Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vantilatörlü gaz brülör Brenner und Heizsysteme. Farklı gaz çeşitleri Doğal gaz - Doğa gaz, ana bileşen Metan CH 4 Sıvı gaz - HidrokarbürPropan C 3 H.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vantilatörlü gaz brülör Brenner und Heizsysteme. Farklı gaz çeşitleri Doğal gaz - Doğa gaz, ana bileşen Metan CH 4 Sıvı gaz - HidrokarbürPropan C 3 H."— Sunum transkripti:

1 Vantilatörlü gaz brülör Brenner und Heizsysteme

2 Farklı gaz çeşitleri Doğal gaz - Doğa gaz, ana bileşen Metan CH 4 Sıvı gaz - HidrokarbürPropan C 3 H 8 ve Butan C 4 H 10. Norm koşullarda (sıcaklık ve basınç) gaz biçiminde, az basınçda sıvı oluyorlar ve böylece depolanabiliyorlar. Rafineri gaz – Petrol işlemenin yan ürünü (bakiye gaz). Biyo gaz, Fisil gaz,

3 Ren Linyit kömürü Orta almanya linyit kömürü Doğal gaz Fuel oil EL Taşkömürü Gut gaz Kok kömürü Rıır uzaktan gaz Odun Şehir gaz Erime noktası Hava artık

4 Akım basınç Basınç ölçmesi

5 Biriktirme basınç Basınç ölçmesi

6 Gaz yolun ilkesel yapısı

7 Gaz basınç regülatör

8

9 MG 10/1-LN 10/2-LN 95 – 530 KW

10 Teknik veriler Brülör tipi Brülör kapasite min. Brülör kapasite maks.. Gaz çeşitiDoğal gaz Işletme tarzıçIft kademe, modülasyonlu Iyonizasyon Voltaj * * maks. Elektrik alınma start / işletme Alev kontrol Ateşleme kumanda cihazı Hava basınç kontrolu Ağırlık Ses emisyonu

11 Gaz mantonun montajı Hava basınç bağlantısı

12 Gözetme faz esnasında yabanci ışık Hava basınç kontrolu çalışma pozisyonunda Hava basınç kontrolu kapanmıyor Hava basınç kontrolun kontakı çalışırken açık Çalışırken alev sinyalı kesiliyor

13 Elektrik bağlantısı

14 Kumanda plan MG 10

15 Karışım kafanın ayarı MG 10 ve MG 20 Pozisyonu kapasiteye bağlı ( tabloya göre )

16 Ateşleme ve iyonizasyon elektrotun kontrolu Ateşleme elektrotlar fabrika tarafından ön ayarlanmışlardır. Verilen ölçüler kontrol etmek için.

17 Ayarlamak tablosu

18 Gaz brülörün ön ayarlaması Seri MG10 Feinabstimmung Hava supap ST1 veST2‘nin ayarı tabloya göre Ayar kolu Ayar vidası Ince ayar Pozisyon kapalı Pozisyon kademe 1 Pozisyon kademe 2 mavi sarı kırmızı Devre kamın renk şifresı

19 Kompakt ünite MG 10 Gaz kaçak cihaz takma imkânı Ölçme bileklik A Ölçme bileklik B Ölçme bileklik pF Ölçme bileklik pL Basınç 1. kademe Basınç 2. kademe Basınç gaz basınç kontrol

20

21 Elektrot ayarı

22 mit Drehstrommotor Motor dönme yönünü kontrol etmesi Seri MG Trifaze akım motor ile

23 Iyonizasyon ölçmesi MG 2 ve MG 3‘de

24

25

26

27 Hizmete alınırken kesilme: Hava supapdan kıskaç 8’e „Açık„ sinyalı yok 1 2 P Hata arama program göstergesi vasıtasıyla

28 Arıza kesmek: Hava basınç sinyalı yok 1 2 P Hata arama program göstergesi vasıtasıyla

29 1 2 P Arıza kesmek: Bozukluk alev gözetim devresinde Hata arama program göstergesi vasıtasıyla

30 1 2 P Hizmete alınırken kesilme: Hava supap‘dan kıskaç 8’e küçük yük pozisyon için haber yok. Hata arama program göstergesi vasıtasıyla

31 1 2 P Arıza kesmek: Emniyet süresinden sonra alev sinyalı yok Hata arama program göstergesi vasıtasıyla

32 Arıza kesmek: Emniyet süresinden sonra alev sinyalı yok (ana alev çift borulu brülörlerde 1 2 P Hata arama program göstergesi vasıtasıyla

33 Arıza kesmek: Brülör çalışırken alev sinyalı yok 1 2 P Hata arama program göstergesi vasıtasıyla

34 Arıza kesmek: Program sonunda yabancı ışık dolayısıyla 1 2 P Hata arama program göstergesi vasıtasıyla

35

36 Kompakt ünite KEV KompaktEinheitVerhältnisdruckregler pWpW N V p DK pWpW Kompakt ünite nisbi basınç regülatör

37 Gaz brülör ayar tablosu

38 Gaz brülörün ön ayarlaması Seri MG1, MG2 ve MG3 Hava supap ST1 veST2‘nin ayarı tabloya göre Ayar anahtarı

39 Nisbi basınç kontrol CO 2 -ayarı gaz basınç üstünden p G p L 2 1

40 Nisbi basınç kontrol Büyük yük ayarı p G p L 2 1 V

41 Nisbi basınç kontrol Büyük yük ayarlandı CO 2 = 9,5% p G p L 2 1

42 Nisbi basınç kontrol Küçük yük ayarı p G p L 2 1 N

43 Nisbi basınç kontrol Küçük yük ayarlandı CO 2 = 9,5% p G p L 2 1

44 p G p L 2 1 Nisbi basınç kontrol Büyük yük ayarı V

45 p G p L 2 1 Nisbi basınç kontrol Büyük ve küçük yük ayarlandı CO 2 = 9,5%

46 70 80 60 Hava supap ile randıman ayarı

47 70 80 60 Hava supap ile randıman ayarı

48 p G p L 2 1 Nisbi basınç kontrol Randıman azaltılıyor ST2

49 70 80 60 Hava supap ile randıman ayarı

50 70 80 60 Hava supap ile randıman ayarı

51 p G 2 1 Nisbi basınç kontrol Randıman artılıyor ST2 p L

52 MG 10 DZM

53 Kısa adlandırmanın anahtarı Doğal gaz E+LL= “-N” veya sıvı gaz= “-F” Hava kapama supapı Devir ayarlamalı / çift kademeli kaygan / modülasyonlu Brülör tipi / Model Brülör serisi

54 DZM‘nin özellikleri Elektronik servomotor Alev kontrol IRD Kumanda cihaz MPA 22 Devir ayarlamalı

55 Gaz armatür Gaz kaçak cihaz ile Gaz basınç kontrol gaz kaçak cihaz için Ölçme bileklik giriş basınç pE Ölçme bileklik gaz üfleç basınç pG Ölçme bileklik ateşleme mekan basınç pF Ölçme bileklik hava basınç pL Basınç küçük yük (N) Basınç büyük yük (V) Basınç gaz basınç kontrol

56 Kumanda cihazın göstergesi MPA 22 Start-up Hızlandırma aşama esnasında yanıyor. Hizmette olurken kapalı. Ayar tarzı ayarlı ise yanıyor. Bilgi tarzı aktif ise yaıyor. Onay veya parazitini kesme tuşu. Tuş 1 Gaz supapın yönelmesi +/- tuş ile bağlantılı Tuş 2 Hava supapın yönelmesi +/- tuş ile bağlantılı. Gaz supapı aktif ise yanıyor. Supapların açılmasının/kapan masının sembolu. Hava supapı aktif ise yanıyor. LC-göstergesi.Işletme saat göstergesi Yağ veya gaz tüketimi Servis tarzı aktif ise yanıyor. Arıza Devre, alev var.

57 Ayar tablosu

58 Gaz işlem oranı Gaz brülör ayar tablosu

59 Brülör ayarı Ayar tarzı Ayar tarzına ulaşmak için, brülör standby vaziyette olması gerek. Standby demektirki, brülör voltaj ile temin edilmiştir, fakat ısı talepi bulunmuyordur. MPA22nin göstergesinde OFF görünüyorsa, cihaz standby tarzında bulunmaktadır. Göstergesinde OFFUPr görünüyorsa, MPA22 aynen standby tarzındadadır, fakat cihaz daha programlanmamış ve bütün ayar parametreler daha aşağıdaki adımlara göre verilmesi gerekiyor: Önemli bilgi: Ayar prosedürü 30 dakika içinde kesildise veya doğru bitirilmedise, göstergede OFFUPr görünüyor. Yeni ayar parametreler verebilmek için veya eski ayar parametreleri değiştirmek için aşağıdaki adımlar uygulamak gerekir: 1.adım: Emniyet kodunu verin. Tuş 1 ve tuş 2 yi ayni anda basın.

60 Brülör ayarı Ayar tarzı

61 2. ad ım Göstergede şimdi 7 yatay mertek görünüyor, şimdi aşağıdaki gibi şifreyi girin. Bilgi: Her iki giriş arasında 20 saniyeden daha uzun ara yapılmamalı, yoksa MPA22 gene standby tarzına geri dönüyor. Bu durumda kod girişini baştan başlamak gerekiyor. - 2 x eksi tuşa basın - 1 x tuş 2’ye basarak girişi onaylayın - 1 x eksi tuşa basın - 2 x tuş 2’ye basarak girişi onaylayın - 4 x artı tuşa basın - 1 x tuş 2’ye basarak girişi onaylayın - 2 x artı tuşa basın - 1 x tuş 2’ye basarak girişi onaylayın - 3 x artı tuşa basın - 1 x tuş 2’ye basarak girişi onaylayın - 4 x eksi tuşa basın - 1 x onay tuşa basın Şifre girişi bununla tamamlanmıştır.

62 Brülör ayarı Ayar tarzı 3. Adım: Doğru şifre giriş yapıldıktan sonra, göstergede EGAS Pn görünüyor. 4. Adım: Artı veya eksi tuşa basarak şimdi çalışma noktaları P9 (maks. Yük), P1 (min. yük) ve P0 (start nokta) seçilebilir. 5. Adım: Çalışma nokta 9’u seçtikten sonra, göstergede 9GAS görünüyor. Tuş 2’yi basık tutmak ile ve seçimlik olarak artı veya eksi tuşa basmak ile, şimdi maks. yükün çalışma noktası 0° den 90°’ye kadar ayarlanabilir.

63 Brülör ayarı Ayar tarzı 6. Adım: P9‘u ayarladıktan sonra, artı tuşa basın, P1’ i ayarlamak için. Göstergede 1GAS görünüyor. Tuş 2’yi basık tutmak ile ve seçimlik olarak artı veya eksi tuşa basmak ile, şimdi min. yükün çalışma noktası 0° den 90°’ye kadar ayarlanabilir. Lütfen ana ayar verileri ayar tablosundan çıkarın. 7. Adım: P1‘i ayarladıktan sonra, artı tuşa basın, P0’ I (start nokta) ayarlamak için. Göstergede 0GAS görünüyor. Tuş 2’yi basık tutmak ile ve seçimlik olarak artı veya eksi tuşa basmak ile, şimdi start noktanın çalışma noktası 0° den 90°’ye kadar ayarlanabilir. Tercihan, burada P1’in verileri ayarlanması gerekir. P1 (min. yük) çok alçak ayarlanmış olursa, tavsiye ederiz, P0’ı P1’den daha büyük seçin, daha güvenli bir start sağlamak için. Lütfen ana ayar verileri ayar tablosundan çıkarın.

64 Brülör ayarı Ayar tarzı 8. Adım: P0‘ı ayarladıktan sonra, artı tuşa basın. Göstergede GAS Pn görünüyor. Şimdi emniyet zincirini ve ısı talepi kapatın. Brülör şimdi harekete geçmesi ve ateşleme pozisyonunda durması gerek. Aksi takdirde, lütfen ateşleme nokta P0’ın ayarını (7. adım) tekrar edin. Brülör hareket geçti ise, kompakt ünite ayar tablosunda verilen üfleç basınça ayarlanması gerek. 9. Adım: Şimdi ayar verilerin kazan ve talep edilen brülör randıman ile ilgili olarak uyumu yapılıyor. Ayar esnasında, brülör hizmette olması gerek, bununla bütün kazan ve brülör için önemli ayar veriler kaydedilebilirmesi için. Ayar şu sıralanış ile gerçekleşiyor: P0, P1 ve P9 ve ayni anda tuş 2 ve artı veya eksi tuşa basarak gerçekleşiyor. Brülörü normal devreye değiştirmek için, tuş 1’e basın ve tuş 2’yi 2 saniye kadar ayni anda basık tutun. Brülör şimi min. randıman P1’e ve sonradan normal devreye geçiyor. Ayar prosedürü şimdi bitmiştir. Bilgi: Ayar prosedürünü bitirdikten sonra, veriler değiştirmek için, baştan başlamanız gerek.

65 Brenner und Heizsysteme


"Vantilatörlü gaz brülör Brenner und Heizsysteme. Farklı gaz çeşitleri Doğal gaz - Doğa gaz, ana bileşen Metan CH 4 Sıvı gaz - HidrokarbürPropan C 3 H." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları