretleri ile izlenmelidir. Onaylanmış Kuruluşun yapması gerekenler: • Üreticinin, son değerlendirmeyi gerçekleştirdiğini saptamak, • Kontroller yapmak üzere üretim veya depodan taşınabilir basınçlı ekipman numunesini almak. • Taşınabilir basınçlı ekipmanın bir veya daha fazla parçası uygun olmazsa, Onaylanmış Kuruluş uygun tedbirler almalıdır. • Üretici, Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda basınçlı ekipmanın her birine Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarasını iliştirmelidir.

67 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül B (AT Tip İncelemesi) Bu modül, uygunluk değerlendirme prosedürünün, Onaylanmış Kuruluş tarafından, üretimi planlanan ürünü temsil eden numunenin, Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun araştırıldığı ve tasdik edildiği bölümünü tanımlamaktır. AT Tip incelemesi başvurusu, üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir Onaylanmış Kuruluşa yapılır. Teknik dosya, taşınabilir basınçlı ekipmanın Yönetmelik gereklerine uygunluğunu ortaya koyacak şekilde hazırlanır.

68 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül B (AT Tip İncelemesi) Teknik dosya aşağıdaki hususları içermelidir. • Tipin genel bir tanımı, • Tasarım, imalat çizimleri ve şemaları, • Gerekli tanımlar ve açıklamaları, • Temel gereksinmelerini karşılamak için benimsenen çözümlerin açıklanmalarını, • Hesaplamaların ve muayenelerin sonuçlarını, • Deney raporlarını. • Üretimde yapılan testler hakkında bilgiyi, özellikler ve onaylama hakkında bilgiyi.

69 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül B (AT Tip İncelemesi) 4. Onaylanmış Kuruluşun Görevleri: • Teknik dosyayı incelemek, • Üretici tarafından benimsenmiş olan çözümlerin,temel gereksinmeleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için, muayene ve testleri yapmak veya yaptırmak. • Üreticinin Yönetmelik hükümlerine uyup uymadığını tespit etmek. • Başvuru sahibi ile birlikte muayene ve testlerin yapılacağı yeri tespit etmek.

70 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül B (AT Tip İncelemesi) 5. Onaylanmış Kuruluş, ürünün tipinin uygun olduğunu belirlenmesi halinde başvuru sahibine AT Tip İnceleme sertifikası düzenler. Sertifika 10 yıl geçerlidir ve yenilenebilir. Teknik dosyanın ilgili bölümlerinin bir listesi sertifikaya eklenmeli ve bir kopyası Onaylanmış Kuruluş tarafından muhafaza edilmelidir.

71 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül B1 (AT Tasarım İncelemesi) Bu modül, uygunluk değerlendirme prosedürünün, Onaylanmış Kuruluş tarafından taşınabilir basınçlı ekipmanın tasarımının, Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun araştırıldığı ve tasdik edildiği bölümünü tanımlamaktır. AT Tip incelemesi başvurusu, üretici veya yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir Onaylanmış Kuruluşa yapılır. Teknik dosya, taşınabilir basınçlı ekipmanın Yönetmelik gereklerine uygunluğunu ortaya koyacak şekilde hazırlanır.

72 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül B1 (AT Tasarım İncelemesi) Teknik dosya aşağıdaki hususları içermelidir. • Basınçlı ekipmanın genel bir tanımı, • Tasarım, imalat çizimleri ve şemaları, • Gerekli tanımlar ve açıklamalar, • Temel gereksinmelerin karşılanması için benimsenen çözümlerin açıklanmaları, • Tasarım çözümlerin uygunluğu ile ilgili gerekli destekleyici kanıtlar (test sonuçlarını da içerir), • Yapılan tasarım hesaplamaların ve muayenelerin sonuçları, • Özellikler ve onaylama hakkında bilgi.

73 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül B1 (AT Tasarım İncelemesi) 4. Onaylanmış Kuruluşun Görevleri: • Teknik dosyayı incelemek, • Üretici tarafından benimsenmiş olan çözümlerin,temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için, muayene ve testleri yapmak veya yaptırmak. • Üreticinin Yönetmelik hükümlerine uyup uymadığını tespit etmek.

74 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül B1 (AT Tasarım İncelemesi) Onaylanmış Kuruluş, tasarımın Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olduğunu belirlenmesi halinde başvuru sahibine “AT Tasarım İnceleme Sertifikası” düzenler. Teknik dosyanın ilgili bölümlerinin bir listesi sertifikaya eklenmeli ve bir kopyası Onaylanmış Kuruluş tarafından muhafaza edilmelidir.

75 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK - IV UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ Modül B1 :AT Tasarım İncelemesi Modül C1 : AT Tipe Uygunluk Modül D: Üretim Kalite Güvencesi Modül D1 : Üretim Kalite Güvencesi Modül E : Ürün Kalite Güvencesi Modül E1: Ürün Kalite Güvencesi Modül F : Ürün Doğrulaması Modül G : AT Birim Doğrulaması Modül H: Tam Kalite Güvencesi Modül H1: Tasarım İncelemesi ve Nihai Değerlendirmesinin Özel Gözetim ile Tam Kalite Güvencesi

76 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK IV - BÖLÜM II YENİDEN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. Bu prosedür; mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanın, 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerin ilgili istemlerine uygun olarak piyasada yer almasını sağlayan yöntemi tanımlamaktadır. 2. Kullanıcı; Onaylanmış Kuruluşa piyasaya sunulan taşınabilir basınçlı ekipmanın açıkça belirlenmesine olanak verecek bilgileri sağlamalıdır (menşei, tasarım kuralları ...vb.). Gerektiğinde kullanıcı, kullanımla ilgili her türlü kısıtlamayı bildirmeli ve olası hasarlar veya yapılmış onarımlarla ilgili notları iletmelidir. Onaylanmış Kuruluş doğrudan güvenlik işlemi gören valfleri ve diğer aksamı da kontrol etmelidir.

77 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK IV - BÖLÜM II YENİDEN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 3. Onaylanmış Kuruluş, piyasada yer alan taşınabilir basınçlı ekipmanın, en azından 94/55/EC ve 96/49/EC Direktiflerinde bahsedilen taşınabilir basınçlı ekipman ile aynı güvenlik düzeyinde olup olmadığını kontrol edecektir. 4. Şayet kontrollerin sonuçları tatmin edici olursa, taşınabilir basınçlı ekipman EK IV, Bölüm III’de tanımlandığı gibi periyodik muayenelere tabi tutulacaktır. 5. Taşıma için kullanılan valf ve diğer aksesuarlar dahil, uygunluğun yeniden değerlendirme işleminin daha önce Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılmış olması koşuluyla, İç Denetim Yapan Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılabilir.

78 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
BÖLÜM II PERİYODİK MUAYENE PROSEDÜRÜ Modül 1 : Ürünlerin Periyodik Muayenesi Modül 2 : Kalite Güvence Yoluyla Periyodik Muayene

79 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK V UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ İLE İLGİLİ MODÜLLER Taşınabilen Basınçlı Ekipmanın Katagorisi Modüller 1. Kabın test basıncı ile kapasitesi çarpımı A1 veya D1 veya E1 Mpa x litre (300 bar x litre)’den fazla değilse 2. Kabın test basıncı ile kapasitesi çarpımı H veya B+E veya B+C1 30 Mpa x litre’den fazla ve veya B1+D veya B1+F 150 Mpa x litre’den(300 ve 1500bar x litre kombinasyonu arasında)az ise 3. Kabın test basıncı ile kapasitesi çarpımı G veya H1 veya B+D 150 Mpa x litre’den kombinasyonu (1500 bar x litre) fazla ise

80 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR
EK VII Uygunluk İşareti Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar için (99/36/EC) uygunluk işareti aşağıda görüldüğü gibi olacaktır Şayet işaret küçültülür veya büyütülürse, üsteki ölçekli resimde belirtilen oranlara uymalıdır

81 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG MADDE 1 Amaç ve Kapsam: - Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği; maksimum izin verilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların - tasarımında, - üretiminde, - uygunluk değerlendirmesinde uygulanır.

82 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG MADDE 1 Kapsam dışında kalanlar : 1. Boru tesisatı (basınç düşmesi olmayan veya kompresör istasyonları) 2. Su şebekeleri 3. Basit basınçlı kaplar (87/404/EEC) 4. Aerosol kaplar (75/324/EEC) 5. AT Direktifleri kapsamında taşıtlar için ekipmanlar 6. Yönetmeliğin 9 uncu Maddesinde bulunan ve Kategori I’den yüksek olmayan ve diğer direktiflerin kapsamında olan; Makine v.s. gibi

83 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG MADDE 1 Kapsam dışışında kalanlar: 7. Askeri ekipmanlar(antlaşmanın 223. maddesi), 8. Nükleer kullanım amaçlı ekipmanlar, 9. Kuyu kontrol ekipmanları, 10. Motorlar, 11. Fırınlar , 12. Yüksek voltaj ekipmanları, 13. Elektrik güç ve telefon kabloları, 14. Gemiler, roketler, uçaklar ve hareketli sahilden uzak tesisler,

84 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG MADDE 1 Kapsam Dışında Kalanlar 15. Araç lastikleri, toplar (şişirilebilenler), 16. Ekzoz susturucuları, 17. İçecek kutuları ve şişeler, 18. Ufak fıçılar, 19. ADR, RID, IMDG (Uluslararası Tehlikeli Malların Deniz Taşımacılığı) ve ICAO (Uluslar arası Sivil Hava Yolları) Geleneksel kapsamdaki ekipmanlar, 20. Radyatör ve ısıtma sistemleri, 21. Gaz basıncı 0,5 barı geçmeyen kaplar.

85 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG MADDE 9 BASINÇLI EKİPMANLARIN SINIFLANDIRILMASI Basınçlı ekipmanlar EK-II ye uygun olarak, artan tehlike seviyesine göre sınıflandırılmalıdır. Bu amaçla akışkanlar iki gruba ayrılır: 1. Grup: Akışkanlar: - patlayıcılar, kolay alevlenir, maksimum izin verilen sıcaklık değeri patlama noktasının üstünde), - çok toksik, toksik olan, - oksitleyici olarak tanımlanırlar. 2. Grup: 1. Grubun içinde yer almayan bütün akışkanlardır.

86 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG MADDE 9 BASINÇLI EKİPMANLARIN SINIFLANDIRILMASI Evet Müsaade edilen basınç 0,5 bar’dan büyük Ekipman BE’ın dışında mı? Hayır Basınçlı Ekipmanın tipini tayin et Basınç Donanımı Emniyet Boru Kap Buhar Jeneratörü Kompleler PE Uygulanamaz

87 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG MADDE 9 BASINÇLI EKİPMANLARIN SINIFLANDIRILMASI Kazanlar, ateşlemeli ve ısıtmalı basınçlı ekipmanlar ve boru donanımlarının basıçlı ekipman kategori sınıflandırılmasında 1 den 9’a kadar olan uygunluk tabloları kullanılabilir. Aşağıdaki şekil basınçlı ekipmanın türüne, ortam ve akışkan tipine bağlı olarak doğru tablonun seçiminde genel bir fikir verir.

88 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG MADDE 10 UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Kategori I Kategori II Kategori III Kategori IV Modül A Modül A Modül B1+ D Modül B + D Modül D Modül B1+ F Modül B + F Modül E Modül B + E Modülü G Modül B+ C Modül H Modül H Üretici, basınçlı ekipmanı piyasaya sürmeden önce, ekipmanın her bir elemanını, bu maddede belirtilen şarlara göre EK - III de tanımlanan uygunluk değerlendirmesi işlemlerinden birine tabi tutar.

89 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG MADDE 11 AVRUPA MALZEME ONAYI BED kapsamındaki basınçlı ekipman için kullanılan malzemeler temel gerekleri tam olarak karşılamalı, aşağıdaki üç yoldan biri ile dökümante edilmelidir: - Uyumlaştırılmış standartlar - Avrupa Malzeme Onayı - Kısmi malzeme onaylanması

90 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG BÖLÜM III MADDE 11 AVRUPA MALZEME ONAYI Madde 11 bir malzemeye Avrupa Onay belgesi (AMO) verildiği zaman onaylanmış kuruluşun rolünü tarif eder: - Uygun inceleme ve testler yapar, - Üye Devletleri bilgilendirir, Üye Devletlere, onaylanmış kuruluşlara ve Komisyona birer kopyasını gönderir, Eğer belge vermezse veya bir uyumlaştırılmış standart kapsamında değilse onayını geri çeker, Onay belgelerini geri çektiğinden Üye Devletleri, onaylanmış kuruluşları ve Komisyonu bilgilendirir.

91 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG BÖLÜM III UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI MADDE 12, 13 VE 14 İÇERDİĞİ TARAFLAR Taraf Görev/rolü Üye Devlet Piyasa denetimi onaylanmış kuruluşlar, onaylanmış üçüncü taraf kuruluşlar, kullanıcı denetmenleri atanması, Komisyonun ve diğerlerinin bilgilendirilmesi Onaylanmış Uygunluk değerlendirmesinde paylaşım Kuruluşlar Malzemeleri onaylar Kaynak işlemlerini ve kaynakçıları onaylar Onaylanmış Kaynak işlemlerinin ve kaynakçıların onaylanması Taraf Kuruluşlar NDT-personelinin onaylanması Kullanıcı Kendi grubunun ekipmanlarını değerlendirir Denetmenleri

92 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG BÖLÜM III MADDE 12, 13 Onaylanmış Kuruluşlar ve Onaylanmış 3. Taraf Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları EK IV deki gerekleri karşılamalıdır: - Kuruluş bağımsız olmalıdır - Kuruluş en yüksek derecede profesyonel dürüstlük ve yeterlilikte olmalıdır - Kuruluş lüzumlu personele ve imkanlara (bina, vasıta, imkan, tesisat) sahip olmalıdır - İnceleme yapan personel teknik ve mesleki eğitimli, bilgili ve yetenekli olmalıdır - İncelemeyi yapan personelin tarafsızlığı garanti edilmelidir - Kuruluş sorumluluk sigortası yaptırmalıdır - Profesyonel personel gizliliği yerine getirilmelidir

93 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
(97/23/AT) RG BE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TABLOLARI EK - II Kaplar, 1. Grup akışkan Tasarım sıcaklığında buhar basıncı 0.5 bar dan büyük olan Not: Uygunluk değerlendirme tablolarındaki sınır çizgileri, her kategori için en üst sınırı göstermektedir.

94 EK - II BE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TABLOLARI
BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (97/23/AT) RG EK - II BE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TABLOLARI Borular, akışkan 1. Grup Tasarım sıcaklığında buhar basıncı 0.5 bar dan daha büyük olmayanlar. Not : Uygunluk değerlendirme tablolarındaki sınır çizgileri, her kategori için en üst sınırı göstermektedir.

95 EK - III UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USULLERİ

96 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USULLERİ
EK - III UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USULLERİ A İç Üretim Kontrolü A1 A+son değerlendirmenin izlenmesi B AT tip-incelemesi B1 AT tasarım-incelemesi C1 Tipe Uygunluk D Üretim kalite güvencesi D1 Üretim kalite güvencesi E Ürün kalite güvencesi E1 Ürün kalite güvencesi F Ürün doğrulaması G AT birim doğrulaması H Tam kalite güvencesi H1 H+tasarım-incelemesi ve son değerlendirmenin özel gözetimi

97 " " İŞARETİ İLİŞTİRME İŞLEMLERİ
1- Ürün ile ilgili direktif / direktifleri belirle 2- Varsa uyumlaştırılmış standartları tespit et 3- İlgili yeni yaklaşım direktifi / direktiflerinin ürünle ilgili olarak öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemini tespit et ( Modül veya modüller kombinasyonu ) 4- Ürünün temel gereklere uygunluğunun tespiti için onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediğini belirle ./..

98 " " İŞARETİ İLİŞTİRME İŞLEMLERİ
5- Uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlandığından emin olmak açısından talep edilen tüm test ve muayeneleri tamamlamak için bir onaylanmış kuruluş ile çalış 6- Teknik dosyayı düzenle ve muhafaza et 7- Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanını ve gerekiyorsa diğer dökümanları hazırla 8- Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye ‘’ ‘’ işaretini iliştir ve piyasaya arz et

99 TEKNİK DOSYADA NELER VAR ?
1- Ürüne ait genel tanımlama 2- Tasarım ve üretime ait çizimler, komponentlerin, devrelerin, vs. Şemaları 3- Ürünün çalışmasının anlaşılmasına yarayan tanımlamalar ve açıklamalar 4- Uygulanan uyumlaştırılmış standartların bir listesi, standartların uygulanmadığı durumlarda, ürün kapsamında direktiflere öngörülen temel gereklere uyum için kabul edilen çözümler ve tanımlamalar 5- Tasarım sonuçları, yerine getirilen incelemeler vs. 6- Test ve / veya muayene raporları

100 AT UYGUNLUK BEYANI İÇERİĞİ
1- Üreticinin veya yetkili temsilcinin ya da ithalatçının adı, adresi 2- Ürünün tanımı ( yapısı, tipi, seri numarası vs. ) 3- Ürünün uyduğu tüm ilgili hükümler 4- Varsa, Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ile AT Tip İnceleme Sertifikasının numarası 5- Varsa, ürünün uygunluk değerlendirilmesinde esas alınan uyumlaştırılmış standartların numaraları 6- Varsa, kullanılan milli standartlar ve teknik şartnamelere atıflar 7- Üretici veya yetkili temsilcisi / ithalatçı adına taahhütle bulunmaya yetkili kişinin adı ve imzası 8- ‘’ ‘’ işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı

101 " "İÇİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
- Düşük risk taşıyan ürünlerde üreticinin kendisi tarafından yapılabilir - Yüksek risk taşıyan ürünlerde mutlaka Onaylanmış kuruluş tarafından yapılması gerekir - Üretici, üretimde uyması gereken teknik özellikler konusunda direktifleri değil uyumlaştırılmış standartları seçebilir.

102 GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ DİREKTİFİ
(92/59/EEC) - Ürünlerin Yeni yaklaşım direktifleri veya öteki Topluluk mevzuatına girmemesi - Emniyet unsurları veya risk kategorisinin hiç birisi yeni yaklaşım direktifleri veya öteki Topluluk mevzuatının kapsamına girmemesi Koşulları ile ticari aktiviteler çerçevesinde arz edilen tüketim ürünlerine uygulanır.

103 ÜRÜN SORUMLULUĞU DİREKTİFİ
(85/374/EEC) - Yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren bütün ürünlere uygulanabilir - Yeni yaklaşım direktifleri ile ürün sorumluluğu direktifi yeterli düzeyde bir koruma sağlamada birbirini tamamlayıcı mahiyettedir - Topluluktaki üretici ve ithalatçılar için sıkı bir sorumluluk rejimi getirmektedir

104 BİR ÜRÜNÜN AB PAZARINA GİRİŞ SÜRECİ
HİÇBİR DİREKTİF KAPSAMINDA DEĞİL ÜLKE MEVZUATINA BAKILIR DİREKTİFLERİN GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ VE İLGİLİ TÜM STANDARDLARIN UYGULANMASI ONAYLANMIŞ KURULUŞLARDA TEST YAPTIRILMASI TİP ONAYININ VERİLMESİ e OTOMOTİV VE YAN SANAYİ KLASİK YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ KAPSAMINDA DİREKTİFLERİN GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ VE İLGİLİ TÜM STANDARDLARIN UYGULANMASI DİĞER (Aerosol Kaplar, Ölçü Alet.vs) 3, ε, e Ü R N AB PAZARI ONAYLANMIŞ KURULUŞ GEREKTİREN ÜRÜNLER ÜRETİCİ TEKNİK DOSYAYI HAZIRLAR VE ONAYLANMIŞ KURULUŞA GÖNDERİRİ YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ GEREKTİRMEYEN ÜRÜNLER ÜRETİCİ GEREKLİ TEST VE DENEYLERİ YAPARAK TEKNİK DOSYAYI HAZIRLAR

105 KALİBRASYON LABORATUVARLARI
BELGELENDİRME SİSTEMİ DÜNYA AVRUPA TÜRKİYE C I P M I L A C I A F EUROMET E A E A – E U Danışma Grubu U M E TÜRKAK SERTİFİKASYON KURULUŞLARI KALİBRASYON LABORATUVARLARI MUAYENE TEST LABORATUVARLARI TÜKETİCİ ÜRETİCİ LABROTUVARLARI E U COMM. Direktifler DTM BAKANLIKLAR ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR ZORUNLU ALAN


"UYGUNLUK DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları